ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ · 2017-07-13 · Συνάντηση...

of 21 /21
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Κοζάνη: 13-7-2017 Αρ. πρωτ.: 763 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η/ 2017 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Κοζάνη ΤΡΙΤΗ Ώρα, Μπουσίου & Εστίας 3 (Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 30-5-2017 17:00 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 2. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ : α) για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου/κλιμακίου ελέγχου του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/08: Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων (Έγγραφο Δήμου Εορδαίας). β) στο έργο Industrial symbiosis for regional sustainable growth and a resource efficient circular economy (SIMBI). γ) στην επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου Εορδαίας για την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαίδα. 3. Πρόταση Δήμου Κοζάνης για συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης και φορέων τοπικής κοινωνίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ. 4. Επιστολή συν. Χάρη Βαρδάκα σχετικά με τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων με κατάργηση θέσεων στάθμευσης και τα προβλήματα λειτουργίας της πόλης που προκύπτουν από τη μελέτη ΣΒΑΚ Δ. Κοζάνης. 5. Είσοδος αύλειου χώρου ΤΕΕ/ΤΔΜ

Embed Size (px)

Transcript of ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ · 2017-07-13 · Συνάντηση...

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Κοζάνη: 13-7-2017 Αρ. πρωτ.: 763

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η/ 2017ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

  Κοζάνη ΤΡΙΤΗ Ώρα,Μπουσίου & Εστίας 3

  (Αίθουσα ΣυνεδριάσεωνΤ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

  30-5-2017 17:00 μ.μ.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

  2. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ :α) για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου/κλιμακίου ελέγχου του άρθρου 11 τηςΚ.Υ.Α. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/08: Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με τηνεγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων (ΈγγραφοΔήμου Εορδαίας). β) στο έργο Industrial symbiosis for regional sustainable growth and a resourceefficient circular economy (SIMBI).γ) στην επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου Εορδαίας για την εκπόνησηκυκλοφοριακής μελέτης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση τηςστάθμευσης στην Πτολεμαίδα.

  3. Πρόταση Δήμου Κοζάνης για συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε Σύμφωνο Συνεργασίαςμεταξύ Δήμου Κοζάνης και φορέων τοπικής κοινωνίας για τον σχεδιασμό και τηνυλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ.

  4. Επιστολή συν. Χάρη Βαρδάκα σχετικά με τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων μεκατάργηση θέσεων στάθμευσης και τα προβλήματα λειτουργίας της πόλης πουπροκύπτουν από τη μελέτη ΣΒΑΚ Δ. Κοζάνης.

  5. Είσοδος αύλειου χώρου ΤΕΕ/ΤΔΜ

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • 6. Επιστολή υποστήριξης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (letter of support) σε πρόγραμμα«Horizon 2020» (ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, ΑΠΘ) [EmPower Efficiency -Energy ManagersPower to lead Efficiency)]

  7. Προτάσεις Μόνιμης Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς συζήτηση

  8. Εισήγηση Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΜ για πρωτογενές αίτημα συγκρότησης Ο.Ε.«Υποστήριξη αποτίμησης κατάστασης μνημείων Π.Ε. Γρεβενών»

  9. Επιστολή Ν.Ε. Καστοριάς για επισκευή σωληνώσεων θέρμανσης αρχοντικούΠαπατέρπου

  *Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

  α) Επιστολές Θωμά Γκατζόφλια και Φωτεινής Χατζάρα για το μέλλον των ορυχείωνκαι για την αναβάθμιση της Λίμνης Πολυφύτου.

  β) Τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 10 και 11 Ιουνίου 2017.

  γ) Ανώνυμη επιστολή σχετικά με την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης.

  δ) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ σχετικά με τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών μεκάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016.

  ε) Ανοικτές επιστολές πολιτών α) Η συνέχεια και το μέλλον στα ορυχεία της ΔυτικήςΜακεδονίας β) Ανάπτυξη, αναβάθμισης βελτίωση της λίμνης Πολυφύτου Ν.Κοζάνης περιφερειακά, εντός, εκτός και παραπλεύρως

  στ) Επιστολή ΕΜΔΥΔΑΣ για δικαστική προσφυγή διεκδίκησης επιστροφής τωνασφαλιστικών εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης.

  ζ) Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας – Συζήτηση με θέμα την επικείμενη συνταγματικήαναθεώρηση (26/5/2017)

  η) Σύγκληση συντονιστικού οργάνου για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ (18/5/2017)

  θ) Π.Τ. ΤΕΕ Εύβοιας – Λειτουργία ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.

  ι) Συλλογή στοιχείων για την κατάρτιση του ΕΣΣΒΑΑ Κοζάνης

  ια) Επιμορφωτική εκδήλωση «Νέος Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος»(7/6/2017, ώρα 18.00 αίθουσα ΤΕΕ/ΤΔΜ – πρόταση Μ.Ε. Αντισεισμικής προστασίας)

  ιβ) Επιστολή προς Διεύθυνση β’ βάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης σχετικά με τιςεπικείμενες τοποθετήσεις μηχανικών στην εκπαίδευση (ΠΕ 12) [ εισήγηση Μ.Ε. Β’βάθμιας Εκπαίδευσης]

  ιγ) Δ. Τύπου ΤΕΕ για ίδρυση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανωτάτης ΤεχνολογικήςΕκπαίδευσης στο Επιμελητήριο

  ιδ) Συνάντηση με ΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας στο ΤΕΕ/ΤΔΜ για ενημέρωση για τοΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας Παρασκευή 9/6/2017 ώρα 12:00

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμαλογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,υποφάκελος «8.2017». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Τζίτζικας Γεώργιος –Αντιπρόεδρος, Ράλλης Κωνσταντίνος – Γεν. Γραμματέας, Δημητρίου Αντώνης,Παπαδημητρίου Στράτος, Κάλι Κυριακίδου, Κιάνας Στέργιος (του Μενελάου), ΚιάναςΣτέργιος (του Ιωάννη), Συλλίρης Νικόλαος (από το 3ο τακτικό θέμα και μετά), μέλη.ΑΠΟΝΤΕΣ : -

  ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : Εκτός Ημερησίας 1ο, Εκτός Ημερησίας 2ο, Εκτός Ημερησίας 3ο, Τακτικά θέματα 2ο , Εκτός Ημερησίας 4ο, , τακτικά θέματα 5ο,6Ο ,7ο,8ο, 9ο,3ο, 4ο , 1ο

  Εκτός Ημερησίας 1 ο

  Εστάλη επιστολή πρόσκληση με την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων σε συνέργεια με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών &Ενημέρωσης, διοργανώνει με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τηνΑποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και 1η ΣυνάντησηΣτρογγυλής Τραπέζης με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικήςγια την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης στα Βαλκάνια, το Σάββατο 17Ιουνίου 2017, ώρα 14:00 μ.μ. στη Βλάστη Κοζάνης.

  Προτείνεται πέραν του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής που θαθελήσουν να παραβρεθούν, να ζητηθεί από τον συν. Κ. Ντέλμα λόγω γνώσης τουαντικειμένου να παραστεί.

  Α1/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται η αποδοχή της πρόσκλησης του Υπουργείου και η συμμετοχή του τμήματος στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την παρουσία του συν. Ντέλμα και όποιου άλλου μέλους της Δ.Ε. επιθυμεί.

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Εκτός Ημερησίας 2 ο

  Γίνεται αναφορά στην προέγκριση δαπάνης για την αγορά toner για το πολυμηχάνημα του τμήματος Konica Minolta bizhub 263, αξίας 44 ευρώ +ΦΠΑ.

  https://www.dropbox.com/sh/hagwuqkyfy7kuhe/AAA2FTNeIdYsm4m3W6sD79kGa?dl=0ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • Α2/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται η αγορά toner για το πολυμηχάνημα του τμήματος αξίας 44 ευρώ+ΦΠΑ

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Εκτός Ημερησίας 3 ο

  Εστάλη στο ΤΕΕ/ΤΔΜ επιστολή από το τυπογραφείο «Pougaridis Media» σχετικά με οφειλές στις συνδρομές του τμήματος προς τις εφημερίδες «Πτολεμαίος» ( 420 ευρω) και «Εορδαϊκος Παλμός» (250 ευρω) για τα έτη 2012-2017,

  Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης αναφέρει ότι ουδέποτε το ΤΕΕ/ΤΔΜ υπέγραψε κάποιο έντυπο έγγραφο συνδρομής στις παραπάνω εφημερίδες αλλά ούτε και σε καμία άλλη.

