ΠΑΣΧΑ 2016

24
ΚΥΠΡΟΥ & MΑΓΝΗΣΙΑΣ 53, ΝΙΚΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 4910086, 210 4934898 - www.paresoglou.gr Πασχαλινός κατάλογος 2016

description

Πασχαλινός κατάλογος 2016

Transcript of ΠΑΣΧΑ 2016

Page 1: ΠΑΣΧΑ 2016

ΚΥΠΡΟΥ & MΑΓΝΗΣΙΑΣ 53, ΝΙΚΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 4910086, 210 4934898 - www.paresoglou.gr

Πασχαλινός κατάλογος 2016

Page 2: ΠΑΣΧΑ 2016

Π 743 ▪ 1.25 €

Π 7243 ▪ 0.88 €

Π 5781Διπλή ▪ 2.90 € Π 221 ▪ Λεπτή

▪ 0.85 €

Π 222Αρωματική Ανάγλυφη▪ 1.25 €

Π 111Αρωματική ▪ 1.15 €

Π 1570Τετράγωνη Αρωματική▪ 1.15 €

Π 5709Ύψος 40 cm▪ 0.85 €

Π 115 ▪ Με κουτί ▪ 4.85 €Π 2001 ▪ Με κουτί ▪ 3.90 €

Π 444 ▪ Κηροστάτες ▪ 0.09 €

Π 442 ▪ Κηροστάτες ▪ 0.27 €

2

Page 3: ΠΑΣΧΑ 2016

Π 5712 ▪ Με κουτί ▪3.65 € Π 160 ▪ Με κουτί ▪ 3.90 € Π 116 ▪ Με κουτί ▪ 3.85 €

Π 1572▪ Λευκό Κερί 40 cm(1 Kιλό=22 έως 24 τεμάχια)▪ Τιμή Κιλού 3.80 €

Π 201 ▪ 0.88 €

3

Π 320▪ Με κουτί▪ 4.35 €

Π 134▪ Με κουτί ▪ 4.60 €

Π 51 ▪ Με κουτί ▪ 4.30 €Π 5728 ▪ Με κουτί ▪ 4.25 €

Page 4: ΠΑΣΧΑ 2016

Π 125Με κουτί▪ 5.80 €

Π 120Με κουτί▪ 5.20 €

Π 114Με κουτί +Σετ ζωγραφικής▪ 3.50 €

Π391Με κουτί▪ 3.80 €

Π 207Με κουτί▪ 3.90 €

Π 350Με κουτί▪ 4.20 €

Π 259Με κουτί▪ 3.80 €

4

Page 5: ΠΑΣΧΑ 2016

Π 2131Με κουτί▪ 3.80 €

Π 520Με κουτί▪ 3.80 €

Π 220Με κουτί▪ 3.60 €

Π 1592Με κουτί▪ 4.90 €

Π 124Με κουτί▪ 3.80 €

Π 122Με κουτί▪ 3.80 €

5

Page 6: ΠΑΣΧΑ 2016

4295 ▪ 4.60 €2627 ▪ 3.90 €

Π 208 ▪ Με κουτί - 2.60 €

2626 ▪ 4.30 €

6

Page 7: ΠΑΣΧΑ 2016

3252 ▪ 8 Ημερών ▪ 2.05 €3253 ▪ 6 Ημερών ▪ 1.65 €3254 ▪ 3 Ημερών ▪ 1.15 €

1626▪ Μπαταρίας

▪ 2.20 €

4125▪ 2.85 €

8244▪ 1.50 €

4131▪ 2.05 €

Π 4821▪ 7.40 €

Π 944▪ 2.50 €

4291 ▪ 7.75 € 4291 ▪ 7.75 €

4121▪ 5.40 €

1624▪ Μπαταρίας

▪ 1.70 €

7

Page 8: ΠΑΣΧΑ 2016

9887▪ 2.15 €

9105▪ 0.60 €

6125▪ 0.45 €

6873▪ 1.00 €

8129▪ 0.80 €

1621▪ 0.85 €

9111 ▪ 4.95 €

3200 ▪ 3.00 €

2052▪ 1.60 €

4334▪ 2.30 €

9805▪ 3.30 €

9804▪ 2.20 €

