ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ · 2019. 4. 17. ·...

of 32 /32
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WHITE-IX 050 D / CRYSTAL IX ECO CRYSTAL PLUS INOX / TELE GR-IX D ECO WHITE-IX D / ESSE GR-IX ECO ESSE WHITE ECO / ESSE BROWN ECO ESSE PLUS GR-IX / ESSE PLUS WHITE ESSE PLUS BROWN / DELPHI ADVANCE Πριν από την έναρξη όλων των εργασιών διαβάστε τις οδηγίες!

Embed Size (px)

Transcript of ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ · 2019. 4. 17. ·...

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΚΟΥΖΙΝΑΣ

  WHITE-IX 050 D / CRYSTAL IX ECOCRYSTAL PLUS INOX / TELE GR-IX DECO WHITE-IX D / ESSE GR-IX ECOESSE WHITE ECO / ESSE BROWN ECOESSE PLUS GR-IX / ESSE PLUS WHITEESSE PLUS BROWN / DELPHI ADVANCE Πριν από την έναρξη όλων των εργασιών διαβάστε τις

  οδηγίες!

 • 1, el_GR

  IMPORTERDAVOLINE KLIMATECHNIKI S.A.

  35, MARİNOU ANTİPA,THESSALONIKI / GREECE

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ2

 • Περιεχόμενα1 ΕΙΣΟΔΟΣ.............................................................................. 42 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ................................................................ 53 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................. 6

  3.1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ 8

  4 ΧΡΗΣΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ........................ 135 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ........................... 146 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ............. 15

  6.1 Πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.................................... 156.2 Πλύσιμο με το χέρι...................................................... 16

  7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ....................................... 177.1 Εγκατάσταση και αποσυσκευασία.............................. 177.2 Υποδείξεις για Εξοικονόμηση ενέργειας...................... 17

  8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ................................ 199 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ..... 2010 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.................................... 2111 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ......................... 23

  11.1 Χρήση ψηφιακού προϊόντος 3 ταχυτήτων................. 24

  12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ.............................. 2612.1 Αντικατάσταση λαμπτήρα αλογόνου......................... 2612.2 Αντικατάσταση λαμπτήρα με βύσμα......................... 26

  13 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ.......................................... 2814 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ......................................................... 30

  Περιεχόμενα

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3

 • 1 ΕΙΣΟΔΟΣΑυτές οι οδηγίες και οι υποδείξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν όλεςτις απαραίτητες πληροφορίες για ασφαλή εγκατάσταση καθώς καιγια ασφαλή χρήση χωρίς ελαττώματα.

  n Διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες και τις υποδείξεις ασφαλείαςπριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

  n Φυλάξτε τις οδηγίες σε κατάλληλη θέση.n Αν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλους, φροντίστε απαραίτητα

  να παραδώσετε μαζί και αυτές τις οδηγίες και τις υποδείξειςασφαλείας.

  n Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να επιφέρει βαρείςτραυματισμούς ατόμων και βλάβες στη συσκευή.

  n Να έχετε υπόψη σας ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τιςβλάβες που θα προκύψουν από τη μη τήρηση των οδηγιώναυτών.

  Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες έχουν σκοπό την οπτική περιγραφήτων ενεργειών. Σε αυτές τις εικόνες απεικονίζεται μόνο ένα μοντέλοτης συσκευής. Ωστόσο, όλες οι οδηγίες ή εικόνες αντιπροσω-πεύουν και άλλα μοντέλα.

  ΕΙΣΟΔΟΣ

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ4

 • 2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

  462

  50022

  3

  13

  4

  284

  600-900

  20

  284

  50

  250

  250

  Max

  425 M

  !n30

  5

  40

  17

  4

  41

  Απεικ. 1: WHITE-IX 050 D / CRYSTAL IX ECO / CRYSTAL PLUS INOX

  50028

  0

  223

  462

  146 50

  27 28

  3

  20

  41

  M n3

  05 M

  ax425

  600

  78,5

  174

  Απεικ. 2: TELE GR-IX D / ECO WHITE-IX D / ESSE GR-IX ECO / ESSE WHITE ECO / ESSE BROWNECO / ESSE PLUS GR-IX / ESSE PLUS WHITE / ESSE PLUS BROWN / DELPHI ADVANCE

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5

 • 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣn Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών

  και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακέςή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας καιγνώσης, εφόσον τους παρέχεται επιτήρηση ή εκπαίδευση σχε-τικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τουςενεχόμενους κινδύνους.

  n Τα παιδιά δεν θα πρέπει να πειράζουν τη συσκευή. Ο καθαρι-σμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να γίνεταιαπό παιδιά χωρίς επίβλεψη.

  n Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.n Η τάση λειτουργίας του προϊόντος είναι 220-240 V~50-60 Hz.n Το καλώδιο ρεύματος του προϊόντος διαθέτει φις με γείωση.

  Αυτό το καλώδιο πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα.n Όλη η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να εγκατασταθεί από εξει-

  δικευμένο ηλεκτρολόγο.n Η εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να

  προκαλέσει κακή απόδοση λειτουργίας, ζημιά στο προϊόν καιατυχήματα.

  n Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν επιτρέπεται ναεκτεθεί σε ενσφήνωση ή σύνθλιψη κατά τη συναρμολόγηση. Τοκαλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να περνά κοντά στη συσκευήμαγειρέματος. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να λιώσει και ναπροκαλέσει πυρκαγιά.

  n Μη συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα πριν την εγκατάσταση.n Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης επιτρέπει στο χρήστη να

  αποσυνδέσει εύκολα το καλώδιο από την πρίζα, σε περίπτωσηκινδύνου.

  n Μην αγγίζετε τους λαμπτήρες του προϊόντος όταν έχουν λει-τουργήσει για πολλή ώρα. Οι λαμπτήρες μπορούν να σαςκάψουν τα χέρια, γιατί θα είναι καυτοί.

  n Οι απορροφητήρες κουζίνας είναι κατασκευασμένοι για οικιακήχρήση σε κανονικό οικιακό μαγείρεμα. Για άλλους τύπουςχρήσης υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας και ακυρώνεται ηεγγύηση για το προϊόν.

  n Να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις οδηγίες σχετικά μετην εξαγωγή του αέρα, όπως προβλέπεται από τις αρμόδιεςαρχές. (Αυτή η προειδοποίηση δεν έχει εφαρμογή για χρήσειςχωρίς αγωγό εξαγωγής.)

  n Δεν πρέπει να μαγειρεύετε εύφλεκτα τρόφιμα κάτω από τησυσκευή.

  n Θέστε σε λειτουργία το προϊόν αφού έχετε τοποθετήσει πάνωστην εστία κατσαρόλα, τηγάνι κλπ. Διαφορετικά, η ανάπτυξηυψηλής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωσηορισμένων εξαρτημάτων του προϊόντος.

  n Απενεργοποιήστε την εστία αερίου της συσκευής μαγειρέματοςπριν αφαιρέσετε το μαγειρικό σκεύος, όπως μια κατσαρόλακλπ. από τη συσκευή μαγειρέματος.