  Α3/ΔΕ/Σ8/2017

  Αποφασίζεται η αποστολή επιστολής στις τοπικές εφημερίδες που αποστέλλονταιστο ΤΕΕ/ΤΔΜ με την οποία να ζητείται η διακοπή της αποστολής αυτής από εδώ καιστο εξής. Επίσης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να μιλήσει με το τυπογραφείο«Pougaridis Media» για διακανονισμό και μείωση της παραπάνω οφειλής.

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  ΘΕΜΑ 2 Ο α) Για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου/κλιμακίου ελέγχου του άρθρου 11 τηςΚ.Υ.Α. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/08: Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με τηνεγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων (ΈγγραφοΔήμου Εορδαίας).

  Α4/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται τακτικό μέλος Βόμβας Παρασκευάς και αναπληρωματικό μέλοςΚατσιος Παναγιώτης.

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Β) στο έργο Industrial symbiosis for regional sustainable growth and a resourceefficient circular economy (SIMBI).

  Α5/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται τακτικό μέλος ο συν. Ράλλης Κώστας και αναπληρωματικό μέλος οσυν. Ματάνας Κώστας

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • Γ) στην επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου Εορδαίας για την εκπόνησηκυκλοφοριακής μελέτης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση τηςστάθμευσης στην Πτολεμαίδα.

  Η εκπροσώπηση στην επιτροπή εμπίπτει στην εφαρμογή του Ν. του άρθρου 221,παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τιςΔημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), οπότε γίνεται δημόσιακλήρωση από τον υφιστάμενο ετήσιο κατάλογο που διατηρεί «ανοιχτό» το ΤΕΕ/ΤΔΜ

  Α6/ΔΕ/Σ8/2017Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται οι παρακάτω:Τακτικό μέλος η συν. Κιουρκτζόγλου Ευαγγελία και αναπληρωματικό μέλος η συν.Εμαννουήλ Μαρία.

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Εκτός Ημερησίας 4 ο

  Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης ενημερώνει για το προφορικό αίτημα τουΠροέδρου ΤΕΕ συν. Στασινού για σύγκληση σύσκεψης Προέδρων Δ.Ε. ΤΕΕ και Π.Τ.ΤΕΕ την Πέμπτη 15/6/2017 στην Αθήνα. Το αίτημα θα αποσταλλεί και γραπτά απότο ΤΕΕ τις επόμενες μέρες.

  Α7/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται η μετάβαση και η διαμονή του Προέδρου της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ στησύσκεψη Προέδρων Δ.Ε. ΤΕΕ και Π.Τ. ΤΕΕ κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕσυν. Στασινού. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνατην Πέμπτη 15/6/2017. Το κόστος μετάβασης και διαμονής υπολογίζεται σε 450ευρώ [ημερομηνία αναχώρησης 14/6/2017 και ημερομηνία επιστροφής 16/6/2017].

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  ΘΕΜΑ 5 Ο

  Γίνεται συζήτση για την είσοδο του αύλειου χώρου του ΤΕΕ/ΤΔΜ και τις φθορέςπου έχουν παρατηρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγματος της πόρτας.

  Α8/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται να συσταθεί επιτροπή από τους συν. Κιάνα Στέργιο του Ιωάννη,Αλμπάνη Πέτρο και Θόδωρο Κωτσίδη, ηοποία θα καταλήξει σε πρόταση προς τηνΔ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  ΘΕΜΑ 6 Ο

  Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης καταγράφει το αίτημα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίαςγια επιστολή υποστήριξης του (letter of support) σε κατάθεση προγράμματος

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • «Horizon 2020» (ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, ΑΠΘ) [EmPower Efficiency -Energy ManagersPower to lead Efficiency)]

  Α9/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται να συνταχθεί και να δοθεί η επιστολή υποστήριξης. Πάγια θέση τουΤΕΕ/ΤΔΜ είναι η υποβοήθηση των φορέων.

  Παράλληλα εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΔΕ να υπογράφει επιστολέςυποστήριξης χωρίς την έγκριση της Διοικούσας, εκτός εάν κατά την κρίση τουχρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  ΘΕΜΑ 7 Ο

  Στην αίθουσα παρευρίσκεται ο επιμελητής της Μ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςσυν. Ι. Κουρούς.

  Καταθέτει στη Δ.Ε. ότι η Μόνιμη Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέστειλετις παρακάτω προτάσεις κατόπιν συνάντησης της στις 10/5/2017 στο ΤΕΕ.

  Κατά η διάρκεια της συνάντησης αυτής και στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγουπου πραγματοποιείται για την Παιδεία αυτή τη χρονική περίοδο, λαμβάνονταςυπόψη 1) το υπό διαμόρφωση προς κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ, 2) τηνμελέτη του ΟΟΣΑ, 3) το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων όπως είναι σε ισχύ αυτή τηστιγμή, 4) τα επαγγελματικά προσόντα για τις νομικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικέςδραστηριότητες όπως οι εκπαιδευτικοί, 5) τις θέσεις του Συλλόγου Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος (31-3-2017) 6) τις προτάσεις – θέσειςτης Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης (10-3-2017), 7) τις θέσεις της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (14-3-2017) και 8) τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που δημοσιεύτηκανπρόσφατα, συζητήθηκαν οι αναμενόμενες εξελίξεις και ομόφωνα δημιουργήθηκανοι ακόλουθες θέσεις μας :

  1. Η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής στηχώρα μας είναι κάτι που δεν αμφισβητείται αλλά αποτελεί βασικό κριτήριοανάπτυξης και εξόδου από την κρίση συνέπεια αυτού είμαστε θετικοί και αρωγοίγια οτιδήποτε οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.

  2. Προτείνεται η δημιουργία ενός ανεξάρτητου τμήματος για τηνΕπαγγελματική Εκπαίδευση που θα υπάγεται στη Διεύθυνση της ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης στο υπό σύσταση οργανόγραμμα του ΥΠΠΕΘ. Το τμήμα αυτό θααναλάβει τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία της επαγγελματικήςεκπαίδευσης, στοχεύοντας στην οργάνωση και στην βελτιστοποίηση τηςλειτουργίας του Υπουργείου.

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • 3. Παρόλο που είμαστε θετικοί στην αποφυγή δημιουργίας μεγάλου αριθμούειδικοτήτων, πρόταση άλλωστε και του ΟΟΣΑ, εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσήμας στην ενοποίηση των κλάδων ΠΕ 12 και ΠΕ 17. Η επικείμενη ομαδοποίηση όχιμόνο δεν λύνει τα διοικητικά προβλήματα αλλά είναι εις βάρος της παρεχόμενηςποιότητας εκπαίδευσης και δημιουργεί επιπλέον. Σε κανένα άλλο υπουργείο δενυφίσταται τέτοια ενοποίηση καθώς ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο, στον κλάδο ΤΕ,οπότε και σε περίπτωση κινητικότητας δεν θα υπάρχει αντιστοιχία. Προτείνεται ησαφής διαφοροποίηση μεταξύ των εκπαιδευτικών ΠΕ 12 και ΠΕ 17, όπως ισχύει ήδηάλλωστε σε όλο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και στην περίπτωση που γίνειενοποίηση να πραγματοποιηθεί μεταξύ μόνο των εκπαιδευτικών ΠΕ 12 εντός τουκάθε κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη τα επαγγελματικά δικαιώματα του εκάστοτεδιπλώματος.

  4. Συμφωνούμε με την επαναφορά της διάταξης που θεσμοθετεί ωςισοδύναμα με MASTER τα πτυχία των Πολυτεχνικών Σχολών στο υπό διαμόρφωσηπρος κατάθεση νέο νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ.

