δελτίο τύπου 2016σ

of 6 /6
[σελ. 1] Αθήνα, 21/11/2016 Δ Δ ε ε λ λ τ τ ί ί ο ο Τ Τ ύ ύ π π ο ο υ υ Αγαπητοί Συμπολίτες, Λέγομαι Αλέξης Παπαδόπουλος και είμαι ο Εμπνευστής και Πνευματικός Ιδιοκτήτης των Προγραμμάτων «Νέστωρ» και «Μικρός Νέστωρ». Παραθέτω (προς δημοσιοποίηση και ενημέρωση του Ελληνικού Λαού) σύντομη παρουσίαση του προγράμματος «Νέστωρ», τονίζοντας ότι παραμένω Πνευματικός του Ιδιοκτήτης (με κατοχυρωμένα τα σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα) και δεν επιτρέπω σε κανέναν την χρήση του, χωρίς την δική μου γραπτή συναίνεση. Στην συνέχεια, καταγγέλλω κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες για συγκάλυψη! 1. Το Πρόγραμμα 1.1. Σύντομη Περιγραφή Προγράμματος «Νέστωρ» Το Πρόγραμμα «Νέστωρ» είναι ένα εξόχως ευρηματικό πρόγραμμα, που μπορεί να μετατρέψει το πρόβλημα του πλεονάζοντος προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα σε μοχλό υπερ-ανάπτυξης, που θα καταστήσει τη χώρα Αναπτυξιακό Παράδεισο. Πρόκειται για ένα ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Συγκεκριμένα, δίδεται στους Δημοσίους Υπαλλήλους ένα εκχωρίσιμο δικαίωμα φορολογικής ασυλίας σε περίπτωση που ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Η φορολογική ασυλία, τους δίδεται για διάστημα 10 ετών και για κέρδη έως €1,000,000 ανά έτος. Το δικαίωμα αυτό μπορούν να το κρατήσουν είτε για επιχειρηματική δραστηριότητα, που θα ασκήσουν οι ίδιοι, είτε μπορούν να το εκχωρήσουν σε «Εταιρεία-Επενδυτή», που θα συγκεντρώσει και άλλα όμοια δικαιώματα, για να ασκήσει εκείνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατ’ ουσία αναμένεται όλοι οι δικαιούχοι να το εκχωρήσουν, προκειμένου να αποκομίσουν άμεσο και σταθερό όφελος. Η Επιχειρηματικότητα θεωρείται ότι απέχει μακράν από όσους επέλεξαν να γίνουν δ/υ. Για την εκχώρηση του δικαιώματος, ο δικαιούχος παραιτηθείς δημόσιος υπάλληλος (δ/υ) λαμβάνει σταθερή αμοιβή €40,000 ετησίως. Η αμοιβή αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενοίκιο, που του καταβάλλεται για την ενοικίαση/εκχώρηση του δικαιώματος φορολογικής ασυλίας. Ο εκχωρών το δικαίωμα δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με την «Εταιρεία-Επενδυτή». Την όλη διεκπεραίωση και εξασφάλιση του αρχικού δικαιούχου (δ/υ) αναλαμβάνει η Πολιτεία μέσω του Προγράμματος «Νέστωρ». (Πατήστε εδώ , για περισσότερες πληροφορίες)

Embed Size (px)

Transcript of δελτίο τύπου 2016σ

Page 1: δελτίο τύπου 2016σ

[σελ. 1]

Αθήνα, 21/11/2016

ΔΔεελλττίίοο ΤΤύύπποουυ Αγαπητοί Συμπολίτες, Λέγομαι Αλέξης Παπαδόπουλος και είμαι ο Εμπνευστής και Πνευματικός Ιδιοκτήτης των Προγραμμάτων «Νέστωρ» και «Μικρός Νέστωρ». Παραθέτω (προς δημοσιοποίηση και ενημέρωση του Ελληνικού Λαού) σύντομη παρουσίαση του προγράμματος «Νέστωρ», τονίζοντας ότι παραμένω Πνευματικός του Ιδιοκτήτης (με κατοχυρωμένα τα σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα) και δεν επιτρέπω σε κανέναν την χρήση του, χωρίς την δική μου γραπτή συναίνεση. Στην συνέχεια, καταγγέλλω κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες για συγκάλυψη!