  n Μην αφήνετε λάδι που βράζει πάνω στην κουζίνα. Τα σκεύηπου περιέχουν λάδι που βράζει μπορούν να αναφλεγούν απόμόνα τους.

  n Επειδή το λάδι μπορεί να πιάσει φωτιά, κυρίως κατά το τηγά-νισμα, προσέχετε τις κουρτίνες και τα τραπεζομάντιλά σας.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣH ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑ-ΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ6

 • n Εξασφαλίζετε την έγκαιρη αντικατάσταση των φίλτρων. Ταφίλτρα που δεν αντικαθίστανται έγκαιρα αποτελούν κίνδυνοφωτιάς λόγω συσσώρευσης αποθέσεων λίπους σε αυτά.

  n Μη χρησιμοποιείτε υλικά φιλτραρίσματος που δεν είναι ανθε-κτικά στη φωτιά, αντί για το φίλτρο.

  n Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς φίλτρο και μην αφαιρείτε ταφίλτρα ενώ είναι σε λειτουργία το προϊόν.

  n Σε τυχόν περίπτωση φωτιάς, απενεργοποιήστε τον απορροφη-τήρα και τις άλλες συσκευές μαγειρέματος. (Αποσυνδέστε τησυσκευή από την πρίζα ή απενεργοποιήστε το γενικό δια-κόπτη.)

  n Αν ο περιοδικός καθαρισμός του προϊόντος δεν γίνεται τακτικά,θα μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος φωτιάς.

  n Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν από οποιεσδήποτε εργασίεςσυντήρησης. (Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ή απε-νεργοποιήστε το γενικό διακόπτη.)

  n Όταν λειτουργούν ταυτόχρονα ο ηλεκτρικός απορροφητήραςκουζίνας και συσκευές που τροφοδοτούνται με είδη ενέργειαςπέραν του ηλεκτρισμού, η αρνητική πίεση στο δωμάτιο δενπρέπει να υπερβεί τα 4 Pa ( 4 X 10 bar).

  n Οι συσκευές που λειτουργούν με καύση αερίου ή πετρελαίου,όπως θερμάστρες, και βρίσκονται στον ίδιο χώρο με το προϊόν,πρέπει να είναι πλήρως απομονωμένες από τον αέρα εξα-γωγής αυτού του προϊόντος ή πρέπει να είναι ερμητικές.

  n Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση αγωγού εξαγωγής για τοπροϊόν, χρησιμοποιήστε σωλήνες διαμέτρου 150 mm ή 120mm. Το μήκος της σύνδεσης αγωγού καθώς και ο αριθμός τωνγωνιών πρέπει να είναι στο ελάχιστο δυνατό.

  n Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.n Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιήστε ασφάλεια "Μέγ. 6 A"

  στο σύστημα απορροφητήρα.n Επειδή τα υλικά συσκευασίας θα μπορούσαν να είναι επικίν-

  δυνα, κρατήστε τα μακριά από παιδιά.n Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, αυτό πρέπει να αντικα-

  τασταθεί από τον κατασκευαστή του ή από το εξουσιοδοτημένοαπό αυτόν τεχνικό σέρβις ή από άλλο άτομο με προσόντα τουίδιου επιπέδου, για την αποφυγή οποιασδήποτε επικίνδυνηςκατάστασης.

  n Σε τυχόν περίπτωση ανάφλεξης, απενεργοποιήστε τον απορ-ροφητήρα κουζίνας και τις συσκευές μαγειρέματος και καλύψτετη φλόγα. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε νερό για να σβήσετε τηφωτιά.

  n Όταν είναι σε λειτουργία συσκευές μαγειρέματος, τα προσπελά-σιμα μέρη τους θα μπορούσαν να είναι καυτά.

  n Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειω-μένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες (περι-λαμβανομένων παιδιών) ή από άτομα χωρίς επαρκή εμπειρίακαι γνώση σχετικά με τη χρήση της, εκτός αν τα άτομα αυτάβρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφά-λεια της συσκευής.

  n Μετά την εγκατάσταση του απορροφητήρα, η ελάχιστη από-σταση ανάμεσα στο προϊόν και στην ηλεκτρική κουζίνα πρέπεινα είναι τουλάχιστον 65 cm, ενώ ανάμεσα στο προϊόν και σεκουζίνες αερίου ή συσκευές μαγειρέματος που λειτουργούν μεάλλα καύσιμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 cm.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7

 • n Η έξοδος του απορροφητήρα δεν πρέπει να συνδεθεί σε αερα-γωγούς όπου υπάρχουν και άλλοι καπνοί.

  n Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευήταυτόχρονα με άλλες συσκευές (π.χ. συσκευές θέρμανσης πουλειτουργούν με αέριο, πετρέλαιο, κάρβουνο ή ξύλο, θερμα-ντήρες ντους κλπ.), οι οποίες χρησιμοποιούν τον ίδιο αέρα στοίδιο περιβάλλον. Πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτεαυτές τις συσκευές ταυτόχρονα. Ο λόγος είναι ότι ο απορροφη-τήρας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την καύση, επειδήεξάγει τον αέρα περιβάλλοντος.

  n Αυτή η προειδοποίηση δεν έχει εφαρμογή για χρήσεις χωρίςαγωγό εξαγωγής.

  n Όταν ο ηλεκτρικός απορροφητήρας κουζίνας χρησιμοποιείταιταυτόχρονα με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν αέριο ήάλλα καύσιμα, πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός στοδωμάτιο (ίσως να μην ισχύει για συσκευές που εξάγουν τοναέρα πάλι στο δωμάτιο).

  3.1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ!Προειδοποίηση - Κίνδυνος πνιγμονήςΤα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για ταπαιδιά. Ποτέ μην επιτρέψετε σε παιδιά να παίζουνμε υλικά συσκευασίας.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ!Προειδοποίηση - Κίνδυνος - ΘάνατοςΥπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος δηλητη-ρίασης, λόγω αντίστροφης αναρρόφησης καυσαε-ρίων. Σε περίπτωση χρήσης εξόδου απομά-κρυνσης του αέρα, εκτός αν παρέχεται επαρκήςπαροχή αέρα, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ταυ-τόχρονα με συσκευές που αποβάλλουν τοξικάαέρια μέσω αγωγού εξαγωγής, όπως θερμαντήρεςμε τροφοδοσία αέρα που λειτουργούν με καύσηαερίου, πετρελαίου, ξύλου ή άνθρακα, θερμα-ντήρες ντους, θερμαντήρες νερού κλπ.Απεικ. 3