  5. Προτείνεται η όποια επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνει χώρα ναλαμβάνει υπόψη της με αυξημένη μοριοδότηση τα αυξημένα ποιοτικάχαρακτηριστικά των αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών. Έτσι εισάγονται στελέχη μεαυξημένα ποιοτικά στοιχεία στη διοίκηση, απαραίτητα για την αποτελεσματικότερηάσκηση των καθηκόντων τους και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  6. Προτείνεται η αποκατάσταση της αδικίας στους αποφοίτους σχολώνΠληροφορικής και Ξένων Γλωσσών που κατά την διαδικασία συμμετοχής τους σεπροσκλήσεις πλήρωσης θέσεων στελεχών δεν μοριοδοτούνται για τιςαποδεδειγμένες και εμπεριστατωμένες γνώσεις τους όπως είναι η χρήση των ΤΠΕκαι η γνώση της ξένης γλώσσας, υστερώντας αδίκως σε σχέση με τους υποψηφίουςτους. Παρατηρείται μάλιστα το φαινόμενο να χάνουν τις υπό κάλυψη θέσεις γιααυτό το λόγο παρόλο που υπερτερούν, συνήθως, γνωστικά στο αντικείμενο αυτό σεσχέση με τους συνυποψηφίους τους. Προτείνεται, γι’ αυτό το λόγο, η γνώση τηςξένης γλώσσας και η χρήση των ΤΠΕ να είναι προαπαιτούμενο και όχιμοριοδοτούμενο.

  7. Επιπλέον, προτείνεται η ενεργός συμμετοχή και του ΤΕΕ στο διάλογο για τηνΠαιδεία με ταυτόχρονη ενημέρωσή του από το Υπουργείο.

  Α10/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται η αποστολή επιστολής στη Δ/νση β’ βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Κοζάνηςμε θέμα την ενημέρωση του ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με τις επικείεμενες τοποθετήσεις τωνμηχανικών (ΠΕ 12) στην εκπαίδευση.

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • Α11/ΔΕ/Σ8/2017

  Προτείνεται η αποστολή σχετικής επιστολής στο ΤΕΕ για να υπάρχει κεντρικήπαρέμβαση όπως οφείλεται από το θεσμικό ρόλο του Τεχνικού ΕπιμελητηρίουΕλλάδος . Πιο συγκεκριμένα να αποσταλεί η παρακάτω επιστολή:

  «Στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου που πραγματοποιείται για την Παιδεία αυτήτη χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη 1) το υπό διαμόρφωση προς κατάθεσηνομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ, 2) την μελέτη του ΟΟΣΑ, 3) το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντωνόπως είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή, 4) τα επαγγελματικά προσόντα για τις νομικάρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες όπως οι εκπαιδευτικοί, 5) τις θέσειςτου Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος (31-3-2017) 6) τις προτάσεις – θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης ΔιπλωματούχωνΜηχανικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (10-3-2017), 7) τις θέσεις της ΈνωσηςΤεχνολόγων Εκπαιδευτικών (14-3-2017) και 8) τις ανακοινώσεις τουΠρωθυπουργού που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, συζητήθηκαν οι αναμενόμενεςεξελίξεις προτείνονται τα ακόλουθα:

  1. Η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής στηχώρα μας είναι κάτι που δεν αμφισβητείται αλλά αποτελεί βασικό κριτήριοανάπτυξης και εξόδου από την κρίση συνέπεια αυτού είμαστε θετικοί και αρωγοίγια οτιδήποτε οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.

  2. Προτείνεται η δημιουργία ενός ανεξάρτητου τμήματος για τηνΕπαγγελματική Εκπαίδευση που θα υπάγεται στη Διεύθυνση της ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης στο υπό σύσταση οργανόγραμμα του ΥΠΠΕΘ. Το τμήμα αυτό θααναλάβει τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία της επαγγελματικήςεκπαίδευσης, στοχεύοντας στην οργάνωση και στην βελτιστοποίηση τηςλειτουργίας του Υπουργείου.

  3. Παρόλο που είμαστε θετικοί στην αποφυγή δημιουργίας μεγάλου αριθμούειδικοτήτων, πρόταση άλλωστε και του ΟΟΣΑ, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στηνενοποίηση των κλάδων ΠΕ 12 και ΠΕ 17. Η επικείμενη ομαδοποίηση όχι μόνο δενλύνει τα διοικητικά προβλήματα αλλά είναι εις βάρος της παρεχόμενης ποιότηταςεκπαίδευσης και δημιουργεί επιπλέον. Σε κανένα άλλο υπουργείο δεν υφίσταταιτέτοια ενοποίηση καθώς ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο, στον κλάδο ΤΕ, οπότε καισε περίπτωση κινητικότητας δεν θα υπάρχει αντιστοιχία. Προτείνεται η σαφήςδιαφοροποίηση μεταξύ των εκπαιδευτικών ΠΕ 12 και ΠΕ 17, όπως ισχύει ήδηάλλωστε σε όλο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και στην περίπτωση που γίνειενοποίηση να πραγματοποιηθεί μεταξύ μόνο των εκπαιδευτικών ΠΕ 12 εντός τουκάθε κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη τα επαγγελματικά δικαιώματα του εκάστοτεδιπλώματος.

  4. Συμφωνούμε με την επαναφορά της διάταξης που θεσμοθετεί ωςισοδύναμα με MASTER τα πτυχία των Πολυτεχνικών Σχολών στο υπό διαμόρφωσηπρος κατάθεση νέο νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ.

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • 5. Προτείνεται η όποια επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνει χώρα ναλαμβάνει υπόψη της με αυξημένη μοριοδότηση τα αυξημένα ποιοτικάχαρακτηριστικά των αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών. Έτσι εισάγονται στελέχη μεαυξημένα ποιοτικά στοιχεία στη διοίκηση, απαραίτητα για την αποτελεσματικότερηάσκηση των καθηκόντων τους και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  6. Προτείνεται η αποκατάσταση της αδικίας στους αποφοίτους σχολώνΠληροφορικής και Ξένων Γλωσσών που κατά την διαδικασία συμμετοχής τους σεπροσκλήσεις πλήρωσης θέσεων στελεχών δεν μοριοδοτούνται για τιςαποδεδειγμένες και εμπεριστατωμένες γνώσεις τους όπως είναι η χρήση των ΤΠΕκαι η γνώση της ξένης γλώσσας, υστερώντας αδίκως σε σχέση με τους υποψηφίουςτους. Παρατηρείται μάλιστα το φαινόμενο να χάνουν τις υπό κάλυψη θέσεις γιααυτό το λόγο παρόλο που υπερτερούν, συνήθως, γνωστικά στο αντικείμενο αυτό σεσχέση με τους συνυποψηφίους τους. Προτείνεται, γι’ αυτό το λόγο, η γνώση τηςξένης γλώσσας και η χρήση των ΤΠΕ να είναι προαπαιτούμενο και όχιμοριοδοτούμενο.

  7. Επιπλέον, προτείνεται η ενεργός συμμετοχή και του ΤΕΕ στο διάλογο για τηνΠαιδεία με ταυτόχρονη ενημέρωσή του από το Υπουργείο.

  Οι παραπάνω προτεινόμενες θέσεις της Διοικούσας Επιτροπής διαμορφώθηκανκατόπιν σχετικής εισήγησης της Μόνιμης Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςτου ΤΕΕ/ΤΔΜ.»

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  ΘΕΜΑ 8 Ο

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δ. Μαυροματίδης εισηγείται το πρωτογενές αίτηματροποποίησης συγκρότησης Ο.Ε. «Υποστήριξη αποτίμησης κατάστασης μνημείωνΠ.Ε. Γρεβενών» (Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 653, 30/5/2017). Αποτελεί συνήθεςδιαδικαστικό αίτημα.

  Α12/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται να γίνετι δεκτό το αίτημαΕπικυρώνεται αυθημερόν.

  ΘΕΜΑ 9 Ο

  Γίνεται αναφορά στην επιστολή της Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς για επισκευή σωληνώσεωνθέρμανσης στο αρχοντικού Παπατέρπου

  Α13/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται η έγκριση της δαπάνης της επιστολής, ήτοι 60+150 ευρώ, συνολικά210 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • ΘΕΜΑ 3 Ο Εισέρχεται ο συν. Συλλίρης.