1. Το Πρόγραμμα

1.1. Σύντομη Περιγραφή Προγράμματος «Νέστωρ» Το Πρόγραμμα «Νέστωρ» είναι ένα εξόχως ευρηματικό πρόγραμμα, που μπορεί να μετατρέψει το πρόβλημα του πλεονάζοντος προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα σε μοχλό υπερ-ανάπτυξης, που θα καταστήσει τη χώρα Αναπτυξιακό Παράδεισο. Πρόκειται για ένα ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Συγκεκριμένα, δίδεται στους Δημοσίους Υπαλλήλους ένα εκχωρίσιμο δικαίωμα φορολογικής ασυλίας σε περίπτωση που ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Η φορολογική ασυλία, τους δίδεται για διάστημα 10 ετών και για κέρδη έως €1,000,000 ανά έτος. Το δικαίωμα αυτό μπορούν να το κρατήσουν είτε για επιχειρηματική δραστηριότητα, που θα ασκήσουν οι ίδιοι, είτε μπορούν να το εκχωρήσουν σε «Εταιρεία-Επενδυτή», που θα συγκεντρώσει και άλλα όμοια δικαιώματα, για να ασκήσει εκείνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατ’ ουσία αναμένεται όλοι οι δικαιούχοι να το εκχωρήσουν, προκειμένου να αποκομίσουν άμεσο και σταθερό όφελος. Η Επιχειρηματικότητα θεωρείται ότι απέχει μακράν από όσους επέλεξαν να γίνουν δ/υ. Για την εκχώρηση του δικαιώματος, ο δικαιούχος παραιτηθείς δημόσιος υπάλληλος (δ/υ) λαμβάνει σταθερή αμοιβή €40,000 ετησίως. Η αμοιβή αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενοίκιο, που του καταβάλλεται για την ενοικίαση/εκχώρηση του δικαιώματος φορολογικής ασυλίας. Ο εκχωρών το δικαίωμα δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με την «Εταιρεία-Επενδυτή». Την όλη διεκπεραίωση και εξασφάλιση του αρχικού δικαιούχου (δ/υ) αναλαμβάνει η Πολιτεία μέσω του Προγράμματος «Νέστωρ».

(Πατήστε εδώ, για περισσότερες πληροφορίες)

Page 2: δελτίο τύπου 2016σ

[σελ. 2]

1.2. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Προγράμματος (πατήστε εδώ)

1.3. Πρόγραμμα «Μικρός Νέστωρ»

Το πρόγραμμα «Μικρός Νέστωρ» είναι συμπληρωματικό του προγράμματος «Νέστωρ», αλλά μπορεί να λειτουργήσει είτε μεμονωμένα είτε συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Νέστωρ». Έχει σχεδιασθεί για να αποζημειώσει (μερικά) τους ήδη απολυμένους του Δημοσίου ή ακόμη και απολυθέντες από τον Ιδιωτικό Τομέα, από εταιρείες που κλείνουν με κυβερνητική παρέμβαση (πχ εργαζόμενοι στα ΜΜΕ). Η διαφορά εδώ είναι ότι το ίδιο δικαίωμα φορολογικής ασυλίας (€1,000,000 Χ 10 έτη) εκχωρείται όχι σε έναν δικαιούχο, αλλά σε ζεύγος δικαιούχων. Ο κάθε δικαιούχος (από το εν λόγω ζεύγος) λαμβάνει ως αμοιβή εκχώρησης δικαιώματος το ποσόν των €20,000 ετησίως.

