Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

19
Χημεία Λυκείου Ερωτήσεις Επανάληψης Ύλη Σχολικού Έτους 2012 - 2013

description

Ερωτήσεις Επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

Transcript of Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

Page 1: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

Χημεία

A΄ Λυκείου

Ερωτήσεις Επανάληψης

Ύλη Σχολικού Έτους 2012 - 2013

Page 2: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

Γουρζής Στάθης – ΦυσικόςΚεφάλαιο 1ο – Βασικές έννοιες.

Παρ. 1.3 – Δομικά σωματίδια της ύλης.

1) Τι ονομάζουμε δομικά στοιχεία της ύλης ; Ποια είναι αυτά τα σωματίδια ; ( σελ. 10 - « Κάθε σώμα συγκροτείται από ... - ... είναι : τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. » )

2) Ποιο δομικό σωματίδιο λέμε μόριο ; ( σελ. 11 - « Μόριο είναι το μικρότερο κομμάτι ... - ... της ύλης από την οποία προέρχεται. » )

3) Ποιο δομικό σωματίδιο λέμε άτομο ; ( σελ. 11 - « Άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο ... - ... στο σχηματισμό χημικών ενώσεων. » )

4) Τι ονομάζουμε ατομικότητα ενός στοιχείου ; ( σελ. 11 - « Ο αριθμός που δείχνει από ... - ... στοιχείου ονομάζεται ατομικότητα στοιχείου. » )

5) Ποια δομικά σωματίδια ονομάζουμε ιόντα ; ( σελ. 12 - « Ιόντα είναι είτε φορτισμένα άτομα ... - ... ατόμων ( πολυοατομικά ιόντα ). » )

6) Ποια σωματίδια ονομάζουμε κατιόντα και ποια ονομάζουμε ανιόντα ; ( σελ. 12 - « Τα ιόντα που έχουν θετικό ... - ... ηλεκτρικό φορτίο ονομάζονται ανιόντα . » )

7) Ποια είναι η ατομική θεωρία του Dalton ; ( σελ. 13 - « Σύμφωνα με την ατομική θεωρία ... - ... και τα μόρια ( συγκροτήματα ατόμων ). » )

8) Ποια είναι η θεωρία του Bohr, για την συγκρότηση του ατόμου ; ( σελ. 13 - « 2. Bohr ( 1913 ) : Τα ηλεκτρόνια κινούνται ... - ... που ονομάζονται στοιβάδες. » )

9) Ποια είναι η εικόνα του ατόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως σήμερα ; ( σελ. 14 - « Σε απλές γραμμές έχει διαμορφωθεί ... - ... με τον αριθμό των ηλεκτρονίων. » )

10)Τι ονομάζουμε ατομικό αριθμό Ζ ενός στοιχείου ; ( σελ. 14 - « Ατομικός αριθμός ( Ζ ) είναι ο αριθμός ... - ... πυρήνα του ατόμου ενός στοιχείου. » )

11)Τι ονομάζουμε μαζικό αριθμό Α ενός στοιχείου ; ( σελ. 15 - « Μαζικός αριθμός ( Α ) είναι ο αριθμός ... - ... νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου. » )

12) Ποια άτομα ονομάζονται ισότοπα ; ( σελ. 15 - « Ισότοπα ονομάζονται τα άτομα που έχουν... - ... αλλά διαφορετικό μαζικό αριθμό. » )

Α = Ζ + Ν

Α = Μαζικός αριθμός

Page 3: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

Ζ = Ατομικός αριθμός

Ν = Αριθμός νετρονίων

Παράγραφος 1.5 - Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων.

1) Τι ονομάζουμε διάλυμα στη χημεία ; ( σελ. 20 - « Όπως ήδη έχουμε ορίσει, διάλυμα ... - ... τα συστατικά του διαλύματος. » )

2) Ποιο συστατικό ενός διαλύματος λέμε διαλύτη ; ( σελ. 20 - « Από τα συστατικά αυτά, εκείνο ... - ... σε περίσσεια, ονομάζεται διαλύτης. » )

3) Ποια συστατικά ενός διαλύματος λέμε διαλυμένες ουσίες ; ( σελ. 20 - « Τα υπόλοιπα συστατικά του διαλύματος ονομάζονται διαλυμένες ουσίες. » )

4) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα διαλύματα ; ( σελ. 20 - « Τα διαλύματα διακρίνονται σε … - … και στερεά ( π.χ. μεταλλικά νομίσματα ). » )

5) Τι είναι τα μοριακά διαλύματα ;( σελ. 20 - « Μπορούν επίσης να ταξινομηθούν…-…διαλυμένη ουσία είναι σε μορφή μορίων. » )

6) Τι είναι τα ιοντικά διαλύματα ;( σελ. 20 - « … και σε ιοντικά ή ηλεκτρολυτικά, …-… διαλυμένη ουσία υπό τη μορφή ιόντων . » )

7) Τι είναι τα υδατικά διαλύματα ; ( σελ. 20 - « Τα πιο συνηθισμένα διαλύματα είναι … - … όπου ο διαλύτης είναι το νερό. » )

8) Τι ονομάζουμε περιεκτικότητα ενός διαλύματος ; ( σελ. 21 - « Η περιεκτικότητα δηλαδή εκφράζει … - … σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος. » )

9) Τι ονομάζουμε περιεκτικότητα ενός διαλύματος στα εκατό κατά βάρος ( % w/w ) ;( σελ. 21 - « Δηλαδή η ( % w/w ) περιεκτικότητα…-…διαλυμένης ουσίας σε 100g διαλύματος. » )

10)Τι ονομάζουμε περιεκτικότητα ενός διαλύματος στα εκατό βάρους κατ’ όγκον ( % w/v ) ;( σελ. 21 - « Η % w/v περιεκτικότητα εκφράζει…-…διαλυμένης ουσίας σε 100mL διαλύματος. » )

11)Τι λέμε περιεκτικότητα ενός διαλύματος στα εκατό όγκου σε όγκο ( % v/v – υγρά ) ;( σελ. 21 - « Για να εκφράσει την περιεκτικότητα … - … οινοπνεύματος στα 100 mL μπίρας. » )

12)Τι λέμε περιεκτικότητα ενός διαλύματος στα εκατό όγκου σε όγκο ( % v/v – αέρια ) ; ( σελ. 21 - « Για να εκφράσει την περιεκτικότητα … - … οξυγόνου στα 100 cm³ αέρα. » )

Page 4: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

Κεφάλαιο 2ο – Περιοδικός Πίνακας – Δεσμοί.

Παράγραφος 2.1 - Ηλεκτρονική δομή των ατόμων.

1) Τι γνωρίζετε για το ατομικό πρότυπο του Bohr ; ( σελ. 44 - « Το ατομικό πρότυπο του Bohr ... - ... ίδια στιβάδα ή φλοιό ή ενεργειακή στάθμη. » )

2) Τι είναι ο κύριος κβαντικός αριθμός ;( σελ. 44 - 45 - « Όταν τα άτομα δεν είναι σε ... - ... Κ, για n = 2 έχουμε τη στοιβάδα L, κλπ. » )

3) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να έχει κάθε στοιβάδα ;( σελ. 45 - « Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί ... - ... και η Ν έως 32 ηλεκτρόνια. » )

4) Πόσα ηλεκτρόνια μπορεί να έχει η τελευταία στοιβάδα κάθε ατόμου ;( σελ. 45 - « Η τελευταία στοιβάδα κάθε ατόμου ... - ... που συμπληρώνεται με 2 ηλεκτρόνια. » )

5) Πόσα ηλεκτρόνια μπορεί να έχει η προτελευταία στοιβάδα κάθε ατόμου ;( σελ. 45 - « Η προτελευταία στοιβάδα δεν μπορεί ... - ... αν είναι η Κ που έχει το πολύ 2. » )

Παράγραφος 2.2 - Κατάταξη των στοιχείων ( Περιοδικός Πίνακας ).Χρησιμότητα του περιοδικού πίνακα.

6) Τι είναι ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων ;( σελ. 47 - « Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας ... - ... τη χημική συμπεριφορά κάθε στοιχείου. » )

7) Τι ονομάζουμε περιόδους στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων ;( σελ. 48 - « Κάθε οριζόντια σειρά καταλαμβάνεται ... - ... του πίνακα ονομάζονται περίοδοι. » )

8) Τι ονομάζουμε ομάδες στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων ;( σελ. 49 - « Οι κατακόρυφες στήλες του περιοδικού ... - ... στοιχεία με ανάλογες ιδιότητες. » )

9) Σε τι μας χρησιμεύει ο περιοδικός πίνακας ;( σελ. 50 - « Η χρησιμότητα του περιοδικού πίνακα ... - ... έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. »)

Παράγραφος 2.3 - Γενικά για το χημικό δεσμό – Παράγοντες που καθορίζουν την χημική συμπεριφορά του ατόμου.

10) Τι είναι ο χημικός δεσμός ;( σελ. 52 - « Χημικός δεσμός δημιουργείται, ... - ... ηλεκτρονίων της εξωτερικής στοιβάδας. » )

11) Από ποιες παραμέτρους καθορίζεται η χημική συμπεριφορά των στοιχείων ;( σελ. 52 - « Η χημική συμπεριφορά των στοιχείων ... - ... του ατόμου ( ατομική ακτίνα ). » )

Page 5: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

Παράγραφος 2.3 Παράγοντες που καθορίζουν την χημική συμπεριφορά του ατόμου.

Είδη χημικών δεσμών - ( Ιοντικός - Ομοιοπολικός ).

1) Ποια από τα ηλεκτρόνια που υπάρχουν στο άτομο, ονομάζουμε ηλεκτρόνια σθένους ; ( σελ. 53 - « Είναι γνωστό ότι η ηλεκτρονιακή δομή ... - … χημική συμπεριφορά του ατόμου. » )

2) Ποια τάση έχουν τα στοιχεία που έχουν συμπληρωμένη την εξωτερική τους στοιβάδα ; ( σελ. 53 - « Στοιχεία που έχουν συμπληρωμένη ... - ... αυτή ανήκουν τα ευγενή αέρια. » )

3) Τι λέει ο κανόνας των οκτώ ; ( σελ. 53 - « Έτσι συνδέονται χημικά μεταξύ ... - ... ευγενών αερίων, ( κανόνας των οκτώ ). » )

4) Ποια στοιχεία ονομάζουμε ηλεκτροθετικά ; ( σελ. 53 - « Ένα στοιχείο της ομάδας ΙΑ των ... - ... θετικά,( ηλεκτροθετικό στοιχείο ). » )

5) Ποια στοιχεία ονομάζουμε ηλεκτραρνητικά ;( σελ. 53 - « Με ανάλογο σκεπτικό, ένα στοιχείο ... - ... αρνητικά, ( ηλεκτραρνητικό στοιχείο ). » )

6) Από ποιο παράγοντα εξαρτάται η πρόσληψη ή η αποβολή ηλεκτρονίων, από ένα άτομο ; ( σελ. 54 - « Συνεπώς, όσο πιο μικρό είναι ένα άτομο ... - ... ( μικρή έλξη από τον πυρήνα ). » )

7) Πόσα είδη χημικών δεσμών υπάρχουν ; ( σελ. 54 - « Υπάρχουν δύο βασικά είδη δεσμών, ο ιοντικός ... - ... μεταξύ των μορίων ) κ.λ.π. » )

8) Τι είναι ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός ;( σελ. 54 - « Ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός ... - ... π.χ. από το μέταλλο στο αμέταλλο. » )

9) Σχηματισμός ενός ιοντικού δεσμού.( σελ. 55 - « Με άλλα λόγια, κατά το σχηματισμό ... - ... τη μορφή ανιόντος, ( αρνητικό ιόν ). » )

10) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ιοντικών ή ετεροπολικών ενώσεων ;( σελ. 58- « Τα βασικά χαρακτηριστικά των ιοντικών ...-... ενώσεις είναι ευδιάλυτες στο νερό. » )

11) Τι είναι ο ομοιοπολικός δεσμός ;( σελ. 59 - « Όταν δύο γειτονικά άτομα κατέχουν από ...-... μέσω ενός ομοιοπολικού δεσμού. » )

12) Σχηματισμός ενός ομοιοπολικού δεσμού.( σελ. 58 - « Το καλύτερο που μπορεί να συμβεί ... - ... δηλαδή κοινά ζευγάρια ηλεκτρονίων. » )

13) Τι είδους άτομα συνδέονται με ομοιοπολικό δεσμό ;( σελ. 59 - « Με ομοιοπολικό δεσμό, όπως υποδηλώνει ...-...στοιχείων, (συνήθως αμέταλλα). » )

14) Ποιους τύπους ονομάζουμε στη χημεία, ηλεκτρονιακούς ;( σελ. 59 - «Οι παραπάνω παραστάσεις, που δείχνουν...-...ονομάζονται ηλεκτρονιακοί τύποι. » )

15) Τι λέμε ηλεκτραρνητικότητα ενός στοιχείου ;( σελ. 59 - « Ηλεκτραρνητικότητα στοιχείου ονομάζεται ...-... πολυατομικών συγκροτημάτων. » )

16) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ομοιοπολικών ή μοριακών ενώσεων ;( σελ. 61« Οι μοριακές ενώσεις διαφέρουν εντυπωσιακά ... - ...άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. » )

Page 6: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

Παράγραφος 2.4 Η γλώσσα της χημείας.

1) Πόσες είναι, μέχρι σήμερα, οι χημικές ενώσεις ; ( σελ. 62 - « Η γλώσσα της χημείας είναι ... - … ενώσεις παρασκευάζονται κάθε χρόνο. » )

2) Τι είναι τα χημικά σύμβολα ; ( σελ. 62 - « Τα χημικά σύμβολα είναι συντομογραφίες ... - … μαζών ( ατομικών βαρών ). » )

3) Τι είναι οι χημικοί τύποι ; ( σελ. 62 - « Οι χημικοί τύποι αποτελούν τα ... - ... τις ενώσεις τις οποίες συμβολίζουν. » )

4) Τι μας δείχνουν οι μοριακοί τύποι της χημείας ; ( σελ. 62 - « Οι μοριακοί τύποι, που χρησιμοποιούνται ... - ... στο μόριο της ένωσης. » )

5) Ποιες ενώσεις περιλαμβάνει η οργανική χημεία ; ( σελ. 62 - « Να σημειωθεί ότι η οργανική χημεία ... - ... και ανθρακικών αλάτων. » )

6) Ονοματολογία μονοατομικών ιόντων. ( σελ. 63 - « Πίνακας 2.3 » )

7) Ονοματολογία πολυατομικών ιόντων. ( σελ. 63 - « Πίνακας 2.4 » )

Παράγραφος 2.4 Αριθμός Οξείδωσης – Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων.

1) Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης ενός στοιχείου, σε μια ομοιοπολική ένωση ;( σελ. 63 - « Αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου, σε μια … - … στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο. » )

2) Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης ενός στοιχείου, σε μια ιοντική ένωση ;( σελ. 63 - « Αντίστοιχα, αριθμός οξείδωσης ενός ιόντος … - … πραγματικό φορτίο του ιόντος. » )

3) Ποιος είναι ο αριθμός οξείδωσης ενός στοιχείου, σε ελεύθερη κατάσταση ;( σελ. 64 - « Κάθε στοιχείο, σε ελεύθερη κατάσταση, έχει Α. Ο. ίσο με μηδέν. » )

4) Ποιον αριθμό οξείδωσης έχει το Η - ( Υδρογόνο ) ; ( σελ. 64 - « Το Υδρογόνο στις ενώσεις του έχει Α. Ο. ίσο με το +1 . »

5) Ποιο αριθμό οξείδωσης έχει το Ο – ( Οξυγόνο ) ; ( σελ. 64 - « Το Οξυγόνο στις ενώσεις του έχει Α. Ο. ίσο με το -2. » )

6) Ποιο αριθμό οξείδωσης έχει το Na – ( Νάτριο ) ; ( σελ. 64 - « Το Νάτριο, είναι αλκάλιο και έχει Α. Ο. ίσο με το +1. » )

7) Αριθμός οξείδωσης των ατόμων μιας ένωσης. ( σελ. 64 - « Το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. των ατόμων σε μια ένωση είναι ίσο με μηδέν. » )

8) Αριθμός οξείδωσης των ατόμων σε ένα πολυατομικό ιόν.

Page 7: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

( σελ. 64 - « Το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. των … - … είναι ίσο με το φορτίο του ιόντος. » )

Παράγραφος 2.4 Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων.

1) Πως ονομάζουμε τις χημικές ενώσεις ; ( σελ. 65 - « Σε γενικές γραμμές η ονοματολογία ... - ... δύο τμημάτων ( Α, Β ) της ένωσης. » )

2) Πως ονομάζουμε τις χημικές ενώσεις στην Ελλάδα ; ( σελ. 65 - « Να παρατηρήσουμε ότι στην Ελλάδα ... - ... και το πρώτο τμήμα αυτής δεύτερο. » )

3) Ονοματολογία των ενώσεων των μετάλλων με πολυατομικό ιόν. ( σελ. 65- « Οι ενώσεις των μετάλλων ( ή του ιόντος ... - ... και το όνομα του μετάλλου μετά. » )

4) Ονοματολογία των ενώσεων των μετάλλων με αμέταλλο. ( σελ. 66 - « Η ονομασία ένωσης μετάλλου με ... - ... και ακολουθεί το όνομα του μετάλλου. » )

5) Ονοματολογία των ενώσεων των μετάλλων με το υδροξείδιο ( ΟΗ ) . ( σελ. 66 - « Η ένωση ενός μετάλλου με το ... - ... ονομάζεται υδροξείδιο του μετάλλου. » )

6) Αριθμητικά προθέματα στην ονοματολογία των χημικών ενώσεων. ( σελ. 66 - « Μερικές φορές δύο στοιχεία ... - ... τον αριθμό ατόμων του δεύτερου στοιχείου. » )

Page 8: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.

Παράγραφος 3.1 Χημικές αντιδράσεις.

1) Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις ή φαινόμενα ; ( σελ. 83 - « Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) … - … (προϊόντα) με διαφορετικές ιδιότητες. » )

2) Πως συμβολίζουμε τις χημικές αντιδράσεις ; ( σελ. 83 - « Κάθε χημική αντίδραση … - … κατά την αντίδραση και ονομάζονται προϊόντα. » )

3) Σε ποιο μέρος της εξίσωσης γράφουμε τα αντιδρώντα και σε ποιο τα προϊόντα ; ( σελ. 84 - « Στο πρώτο μέλος γράφουμε … - … γράφουμε τα προϊόντα της αντίδρασης. » )

4) Τι είναι οι συντελεστές σε μια χημική αντίδραση ; ( σελ. 84 - « Ωστόσο, η χημική αντίδραση … - … συντελεστές στα δύο μέλη της εξίσωσης. » )

7) Πότε μια αντίδραση ονομάζεται εξώθερμη ; ( σελ. 87 - « Εξώθερμη είναι η αντίδραση … - … ελευθερώνει θερμότητα στο περιβάλλον. » )

8) Πότε μια αντίδραση ονομάζεται ενδόθερμη ; ( σελ. 87 - « Ενδόθερμη είναι η αντίδραση … - … απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον. » )

10) Ποιες χημικές αντιδράσεις οξειδοαναγωγικές ;( σελ. 87 - « Στις αντιδράσεις αυτές ο αριθμός … - … , οι αντιδράσεις απλής αντικατάστασης. » )

11) Ποιες χημικές αντιδράσεις λέμε αντιδράσεις σύνθεσης ; ( σελ. 88 - « Κατά τις αντιδράσεις αυτές … - … για να σχηματίσουν μια χημική ένωση. » )

12) Ποιες χημικές αντιδράσεις λέμε αντιδράσεις αποσύνθεσης και διάσπασης ; ( σελ. 88 - « Κατά τις αντιδράσεις αυτές … - … απλούστερες χημικές ουσίες ( διάσπαση ). » )

13) Ποιες είναι οι χημικές αντιδράσεις απλής αντικατάστασης ; ( σελ. 88 - « Κατά τις αντιδράσεις αυτές ένα … - … που βρίσκεται σε μια ένωσή του. » )

15) Παραδείγματα χημικών αντιδράσεων απλής αντικατάστασης. ( σελ. 89 – Παράδειγμα )Α) Μέταλλο + άλας άλας + μέταλλο Β) Μέταλλο + οξύ άλας + Η2

Γ) Μέταλλο + νερό ….. + Η2

16) Ποιες χημικές αντιδράσεις λέμε μεταθετικές ;( σελ. 90 - « Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί … - … αντικατάστασης και η εξουδετέρωση. » )

17) Ποιες είναι οι χημικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης ; ( σελ. 90 - « Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης … - … Α+Β- + Γ+Δ- Α+Δ- + Γ+Β-. » )

18) Πότε μπορεί να γίνει μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης ; ( σελ. 90 - « Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι … - … διίσταται σε πολύ μικρό ποσοστό. » )

19) Ποια χημική αντίδραση ονομάζουμε εξουδετέρωση ;( σελ. 92 - « Εξουδετέρωση ονομάζεται η αντίδραση … - … από τη βάση και δίνουν νερό. » )

20) Πότε λέμε ότι μια αντίδραση είναι πλήρους εξουδετέρωσης ;

Page 9: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

( σελ. 92 - « Οι αντιδράσεις που προηγήθηκαν … - … είναι ένα ουδέτερο η κανονικό άλας. » )

21) Πότε λέμε ότι μια αντίδραση είναι μερικής εξουδετέρωσης ; ( σελ. 92 - « Στην περίπτωση που η εξουδετέρωση … - … όξινα ή βασικά άλατα. » )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ.

Παράγραφος 4.1 Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς.

1) Τι ονομάζουμε ατομική μονάδα μάζας, ( amu ) ; ( σελ. 104 - « Ατομική μονάδα μάζας ( amu ) … - … του ατόμου του άνθρακα -12 ( 12 C ). » )

2) Τι λέμε σχετική ατομική μάζα ( Αr ) ή ατομικό βάρος ( ΑΒ ); ( σελ. 104 - « Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό … - … μάζας του ατόμου του άνθρακα -12. » )

3) Τι ονομάζουμε σχετική μοριακή μάζα ( Μr ) ή μοριακό βάρος ( ΜΒ ); ( σελ. 105 - «Σχετική μοριακή μάζα ή μοριακό … - … μάζας του ατόμου του άνθρακα -12. » )

4) Τι είναι το mol ; ( σελ. 106 - « Το mol είναι μονάδα ποσότητας … - … που υπάρχουν σε 12 g του 12 C. » )

5) Τι είναι ο αριθμός του Avogadro ; ( σελ. 106 - « Ο αριθμός των ατόμων που περιέχονται … - … ΝΑ = 6,02 . 10²³ mol ˉ¹ . » )

6) Τι εκφράζει ο αριθμός του Avogadro ; ( σελ. 107 - « Ο αριθμός του Avogadro εκφράζει … - … είναι η σχετική ατομική μάζα του. » )

7) Τι είναι ο γραμμομοριακός όγκος ( Vm ) ; ( σελ. 108 - « Γραμμομοριακός όγκος ( Vm ) … - … συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. » )

8) Με τι είναι ίσος ο γραμμομοριακός όγκος ( Vm ) ; ( σελ. 109 - « Σε πρότυπες συνθήκες πίεσης … - … Vm = 22,4 L mol ˉ¹ σε STP συνθήκες. » )

Παράγραφος 4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων. 9) Νόμος του Boyle. ( σελ. 113 - « ο όγκος ( V ) που καταλαμβάνει … - … ( Τ ) του αερίου παραμένουν σταθερά. » )

10) Νόμος του Charles. ( σελ. 113 - «ο όγκος ( V ) που καταλαμβάνει … - … και η πίεση ( Ρ ) παραμένουν σταθερά. » )

11) Νόμος του Gay - Lussac. ( σελ. 114 - « Η πίεση ( Ρ ) που ασκεί ένα αέριο είναι … - … και ο όγκος ( V ) είναι σταθερά. » )

12) Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων. ( σελ. 115 - « Η παραπάνω σχέση, η οποία … - … εξίσωση των ιδανικών αερίων. » )

13) Ποια αέρια ονομάζουμε ιδανικά ή τέλεια αέρια ; ( σελ. 115 - « Τα αέρια που υπακούουν στην … - … ονομάζονται ιδανικά ή τέλεια αέρια. » )

Page 10: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

Παράγραφος 4.3 Συγκέντρωση διαλύματος – Αραίωση, ανάμιξη διαλυμάτων.

14) Τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ’ όγκο ενός διαλύματος ; ( σελ. 117 - « Η μοριακότητα κατ’ όγκο ή … - … της συγκέντρωσης είναι το mol L ˉ¹ ή Μ. » )

15) Ποιος τύπος ισχύει στην αραίωση ενός διαλύματος ; ( σελ. 119 - « Όταν σε ένα διάλυμα προσθέσουμε … - … , αντίστοιχα, μετά την αραίωση. » )

16) Ποιος τύπος ισχύει στην ανάμειξη ενός διαλύματος ; ( σελ. 121 - « Όταν αναμείξουμε δύο ή περισσότερα … - … c1 . V1 + c2 . V2 = cτελ . Vτελ . » )

Παράγραφος 4.4 Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί.

17) Τι λέμε στοιχειομετρικούς συντελεστές σε μια χημική εξίσωση ;( σελ. 123 - « οι συντελεστές σε μια χημική … - … ονομάζονται στοιχειομετρικοί συντελεστές. » )

18) Τι ονομάζουμε στοιχειομετρικούς υπολογισμούς ; ( σελ. 123 - « Οι παραπάνω χημικοί υπολογισμοί, οι … - … στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. » )

19) Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων στοιχειομετρίας. ( σελ. 123 - « Στα προβλήματα στοιχειομετρίας … - … Vm ή της καταστατικής εξίσωσης ). » )

Page 11: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ.

Παράγραφος 6.1 Εισαγωγή στην οργανική Χημεία.

1) Τι ονομάζουμε οργανική χημεία ; ( σελ. 173 - « Οργανική χημεία ονομάζεται ... - ... τις ενώσεις του άνθρακα. » )

2) Τι υποστήριζε η βιταλιστική θεωρία, κατά τον 18ο αιώνα ; ( σελ. 173 - « Κατά την διάρκεια του 18ου αιώνα, ... - ... να συντεθούν οργανικές ουσίες. » )

3) Υπάρχει σήμερα διάκριση της ανόργανης από την οργανική χημεία ; ( σελ. 173 - « Σήμερα η διάκριση της χημείας ... - ... οργανικών και ανόργανων ενώσεων. » )

4) Δώστε μερικά παραδείγματα από την καθημερινή σας ζωή, όπου φαίνεται η επιρροή της οργανικής χημείας.

( σελ. 173-174 - « Είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι ... - ... μελέτης της οργανικής χημείας. » )

5) Γιατί υπάρχουν στη φύση περισσότερες από 12 εκατομμύρια ενώσεις του άνθρακα ; ( σελ. 174 - « Ο άνθρακας έχει τα εξής ιδιαίτερα ... - ... φαίνεται στα επόμενα παραδείγματα. » )

6) Ποιες ενώσεις του άνθρακα λέγονται κορεσμένες και ποιες ακόρεστες ; ( σελ. 175 - « Οι ενώσεις στις οποίες όλα τα άτομα ... - ... τριπλό δεσμό λέγονται ακόρεστες. » )

7) Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων με κριτήριο τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων του C. ( σελ. 176 - « Πίνακας 1.1 – Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων » )

8) Ποιες ενώσεις του C ονομάζονται άκυκλες ; ( σελ. 176 - « Άκυκλες ονομάζονται οι ενώσεις ... - ... διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα. » )

9) Ποιες ενώσεις του C ονομάζονται κυκλικές ; ( σελ. 176 - « Κυκλικές ονομάζονται οι ενώσεις ... - ... σχηματίζεται κλειστή αλυσίδα. » )

10) Ποιες ενώσεις του C ονομάζονται ισοκυκλικές ; ( σελ. 176 - « Ισοκυκλικές ονομάζονται οι κυκλικές ... - ... μόνο από άτομα άνθρακα. » )

11) Ποιες ενώσεις του C ονομάζονται ετεροκυκλικές ; ( σελ. 177 - « Ετεροκυκλικές ονομάζονται οι κυκλικές ... - ... στοιχείου, συνήθως Ο, Ν. » )

12) Ποιες ενώσεις του C ονομάζονται αρωματικές ; ( σελ. 177 - «Αρωματικές ονομάζονται ( συνήθως ) οι ... - ... ένα βενζολικό δακτύλιο. » )

13) Ποιες ενώσεις του C ονομάζονται αλεικυκλικές; ( σελ. 177 - « Αλεικυκλικές ονομάζονται όλες οι μη αρωματικές ισοκυκλικές ενώσεις. » )

14) Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων με κριτήριο την χαρακτηριστική ομάδα που βρίσκε- ται στο μόριο της ένωσης.

( σελ.178 - « Πίνακας 1.2 – Χαρακτηριστικές ομάδες » )

Page 12: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

Παράγραφος 6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - ομόλογες σειρές.

Ενότητα 4η : Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων με βάση τις ομόλογες σειρές.

1) Τι ονομάζουμε ομόλογη σειρά ; Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των μελών της ; ( σελ. 178 - « Ομόλογη σειρά ονομάζεται ένα σύνολο ... - ... κατά την ομάδα - CH² - . » )

2) Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων με κριτήριο τις ομόλογες σειρές. ( σελ. 179 - « Πίνακας 1.3 – Χαρακτηριστικά παραδείγματα ομόλογων σειρών » )

3) Ποια είναι τα τρία συνθετικά που χρησιμοποιούμε για την ονομασία μιας άκυκλης οργανικής ένωσης ; ( Πίνακας 1.4 – Βασικοί κανόνες ονοματολογίας )

( σελ. 179 – 180 - « Το πρώτο συνθετικό δείχνει ... - ... κατηγορία ενώσεων ανήκει η ένωση.» )

Α . ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ.

4) Πως κάνουμε την ονομασία της ένωσης όταν έχει μόνο απλούς δεσμούς – ( κορεσμένη ) ; ( σελ. 180 - « Η ονομασία της ένωσης προκύπτει ... - … δηλαδή προπάνιο.» )

5) Πως κάνουμε την ονομασία της ένωσης όταν έχει ένα διπλό δεσμό – ( ακόρεστη ) ; ( σελ. 180 - « Έχει 4 άτομα C: βουτ - ... - … η ονομασία της ένωσης είναι 1- βουτένιο.» )

6) Πως κάνουμε την αρίθμηση των ατόμων άνθρακα όταν υπάρχει διπλός ή τριπλός δεσμός ; ( σελ. 181 - « Η αρίθμηση της ανθρακικής αλυσίδας ... - ... ή γενικά στον πολλαπλό δεσμό.» )

