Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

of 72 /72
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑΛ Βέροιας Γραφείο Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΠΑΛ Βέροιας 2331075029 [email protected] Οι Οι δρόμοι δρόμοι μετά μετά το το Γυμνάσιο Γυμνάσιο Νίκος Νικολόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed Διευθυντής Ε.Κ. Αλεξάνδρειας

Embed Size (px)

description

Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Transcript of Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Page 1: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑΛ Βέροιας

Γραφείο Σύνδεσης µε την Αγορά Εργασίας καιΕπαγγελµατικού Προσανατολισµού ΕΠΑΛ Βέροιας

2331075029 [email protected]

ΟιΟι δρόµοιδρόµοι µετάµετά τοτο ΓυµνάσιοΓυµνάσιο……

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed

∆ιευθυντής Ε.Κ. Αλεξάνδρειας

Page 2: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑΛ Βέροιας

Γραφείο Σύνδεσης µε την Αγορά Εργασίας καιΕπαγγελµατικού Προσανατολισµού ΕΠΑΛ Βέροιας

2331075029 [email protected]

ΓΕ.Λ. - ΝέοΛύκειο

ΟιΟι δρόµοιδρόµοι µετάµετά τοτο ΓυµνάσιοΓυµνάσιο……

Νέο Ε

ΠΑ.Λ.

Επαγγελµατικά Λύκεια

Σ.Ε.Κ.

Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

∆ιευθυντής Ε.Κ. Αλεξάνδρειας

Απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης

Another brick on the wall

Έχεις κάποιο πρόβληµα;

Γνωρίζετε

Κατανοµή αποφοίτων Ε.Λ. και ΤΕΕ

ΛΑΟΣ – Προσφορά Εργασίας

Η γη ένα µικρό χωριό

Γυµνάσιο

διαφήµιση η ΤΕ άλλαξε

Νίκος Νικολόπουλος

Λεωφόροι της Γνώσης 1

Λεωφόροι της Γνώσης 2

Page 3: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

TEXNIKH & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

∆ιευθυντής Ε.Κ. Αλεξάνδρειας

ΕΠΑΛ ---- Ε....Κ....Αλεξάνδρειας

Page 4: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Α΄. ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΜΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Νέο ΕΠΑΛΕπαγγελµατικό

Λύκειο

ΕΠΑΣ-ΣΕΚ

ΟΑΕ∆

ΟΤΕΚ

ΙΕΚ

Νέο ΓΕΛΓενικό Λύκειο

Σ.Ε.Κ.Σχολές Επαγγελµατικής

Κατάρτισης

Page 5: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

ριν ξεκινήσεις

οτιδήοτε,

µάθε ως θα το

τελειώσεις…

Page 6: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Page 7: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Γυµνάσιο

Γενικό ΛύκειοΕΠΑ.Λ.

Επαγγελµατικό ΛύκειοΣ.Ε.Κ.

Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης

Α΄ Τάξη Α΄ ΤάξηΟµάδες

Α΄ ΈτοςΕιδικότητες

Β΄ ΤάξηΟµάδες Προσανατολισµού

Γ΄ ΤάξηΟµάδες Προσανατολισµού

Β΄ ΤάξηΤοµείς

Β΄ ΈτοςΕιδικότητες

Γ΄ ΤάξηΕιδικότητες

Γ΄ ΈτοςΜαθητεία + Εξετάσεις Πιστοποίησης

ΑπολυτήριοΓενικού Λυκείου 3

Απολυτήριο ΕΠΑΛ +Πτυχίο Ειδικότητας 3

ΠτυχίοΕιδικότητας 3

Μαθητεία+ Εξετάσεις Πιστοποίησης

ΠτυχίοΕιδικότητας 4

Ι.Ε.Κ.Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης

Α΄ ΈτοςΕιδικότητες

Β΄ ΈτοςΕιδικότητες

∆ίπλωµαΕιδικότητας 4

Τ.Ε.Ι.

Α.Ε.Ι.

Αγορά Εργασίας

ΠανελλαδικέςΓενικού Λυκείου

ΠανελλαδικέςΕΠΑΛ

Μαθητε

ία

Ενδοσχολικές Εξετάσεις Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Εξετάσεις Πιστοποίησης

Page 8: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

ΤΑΞΗΜΑΘΗΤΕΙΑΣ(ΕΠΑ.Λ. – Σ.Ε.Κ.)

ΤΙΤΛΟΙΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝΣΠΟΥ∆ΩΝ καικαι ΕΠΙΠΕ∆ΑΕΠΙΠΕ∆Α ΠΤΥΧΙΩΝΠΤΥΧΙΩΝΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΕΚΠ//ΣΗΣΣΗΣ & & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.)

ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ Ι.Ε.Κ.

ΠΤΥΧΙΟΕπιπέδου 4

ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΛΥΚΕΙΟΥ 4

Α

Γ

Ο

Ρ

Α

Ε

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Α

Σ

ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

ΓΕΝΙΚΟΛΥΚΕΙΟ

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑΙ.Ε.Κ.