  O Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης κάνει αναφορά στην πρόταση του Δήμου Κοζάνηςγια συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης καιφορέων τοπικής κοινωνίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣχεδίουΒιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ Δ. Κοζάνης.

  Η επιστολή του Δ. Κοζάνης, αναλυτικά (Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 591, 12/5/2017):

  «Αλλάζουμε την Κοζάνη – Ενημερωνόμαστε για το Σχέδιο Βιώσιμης ΑστικήςΚινητικότητας, συνδιαμορφώνουμε το μέλλον

  Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με το Ε.Μ.Πολυτεχνείο εκπονεί ερευνητικόπρόγραμμα με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Kοζάνης για τη χάραξηδράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα – Πλαίσιοστρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίαςαπέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων». Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία συνάντησηφορέων με το Δήμο και τη μελετητική ομάδα. Στις συναντήσεις που ακολούθησαντην ενημέρωση ανά τομέα ενδιαφέροντος, αναπτύχθηκαν προβληματισμοί,τέθηκαν ερωτήματα και δόθηκαν απαντήσεις.

  Στρατηγική για τη Βιώσιμη Κινητικότητα – ΣΒΑΚΗ Στρατηγική για τη Βιώσιμη Κινητικότητα – ΣΒΑΚ στην Κοζάνη ανήκει σε μια ευρείασταυροφορία που αναπτύσσεται στην Ευρώπη, εδώ και περίπου 20 χρόνια, μεστόχο να γίνουν οι πόλεις πιο ανθρώπινες, βιώσιμες, παραγωγικές, νααναβαθμιστούν οι συνθήκες περιβάλλοντος και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. ΗΕλλάδα, αν και έχουν γίνει σε διάφορες πόλεις μικρά έργα προς αυτή τηνκατεύθυνση, όπως και στην Κοζάνη, μόνο τώρα αρχίζει να κινητοποιείταιουσιαστικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Πράσινο Ταμείο έχει ήδη καταθέσει στοΤαμείο Παρακαταθηκών 9 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης ΣΒΑΚ σε150 ελληνικές πόλεις. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αλλαγή στις προτεραιότητες σχεδιασμού τωνπόλεων. Εγκαταλείπονται οι συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες, οι οποίες είχαν ωςαντικείμενο τη διευκόλυνση του αυτοκινήτου με κάθε τίμημα, ώστε να πηγαίνειοπουδήποτε με τον πιο άμεσο τρόπο, και στρέφονται προς τον άνθρωπο και τιςαξίες της πόλης, που είναι η ιστορία της, η ταυτότητά της και πάνω από όλα το ότιαποτελεί τον κατ’εξοχήν τόπο ευκαιριών για συνάντηση και συνεργασία, τόποαλληλεγγύης σε ένα συνεκτικό κοινωνικό περιβάλλον.

  Το κόστος των πολιτικών που ασκήθηκαν μέχρι σήμερα με κέντρο το αυτοκίνητοείναι μεγάλο. Κλιματική αλλαγή, τοπική ρύπανση, ατυχήματα, καθυστερήσεις,θόρυβος, προβλήματα υγείας (παχυσαρκία κ.λπ.), υποβάθμιση των αξιών ακινήτων,ενεργειακή εξάρτηση, απώλεια επισκεπτών, αποθάρρυνση επενδύσεων,παραμόρφωση της αισθητικής της πόλης, απώλεια των δημόσιων χώρων της κ.λπ.

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • Τίθεται ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας διότι εκτοπίστηκαν από τον δρόμο οιπιο ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και τα άτομα μεαναπηρίες. Ωστόσο όλοι έχουν δικαίωμα να μπορούν να σταθούν στο δρόμο, οοποίος κανονικά δεν είναι συγκοινωνιακός αγωγός αλλά τόπος ζωής καιεπικοινωνίας.

  Είναι παράλογο στην Κοζάνη με το γνωστό δαιδαλώδες δίκτυο, με τους πολύστενούς δρόμους, πόλη εξαιρετικά φτωχή σε χώρους στάθμευσης και δημόσιασυγκοινωνία να υποχρεώνεται ο κάτοικος να εξαρτά τη ζωή του από το αυτοκίνητο.Καταναλώνει υπερβολικά πολύ χώρο, ενώ υπάρχουν άλλοι τρόποι που θαεξασφάλιζαν μια πιο φθηνή, πολιτισμένη, ευχάριστη, άνετη και αποτελεσματικήβίωση της πόλης. Είναι τρόποι που απολαμβάνουν σήμερα οι κάτοικοι πολλώνευρωπαϊκών πόλεων.

  Η Στρατηγική Βιώσιμης Κινητικότητας – ΣΒΑΚ εστιάζει λοιπόν σε τρόπους πουεξοικονομούν χώρο και χρήμα. Στοχεύει δηλαδή σε πόλεις της δημόσιαςσυγκοινωνίας, του ποδηλάτου και του περπατήματος επομένως σε πόλεις:

  • με λιγότερα αυτοκίνητα και • με χαμηλότερες ταχύτητες

  Πρόκειται για λύσεις που θα υπηρετήσουν τη μεγάλη εικόνα που θα διαμορφώσουνγια το αύριο της Κοζάνης οι κάτοικοί της και για αυτό πολεοδομικός καικυκλοφοριακός σχεδιασμός θα προχωρήσουν συνδυασμένα. Ωστόσο το θεμέλιοόλων θα είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θαείναι ο τεχνικός σύμβουλος Δήμου και κατοίκων ώστε να επιλεγούν οι πιοεπιθυμητές λύσεις.

  Η συνεργασία του Πολυτεχνείου με την Κοζάνη γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικούπρογράμματος διάρκειας 1,5 χρόνου, με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή στο ΔήμοKοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη ΒιώσιμηΚινητικότητα – Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση τηςτοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων». Ηομάδα του Πολυτεχνείου συγκροτείται από τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας καιτο Εργαστήριο Γεωγραφίας της Σχολής Τοπογράφων (Δ/ντής Θ. Βλαστός, καθηγ.) καιτο Εργαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών της Αρχιτεκτονικής Σχολής (Δ/ντής Κ.Σερράος, καθηγ.). Στελεχώνονται από διάφορες ειδικότητες όπωςσυγκοινωνιολόγους, αρχιτέκτονες, τοπογράφους, πολιτικούς μηχ., γεωγράφους,νομικούς, κοινωνικούς ψυχολόγους.

  Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας σας καλούμε να υπογράψετε το ΣύμφωνοΣυνεργασίας και να δράσουμε συλλογικά, συντονισμένα και συνεργατικά και σεσυνεχή διαβούλευση με τα μέλη του φορέα που εκπροσωπούμε, ώστε οσχεδιασμός για την πόλη, που έχει ως προοπτική τη βιώσιμη κινητικότητα , ναεξασφαλίζει και ικανοποιεί παράλληλα και ισόρροπα τους παρακάτω τέσσεριςβασικούς στόχους:

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • • Αναζήτηση των βέλτιστων περιβαλλοντικά λύσεων πολεοδομίας καικινητικότητας.• Αναζήτηση λύσεων που συνδυάζουν τη βέλτιστη σχέση οικονομίας καιαποτελεσματικότητας.• Αναζήτηση λύσεων που θα συμβάλλουν σε ένα πιο συνεκτικό κοινωνικόπεριβάλλον.»

  Επίσης το Σύμφωνο Συνεργασίας είναι το παρακάτω:

  «ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  «Ο κάτωθι υπογεγραμμένος εκπρόσωπος του φορέα …………………. Συνυπογράφει μετον Δήμο Κοζάνης τα παρακάτω:

  Συμφωνούμε να δράσουμε συλλογικά, συντονισμένα και συνεργατικά και σεσυνεχή διαβούλευση με τα μέλη του φορέα που εκπροσωπούμε, με τουςκοινωνικούς και πολιτικούς εταίρους του δήμου μας και με τους πολίτεςγενικότερα, ώστε ο σχεδιασμός για την πόλη, που έχει ως προοπτική τη βιώσιμηκινητικότητα, να εξασφαλίζει και ικανοποιεί παράλληλα και ισόρροπα τουςπαρακάτω τρεις βασικούς στόχους:

  Αναζήτηση των βέλτιστων περιβαλλοντικά λύσεων πολεοδομίας καικινητικότητας.