7465▪ 2.25 €

4007▪ 2.85 €

3199 ▪ 2.95 €

1675 ▪ 4.85 € 3908 ▪ 5.45 €

8

Page 9: ΠΑΣΧΑ 2016

1621▪ 0.85 €

6481▪ 1.40 €

1591 ▪ 3.55 € 1591 ▪ 3.55 €9109 ▪ 2.55 €

2203 ▪ 2.70 €7202 ▪ 2.65 €

4487 ▪ 4.75 €

2295 ▪ 5.10 €7469 ▪ 3.00 €

4487 ▪ 4.75 €

2202▪ 0.80 €

3160▪ 1.35 €

2197▪ 1.75 €

2199▪ 0.80 €

9

Page 10: ΠΑΣΧΑ 2016

7912▪ Σετ 3 τεμ.▪ 2.10 € 7911

▪ Σετ 6 τεμ. Ρεσό▪ 2.55 €

7918▪ Κερί▪ 2.05 €

6606▪ 2.85 €

6603▪ 1.60 €

6605▪ 2.20 €

10Π 5020▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 2200▪ Μπισκοτιέρα▪ 5.50 €

Π 200▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 2124▪ Σετ κασπώ 3 τεμ.▪ 5.50 €

Π 582 ▪ 4.65 €

Π 1059▪ Μπισκοτιέρα▪ 6.25 €

Π 974▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 2576▪ Μπισκοτιέρα▪ 2.70 €

Π 2117▪ Σετ 3 τεμ. ▪ 5.50 €

Π 179▪ Με φως LED▪ 3.30 €

Π 634▪ Φαναράκια ρεσώ▪ 1.10 €

Page 11: ΠΑΣΧΑ 2016

Π 2046▪ Κερί▪ 2.30 €

Π 3046▪ Κερί▪ 1.30 €

Π 5549▪ Κερί▪ 1.10 €

2670▪ Κεριά σετ 4 τεμ.▪ 1.20 €

Π 24▪ Κερί▪ 2.10 €

1662▪ 6Χ10▪ 1.00 €

1662-1▪ 6Χ10▪ 1.00 €

Π 301 ▪ Σετ 6 τεμ. ▪ 2.45 €

1663-1▪ 6Χ13▪ 1.40 €

1663▪ 6Χ13▪ 1.40 €

1661-1▪ 6Χ8▪ 0.80 € 1661

▪ 6Χ8▪ 0.80 €

Π 6919▪ Σετ 6 τεμ.▪ 2.55 €

Π 10▪ Κερί▪ 2.95 €

Π 80▪ Κερί▪ 2.65 €

Π 181▪ Κερί▪ 2.55 €

6517▪ Στεφάνι +Πιατέλα 33 cm+ Κερί▪ 7.80 €

Π 31 ▪ Κερί ▪ 1.70 €

Π 436▪ 1.45 €

1181278▪ Κουμπαράς Ζωγραφικής Σετ 8 τεμ.▪ 2.70 €

81277▪ Κουμπαράς Ζωγραφικής Σετ 8 τεμ.▪ 2.70 €

Π 6686▪ Φως LED 18 cm▪ 3.70 €

Π 709▪ Φως LED, 24 cm▪ 5.50 €

Π 1041▪ Μπισκοτιέρα▪ 2.40 €

Π 144▪ 20 cm▪ 1.80 €

Page 12: ΠΑΣΧΑ 2016

Π 552▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 107▪ Μπισκοτιέρα▪ 5.65 €

Π 1252▪ Κουπ▪ 1.90 €

Π 1251 ▪ Κουπ ▪ 3.25 €

12Π 6303▪ Κουμπαράς 29 cm▪ 5.50 €

Π 138▪ Πετσετοθήκη▪ 1.20 €

Π 489▪ Σετ 6 τεμ.▪ 0.90 €Π 465

▪ Σετ 6 τεμ.▪ 1.20 €

Π 729▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 5637▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 4149▪ Μπισκοτιέρα▪ 5.50 €