∆ΙΠΛΩΜΑ Επιπέδου 5(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΠΤΥΧΙΟ Επιπέδου 5(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΠΤΥΧΙΟΕπιπέδου 2 ;

ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ Επιπέδου 3(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ;

Page 9: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

ΤΙΤΛΟΙΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝΣΠΟΥ∆ΩΝ καικαι ΕΠΙΠΕ∆ΑΕΠΙΠΕ∆Α ΠΤΥΧΙΩΝΠΤΥΧΙΩΝΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΕΚΠ//ΣΗΣΣΗΣ & & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Απόφοιτοι Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.)

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 4α.

Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.

∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 5ε.

Απόφοιτοι τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 5δ.

Απόφοιτοι Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 3γ.

Απόφοιτοι Γ΄ τάξης Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 4β.

Απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Απολυτήριο Επαγγελµατικού Λυκείου επιπέδου 4α2.

Page 10: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Β’. Επαγγελµατικά Λύκεια

Αναλυτική ΠαρουσίασηΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4186/17-9-13 (ΦΕΚ 193) «Αναδιάρθρωση της

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας τουΥπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων»

Page 11: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

∆ευτεροβάθµιος Κύκλος Σπουδών Τριετής φοίτηση

+ Προαιρετικά

Μεταδευτεροβάθµιος Κύκλος Σπουδών

«Τάξη Μαθητείας» Μονοετής φοίτηση

Page 12: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)∆ευτεροβάθµιος Κύκλος Σπουδών

Ηµερήσιο Επαγγελµατικό Λύκειο Τριετής φοίτηση

(Α΄, Β΄ και Γ τάξη)

Εσπερινό Επαγγελµατικό Λύκειο Τετραετής φοίτηση

Τάξεις: Α΄: δύο (2) διδακτικά τετράµηνα

Β΄: τρία (3) διδακτικά τετράµηνα

Γ΄: τρία (3) διδακτικά τετράµηνα

ΧΩΡΙΣ

Όριο Ηλικίας (24<)

ΧΩΡΙΣ

Όριο Ηλικίας (>16)

Page 13: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Επαγγελµατικό ΛύκειοΜαθήµατα

Γενικής παιδείας

Τεχνικά-επαγγελµατικά

Εργαστηριακές ασκήσεις

Page 14: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Α΄ ΤΑΞΗ4

Οµάδες Προσανατολισµού

- Τοµείς)

Γ΄ ΤΑΞΗ(26 Ειδικότητες)

Β΄ ΤΑΞΗ(9 Τοµείς

26 Ειδικότητες)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΑΞΗΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

+ (Προαιρετικά)

Page 15: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Οικονοµικών και

∆ιοικητικών Υηρεσιών

Τεχνολογικών Εφαρµογών

∆ιοίκησης & ∆ιοίκησης & ΟικονοµίαςΟικονοµίας

Μηχανολογίας

Ηλεκτρολογίας,

Ηλεκτρονικής &

Αυτοµατισµού

∆οµικών έργων

Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Πληροφορικής

Α’ Τάξη – 4 Οµάδες Β’ Τάξη – 99 Τοµείς Γ’ Τάξη – 2626 Ειδικότητες

Μηχ/κών εγκαταστάσεων & κατασκευών ⊳⊳⊳⊳

ΘερµοΫδραυλικών & Φυσικού Αερίου

Ψύκτικών & κλιµατισµού ⊳⊳⊳⊳

Οχηµάτων ⊳⊳⊳⊳Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών

Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων ⊳⊳⊳⊳

Ηλεκτρονικών

Τεχνικών ΑυτοµατισµούΤεχνικός ∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής Τεχν. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων Τεχν Εφαρµογών Λογισµικού ⊳⊳⊳⊳

∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών ⊳⊳⊳⊳Αποθήκης & Συστηµάτων ΕφοδιασµούΕµπορίας & ∆ιαφήµισης Οικονοµίας & ∆ιοίκησης στον Τουρισµό

Φυτικής Παραγωγής ⊳⊳⊳⊳

Ζωικής ΠαραγωγήςΑλιείας& ΥδατοκαλλιεργειώνΑνθοκοµίας & Αρχιτεκτονικής ΤοπίουΤεχνολογίας Τροφίµων & Ποτών

∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

∆ιαχείρισης και ΑνακύκλωσηςΕλέγχου Ρύπανσης & Εγκ. Αντιρύπανσης

Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων & Γεωπληροφορικής

Καθορισµός Οµάδων, Τοµέων, Ειδικοτήτων σταΕαγγελµατικά Λύκεια

ΝαυτιλιακΝαυτιλιακά ά ΕαγγέλµαταΕαγγέλµατα

Γεωονίας, Τεχνολογίας

Τροφίµων & ∆ιατροφής

ΓεωονίαςΓεωονίας

Page 16: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Καθορισµός Οµάδων, Τοµέων, Ειδικοτήτων στα Εαγγελµατικά Λύκεια

Τεχνικός Αυτοµατισµού Α – Β – Ν 3.

Τεχνικός ∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών Β – Ν 4.

Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων & Γεωπληροφορικής Β – ΕΒ1.

