ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ...

66
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/2008 Ν. 3661/2008 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (ΚΕΝΑΚ) Π.Δ. Ενεργειακών Επιθεωρητών Π.Δ. Ενεργειακών Επιθεωρητών Για μια οικολογικά αποδοτική οικονομία 9/03/2010

Transcript of ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ...

Page 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/2008Ν. 3661/2008

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (ΚΕΝΑΚ)

Π.Δ. Ενεργειακών ΕπιθεωρητώνΠ.Δ. Ενεργειακών Επιθεωρητών

Για μια οικολογικά αποδοτική οικονομία

9/03/2010

Page 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΗΗ σημερινήσημερινή κατάστασηκατάσταση::ΗΗ σημερινήσημερινή κατάστασηκατάσταση::Γιγάντωση πόλεων, αύξηση αστικού πληθυσμού:Διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για κατανάλωση ενέργειαςΔιαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για κατανάλωση ενέργειαςΑύξηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και κυρίως διοξειδίου του άνθρακαΕπιδείνωση ατμοσφαιρικής ρύπανσηςΕνεργειακή εξάρτηση και ανασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμούργ ή ξ ρ η η φ ργ φ μΕντεινόμενη περιβαλλοντική κρίσηΚλιματική Αλλαγή

Σ ό 2020Στόχος 202020% της ενέργειας από ΑΠΕ20% εξοικονόμηση ενέργειας20% μείωση εκπομπών

Απαιτείται:Απαιτείται:Απαιτείται: Απαιτείται: Ορθολογική Χρήση & Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΕνεργειακή απόδοσηΕκμετάλλευση νέων καθαρών τεχνολογιών ΑΠΕ

2

Εκμετάλλευση νέων καθαρών τεχνολογιών ΑΠΕκαι συστημάτων

Page 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Ο κτιριακός τομέας σήμεραΟ κτιριακός τομέας σήμεραΑ ά 40% λ ή άλ έ• Απορροφά το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

• Συμβάλλει στην εντεινόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση & στο φαινόμενο της θερμικής νησίδας

– Συμβάλλει στο 14% των εκπομπών αερίων του ΘερμοκηπίουΣυμβάλλει στο 14% των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου– Και στο 45% των εκπομπών CO2– Επιδεινώνει την Κλιματική Αλλαγή

• Συμβάλλει στην ένταση των προβλημάτων υγείαςυμβά ε σ η έ αση ω ροβ ημά ω υγε ας

ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ: ΕΩΣ ΤΟ 2019 ΠΡΟΣ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΠεριορισμός της σπατάλης ενέργειαςΠεριορισμός των εκπομπών CO2 διοξειδίου του άνθρακα

3

Page 4: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Ο κτιριακός τομέας σήμεραΟ κτιριακός τομέας σήμερα

Το 89% των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού Θερμομόνωσης ρμ μ ης

Δηλαδή 3.700.000 κτίρια είναι θερμικά απροστάτευτα, άρα ενεργοβόρα (κτίρια υψηλής κατανάλωσης ενέργειας)

Υπάρχει τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Μόνο με τη θερμομόνωση των παλαιών κτιρίων εξοικονομείται ενέργεια κατά 42%

4

Μόνο με τη θερμομόνωση των παλαιών κτιρίων εξοικονομείται ενέργεια κατά 42%

Page 5: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΕΛΛΑΔΑ: μια σπάταλη, ενεργειακά, χώρα

Το κτιριακό απόθεμα της χώρας καταναλώνει, κατά μέσο όρο, 375-156 Kwh/m2 το έτος, ανάλογαμε τον τύπο του κτιρίουΟ ή έ δ ά δ ί ί ξ ύ 450 ώΟι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες δημοσίων κτιρίων, ξεπερνούν τα 450 εκατ. ευρώΑπό το ποσοστό συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που καταναλώνουν τα κτίρια, το 75% αφοράστα κτίρια κατοικιώνΓια θέρμανση στα κτίρια κατοικιών χρησιμοποιείται το 60% της ενέργιεας και στα κτίριαΓια θέρμανση, στα κτίρια κατοικιών, χρησιμοποιείται το 60% της ενέργιεας και στα κτίριατριτογενή τομέα το 52%Το 30-50% των νέων ή ανακαινισμένων κτιρίων επηρεάζεται από το Σύνδρομο του ΆρρωστουΚτιρίουΚτιρίουΚακή μελέτη και μέθοδοι κατασκευής των κτιρίων, επηρεάζουν την υγεία των ενοίκων καιοδηγούν σε δαπανηρή συντήρηση, υψηλό κόστος για θέρμανση, κλιματισμό, που θίγειδυσανάλογα τους ηλικιωμένους και τις λιγότερο εύπορες κοινωνικές ομάδες.

