ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ...

of 72 /72
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ 2017-18 ΓΙΑ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΝΩΠ) Θεόδωρος Θεοδώρου Καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Embed Size (px)

Transcript of ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ...

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ

  Α΄ ΤΑΞΗΣ 2017-18ΓΙΑ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΝΩΠ)

  Θεόδωρος Θεοδώρου

  Καθηγητής Συμβουλευτικής

  και Επαγγελματικής Αγωγής

 • Να διερευνήσεις ποιος είσαι, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο,

  ποιες είναι οι ικανότητές σου - Αυτογνωσία

  Να κάνεις μια πρώτη γνωριμία με τον κόσμο της εργασίας

  Να γνωρίσεις το εκπαιδευτικό σύστημα

  Να μάθεις πώς να πληροφορείσαι και πώς να αξιοποιείς τις

  πληροφορίες στις προσωπικές κι επαγγελματικές σου

  αναζητήσεις

  Να προβληματιστείς για το πως αποφασίζουμε.

  Ο καθηγητής Συμβουλευτικής θα

  βοηθήσει τους μαθητές:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  ► Τα θέματα που θα καλύ-ψουμε είναι όλα όσασχετίζονται με τιςεπιλογές που πρέπει νακάνουν οι μαθητές για τηΒ’ και Γ’ τάξη.

 • Θέματα Ενημέρωσης

  ►Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ)

  ►Οι Κατηγορίες των μαθημάτων

  ► Τα μαθήματα σε κάθε μία από τις 6 Κατευθύνσεις (Υποχρεωτικά & Επιλεγόμενα)

  ►Εξεταζόμενα μαθήματα (για προαγωγή και απόλυση)

  ►Ο τρόπος επιλογής κατεύθυνσης & μαθημάτων

  ►Ο τρόπος εισαγωγής σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές & Πανεπιστήμια, Κύπρου & Ελλάδας

 • Εισαγωγή

  Με την εισαγωγή των Νέων ΩρολογίωνΠρογραμμάτων (ΝΩΠ) αλλάζει το σύστημα τηςεπιλογής μαθημάτων που ίσχυε στο Ενιαίο Λύκειο. Τα ΝΩΠκαθιερώνουν επιλογές Κατευθύνσεων Σπουδών, οι οποίεςπεριλαμβάνουν μαθήματα τα οποία έχουν συνάφεια μεταξύ τουςμε σκοπό οι μαθητές να έχουν ένα πιο στοχευμένοπροσανατολισμό σε αντίστοιχους κλάδους σπουδών.

  (Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος ενδέχεται ναυπάρξουν μικρές αλλαγές/διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται ναεπισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του ΝΩΠ http://nop.moec.gov.cy/ για ναενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.)

  http://nop.moec.gov.cy/

 • Α΄ Λυκείου

  Η Α΄ Λυκείου είναι μια τάξη, η οποία περιλαμβάνει κυρίως

  μαθήματα Κοινού Κορμού (31 περίοδοι την εβδομάδα) και έχει

  σκοπό:

  • να προσφέρει μια γενική μόρφωση στους μαθητές

  • παράλληλα, όμως, να τους δώσει την ευκαιρία να εμβαθύνουνσε δύο μαθήματα (2x2=4 διδακτικές περίοδοι την εβδομάδα),

  τα οποία τους εισάγουν σε συγκεκριμένες Κατευθύνσεις

  (Σπουδών) στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

  Τα δύο αυτά μαθήματα είναι καταταγμένα σε ομάδες που

  ονομάζονται Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ).

 • ΟΜΠ

  Τέσσερις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού

  (Ο.Μ.Π.).

  Η κάθε Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού:

  περιλαμβάνει ένα προεπιλεγμένο συνδυασμό 2 μαθημάτων, τα οποία οδηγούν σε συγκεκριμένες συναφείς κατευθύνσεις στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

 • ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ►Μαθήματα Κοινού Κορμού

  ►Μαθήματα Εμβάθυνσης / Κατεύθυνσης:

  α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4ωρα)

  β) ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4ωρα)

  Σημ.: Μαθήματα Προσανατολισμού (2ωρα) - Μόνο για

  την Α΄ Λυκείου.

 • Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ

  Κοινού Κορμού 31 19 19

  Προσανατολισμού

  /Εμβάθυνσης

  4 16 16

  Σύνολο 35 35 35

  Περίοδοι Διδασκαλίας, ανά τάξη (στο Λύκειο)

 • ΤΙ ΕΝΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (Κ.Κ.) ;

 • Μαθήματα Κοινού Κορμού

  ►Υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, σε κάθετάξη (είναι καθορισμένα από το Υπουργείο).

  ►Παρέχουν γενική μόρφωση.

  ►Περιλαμβάνουν και υποχρεωτικά μαθήματαξένων γλωσσών (Μόνο Αγγλικά στις Β΄ & Γ΄Λυκείου).

  ►Τα Νέα Ελληνικά είναι ενισχυμένα για όλους (δενυπάρχει αντίστοιχο μάθημα επιλογής).