  Τα προϊόντα με τροφοδοσία αέρα (όπως θερμαντήρες που λειτουρ-γούν με καύση αερίου, πετρελαίου, ξύλου ή άνθρακα, θερμαντήρεςντους, θερμαντήρες νερού) λαμβάνουν αέρα καύσης από τη θέσηεγκατάστασης και αποβάλλουν τα αέρια μέσω ενός συστήματοςκαυσαερίων (π.χ. αγωγού εξαγωγής). Όταν είναι ενεργός ο απορ-ροφητήρας κουζίνας, απορροφά αέρα από την κουζίνα και τα γειτο-νικά δωμάτια. Αν δεν παρέχεται επαρκής εισαγωγή αέρα, δημιουρ-γείται υποπίεση. Σε αυτή την περίπτωση, τα τοξικά αέριααναρροφούνται από τον αγωγό εξαγωγής και το κανάλι απομά-κρυνσης καυσαερίων και επιστρέφουν στο δωμάτιο. Απεικ. 3

  Απεικ. 3: Κίνδυνος δηλητηρίασης

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ8

 • n Επομένως, πρέπει πάντα να διασφαλίζεται επαρκής είσοδοςφρέσκου αέρα.Απεικ. 4

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ!Κίνδυνος φωτιάς!– Τα κατάλοιπα λαδιού μέσα στο φίλτρο λαδιού

  μπορούν να πιάσουν φωτιά.Καθαρίζετε τοφίλτρο λαδιού τουλάχιστον κάθε 3μήνες.Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευήχωρίς το φίλτρο λαδιού.

  – Τα κατάλοιπα λαδιού στο φίλτρο λαδιού μπο-ρούν να πιάσουν φωτιά. Ποτέ μην εργάζεστεμε γυμνή φλόγα (π.χ. συνταγές φλαμπέ) κοντάστη συσκευή. Η συσκευή επιτρέπεται να εγκα-τασταθεί κοντά σε συσκευή θέρμανσης πουλειτουργεί με στερεό καύσιμο (π.χ. ξύλα ή κάρ-βουνο) μόνο αν η συσκευή αυτή έχει μη αφαι-ρούμενο κάλυμμα. Δεν πρέπει να διαφεύγουνσπινθήρες.

  – Τα καυτά λάδια και λίπη μπορούν να αναφλε-γούν εύκολα. Τα καυτά λάδια και λίπη δενπρέπει να μένουν ποτέ χωρίς επιτήρηση. Ποτέμην προσπαθήσετε να σβήσετε τη φωτιά μενερό. Σβήστε την εστία. Σβήστε τις φλόγεςπροσεκτικά χρησιμοποιώντας ένα κάλυμμα,πυρίμαχη κουβέρτα ή παρόμοιο υλικό.

  – Οι κουζίνες αερίου που δεν έχουν σκεύοςπάνω τους παράγουν πολλή θερμότητα κατάτη λειτουργία τους. Μια συσκευή αερισμούτοποθετημένη πάνω από τις κουζίνες μπορείνα υποστεί ζημιά ή να καεί από αυτό το λόγο.Να χρησιμοποιείτε τις κουζίνες αερίου μόνοόταν υπάρχει μαγειρικό σκεύος πάνω τους.

  – Η ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων απόδύο εστιών αερίου παράγει πολλή θερμότητα.Μια συσκευή αερισμού τοποθετημένη πάνωαπό τις κουζίνες μπορεί να υποστεί ζημιά ή νακαεί από αυτό το λόγο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτεδύο εστίες αερίου για περισσότερο από 15λεπτά σε ρύθμιση υψηλής φλόγας. Μια μεγάληεστία ισχύος άνω των 5 kW (γουόκ) έχει τηνισχύ δύο εστιών αερίου.

  Απεικ. 4

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9

 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ!Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!– Μια συσκευή που παρουσιάζει βλάβη μπορεί

  να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην ενερ-γοποιήσετε μια συσκευή που παρουσιάζειβλάβη. Τραβήξτε το φις ρευματοληψίας απότην πρίζα και απενεργοποιήστε τον ασφαλειο-διακόπτη. Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησηςπελατών.

  – Οι ακατάλληλες επισκευές προκαλούν κινδύ-νους. Η επισκευές και η αντικατάσταση καλω-δίων ρεύματος που έχουν υποστεί ζημιάπρέπει να γίνονται μόνο από τεχνικό εξυπηρέ-τησης πελατών που έχει εκπαιδευτεί από εμάς.Αν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία, τρα-βήξτε το φις ρευματοληψίας από την πρίζα καιαπενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη.Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

  – Η διείσδυση νερού μέσα στη συσκευή μπορείνα προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Δεν πρέπει ναχρησιμοποιούνται συσκευές καθαρισμού μευψηλή πίεση ή με ατμό.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ!Κίνδυνος τραυματισμού ατόμων!– Κατά την εγκατάσταση, υπάρχει κίνδυνος τραυ-

  ματισμού λόγω αιχμηρών ακμών. Χρησιμο-ποιείτε προστατευτικά γάντια σε όλη τη διαδι-κασία εγκατάστασης της συσκευής.

  – Λόγω του κινδύνου να πέσει η συσκευή, ητοποθέτηση όλων των μπουλονιών ασφαλείαςκαι καλυμμάτων πρέπει να εκτελείται όπωςπροβλέπεται στις παρούσες Οδηγίες χρήσης.

  – Αντικείμενα που τοποθετούνται πάνω στησυσκευή μπορούν να πέσουν κάτω. Μην τοπο-θετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στησυσκευή.

  – Οι λυχνίες LED είναι πολύ φωτεινές και μπο-ρούν να προξενήσουν βλάβες στα μάτια(ομάδα κινδύνων 1) Δεν πρέπει να κοιτάτεαπευθείας λυχνίες LED σε λειτουργία γιαπερισσότερο από 100 δευτερόλεπτα.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ10

 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ!Κίνδυνος εγκαυμάτων, κίνδυνος ηλεκτροπλη-ξίας!– Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν από

  εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης. Αποσυν-δέστε την ασφάλεια ή την παροχή ρεύματοςδικτύου.

  – Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς λόγω διείσδυσηςυγρασίας στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Ποτέμην καθαρίζετε τα στοιχεία ελέγχου με υγρόπανί.

  – Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά από λαν-θασμένο τρόπο καθαρισμού. Καθαρίζετε τιςεπιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα μόνο στηνκατεύθυνση βουρτσίσματος. Μη χρησιμοποιείτεκαθαριστικά ανοξείδωτου χάλυβα για τα στοι-χεία ελέγχου.

  – Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά λόγωκαθαριστικών μέσων που είναι αιχμηρά ήχαράζουν. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε καθαρι-στικά μέσα που είναι αιχμηρά ή χαράζουν.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ!Κίνδυνοι φωτιάς και τραυματισμού!Σε περίπτωση επισκευής που δεν πραγματο-ποιείται σύμφωνα με τους κανόνες ή όπως απαι-τείται, απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη ήαποσυνδέστε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδο-σίας της συσκευής σας. Η επισκευές πρέπει ναπραγματοποιούνται μόνο από το εξουσιοδοτημένοτεχνικό σέρβις ή εξουσιοδοτημένους ειδικούς.