  Αναζήτηση λύσεων που συνδυάζουν τη βέλτιστη σχέση οικονομίας καιαποτελεσματικότητας.

  Αναζήτηση λύσεων που θα συμβάλλουν σε ένα πιο συνεκτικό κοινωνικόπεριβάλλον.

  2. Θα ορισθεί εκπρόσωπος του φορέα, που θα παρέχει απρόσκοπτα τααπαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και τηνυλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ.

  3. Εκπρόσωπος του Δήμου Κοζάνης, που θα συντονίσει την όλη συνεργασία,ορίζεται ο Κωνσταντίνος Δεσποτίδης Αντιδήμαρχος.

  4. Ο Δήμος Κοζάνης, μπορεί κατά την διάρκεια σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, νααπευθυνθεί και σε επιπλέον εξωτερικούς φορείς , επικαιροποιώντας τον πίνακα τουΔικτύου Φορέων. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί και στις αρμόδιεςυπηρεσίες , προκειμένου να ζητήσει τη συμβολή και γνώμη τους.

  5. Συμφωνούμε ότι οι αρχές σχεδιασμού που θα τηρήσουμε να αποβλέπουν σεμετακινήσεις που:

  Θα είναι φιλικές στους χρήστες, εξασφαλίζοντας ισότιμη και απρόσκοπτη

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • προσπέλαση σε όλους τους πολίτες και θα δίνουν προτεραιότητα στα ήπιακαι φιλικά στο περιβάλλον μέσα και τρόπους μετακίνησης,

  θα αναβαθμίσουν το αστικό περιβάλλον και θα την ποιότητα ζωής τωνπολιτών, καθιστώντας την Κοζάνη μια ελκυστική πόλη για τους κατοίκουςαλλά και για τους επισκέπτες.

  θα περιορίσουν σημαντικά την κατανάλωση όλων των μορφών ενέργειας,μειώνοντας σημαντικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ηχορύπανση, τηνπαραγωγή αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, με την παράλληληαύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι φιλικέςστο περιβάλλον.

  θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και το αίσθημα ασφάλειας τωνπολιτών, θα είναι περισσότερο κοινωνικά δίκαιες, δημιουργώντας έναευγενέστερο περιβάλλον στους δημόσιους χώρους, αποθαρρύνοντας τιςαντικοινωνικές συμπεριφορές, και προστατεύοντας την υγεία των πολιτών.

  θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, θα τονώσουν τηνανταγωνιστικότητα και θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, με τηναναβάθμιση της προσβασιμότητας σε αγαθά και υπηρεσίες

  Θα αναδείξουν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης».

  Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος.

  Προτείνεται η αποδοχή-υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας και ο ορισμός τηςΠροέδρου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ συν. Παρ. Χριστοπούλου με αναπληρωτήτον Αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας συν Δημ. Γιαννακίδη ως εκπρόσωποι τουτμήματος, συύμφωνα και με το άρθρο 3 του συμφώνου συνεργασίας, οι οποίοι θαπαρέχουν απρόσκοπτα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται γιατο σχεδιασμό και υλοποίηση του ΣΒΑΚ Δ. Κοζάνης .

  Επίσης προτείνεται να συνεχίσει τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις επί του ΣΒΑΚ Δ.Κοζάνης, η Ομάδα Εργασίας για το Γ.Π.Σ. Κοζάνης η οποία διαμόρφωσε και τηνπρόταση για το ΕΣΣΒΑΑ Δ. Κοζάνης (Αύγουστος 2016), πλαισιωμένη με τα μελη τηςΔ.Ε. και της Μ.Ε. Χωροταξικού Πολεοδομικού & Αστικού Σχεδιασμού που επιθυμούννα συμμετάσχουν.

  Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω αποτελούν θέση, απόφαση και κατεύθυνση τηςΔιοικουσας Επιτροπης μετά την παρουσίαση του Σ.Β.Α.Κ. από τον Δήμο Κοζάνης καιτην ομάδα του Ε.Μ.Π. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μάρτιος 2017).Επίσης αποτελεί απόφαση και της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ (2η συνεδρίασή της,Απρίλιος 2017). Η Ομάδα Έργου θα είναι ανοικτή ως Ομάδα προβληματισμού καιστην οποία θα συμμετέχουν όσοι θέλουν να συνεισφέρουν.

  Ο Αντιπρόεδρος συν. Γ. Τζίτζικας καταψηφίζει την αποδοχή του Συμφώνου συνεργασίας. Αναφέρει ότι, αν και το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών και φορέων στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • παρεμβάσεων με σκοπό την ικανοποίηση υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών υλοποιείται με διεπιστημονικό σχεδιασμό αλλά στον πυρήνα από συγκοινωνιολόγους μηχανικούς. Σε αυτά τα πλαίσια ο Δήμος Κοζάνης θα έπρεπε επισήμως να έχει ζητήσει τη στήριξη και τη συμβολή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο σχεδιασμό και υλοποίηση του ΣΒΑΚ από το αρχικό στάδιο της διαδικασίας ως έναν τεχνικά καταρτισμένο φορέα και απόλυτα συναφή με το θέμα.

  Α14/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται η αποδοχή-υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας και ο ορισμός τηςΠροέδρου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ συν. Παρ. Χριστοπούλου με αναπληρωτήτον Αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας συν Δημ. Γιαννακίδη ως εκπρόσωποι τουτμήματος, συύμφωνα και με το άρθρο 3 του συμφώνου συνεργασίας, οι οποίοι θαπαρέχουν απρόσκοπτα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται γιατο σχεδιασμό και υλοποίηση του ΣΒΑΚ Δ. Κοζάνης .

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Α15/ΔΕ/Σ8/2017Αποφασίζεται να συνεχίσει τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις επί του ΣΒΑΚ Δ.Κοζάνης με τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας που θα απαρτίζεται από την ΟμάδαΕργασίας για το Γ.Π.Σ. Κοζάνης η οποία διαμόρφωσε και την πρόταση για το ΕΣΣΒΑΑΔ. Κοζάνης (Αύγουστος 2016), πλαισιωμένη με τα μελη της Δ.Ε. και της Μ.Ε.Χωροταξικού Πολεοδομικού & Αστικού Σχεδιασμού που επιθυμούν νασυμμετάσχουν. Η Ομάδα Εργασίας θα είναι ανοικτή ως Ομάδα προβληματισμού καιστην οποία θα συμμετέχουν όσοι θέλουν να συνεισφέρουν.

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  ΘΕΜΑ 4 Ο

  Ο συνάδελφος Χάρης Βαρδάκας (παρευρίσκεται στην αίθουσα συνεδριάσεων)απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον Δήμο Κοζάνης με κοινοποίηση στοΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων με κατάργηση θέσεωνστάθμευσης και τα προβλήματα λειτουργίας της πόλης που προκύπτουν από τημελέτη ΣΒΑΚ Δ. Κοζάνης.

  «Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ .

  Με την μελέτη (ΣΒΑΚ) που βρίσκεται σε εξέλιξη ο Δήμος Κοζάνηςθα επιχειρήσειμάλλον την δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων αλλά καιποδηλατοδρόμων στην πόλη με την ταυτόχρονη κατάργηση πάρα πολλώνεκατοντάδων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων που θα έχει ως αποτέλεσματεράστια ζημιά στην αγορά και την οικονομία της πόλης αλλά και στην ζωή όλωντων κατοίκων και επισκεπτών που δεν θα βρίσκουν που να παρκάρουν .

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • Η μελέτη και οι σχετικές αποφάσεις θα αναφέρονται σε όλη την έκταση της παλιάςπόλης και των επεκτάσεων.Ήδη σήμερα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με την στάθμευση των αυτοκινήτωνστο μεγαλύτερο μέρος της πόλης, και όχι μόνο στό ευρύτερο κέντρο.Η μορφή της Κοζάνης με τους στενούς και τεθλασμένους δρόμους τις μεγάλεςοικοδομές , την πυκνοδόμηση , την πυκνοκατοίκηση και τις έντονες κλίσεις τουεδάφους δυστυχώς δεν παρέχει αυτήν την πολυτέλεια της δημιουργίας δικτύωνπεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων πράγμα που αν επιχειρηθεί θα καταστρέψει τηνπόλη.Η Κοζάνη επιδέχεται μόνο μικρές και τοπικές παρεμβάσεις στούς δρόμους της πουπράγματι θα ομόρφαιναν την πόλη και θα την έκαναν πιό λειτουργική.Ο Δήμος μάλλον πρέπει να ρίξει το βάρος γιά μεγάλες παρεμβάσεις – τομές : στιςνέες επεκτάσεις, σε δημιουργία περιφερειακού δακτυλίου, στην ανάπλαση τουχώρου του ΟΣΕ (πράσινο) και στο Στρατόπεδο Μακ/χων.Απαιτείται αυστηρός ρεαλισμός γιά να μην γίνουν σοβαρές αστοχίες. Δεν είναιδυνατόν καθε τί που θεωρεί η επιστήμη της Πολεοδομίας ότι είναι καλό να μπαίνειπαντού, σε κάθε πόλη.Τα δεδομένα γιά κάθε παλιά πόλη είναι διαφορετικά καί απαιτείται αξιολόγηση,διάκριση, «σκληρή « λογική και πάνω απ΄όλα μετρήσεις .Γιά κάθε πόλη η στάθμευση των αυτοκινήτων αποτελεί θέμα εξαιρετικά ζωτικήςσημασίας γιά την καθημερινή ζωή ,την λειτουργία της και την ύπαρξη της και ηαγορά είναι άρρηκτα δεμένη με την στάθμευση (εκτός εάν υπάρχει μετρό ). Το ΙΧ αυτοκίνητο τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο ,αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής και ο κάθε ένας πολίτης έχει ή θέλει να έχει και έναΙΧ, γιά χίλιους λόγους, πολλές δε οικογένειες έχουν 2 καί πλέον ΙΧ.Ο καθένας θέλει να έχει μόνιμη θέση στάθμευσης κάτω από το σπίτι του ή δίπλα ,ήτοι πολύ κοντά. Κανένας δεν θέλει η μόνιμη στάθμευση του να είναι στά 700 ή1.000 μέτρα απόσταση. Αν τον υποχρεώσετε να παρκάρει στά πχ. 700 ή 1.000 είναισαν να του «ακυρώνετε « το αυτοκίνητο. Είναι σοβαρή ανάγκη και δεν είναι κακήσυνήθεια. Είναι τελείως ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ α) το πόσο συχνά και για τι αποστάσεις θαχρησιμοποιεί κάποιος το αυτοκίνητο ή θα πεζοπορεί, και β) το που θα είναι ημόνιμη θέση στάθμευσης του ΙΧ του , την οποία οι πάντες την θέλουν πολύ κοντάστό σπίτι τους ή στην δουλειά τους.Πλήθος Δήμοι σε όλο τον κόσμο έχουν κατασκευάσει πολυόροφα υπόγεια γκαράζκάτω από κεντρικές πλατείες αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα και χρησιμότητατου ΙΧ. Επίσης έχουν γίνει αναρρίθμητα πολυόροφα υπέργεια γκαράζ .`Ολα τα μεγάλα πολυκαταστήματα , Super Market , Εμπορικά Κέντρα [πχΒασιλόπουλος, Βερόπουλος, ΙΚΕΑ, lidl, Μασούτης κλπ] το πρώτο που κοιτούν ναεξασφαλίσουν είναι πολλές δεκάδες ή εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης. ΄Αν δεν τιςεξασφαλίσουν δεν ανοίγουν. Αν υποθέσουμε ότι σε κάποιον από αυτούς απαγορευόταν η στάθμευση την άλλημέρα θα έκλεινε.

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • Τώρα αν καταργηθούν πχ 400 θέσεις στάθμευσης στις οδούς Αριστοτέλους ,Ολύμπου κλπ δεν θα χτυπηθεί ανάλογα όλη η η αγορά της Κοζάνης και θα κλείσουν επί πλέον πολλάκαταστήματα ?΄Ηδη είχαν καταργηθεί από το κέντρο της Κοζάνης τα προηγούμενα χρόνια με τιςπεζοδρομήσεις και τις διαπλατύνσεις πεζοδρομίων περίπου 450 θέσεις στάθμευσηςΜήπως κατά λάθος ο Δήμος έμμεσα πριμοδοτεί τις ξένες πολυεθνικές τωνπαραπάνω μεγάλων κατ/των (που δεν πληρώνουν στην Ελλάδα ούτε φόροεισοδήματος) χτυπώντας τούς μικρομεσαίους και πληττομένους από τηνπρωτοφανή κρίση εμπόρους και επαγγελματίες της Κοζάνης ;;΄Ολοι όσοι αγόραζαν διαμερίσματα ήθελαν οπωσδήποτε και μιά θέση στάθμευση ήνα υπάρχει άνεση στάθμευσης στον δρόμο, αλλιώς δεν αγόραζαν. ΄Οσοι νοικιάζουνδιαμερίσματα ρωτούν που θα παρκάρουν. ΄Οσοι έμποροι πάν να ενοικιάσουν έναμαγαζί προβληματίζονται που θα σταθμεύουν οι πελάτες τους. Κρατικές Υπηρεσίες[πχ ΖΕΠ] , Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Θέατρα, Ιδιωτ. Επιχ/σεις , Σχολεία , κλπόλοι μεριμνούν αλλά καί οι Πολεοδόμοι επιβάλλουν την δημιουργία αναλόγουαριθμού θέσεων στάθμευσης.Ερωτάται ο Δήμος :- γιατί δεν δημιούργησε ένα πολυόροφο πάρκιγκ κάτω από την κεντρικήπλατεία ;; την πλατεία Λασάνη ;; η και την πλατεία Παπακωνσταντίνου ;;- γιατί δεν προέβλεψε που θα σταθμεύουν οι επισκέπτες της νέαςΒιβλιοθήκης ; ή του Υπαίθριου (ξύλινου) Θεάτρου ;;- γιατί δεν διετήρησε τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ στο κέντρο όπουόλοι πήγαιναν μετα πόδια και την μετέφερε μακρυά ώστε όλοι να πηγαίνουν με αυτοκίνητο ;; [ μεπρόσθετα έξοδα βενζίνης, ρύπανση, χρόνος].Μήπως θα πρέπει οι ερχόμενοι από τα Σέρβια ή το Βελβεντό ή την Σιάτιστα ή τονΚρόκο να παρκάρουν εκτός Σχεδίου και να ψάχνουν το Αστικό γιά να πάν στόΚέντρο ;; ή θα πάν με τα πόδια;Στο Βέλγιο , 40 χλμ από τις Βρυξέλλες υπάρχει η πόλις Λουβέν κτισμένη επίδιωρόφου πιλοτής γιά στάθμευση των αυτοκινήτων. Επί αυτής δε της πιλοτής είναικτισμένη η πόλη με πεζοδρόμους και πολυόροφα κτίρια 2-5 ορόφων.Οι Δήμοι όπως βλέπετε είναι υποχρεωμένοι και είναι ανάγκη να δημιουργούνχώρους στάθμευσης γιά πλήθος λόγων και όχι έτσι απλά με μιά μονοκονδυλιά νακαταργούν.Εκ πρώτης όψεως η δημιουργία πεζοδρόμων καλό και ευχάριστο ακούγεται , αλλάαν ο καθένας Κοζανίτης κάθε φορά είναι αναγκασμένος να κάνει βόλτες επί μισήκαι περισσότερο ώρα για να βρει να σταθμεύσει και σε απόσταση 700μ ή 1000μαπό το σπίτι του φαντάζεσθε τις επιπτώσεις και πόσο θα του αρέσουν μετά οιπεζόδρομοι ή θα τους σέβεται ;;Ο σοβαρότερος λόγος που αναπτύχθηκαν ποικίλα καταστήματα στον κόμβο προςΛάρισα και Θες/κη [ Βερόπουλος] και δευτερευόντως στην οδό Αν. Παπανδρέουείναι η μεγάλη δυσκολία εύρεσης στάθμευσης στο κέντρο της παλιάς πόλης. Άν υποθέσουμε ότι θα υπήρχαν πολύ μεγάλα και πολύ φθηνά ή δωρεάν πάρκιγκστο κέντρο θα ζωντάνευε εξ αυτού η αγορά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες και