Τεχνικός Ηλεκτρονικών & υπολογιστικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων Β - Ν1.

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων & ∆ικτύων Α – Β – Ν - ΕΒ2.

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών Α – Β – Ν - ΕΒ1.

Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Α – Β – Ν2.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης, αερισµού & κλιµατισµού Α – Β – Ν3.

Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης & Συστηµάτων Αντιρύπανσης2.

Τεχνικός ∆ιαχείρισης & Ανακύκλωσης1.

Τοµέας περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Τοµέας ∆οµικών Έργων

Τοµέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοµατισµού

Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών5.

Τεχνικός οχηµάτων Α2 – Β2 – Ν - ΕΒ4.

Τοµέας Μηχανολογίας

Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού Α – Β – Ν3.

Τεχνικός Η/Υ και ∆ικτύων Η/Υ Α – Β – Ν – ΕΒ2.

Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής Α – Β – Ν1.

Τοµέας Πληροφορικής

Οµάδα Προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών

Page 17: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Καθορισµός Οµάδων, Τοµέων, Ειδικοτήτων σταΕαγγελµατικά Λύκεια

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Α – Β – Ν1.

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής Β2.

Τεχνικός Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών3.

Τεχνικός Ανθοκοµίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου Α – Β4.

Υπάλληλος Εµπορίας & ∆ιαφήµισης Α – Β – Ν3.

Μηχανικός Εµπορικού Ναυτικού1.

Τοµέας Πλοιάρχων

Πλοίαρχος Εµπορικού Ναυτικού1.

Τοµέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων & ∆ιατροφής

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίµων & Ποτών Α – Β2 – Ν - ΕΒ5.

Τεχνικός ∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Β – Ν6.

Τοµέας Μηχανικών

Οµάδα Προσανατολισµού Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων

Οµάδα Προσανατολισµού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων & ∆ιατροφής

Υπάλληλος Οικονοµίας & ∆ιοίκησης στον Τουρισµό Α – Β – Ν4.

Υπάλληλος Αποθήκης & Συστηµάτων Εφοδιασµού Α – Β – Ν2.

Υπάλληλος ∆ιοίκησης & Οικονοµικών Υπηρεσιών Α – Β – Ν - ΕΒ1.

Τοµέας ∆ιοίκησης & Οικονοµίας

Οµάδα Προσανατολισµού ∆ιοίκησης & Οικονοµίας

Page 18: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Α΄ τάξη ΕΠΑΛ

Ειλογή Οµάδας Προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών ή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας ή Γεωονίας, Τεχνολογίας τροφίµων και ∆ιατροφής ή Ναυτιλιακών Εαγγελµάτων

Επιλογή Οµάδας/Τοµέα

35 Ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

13 Ώρες

Οµάδας Προσανατολισµού

22 Ώρες

Γενικής Παιδείας

Page 19: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Α΄ τάξη ΕΠΑΛ

22ΣΥΝΟΛΟ

2Φυσική Αγωγή10.

2Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)9.

2Ερευνητική Εργασία (Project)8.

1Θρησκευτικά7.

1Ιστορία6.

2Πολιτική Παιδεία5.

2Χηµεία4.

2Φυσική3.

1Γεωµετρία

3ΆλγεβραΜαθηµατικά2.

1Λογοτεχνία

3Νέα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα1.

ΏρεςΜαθήµατα Γενικής Παιδείαςα/α

Page 20: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Α΄ τάξη ΕΠΑΛ

2Εφαρµογές Πληροφορικής5.

2Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός –Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

4.

2Τεχνικό Σχέδιο3.

3Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας2.

4Αρχές Μηχανολογίας1.

13Ώρες

Μαθήµατα Οµ. Προσ. Τεχνολογικών Εφαρµογώνα/α

4Εφαρµογές Πληροφορικής4.

2Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός –Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

3.

3Αρχές Λογιστικής2.

4Οργάνωση & ∆ιοίκηση1.

13Ώρες

Μαθήµατα Οµ. Προσ. ∆ιοίκησης & Οικονοµίαςα/α

Page 21: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Α΄ τάξη ΕΠΑΛ

2Εφαρµογές Πληροφορικής5.

2Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός –Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

4.

3Αρχές Επιστήµης της ∆ιατροφής3.

3Αρχές Τεχνολογίας Τροφίµων2.

3Αρχές Αγροτικής Παραγωγής1.

13Ώρες

Μαθήµατα Οµ. Προσ. Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων & ∆ιατροφής

α/α

4Εφαρµογές Πληροφορικής4.

2Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

3.

1Τεχνικό Σχέδιο4.

2Στοιχεία Μηχανών Πλοίου3.

2Ναυτιλιακές Γνώσεις2.

2Ναυτική Τέχνη1.

13 ΏρεςΜαθήµατα Οµ. Προσ. Ναυτιλιακών Επαγγελµάτωνα/α

Page 22: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Σύγκριση Μαθηµάτων ΕΠΑΛ - ΓΕΛ

35ΣΥΝΟΛΟ

13ΣΥΝΟΛΟ (Οµάδας Προσανατολισµού )

2Εφαρµογές Πληροφορικής5.

2Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

4.

2Μάθηµα Οµάδας Προσανατολισµού 33.

3Μάθηµα Οµάδας Προσανατολισµού 22.

4Μάθηµα Οµάδας Προσανατολισµού 11.

ΏρεςΜαθήµατα Οµάδας Προσανατολισµούα/α

22

2

2

2

1

1

2

2

2

1

3

1

3

ΏρεςΜαθήµατα Γενικής Παιδείαςα/α

Νέα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

1.

Λογοτεχνία

ΆλγεβραΜαθηµατικά2.

Γεωµετρία

Φυσική3.

Χηµεία4.

Πολιτική Παιδεία5.

Ιστορία6.

Θρησκευτικά7.

Ερευνητική Εργασία (Project)8.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)9.

Φυσική Αγωγή10.

ΣΥΝΟΛΟ (Γενικής Παιδείας)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΠΑΛ

Βιολογία

Χηµεία

Φυσική 2Φυσικές Επιστήµες

3.

2

1

5Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

1.

35ΣΥΝΟΛΟ

2ΣΥΝΟΛΟ (Επιλογής)

2Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισµός ή3.

3∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων ή2.

2Εφαρµογές Πληροφορικής ή1.

ΏρεςΜαθήµατα Επιλογήςα/α

33

2

2

2

2

3

2

2/3

3/2

2

2

ΏρεςΜαθήµατα Γενικής Παιδείαςα/α

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Λογοτεχνία

ΆλγεβραΜαθηµατικά

2.

Γεωµετρία

Ιστορία4.

Πολιτική Παιδεία5.

Θρησκευτικά6.

Ερευνητική Εργασία (Project)7.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερµανικά)

8.

Φυσική Αγωγή9.

ΣΥΝΟΛΟ (Γενικής Παιδείας)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΓΕΛ

Page 23: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Εφαρµογές Πληροφορικής12.

Μάθηµα Οµάδας Προσανατολισµού 311.

Μάθηµα Οµάδας Προσανατολισµού 210.

Μάθηµα Οµάδας Προσανατολισµού 19.

Μαθήµατα Οµάδας Προσανατολισµού

α/α

Μαθήµατα Γενικής Παιδείαςα/α

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

1.

Λογοτεχνία

ΆλγεβραΜαθηµατικά2.

Γεωµετρία

Φυσική3.

Χηµεία4.

Πολιτική Παιδεία5.

Ιστορία6.

Θρησκευτικά7.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)8.

Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις

Θέµατα:α) 50% µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων

διαβαθµισµένης δυσκολίας

β) 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες

Μέσος Όρος Μ.Ο.≥ 10

Page 24: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Β΄ τάξη ΕΠΑΛΕιλογή Τοµέα / Ειδικότητας

Μαθήµατα Γενικής Παιδείας & Τοµέα (Θ + Ε)

35 Ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

23 Ώρες

Ειδικότητας (50% Θ + 50% Ε)

12 Ώρες

Γενικής Παιδείας

Επιλογή Ειδικότητας

Page 25: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Β΄ τάξη ΕΠΑΛ

Χηµεία

Φυσική 1Φυσικές Επιστήµες3.

1

12ΣΥΝΟΛΟ

1Φυσική Αγωγή7.

1Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)6.

1Θρησκευτικά5.

1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ4.

1Γεωµετρία

2ΆλγεβραΜαθηµατικά2.

1Λογοτεχνία

2Νέα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα1.

ΏρεςΜαθήµατα Γενικής Παιδείαςα/α

Page 26: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Χηµεία

ΦυσικήΦυσικές Επιστήµες

3.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)6.

Θρησκευτικά5.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ

4.

Γεωµετρία

ΆλγεβραΜαθηµατικά2.

Λογοτεχνία

Νέα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

1.

Μαθήµατα Γενικής Παιδείαςα/α

Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις

Θέµατα:α) 50% µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων

διαβαθµισµένης δυσκολίας

β) 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες

Μέσος Όρος Μ.Ο.≥ 10

Page 27: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Γ΄ τάξη ΕΠΑΛΕιλογή Ειδικότητας

Μαθήµατα Γενικής Παιδείας & Τοµέα (Θ + Ε)

35 Ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

23 Ώρες

Ειδικότητας (50% Θ + 50% Ε)

12 Ώρες

Γενικής Παιδείας

Ειδικότητα

Page 28: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ

Χηµεία

Φυσική 2Φυσικές Επιστήµες3.

1

12ΣΥΝΟΛΟ

1Φυσική Αγωγή6.

1Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)5.

1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ4.

1Γεωµετρία

2ΆλγεβραΜαθηµατικά2.

1Λογοτεχνία

2Νέα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα1.

ΏρεςΜαθήµατα Γενικής Παιδείαςα/α

Page 29: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Ενδοσχολικές Αολυτήριες Εξετάσεις

Χηµεία

ΦυσικήΦυσικές Επιστήµες

3.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)6.

Θρησκευτικά5.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ

4.

Γεωµετρία

ΆλγεβραΜαθηµατικά2.