  ΥΠΟΔΕΙΞΗ!Αν η συσκευή παρουσιάζει βλάβη ή ζημιές, απε-νεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη ή αποσυν-δέστε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας τηςσυσκευής σας και καλέστε το εξουσιοδοτημένοσέρβις.

  ΥΠΟΔΕΙΞΗ!Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, αυτόπρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστήτου ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτόν τεχνικόσέρβις ή από άλλο άτομο με προσόντα του ίδιουεπιπέδου, για την αποφυγή οποιασδήποτε επικίν-δυνης κατάστασης.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

 • ΥΠΟΔΕΙΞΗ!Αν παρουσιάσουν βλάβη οι λαμπτήρες τηςσυσκευής, απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδια-κόπτη και αποσυνδέστε το φις ρευματοληψίας τηςσυσκευής από την πρίζα. Αντικαταστήστε άμεσατου λαμπτήρες που έχουν υποστεί βλάβη (περιμέ-νετε να κρυώσουν πρώτα οι λαμπτήρες), για ναπροστατέψετε τους υπόλοιπους λαμπτήρες απόυπερφόρτωση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ!Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί νααποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία όταν χρησιμο-ποιούνται με συσκευές μαγειρέματος.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ!Ο σωλήνας εξόδου αέρα της συσκευής δεν πρέπεινα συνδέεται στον αγωγό εξαγωγής που χρησιμο-ποιείται για την απομάκρυνση αναθυμιάσεων απόσυσκευές που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύ-σιμα.

  Αίτια ζημιάς

  ΠΡΟΣΟΧΗ!Κίνδυνος ζημιάς λόγω διάβρωσης. Πάντα να έχετεσε λειτουργία το μηχάνημα κατά το μαγείρεμα, γιανα αποτρέψετε το σχηματισμό συμπυκνώματοςατμών. Τα συμπυκνώματα ατμών μπορούν ναπροκαλέσουν ζημιά λόγω διάβρωσης. Αντικατα-στήστε άμεσα το λαμπτήρα που παρουσίασεβλάβη για να αποτρέψετε ζημιά από υπερφόρτωσηστους άλλες λαμπτήρες. Η διείσδυση υγρασίας σεηλεκτρονικά εξαρτήματα προκαλεί κίνδυνο ζημιών.Ποτέ μην καθαρίζετε τα στοιχεία ελέγχου με υγρόπανί. Η επιφάνεια θα μπορούσε να υποστεί ζημιάλόγω λανθασμένης διαδικασίας καθαρισμού. Καθα-ρίζετε τις επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα μόνοστην κατεύθυνση βουρτσίσματός τους. Μη χρησι-μοποιήσετε καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα γιατα στοιχεία ελέγχου. Η επιφάνεια θα μπορούσε ναυποστεί ζημιά λόγω χημικά δραστικών και λεια-ντικών καθαριστικών παραγόντων. Ποτέ μη χρησι-μοποιήσετε χημικά δραστικούς και λειαντικούςκαθαριστικούς παράγοντες. Υπάρχει κίνδυνοςζημιάς λόγω αντίστροφης ροής υγρού συμπυκνώ-ματος. Εγκαταστήστε το κανάλι εξόδου του αέρα μεμικρή κλίση προς τα κάτω (κλίση 1°) ως προς τησυσκευή.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ12

 • 4 ΧΡΗΣΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή σελειτουργία εξαγωγής αέρα ή σε λειτουργία ανακυ-κλοφορίας του αέρα.

  Λειτουργία εξαγωγής αέρα

  Ο αέρας που αναρροφάται καθαρίζεται από φίλτρα λαδιού και απο-μακρύνεται μέσω ενός συστήματος σωλήνων.Απεικ. 5

  ΥΠΟΔΕΙΞΗ!Ο εξαγόμενος αέρας δεν πρέπει να μεταφέρεται σεενεργό αγωγό εξαγωγής αναθυμιάσεων ή καυσαε-ρίων ούτε πρέπει να μεταφέρεται σε καμινάδα πουχρησιμοποιείται για τον εξαερισμό χώρων όπουυπάρχουν εγκατεστημένες πηγές θέρμανσης.

  n Αν ο εξαγόμενος αέρας απαιτείται να μεταφερθεί σε απενεργο-ποιημένο αγωγό εξαγωγής αναθυμιάσεων ή καυσαερίων, θαπρέπει να λάβετε άδεια από τον εξουσιοδοτημένο υπεύθυνοκαθαρισμού της καμινάδας.

  n Αν ο εξερχόμενος αέρας εξάγεται μέσω του εξωτερικού τοίχου,πρέπει να χρησιμοποιηθεί τηλεσκοπικό προστατευτικό τοίχου.

  Λειτουργία Κυκλοφορίας του αέρα

  Ο αέρας που αναρροφάται καθαρίζεται από ταφίλτρα λαδιού και το φίλτρο ενεργού άνθρακα καικατόπιν επιστρέφεται στο χώρο της κου-ζίνας.Απεικ. 6

  Σε λειτουργία κυκλοφορίας αέρα, πρέπει να τοπο-θετήσετε ένα ενεργό φίλτρο άνθρακα για να κατα-κρατά τις ουσίες που προκαλούν οσμές. Συμβου-λευτείτε τον τοπικό σας εξουσιοδοτημένο έμπορογια τις διάφορες προϋποθέσεις που απαιτούνται γιατη λειτουργία της συσκευής σε λειτουργία κυκλοφο-ρίας αέρα. Μπορείτε να αποκτήσετε τα απαιτούμενααξεσουάρ για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας απόσχετικά σημεία πώλησης, το εξουσιοδοτημένοσέρβις ή από online κέντρα πωλήσεων.

  Απεικ. 5: Έξοδος αέρα χωρίς φίλτροάνθρακα

  Απεικ. 6: Κυκλοφορία αέρα μέσω φίλ-τρου άνθρακα

  ΧΡΗΣΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13

 • 5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

  Η συσκευή που έχετε αγοράσει είναι κατάλληλη για χρήση μεφίλτρο άνθρακα.

  n 1-Τοποθετήστε το φίλτρο άνθρακα μέσα στο περίβλημάτου.Απεικ. 7

  n 2-Περιστρέψτε το φίλτρο άνθρακα δεξιόστροφα και βεβαιωθείτεότι έχει εδράσει πλήρως.Απεικ. 7

  Αν δεν έχει εδράσει πλήρως, το φίλτρο άνθρακαμπορεί να πέσει και να προξενήσει ζημιά στοπροϊόν σας.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ!Ποτέ μην πλύνετε φίλτρα άνθρακα.

  Κρατάτε τα φίλτρα άνθρακα μακριά από παιδιά.

  ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

  Απεικ. 7: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ14

 • 6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  ΠΡΟΣΟΧΗ!Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τοχρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίςεπίβλεψη.

  n Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω καθαριστικώνμέσων που είναι αιχμηρά ή χαράζουν. Ποτέ μη χρησιμοποιή-σετε καθαριστικά μέσα που είναι αιχμηρά ή χαράζουν. Προμη-θευτείτε από το εξουσιοδοτημένο σέρβις υλικά καθαρισμού καιπροστασίας που είναι κατάλληλα για τη συσκευή σας. Οι επι-φάνειες της συσκευής και των στοιχείων ελέγχου είναι ευαί-σθητες σε γρατσουνιές.

  n Καθαρίζετε τις επιφάνειες με ένα μαλακό και ελαφρά υγρό πανίμε υγρό πιάτων ή ήπιο καθαριστικό τζαμιών. Μπορείτε ναμαλακώσετε τις υγρές, κολλώδεις ακαθαρσίες χρησιμοποιώ-ντας ένα ελαφρά υγρό πανί. Μην ξύνετε τις επιφάνειες!

  n Δεν επιτρέπεται η χρήση στεγνών πανιών, σφουγγαριών πουμπορεί να χαράζουν, υλικών που χρειάζονται τρίψιμο, καθαρι-στικών που περιέχουν άμμο, σόδα, οξέα ή χλωρίνη ή άλλαδραστικά συστατικά.

  n Καθαρίζετε τις επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα μόνο στηνκατεύθυνση βουρτσίσματός τους.

  n Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά για ανοξείδωτο χάλυβα καιβρεγμένα πανιά για τα στοιχεία ελέγχου. Καθαρισμός μεταλ-λικών φίλτρων λαδιού: Τα χρησιμοποιούμενα μεταλλικά φίλτραλαδιού παγιδεύουν τα σωματίδια λαδιού που περιέχονται στασωματίδια υγρασίας και υδρατμών στην κουζίνα. Υπό κανο-νικές συνθήκες χρήσης (1-2 ωρών την ημέρα), καθαρίζετε ταμεταλλικά φίλτρα λαδιού περίπου κάθε τρεις μήνες.

  n Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά υπερβολικά δραστικά, ή καθα-ριστικά που περιέχουν οξύ ή χλώριο.

  n Ενώ καθαρίζετε το μεταλλικό φίλτρο λαδιού, καθαρίστε με έναελαφρά υγρό πανί και τα εξαρτήματα συγκράτησης των μεταλ-λικών φίλτρων λαδιών στη συσκευή.

  n Μπορείτε να καθαρίσετε τα μεταλλικά φίλτρα λαδιού στο πλυ-ντήριο πιάτων ή με το χέρι.

  6.1 Πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτωνΣε περίπτωση πλυσίματος σε πλυντήριο πιάτων, μπορεί να προ-κύψει ελαφρά αλλοίωση του χρωματισμού. Αυτή δεν έχει καμία επί-πτωση στη λειτουργικότητα του μεταλλικού φίλτρου λαδιού.

  n Μην πλένετε τα πολύ λερωμένα μεταλλικά φίλτρα λαδιού μαζίμε τα πιάτα.

  n Τοποθετήστε τα μεταλλικά φίλτρα λαδιού μέσα στο πλυντήριοπιάτων αραιά τοποθετημένα ή μόνα τους. Τα μεταλλικά φίλτραλαδιού πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο πλυντήριο πιάτωνχωρίς να συμπιέζονται από τίποτα.

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΠλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15

 • 6.2 Πλύσιμο με το χέρι

  Για να αφαιρέσετε επίμονους ρύπους μπορείτε ναχρησιμοποιήσετε ειδικό διαλυτικό λαδιού. Μπορείτενα αποκτήσετε αυτό το διαλυτικό από ένα εξουσιο-δοτημένο κέντρο πωλήσεων.

  – Μαλακώνετε τους ρύπους στα μεταλλικά φίλτραλαδιού σε ζεστό νερό με υγρό πιάτων.

  – Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για καθαρισμό καιμετά τον καθαρισμό αφήστε να στεγνώσουντελείως τα μεταλλικά φίλτρα λαδιού.

  – Ξεπλύνετε καλά τα φίλτρα μετά τον καθαρισμό.

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΠλύσιμο με το χέρι

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ16

 • 7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

  Min.65 cm

  Min.75 cm

  Απεικ. 8: ΕΛΑΧ.-ΜΕΓ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του απορροφητήρα, ηελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο προϊόν και οποιαδήποτε ηλεκ-τρική κουζίνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 cm, ενώ ανάμεσα στοπροϊόν και σε κουζίνες αερίου ή συσκευές μαγειρέματος με άλλακαύσιμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 cm (Απεικ. 8).

  7.1 Εγκατάσταση και αποσυσκευασίαn Ελέγξτε αν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή.n Οι ζημιές λόγω μεταφοράς πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον

  υπεύθυνο μεταφοράς.n Τα ορατά ελαττώματα πρέπει να αναφέρονται και στον πωλητή.n Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

  7.2 Υποδείξεις για Εξοικονόμηση ενέργειας

  Η νέα σας συσκευή είναι εξαιρετικά ενεργειακάαποδοτική. Εδώ, θα βρείτε ορισμένες υποδείξειςγια το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε περισσό-τερη ενέργεια όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαςκαι ορισμένες συμβουλές σχετικά με τη σωστή διά-θεση της παλιάς συσκευής σας.

  Εξοικονομείτε ενέργειαn Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής είσοδος αέρα ώστε το προϊόν

  σας να λειτουργεί αποδοτικά με χαμηλό θόρυβο λειτουργίας.n Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σύμφωνα με την πυκνό-

  τητα των ατμών στην κουζίνα. Χρησιμοποιείτε την εντατική ρύθ-μιση μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης. Μια χαμηλότερη ρύθμισηανεμιστήρα σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣΥποδείξεις για Εξοικονόμηση ενέργειας

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17

 • n Αν πρόκειται να υπάρξει μεγάλη ποσότητα καπνού στην κου-ζίνα, επιλέξτε εκ των προτέρων μια υψηλότερη ταχύτητα ανεμι-στήρα. Ο απορροφητήρας πρέπει να λειτουργήσει για πολύμεγαλύτερη διάρκεια για να καθαρίσει καπνό στην κουζίνα πουείχε ήδη διασκορπιστεί στο χώρο.

  n Απενεργοποιείτε τον απορροφητήρα όταν δεν χρειάζεται.n Καθαρίζετε ή αντικαθιστάτε το φίλτρο στα καθορισμένα χρονικά

  μεσοδιαστήματα, ώστε να διατηρείται η απόδοση εξαερισμούκαι να αποφεύγεται ο κίνδυνος φωτιάς.

  n

  Απόρριψη με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλονΑπορρίψτε τα υλικά συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περι-βάλλον.

  Η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία2012/19/ΕΚ (σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικούεξοπλισμού – ΑΗΗΕ). Αυτή η οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για τηνανάκτηση και ανακύκλωση παλιών συσκευών και για τις σχετικέςεφαρμογές σε όλη την έκταση της ΕΕ.

