πρόγραμμα μαθηματικής εβδομάδας 2016 (τελικό)

Click here to load reader

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  582
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of πρόγραμμα μαθηματικής εβδομάδας 2016 (τελικό)

 • 1

  888 222000111666

  PPPrrrooogggrrraaammm 888ttthhh IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll WWWeeeeeekkk

  DDDeeedddiiicccaaattteeeddd tttooo MMMaaattthhhsss 222000111666

 • 2

  30 2016

  17:00 17:30

  17:30 18:00

  ... .

  . . ,

  -, ,

  . ,

  18:00 18:45

  - - -

  Parshin Aleksei Nikolaevich, Mathematical Institute Russian Academy of Sciences Moscow Russia

  Zeta-functions of algebraic varieties: classical conjectures or results and modern perspectives

  18:45 19:30

  - - -

  , ... :

  - -

  - -

  - -

  19:30 20:00

  Galois 30

  19:30 19:50 &

  17:00 18:15

  .

  . .

  . ....

  19:30 19:50

  :

  Smartphones -Tablets

  (Augmented Reality)

  20:00 20:20

  19:50 20:10

  Grasshopper

  (CAD) Rhinoceros

  19:50 20:10

 • 3

  20:20 20:30

  20:10 20:30 &

  20:10 20:30 &

  18:30 19:45

  .

  . .

  . ....

  20:30 21:30

  2014-2015.

  20:30 20:50 Evegenia Sendova &

  Toni Chehlarova Institute of Mathematics and

  Informatics Bulgarian Academy of Sciences

  Supporting teachers in their written sharing of good educational practices

  20:30 20:50

  & ,

  , &

  :

  - -

  20:50 21:10 Christoforos Zamparas

  Ontological maximalism & set - theoretic axioms

  20:00-21:30

  .

  .

  20:50 21:10 & Tri Anthropo Type

  Pashalidis

  20:10 21:30

  20:10 21:30

  -

  master-server

  21:30 21:50

  ."

  21:30 21:50

  21:50 22:00

  21:50 22:00

  31 2016

  -

 • 4

  16:00 16:20 &

  &

  16:00 16:20

  17:00 18:15

  .

  .

  17:00 18:45

  .

  16:20 16:40

  16:20 16:40

  16:40 17:00

  :

  16:40 17:00

  &

  :

  17:00 17:20 Jollanda Shara

  Mathematics and Art

  17:00 17:20

  17:20 17:40 Toni Chehlarova & Evegenia Sendova

  Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of

  Sciences "Coffee break+": A new form for

  scientific communication and dissemination of educational ideas

  17:20 17:40

  17:40 18:00

  17:40 18:00

  18:00 18:40

  - -

  Ioannis Iraklis Haranas

  Expertise: Astronomy, Astrophysics, Gravitation, Planetary and Space Science, Celestial and Orbital Mechanics, Mars Dust, Aerosols, Gravitational Biology

  Perturbations of Low Orbiters in a Dusty Martian Atmosphere

  18:45 19:25

  - -

  ... ,

  e - -

  -

 • 5

  19:30 20:00

  19:30 19:50

  Ramus angram

  18:30-19:45

  .

  .

  19:00-21:00

  .

  20:00 20:25

  19:50 20:10

  &

  -

  20:25 20:30

  20:10 20:30

  20:30 21:30

  2014-

  2015.

  20:30 20:50

  . :

  20:50 21:10

  20:00 21:30

  . . .

  ....

  21:10 21:30

  1 2016

  - -

  16:00 16:20

  16:00 16:20

  ,

  16:00 17:15

  Geogebra

  .

 • 6

  GeoGebra

  -

  GeoGebra

  -

  16:20 16:40

  . ,

  Polya

  16:20 16:40 Chrysoula Demetriou-

  Hadjichristou The Lakatosian heuristic method affects positively on the higher

  order thinking of Blooms taxonomy levels on students achievement compared to the

  Euclidean method

  16:40 17:00

  &

  Fermat-Torriceli

  16:40 17:00

  17:00 17:20

  17:00 17:20

  17:30 18:45

  Geogebra

  .

  17:20 18:00

  -

  Ilias Kotsireas

  Professor, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, Canada, Director, CARGO Lab

  Concepts and Algorithms in Data Mining and Big Data

  18:00 18:45

  - -

  Harald Atmanspacher,

  ETH Zurich, Zrich, Psychophysics, Cognitive Science, Biophysics (Quantum Reasoning)

  -

  19:00 19:20

  ,

  19:00 19:20

  19:00 20:30

  Geogebra

  .