Λογοτεχνία

Νέα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

1.

Μαθήµατα Γενικής Παιδείαςα/α

Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις

Θέµατα:α) 50% µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων

διαβαθµισµένης δυσκολίας

β) 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες

Μέσος Όρος Μ.Ο.≥ 10

Page 30: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Πρόσβαση στα Α.Τ.Ε.Ι.

από ΕΠΑ.Λ.

µόνο σε Α.Τ.Ε.Ι.

µε 4 µαθήµατα

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ

Page 31: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Επαγγελµατικό Λύκειο Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

σε Ανώτατα Τεχνολογικά ΕκπαιδευτικάΙδρύµατα (ΑΤΕΙ),

Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων

(Α.Σ.Τ.Ε.),

Σχολές Υπαξιωµατικών,

Σχολές Αστυφυλάκων και

Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού

σεσε ποσοστόποσοστό θέσεωνθέσεων µε πανελλαδικές εξετάσεις σε 4

µαθήµατα.

Page 32: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΜΟΝΟ ΑΤΕΙ κλπ

1.Μαθηµατικά (x 1,5)

2.Νεοελ. Γλώσσα (x 1,5)

3.Μάθηµα Ειδικότητας (x 3,5)

4.Μάθηµα Ειδικότητας (x 3,5)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΥΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

Page 33: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Επαγγελµατικό ΛύκειοΤίτλοι Σπουδών

1. Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ λαµβάνουν: Απολυτήριο Επαγγελµατικού Λυκείου

Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3

2. Το απολυτήριο του ΕΠΑΛ είναι ισότιµο µετο απολυτήριο του Γενικού Λυκείου

Απολυτήριο

ΕΠΑΛ =Απολυτήριο

ΓΕΛ

Απολυτήριο

4

Πτυχίο

4

Page 34: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Επαγγελµατικό Λύκειο

Τίτλοι Σπουδών + (Προαιρετικά)

3. Οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας τουΕΠΑΛ µετά από Εξετάσεις Πιστοποίησηςλαµβάνουν:

Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 5

4. Το Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 τουΕΠΑΛ είναι ισότιµο µε το ∆ίπλωµαειδικότητας επιπέδου 5 του Ι.Ε.Κ.

Πτυχίο 5

ΕΠΑΛ =∆ίπλωµα 5

ΙΕΚ

Πτυχίο

5

Page 35: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Επαγγελµατικό ΛύκειοΕπαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωµα: να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος

να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη τριτοβάθµιαεκπαίδευση εφόσον συµµετάσχουν στις πανελλήνιεςεξετάσεις

να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σετµήµατα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας µε τηνειδικότητα του πτυχίου τους στο τρίτο εξάµηνο (1 έτος);;;

να εγγράφονται σε Σ.Ε.Κ.

Page 36: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Μεταδευτεροβάθµιος Κύκλος Σπουδών

«Τάξη Μαθητείας»

Η «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας)

είναι προαιρετική

Έχει διάρκεια ενός (1) έτος

Εφαρµόζεται πρόγραµµα του εργαστηριακού µαθήµατος

«Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της

Μαθητείας» – 7 ώρες εβδοµαδιαίως

Μαθητεία σε εργασιακό χώρο – 28 ώρες εβδοµαδιαίως

Σύµβαση εργασίας

Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης

διάρκειας 70 ωρών

+

Page 37: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Αναλυτική Παρουσίαση

Σ.Ε.Κ.Γ’. Σχολές Επαγγελµατικές Κατάρτισης

(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ)

ΣΣ.Ε.Κ.Ε.Κ

Page 38: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Α΄ ΤΑΞΗ

(56 Ειδικότητες)

Β΄ ΤΑΞΗ

(56 Ειδικότητες)

ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Σ.Ε.Κ. Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης

Ι∆ΡΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)

+ (Προαιρετικά)

Page 39: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Σ.Ε.Κ.Σχολές Επαγγελµατικές Κατάρτισης

Φοίτηση-Εγγραφή

Α΄ Τάξη

Κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου

Απόφοιτοι ΓΕ.Λ., απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ

Β΄ Τάξη

Προαχθέντες από την Α΄ Τάξη τωνΣΕΚ

+ Τάξη «Μαθητείας» (Προαιρετικά)

Προαχθέντες από την Β΄ Τάξη τωνΣΕΚ

Page 40: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Ηµερήσια Σ.Ε.Κ. Τριετής φοίτηση

(Α΄, Β΄ και τάξη Μαθητείας)

Εσπερινή Σ.Ε.Κ. Τετραετής φοίτηση

Τάξεις: Α΄: δύο (2) διδακτικά τετράµηνα

Β΄: τρία (3) διδακτικά τετράµηνα

Γ΄: τρία (3) διδακτικά τετράµηνα

Τάξη Μαθητείας

Όριο Ηλικίας ?

20

Σ.Ε.Κ.Σχολές Επαγγελµατικές Κατάρτισης

(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ)

Όριο Ηλικίας ?