  ►Τι εννοούμε όταν λέμε μιάμιση (1,5) ή δυόμιση(2,5) περίοδοι;

 • Μαθήματα Εμβάθυνσης / Κατεύθυνσης

  (Υποχρεωτικά & Επιλεγόμενα)

  4ωρα

  ► Επιλέγονται:

  α) 4 για τη Β΄ τάξη (4Χ4= 16).

  β) 4 για την Γ΄ τάξη (4Χ4= 16). ►Επιλέγονται ανάλογα με τις δυνατότητες,

  κλίσεις, ενδιαφέροντα & στόχους.

  ►4 περιόδους την εβδομάδα το κάθε ένα.

 • Γιατί τα Μαθήματα Εμβάθυνσης / Κατεύθυνσης

  έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στην

  ενημέρωση για τα μαθήματα του Λυκείου

  1. Διδάσκονται πολλές περιόδους (4 ήπερισσότερες).

  2. Με αυτά επιδιώκεται η σε βάθος μελέτη τωνμαθημάτων, που θεωρεί ο μαθητής ότι θα τονβοηθήσουν στη μελλοντική του πορεία.

  Δηλαδή:

  -Θα βοηθήσουν ενδεχομένως για άμεση εργοδότηση,ή/ και

  -θα βοηθήσουν για συνέχιση σπουδών. Π.χ. ομαθητής θα εξεταστεί σε αυτά τα μαθήματα γιαεισδοχή σε Ανώτερες Σχολές & Πανεπιστήμια.

 • ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  Α' Κ.Κ. A' ΕΠΙΛ.(2Χ2=4)

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑΑ1 Α2 Α3 Α4

  1 Νέα Ελληνικά/ Αγωγή του Πολίτη 5

  2 Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία 2 2

  3 Μαθηματικά 3 2 2

  4 Φυσική 2 2

  5 Χημεία 2

  6 Βιολογία 1

  7 Ιστορία 2 2

  8 Αγγλικά 2 2

  9 Γαλλικά 2

  10 Πληροφορική 2

  11 Τέχνη 1

  12 Μουσική 1

  13 Φυσική Αγωγή 1,5

  14 Θρησκευτικά 1,5

  15 Σχεδιασμός και Τεχνολογία 2

  16 Οικονομικά 1 2 2

  ΣΥΝΟΛΑ 31 4 4 4 4

  ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 31 4

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35

  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

  ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ (Κ.Κ.) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ -

  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 • Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

  Α΄ ΛυκείουΚατευθύνσεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου

  1η ΟΜΠ 1. Αρχαία Ελληνικά /Αρχαιογνωσία

  2. Ιστορία

  1. Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

  2. Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  2η ΟΜΠ 1. Μαθηματικά2. Φυσική

  3. Θετικών Επιστημών -Βιοεπιστημών –Πληροφορικής - Τεχνολογίας

  3η ΟΜΠ 1. Μαθηματικά 2. Οικονομικά

  4. Οικονομικών Επιστημών

  4η ΟΜΠ 1. Οικονομικά 2. Αγγλικά

  5. Εμπορίου και Υπηρεσιών

  ΌλεςΟΜΠ

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο.Μ.Π.

  6. Καλών Τεχνών

  Που οδηγούν οι Ομάδες Μαθημάτων

  Προσανατολισμού της Α΄ Λυκείου

 • Εξεταζόμενα Μαθήματα Α΄ Λυκείου (για προαγωγή)

  Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ)

  4 Εξεταζόμενα Μαθήματα

  1η ΟΜΠ

  1. Νέα Ελληνικά 2. Αρχαία Ελληνικά/ Αρχαιογνωσία προσανατ.3. Ιστορία προσανατ.4. Μαθηματικά Κ.Κ.

  2η ΟΜΠ

  1. Νέα Ελληνικά2. Μαθηματικά προσανατ.3. Φυσική προσανατ.4. Χημεία – Βιολογία

  3η ΟΜΠ

  1. Νέα Ελληνικά2. Μαθηματικά προσανατ.3. Οικονομικά προσανατ.4. Ιστορία Κ.Κ.

  4η ΟΜΠ

  1. Νέα Ελληνικά

  2. Αγγλικά προσανατ. *3. Οικονομικά προσανατ.4. Μαθηματικά Κ.Κ.

 • * ΠΡΟΣΟΧΗ

  Οι μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ Λυκείου που έχουν

  απόφαση από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής

  Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ), έχουν τη

  δυνατότητα, αν το επιθυµούν (µε γραπτό αίτηµα

  των γονέων), να δηλώσουν ως εξεταζόμενο

  µάθηµα την Ιστορία Κοινού Κορµού (Κ.Κ.),

  αντί του µαθήµατος των Αγγλικών, για

  προαγωγή στις Β΄ και Γ΄ Λυκείου, αντίστοιχα.