1.4. Αποτελέσματα Προγράμματος «Νέστωρ»

Στην 2η έκδοση (σχετικά πρόσφατη), υπολογίστηκε με ρεαλιστικούς υπολογισμούς, η επίπτωση ενδεχόμενης λειτουργίας του Προγράμματος επάνω στο ΑΕΠ, στην αναλογία Δημ. Χρέους προς ΑΕΠ, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στα καθαρά έσοδα που απoφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο, σε ορίζοντα δεκαετίας. Ιδού λοιπόν τα αποτελέσματα, μόνο από τη χρήση του Προγράμματος «Νέστωρ» (χωρίς δηλαδή τη χρήση του Προγράμματος «Μικρός Νέστωρ», που έτσι κι αλλιώς είναι αισθητά μικρότερης επίπτωσης): Για ενδεχόμενη συμμετοχή/απορρόφηση εθελουσίας εξόδου σε πλήθος 310,000 δημοσίων υπαλλήλων, σε βάθος 10ετίας, με την εξής κατανομή:

22,000

37,000

43,00045,000

37,000

32,000 32,000

28,000

24,000

10,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 5ο Έτος 6ο Έτος 7ο Έτος 8ο Έτος 9ο Έτος 10ο Έτος

Εξερ

χόμ

ενο

ι Δ/Υ

Ρυθμός Εθελουσίας Εξόδου Δ/Υ από το Δημόσιο

Page 3: δελτίο τύπου 2016σ

[σελ. 3]

Η μεταβολή του ΑΕΠ και η αναλογία Δημοσίου Χρέους προς ΑΕΠ (με έτος αναφοράς το 2013, οπότε το ΑΕΠ ήταν 184,70 δις Ευρώ) δίνεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Τα δε γραφήματα που αντιστοιχούν στον προηγούμενο πίνακα έχουν ως εξής:

184.70308.5

516.6

758.5

1011.7

1219.91399.9

1579.91737.4

1872.5 1928.7

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2013 1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 5ο Έτος 6ο Έτος 7ο Έτος 8ο Έτος 9ο Έτος 10ο Έτος

ΑΕΠ

ε Δ

ΙΣ Ε

υρ

ώ)

Εξέλιξη ΑΕΠ με την εφαρμογή προγράμματος "ΝΕΣΤΩΡ" (δις Ευρώ)

171.8%

102.9%

61.4%

41.8%31.4% 26.0% 22.7% 20.1% 18.3% 16.9% 16.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

2013 1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 5ο Έτος 6ο Έτος 7ο Έτος 8ο Έτος 9ο Έτος 10ο Έτος

Χρ

έος

/ΑΕΠ

Εξέλιξη αναλογίας "Χρέος/ΑΕΠ" με την εφαρμογή προγράμματος "ΝΕΣΤΩΡ" (εφόσον το χρέος παραμένει σταθερό)

Page 4: δελτίο τύπου 2016σ

[σελ. 4]

Στο τελευταίο γράφημα, φαίνεται ότι μετά το 2ο έτος εφαρμογής, η αναλογία «Χρέος/ΑΕΠ» πέφτει σε ποσοστό χαμηλότερο του 60%, ποσοστό που οι κορυφαίοι οικονομολόγοι του πλανήτη, αναγνωρίζουν ως όριο βιωσιμότητας δημοσίου χρέους (όχι το 120%, όπως συχνά ακούμε από τα Ελληνικά ΜΜΕ)… Στον αμέσως επόμενο πίνακα, δίνονται τα άμεσα έσοδα (κέρδη) του Δημοσίου από την εφαρμογή του Προγράμματος «Νέστωρ» (με τη συγκεκριμένη συμμετοχή/απορρόφηση):

Υπολογίστηκε επίσης ότι:

Τέλος, υπολογίστηκαν οι νέες θέσεις εργασίας, που δημιουργούνται:

Προφανώς, καλύπτεται πλήρως το πρόβλημα της Ανεργίας στη Χώρα μας και πρέπει να δοθεί μάλιστα προσοχή στην επιλογή εθνικότητας/κουλτούρας του εργατικού δυναμικού, που θα εισαχθεί στη Χώρα, προκειμένου να υπάρξει συμβατότητα και αφομοίωση από την Ελληνική Κοινωνία, για μια ειρηνική συνύπαρξη. Προτείνεται να αποφευχθούν μουσουλμανικά στοιχεία και να προτιμηθούν Χριστιανικοί πληθυσμοί από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ…

