Μια άσκηση την ημέρα -...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  4.990
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Μια άσκηση την ημέρα -...

 • ______________________________________________________________

  _____________ 2016

  http://lisari.blogspot.gr

  1

  :

  lisari.blogspot.gr

  http://lisari.blogspot.gr/http://lisari.blogspot.gr/

 • ______________________________________________________________

  _____________ 2016

  http://lisari.blogspot.gr

  2

  2016

  27

  (1/4/2016) 10/4/2016

  G : 0, R :

  x

  G(x) G(x) 3x , x (0, )2

  G(1) 0

  G'(1) 1

  .

  3x lnx ,x 0

  G(x)0 ,x 0

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ______________________________________________________________

  _____________ 2016

  http://lisari.blogspot.gr 3

  B. i. N G

  ii. 3

  3G(x) xG'(x) x ,x 0

  . 31 3lnx x lnx ln lnx .

  . B

  G .

  G : R R 2

  :

  x

  G(x) G(x) 3x , x (0, )2

  G(1) 0 G'(1) 1

  . G R .

  B. i. () ,

  G

  ii . () ()

  xx 3

  Cf 2 .

  . B G ,

  () yy .

  .

  31 3lnx x lnx ln lnx

  .

  .

  1 1

  3e G 3eGxc 3 c 2

  1 1G(t)dt G(t)dt xe x 1 0 ,c 0

  0,1

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ______________________________________________________________

  _____________ 2016

  http://lisari.blogspot.gr 4

  1 ( )

  . x > 0

  2

  2

  4

  x x G''( x ) 2xG'( x ) 3G'( x ) G''( x ) 3x 2G'( x ) xG''( x ) 3x

  2 x x

  2 2

  G'( x ) G'( x )' 3lnx ' 3lnx c ,c R

  x x, G'(1)

  3ln1 c c 11

  2 2 2 32

  G'( x ) 13lnx 1 G'( x ) 3x lnx x G'( x ) 3x lnx x

  x x

  3 3G'( x ) x lnx ' G( x ) x lnx k , k R , G(1) k k 0 3G( x ) x lnx ,x 0 ,

  3

  x 0 x 0 x 0 DLH

  3

  lnxG(0 ) limG( x ) lim x lnx lim 0

  1

  x

  .

  3x lnx ,x 0G( x )

  0 ,x 0

  B. i.

  2 23x lnx x ,x 0G'( x )

  0 ,x 0

  ii.

  2 2 3 3 3

  3

  G'( x ) 3x lnx x xG'( x ) 3x lnx x xG'( x ) 3G( x ) x

  3G( x ) xG'( x ) x ,x 0

  G(0)=0 , 33G( x ) xG'( x ) x ,x 0

  .

  G 1, 2 2G'( x ) 3x lnx x 0 G G 1, 0 ,

  x 0 lnx 0 x 1

  lnx x 1 x 1

  x

  0

  3

  1

  e

  G

  - +

  G

  1

  3e

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ______________________________________________________________

  _____________ 2016

  http://lisari.blogspot.gr 5

  3 3 3 3 3

  3 3

  1 3lnx x lnx ln lnx 1 lnx x lnx ln lnx ln lnx lnx x lnx 1

  ln x lnx x lnx 1 lnG( x ) G( x ) 1 G( x ) 1

  G G 1, 0 ,

  1, .

  .

  3x lnx ,x 0G( x ) 0 0 x 0 x 1

  0 ,x 0

  xx CG 0 , 1 . G

  3

  1 1G 0

  3ee

  G x 0 ,x 0 ,1 1

  0

  E G( x )dx .

  B.ii. 33G( x ) xG'( x ) x

  1 1 1 1 1

  13 3

  00 0 0 0 0

  3G( x ) dx xG'( x ) x dx 3 G( x ) dx xG( x ) G( x ) dx x dx

  1 1 13 G(1) E 4E E ..

  4 4 16

  A.

  x > 0

  2

  2

  4

  x x G''( x ) 2xG'( x ) 3G'( x ) G''( x ) 3x 2G'( x ) xG''( x ) 3x

  2 x x

  2 2

  G'( x ) G'( x )' 3lnx ' 3lnx c ,c R

  x x, G'(1)

  3ln1 c c 11

  2 2 2 32

  G'( x ) 13lnx 1 G'( x ) 3x lnx x G'( x ) 3x lnx x

  x x

  3 3G'( x ) x lnx ' G( x ) x lnx k , k R , G(1) k k 0 3G( x ) x lnx ,x 0 , (1) G R , G( x ) G( x ) ,x R

  x 0 x 0 , ( 1)

  3 3G( x ) G( x ) ( x ) ln( x ) x ln( x )

  G(0 ) 0 G R

  3x ln x ,x 0G( x )

  0 ,x 0

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ______________________________________________________________

  _____________ 2016

  http://lisari.blogspot.gr 6

  32

  x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 DLH

  2

  G( x ) G(0 ) G( x ) x lnx lnxG'(0 ) lim lim lim lim x lnx lim 0

  1x x x

  x

  2 23x ln x x ,x 0G'( x )

  0 ,x 0,

  B. i.

  x , 0 . : y = CG

  () G( x ) x ,x R . x=0

  , (0,0) . R* .