Π 764▪ Σετ 2 τεμ.▪ 6.20 €

Π 54▪ 1.15 €

Π 542▪ ΑυγάΣετ 6 τεμ.▪ 0.80 €

Π 307▪ Χόρτο▪ 0.45 €

Page 13: ΠΑΣΧΑ 2016

Π 326▪ Μπισκοτιέρα▪ 4.90 €

Π 640▪ 4.35 €

Π 92▪ 3.95 €

Π 829▪ 3.58 € Π 1097

▪ 49x40 cm▪ 4.85 €

13

Π 72▪ Σετ 3 τεμ.▪ 1.20 €

Π 3071▪ Χόρτο▪ 0.65 €

Π 660▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Χ 3220-1▪ 38Χ27 cm ▪ 3.60 €

Χ 3220▪ 40Χ29 cm ▪ 3.60 €

Π 113▪ 2.45 €

Π 1213 ▪ 2.80 €

Π 529▪ 48X40▪ 3.55 €

Page 14: ΠΑΣΧΑ 2016

Π 625 ▪ Αυγοθήκη ▪ 2.52 €

Π 422▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

14

Π 721▪ Μπισκοτιέρα3 Χρώματα▪ 5.90 €

Π 3517▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 4.60 €

Π 453▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 2564▪ 4.40 €

Π 252▪ Πάνινο 40 cm▪ 5.95 €

Π 3625▪ Πάνινο 43 cm▪ 5.95 €

Π 838▪ Ξύλο▪ 2.45 €

Π 838▪ Ξύλο▪ 2.45 €

Π 3624▪ Ξύλο 33 cm▪ 4.85 €

Π 3624▪ Ξύλινο▪ 4.85 €

Π 306 ▪ Ξύλο ▪ 1.70 €

Page 15: ΠΑΣΧΑ 2016

15

Π 3068▪ Ξύλινο▪ 1.80 €

Π 3061▪ Ξύλινο▪ 2.30 €

Π 690▪ Ξύλινο▪ 2.85 €

Π 689▪ Ξύλινο▪ 2.25 €

Π 6026▪ Ξύλινο▪ 3.85 €

Π 341▪ Ξύλινο▪ 2.90 €

Π 174▪ Ξύλινο▪ 1.85 €

Π 60261▪ Ξύλινο▪ 2.20 €

Π 3070 ▪ Ξύλινο ▪ 1.50 €

Π 244Πάνινο 35 cm▪ 4.70 €

Π 352▪ Μουσική + κίνηση 50 cm▪ 16.50 €

Π 904▪ Μουσική + κίνηση▪ 7.60 €

Π 896▪ Μουσική + κίνηση▪ 5.60 €

Page 16: ΠΑΣΧΑ 2016

Π 2571▪ Μπισκοτιέρα▪ 4.40 €

Π 1044▪ Μπισκοτιέρα▪ 2.52 €

Π 2063▪ Σετ 2 κασπώ▪ 5.50 €

Π 248▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 1075▪ 2.52 €

Π 2572▪ Μπισκοτιέρα▪ 2.70 €

16

Π 915▪ Μπισκοτιέρα▪ 4.75 €

Π 421 ▪ Αυγοθήκη▪ 2.95 €

Π 5514▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 2604▪ Μπισκοτιέρα▪ 4.40 €

Π 241▪ Μπισκοτιέρα▪ 5.50 €

Π 918▪ Στεφάνι + Κερί▪ 4.75 €

Page 17: ΠΑΣΧΑ 2016

Π 2568▪ Μπισκοτιέρα▪ 2.70 €

Π 5811▪ Μπισκοτιέρα Υάλινη▪ 6.20 €

26651▪ 1.15 €

17

Π 3239▪ Μπισκοτιέρα▪ 1.50 €

Π 374▪ Μπισκοτιέρα▪ 5.75 €

Π 373▪ Μπισκοτιέρα▪ 4.35 €

Π 1912▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 1718▪Πετσοτοθήκη▪ 2.95 €