Άμεσα Έσοδα

Δημοσίου ετησίως

από νέες

συμμετοχές

Άμεσα Έσοδα

Δημοσίου ετησίως από

σύνολο συμμετοχών

σε Ευρώ

Άμεσα Έσοδα

Δημοσίου ετησίως

από σύνολο

συμμετοχών

σε ΔΙΣ Ευρώ

1ο Έτος 7,922,346,599 € 7,922,346,599 € 7.9

2ο Έτος 13,323,946,553 € 21,246,293,152 € 21.2

3ο Έτος 15,484,586,535 € 36,730,879,687 € 36.7

4ο Έτος 16,204,799,862 € 52,935,679,549 € 52.9

5ο Έτος 13,323,946,553 € 66,259,626,102 € 66.3

6ο Έτος 11,523,413,235 € 77,783,039,337 € 77.8

7ο Έτος 11,523,413,235 € 89,306,452,572 € 89.3

8ο Έτος 10,082,986,581 € 99,389,439,153 € 99.4

9ο Έτος 8,642,559,926 € 108,031,999,080 € 108.0

10ο Έτος 3,601,066,636 € 111,633,065,716 € 111.6

671,238,820,948 € 671.2Συνολικά Κέρδη Δημοσίου

στη 10ετία

Άμεσα Έσοδα Δημοσίου

Άμεσα Έσοδα Δημοσίου (κέρδος Δημοσίου) ανά συμμετέχοντα ετησίως: 360,106.66 €

Νέες Θέσεις

Εργασίας ανά έτος

Νέες Θέσεις Εργασίας

σωρρευτικά

Εξασφ. Θέσεις

Εργασίας σε Έλληνες

Πολίτες βάσει

ποσόστωσης

Νέες Θέσεις

Εργασίας σε Έλληνες

Πολίτες σωρρευτικά

1ο Έτος 536,800 536,800 228,140 228,140

2ο Έτος 902,800 1,439,600 383,690 611,830

3ο Έτος 1,049,200 2,488,800 445,910 1,057,740

4ο Έτος 1,098,000 3,586,800 466,650 1,524,390

5ο Έτος 902,800 4,489,600 383,690 1,908,080

6ο Έτος 780,800 5,270,400 331,840 2,239,920

7ο Έτος 780,800 6,051,200 331,840 2,571,760

8ο Έτος 683,200 6,734,400 290,360 2,862,120

9ο Έτος 585,600 7,320,000 248,880 3,111,000

10ο Έτος 244,000 7,564,000 103,700 3,214,700

Σύνολο

10ετίας7,564,000 3,214,700

Νέες Θέσεις Εργασίας

Page 5: δελτίο τύπου 2016σ

[σελ. 5]

2. Καταγγελία

Το παρόν πρόγραμμα, που καταφανώς διασώζει την Ελλάδα από την οικονομική κρίση και την μετατρέπει σε Αναπτυξιακό Παράδεισο, έχει δοθεί προς αξιολόγηση στην πολιτική ηγεσία του τόπου, αλλά αδικαιολόγητα και κατά προκλητικό τρόπο αγνοήθηκε και μάλιστα ερήμην του Ελληνικού Λαού, ο οποίος θα είχε ήδη πάψει να υποφέρει από την κρίση, αν εφαρμοζόταν το πρόγραμμα όταν εδόθη. Πιο συγκεκριμένα:

1. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από εμένα σε προσυνέδριο των ΑΝΕΛ (Πάτρα, 03/2013), αφού προηγουμένως το είχα ανά χείρας του κ. Π. Καμένου, στο γραφείο του στη Βουλή. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι το 2013, το Πρόγραμμα υφίστατο μόνο ως κεντρική ιδέα (Concept), χωρίς μετρήσεις αποτελεσμάτων (κοστολόγηση) από ενδεχόμενη εφαρμογή του.