  19:00 19:20

  . & .

  -

  19:20 19:40

  19:20 19:40

 • 7

  19:40 20:00

  &

  !

  19:40 20:00 & &

  3D ()

  ,

  ,

  19:20 19:40

  &

  & &

  &

  &

  20:00 20:20

  20:00 20:20

  .

  20:20 20:40

  20:20 20:40 & &

  19:40 20:00

  20:40 21:00

  :

  20:40 21:00 &

  21:00 21:20

  , .

  21:00 21:20 &

  21:20 21:30

  21:20 21:30

  2 2016 ()

  -

  - -

  09:20 09:40

  .

  09:20 09:40

  10:00 11:00 -

  10:00 11:00 -

  .

  09:40 10:00

  &

  09:40 10:00 &

 • 8

  :

  &

  .

  ,

  Marcus Enzenberger

  10:00 10:20

  Escher

  .

  10:00 10:20

  :

  10:20 10:40

  ...

  76

  " "

  10:20 10:40

  10:40 11:00

  10:40 11:00

  11:00 11:40

  - -

  , :

  11:45 12:30

  -

  , -

  -

  12:30 13:10

  12:30 12:50 &

  11:15 12:45 -

  (

  11:15 12:45 -

  .

  13:10 13:50

  12:50 13:10

 • 9

  :

  , , )

  ( )

  .

  13:50 14:10 Ilias Kotsireas

  Mathematical Problems in Humanitarian Logistics

  13:10 13:30 &

  Quilting

  14:10 14:30 &

  :

  13:30 13:50 &

  .

  , ,

  , ,

  16 .

  14:30 14:50

  Hanoi

  13:50 14:10 &

  13:00 14:30 -

  .

  13:00 14:30 -

  .

  14:50 15:00

  14:10 14:30

  " -

  GeoGebra"

  14:30

  forum mathematica.gr

  8

  2016

  14:30 14:50

  2 2016 ()

  -

  -

  -

  -

  -

  16:00 16:20

  16:00 16:20 - &

  &

  :

  17:00 18:15 Geogebra

  .

  16:00 16:20

  .

  -

  http://mathematica.gr/

 • 10

  16:20 16:40

  &

  .

  16:20 16:40 &

  :

  2D

  3D () 2D

  16:20 16:40

  :

  16:40 17:10

  & -

  16:40 17:00 &

  : -

  16:40 17:00

  Music and mathematics: an everlasting-relationship

  17:10 17:40

  ,

  17:00 17:20 Ioannis Chalidis &

  Konstantinos Sechidis & Konstantinos Filippidis

  Exploring the results of the opinion polls and of the Greek referendum

  through a Bayesian and geometrical approach

  17:00 17:20

  ,

  17:20 17:40

  18:30-19:45 Geogebra

  .

  17:20 17:40

  -

  17:40 17:45

  17:40 17:45

  17:40 17:45

  17:45 18:30

  - -

  ,

  18:30 19:15

  - -

  Dowek Gilles, , RIA cole polytechnique

  A second Galilean revolution?

  - -

  -

  -

 • 11

  19:20 19:40

  0/0

  19:20 19:40 & & &

  20:00 21:30 Geogebra

  .

  (,

  ,

  , )

  ,

  19:20 19:40

  - Broken chord by Archimedes

  19:40 20:00

  19:40 20:00

  .

  30

  19:40 20:00

  20:00 20:30

  . 1

  20:00 20:20

  ,

  20:00 20:20

  &

  20:30 20:40

  20:20 20:40 &

  :

  20:20 20:40

  ( Miguel )

  20:40 21:10 &

  ( )

  20:40 21:00

  .

  20:40 21:00

  &

  21:10 21:30 &

  !

  .

  21:00 21:20

  21:00 21:20

  21:20 21:40

  21:20 21:40

  XOR

  21:30 21:40

  21:40 21:50

  21:40 21:50

  3 2016

 • 12

  - -

  - -

  - -

  09:20 09:40 &

  -

  09:20 09:40

  - -

  .