Π 795▪ Αυγοθήκη ξύλινη▪ 2.90 €

Π 792▪ Αυγοθήκη ξύλινη▪ 3.80 €

Π 505▪ Ξύλινο▪ 0.95 €

Π 502▪ Ξύλινο▪ 1.60 €

Π 668▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 2769 ▪ 1.00 €

Π 141Πάνινο▪ 4.40 €

Page 18: ΠΑΣΧΑ 2016

18

Π 805▪ Ξύλινο▪ 1.65 €

Π 805-1▪ Ξύλινο▪ 1.65 €

Π 644▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 569▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 514▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 € Π 583

▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 5743▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 6.40 €

Π 540▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 6061▪ Μπισκοτιέρα▪ 5.50 €

Π 7119▪ Διακ. κεραμικά▪ 1.10 €

Π 686▪ Σετ 6 τεμ.▪ 1.40 €

Π 1818▪ Σετ 6 τεμ.▪ 0.90 €

Π 437▪ Καλάθι + 5 κέρινα αυγά▪ 2.65 €

Π 1759▪ Πιατέλα▪ 1.80 €

Page 19: ΠΑΣΧΑ 2016

19

Π 6542▪ Ζωγραφικής, Σετ 5 τεμ.▪ 1.10 €

Π 258▪ Σετ 5 τεμ. 24 cm▪ 0.55 €

Π 310▪ 33 cmΑνάγλυφο4 χρώματα▪ 1.80 €

Π 297 ▪ 33cm, διάφ. χρώματα ▪ 1.80 €

Π 1127▪ 38χ26 cm ▪ 3.70 €

Π 1134▪ 37χ26 cm▪ 3.70 €

Π 1103 ▪ 45χ34 cm ▪ 4.85 €

Π 972 ▪ Κουπ ▪ 4.50 €

Π 2579▪ Μπισκοτιέρα▪ 4.40 €

Π 6016▪ Κουπ 20 cm 3 Χρώματα▪ 5.50 €

Π 6009▪ Κουπ 16 cm 3 Χρώματα▪ 4.70 €

Π 1265 ▪ 1.70 €

Π 545▪ Μπισκοτιέρα 3 Χρώματα▪ 5.50 €

14791▪ 1.15 €

Page 20: ΠΑΣΧΑ 2016

20

ΝΕΑ

2548 - 15Χ20 3.00

263115Χ20 1.90

263213Χ18 1.75

2550 - 13Χ18 2.55

2551- 10Χ15 - 2.00

2585 - 20Χ25 4.60

2584 - 15Χ20 3.70

2598 - 15Χ20 - 5.40

2587 - 13Χ18 - 4.402586 - 10Χ15 - 3.40

2623 - 15Χ20 - 5.25

2555 15Χ20 3.85

2583 - 13Χ18 3.30

2680 - 13Χ18 Νούφαρα σμάλτο

9.50

2622 - 13Χ18 - 4.10

255613Χ18 3.25

2683 - 10Χ15Νούφαρα σμάλτο 8.35

2685 - Καρδιά 6.00

2619 - 10Χ15 - 3.10

2582 - 10Χ15 2.70

2723 2.60

τεμ.

2739 - Σετ 6 τεμ. 9.30 τεμ.

2722 2.60

τεμ.

2727 2.50

τεμ.

2730 2.25

τεμ.