ΑΙΤΙΕΣ:• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ• ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ• ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ• ΘΕΡΜΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5

• ΘΕΡΜΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Page 6: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Η επιλογή «εξοικονομώ ενέργεια, σχεδιάζω Βιοκλιματικά, Χτίζω Οικολογικά»: Είναι μονόδρομοςΧτίζω Οικολογικά»: Είναι μονόδρομος

Page 7: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Την εποχή της κλιματικής αλλαγήςΤην εποχή της κλιματικής αλλαγής

Επιτακτική ανάγκη να Επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την μεγαλύτερη αντιμετωπίσουμε την μεγαλύτερη

πρόκληση της εποχής μας. πρόκληση της εποχής μας.

Page 8: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Της ενεργειακής εξάρτησηςΤης ενεργειακής εξάρτησης

Page 9: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

και της περιβαλλοντικής κρίσηςκαι της περιβαλλοντικής κρίσηςκαι της περιβαλλοντικής κρίσηςκαι της περιβαλλοντικής κρίσης

Page 10: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Ενεργειακή Απόδοση Ενεργειακή Απόδοση

Ολοκληρωμένος Ενεργειακός ΣχεδιασμόςΟλοκληρωμένος Ενεργειακός ΣχεδιασμόςΟλοκληρωμένος Ενεργειακός ΣχεδιασμόςΟλοκληρωμένος Ενεργειακός ΣχεδιασμόςΚτιρίων & Πόλεων Κτιρίων & Πόλεων

• Αξιοποίηση φυσικής ενέργειας για θέ ύξ ζ ό ό ή

Αειφόρος Aστικός ΣχεδιασμόςΒιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Ενεργειακά αποδοτικό κτιριακό κέλυφοςθέρµανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης

• Εξασφάλιση άνετων συνθηκών διαβίωσης όλο το χρόνοΦ ός ός δ ός

Ενεργειακά αποδοτικό κτιριακό κέλυφος Ενεργειακά αποδοτικές Η/Μ Εγκαταστάσεις

(τεχνολογίες ΕΗΣ, ΕξΕ, ΟΧΕ, ΑΠΕ, Φ/Β)• Φυσικός αερισμός και δροσισμός• Φυσικός φωτισµός• Αποδοτική λειτουργία συσκευών

Ε ϊ ό λί

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης(Demand and Supply Management Systems) Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

10

• Ευνοϊκό μικροκλίμα

Page 11: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Αειφόρος Αειφόρος –– Βιοκλιματικός Αστικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Αστικός Σχεδιασμός φ ρ ςφ ρ ς μ ς ς χ μ ςμ ς ς χ μ ςΒέλτιστη Πολεοδομική Οργάνωση και διαμόρφωση ελεύθερων δημόσιων χώρων στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμούΚατάλληλη χωροθέτηση Κτιρίου – επιλογή βέλτιστου προσανατολισμούΔιαμόρφωση ευνοϊκού μικροκλίματοςΑειφόρος κατασκευή και δόμησηΆμβλυνση φαινομένου θερμικής νησίδαςΆμβλυνση φαινομένου θερμικής νησίδας

11

Page 12: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΣτόχοιΣτόχοιREDUCE

χχΥπεύθυνη χρήση φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό, υλικά)

REUSE

RΕπιλογή κατασκευαστικών υλικών σύμφωνα με την ανάλυση του ύ ή

RECYCLE

RECOVERκύκλου ζωής τους

Μείωση αποβλήτων (κατασκευή και κατεδάφιση)

RECOVER

REPAIRκατεδάφιση)

Μείωση κατανάλωσης νερού (ανακύκλωση συγκέντρωση

REMOVE(ανακύκλωση, συγκέντρωση βρόχινου νερού)

RESPECT

Page 13: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Πράσινη επιχειρηματικότηταΠράσινη επιχειρηματικότητα

Πράσινη επιχειρηματικότητα:

Κλειδί για το μέλλον της οικονομίας, την μ ς, ηπροστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων θέσεωνδημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξηαειφόρο ανάπτυξη.

Page 14: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: Το μεγάλο στοίχημα των καιρών!Το μεγάλο στοίχημα των καιρών!

Η ρύθμιση της αγοράς θαΗ ρύθμιση της αγοράς θα καθορισθεί από τη ζήτηση προς πράσινες επιλογές , στηριζόμενη από ικανή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Θα ενισχύσει την πράσινη επιχειρηματικότητα.

