ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

of 32 /32
ΣYΓXPONH EΠOXH KATAΛOΓOΣ EK∆OΣEΩN ΑΠΡΙΛΗΣ 2012

Embed Size (px)

Transcript of ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Page 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

ΣYΓXPONH EΠOXH

KATAΛOΓOΣ EK∆OΣEΩN

ΑΠΡΙΛΗΣ 2012Kεντρική διάθεση:

Αθήνα: Mαυροκορδάτου 3, τηλ.: 2103829835, 2103808132, fax: 2103829814Βόρεια Ελλάδα: Θεσσαλονίκη, Πλάτωνος 7, τηλ. & fax: 2310283810

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

EX. KATALOG. 2012:EX. KATALOG. 2006 4/10/12 3:20 PM Page 1

Page 2: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

KATAΛOΓOΣ EK∆OΣEΩNΑ Π Ρ Ι Λ Η Σ 2 0 1 2

Ισχύει από 1/5/2012

Tα κοσµήµατα που περιέχονται στον κατάλογοσχεδίασε ο ζωγράφος-χαράκτης Γιώργης Bαρλάµος

Page 3: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

5

TIMOKATAΛOΓOΣ 82 - ΑΠΡΙΛΗΣ 2012

ΣYΓXPONH EΠOXH EK∆OTIKH AEBEΣόλωνος 130, 106 81 Aθήνα

τηλ.: 2103320800, fax: 2103813354http://www.sep.gr, e-mail: [email protected]

Bιβλιοπωλεία:

AΘHNA: Mαυροκορδάτου 3, τηλ.: 2103829835, 2103808132, fax: 2103829814ΘEΣΣAΛONIKH: Πλάτωνος 7, τηλ. & fax: 2310283810

ΠΑΤΡΑ: Κανακάρη 159, τηλ.: 2610222804, fax: 2610222768

Kεντρική διάθεση:

Αθήνα. Mαυροκορδάτου 3, τηλ.: 2103829835, 2103808132, fax: 2103829814

Βόρειας Ελλάδας:Θεσσαλονίκη, Πλάτωνος 7, τηλ. & fax: 2310283810

Π E P I E X O M E N A

EΛΛHNIKH ΛOΓOTEXNIAAπό τη λογοτεχνική µας παράδοση ....................................................................... 7Mυθιστορήµατα ....................................................................................................... 8∆ιηγήµατα ................................................................................................................ 12Ποίηση ...................................................................................................................... 14Kινηµατογράφος ..................................................................................................... 16Θέατρο ...................................................................................................................... 16∆οκίµια-Mελέτες ..................................................................................................... 16

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛOΓOTEXNIAΠεζογραφία .............................................................................................................. 17Ποίηση ...................................................................................................................... 22

ΠAI∆IKH ΛOΓOTEXNIAΓια µικρά παιδιά ..................................................................................................... 23Mε πτυσσόµενη εικονογράφηση ............................................................................. 26Pωσικά λαϊκά παραµύθια ....................................................................................... 26Παραµύθια του κόσµου .......................................................................................... 27Mε εικονογράφηση του I. Mπιλίµπιν .................................................................... 28Για µεγάλα παιδιά ................................................................................................... 29Nεανική βιβλιοθήκη ................................................................................................. 33Bιβλία γνώσεων ....................................................................................................... 35

MAPΞ - ENΓKEΛΣ - ΛENINMαρξ - Ένγκελς - Λένιν ......................................................................................... 36Mελέτες για τα έργα των Mαρξ - Ένγκελς - Λένιν .............................................. 38Kαρλ Mαρξ, Tο Kεφάλαιο ..................................................................................... 39B.I. Λένιν, Άπαντα .................................................................................................. 39

ΠOΛITIKH KAI KOINΩNIAIδεολογία-Πολιτική ................................................................................................. 41Ντοκουµέντα ............................................................................................................ 43Φιλοσοφία ................................................................................................................ 45Oικονοµία ................................................................................................................ 45Kοινωνιολογία ........................................................................................................ 47Ψυχολογία ................................................................................................................ 48Παιδεία ..................................................................................................................... 49Tέχνη και Πολιτισµός ............................................................................................. 50Λευκώµατα ............................................................................................................... 51Iστορία - Aναµνήσεις - Xρονικά ........................................................................... 52

BIBΛIA ΠOY ∆IAΘETEI H «ΣE»Σοβιετικά βιβλία στα ελληνικά ............................................................................... 58Λογοτεχνία ............................................................................................................... 59Iδεολογία-Πολιτική ................................................................................................. 59Iστορία ...................................................................................................................... 60∆ιάφορα .................................................................................................................... 61

Page 4: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

E Λ Λ H N I K H Λ O Γ O T E X N I A

Aπό τη λογοτεχνική µας παράδοση

Mε ΦΠA

K. ΘEOTOKHΣ Eπιλογή, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

K. ΘEOTOKHΣ Οι σκλάβοι στα δεσµά τους, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

∆. ΓP. KAMΠOYPOΓΛOY Aττικοί έρωτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

∆. ΓP. KAMΠOYPOΓΛOY Iστορίες από την παλιά Aθήνα . . . . . . . . . . . . **

M. ΓP. KAMΠOYPOΓΛOY Aθηναϊκά παραµύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

A. KAPKABITΣAΣ Λόγια της πλώρης, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

A. KAPKABITΣAΣ O ζητιάνος - Παλιές αγάπες, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00

P. MΠOYMH-ΠAΠA H Xρυσώ, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

A. ΠAΠA∆IAMANTHΣ Eπιλογή I, 7η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

A. ΠAΠA∆IAMANTHΣ Eπιλογή II, 6η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

A. ΠAΠA∆IAMANTHΣ Eπιλογή III, κοινωνικά διηγήµατα, 2η έκδ. . . . . . . 13,15 14,00

A. ΠAΠA∆IAMANTHΣ H φόνισσα, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

K. ΠAPOPITHΣ Tο µεγάλο παιδί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

K. ΠAPOPITHΣ Aπ’ τη ζωή του δειλινού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

K. ΠAPOPITHΣ Oι νεκροί της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

E. POΪ∆HΣ Συριανά διηγήµατα, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

K. XATZOΠOYΛOΣ O πύργος του ακροπόταµου, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . **

K. XATZOΠOYΛOΣ Aγάπη στο χωριό - Yπεράνθρωπος . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

K. XATZOΠOYΛOΣ Φθινόπωρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

7

• Επιστροφές γίνονται δεκτέςως το 40% των ετήσιων αγορών

* Kυκλοφορεί προσεχώς** Eξαντληµένο

*** Συλλογικές εργασίες

Page 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

∆. KATΣAMAKH Εκεί που πετούσαν οι αετοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

∆. KATΣAMAKH Tα ανθρωπάκια του ιδρώτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

∆. KATΣAMAKH Το βάθος της καρδιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

∆. KATΣAMAKH Οι ένορκοι του Παρισιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Λ. ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ Το µονοπάτι των λαµπερών χαλικιών . . . . . . . . . . . 20,66 22,00

M. KOPNHΛIOΣ O άλλος δραπέτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

M. KOPNHΛIOΣ Χάρτινες βαρκούλες στη Μακρόνησο . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00

K. KOTZIAΣ Γαλαρία Nο 7, 11η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

K. KOTZIAΣ Kαπνισµένος ουρανός, 10η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

K. KOTZIAΣ O αλύγιστος, 8η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00

K. KOTZIAΣ O παράνοµος, 7η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

N. KYTOΠOYΛOΣ H δοκιµασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

N. KYTOΠOYΛOΣ O µεγάλος ανήφορος, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

N. KYTOΠOYΛOΣ H µάχη της Nάουσας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

N. KYTOΠOYΛOΣ O Mπελέτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

N. KYTOΠOYΛOΣ Tο στοίχηµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

A. ΛAMΠPOY Xρωµατιστοί κύκλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

HΛ. ΛEΦOYΣHΣ Aσηµίνα Λαΐου. O εθνικός δρυµόςτων δακρύων (Kρατικό βραβείο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

HΛ. ΛEΦOYΣHΣ Nήσος Tρίκερη, τη... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

HΛ. ΛEΦOYΣHΣ Xωρικοί― Tόµος I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00― Tόµος II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00― Tόµος III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

B. ΛIOΓKAPHΣ H µάνα του καλοκαιριού, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

B. ΛIOΓKAPHΣ Tι θα γίνει επιτέλους µε τη µαµά; 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00

B. ΛIOΓKAPHΣ Συνοικισµός Xαροκόπου, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

9

Mυθιστορήµατα

Mε ΦΠA

M. AΛΕΙΦΕPOΠOYΛOY–ΧΑΛΒΑΤΖΗ Μάνα, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

M. AΛEΞAN∆POΠOYΛOΣ Tα θαύµατα έρχονταιστην ώρα τους, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,10 6,50

N. AΠOΣTOΛOΠOYΛOY Mη νοµιµόφρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,23 4,50

Τ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ∆υτική λεωφόρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

Τ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Η δεύτερη άνοιξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

Τ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Οι µετανάστες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

Τ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Πικρό αντίδωρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

ΣT. BAΛΣAMOΣ ∆άκρυ και ελπίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

ΣΤ. ΒΑΛΣΑΜΟΣ, Ιστορίες του Mr MILTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

E. BOΪΣKOY Eφιάλτες και όνειρα, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Κ. ΓΚΕΛΜΠΕΣΗ-ΓΚΙΟΥΝΗ Τελικά ο έρωτας είναι κεραυνοβόλος . . . . . . 18,78 20,00

Β. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Αναρά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

K.ΓΕΡΟΖΗΣΗ Αναδροµή στο χώρο και το χρόνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

K.ΓΕΡΟΖΗΣΗ Νέα Υόρκη, Παρίσι, Βαγδάτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Π. ∆APAKH Tαξίδι µνήµης και ονείρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

Τ. ΖΟΜΠΟΛΑΣ «Εξ οικείου σφάλµατος» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

∆. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ώσπου να ’ρθει το αύριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

ΚΛ. ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Αυγούστα Θεοδώρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Μ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ Όσα δε σβήνει ο χρόνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00

ΜΠ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΣΣ∆. Με το χέρι στην καρδιά, 1968-1993, 2η έκδ. . . . . . 14,08 15,00

ΜΠ. ΙΩΑΝΝΟΥ Η βαλίτσα του Γιώργη Πικρογιώργη . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

Λ. KANEΛΛHΣ O ∆ον Kιχώτης σε νέες περιπέτειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

Λ. KANEΛΛHΣ O Κουστό και οι τυφώνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

8

Page 6: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Λ. ΠETAΛA-ΠAΠA∆OΠOYΛOY Tο τέρµα της αντοχής . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

∆. ΠΕΤΡΟΥΛΑ Πού ’ναι η µάνα σου, µωρή; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

Ε. ΠΟΛΙΤΗ–ΜΕΛΑ Στην Αθήνα του Αλκιβιάδη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Γ. ΠPIOBOΛOΣ O δρόµος ως το Θιάκι, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Γ. ΠPIOBOΛOΣ Όσο βαστούσαν τα µελτέµια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Π. ΠΟΥΛΟΣ Η ιστορία ενός ανθρώπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

∆. PABANHΣ-PENTHΣ O δροµάκος µε την πιπεριά, 11η έκδ. . . . . . . . . . . 18,78 20,00

∆. PABANHΣ-PENTHΣ Ένα κοµµάτι ουρανός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

∆. PABANHΣ-PENTHΣ ∆έκα ατέλειωτες ώρες, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

∆. PABANHΣ-PENTHΣ H σφηγκοφωλιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Χ. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ Με τη Λόπη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Χ. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ Σε καιρούς δύσκολους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

X. ΣAKEΛΛAPIOY Tα παραµύθια του Aβραάµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Γ. ΣI∆EPHΣ H Γιωργαλού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Z. ΣKAPOΣ Oι ρίζες του ποταµού (Kρατικό βραβείο)α. Pαγιάδες και κολήγοι, 6η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00β. Aστοί και εργάτες, 6η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00γ. Aντίσταση και πόλεµος, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

Z. ΣKAPOΣ O κόσµος των ελπίδων, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

N. ΣKOYTAΣ Pίξε λίγο άσπρο µην το φοβάσαι, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Π. ΣΩTHPAKOY Kαιάδας A.E., 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζωή δίχως συµβιβασµούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ Το µικρό χωριό της λίµνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

Χ. ΤΣΑΝΤΗΣ Με βάρκα το ταξίδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Χ. ΤΣΑΝΤΗΣ Το πηγάδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

Σ. ΦIΛIΠΠOY-∆APAKOY Nήλιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

11

B. ΛIOΓKAPHΣ Tο µεγάλο δίληµµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

B. ΛIOΓKAPHΣ Aναζητώντας το χαµένο γάτο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

B. ΛIOΓKAPHΣ Ένα συνηθισµένο περιστατικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

B. ΛIOΓKAPHΣ Τι είδε η Γιασµίν; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

Μ. ΛΟΪΖΟΥ Μαρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Z. MAMAΛAKH Έρως εναντίον Έιτζ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,10 6,50

Z. MAMAΛAKH Aφιόνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,10 6,50

Κ. ΜΑΝΙΑΣ Χαρίδηµος και Κληµεντίνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Κ. ΜΑΝΙΑΣ Ο καπεταν-Μανούσος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

N. MOΛYBIATHΣ Eπικίνδυνες αποστολές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Μ. ΜΟΥΖΑΚΗ Η γυναίκα και τα οξύµωρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Μ. ΜΟΥΖΑΚΗ Χλόη Χάριτος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Θ. ΜΠΑΛΟ∆ΗΜΑΣ Συµπτωµατικές οι οµοιότητες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

Κ. MΠOΣHΣ O κραβαρίτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

K. MΠOΣHΣ ...Kαι το τρένο τραβούσε για τα ξεχερσώµατα . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

Μ. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ Οι κλέφτες του ήλιου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

Λ. ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY Xάσαµε και το φεγγάρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,10 6,50

E. ΠANΣEΛHNOY O τελευταίος τρύγος, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Γ. ΠAΠAΓIANNHΣ Πέντε ώρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Α. ΠΑΠΑΚΟΥ–ΛΑΓΟΥ Ανδρόνικος Α Κοµνηνός, ο «Φιλόλαος» . . . . . . . 15,02 16,00

Α. ΠΑΠΑΚΟΥ–ΛΑΓΟΥ Ευρύλοχος Αλεύα ο Λαρισαίος . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

A. ΠAΠAΛEΞAN∆PATOY- ΛYMΠEPOΠOYΛOY Γυµνοίµε τα χέρια στις τσέπες, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Γ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Το δόκανο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Γ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Η ζώνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

10

Page 7: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Π. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ Στο στόµα του λύκου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

NT. ΠEΠΠA Λάινα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Γ. ΠΟΥΓΟΥΝΙΑΣ Συναξάρι νεοµαρτύρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

X. ΣAKEΛΛAPIOY Oι κανίβαλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

N. ΣAPANTAKOΣ Mετά την αποψίλωση, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

N. ΣAPANTAKOΣ Για µια πορεία, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Γ. ΣI∆EPHΣ Tα πεζά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Θ. ΣI∆EPHΣ Bαγόνια στη βροχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Z. ΣKAPOΣ Aλλαγή συνθηκών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50

Z. ΣKAPOΣ ∆ιηγήµατα Άπαντα― Tόµος Α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00― Tόµος Β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Γ. ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ «Αγαπάω...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Γ. ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ Σκόρπιες σελίδες της ζωής και του ονείρου . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Γ. ΦAΣIΛH-ΓIAXNH Mετανάστες εσωτερικού, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Σ. ΦIΛNTIΣH Oι κουβαρίστρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

E. ΦΛΩPATOY- ΠAΪ∆OYΣH Tα παιδιά του Kρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

E. ΦΛΩPATOY- ΠAΪ∆OYΣH Tο τελευταίο χελιδόνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

B. ΦYTΣIΛHΣ Κουβέντες του κυνηγιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

B. ΦYTΣIΛHΣ ∆ιακριτικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00

B. ΦYTΣIΛHΣ Πληγές του Εµφύλιου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Γ. XAPATΣI∆HΣ Bάσανα και θυµοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Γ. XAPATΣI∆HΣ Tο ασανσέρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Στη θύελλα του Eµφύλιου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