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • αναψυχή γιατί πολλοί από άλλες περιοχές, πόλεις και χωριά θα ερχόταν με μεγάληευκολία κατευθείαν στο κέντρο.Αν υποθέσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των δρόμων της πόλης το μετατρέπαμε σεπεζόδρομους και απαγορεύαμε την στάθμευση και την διέλευση των αυτοκινήτωντότε η πόλις θα ερήμωνε και θα εγκαταλείπετο.Οι δύο ακραίες υποθέσεις- παραδείγματα κάτι μας δείχνουν.Δεν μπορεί η Κοζάνη να συγκρίνεται με την πόλη Μπρύζ (Brugge) της Ολλανδίας ,την Βενετία του Βορρά , με τα Μεσαιωνικά σημαντικά κτίρια του 14ου-15ου αιώνα καιτα κάποια εκατ. Τουρίστες, η οποία έχει πεζοδρομήσει το κέντρο της και έχειαποκλείσει τα αυτοκίνητα από αυτό.Στην Κοζάνη επίσης δεν μπορεί να δημιουργηθεί δίκτυο ποδηλατοδρόμων γιατί :- οι κλίσεις του εδάφους είναι απαγορευτικές- η μεγάλη διάρκεια του χειμώνα με τα χιόνια και τον παγετό το αποκλείουν.- ήδη θα το χρησιμοποιούσαν το ποδήλατο οι Κοζανίτες αν τούτο είχε νόημα,ακόμη και τις μοτοσυκλέτες.- οι δρόμοι είναι στενοί και θα έπρεπε να καταργηθούν πολλές εκατοντάδεςθέσεις στάθμευσης γιά να δημιουργηθεί η λωρίδα τού ποδηλάτου. Το όφελος θαήτο μηδαμινό καί η ζημιά τεράστια.Οι πεζόδρομοι το μόνο που θα προσέθεταν στην Κοζάνη είναι η καλύτερη αισθητική(οπτική) του περιβάλλοντος και τίποτε άλλο, και στούς αναφερθέντες δρόμους ούτεκαν την κίνηση των πεζών δεν θα βελτίωναν γιατί υπάρχουν ήδη φαρδιάπεζοδρόμια .Η αισθητική πρέπει να υπηρετεί την λειτουργικότητα ή οποία προέχει.Δεν θα αυξηθεί η εμπορικότητα , ούτε η αναζωογόνηση της αγοράς όπωςαναφέρεται στην εισήγηση του Δήμου-ΣΒΑΚ. Αλλά το εντελώς αντίθετο θα γίνειδυσκολεύοντας την προσέγγιση των πελατών στά μαγαζιά.Γιά την ιστορία ας αναφέρουμε ότι περίπου το 1982 το ΤΕΕ με Κοζανίτες Μηχ/κούςέκανε την πρώτη κυκλοφοριακή μελέτη της Κοζάνης οπότε έγιναν όλες οιμονοδρομήσεις και ο κεντρικός πεζόδρομος της οδού Ειρήνης , που ο τότε Δήμος (Γ.Παγούνης) τα εφήρμοσε. Είχε θεωρηθεί επιτυχής.Πρίν περίπου 22 χρόνια η επόμενη Δημ. ΄Αρχή ανέθεσε στον καθ. Συγκ.Φραντζεσκάκη νέα μελέτη του κυκλοφοριακού της πόλης , ο οποίος το μόνο πουμπόρεσε να κάνει ήταν απλώς η αντιστροφή της κατεύθυνσης ορισμένων κεντρικώναρτηριών . Ο Δήμος την εφήρμοσε, μεκόστος προφανώς , χωρίς να επιτευχθεί καμιά βελτίωση στην κυκλοφορία όπωςήταν άλλωστε αναμενόμενο. Είχαμε και τότε διατυπώσει τις επιφυλάξεις μας γιάτις άσκοπες αλλαγές .Δυστυχώς δεν έχει πολλές δυνατότητες βελτιώσεων το κυκλοφοριακό της πόλης,όπως άλλωστε ομολόγησε και ο καθ. Βλαστός είναι μιά δύσκολη πόλη η Κοζάνη.Σήμερα σταθμεύουν παράνομα στην Κοζάνη περίπου 4.000 ΙΧ. Υπάρχουν περίπου1050 Οικοδ. Τετράγωνα και σχεδόν σε όλες τις γωνίες παρκάρουν ΙΧ σε μικρότερηαπόσταση των 5 μ από την γωνία (ΚΟΚ αρθ. 34) επίσης πολλά σταθμεύουν πάνω σεπεζοδρόμια, εισόδους γκαράζ, παρκίδες κλπ. Αν σε όλους αυτούς επεβάλετο νασταθμεύσουν νόμιμα τότε θα έπρεπε 2.000-ΙΧ να σταθμεύσουν στα χωράφια εκτός Σχεδίουπόλεως !! Επειδή είναι πολύ μεγάλοκαι σοβαρό το πρόβλημα με την στάθμευση γι αύτό και ο Δήμος ανέχεται αυτήν τηνκατάσταση επί δεκαετίες.

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • Είναι προφανές ότι τουλάχιστον στοιχειωδώς πρέπει να μπή μιά τάξη στηνστάθμευση καί κάποιες βελτιώσεις στό κυκλοφοριακό χωρίς όμως ναδημιουργούνται άλλα σοβαρά προβλήματα.Επίσης είναι προφανής η καλή προαίρεση του Δήμου και των μελετητών αλλάχρειάζεται διάκριση , προσοχή , ρεαλισμός ,καταγραφή και ακριβείς μετρήσεις τωνδεδομένων , ώστε πχ να δοθή σαφής απάντησηστον πολίτη που θα σταθμεύση τοαυτοκίνητο του, όχι αορίστως : «300 μ πιό πέρα « όπου μπορεί εκεί να είναιχειρότερα ! ! Με την ανάπλαση των οδών Αριστοτέλους, Ολύμπου, Αρχελάου, Ελ. Βενιζέλου, 11ης

  Οκτωβρίου , Ερμού και πλ. Λασάνη γιά τις οποίες γίνονται οι μελέτες θακαταργηθούν περίπου 400 θέσεις στάθμευσης και αν επεκταθεί η ανάπλαση και σεενδιάμεσους δρόμους θα καταργηθούν πολύ περισσότερες Θέσεις. Παρατηρούμεότι όλοι αυτοί οι δρόμοι έχουν ήδη φαρδιά πεζοδρόμια η δε Αριστοτέλους πολύφαρδιά καί έγιναν με την περίπου πρό 20- 27ετίας ανάπλαση με λεφτά πάλι της Ε.Ε(νομίζω Μεσογειακά προγράμματα ΜΟΠ).Στον ΟΣΕ δε μόνο 200 θέσεις στάθμευσης μπορούν να γίνουν.Ερωτάται ο Δήμος αν θα τεθή σε διαβούλευση η συγκεκριμένη πρόταση τηςμελέτης των αναπλάσεων των δρόμων και αν θα δεχθεί ο Δήμος αλλαγές ;;

  Πρέπει να υπολογισθούν οι κινήσεις όλων των κατηγοριών των ανθρώπων πχεπαγγελματιών (Υδρ/κών, Ηλ.γων, Μηχ/κων, Γιατρών, Δικ/ρων, Εμπόρων κλπ). Τωνερχομένων από εκτός Κοζάνης περιοχές γιά να εργασθούν στην Κοζάνη, η να πάνστην αγορά ή σε υπηρεσίες κλπ . Των γονέων που πηγαίνουν τα παιδιά τους σεποικίλα σχολεία. Των συνταξιούχων , των ανήμπορων κλπ.΄Οσον αφορά το βάδην καλό είναι αλλά :- σχεδόν όλοι δίνουν μάχη με τον χρόνο και δεν τους μένει χρόνος καιενέργεια ώστε να πάν με τα πόδια.- Υπάρχουν ηλικιωμένοι (και είναι πολλοί σήμερα), παιδιά και ασθενείς πουδεν μπορούν να βαδίσουν, παρά περιορισμένα.- Δεν είναι εφικτό καί οικονομικό να αναπτυχθεί πολύ πυκνό δίκτυο αστικώνγραμμών.- παράλληλα τα ΙΧ εξελίσσονται πλέον σε πολύ οικολογικά με τις νέεςτεχνολογίες ( ηλ/κά , υβριδικά κλπ).