 • Εξεταζόμενα ΜαθήματαΒ΄ και Γ΄ Λυκείου

  (για Προαγωγή και Απόλυση)

  Νέα Ελληνικά

  + 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (υποχρεωτικά και

  επιλεγόμενο/α) Δηλ. για σκοπούς Προαγωγής και Απόλυσης οι μαθητές θα εξεταστούν στα εξήςπέντε (5) μαθήματα:Α) Νέα Ελληνικά

  καιΒ) Στα τέσσερα (4) μαθήματα Κατεύθυνσης τα οποία επέλεξαν για τη Β΄ και Γ΄τάξη Λυκείου, σύμφωνα με την Κατεύθυνση που ακολουθούν.

 • ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄και Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ (Κ.Κ.)

  Β' ΚΚ Γ' ΚΚ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Νέα Ελληνικά/Αγωγή του Πολίτη 5 6

  2 Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία 1,5

  3 Μαθηματικά 3 3

  4 Φυσική 1 1

  5 Χημεία

  6 Βιολογία

  7 Ιστορία/Ιστορία της Κύπρου 2 3

  8 Αγγλικά 2 2

  9 Γαλλικά

  10 Γερμανικά/Τουρκικά/Ισπανικά/Ιταλικά/Ρωσικά

  11 Πληροφορική

  12 Τέχνη

  13 Μουσική

  14 Φυσική Αγωγή 2,5 2

  15 Θρησκευτικά 2 2

  16 Σχεδιασμός και Τεχνολογία

  ΣΥΝΟΛΑ 19 19

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

  • Αρχαία

  • Ιστορία

  • Λατινικά

  Υποχρεωτικά Μαθήματα (3x4=12)

  •Λογοτεχνία

  •Λογική - Φιλοσοφία

  •Αγγλικά ή Γαλλικά ήάλλη ξένη γλώσσα

  Επιλεγόμενα Μαθήματα (1x4=4)

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: Ξένων Γλωσσώνκαι Ευρωπαϊκών Σπουδών

  • Αγγλικά

  • ΙστορίαΥποχρεωτικά

  Μαθήματα (2x4=8)

  • Λατινικά

  • Γαλλικά

  • Άλλη ξένη γλώσσα

  • Αρχαία Ελληνικά

  • Πολιτική Οικονομία

  Επιλεγόμενα Μαθήματα (2x4=8)

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: Θετικών Επιστημών -Βιοεπιστημών – Πληροφορικής - Τεχνολογίας

  • Μαθηματικά

  • Φυσική

  Υποχρεωτικά Μαθήματα

  (2x4=8)

  • Χημεία

  • Βιολογία

  • Αγγλικά ή Γαλλικά ή άλλη ξένη γλώσσα

  • Δίκτυα

  • Πληροφορική

  • Σχεδιασμός και Τεχνολογία

  • Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο

  • Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο

  • Γραφικές Τέχνες

  Επιλεγόμενα Μαθήματα

  (2x4=8)

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4: Οικονομικών Επιστημών

  • Πολιτική Οικονομία

  • Μαθηματικά

  • Λογιστική

  Υποχρεωτικά Μαθήματα (3x4=12)

  •Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

  •Πληροφορική

  •Αγγλικά ή Γαλλικά ή άλλη ξένη γλώσσα

  •Εμπορικά - Μάρκετινγκ

  Επιλεγόμενα Μαθήματα

  (1x4=4)

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 5: Εμπορίου και Υπηρεσιών

  • Πολιτική Οικονομία

  • Αγγλικά

  Υποχρεωτικά Μαθήματα

  (2x4=8)

  • Λογιστική

  • Εμπορικά - Μάρκετινγκ

  • Εφαρμογές Πληροφορικής

  • Βιολογία

  • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

  • Γαλλικά ή άλλη ξένη γλώσσα

  • Οικιακή Οικονομία

  • Σχεδιασμός και Τεχνολογία

  Επιλεγόμενα Μαθήματα

  (2x4=8)

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6: Καλών Τεχνών

  • Θέματα Τέχνης

  • Θέατρο

  • Ιστορία

  Υποχρεωτικά Μαθήματα (3x4=12)

  • Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο

  • Εικαστικές Εφαρμογές

  • Μουσική

  • Αγγλικά ή Γαλλικά ή άλλη ξένη γλώσσα

  • Φωτογραφία μόνο για Β΄ Λυκείου -αντικαθίσταται με Γραφιστικές Εφαρμογές (δεν είναι μάθημα πρόσβασης) για τη Γ΄ Λυκείου

  Επιλεγόμενα Μαθήματα

  (1x4=4)

 • 1. Αγγλικά2. Γαλλικά3. Γερμανικά 4. Ιταλικά5. Ισπανικά6. Ρωσικά7. Τούρκικα

  Σημ.: ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ►Όταν επιλέγεται μάθημα Εμβάθυνσης /Κατεύθυνσης για το οποίο υπάρχει και αντίστοιχο(με το ίδιο όνομα) μάθημα Κοινού Κορμού, τότε ομαθητής παρακολουθεί μόνο ένα μάθημα που έχειθέση Μαθήματος Εμβάθυνσης / Κατεύθυνσης,για τόσες περιόδους όσες είναι το άθροισμα τωνπεριόδων των 2 αυτών μαθημάτων.