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣΥποδείξεις για Εξοικονόμηση ενέργειας

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ18

 • 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

  Απεικ. 9: Συσκευασία

  1- Συρόμενος απορροφητήρας κουζίνας2- 4 τεμ. βίδες στερέωσης 4x403- Εγχειρίδιο χρήσης4- Πλαστικός προσαρμογέας αγωγού εξαγωγής

  αέρα Ø120 mm5- Πτερύγιο εξαγωγής (προαιρετικός εξοπλισμός)

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19

 • 9 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ1- Κυρίως σώμα2- Μπροστινός πίνακας3- Φίλτρο αλουμινίου4- Φωτισμός συσκευής μαγειρέματος

  1

  2

  34

  ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ20

 • 10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΕπικολλήστε το σχέδιο εγκατάστασης που συνοδεύει το προϊόν στηθέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το προϊόν.

  Διανοίξτε οπές διαμέτρου Ø 4 mm στα σημεία που επισημαίνονταιμε A, B, C, D στο σχέδιο τοποθέτησης.

  Διανοίξτε την οπή εξόδου για τον αγωγό εξαγωγής αέρα όπωςπροβλέπεται στο σχέδιο εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπό-μενα μεγέθη.

  Για μοντέλα που δεν έχουν ενσωματωμένο αγωγό εξαγωγής, συν-δέστε τον πλαστικό προσαρμογέα εξαγωγής στην εξαγωγή αέρατου απορροφητήρα κουζίνας (Απεικ. 10).

  1- Υποδοχή πείρου πτερυγίου2- Πείρος πτερυγίου

  Εισάγετε τον πλαστικό πείρο (περιοχή αρ. 2) στην υποδοχή πείρουστην έξοδο του μοτέρ (περιοχή αρ.1). Κατόπιν λυγίστε ελαφρά τοπτερύγιο για να εισάγετε τον άλλο πείρο στο πτερύγιο, και εισάγετετον άλλο πείρο στην υποδοχή του ().Απεικ. 11Απεικ. 11Απεικ. 11).

  ΠΡΟΣΟΧΗ!Τα πτερύγια του απορροφητήρα πρέπει να εισάγο-νται με τις πλαστικές προεξοχές στου πείρουςστραμμένες προς τα πάνω, όπως δείχνει η εικόνα(Απεικ. 11Απεικ. 11).

  Η συσκευή θα πρέπει να στερεωθεί στο ντουλάπι στα σημεία A, B,C, D με χρήση βιδών 4 x 40 που παρέχονται με τη συσκευή. Ομπροστινός πίνακας δεν πρέπει να τρίβεται πάνω στο κάλυμμα τουντουλαπιού καθώς κινείται το σετ ολίσθησης (Απεικ. 12).

  Τα αξεσουάρ στερέωσης της συσκευής περιλαμβάνουν δύο πτε-ρύγια απορροφητήρα. Συνδέστε αυτά τα πτερύγια εξαγωγής στηνέξοδο του μοτέρ όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα

  Διάνοιξη με τρυπάνι των οπών τηςβάσης ανάρτησης

  Απεικ. 10

  Απεικ. 11

  Απεικ. 12

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21

 • Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο αλουμινένιο σωλήνα στην έξοδο γιατον αγωγό εξαγωγής αέρα. Εγκαταστήστε το άλλο άκρο τουσωλήνα στην οπή αγωγού εξαγωγής αέρα στον τοίχο (Απεικ. 13).

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!Επειδή οι στροφές και οι καμπύλες στον αλουμι-νένιο σωλήνα θα προκαλέσουν μείωση στην ισχύαναρρόφησης, αποφύγετε όσο το δυνατόν περισ-σότερο τη χρήση στροφών και καμπυλών.

  Ο απορροφητήρας κουζίνας χρησιμοποιείται σεκουζίνες με ή χωρίς αγωγό εξαγωγής αέρα.

  Σε περίπτωση χρήσης χωρίς αγωγό εξαγωγήςαέρα:Σε περίπτωση χρήσης με σύνδεση σε αγωγό εξα-γωγής αέρα, ο απορροφητήρας κουζίνας πρέπει νασυνδεθεί σε αγωγό που θα απομακρύνει τον αέρααπό το χώρο. Προτιμήστε τη μικρότερη διαδρομήγια το σύστημα σωλήνων που οδηγεί στον αγωγόεξαγωγής αέρα, για να έχετε τη μέγιστη απόδοσηαπό τον απορροφητήρα κουζίνας. Το προϊόν έχεικατασκευαστεί σε μορφή κατάλληλη γα χρήση μεαγωγό εξαγωγής αέρα.

  Απεικ. 13

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ22

 • 11 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

  B CA

  Απεικ. 14

  A- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησηςφωτισμού

  B- Διακόπτης κυκλοφορίας 1 και 2C 3. Διακόπτης κυκλοφορίας

  Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο πρώτο επίπεδο, θέστε τοπλήκτρο στη θέση Απεικ. 14/B).

  Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο δεύτερο επίπεδο, θέστε τοπλήκτρο στη θέση (Απεικ. 14/B).

  Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο δεύτερο επίπεδο, θέστετο πλήκτρο στη θέση (Απεικ. 14/C).

  Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο δεύτερο επίπεδο, θέστετο πλήκτρο στη θέση(Απεικ. 14/ C)

  Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο δεύτερο επίπεδο, θέστετο πλήκτρο στη θέση Απεικ. 14/A).

  ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23

 • Απεικ. 15

  A- Διακόπτης κυκλοφορίαςB- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

  φωτισμού

  Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο πρώτο επίπεδο, θέστε τοπλήκτρο στη θέση Απεικ. 15/A).

  Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο πρώτο επίπεδο, θέστε τοπλήκτρο στη θέση Απεικ. 15/B).

  Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο δεύτερο επίπεδο, θέστε τοπλήκτρο στη θέση /B). Απεικ. 15

  11.1 Χρήση ψηφιακού προϊόντος 3 ταχυτήτων

  1. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Τοπροϊόν θα λειτουργεί στο 1ο επίπεδο ταχύτητας, ότανπατηθεί αυτό το κουμπί.Απεικ. 16

  2. Το προϊόν θα λειτουργεί στο 2ο επίπεδο ταχύτητας, ότανπατηθεί αυτό το κουμπί.Απεικ. 16

  3. Ψηφιακή οθόνη Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να δείτε την τρέ-χουσα ταχύτητα λειτουργίας του προϊόντος.Απεικ. 16

  4. Το προϊόν θα λειτουργεί στο 3ο επίπεδο ταχύτητας, ότανπατηθεί αυτό το κουμπί.Απεικ. 16

  Απεικ. 16: Ψηφιακό κουμπί 3 ταχυ-τήτων

  ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝΧρήση ψηφιακού προϊόντος 3 ταχυτήτων

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ24

 • 5. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να απε-νεργοποιήσετε το φωτισμό.Απεικ. 16

  6. Πατώντας και κρατώντας πατημένο για περισσότερο από 2δευτερόλεπτα οποιοδήποτε από τα κουμπιά λειτουργίας τουκινητήρα, θα εκκινηθεί μια λειτουργία χρονοδιακόπτη 15λεπτών. Θα εμφανιστεί ένα σύμβολο μόλις αρχίσει η λει-τουργία του χρονοδιακόπτη και το μοτέρ θα σταματήσει αυτό-ματα μετά από 15 λεπτά.Απεικ. 16

  Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν εμφανίζεται το σύμβολο "C"στην οθόνη ή (ανάλογα με τη χρήση) κάθε 2 ή 3 εβδομάδες. Για ναδιαγράψετε το σήμα "C" μετά τον καθαρισμό ή την αντικατάστασητων φίλτρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περισσότεροαπό 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ( ) (όταν η συσκευή είναι απενερ-γοποιημένη). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα "E" και τοπροϊόν θα μεταβεί σε κανονική λειτουργία. Αν χρειαστεί να χρησι-μοποιήσετε το προϊόν πριν διαγράψετε το σύμβολο "C", η ενεργήταχύτητα του μοτέρ θα εμφανιστεί για 1 δευτερόλεπτα όταν πατή-σετε το κουμπί ( ) και κατόπιν το μοτέρ θα συνεχίσει να λει-τουργεί.

  Το σύμβολο "C" θα εμφανιστεί αφού περάσουν 60ώρες λειτουργίας.

  Περίοδοι καθαρισμού για μεταλλικάφίλτρα:

  ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝΧρήση ψηφιακού προϊόντος 3 ταχυτήτων

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25

 • 12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ12.1 Αντικατάσταση λαμπτήρα αλογόνου

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος του απορ-ροφητήρα. Αφήστε πρώτα τους λαμπτήρες νακρυώσουν επειδή θα μπορούσαν να κάψουν ταχέρια σας όταν είναι σε υψηλή θερμοκρασία.

  Υποδεικνύει τη μέγιστη κατανάλωση ισχύος του λαμπτήρα. Κατάτην αντικατάσταση λαμπτήρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λαμ-πτήρας της ίδιας ονομαστικής ισχύος.

  Για να βρείτε την ονομαστική ισχύ που χρησιμο-ποιείται στο προϊόν, ανατρέξτε στην πινακίδαδήλωσης στο προϊόν.

  Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο λαμπτήρας αλογόνου βολφραμίουμε σύστημα αυτοπροστασίας ή λαμπτήρας αλογονιδίου μετάλλουμε σύστημα αυτοπροστασίας.

  Για να αντικαταστήσετε λαμπτήρα αλογόνου, πιέστε προς τα κάτωτην υποδοχή λαμπτήρα από το πίσω της μέρος, περιστρέψτε τηλίγο αριστερόστροφα και αφαιρέστε την προς τα κάτω.Απεικ. 18

  12.2 Αντικατάσταση λαμπτήρα με βύσμα

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος του απορ-ροφητήρα. Αφήστε πρώτα τους λαμπτήρες νακρυώσουν επειδή θα μπορούσαν να κάψουν ταχέρια σας όταν είναι σε υψηλή θερμοκρασία.

  Υποδεικνύει τη μέγιστη κατανάλωση ισχύος του λαμπτήρα. Κατάτην αντικατάσταση λαμπτήρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λαμ-πτήρας της ίδιας ονομαστικής ισχύος.

  max 50 W

  IEC

  Απεικ. 17: Σύμβολο λαμπτήρα αλο-γόνου

  Απεικ. 18: Αντικατάσταση λαμπτήρααλογόνου

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝΑντικατάσταση λαμπτήρα με βύσμα

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ26

 • Για να βρείτε την ονομαστική ισχύ που χρησιμο-ποιείται στο προϊόν, ανατρέξτε στην πινακίδαδήλωσης στο προϊόν.

  Αφαιρέστε το αλουμινένιο φίλτρο κασέτας. Αφαιρέστε το χαλασμένολαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με νέο των ίδιων ονομαστικώντιμών.Απεικ. 19

  Απεικ. 19: Αντικατάσταση λαμπτήρααλογόνου

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝΑντικατάσταση λαμπτήρα με βύσμα

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

 • 13 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ

  n Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και ότιδεν έχουν υποστεί βλάβη οι ασφάλειες.

  n Ελέγξτε τους λαμπτήρες. Να βεβαιώνεστε ότι έχετε αποσυν-δέσει τη συσκευή από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε αυτόντον έλεγχο. Σφίξτε τους λαμπτήρες αν έχουν λασκάρει. Αντικα-ταστήστε τους αν και πάλι δεν λειτουργούν.

  n Ελέγξτε αν η συσκευή έχει συνδεθεί στην πρίζα ή αν το φιςείναι σταθερά συνδεδεμένο στην πρίζα.

  n Ελέγξτε τον ασφαλειοδιακόπτη για τη συσκευή και το γενικόασφαλειοδιακόπτη του σπιτιού σας.

  n Έχει η συσκευή επαρκή διάμετρο αγωγών εξαγωγής; (ελάχ.120 mm).

  n Είναι τα μεταλλικά φίλτρα καθαρά; Ελέγξτε.n Αν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα χωρίς αγωγό εξαγωγής,

  βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα άνθρακα δεν είναι παλαιότερα των 6μηνών.

  n Βεβαιωθείτε ότι στην κουζίνα σας υπάρχει επαρκής αερισμόςώστε να διασφαλίζεται η ροή του αέρα. Αν και πάλι η απόδοσητης συσκευής δεν είναι ικανοποιητική, επικοινωνήστε με τοΕξουσιοδοτημένο Σέρβις.

  Περιγραφή βλάβης Αιτία Αντιμετώπιση

  Το προϊόν δεν λειτουργεί Ελέγξτε την ηλεκ-τρική σύνδεση.

  Η τάση του ρεύματος δικτύου πρέπει να είναι 220-240V, και το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε γειω-μένη πρίζα.

  Λαμπτήρας φωτισμού δενλειτουργεί.

  Ελέγξτε την ηλεκ-τρική σύνδεση.

  Η τάση του ρεύματος δικτύου πρέπει να είναι 220-240V, και το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε γειω-μένη πρίζα.

  Λαμπτήρας φωτισμού δενλειτουργεί.

  Ελέγξτε το διακόπτηφωτισμού.

  Ο διακόπτης φωτισμού πρέπει να είναι στην ενεργο-ποιημένη θέση.

  Λαμπτήρας φωτισμού δενλειτουργεί.

  Ελέγξτε τους λαμ-πτήρες.

  Δεν πρέπει να υπάρχουν ελαττωματικοί λαμπτήρεςστο προϊόν.

  Η αναρρόφηση αέρα από τοπροϊόν είναι ανεπαρκής

  Ελέγξτε το φίλτροαλουμινίου

  Το φίλτρο κασέτας αλουμινίου πρέπει να πλένεται μίαφορά το μήνα υπό κανονικές συνθήκες.

  Η αναρρόφηση αέρα από τοπροϊόν είναι ανεπαρκής

  Ελέγξτε τον αγωγόεξαγωγής.

  Ο αγωγός εξαγωγής πρέπει να είναι ανοικτός.