Μπορεί να κερδηθεί μόνο μέσα ό λλ έ δ δ ίαπό συλλογικές διαδικασίες,

που προωθούν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που θα επιδράσουν στο κράτος, στηνεπιδράσουν στο κράτος, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Page 15: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΑναθέρμανση οικοδομικής δραστηριότηταςρ ηρ η ς

Νέες θέσεις εργασίας

Ποιότητα ζωής στις πόλεις και στα κτίρια

Ποιότητα κατασκευήςΠοιότητα κατασκευής

Αναβάθμιση ρόλου εμπλεκόμενων στην οικοδομική δραστηριότητα

Πράσινη ζήτηση

Αύξηση ανταγωνιστικότηταςΑύξηση ανταγωνιστικότητας οικολογικών οικοδομικών προϊόντων και καθαρών τεχνολογιών

Page 16: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Ν. 3661/08 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο Θ

Page 17: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Για την εφαρμογή του Ν. 3661/08:Για την εφαρμογή του Ν. 3661/08:1 Κ ό Ε ή Α όδ Κ ί (ΚΕΝΑΚ)1. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)2. Π.Δ. Ενεργειακών Επιθεωρητών

- Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων- Διαδικασία ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής

ΑπόδοσηςΑπόδοσης- Τακτική επιθεώρηση συστημάτων λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού- Δημιουργία σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών- Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια άνω των 1.000

τ.μ. όταν ανακαινίζονται ριζικά

17

Page 18: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΚΚανονισμός ανονισμός ΕΕνεργειακής νεργειακής ΑΑπόδοσης πόδοσης ΚΚτιρίων [ΚΕΝΑΚ]τιρίων [ΚΕΝΑΚ]

Μελέ η Ε ερ ε α ήςΜελέ η Ε ερ ε α ήςΜελέτη Ενεργειακής Μελέτη Ενεργειακής ΑπόδοσηςΑπόδοσης

Δεν αναιρεί τις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εκπονούμενες μελέτεςεκπονούμενες μελέτες.

Αποτελεί συμπληρωματική μελέτη των μελετών με έ η ω με ε ώΑρχιτεκτονικής, Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, ρ β ς χ ρΘέρμανσης, Ψύξης, Ζεστού νερού Χρήσης (ΖΝΧ) και Τεχνητού Φωτισμού

Page 19: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΒιοκλιματικήΒιοκλιματική αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική μελέτημελέτηΒιοκλιματική Βιοκλιματική –– αρχιτεκτονική αρχιτεκτονική –– μελέτη μελέτη

• α) Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών

• β) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματοςμ ρ μ ς

• γ) Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού

• δ) Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις• δ) Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερμικές, φυσικού αερισμού και φωτισμού)

• ε) Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (ΠΗΣ) όπως: ανοίγματα άμεσου ηλιακού κέρδους, οί ος άζας οί ος Trombe ηλ α ός ώρος θερ ο ή οτοίχος μάζας, τοίχος Trombe, ηλιακός χώρος – θερμοκήπιο

• στ) Ηλιοπροστασία• ζ) Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισμού• η) Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτωνη) Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων

φυσικού φωτισμού

19

Page 20: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Ενεργειακός Σχεδιασμός Η/Μ ΕγκαταστάσεωνΕνεργειακός Σχεδιασμός Η/Μ Εγκαταστάσεων

Ενεργητικά – Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Φ β λ ϊ ά Σ ήΦωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλεκτροδότηση Κτιρίων με ΑΠΕΑΠΕ

20

Page 21: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Νέες Κλιματικές Ζώ εςΖώνες

Ζώνη Α από 601 - 1100 ΒΗΘΖώνη Β από 1101 - 1600 ΒΗΘΖώ Γ ό 1601 2200 ΒΗΘΖώνη Γ από 1601 - 2200 ΒΗΘΖώνη Δ >2201 ΒΗΘ

Σημείωση: Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (ΒΗΘ) είναι υπολογισμένες σε θερμοκρασία βάσης τους 18oC.

21

Page 22: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΜΕΑΚ)Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΜΕΑΚ)

Η μελέτη λαμβάνει υπόψη:

τις εξωτερικές κλιματολογικές τις εξωτερικές κλιματολογικές, τις τοπικές συνθήκες, τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων τη σχέση κόστους / οφέλους.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ;;;ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ;;;

Σε κάθε νέο και σε κάθε υφιστάμενο κτίριο, άνω των 1.000 τ.μ.,εφόσον ανακαινίζεται ριζικά, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 4 & 5 αντίστοιχα, του ν.3661/08 (με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11)3661/08 (με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11)

Η ΜΕΑΚ αποτελεί διακριτή μελέτη (επιπλέον των μελετών αρχιτεκτονικής,διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, που όμως περιλαμβάνει τμήματα των υπολογισμών θέρμανσης,ψύξης, ζεστού νερού χρήσης και φωτισμού)

Υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοσηοικοδομικής άδειας

Αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσηςΑντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης.

