ρυπανση υδατων 2014

18
Ρύπανση υδάτων

Transcript of ρυπανση υδατων 2014

Ρύπανση υδάτων

Πότε άρχισε η ρύπανση των υδάτων.

Η βιομηχανική ανάπτυξη άρχισε με όλο και μεγαλύτερη απαίτηση για ενέργεια, πηγή της οποίας υπήρξε το νερό. Βιομηχανικές διεργασίες, όπως ψύξη και πλύση, απαιτούσαν συνεχώς μεγαλύτερες ποσότητες νερού, ενώ ο αυξανόμενος πληθυσμός, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, χρειάζονταν άφθονο και καθαρό νερό. Έτσι ξεκίνησε δυστυχώς για όλους μας η ρύπανση των υδάτων.

Με τον όρο ρύπανση υδάτων εννοούμε την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού των θαλασσών, λιμνών ή ποταμών, η οποία είναι ή μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει ζημιογόνος για τον άνθρωπο, τους υπόλοιπους φυτικούς και ζωϊκούς οργανισμούς αλλά και τις βιομηχανικές διαδικασίες και τις συνθήκες ζωής.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Αιτίες μόλυνσης του νερού

Το νερό μολύνεται σε όλη τη διαδρομή του. Όταν είναι σύννεφο, όταν πέφτει σαν βροχή, όταν κυκλοφορεί μέσα στη γη, στις πηγές που συγκεντρώνεται, αλλά και στους σωλήνες που το φέρνουν στα σπίτια μας.

Αποτέλεσμα είναι η ρύπανση όχι μόνο να δημιουργεί προβλήματα ως προς την ποιότητα ζωής και την υγεία των ανθρώπων, αλλά να προκαλεί και ανεπανόρθωτη ζημιά στα οικοσυστήματα, διαταράσσοντας τη φυσική ισορροπία και δημιουργώντας τρομερές συνέπειες για το μέλλον .

Νερό ο πιο όμορφος πίνακας ζωγραφικής!

Ας μην τον σβήσουμε!!!

Συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά

• Τρεμούλη Νικολέττα• Τσέργκα Νικολέττα• Φώτη Ειρήνη• Ψωμιάδη Ιωάννα

Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!!!