ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... ·...

of 17 /17
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00 20,01 57,84 21,22 0,93 0,00 6,66 86,67 6,67 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 Πανελλαδικά PIERCE

Embed Size (px)

Transcript of ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... ·...

Page 1: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

20,01

57,84

21,22

0,930,00

6,66

86,67

6,67

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 2: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

23,22 22,3323,97

30,48

3,284,92

26,23

65,57

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 3: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

26,07 26,61

23,1524,17

3,71

7,41

44,44 44,44

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 4: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

14,61

18,16

20,71

46,52

0,00

11,11

0,00

88,89

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΕΙΑΣ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 5: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

28,93

47,17

20,80

3,10

0,00

26,66

56,67

16,67

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 6: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

49,76

19,03

15,8715,34

3,33

10,00

36,67

50,00

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 7: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

31,44

26,95

21,5020,11

0,00

16,66

30,00

53,34

ΛΑΤΙΝΙΚΑ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 8: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

41,50

36,40

17,10

5,00

0,00

26,66

36,67 36,67

ΑΡΧΑΙΑ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 9: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

60,33

24,23

10,76

4,68

16,22

54,05

13,5116,22

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ2014

Πανελλαδικά

Pierce

Page 10: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

69,46

16,93

8,68

4,93

35,13

24,32

18,92

21,63

ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 11: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

51,34

24,96

15,34

8,368,10

27,02

35,16

29,72

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 12: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

26,50 25,79

17,06

30,65

2,70

27,02

8,12

62,16

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 13: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

29,70

24,03

18,82

27,45

0,00

6,20

18,80

75,00

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 14: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

28,52

31,48

24,88

15,12

25,80

22,58

32,26

19,36

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 15: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

34,98

24,86

22,13

18,03

35,48

19,36

22,58 22,58

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 16: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

10,49

21,87

34,2633,38

3,22

16,13

35,48

45,17

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ2014

Πανελλαδικά

PIERCE

Page 17: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 - pierce.gr Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-PIERCE... · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

0,00 - 9,99 10,00 - 14,99 15,00 - 17,99 18,00 - 20,00

23,7324,69 24,61

26,97

16,13

19,35

29,04

35,48

ΧΗΜΕΙΑ2014

Πανελλαδικά

PIERCE