Μάρτιος 2012

of 7 /7
τακτική ενηµερωτική έκδοση της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, http://www.eete-ote.gr, e-mail:[email protected] ερχόµαστε πιο κοντά στην Ένωσή µας στεκόµαστε αλληλέγγυοι σε κάθε δοκιµαζόµενο συνάδελφο Κανένας µόνος Κανένας µόνος του στην κρίση ! του στην κρίση ! 3 µήνες µετά τους πανηγυρισµούς για τη Συλλογική Σύµβαση * Καταργούν τις ωριµάνσεις * Καταργούν τις ωριµάνσεις * “Κουρεύουν” τις παροχές * “Κουρεύουν” τις παροχές * Ζητούν νέες µειώσεις µισθών * Ζητούν νέες µειώσεις µισθών Λίγες ηµέρες µετά τη συνέντευξη του προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου του Οργανισµού, στην οποία αναγγέλλονται: “νέα µέτρα (τα οποία) θα επιτρέψουν να περικοπεί το εργασιακό κόστος σε βάθος τριετίας, περισσότερο από τα 160 εκατ. ευρώ που είχαν ανακοινωθεί πέρυσι”, η διοίκηση προχωρά µε ερµηνευτική εγκύκλιο στην εφαρµογή των µέτρων που προκύπτουν από το Μνηµόνιο ΙΙ. • Από τις 14/2/2012 αναστέλλεται η χορήγηση µι- σθολογικής βαθµίδας αναλόγως του χρόνου υπη- ρεσίας (µισθολογικό κλιµάκιο). • Αναστέλλεται η αύξηση της µισθολογικής βαθµί- δας που προκύπτει από την µεταβολή του επιδόµα- τος χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδοµα). • Μειώνονται οι παροχές του λογαριασµού νεότη- τας, µετά τις µειώσεις που έγιναν µε τις µονοµερείς αποφάσεις της διοίκησης, αφού υπολογίζει τη χο- ρηγία µε βάση το µέσο τακτικό µισθό ή µε το 86πλά- σιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ) αν αυτό είναι µεγαλύτερο. • Μειώνονται ανάλογα κατά 22% οι αποζηµιώσεις της εκτός έδρας διανυκτέρευσης, της διηµέρευσης και της µεταφοράς οικοσκευής σε περίπτωση µετά- θεσης. Η διοίκηση του ΟΤΕ, κραδαίνοντας απειλητικά το νέο της όπλο, «τη µονιµότητα στον ΟΤΕ που έχει αρθεί», ζητά νέα µέτρα και περαιτέρω µειώσεις, στα πλαίσια του νέου στόχου του οµίλου που είναι: “να περικόψει το εργασιακό κόστος στη σταθερή τηλε- φωνία στην Ελλάδα,.... => 3η σελίδα Ο φετεινός εορτασµός της 25ης Μαρτίου εν έκλεισε ούτε καν τρί- µηνο η Συλλογική Σύµ- βαση που υπέγραψε η διοίκη- ση του Οργανισµού µε την ηγε- σία της ΟΜΕ, η γνωστή συµ- φωνία που µειώνει µεσοσταθ- µικά τους µισθούς µας κατά 11% τα επόµενα τρία χρόνια. Στο σχετικό δελτίο τύπου της ΟΜΕ στις 23-9-2011, αναφερό- ταν ότι µε την συµφωνία αυτή διασφαλιζόταν “∆έσµευση της Εταιρείας για µη προσφυγή σε εκ περιτροπής εργασία και για µη καταγγελία συµβάσεων ερ- γασίας του προσωπικού για οι- κονοµοτεχνικούς λόγους για όσο διάστηµα θα ισχύει η ως άνω µείωση” όπως επίσης και “Όσο διάστηµα διαρκεί η ως άνω συµφωνία καµία µείωση µισθών από εξωγενή αίτια δεν θα υπάρξει”…. H διοίκηση του ΟΤΕ εκµε- ταλλευόµενη για άλλη µια φο- ρά το ευρύτερο πολιτικό περι- βάλλον, ανοίγει θέµα περαι- τέρω µειώσεων των αποδοχών µας και κατακρεουργεί όσες παροχές έχουν ως βάση υπο- λογισµού τον κατώτατο µι- σθό... Κανείς δεν µπορεί να επιχαί- ρει για την κατάληξη αυτή, ό- µως η ηγεσία της ΟΜΕ θα πρέπει να απαγκιστρωθεί από τα περί “κορυφαίας συµφωνίας που από πολλές πλευρές χα- ρακτηρίσθηκε σταθµός για το συµφέρον των εργαζοµένων και της Επιχείρησης”, ..και να κάνει την αυτοκριτική της. Στη Νέα Υόρκη, όπου δεν είχε αναλάβει την παρέλαση για την 25η Μαρτίου η ΕΛ.ΑΣ., το µή- νυµα ήταν ελαφρώς διαφορε- τικό... Το πανό γράφει: «Ελ- λάδα, αγώνας για ανεξαρτη- σία: Το 1821 από την οθωµα- νική αυτοκρατορία, το 2012 από τους τραπεζίτες»... Στην ίδια την Ελλάδα τώρα τα πράγµατα έγιναν κάπως διαφορε- τικά. Οι εκπρόσωποι των αρχών είδαν στις περισσότερες πόλεις, τους παρελαύνοντες µαθητές να γυρίζουν την κεφαλή αλλού ή σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν κλείσει µε τσιρότο τα στόµατά τους. Άλλες εποχές.... αρ.φύλλου:3 Μάρτιος 2012 ηλεκτρονική έκδοση των εργαζοµένων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του οµίλου ΟΤΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΡΟΤΑ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ ; Στο στόχαστρο και τα επιδόµατα

Embed Size (px)

description

Ενημέρωση - Περιοδικό της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

Transcript of Μάρτιος 2012

 • -, http://www.eete-ote.gr, e-mail:[email protected]

  ! !

  3

  ** ** ** ** ** **

  , : ( ) , 160 . , . 14/2/2012 - - ( ). - - (). -, , - 86- () .

  22% , -.

  , , , , : - ,....

  => 3

  25

  - -

  - - , - - 11% .

  23-9-2011, - - - .

  H - - -, - - -...

  - , - - , .. .

  , 25 .., - -... : -, -: 1821 - , 2012 ...

  -. ,

  .

  ....

  .:3 2012

  - ;

 • -, U-LINK. :

  2 1,

  - -, -

  . . -

  . - , - - -.

  ,

  - . - - , . . ( in sourcing), . - , ...

  ,

  .

  - -

  -. ./ - , -

  - -- 3 ,

  -. , - .

  WFM , -

  141 29 IMS, .

  22 ,, ,,

  AKTIKH -, :

  : 22 ..104 33 .: (210) 52 33 456, 52 38

  318 Fax: (210) 52 45 044 E-mail:[email protected] WEB

  SITE:www.eete-ote.gr:

  : , ,

  -

  12 - , 2 .

  - . - . / . - o HR . / . ./ .

  - , -- - 24 .

  , - -. .

  !

  22

  3 ...

 • ... 1

  , - , , , : - - , - - , 22-23% , 35% .

  - -, - -, .

  , - . , - - - -, - - .

  -, - . ,, - , ,

  - -, -.

  - !

  -

  , , PSI -

  . ,, , OME-OTE!

  , -.

  , , -, , 1,408 , 753 . , , , , 182 - 84,5 !

  , , , - .... (19 , 34 66 - , 120 ), . , - . . , !! - ( ) .

  - , - , , , .

  .. - .

  . . . . .

  - -

  -

  , ,

 • OtePlus

  . , OTEPLUS, - . - - () - 2010...

  , , - , -, 586 25 511 25. - oteplus - , , 6 4, :

  25 25 8 586 511 6 439,5 383,25 4 293 255,50

  OTEPLUS, 14 , ( , , - ). , , : ,

  . - Cosmote, E value.

  . - - . - , , , .

  - , ,.

  -

  -, - .

  (): 141 ,40,5%, 6 .. 154 44,3% 2 -. 99 28,4%, 4 .. 75 21,6%, 1 . 65 18,7% 3 .. 68 19,5% 1 - .

  43 12,4% 2 .. 51 14,7% 1 - .

  - :* () 664 39,81% 6 (926 50,35%, 8 2009)* () 363 21,76% 3 (384 20,88%, 3 2009) * 223 , 13,37% 2 (167 9,08% 1 2009). * () 216 , 12,95%,2 (195 10,60% 2 2009).* 202 , 12,11%, 2 (167 9,08% 1 2009).

  H WIND

  Wind - (), . Wind - 270 , , -, . -!

  Wind , , - - , - ... -, ...

  ... . - - , - outsourcing, . , - , -. . - -, , .

 • ,

  , - . 4 , -, , , - .

  - , 75 , - . .

  , , -, , ;

  , ... ... ,, , - , , , ....

  -, , , Cosmote . ,

  , , - -

  , , , , .

  , , :

  , , -- 100 !; 100 !;

  ... ;

  ...

  - . ., . . . . - - - -, - -.

  -: - - - ;

  - - : -

  - ( ), - ....

  - - . - - -.

  ... - :,

  Deutsche Telekom . , - , - (. , DeutscheTelekom Cosmote, AMC, Globul, Cos-mote Romania, Romtelecom) - (Service Arrangements). - 2012 Service Arrangements 7 ., DT .

  , D.T. , 300 . , 160 . , , ;

 • (*) - , 2005

  - - *

  .. . -, - ,

  , , . , , , , , ; , -. - ;

  . , , - .

  , , . .

  , 40, - . -

  , , . , - . .

  , , -. , -, , 66, .

  18, 2 1946, 100

  , -

  , 2 1946 : , - T - - ( ):

  10 . ' - , , - .

  . o , - .

  -; Ti ; ;' - -. - .

  ' - ; ' -

  , - . ; - ; - 50. -; oi ; ;...

  T

 • IP Multimedia Subsystem(IMS)

  S - - . , , , , .

  IMS - - - . , - , , (data plane)., , - , - S . IMS , , - , -, .

  ... -, , Softswitch IMS, - Huawei.

  IMS multimedia - (Next Generation Networking (NGN)), IP. , - , - . - ,

  GSM PSTN, SS7 (.. TUP, ISUP, TCAP) SIP. IMS :- (, , video, ,.)- (//)

  - IMS Huawei : 3GPP TISPAN ETSI I-TUT

  IMS : - ATCA(Ad-vanced Telecommunications ComputingArchitecture) - . - - . : IMS 10 . : IMS :o xDSL POTS, DSLAM, MSAN, LANo VPN NAT

  o -o UMTS / GPRS CDMA2000 GGSN PDSNo WLAN, LTE WiMAX : IMS - . - - , IPSec ESP, SIP, - . IMS IPv4 IPv4/IPv6 - IPv6 IPv4 -.

  - . - - .

  & IMS