22

Page 23: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΚτιρίωνΜελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Κάθε κτίριο πρέπει:

(Α) να τηρεί ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαμβάνουν:1. Το σχεδιασμό του κτιρίου2. Το κτιριακό κέλυφος (θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών

στοιχείων κτιριακού κελύφους)στοιχείων κτιριακού κελύφους)3. Τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

(Β) Να συγκριθεί με Κτίριο Αναφοράς(Β) Να συγκριθεί με Κτίριο Αναφοράς, (κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο, το οποίο όμως έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά)

και είτε η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του να είναι

μικρότερη ή ίση από τη συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς

είτε να πληροί τις προδιαγραφές του κτιρίου αναφοράς στο σύνολό τους

23

Page 24: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΚτιρίωνΜελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

• Δικαίωμα υπογραφής της μελέτης ενεργειακής απόδοσης

ί έ

Επιφάνεια δαπέδου κτιρίου

Ποσοστό επί συνολικής αμοιβήςκτιρίου έχουν οι

νομιμοποιούμενοι, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, α ο ράφο ς α ίσ ο ες

κτιρίου (Α)

αμοιβής αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης

να υπογράφουν τις αντίστοιχες μελέτες Α ≤ 5000 τ.μ 20 %

• Η αμοιβή για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου είναι:

Α > 5000 τ.μ. 18%

24

Page 25: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΝέαΝέα κτίρια & υφιστάμενα άνωκτίρια & υφιστάμενα άνωΤήρηση ελάχιστων Νέα Νέα κτίρια & υφιστάμενα άνω κτίρια & υφιστάμενα άνω των 1.000 τ.μ., των 1.000 τ.μ., εφόσο α α α ίζο α ρ ζ άεφόσο α α α ίζο α ρ ζ ά

Τήρηση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία Β’) σύμφωνα με εφόσον ανακαινίζονται ριζικάεφόσον ανακαινίζονται ριζικάκατηγορία Β ) σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Σ έ ί ά Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής και σε κτίριαΣε νέα κτίρια άνω των χιλίων (1.000) τ.μ., θα αξιοποιούνται οι δυνατότητες εφαρμογής

Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής και σε κτίρια ανεξαρτήτου εμβαδού (με το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ)

δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων.

25

Page 26: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

26

Page 27: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) -- ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το πιστοποιητικό έχει ισχύ μέχρι δέκα (10) έτη

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τιμές αναφοράς και συστάσεις για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να υπολογίσουνείναι σε θέση να υπολογίσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης.

27

Page 28: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) -- ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ; ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;

Νέα κτίρια συνολικήςΝέα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ., μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής

Υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των χιλίων (1 000) τ μ που υπόκεινται σε(1.000) τ.μ. που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση.

ΌΛΑ τα κτίρια ή τμήματαΌΛΑ τα κτίρια ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται.

ΌΛΑ τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα

28ΥΠΟΧΡΕΟΣ: Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ή Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Page 29: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΚατηγορίαΚατηγορία Όρια κατηγορίαςΌρια κατηγορίας Όρια Όρια κατηγορίαςκατηγορίας

Α+ ΕΡ 0,33RR T 0,33

Α 0,33RR < ΕΡ 0,5RR 0,33 < T 0,50

Β+ 0,5RR < ΕΡ 0,75RR 0,50 < T 0,75

ΒΒ 0 75R < ΕΡ 1 0R 0,75 < T ΒΒ 0,75RR < ΕΡ 1,0RR 1,00Γ 1,0RR < ΕΡ 1,41RR 1,00 < T 1,41

Δ 1,41RR < ΕΡ 1,82RR 1,41 < T 1,82

Ε 1,82RR < ΕΡ 2,27RR 1,82 < T 2,27

Ζ 2,27RR < ΕΡ 2,73RR 2,27 < T 2,73

Η 2,73RR < ΕΡ 2,73 < T

29

Η , R ,

Page 30: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑΤΟΜΕΑΤΟΜΕΑΤΟΜΕΑ

Το ΠΕΑ τοποθετείται, σε ευδιάκριτη θέση στην είσοδο των κτιρίων

Τα δημόσια κτίρια θα αποτελέσουν παράδειγμα στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα και θα υπόκεινται σε τακτική πιστοποίηση.