2633 - 10Χ15 - 1.50

ΒΟΗΜΙΑΣ

Page 21: ΠΑΣΧΑ 2016

21είδη οικιακής χρήσεως

2538 ▪ Μπισκοτιέρα Ρετρό Πορσελάνη▪ 5.55 €

2518▪ Μπισκοτιέρα▪ 5.50 €

2517▪ Μπισκοτιέρα

Καρδιά▪ 6,20 €

2514▪ Μπισκοτιέρα 4 χρώματα▪ 5.90 €

2519▪ Σετ 2 βάζα▪ 5.50 €

2525▪ Μπισκοτιέρα

▪ 5.40 €

2524▪ 4 χρώματα▪ 1.05 €

2535▪ 6 χρώματα ▪ 1.05 €

2532▪ 6 χρώματα ▪ 1.00 €

2522▪ 4 χρώματα ▪ 1.00 €

2637 ▪ 1.45 €

1948 ▪ 0.85 €

1563 ▪ 1.25 €

2294▪ Καφέ Σετ 6 τεμ.▪ 5.20 €

ΝΕΑ

Συμπληρώστε την παραγγελία σας και

από το μεγάλο μας κατάλογο 2014-2015

2186Σετ καφέ6 τεμ. 6.20

2185Σετ τσαγιού6 τεμ. 10.60

2220 Σετ τσαγιού6 τεμ. 11.80 €

1804Σετ 2 τεμ.6.90 €

2226Σετ καφέ6 τεμ.6.10 €

Page 22: ΠΑΣΧΑ 2016

22

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

2540 - 6.10

2542 - 6.10

2689 - Πυρίμαχο 20,80

2688 - Πυρίμαχο - 19,80

2184Σετ 2 τεμ.Κύπελα+Καπάκι 5,30

2686Πυρίμαχο+ρεσώ 22,40

2687 - Πυρίμαχο 17,80

2186Σετ 6τεμ. καφέ 6,20

2182Σετ 6τεμ. γλυκού 3.95 τεμ.

2185Σετ 6τεμ. τσαγιού 10,60

2651 - 1.50

2654Ανθοδοχείο 33 εκ. 8.10

2659Ανθοδοχείο30 εκ. 6.50

2669Κηροπήγιο ρεσώ 3.15

2664Πιατέλα βάρκα 5.55

2663Πιατέλα 32Χ22 6.10

2666Σταχτοδοχείο 3.00

Page 23: ΠΑΣΧΑ 2016

23είδη οικιακής χρήσεως

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Συμπληρώστε την παραγγελία σας και

από το μεγάλο μας κατάλογο 2014-2015

3798Ύδατος - 6 τεμ. 2,75

7334 Ύδατος, 6 τεμ. 2,407335 Οίνου, 6 τεμ. 2,20

2731 Ύδατος, 6 τεμ. 4.85

2736Ύδατος, 6 τεμ. 2.70

7270 Ύδατος, 6 τεμ. 1.907232 Οίνου, 6 τεμ. 1.80

2180-1 1,92

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΝΕΑ ΝΤΕΚΟΡ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Page 24: ΠΑΣΧΑ 2016

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

είδη οικιακής χρήσεως

Εμβάσματα:ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 193-749342-89ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6053-010024-542 ή με το ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΛ.ΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Mαγνησίας 53, 184 53 Νίκαια, Πειραιάς τ.κ. 184 53ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 4910086, 210 4934898, FAX: 210 4252628E-mail: [email protected] - www.paresoglou.gr

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ w w w . p a r e s o g l o u . g r

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ

Συμπληρώστε την παραγγελία σας και

από το μεγάλο μας κατάλογο 2014-2015

ΑΝΤΙΚΟΛΗΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ626-20εκ. 5.40627-22εκ. 6.10628-24εκ. 6.95629-26εκ. 7.60630-28εκ. 8.60631-30εκ. 10.20

1346-20εκ. 6.501348-22εκ. 7.601349-24εκ. 8.201351-26εκ. 9.301354-28εκ. 10.301375-30εκ. 11.00 2714

Τηγάνι βαθύ+καπάκι 14.85

1360Τηγάνι ψηστιέρα 12.80

1072 - Μίξερ, 220w - 11.80

1749 - Tοστιέρα 10.20

7443 - Σεσουάρ Μεγάλο3 χρώματα2000w 15.40

3805Ρόδα Ζύμης 0.74

3804Ρόδα Πίτσας 0.74

274127Χ38 9.80

ΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΣΗΣ