Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους...

of 14 /14
Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στο νηπιαγωγείο Μαρία Παπαδοπούλου, Σχολική Σύμβουλος 38 ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 2014

Embed Size (px)

Transcript of Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους...

Page 1: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο

Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στο

νηπιαγωγείο ΜαρίαΠαπαδοπούλου, 38Σχολική Σύμβουλος ης ΠεριφέρειαςΠροσχολικής Εκπαίδευσης

2014Σεπτέμβριος

Page 2: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο

. . 200/1998 Σύμφωνα με τοΠΔ Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Το διδακτικό έτος

( )χωρίζεται σε περιόδους τρίμηνα

Page 3: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο

. . 200/1998 Σύμφωνα με το ΠΔ Οργάνωση , 11, 6:και λειτουργίαΝηπιαγωγείων άρθρο

Page 4: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο

2Διαδικασίες που αναπτύσσει η σχολική μονάδα κατά το ο έτος της . . .εφαρμογής της ΑΕΕ σύμφωνα με τους συντάκτες της ΑΕΕ

Σύμφωνα με τους συντάκτες της Α.Ε.Ε. , Στο α΄ τετράμηνο οι διαδικασίες μεταξύ άλλων

περιλαμβάνουν αρχικά τον ετήσιο προγραμματισμό και την υλοποίηση του σχολικού προγράμματος

Page 5: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο

Τι περιλαμβάνει ο Ετήσιος Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού, . .έργου σύμφωνα με τους συντάκτες της ΑΕΕ

Ο Ετήσιος Προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων του σχολείου, καθώς και των κατάλληλων μέσων για την επίτευξή τους. Ο λειτουργικός προγραμματισμός αποτελεί μια δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε ετήσια βάση και αφορά στις καθημερινές και άμεσες λειτουργίες της σχολικής μονάδας. Η διαδικασία του ετήσιου προγραμματισμού πραγματοποιείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, βασίζεται στα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης αξιολόγησης του προηγούμενου έτους και λαμβάνει υπόψη τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν επέλθει στο σχολείο, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η συνέχεια στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Page 6: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων

προγραμματίζουν τις επιμέρους

δραστηριότητες, τόσο στο πλαίσιο της

υλοποίησης του σχολικού προγράμματος στο

επίπεδο της σχολικής μονάδας, όσο και στο

επίπεδο τμημάτων, και καθορίζουν

διαδικασίες παρακολούθησης και

ανατροφοδότησης. Παράλληλα, εστιάζουν

στην επίλυση των προβλημάτων και των

αδυναμιών για τη βελτίωση της λειτουργίας

της σχολικής μονάδας και ιεραρχούν τις

προτεραιότητες με σκοπό την ανάπτυξη

σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο

νηπιαγωγείο.

Στοιχεία ως αναφορά στον προγραμματισμό

θα βρείτε στις σελίδες 24, 25 στη διεύθυνση

http://aee.iep.edu.gr/preprimary_ed

ucation

Page 7: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο

Με τι συνδέεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός σύμφωνα με τους συντάκτες της Α.Ε.Ε…

Page 8: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο
Page 9: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο

Με τι συνδέεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός σύμφωνα με το Δίκτυο Πληροφόρησης της Α.Ε.Ε…

Page 10: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο
Page 11: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο
Page 12: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο
Page 13: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο
Page 14: Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2014-2015 στο νηπιαγωγείο

Σύμφωνα με το Φ.3/528/377969/Γ1/02-09-2014 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι σχολικές μονάδες θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον Προγραμματισμό του σχολ. έτους 2014-2015 στο Δίκτυο της Α.Ε.Ε., μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, μετά από σχετικές οδηγίες που θα αποσταλούν άμεσα από αυτό.