Δ ήθ θ όΔημιουργήθηκε ο θεσμός του ενεργειακού υπεύθυνου δημόσιων κτιρίων

Θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

30

ργ ής ς ης

Page 31: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Ενεργειακοί ΕπιθεωρητέςΕνεργειακοί Επιθεωρητέςργ ρη ςργ ρη ςΚάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ικανό να διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ικανό να διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων ρ , βή γ ρμ ης ή γρ , βή γ ρμ ης ή γκλιματισμού κλιματισμού

•• Εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών Εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

•• Χορηγείται Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Α΄ και Β΄ τάξης (με ισχύ δέκα Χορηγείται Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Α΄ και Β΄ τάξης (με ισχύ δέκα ετών):ετών):

(Α) Κτιρίου(Α) Κτιρίου(Α) Κτιρίου(Α) Κτιρίου(Β) Λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης(Β) Λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης(Γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, όπου(Γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, όπου

•• Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Α’ τάξης, αφορά στη διενέργεια Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Α’ τάξης, αφορά στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων μόνο σε κτίρια κατοικίαςμόνο σε κτίρια κατοικίας συνολικής επιφάνειας συνολικής επιφάνειας έως 1000m2έως 1000m2

•• Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Β’ τάξης, αφορά στη διενέργεια Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Β’ τάξης, αφορά στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια ανεξαρτήτως επιφάνειας και χρήσηςσε κτίρια ανεξαρτήτως επιφάνειας και χρήσης

31

Page 32: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Ενεργειακοί ΕπιθεωρητέςΕνεργειακοί ΕπιθεωρητέςΤην ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή μπορούν να αποκτήσουν: Την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή μπορούν να αποκτήσουν:

(Α) Διπλωματούχοι μηχανικοί απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της(Α) Διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής που χορηγούν πτυχία ισότιμα και αντίστοιχα της ημεδαπής,

(Β) Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (μόνο Α΄ τάξης δυνατότητα βάθ ά ό δ δ έ ί έ ώ )αναβάθμισης μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε ετών),

εφόσον:ι) Παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται από το ΤΕΕεκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται από το ΤΕΕ.ιι) Διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, συστημάτων Η/Μ εγκαταστάσεων, ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεωνεγκαταστάσεων, καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων

(Γ) Πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές σε χώρες της ΕΕ (απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία των πτυχίων τους ή/και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αποδεδειγμένηαντιστοιχία των πτυχίων τους ή/και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αποδεδειγμένη πενταετή επαγγελματική εμπειρία, παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση, κατόπιν εξετάσεων, εκπαιδευτικού προγράμματος)

(Δ) Ν ά ό ί έλ ί έ ή άδ Ε ύ32

(Δ) Νομικά πρόσωπα της οποίας τα μέλη - εταίροι κατέχουν ατομική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Page 33: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Υποστηρικτικές δραστηριότητεςΥποστηρικτικές δραστηριότητες1. Λογισμικό Επιθεώρησης Κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και

εγκαταστάσεων κλιματισμού (θα διατίθεται σε συμβολική τιμή και θα χρησιμοποιείται και για τους υπολογισμούς της ενεργειακής μελέτης)χρησιμοποιείται και για τους υπολογισμούς της ενεργειακής μελέτης)

2. Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για το Αρχείο των Επιθεωρήσεων Κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού

3. Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για το Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σύ Ε δ ή Υ ί Ε θ ώ Ε έ έλ5. Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και Επιθεωρητών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, κλπ.

6. Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών

7. Εκπαίδευση υπαλλήλων Πολεοδομικών Υπηρεσιώνη ή μ ηρ

8. Επεξεργασία Νομοθετικών Ρυθμίσεων στην κείμενη νομοθεσία

339. Επεξεργασία θεσμικών, διοικητικών και οικονομικών Κινήτρων

Page 34: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Οφέλη Οφέλη –– επιπτώσεις επιπτώσεις Ενεργειακή απεξάρτηση και ασφάλειαΕνεργειακή απεξάρτηση και ασφάλεια Πολιτική για το ΠεριβάλλονΕπίτευξη ενεργειακών στόχων για το 2020 (Κλιματική Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο Θερμοκηπίου)Α ό ά ά ξ

ά ά β λλ ά έλά ά β λλ ά έλ ό ά ξό ά ξ

Αειφόρος – πράσινη – ανάπτυξη

οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά οφέλη οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά οφέλη αειφόρος ανάπτυξηαειφόρος ανάπτυξη

Π β λλ ά έλΠ β λλ ά έλ Π ό ή βέλ λ έ θή θ ήΠεριβαλλοντικά οφέλη: Περιβαλλοντικά οφέλη: Ποιότητα κατασκευής – βέλτιστες εσωκλιματικές συνθήκες θερμικής καιοπτικής άνεσης, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μείωση εκμπομπών, βελτίωση αστικού μικροκλίματος, άμβλυνση φαινομένου θερμικής νησίδας

Οικονομικά Οφέλη: Οικονομικά Οφέλη: Αναθέρμανση οικοδομικής δραστηριότητας, αύξηση ζήτησης οικοδομικών υλικών και εργασιών, μείωση κόστους Η/Μ, μείωση κόστους παραγωγής, περιορισμός λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης, μείωση τιμών καθαρών τεχνολογιών και συστημάτων λόγω αύξησης της ζήτησης

Κοινωνικά ΟφέληΚοινωνικά Οφέλη: διαφάνεια στην αγορά ακινήτων, εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση ποιότητας ζωής, εξοικονόμηση χρημάτων, κλπ.

34

Page 35: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΑπαραίτητηΑπαραίτητη ηη συνδρομήσυνδρομή όλωνόλων τωντων φορέωνφορέων (Πολιτεία,(Πολιτεία,ΕπαγγελματικοίΕπαγγελματικοί Φορείς,Φορείς, ΚοινωνίαΚοινωνία τωντων Πολιτών,Πολιτών, ΜέσαΜέσαΕνημέρωσης)Ενημέρωσης)ημ ρ ης)ημ ρ ης)

Προβολή, ενθάρρυνση και διαφήμιση του ΒιοκλιματικούΣχεδιασμούΣχεδιασμούΕπιμόρφωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στη δόμηση(ΤΕΕ)ΠανεπιστήμιαΠανεπιστήμιαΠροώθηση μέσω γραφείων real-estate και ασφαλιστικών εταιριώνΠαραδειγματισμός μέσω των κυβερνητικών κτιρίωνΣυνειδητοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους των επιλογώνΣυνειδητοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους των επιλογώνΠεριβαλλοντική εκπαίδευσηΔράσεις – εφαρμογές επίδειξηςΕ έ άΕνημερωτικές καμπάνιεςΣταδιακή ενίσχυση πολιτικής κινήτρων

35

Page 36: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Χρηματοδότηση από ΤρίτουςΧρηματοδότηση από Τρίτους Ο λ ή δ ώ ή λ ί θέλ ά ή ά δ• Ο καταναλωτής, ιδιώτης ή πολυκατοικία, που θέλει να κάνει χρήση του προγράμματος, δεν είναι υποχρεωμένος ο ίδιος να πληρώσει την ανακαίνιση, αλλά μπορεί να καταφύγει σε εταιρεία σύμβουλο-ανάδοχο που θα μελετήσει την ενεργειακή αναβάθμιση, θα την εξοφλήσε α α ό θα α οσβέσε ο όσ ος ης ε έ δ σης σ αδ α ά ε σ ρά ο αςεξοφλήσει και κατόπιν θα αποσβέσει το κόστος της επένδυσης σταδιακά, εισπράττοντας ένα μέρος από το οικονομικό όφελος που προκύπτει από την εξοικονόμηση ενέργειας του τελικού καταναλωτή και «μεταφράζεται» στην οικονομία που θα προκύψει στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματοςλογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

36

Page 37: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Εξοικονομώ κατ΄ οίκονΕξοικονομώ κατ οίκονΠ ό ξ ό έ• «Πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας» στο σπίτι, το γνωστό παλαιό «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον».

• Βασικές εργασίες για ένταξη στο πρόγραμμα, στη βάση των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι θερμομόνωση στην ταράτσα του σπιτιού, αντικατάσταση τζαμιών με διπλά θ ά ά ύθερμομονωτικά και κουφωμάτων με σύγχρονα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά, βαφή με «ψυχρά» (μονωτικά) χρώματα των επιφανειών, συστήματα ηλιοπροστασίας ηλιακός θερμοσίφωνας κλπηλιοπροστασίας, ηλιακός θερμοσίφωνας, κλπ.

• Επίσης περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του παλαιού καυστήρα με νέο υψηλής απόδοσης ή με ύ ύ ί ή β λ ϊ άσύστημα φυσικού αερίου ή με φωτοβολταϊκά.

• Προαιρετικές είναι οι επεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου και η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

37

Page 38: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Ισχυρή θερμική θωράκιση του κελύφουςΙσχυρή θερμική θωράκιση του κελύφουςΙσχυρή θερμική «θωράκιση» του κελύφους, Ισχυρή θερμική «θωράκιση» του κελύφους,

Page 39: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Αποφυγή θερμογεφυρών

Page 40: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Παθητική θέρμανση κελύφουςΠαθητική θέρμανση κελύφουςΠαθητική θέρμανση κελύφους Παθητική θέρμανση κελύφους

Page 41: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Θερμικά κέρδη από τον ήλιοΘερμικά κέρδη από τον ήλιοΘερμικά κέρδη από τον ήλιο Θερμικά κέρδη από τον ήλιο

Η δ ήΗ παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική εξασφάλιζε θέρμανση με το οθωμανικής επιρροής χαγιάτι ή λιακωτό, χώρος προσαρτημένος χ ρ ς ρ ρ ημ ςστον όγκο του κτιρίου ή ένας διάδρομος σε όροφο κλεισμένος μεόροφο κλεισμένος με τζαμαρία, όπως τα σημερινά προσαρτημένα ηλιακά «θερμοκήπια»ηλιακά «θερμοκήπια».

Page 42: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Ενσωματωμένο ηλιακό θερμοκήπιο

Page 43: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο
Page 44: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Page 45: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο
Page 46: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Στρατηγικές ηλιοπροστασίαςφυσικού δροσισμού - αερισμού

Page 47: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Συστήματα ηλιοπροστασίαςΣυστήματα ηλιοπροστασίας

Page 48: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο
Page 49: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Στρατηγικές παθητικού δροσισμού (από την επώνυμη & ανώνυμη αρχιτεκτονική) : Δικέλυφη Στρατηγικές παθητικού δροσισμού (από την επώνυμη & ανώνυμη αρχιτεκτονική) : Δικέλυφη αεριζόμενη όψηαεριζόμενη όψη

Page 50: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Sind"Pakistan: malqaf or bad gir

Ανώνυμη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισμός Ανώνυμη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισμός -- ΑνεμόπυργοιΑνεμόπυργοι

WindtowersWindtowersWindskopesWindcachersBad girMalqaf

WindskopesWindcachersBad girMalqaf

Ανεμοσκόπια (Windskopes – ¨bad-gir”) ένα για κάθε δωμάτιο για να κατευθυνθεί ο δροσερός αέρας στα κτίρια. Δυτικό Πακιστάν – Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται εδώ και 500 χρόνια. Σε πολυώροφα

A traditional wind tower

χρη μ χρ ρ φκτίρια φθάνουν μέχρι το κατώτερο σημείο.

Page 51: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Tower of the wind

Ανώνυμη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισμός Ανώνυμη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισμός -- ΑνεμόπυργοιΑνεμόπυργοιd

f the

win

tow

er o

fs o

f the

t

Yazd "IranYazd "IranYazd "Iran*

Sect

ions

S

Page 52: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

The Maharaja Palace in Amber "India

Τρεχούμενο νερό, σε συνδυασμό με δροσερό ρεύμα αέρα, αποτελούν το σύστημα ψύξης που χρησιμοποιήθηκε τον 160Τρεχούμενο νερό, σε συνδυασμό με δροσερό ρεύμα αέρα, αποτελούν το σύστημα ψύξης που χρησιμοποιήθηκε τον 160

Ανώνυμη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισμός Ανώνυμη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισμός –– Κίνηση αέρα πάνω από τρεχούμενο νερόΚίνηση αέρα πάνω από τρεχούμενο νερό

αιώνα στο παλάτι του μαχαραγιά στο Αmber της Ινδίας. Ένας χώρος με μοναδικά ανοίγματα προς την πλευρά της αυλής του κτιρίου, ψύχεται μέσω ενός καναλιού που τον διασχίζει, στο οποίο και τρέχει νερό. Παράλληλα οι πλευρικοί διάτρητοι πέτρινοι τοίχοι των ανοιγμάτων, διευκολύνουν την είσοδο του αέρα, ο οποίος ψύχεται, καθώς έρχεται σε επαφή με την υδάτινη επιφάνεια η οποία ξεκινά από το κεκλιμένο επίπεδο του ανοίγματος.

αιώνα στο παλάτι του μαχαραγιά στο Αmber της Ινδίας. Ένας χώρος με μοναδικά ανοίγματα προς την πλευρά της αυλής του κτιρίου, ψύχεται μέσω ενός καναλιού που τον διασχίζει, στο οποίο και τρέχει νερό. Παράλληλα οι πλευρικοί διάτρητοι πέτρινοι τοίχοι των ανοιγμάτων, διευκολύνουν την είσοδο του αέρα, ο οποίος ψύχεται, καθώς έρχεται σε επαφή με την υδάτινη επιφάνεια η οποία ξεκινά από το κεκλιμένο επίπεδο του ανοίγματος.

Page 53: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΣΗΜΕΡΑΣΗΜΕΡΑ: 'The Housing Design Awards 2000 - BedZED,Winner of the Sustainability Award & Most Promising Scheme'

Client: Peabody Trust with the BioRegional Development GroupArchitect: Bill Dunster architectsLocation: Hackbridge, SuttonCost: £15.7mCost: £15.7mProgramme: 1999 - June 2001

Page 54: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο
Page 55: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Στρατηγικές ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Στρατηγικές ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

Page 56: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –– ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Page 57: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Φύ ώ ώΦύ ώ ώΦύτευση στεγών, ταρατσώνΦύτευση στεγών, ταρατσών

Η ιδέα φύτευσης τωνΗ ιδέα φύτευσης τωνΗ ιδέα φύτευσης των Η ιδέα φύτευσης των ταρατσών, αλλά και των ταρατσών, αλλά και των στεγών, ώστε να λειτουργούν στεγών, ώστε να λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα και ως ως φυσικά φίλτρα και ως πνεύμονες πρασίνου μέσα πνεύμονες πρασίνου μέσα μ ς ρ μμ ς ρ μστον αστικό ιστό, κερδίζει στον αστικό ιστό, κερδίζει συνεχώς έδαφος σε πολλές συνεχώς έδαφος σε πολλές χώρες του κόσμου. χώρες του κόσμου.

Το συνολικό κόστος δεν είναι Το συνολικό κόστος δεν είναι απαγορευτικό, αντίθετα τα απαγορευτικό, αντίθετα τα οφέλη είναι αναμφισβήτητα. οφέλη είναι αναμφισβήτητα.

Σε κάποιες πόλεις μάλιστα, οι Σε κάποιες πόλεις μάλιστα, οι πράσινες στέγες πράσινες στέγες επιβάλλονται και από τη επιβάλλονται και από τη νομοθεσίανομοθεσίανομοθεσία. νομοθεσία.

Ομορφαίνουν την πόλη, αλλά Ομορφαίνουν την πόλη, αλλά κυρίως τη βοηθούν να κυρίως τη βοηθούν να

ύύαναπνεύσει. αναπνεύσει.

Page 58: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Οικολογική δόμησηΟικολογική δόμησηγ ή μη ηγ ή μη η

Ενέργεια, Νερό, Κατασκευαστικά υλικάΑπόβλητα, Μικροκλίμαβ η , ρ μ

Φυτεμένες στέγες και δώματα, στέρνες για μ , ρ ς γσυγκέντρωση και επανάχρηση του βρόχινου νερού, β λ ί θ ίβιολογικοί καθαρισμοί, συστήματα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων . . . β ή

Page 59: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Οικολογικά Οικολογικά κατασκευαστικά κατασκευαστικά υλικά υλικά

που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών επιπτώσεων, από την κατασκευή, λειτουργία και κατεδάφιση των κτιρίων. φ η ρ

Page 60: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο
Page 61: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Κτίρια και περιβάλλον χώρος

Δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματοςΔημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος

Page 62: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

ΦύσηΥδά ίΥδάτινο στοιχείο

Page 63: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Επιλογή κατάλληλων υλικών με σκοπό την εξασφάλιση άνεσης Επιλογή κατάλληλων υλικών με σκοπό την εξασφάλιση άνεσης

Page 64: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Αποφυγή ΘάμβωσηςΑποφυγή Θάμβωσης

1.1. Υλικά μικρής ανακλαστικότητας στις Υλικά μικρής ανακλαστικότητας στις επιστρώσεις του δαπέδουεπιστρώσεις του δαπέδου

2.2. Σκιασμός μέρους του δαπέδουΣκιασμός μέρους του δαπέδου

3.3. Οι διαδρομές περιπάτου Οι διαδρομές περιπάτου περικλείονται από επιφάνειες περικλείονται από επιφάνειες βλάστησης (γρασίδι)βλάστησης (γρασίδι)

44 Μ ί θά β ό όΜ ί θά β ό ό4.4. Μείωση της θάμβωσης από τα όμορα Μείωση της θάμβωσης από τα όμορα κτίρια λόγω της αναρριχώμενης κτίρια λόγω της αναρριχώμενης βλάστησης στα στοιχεία σκιασμούβλάστησης στα στοιχεία σκιασμού

Page 65: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Ευνοϊκό μικροκλίμα στην υπηρεσίαΕυνοϊκό μικροκλίμα στην υπηρεσίαή όδή όδτης ενεργειακής απόδοσηςτης ενεργειακής απόδοσης

Page 66: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝlibrary.tee.gr/digital/m2483/m2483_karavasili.pdf · 2016. 7. 13. · Αλλαγή, Στόχος 20-20-20, Φαινόμενο

Ευχαριστώ για Ευχαριστώ για την προσοχή σαςτην προσοχή σας