20

Page 41: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

∆ιετής φοίτηση (Α’ και Β’ Τάξη)

Τάξη Μαθητείας

Ειδικότητες

2 Μαθήµατα Γενικής Παιδείας – 4 ώρες(Ελληνική Γλώσσα, Μαθηµατικά)

Μαθήµατα τεχνικά-επαγγελµατικά καιεργαστηριακές ασκήσεις – 26 ώρες

Οι µαθητές σε κάθε τµήµα δενυπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25)

Σ.Ε.Κ.Σχολές Επαγγελµατικές Κατάρτισης

(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ)

Page 42: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Σ.Ε.Κ. Αίτηση Εγγραφής

http://dioni.sch.gr

Page 43: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Σ.Ε.Κ. Ειδικότητες

http://www.gsae.edu.gr

Ειδικότητα όµοια µε ΕΠΑΛ

Ειδικότητα διαφορετική από ΕΠΑΛ

2013-14

Page 44: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Σ.Ε.Κ. Ειδικότητες 1

Τεχνίτης Μωσαϊκών - Πλακοστρώσεων5.

Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων & Κουφοµάτων4.

Τεχνίτης Λιθοξόος – Μαρµαράς και Λιθοχαράκτης3.

Τεχνίτης Μελισσοκοµίας9.

Τεχνίτης Γαλακτοκοµίας – Τυροκοµίας Α – Β – Ν10.

Τεχνίτης Μηχανικός γεωργικών µηχανηµάτων11.

Τεχνίτης Αρδεύσεων6.

Τεχνίτης Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Κατασκευών7.

Τεχνίτης Ανθοκοµίας - Φυτοτεχνίας8.

Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής Β1.

Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής Α – Β – Ν2.

Τεχνίτης Αλιείας & Ιχθυοκαλλιέργειας3.

Τεχνίτης Πτηνοτροφίας4.

Τεχνίτης Ελαιοχρωµατιστής2.

Τεχνίτης Οικοδοµικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδοµών – γύψου – επιχρίσµατος – µονώσεων –σκυροδέµατος)

1.

Τεχνίτης Αµπελουργίας – Οινοτεχνίας – Ποτοποιίας Α – Β – Ν5.

β) Οµάδα Προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών

α) Οµάδα Προσανατολισµού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων & ∆ιατροφής

Page 45: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Σ.Ε.Κ. Ειδικότητες 2

Τεχνίτης ∆οµής και Συστηµάτων Ισχύος Αεροσκαφών19.

Τεχνίτης Κοσµήµατος και Μεταλλοτεχνίας3.

Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας2.

Τεχνίτης Ωρολογοποιίας1.

γ) Οµάδα Προσανατολισµού Εφαρµοσµένων τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών

Τεχνίτης Εργαλειοµηχανών CNC20.

Τεχνίτης Υδραυλικών & Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων Α – Β – Ν18.

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Α – Β – Ν17.

Τεχνίτης εργαλειοµηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων16.

Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανηµάτων Έργων (Γερανών, περονοφόρων, κλαρκ, & γεωτρύπανων)15.

Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων µοτοσυκλετών & µηχανών θαλάσσης Α – Β – Ν14.

Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών13.

Τεχνίτης Ναυπηγείου12.

Τεχνίτης Φανοποιός & Βαφής Οχηµάτων Α – Β – Ν11.

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων Α – Β – Ν10.

Τεχνίτης Υποδηµατοποιίας9.

Τεχνίτης ∆ερµάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας8.

Τεχνίτης Κοπτικής - Ραπτικής7.

Τεχνίτης Επιµεταλλώσεων6.

β) Οµάδα Προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών

Page 46: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Σ.Ε.Κ. Ειδικότητες 3

Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού16.

Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών Οργάνων Α – Β – Ν15.

Τεχνίτης Χαρακτικής14.

Τεχνίτης ∆ιακοσµητικών Εφαρµογών13.

Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών12.

Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων µουσικών οργάνων Α – Β – Ν11.

Τεχνίτης Υαλουργίας – Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας (βιτρό)10.

Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής9.

Τεχνίτης Ψηφιδωτών8.

Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών7.

Τεχνίτης Κεραµικής – Αγγειοπλαστικής τέχνης6.

Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας5.

Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας4.

γ) Οµάδα Προσανατολισµού Εφαρµοσµένων τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών

Page 47: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Σ.Ε.Κ. Ειδικότητες 4

Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών & εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτοµα µε προβλήµατα όρασης

4.

Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισµού νυχιών και Ονυχοπλαστικής3.

Τεχνίτης Κοµµωτικής τέχνης Α – Β – Ν - ΕΒ2.

Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ Α – Β – Ν - ΕΒ1.

ε) Επιµέρους τοµείς και επαγγέλµατα

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης5.

Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας4.

Τεχνίτης Εστιατορίου – Επισιτισµού (Σερβιτόρος)3.

Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας)2.

Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων –Εµπορευµατογνωσία

1.

δ) Οµάδα Προσανατολισµού επαγγελµάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Page 48: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις

Θέµατα:

100% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες

Μέσος Όρος Μ.Ο.≥ 10

Page 49: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

«Τάξη Μαθητείας»

Η «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας)

είναι προαιρετική

Έχει διάρκεια ενός (1) έτος

Εφαρµόζεται πρόγραµµα του εργαστηριακού µαθήµατος

«Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της

Μαθητείας» – 7 ώρες εβδοµαδιαίως

Μαθητεία σε εργασιακό χώρο – 28 ώρες εβδοµαδιαίως

Σύµβαση εργασίας

Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης

διάρκειας 70 ωρών

(Προαιρετικά) +

Page 50: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Σ.Ε.Κ.Σχολές Επαγγελµατικές Κατάρτισης

Page 51: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Σ.Ε.Κ.Σχολές Επαγγελµατικές Κατάρτισης

ΟΧΙ

Όριο

Ηλικίας

23<

Page 52: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Τελειώνοντας την Σχολή

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Πτυχίο της ειδικότητας (Επιπέδου 2), χωρίς Εξετάσεις Πιστοποίησης,

Επαγγελµατικά δικαιώµατα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος &

στην ίδια ή άλλη ειδικότητα (σε ΣΕΚ – ΙΕΚ)

Πτυχίο

2

Πτυχίο της ειδικότητας (επιπέδου 3), Επαγγελµατικά δικαιώµατα

Μαθητεία + Εξετάσεις Πιστοποίησης

Πτυχίο

3

(Προαιρετικά) +

Page 53: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Τι ροσφέρουν τα ΕΠΑ.Λ., Σ.Ε.Κ.

• ΕΠΑΛ

− οι µαθητές λαµβάνουν

Απολυτήριο ισότιµο

του ΓΕΛ και Πτυχίο

• Σ.Ε.Κ.

− οι µαθητές λαµβάνουν

µόνο Πτυχίο

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Page 54: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Συγκριτικά…

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

* µε προϋποθέσεις

ΝΑΙΟΧΙΝΑΙ«Τάξη Μαθητείας»

2+ έτη2+ έτη0 έτοςΦοίτηση στα Ι.Ε.Κ.

ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΠρόσβαση σε ΑΤΕΙ(Πανελλαδικές ΕΠΑΛ)

ειδικευµένοςανειδίκευτοςειδικευµένοςΑγορά Εργασίας

ΝΑΙΟΧΙΝΑΙΕπαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΠτυχίο Επιπέδου 5

ΟΧΙ 3ΟΧΙΝΑΙΠτυχίο Επιπέδου 4

ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ*Πρόσβαση σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (Πανελλαδικές ΓΕΛ)

ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΑπολυτήριο Λυκείου Επιπέδου 4

ΣΕΚΓΕΛΕΠΑΛ∆υνατότητες

Page 55: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Αφίσα Εγγραφών

Page 56: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ

mysep.gr

Page 57: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Ι.Ε.Κ. Βέροιας Ειδικότητες 2014-15

http://www.gsae.edu.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ

Ι∆ΡΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (∆ΙΕΚ)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

http://iek-veroias.ima.sch.gr

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014Β

Page 58: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

ΙΕΚ – ΟΑΕ∆ Βέροιας Ειδικότητες 2014-15

http://www.oaed.gr

Page 59: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 17

Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκοµείου Βέροιας

http://www.verhospi.gr

∆εν έχει εγκριθεί για το σχολικό

έτος 2014-15 η εγγραφή

σπουδαστών στο Α΄ έτος της ΕΠΑΣ

Νοσηλευτικής

Page 60: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Προτεινόµενες Ειδικότητες του

ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας

Page 61: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Τοµέας Μηχανολογίας (+Οχηµάτων)

Ειδικότητες ΕΠΑΛ: 1) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΕΒ

(+ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆) 2) Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων & Β+Ν

Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

3) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης, αερισµού &

κλιµατισµού Α+Β

(+ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆) 4) Τεχνικός οχηµάτων Α2+Β2+Ν+ΕΒ

Ειδικότητες ΣΕΚ: 1) Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων µοτοσυκλετών &

µηχανών θαλάσσης

2) Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Page 62: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Τοµέας Ηλεκτρολογίας,

Ηλεκτρονικής & Αυτοµατισµού

Ειδικότητες ΕΠΑΛ: 1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων,

Εγκαταστάσεων & ∆ικτύων Α+Β+Ν+ΕΒ2) Τεχνικός Ηλεκτρονικών & υπολογιστικών

Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων Β

Ειδικότητες ΣΕΚ: 1) Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων

2) Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης

Page 63: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Τοµέας ΠληροφορικήςΕιδικότητες ΕΠΑΛ: 1) Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής Β (+∆ΙΕΚ-Β)

(+ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆) 2) Τεχνικός Η/Υ και ∆ικτύων Η/Υ ΕΒ

3) Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού Α

Ειδικότητες ΣΕΚ: 1) Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων,

παροχής πληροφοριών & εξυπηρέτησης πελατών

αποκλειστικά για τυφλούς και άτοµα µε προβλήµατα όρασης

Page 64: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Τοµέας ∆ιοίκησης & ΟικονοµίαςΕιδικότητες ΕΠΑΛ: 1) Υπάλληλος ∆ιοίκησης & Οικονοµικών Υπηρεσιών