2. Στην πλήρη μορφή του(*), δόθηκε προς αξιολόγηση στη Νέα Δημοκρατία τον 07/2014,

με αριθμό πρωτοκόλλου. Από τη ΝΔ ειπώθηκε ότι «χάθηκε» και ξαναδόθηκε τον 10/2014 (με δεύτερο αριθμό πρωτοκόλλου). Επισυνάπτονται οι δύο αριθμοί πρωτοκόλλου, με τις ημερομηνίες παράδοσής τους… Δεν επιτεύχθηκε καμία συνάντηση μεταξύ κάποιου στελέχους της ΝΔ και εμού μέχρι την 02/12/2014, οπότε και ζήτησα ακρόαση από το διευθυντή του γραφείου του τότε Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνάντηση έγινε στο Υπουργείο και παρουσίασα το Πρόγραμμα στον εν λόγω διευθυντή, ο οποίος βρήκε το πρόγραμμα ιδιαίτερα αξιόλογο και μου υποσχέθηκε να με καλέσει ξανά για παρουσίαση στον κ. Μητσοτάκη. Πέραν του αντιγράφου, που ενεχείρησα στον διευθυντή, μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, απέστειλα το λογισμικό υποστήριξης του Προγράμματος στο υπηρεσιακό/υπουργικό email (βλ. εδώ). Στις μέρες που ακολούθησαν, ο διευθυντής δεν με κάλεσε ποτέ και δεν εμφανίστηκε ποτέ στις τηλεφωνικές μου κλήσεις.

3. Στις αρχές Ιανουαρίου, λόγω της εργασίας μου πάνω στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, μου έγινε πρόταση από την γραμματεία παραγωγικών φορέων της ΝΔ, να συμμετάσχω σε αυτήν. Αποδέχθηκα την πρόταση, αποβλέποντας σε μια ευκαιρία προσέγγισης της ηγεσίας του κόμματος για παρουσίαση του Προγράμματος. Τότε συνειδητοποίησα δύο πράγματα:

Το πρόγραμμα δεν είχε φθάσει ποτέ στον πρόεδρο του κόμματος.

Το πρόγραμμα δεν επρόκειτο ποτέ να φθάσει στον πρόεδρο, αφού δεν υπήρχε ομαδικό πνεύμα και ο καθένας φρόντιζε μόνο για την προσωπική του πολιτική ατζέντα.

4. Στα μέσα Ιουλίου του 2015, μεσούσης της κρίσης λόγω δημοψηφίσματος, ζήτησα συνάντηση με τον κ. Θεοδωράκη, διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού (κ. Τσίπρα). Πράγματι, ο κ. Θεοδωράκης με δέχθηκε, του παρουσίασα το πρόγραμμα (στην πρώτη του έκδοση*), αλλά μου απέκλεισε το ενδεχόμενο υιοθέτησής του, διότι το πρόγραμμα προέβλεπε την μείωση του Δημοσίου (αν και αυτή γινόταν εκούσια) και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε με τίποτα να μειωθεί το Δημόσιο. Το γεγονός, ότι η μείωση ήταν επ’ ωφελεία της Ανάπτυξης και επ’ ωφελεία των αποχωρούντων, φαίνεται να μην έπαιζε κανένα ρόλο στην σκέψη του π/θ…!!! Επισυνάπτω τα emails, που πέρασα στο γραφείο του π/θ, μερικές ημέρες πριν την εκεί επίσκεψή μου.

Page 6: δελτίο τύπου 2016σ

[σελ. 6]

Κάποιοι λοιπόν, χρωστούν εξηγήσεις στον σκληρά δοκιμαζόμενο Ελληνικό Λαό, διότι κουκούλωσαν εντελώς προκλητικά και απαράδεκτα τη λύση, που τους δόθηκε!

----------- (*) Σημ: Το Πρόγραμμα δόθηκε στην κυβέρνηση ΝΔ (2014) και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (2015), σε πρώτη του έκδοση, η οποία χρησιμοποιούσε υπερσυντηρητικές τιμές στις παραμέτρους της και εμφάνιζε αποτελέσματα περίπου στο ήμισυ, αυτών που εμφανίζονται στην εδώ παρουσίαση, αποτελέσματα βέβαια διόλου ευκαταφρόνητα Η εδώ παρουσίαση αποδίδει τα αποτελέσματα της δεύτερης έκδοσης, που βασίζεται σε εντελώς ρεαλιστικές τιμές παραμέτρων.