  ΠΡΟΤΑΣΗ1) Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο να γίνει από τους μελετητές ακριβήςκαταγραφή ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ όλων των σταθμευμένων αυτοκινήτων στον καθένα δρόμοχωριστά της πόλης. Να υπολογισθούν ανά δρόμο – γειτονιά οι ανάγκες στάθμευσηςόλων των κατηγοριών των κινουμένων και οι μελλοντικές. Να δοθεί απάντησητεκμηριωμένη που θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα και μετά να αποφασισθείκατάργηση θέσεων στάθμευσης πέραν των ολίγων δεκάδων. Χωρίς αυτήν τηνμελέτη- καταγραφή δεν έχει καμιά λογική να καταργηθούν περισσότερες θέσειςστάθμευσης.

  Ειδικότερα :

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • - κατά την καταγραφή να σημειωθούν οι θέσεις εισόδων σε γκαράζ, και ναυπολογίζονται στην συνέχεια.- να υπολογισθούν οι μελλοντικές ανάγκες στάθμευσης γιά τα άκτιστα ακόμηοικόπεδα ή μη έχοντα εξαντλήσει τον Σ.Δ.- να καταγραφούν τα μη νομιμα σταθμευμένα αυτοκίνητα.- να υπολογισθή κατά δρόμο ο αριθμός της χωρητικότητας γιά νόμιμηστάθμευση , με παρέκκλιση όμως από την απόσταση των 5 μ από την γωνία του Ο.Τμειουμένης αυτής σε 1μ ή 2 μ αναλόγως του δρόμου [ αλλοιώς αν τηρηθούν τα 5 μθα υπάρξη σοβαρό αδιέξοδο]- να αναζητηθούν από τις υπηρεσίες στοιχεία των αποσυρθέντωνΙΧ κατά τατελευταία 7-8 χρόνια λόγω της κρίσης , ο αριθμός των οποίωννα ληφθή υπ΄όψινγιατί αν και όταν παρέλθει η κρίση αυτά τα ΙΧ μάλλον θα επανέλθουν.- οι καταγραφές μετρήσεις να γίνουν σε 3 φάσεις :α) την νύχτα στίς 2πμ- 5 πμ οπότε θα προκύψουν οι ανάγκες στάθμευσης τωνμονίμων κατοίκων. Β) το πρωί στις 10,30πμ-1,30 μμ , οπότε θα προκύψουν και οι ερχόμενοι από εκτόςΚοζάνης περιοχές γιά την αγορά ή γιά υπηρεσίες .γ) το βράδυ στις 8μμ -11μμ , όποτε θα προκύψουν και οι ερχόμενοι γιά αναψυχή.Μόνο με ακριβή γνώση των ανωτέρω δεδομένων μπορούν να προταθούν σωστέςλύσεις και να πείθουν, αλλιώς χωρίς μετρήσεις θα μπορούσε ο καθένας να λέει ότιθέλει. Οι Μηχ/κοί όλων των ειδικοτήτων ένα πράγμα ξέρουν να κάνουν να μετρούν,να καταγράφουν, να υπολογίζουν και να τεκμηριώνουν με στοιχεία και λογική.Η υπάρχουσα σύμβαση δεν προβλέπει τέτοιες μετρήσεις μάλλον, αλλά δενμπορούν να ληφθούν σοβαρές και δεσμευτικές αποφάσεις γιά όλη την πόλη χωρίςαυτές . Δεν μπορεί αυτή η μελέτη να είναι Εκθεση ιδεών όταν παράγει σοβαράαποτελέσματα. Δεν μπορεί κάποιος των μελετητών να λέει θα εξετάσουμε πχ νααποκλείσουμε τα αυτοκίνητα από την Π. Μελά.

  2) Μετά την ανωτέρω καταγραφή να μελετηθεί και να ορισθεί ανά δρόμο ηστάθμευση των ΙΧ με παρέκκλιση στην απαγόρευση των 5μ από την γωνία στά 1μ -2μ ανά συγκεκρμμένη περίπτωση ώστε να μπή μιά τάξη και από λειτουργικής καιαπό αισθητικής απόψεως.

  3) Να μελετήσει ο Δήμος αλλά και ομάδα των μελετητών τρόπους ώστε ναδημιουρηθούν και νέοι χώροι στάθμευσης. ΄Αλλωστε είναι και υποχρέωση τούΔήμου , γι αυτό πολλοί πληρώνουν με τις οικοδ. Άδειες και δημιουργία από τονΔήμο χώρων στάθμευσης.

  4) Να προχωρήσει ο Δήμος το συντομότερο την διάνοιξη των ακόμηαδιάνοικτων δρόμων πχ. Οδ. Πτολεμαίων, Κωτουνίου κλπ και να ολοκληρώσειπαντού τις απαιτούμενες πράξεις τακτοποιήσεως και να βγάλει τις τιμές μονάδοςαπό τα Δικαστήρια ώστε όταν βρεθούν τα χρήματα να υπάρχει ετοιμότητα και ναδιανοιγούν .

  5) Αν υπάρχει δυνατότητα ο Δήμος να αγοράσει από ιδιώτες κάποια μικράοικόπεδα που παραμένουν άκτιστα μέσα στην παλιά πόλη τα οποία θα

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • μετέτρεπε σε γραφικές πλατειούλες με πράσινο δημιουργώντας έναόμορφο πνεύμονα ζωής μέσα στά πυκνοδομημένα.

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΕίναι λογικό και προφανές οτι όταν ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες πλέονπροτάσεις των μελετητών γιά την κυκλοφορία και την στάθμευση (ΣΒΑΚ) σε όλη τηνπόλη ,πάνω στούς χάρτες, πρέπει να τεθούν σε ανοικτή διαβούλευση όλα , γιά να γίνουν αποδεκτά ή μη απότούς πολίτες και τους φορείς. Τα δε επι μέρους αναλυτικά στοιχεία και μετρήσεις ναείναι προσβάσιμα σε όλους.Ερωτάται ο Δήμος όταν θα ολοκληρωθεί και θα είναι συγκεκριμένη πλέον ηπρόταση των μελετητών γιά το κυκλοφοριακό και την στάθμευση θα έκανε αλλαγέςαν θα ήταν αρνητική η άποψη πολιτών καί φορέων ;;΄Η θα έρθουν απλώς γιά ψήφιση στό Δημ . Συμβούλιο με προειλημμένες αποφάσειςόπως γίνεται και γινόταν πάντα χωρίς να επιδέχονται αλλαγές με την πρόφαση :άλλοτε δεν φθάνει ο χρόνος, άλλοτε θα χάσουμε τα χρήματα ή θα απενταχθεί τοέργο ;;»

  Κατόπιν διαλογικής συζήτησης σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος και τηςπροηγούμενης απόφασης για τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ανοικτής σεσυμμετοχές επισημαίνεται ότι το ΣΒΑΚ του Δήμου Κοζάνης οφείλει να αναδείξει τιςπροτεραιότητες για ένα πραγματικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. ΤοΤΕΕ/ΤΔΜ για το ΕΣΣΒΑΑ Δ. Κοζάνης κατέθεσε έγκαιρα και εμπεριστατωμένα τιςαπόψεις του και για το ΣΒΑΚ Δ. Κοζάνης επίσης θα τις καταθέσει αρμοδίως καιθεσμικά με τα όργανα διοίκησής του (αλλά και τις Ο.Ε. και τις Μ.Ε. του) σε συνέχειακαι της προηγούμενης απόφασης. Προφανώς και ο συνάδελφος Χ. Βαρδάκαςμπορεί να συμμετέχει και να εμπλουτίσει με τις απόψεις του τον αναγκαίο διάλογογια ένα τόσο σημαντικό θέμα.

  Γίνεται συζήτηση για τα υπόλοιπα του 1ου θέματος.

  Λύεται η συνεδρίαση.

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Δημήτρης Μαυροματίδης Ράλλης Κωνσταντίνος

  ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

 • ΑΔΑ: 644Π46Ψ842-Μ61

  2017-07-13T11:21:28+0300Athens