Α+Β+Ν+ΕΒ

2) Υπάλληλος Εµπορίας & ∆ιαφήµισης Β

Ειδικότητες ΣΕΚ: 1) Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων

φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων –

Εµπορευµατογνωσία

Page 65: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Τοµέας Γεωπονίας Τεχνολογίας

Τροφίµων & ∆ιατροφήςΕιδικότητες ΕΠΑΛ: 1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Α+Β+Ν

2) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίµων & Ποτών Β2

Ειδικότητες ΣΕΚ: 1) Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής

Page 66: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Τοµέας Υγείας και ΠρόνοιαςΕιδικότητες ΕΠΑΛ: -

Ειδικότητες ΣΕΚ: -

Ειδικότητες ΙΕΚ: 1) Βοηθός Φυσικοθεραπείας

2) Βοηθός Φαρµακείου

3) Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ∆ΙΕΚ-Β

4) Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων (+ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆)

Page 67: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Επιµέρους τοµείς και επαγγέλµαταΕιδικότητες ΕΠΑΛ: -

Ειδικότητες ΣΕΚ: 1) Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ

2) Τεχνίτης Κοµµωτικής τέχνης

3) Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισµού

νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Ειδικότητες ΙΕΚ: 1) Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ

2) Τεχνικός Κοµµωτικής τέχνης

3) Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισµού

νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Page 68: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

«Μαθητεία για Αποφοίτους»

Το Πρόγραµµα «Μαθητεία για Αποφοίτους» είναι ένα Πρόγραµµα για την

ουσιαστική Σύνδεση της Εκπαίδευσης µε την Αγορά Εργασίας. Είναι ένα πρόγραµµα για

πρόσφατους Αποφοίτους. Σήµερα το Πρόγραµµα επικεντρώνεται στους πρόσφατους

Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης (αποφοίτους 2-3 ετών). Σχεδιάζεται, όµως, να επεκταθεί και

σε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων.

Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, Επιχειρήσεις από όλους τους

παραγωγικούς κλάδους δηλώνουν ηλεκτρονικά Θέσεις Μαθητείας και οι ενδιαφερόµενοι

Απόφοιτοι επιλέγουν ηλεκτρονικά θέσεις Μαθητείας. Οι θέσεις Μαθητείας είναι διάρκειας έξι

(6) µηνών.

Οι δηλώσεις θέσεων Μαθητείας από τις Επιχειρήσεις γίνονται µε έναν εύκολο και πρακτικό

τρόπο και µε άµεσο έλεγχο εγκυρότητας στοιχείων µέσω διασύνδεσης µε το δηµόσιο

Πληροφοριακό Σύστηµα της (ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονοµικών).

Αντίστοιχα, από τις θέσεις Μαθητείας που δηλώνονται οι

ενδιαφερόµενοι Απόφοιτοι καλούνται να επιλέξουν ηλεκτρονικά έως τέσσερις (4) Θέσεις

Μαθητείας και στη συνέχεια µόλις τους προσφερθεί µία Θέση Μαθητείας να προδεσµεύσουν τη

θέση αυτή ηλεκτρονικά. Με την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κατοχυρώνεται η

θέση Μαθητείας και µπορούν να παρουσιασθούν στην Επιχείρηση που προσφέρει τη θέση για να

ξεκινήσουν τη Μαθητεία τους, για έξι (6) ώρες κάθε µέρα. Για κάθε µήνα Μαθητείας θα

καταβάλλεται υποτροφία.

Page 69: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Καλή σταδιοδροµία!

Χέρια Ψηλά

Η τεχνική εκπαίδευση άλλαξεΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Το Νέο Λύκειο

Ο ΕκατοµµυριούχοςΚαργάκος

Το Νέο Λύκειο 2 ppt

ΕΠΑΛ ---- Ε....Κ....Αλεξάνδρειας

TEXNIKH & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Νίκος ΝικολόπουλοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed

∆ιευθυντής Ε.Κ. Αλεξάνδρειας

Απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης

Baby Gangnam Style

Λεωφόροι της Γνώσης 1

Λεωφόροι της Γνώσης 2

Page 70: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Επικοινωνία

ΕΠΑΛ ---- Ε.Κ.

Αλεξάνδρειας

Ε.Κ. Αλεξάνδρειας

23330-27015

[email protected]

23330-23302sek-alexandrias.blogspot.com

Νίκος Νικολόουλος

6945836282

[email protected]

www.facebook.com/nickos.nickolopoulos

nicknick243.blogspot.com/

Page 71: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

ΣΕΠ (Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός)

Α΄ τάξη ΕΠΑΛ

1ο ΣΕΚ Αλεξάνδρειας

Ηµαθίας

http://eclass.sch.gr

Page 72: Παρουσίαση ΕΠΑΛ - ΣΕΚ για Α΄ Λυκείου_2014_ΕΚ_Αλεξάνδρειας

Internet

Ε.Κ. Αλεξάνδρειας

sek-alexandrias.blogspot.com sek-alexandr.ima.sch.gr

http://www.facebook.com/sek.alexandrias