  Αν δεν λειτουργεί ο φωτισμός:

  Ενδεχόμενες βλάβες και ενέργειεςπου μπορείτε να κάνετε χωρίς νακαλέσετε το Σέρβις:A) Η συσκευή δεν λειτουργείκαθόλου:

  Αν η απόδοση της συσκευής είναιχαμηλή ή η συσκευή παράγει δυνα-τούς θορύβους κατά τη λειτουργία:

  Προβλήματα και Λύσεις

  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ28

 • Περιγραφή βλάβης Αιτία Αντιμετώπιση

  Η αναρρόφηση αέρα από τοπροϊόν είναι ανεπαρκής

  Ελέγξτε το φίλτροάνθρακα

  Σε προϊόντα όπου χρησιμοποιούνται φίλτρα άνθρακα,το φίλτρο άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3μήνες υπό κανονικές συνθήκες.

  Δεν εξάγεται αέρας (χρήσηχωρίς αγωγό εξαγωγής)

  Ελέγξτε το φίλτροαλουμινίου

  Το φίλτρο κασέτας αλουμινίου πρέπει να πλένεται μίαφορά το μήνα υπό κανονικές συνθήκες.

  Δεν εξάγεται αέρας (χρήσηχωρίς αγωγό εξαγωγής)

  Ελέγξτε το φίλτροάνθρακα

  Σε προϊόντα που λειτουργούν με φίλτρα άνθρακα, τοφίλτρο άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3μήνες, υπό κανονικές συνθήκες.

  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 29

 • 14 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΤάση τροφοδοσίας 220 - 240 V 50Hz

  Κλάση μόνωσης μοτέρ F

  Κλάση μόνωσης ΚΛΑΣΗ I

  Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία 2004/108/ΕΚ γιαΗλεκτρομαγνητική συμβατότητα και με την Οδηγία Χαμηλής τάσης(LVD) 2006/95/ΕΚ.

  Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία περί Αποβλήτωνηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

  Απεικ. 20

  UKThis appliance is marked according to the European directive2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment(WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you willhelp prevent potential negative consequences for the environmentand human health, which could otherwise be caused byinappropriate waste handling of this product. The symbol on theproduct indicates that this product may not be treated ashousehold waste. Instead it shall be handed over to the applicablecollection point for the recycling of electrical and electronicequipment. Disposal must be carried out in accordance with localenvironmental regulations for waste disposal. For more detailedinformation about treatment, recovery and recycling of this product,please contact your local city office, your household waste disposalservice or the shop where you purchased the product.

  GRΣτην συσκευή έχει τοποθετηθεί αυτό το σήμα ακολουθώντας τηνΕυρωπαϊκή οδηγία 2002/96EC για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικάαπορρίμματα (WEEE). Με την ορθή ανακύκλωση του προϊόντος,θα βοηθήσετε στην μείωση των πιθανών αρνητικών συνεπειών τηςρύπανσης του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, η οποίαμπορεί να προκληθεί από την ακατάλληλη διαχείριση των απορριμ-μάτων. Το σήμα επάνω στο προϊόν συμβολίζει το γεγονός ότι αυτότο προϊόν δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα συνηθισμένο απόρ-ριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείοσυλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ30

 • σμού. Η διάθεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τιςτοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για την ανακύκλωση απορριμ-μάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασίασυλλογής και ανακύκλωσης του προϊόντος απευθυνθείτε στηντοπική αυτοδιοίκηση, στην εταιρεία ανακύκλωσης ή στο κατάστημααπό το οποίο προμηθευτήκατε την συσκευή.

  ΕΓΓΥΗΣΗ

  Τύπος συσκευής: _________________________

  Όνομα πελάτου: __________________________

  Διεύθυνση: _____________________________

  Υπογρ. Πωλητού: _________________________

  Ημερομηνία: ____________________________ Η εγγύηση αυτή ισχύει σύμφωνα με τους όρους εγγύησης που αναφέρονται στην πίσω πλευρά και μόνο εφ’ όσον συνοδεύεται από το δελτίο αγοράς.

  ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  04.01.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 31

 • ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

  ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

  Η Εταιρεία μας εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργία του προϊόντος και την μη ελαττωματικότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 1. Η εγγύηση παρέχεται για 24 μήνες προς τον αρχικό αγοραστή. 2. Η εγγύηση ισχύει από την ημέρα αγοράς της συσκευής που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς (δελτίο λιανικής πώλησης, τιμολόγιο). Στην απόδειξη αυτή αναφέρεται εκτός από την ημερομηνία αγοράς, το όνομα του αγοραστή, η μάρκα και το μοντέλο της συσκευής. 3. Η εταιρεία μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια, σε περίπτωση βλάβης της συσκευής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδιορθώσει τη συσκευή και να αντικαταστήσει κάθε τυχόν ελαττωματικό μέρος της, εφ’ όσων η ανωμαλία προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την κακή χρήση ή κακή μεταχείριση μετά την παράδοση της στον αγοραστή. 4. Η κανονική λειτουργία της συσκευής κατά τους έξι πρώτους μήνες της χρήσης της, επιβεβαιώνει την αρχική μη ελαττωματικότητά της. Το αντίθετο πρέπει να αποδειχθεί από τον πελάτη. 5. Οι επισκευές των επί μέρους εξαρτημάτων δεν επιφέρουν παράταση του χρόνου εγγύησης του προϊόντος. 6. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση εκτέλεσης επισκευών, ή επεμβάσεων από τα πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία μας. 7. Σε περίπτωση αποστολής της συσκευής στο Συνεργείο για επισκευή, μέσα στο χρόνο εγγύησης, πρέπει αυτή να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της απόδειξης αγοράς. 8. Η Εταιρεία εγκρίνει την αντικατάσταση της συσκευής, μόνο σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σωστή αποκατάσταση της βλάβης. 9. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τα κρύσταλλα, τα κεραμικά ( εστιών) και τα αισθητικά μέρη των συσκευών. 10. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Η άσκοπη κλήση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού επιβαρύνει τον καταναλωτή. 11. Για να ισχύσει η εγγύησή σας διατηρείτε πάντα σε καλή κατάσταση την απόδειξη αγοράς

  ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. SERVICE Μαρίνου Αντύπα 35 ΑΘΗΝΑ: 2105145030 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310846762

  ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: 8011147500 ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ: 2310489300

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  04.01.2019ΕΛΛΗΝΙΚΑ32

  Περιεχόμενα1 ΕΙΣΟΔΟΣ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ3.1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ

  4 ΧΡΗΣΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ6.1 Πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων6.2 Πλύσιμο με το χέρι

  7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ7.1 Εγκατάσταση και αποσυσκευασία7.2 Υποδείξεις για Εξοικονόμηση ενέργειας

  8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ9 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ11 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ11.1 Χρήση ψηφιακού προϊόντος 3 ταχυτήτων

  12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ12.1 Αντικατάσταση λαμπτήρα αλογόνου12.2 Αντικατάσταση λαμπτήρα με βύσμα

  13 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ14 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