  Π.χ. Τα Αγγλικά θα διδάσκονται συνολικά

  6 περιόδους στη Β΄ & Γ΄ Λυκείου.

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (συνέχεια)

  ►Για να διδαχθεί οποιοδήποτε μάθημα πρέπει νατο επιλέξουν τουλάχιστον 16 μαθητές.

 • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣΓίνονται στις περιπτώσεις όπου ο μαθητής επιθυμεί:

  α) να ακολουθήσει στη Β΄ τάξη διαφορετική Κατεύθυνση

  (Σπουδών) από εκείνες στις οποίες τον οδηγεί η ΟΜΠ στην οποία

  φοιτά στην Α΄ τάξη

  (Σημ.: Η επιλογή Κατεύθυνσης από εκείνες στις οποίες τον οδηγεί η

  ΟΜΠ γίνεται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις.)

  β) να μετακινηθεί στην Γ΄ τάξη σε άλλη Κατεύθυνση (Σπουδών)

  από αυτή στην οποία φοιτά στη Β΄ τάξη.

  γ) να αλλάξει ένα ή δύο από τα επιλεγόμενα μαθήματα

  εμβάθυνσης από τη Β΄ στη Γ΄ Λυκείου, παραμένοντας στην ίδια

  Κατεύθυνση.

 • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  Εξετάσεις Μετάταξης γίνονται Μάιο - Ιούνιο

  Ανεξετάσεις γίνονται τον Ιούνιο

 • • Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν ναακολουθήσουν στη Β΄ τάξη διαφορετικήΚατεύθυνση (Σπουδών) από εκείνες στιςοποίες τους οδηγούν η ΟΜΠ στην οποίαφοιτούν στην Α΄ τάξη πρέπει ναπαρακαθίσουν σε ΕξετάσειςΜετάταξης.

  • Δηλαδή…

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ(είναι 1η περίπτωση- αναλυτικά)

 • Για ειδοχή στη Β΄

  Λυκείου στην

  Μαθητής από την

  1η ΟΜΠ

  Μαθητής από την

  2η ΟΜΠ

  Μαθητής από την

  3η ΟΜΠ

  Μαθητής από την

  4η ΟΜΠ

  1η Κατεύθυνση

  Κλασσικών και

  Ανθρωπιστικών

  Σπουδών

  ΚΑΝΕΝΑ

  1. Αρχαία Ελληνικά/

  Αρχαιογνωσία

  2. Ιστορία

  1.Αρχαία Ελληνικά/

  Αρχαιογνωσία

  2. Ιστορία

  1.Αρχαία Ελληνικά/

  Αρχαιογνωσία

  2. Ιστορία

  2η Κατεύθυνση

  Ξένων Γλωσσών

  και Ευρωπαϊκών

  Σπουδών

  ΚΑΝΕΝΑ

  1. Ιστορία

  2. Αρχαία Ελληνικά/

  Αρχαιογνωσία (για όσους σκοπεύουν να

  το επιλέξουν)

  1. Ιστορία

  2. Αρχαία Ελληνικά/

  Αρχαιογνωσία (για όσους σκοπεύουν να

  το επιλέξουν)

  1. Ιστορία

  2. Αρχαία Ελληνικά/

  Αρχαιογνωσία (για όσους σκοπεύουν να

  το επιλέξουν)

  3η Κατεύθυνση

  Θετικών Επιστημών

  Βιοεπιστημών -

  Πληροφορικής -

  Τεχνολογίας

  1. Μαθηματικά

  2. ΦυσικήΚΑΝΕΝΑ 1. Φυσική

  1. Μαθηματικά

  2. Φυσική

  4η Κατεύθυνση

  Οικονομικών

  Επιστημών

  1. Μαθηματικά

  2. Οικονομικά1. Οικονομικά ΚΑΝΕΝΑ 1.Μαθηματικά

  5η Κατεύθυνση

  Υπηρεσιών

  1. Οικονομικά

  2. Αγγλικά

  1. Οικονομικά

  2. Αγγλικά1. Αγγλικά ΚΑΝΕΝΑ

  6η Κατεύθυνση

  Καλών ΤεχνώνΚΑΝΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ

 • ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  ► Οι Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου έχουν

  τη δυνατότητα να υποβάλουν στη Διεύθυνση του

  Σχολείου αίτηση για αλλαγή Κατεύθυνσης ήμαθημάτων/ τος Εμβάθυνσης/ Κατεύθυνσης μέχρι τις 30 Μαρτίου 2018 και σε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ

  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ μετά από έγκριση του οικείου

  Επαρχιακού (Π.Λ.Ε.) μέχρι τις 30 Απριλίου.