7) Πως κάνουμε την αρίθμηση των ατόμων άνθρακα όταν υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα ; ( σελ. 181 - « Η αρίθμηση της ανθρακικής αλυσίδας ... - ... την χαρακτηριστική ομάδα.» )

8) Πως κάνουμε την αρίθμηση των ατόμων άνθρακα όταν υπάρχει διπλός ή τριπλός δεσμός και ταυτόχρονα υπάρχει και χαρακτηριστική ομάδα ; ( σελ. 181 – 182 - « Αν η ένωση περιέχει χαρακτηριστική ... - ... τρίτο συνθετικό της ένωσης. » )

9) Ποιες θέσεις καταλαμβάνουν στην ανθρακική αλυσίδα οι ομάδες – COOH ( καρβοξύλιο ) και -CH=O ( αλδεϋδομάδα ) ; ( σελ. 182 - « Οι ομάδες – COOH και –CH=O ... - ... ο καθορισμός της θέσης τους .» )

Β. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ.

10) Πως ξεχωρίζουμε την κύρια ανθρακική αλυσίδα όταν υπάρχει διακλάδωση ;( σελ. 182 - « Η κύρια αλυσίδα περιλαμβάνει τα ... - ... ομάδες και πολλαπλούς δεσμούς .» )

11) Τι είναι τα αλκύλια ;( σελ. 182 - « Οι διακλαδώσεις είναι συνήθως ... - ... CH3 - μεθύλιο και το CH3CH2 – αιθύλιο .» )

12) Πως ονομάζουμε την ανθρακική αλυσίδα όταν υπάρχουν ίδιες διακλαδώσεις ;( σελ. 182 - « Αν υπάρχουν ίδιες διακλαδώσεις, τότε ... - ... κλπ. ) που δείχνει το πλήθος τους .» )

13) Πως κάνουμε την αρίθμηση των ατόμων άνθρακα όταν υπάρχει διπλός ή τριπλός δεσμός (ΠΔ) και ταυτόχρονα υπάρχει χαρακτηριστική ομάδα (ΧΟ) και διακλάδωση (Δ) ;( σελ. 182 - « Αν η ένωση έχει χαρακτηριστική ομάδα … - … άνθρακα τον πλησιέστερο στη Δ. » )

Page 13: Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου 2013.

14) Πως ονομάζουμε μια ένωση αν περιέχει και αλογόνα ; ( Br -, Cl - ,F- , I- )( σελ. 183 - « Τα αλογόνα ( Br -, Cl - ,F- , I- ) διαβάζονται … - … πρόθεμα του κύριου ονόματος. » )

Παράγραφος 6.4 : Ισομέρεια.

1) Ποιο φαινόμενο ονομάζουμε ισομέρεια ; ( σελ. 183 - « Ισομέρεια είναι το φαινόμενο ... - ... των ατόμων στο χώρο (στερεοϊσομέρεια). » )

2) Ποιο είδος λέμε ισομέρεια αλυσίδας ; ( σελ. 184 - « Ισομέρεια αλυσίδας ονομάζεται ένα ... - ... στα μόρια των ισομερών ενώσεων. » )

3) Ποιο είδος ονομάζουμε ισομέρεια θέσης ; ( σελ. 184 - « Ισομέρεια θέσης ονομάζεται ... - ... δεσμού στα μόρια των ισομερών ενώσεων. » )

4) Τι είναι η ισομέρεια ομόλογης σειράς ; ( σελ. 185 - « Ισομέρεια ομόλογης σειράς ... - ... ανήκουν σε διαφορετικές ομόλογες σειρές. » )

1) C ν Η 2ν+2 Ο ( Γενικός μοριακός τύπος )

Cν Η2ν+1 ΟΗ κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες Cκ Η2κ+1 Ο Cμ Η2μ+1 κορεσμένοι αιθέρες ν = κ + μ

2) C ν Η 2ν Ο ( Γενικός μοριακός τύπος )

Cν Η2ν+1 CΟΗ κορεσμένες αλδεϋδες

Cκ Η2κ+1C Ο Cμ Η2μ+1 κορεσμένες κετόνες ν = κ + μ

3) C ν Η 2ν Ο 2 ( Γενικός μοριακός τύπος )

Cν Η2ν+1 CΟΟΗ κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα

Cκ Η2κ+1 CΟΟ Cμ Η2μ+1 εστέρες ν = κ + μ

4) C ν Η 2ν-2 ( Γενικός μοριακός τύπος )

Cν Η2ν-2 ν≥2 Αλκίνια Cν Η2ν-2 ν≥3 Αλκαδιένια