  09:20 09:40

  09:40 10:00

  09:40 10:00

  :

  09:40 10:00

  : H

  10:00 10:20 &

  ,

  10:00 10:20

  (,

  ,

  )

  10:00 10:20 &

  &

  10:20 10:40

  Igor Sharigin

  10:20 10:40

  IQ:

  10:20 10:40 &

  &

  10:40 11:00

  10:40 11:00

  10:40 11:00

  11:00 11:40

  - -

  ...

  11:45 12:25

  - -

  - , Pierre et Marie Curie

  12:30 14:00

  - -

  - -

  12:30 12:50

  :

  12:30 12:50

  tablet

 • 13

  2015-2016

  12:50 13:10

  CAS GeoGebra:

  " ( )

  12:50 13:10

  . /

  13:10 13:30 &

  & &

  &

  H

  13:10 13:30 Evangelos Kassos &

  Sotirios Michos Geographic Profiling in

  Criminal Investigation Analysis

  13:30 13:50 X X

  13:30 13:50 &

  13:50 14:10 & &

  HIV

  13:50 14:10

  14:10 14:30

  -.

  14:10 14:30

  &

  14:30 14:40

  14:30 14:40

  " European School Radio 2 ' 8

  , . http://blogs.sch.gr/esrblog/

  8 .

  Project .

  30 31 1 2

  - -

  -

  -

  -

  -

  -

  http://blogs.sch.gr/esrblog/

 • 14

  9.30 3o

  3o

  3o Pascal

  3o

  .

  3o

  :

  Pierce -

  Tessellations

  1

  10.00

  Cern

  1

  10.30

  4 "

  Gr. Perelman"

  2 .

  SMARTPHONES TABLETS

  (Augmented Reality)

  .

  11.00

  1

  /

  /

  2

  - -

  -

  -

  - -

  11.30

  /

  /

  Zea Mays

  12.00

  " "

  32o

  3

  12.30

  2 /

  -

  " "

  1 .

  ,

  13.00

  2 /

  13.30

  "

  :

  C"

 • 15

  ,

  :

  .

  : , . .

  :

  MOY -

  .

  Escher .

  : H , . , . ...

  . .

  Workshop - .

  .

  .

  " ": ( INSPIRING SCIENCE EDUCATION . !). - / /: , . .., , .. . - / /: , , .

  , . .

  .

  2014 2015. ( 30 2016, 20:30-21:30 1 2016, 20:30-21:30 ).

  2015 2016. ( 3 2016 12:30-13:30)

  8 :

 • 16

  . .

  .

  .

  ...

  .. ...

  .. ..

  . ..

  .. ... .Sc. ..

  ..., -

  .Sc. ..

  .. .. ...

  ..

  .. ..

  .. ... .. ...

  .. .Sc.

  .. ... . .. ...

  .. .. ...

  . .. ... AEI

  .. ... ..

  . ...

  ...

  . ... .. - .

  . ... .Sc. .. ...

  .. ...

  ... .

  ,

  ... Msc ..

  ... ,

  ...

  .

  .

  .. .

  -, .. /

  .Sc.

  .Sc.

  ..

  .Sc.

  .Sc.

  .Sc.

  .Sc. .Sc.

  .Sc.

  , ...

  ...,

  ...

  Jeanne d' Arc

  , .

  , .Sc.

 • 17

  ...

  , .Sc.

  ...

  .

  .

  .

  ... Adjunct Assistant Professor TEI of ATHENS

  ... . , SUNY Oswego

  , .

  Weill Cornell Medicine - Qatar / Cornell University

  ...

  . / . . .

  ..

  ..

  ..

  Kotsireas Ilias Professor, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, Canada, Director, CARGO Lab

  ...

  ...

  ...

  Hadjichristou - Demetriou Chrysoula

  Institute for Mathematics Science & Technology Education University of South Africa (UNISA)

  ..

  .. (...)

  11-5-2015, 18-5-2015 :

  ..

  : .. , . . .. .. . .. . .. , .. ..

  TTThhheeessssssaaalllooonnniiikkkiii 333000,,, 333111 aaarrrccchhh,,, 111,,,222,,,333 AAAppprrriiilll 222000111666

  888ttthhh IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll WWWeeeeeekkk DDDeeedddiiicccaaattteeeddd tttooo MMMaaattthhhsss 222000111666

  Helexpo www.helexpo.gr/default.aspx?page=673

  Helexpo, , .

  http://www.helexpo.gr/default.aspx?page=673