  ►Η αίτηση αυτή γίνεται αποδεκτή, αν κατά την κρίση

  του Διευθυντή υπάρχουν σοβαροί λόγοι που τη

  δικαιολογούν και η αποδοχή της δε δημιουργεί

  σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα στο σχολείο.

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1:

  ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

  ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2:

  ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ

  ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Νομική, Ελληνική Φιλολογία, Νεοελληνικές Σπουδές, Κλασσικές Σπουδές, Φιλοσοφία, Ιστορία - Αρχαιολογία,

  Ξένες Φιλολογίες, Θεολογία, Ιερατικές ΣπουδέςΣτρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών - Νομικών

  Συμβούλων, (Μετάφραση-Διερμηνεία ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 2η ΚΑΤΕΥΘ.)

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3:

  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Βιολογικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Χημική Μηχανική, Πληροφορική, Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρολογία Μηχανική, Μηχανολογία

  Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Αεροναυπηγική Μηχανική, Ναυπηγική Μηχανική, Αγρονομία/Τοπογραφία, Ιατρική,

  Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Διαιτολόγια/Διατροφολογία,Γεωπονικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Σπουδές, Δασολογία, Φυτική/Ζωική

  Παραγωγή, Γεωλογία, Γεωγραφία, Τέχνες Ήχου και Εικόνας, Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Οικονομικά, Λογιστική,

  Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ,Διεθνείς-Ευρωπαϊκές Σπουδές, Στατιστική, Ασφαλιστικές Επιστήμες,

  Ναυτιλιακές Σπουδές

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Οικονομικά, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Διεθνείς-Ευρωπαϊκές Σπουδές,

  Στατιστική, Ασφαλιστικές Επιστήμες, Ναυτιλιακές Σπουδές, Πληροφορική, Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών - Οικονομικό

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 5: ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Θέατρο, Δημόσια Διοίκηση , Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης, Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος, Πολιτικές Επιστήμες, Τουρκικές Σπουδές,

  Κοινωνικές Σπουδές, Δημοσιογραφία, Επικοινωνία και ΜΜΕ, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Φυσική Αγωγή, Παιδαγωγικά, Στρατιωτικές Σχ. Υπα-

  ξιωματικών, Ψυχολογία, Λογοθεραπεία , Οικιακή Οικονομία και Οικολογία, Μαγειρική (ΑΞΙΚ), Ξενοδοχειακά (ΑΞΙΚ), Επικοινωνία και Σπουδές Διαδικτύου,

  Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες, Νοσηλευτική, Αξιωματικοί Νοσηλευτικής.

  Διάφορες σπουδές στα ΤΕΙ: Βιβλιοθηκονομία, Προσχολική Αγωγή, Λογοθεραπεία, Κοινωνική Εργασία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική και

  Χρηματοοικονομική, ΑΣΤΕ, Γραφίστες, Δασοπονία, Εσωτερικού Χώρου, Υπαξιωματικοί, Κλωστοϋφαντουργεία, Φωτογραφία και Οπτικοακουστικά

  Μέσα, Ψηφιακά ΜΜΕ, Συντήρηση Αρχαιοτήτων, Δημόσια Υγεία, Εργοθεραπεία, Ιατρικά Εργαστήρια, Μαιευτική, Νοσηλευτική (Ελλάδα),

  Οδοντική Τεχνολογία, Οινολογία, Τεχνολογία Τροφίμων.

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Θέατρο, Δημόσια Διοίκηση (Παντείου), Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης, Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος, Πολιτικές Επιστήμες, Τουρκικές Σπουδές, Κοινωνικές Σπουδές, Δημοσιογραφία, Επικοινωνία και ΜΜΕ, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές,

  Επικοινωνία και Σπουδές Διαδικτύου, Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες, Μουσική.

  Διάφορες σπουδές στα ΤΕΙ: Βιβλιοθηκονομία, Προσχολική Αγωγή, Λογοθεραπεία, Κοινωνική Εργασία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, ΑΣΤΕ,

  Γραφίστες, Δασοπονία, Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Διακόσμηση και Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου, Υπαξιωματικοί,

  Κλωστοϋφαντουργεία, Φωτογραφία και Οπτικοακουστικά Μέσα, Ψηφιακά ΜΜΕ, Συντήρηση Αρχαιοτήτων, Δημόσια Υγεία, Εργοθεραπεία, Ιατρικά Εργαστήρια,

  Μαιευτική, Νοσηλευτική (Ελλάδα), Οδοντική Τεχνολογία, Οινολογία, Τεχνολογία Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Τεχνολόγοι Γεωπόνοι, Τεχνολόγοι Αλιείας,

  Φυσικοθεραπεία, Ακτινολογία, Οπτική και Οπτομετρία, Μηχανικών Πληροφορικής, Ναυπηγών Μηχανολόγων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανολόγων Μηχανικών,

  ΑΣΠΑΙΤΕ …

 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1:

  ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

  ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2:

  ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

  ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ

  ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3:

  ΘΕΤΙΚΩΝ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -

  ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4:

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 5:

  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ

  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6:

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  Δημοσιογραφία, Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς - Ευρωπαϊκές Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Αρχειονομία-Βιβλιοθηκονομία, Θεατρικές Σπουδές, Κινηματογράφος, Τουρκικές/Ανατολικές/Σλαβικές/Βαλκανικές Σπουδές

  Δημοσιογραφία, Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς -Ευρωπαϊκές Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Αρχειονομία-Βιβλιοθηκονομία, Θεατρικές Σπουδές, Κινηματογράφος, Τουρκικές/Ανατολικές/Σλαβικές/Βαλκανικές Σπουδές

  Φυσική Αγωγή -Αθλητισμός,Νοσηλευτική (Πανεπιστήμια)

  Φυσική Αγωγή -Αθλητισμός,Νοσηλευτική (Πανεπιστήμια)

  Παιδαγωγικά – Δημοτική/Προδημοτική/Ειδική Εκπαίδευση, Ψυχολογία, Λογοθεραπεία (ΤΕΠΑΚ)

  Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (ΤΕΠΑΚ), Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (ΤΕΠΑΚ), Μαγειρικές Τέχνες (ΑΞΙΚ)

  Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού (ΤΕΠΑΚ)

  Σπουδές σε Τ.Ε.Ι.: Νοσηλευτική, Μαιευτική, Ακτινολογία/Ακτινοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ιατρικά Εργαστήρια, Οδοντική Τεχνολογία, Οπτική/Οπτομετρία, Γραφιστική, Εσωτερική Αρχιτεκτονική/Διακόσμηση, Φωτογραφία, Κοινωνική Εργασία, Βιβλιοθηκονομία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Προσχολική Αγωγή, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, Δασοπονία, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Δημόσια Υγεία, Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία, Οινολογία, Πολιτική Μηχανική, Ναυπηγική, Ηλεκτρολογία Μηχανική, Μηχανολογία Μηχανική, Αυτοματισμοί, Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Αντιρρύπανση, Πληροφορική, Σχεδιασμός Ξύλου και Επίπλου, Σχεδιασμός και Τεχνολογία Ένδυσης, Τεχνολογία Αλιείας, Τεχνολογία Τροφίμων, Γεωπονία, Φυσικό Περιβάλλον, Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων, Ανώτατες Σχολές Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), Σχολές Μόνιμων Υπαξιωματικών

 • ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣΠλαίσια Πρόσβασης = Τα μαθήματα από

  τα οποία ο μαθητής έχει δικαίωμα να

  επιλέξει για να εξεταστεί, ούτως ώστε να

  μπορεί να έχει πρόσβαση σε

  συγκεκριμένα Τμήματα/ Σχολές στην

  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΑΕΙ Κύπρου &

  Ελλάδας).

  Τα μαθήματα πρόσβασης είναι, ανάλογα

  με το πλαίσιο, Υποχρεωτικά ή/ και

  Επιλεγόμενα. π.χ.

 • ΠανεπιστημιακέςΣχολές

  4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

  ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Εννοείται ότι στα διάφορα Τμήματα/ Σχολές πουπροαναφέρθηκαν, μπορεί να διεκδικήσει θέσηένας μαθητής, εφόσον έχει τα συγκεκριμέναμαθήματα που περιλαμβάνονται στο κάθε ΠλαίσιοΠρόσβασης.

  • Άρα είναι πολύ πιθανόν να μην μπορεί ναδιεκδικήσει θέση σε όλα Τμήματα/ Σχολέςπου περιλαμβάνονται στους πίνακες πουπροηγήθηκαν.

 • Εξετάσεις Τετραμήνων

  Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ:

  Λήξη μαθημάτων για το Α΄ τετράμηνο για τις τάξεις του Λυκειακού κύκλου, τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου

  Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ:

  Από τέλος πρώτου δεκαπενθημέρου Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων

  Από τη σχολική χρονιά 2019-2020: για την Γ΄ Λυκείου.

  Από τη σχολική χρονιά 2018-2019οι Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου και Τεχνικών Σχολών

  συµµετέχουν στις προαγωγικές εξετάσεις τετραµήνων

 • Διαχωρισμός Παγκύπριων Εξετάσεων

  Από το 2019-2020 (αφορά δηλαδή τους φετινούςμαθητές της Α΄ Λυκείου) διαχωρίζονται οι Παγκύπριεςεξετάσεις:

  σε Εξετάσεις Απόλυσης (Μέσης Εκπαίδευσης) και σε Εξετάσεις Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ.

 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ

  Σχετικά με την πρόσβαση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Α.Ε.Ι.) Κύπρου, τη σχολική χρονιά 2017-2018, θα ισχύσουν τα πιο κάτω:

 • Οι τελειόφοιτοι 2017-2018 μπορούν να επιλέξουν τα Πλαίσια

  Πρόσβασης που επιθυμούν, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης και

  συγκεκριμένων μαθημάτων που είχαν επιλέξει στο Λύκειο.

  Υποχρεούνται οι τελειόφοιτοι να εξετάζονται σε τόσα

  μαθήματα όσα αντιστοιχούν στο Πλαίσιο Πρόσβασης το

  οποίο επιλέγουν.

  •Βάσει της εγκυκλίου (24/1/17) προς Καθηγητές ΣΕΑ:

 • •Βάσει της εγκυκλίου (24/1/17) προς Καθηγητές ΣΕΑ:

  Σύμφωνα με τα νέα Πλαίσια Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ, ηπρόσβαση γίνεται:

  A. στις Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές Σχολές με εξέτασησε τέσσερα (4) μαθήματα,

  B. ενώ στα ΤΕΙ, ΑΞΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ με τρία (3).

  Και στις δύο περιπτώσεις, το ένα μάθημα είναι πάντα αυτότων Νέων Ελληνικών.

  Για την πρόσβαση τους στις διάφορες σχολές θαυπολογίζεται, κατά πλαίσιο πρόσβασης, ο μέσος όρος τωνεπεξεργασμένων βαθμολογιών των μαθημάτων πουεπιλέγονται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή τηςαίτησης του.

 • Για σκοπούς πρόσβασης οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθήματα που αντιστοιχούν στα Πλαίσια Πρόσβασης που τους ενδιαφέρουν.Π.χ. Για να εισαχθώ στη Νομική θα πρέπει να εξεταστώ στα μαθήματα του σχετικού πλαισίου ως εξής:

  Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές για σκοπούς απόλυσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς Πρόσβασης.

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ

 • Π.χ. Είμαι στην 1η Κατεύθυνση και θα εισαχθώ στη Νομική, αλλά ενδιαφέρομαι και για Ψυχολογία, τότε πρέπει να εξεταστώ στα μαθήματα του σχετικού πλαισίου ως εξής:

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ

 • ΠανεπιστημιακέςΣχολές

  4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά

  Ιδρύματα και ΑΞΙΚ

  3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Διευκρινίσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2018

  (βάσει αποφάσεων έως 27/10/2017)

  ►Οι υποψήφιοι δικαιούνται να δηλώσουν τοίδιο μάθημα σε δύο επίπεδα, για σκοπούςπρόσβασης σε άλλη/ες σχολή/ές ή/καιτμήμα/τμήματα που βρίσκονται σεδιαφορετικό πλαίσιο πρόσβασης (π.χ.

  Μαθηματικά Κ.Κ. για Σχολή Υπαξιωματικών καιΜαθηματικά Κατεύθυνσης για Πληροφορική).

 • 1/17/2018

  Εξεταζόμενα μαθήματα Πρόσβασης

  Όλα τα μαθήματα εννοείται ότι είναι Εμβάθυνσης/ Κατεύθυνσης δηλ. ενισχυμένα,

  εκτός τα μαθηματικά εάν γράφει Κ.Κ.

  +

  Τα Νέα Ελληνικά που δεν είναι Εμβάθυνσης/ Κατεύθυνσης, αλλά είναι ενισχυμένα για

  όλους.

  file:///F:/22_12_2008_exetazomena_mathimata.pdf

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  για την Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ

  Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας θα

  πρέπει να μελετήσουν τα Προγράμματα Σπουδών/ Τμήματα

  ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ/ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  του κάθε νέου χρόνου και ιδίως της χρονιάς που

  απολύονται, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί πριν την

  έναρξη υποβολής των αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης στα

  ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

  ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ τα Προγράμματα Σπουδών/ Τμημάτων των

  ΑΑΕΙ της Ελλάδας, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

  ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ/ ΑΙΤΗΣΗ του κάθε νέου

  χρόνου, ανάλογα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας,

  Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.1/17/2018

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  για την Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ (συνέχεια)

  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι ΜΕΡΙΚΑ

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας , πέραν των

  προϋποθέσεων πρόσβασης που αναφέρονται στον

  Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων, ΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ

  ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΣΧΟΛΕΣ

  ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

  ΠΛΗΡΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΕ

  ΑΥΤΑ.

  ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, οι υποψήφιοι πρέπει να συμβου-

  λεύονται και τους Οδηγούς Σπουδών των ΑΑΕΙ που

  εκδίδονται κάθε χρόνο.1/17/2018

 • Μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να

  διεκδικήσουν θέση στα ΑΑΕΙ της

  Ελλάδας και δεν έχουν Κυπριακή

  υπηκοότητα προτρέπονται να

  προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία

  έκδοσης κυπριακής υπηκοότητας

  (Τμήμα Μετανάστευσης –

  Υπ. Εσωτερικών)

 • 1/17/2018

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ(αυτά δεν ισχύουν για πρόσβαση σε ΑΑΕΙ Κύπρου)

  «Αλλοδαπών – Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής» στην οποία ανήκουν και οι Κύπριοι εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ομογενείς: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Α΄ & Β΄.

 • Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Σ

  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄

  Μαθητές που οι δυο τους γονείς έχουν Ελληνική Καταγωγή,

  εξασφαλίζουν θέση στα ΑΑΕΙ Ελλάδος από την κατηγορία των

  Ομογενών ΜΟΝΟ και όχι μαζί με τους υπόλοιπους Κύπριουςμαθητές, που ανήκουν στην κατηγορία των «αλλοδαπών –αλλογενών».

 • ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β΄ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

  Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται: Οι Αλλοδαποί–Αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι

  Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην

  αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο

  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της

  χώρας από την οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας

  ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον:

  α) Ο ένας, τουλάχιστον, από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική Καταγωγή και

  οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει (Κύπρου) ή της χώρας της

  οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης

  β) Έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του

  Λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής. Ειδικότερα, στην κατηγορία αυτή

  υπάγονται και οι υποψήφιοι Κυπριακής καταγωγής από τον ένα τουλάχιστο γονέα, οι οποίοι

  έχουν συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του

  τρέχοντος έτους.

  Δηλ. …

  Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Σ

 • 1) Όσοι έχουν μόνο 1 γονιό ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ + 1

  γονιό Κύπριο έχουν το δικαίωμα επιλογής για διεκδίκηση

  θέσης ως «Αλλοδαποί – Αλλογενείς» ή Ομογενείς.

  2) Όσοι κάνουν Αίτηση σαν Ομογενείς δεν μπορούν να

  κάνουν Αίτηση και σαν «Αλλοδαποί – Αλλογενείς» ΚΑΙ ΤΟ

  ΑΝΤΙΘΕΤΟ.

  3) ΕΝΩ όσοι έχουν και τους 2 γονείς ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΚΑΤΑΓΩΓΗ, κάνουν Αίτηση ΜΟΝΟ ως Ομογενείς.

  Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Σ

 • Τι πρέπει να προσέξει ένας μαθητής

  πριν επιλέξει ένα μάθημα

  ΜΑΘΗΜΑ► Το βαθμό

  δυσκολίας του μαθήματος, που εξαρτάται από:

  1. Το είδος/ φύση του μαθήματος.

  2. Τις ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

  ΕΑΥΤΟ►Το προσωπικό του επίπεδο στο

  συγκεκριμένο μάθημα, που εξαρτάται από:

  1. Τις δυνατότητές του στο συγκεκριμένο μάθημα.

  2.Τις γνώσεις που κατέχει ή κενά που έχει.

  3.Την προσπάθεια (διάβασμα, κ.τ.λ.) που καταβάλλει.

  ►Η επίδοση (βαθμοί) στο συγκεκριμένο μάθημα

 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΟΥ -ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ,

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ

 • Βήματαπρος τη λήψη απόφασης

  Αυτογνωσία

  Προσωπικότητα

  Ενδιαφέροντα

  Κλίσεις

  Ικανότητες

  Επαγγελματικές Αξίες

 • Βήματα γιατον σχεδιασμό καριέρας

  Διερεύνηση των επιλογών

  Σύνδεση μαθημάτων με κλάδο σπουδών

  Αναζήτηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση συναφών με τις σπουδές επαγγελμάτων

  Επίσκεψη σε χώρους εργασίας - εθελοντική εργασία – καλοκαιρινή απασχόληση

  Πιθανές προοπτικές απασχόλησης

 • ΒΗΜΑΤΑ/ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ

  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  1. Επιλογή επαγγελμάτων ή θεμάτων σπουδών πουενδιαφέρουν το μαθητή.

  2. Απόφαση αν θα συνεχίσει τις σπουδές του ή όχι ομαθητής.

  3. Απόφαση, μετά από έρευνα, για τα μαθήματα πουπρέπει να διδαχθεί ή/ και να εξεταστεί στην Γ΄ τάξηανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει.

  4. Επιλογή ανάλογων μαθημάτων στη Β΄ τάξη.

 • ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

  • http://www.moec.gov.cy/ysea/

  1. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  2. (ΧΡΗΣΙΜΕΣ) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • http://www.moec.gov.cy/ypexams

  1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  2. ΟΔΗΓΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  • http://nop.moec.gov.cy/

  • http://www.eoppep.gr/teens/

  1. ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  2. ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

  http://www.moec.gov.cy/ysea/http://www.moec.gov.cy/ypexamshttp://nop.moec.gov.cy/http://www.eoppep.gr/teens/

 • nop.moec.gov.cy

 • Πού μπορείς να βρεις την περιγραφή των μαθημάτων;

  ► Από το βιβλίο «Κατευθύνσεις και Περιγραφές Μαθημάτων στο Λύκειο» (Βρίσκεται στην ιστοσελίδα ΥΣΕΑ)

  ► Από το πληροφοριακό υλικό που δόθηκε στην Γ΄ Γυμνασίου

  ► Από τους καθηγητές της κάθε ειδικότητας

 • 1/17/2018

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

  Τα έντυπα Δήλωσης Μαθημάτων

  πρέπει να επιστραφούν

  συμπληρωμένα κ΄ υπογραμμένα

  μέχρι την Παρασκευή 26/1/2018.

 • ΤΕΛΟΣ

  •Ευχαριστώ για την προσοχή σας