  2G( x )

  G( x ) x ,x R* ,x R* x lnx , x R*x

  ( 2)

  2(x) x ln x ,x R* '(x) 2x ln x x x 2ln x 1 (2) (x)= .

  1 1

  '(x) 0 x 2ln x 1 0 ln x x2 e

  H

  1 1 1

  2ee e

  1 1 1 0, 0, ,0

  2ee e

  2

  x 0 x 0 x 0

  2 3

  1lnx xlim x lnx lim lim 01 2

  x x

  1 1 1 , , ,

  2ee e

  2

  xlim x ln x

  x

  -

  3

  1

  e

  0

  3

  1

  e

  G

  + - - -

  G

  1

  3e

  1

  3e

  x

  -

  1

  e

  0

  1

  e

  H

  - + - +

  H

  1

  2e

  1

  2e

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ______________________________________________________________

  _____________ 2016

  http://lisari.blogspot.gr 7

  1

  2e

  (x)= G( x ) x ,x R

  x=0

  1

  2e

  (x)= 2 G( x ) x ,x R 3

  ( x=0)

  1

  0 2e

  (x)= 4 G( x ) x ,x R 5

  ( x=0)

  0 (x)= 2 G( x ) x ,x R 3

  ( x=0).

  B. ii.

  .i. CG 3 ()

  xx (

 • ______________________________________________________________

  _____________ 2016

  http://lisari.blogspot.gr 8

  2 2 2

  1 1 1 1 5E

  16e 4e 16e8e e 4e e ..

  .

  G 1, 2 2G'( x ) 3x lnx x 0 G G 1, 0 , x 0 lnx 0 x 1

  lnx x 1 x 1

  3 3 3 3 3

  3 3

  1 3lnx x lnx ln lnx 1 lnx x lnx ln lnx ln lnx lnx x lnx 1

  ln x lnx x lnx 1 lnG( x ) G( x ) 1 G( x ) 1

  G G 1, 0 ,

  1, .

  .

  1 13e G 3eG

  c 3 c 2 x

  1 1

  F( x ) G(t )dt G(t)dt xe x 1 ,x 0 ,1

  0,1

  21 1

  3eG 3eGc 3 c 2

  1 1

  F(0 ) F(1) G(t )dt G(t)dt 0

  1 1 1 1

  3eG 3eG 3eG 3eGc 3 c 2 c 3 c 2

  1 1 1 1

  G(t )dt G(t)dt G(t )dt G(t)dt

  1

  3eGc 3

  13eG

  c 2

  G(t )dt 0 ,

  1 1 3eG , 3eG

  c 2 c 3

  G(t )dt 0 3

  1 1 1 10 1 1 3e G 0 , 1 3eG 0

  c 3 c 2 c 2 c 3

  G

  G( t )dt 0

  G(t )dt 0 G(t )dt G(t )dt 0 G(t )dt 0

  -1

 • ______________________________________________________________

  _____________ 2016

  http://lisari.blogspot.gr 9

  1 12 3

  c 2 c 3 ,

  (3)

  1

  3eG3

  13eG

  2

  G(t )dt 0

  F(0 )F(1) 0 .Bolzano 0,1 F . .

  2 ( )

  A. :

  2 2 3 2 2( ) 2 ( ) 3 ( ) ( )

  2 ( ) ( ) 3 3ln 3lnG x G x G x G x

  G x xG x x x x cx x x x x

  x=1: c=1 :

  2 2 3 32( )

  3ln 1 ( ) 3 ln ( ) ln ( ) lnG x

  x G x x x x G x x x G x x x cx

  x=1: c=0 : 3( ) lnG x x x , 0x . (1)

  G 0 :

  3

  3

  0 0 0 0

  3

  ln(0) lim ( ) lim ln lim lim 0

  1 3x x x x

  x xG G x x x

  x

  .

  ( .. : ( ) ( )G x G x .

  (1) x 0x : 3 3 3( ) ( ) ln( ) ( ) ln( ) ( ) ln( ), 0G x x x G x x x G x x x x )

  . i) GC .

  0, . 0x

  1

  2 2 2 3( ) 3 ln 3ln 1 0G x x x x x x x e

  .

  1

  3( ) 0G x x e

  G 1

  3 ,e

  G 1

  30,e

  .

  GC ..

  1

  3e

  1

  31

  3G e

  e

  0 0,

  0, . 1

  3e ..

  1

  3e..

  1

  3e

  .

  ii) E De L H. (0) 0G x=0.

  0x 3 2 2 3 3( ) 3 ln 3 ln 3 ( )xG x x x x x x x x x G x . . 1x :

  3 3 3 31 ln ln(ln ) ln 0 1 ln( ln ) ln 0 ln ( ) ( ) 1 0x x x x x x x x G x G x (1)

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ______________________________________________________________

  _____________ 2016

  http://lisari.blogspot.gr 10

  ( ) ln 1h x x x , 0x . ln 1, 0x x x

  1.

  (1) ( ( )) 0 ( ) 1h G x G x G1

  ,3e

  lim ( )x

  G x

  , 0 1x : 0( ) 1G x (G

  1

  3 ,e