*** Tο διήγηµα της Aντίστασης― Tόµος 1ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00― Tόµος 2ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

13

∆ιηγήµατα

Mε ΦΠA

M. ANTΩNIOY Xαµένες ευκαιρίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

A. APΓYPOKAΣTPITHΣ Oι παντόφλες του έρωτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Τ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Το καραβάνι των γυµνών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Τ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Η µεγάλη νύχτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Π. ∆ΑΡΑΚΗ Τα χρυσοΰφαντα όνειρα της Ροδόκλειας . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Θ. ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ CABRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Θ. ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Από την αρχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Τ. ΖΟΜΠΟΛΑΣ Γραφή παρανόµων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Κ. ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ Πινελιές από την Αντίσταση στην Αθήνα . . . . . . . 6,57 7,00

Κ. ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ Ανώνυµοι ήρωες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Σ. KAPAMOΛEΓKOY O λαός του ήλιου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

ΣΤ. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ Παρακαλώ µη θίγετε το φασισµό µου . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Ν. ΚΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιστορίες του βουνού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Ν. ΚΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Το όνειρο του Γιάντζου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

∆. ΛAΛA-KPIΣT Παίρνω αµπάριζα και βγαίνω, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

HΛ. ΛEΦOYΣHΣ Tύµπανα του 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Β. ΛΙΟΓΚΑΡΗΣ Ιστορίες στοχασµού και αναψυχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Π. MΠIKOΣ Kαθώς µεγαλώναµε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

N. MΠΛETAΣ-∆OYKAPHΣ Nεολαίοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

E. ΠANΣEΛHNOY Tο γάλα της συκιάς, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

N. ΠAΠAN∆PEOY Aνθρώπινα µέτρα, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

N. ΠAΠAN∆PEOY Mνήµες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

N. ΠAΠAN∆PEOY Ιχνηλασίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

A. ΠAΠAΛEΞAN∆PATOY-ΛYMΠEPOΠOYΛOY Kραυγές σιωπής . . . . . 5,63 6,00

12

Page 8: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

AN. MAPTAΛHΣ Συνέχεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

Μ. ΜΟΥΖΑΚΗ ∆ίχως τα µονάκριβα κανείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Μ. ΜΟΥΖΑΚΗ Σε ό,τι στεφανηφόρο αιµορραγεί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Θ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Μονοπάτια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

T. ΞANΘOΠOYΛOΣ Σε πρώτο πρόσωπο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

I. ΠAPOYΛAKH H ανάσα του δέντρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

Α. ΠΟΥΛΟΣ Στον καφέ των δέκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

∆. PABANHΣ-PENTHΣ Pεπορτάζ για ένα ζεστό Nοέβρη, 3η έκδ. . . . . . . . 4,69 5,00

Γ. PITΣOΣ Συντροφικά τραγούδια, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Γ. ΣI∆EPHΣ Ο τελευταίος επαναστατικός χαιρετισµός . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00

Γ. ΣI∆EPHΣ Tα ποιητικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00

Γ. ΣI∆EPHΣ Αλληλούια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00

Z. ΣKAPOΣ Tο φλογισµένο βουνό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Π. TZIBAΣ Oι επιδέξιοι κιβδηλοποιοί κι ο κουτσός χαµάλης . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

T. TΣEKOY-ΠEΛEKH Γονιµοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

Γ. ΦAΣIΛH-ΓIAXNH Πολύκοσµη ερηµιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

K. XIΩTAKHΣ Hλιόφωνες και µαδαρόστρατες, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

*** Φώτα πορείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

15

Ποίηση

Mε ΦΠA

Φ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Ποιήµατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Μ. ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΛΒΑΤΖΗ Προµηθέων τόποι . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σκοτεινά µονοπάτια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Θ. AΣIKHΣ Aποσκευές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Θ. AΣIKHΣ Αρτηρίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Θ. AΣIKHΣ Eισβολή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Θ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ 101 ΟΙ ΙΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Θ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Απόπειρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

A. ΓIAΛAMAΣ Aγώνες και καηµοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

HΛ. ΓIANNIPHΣ Aπαλού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

A. ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ Στο νησί των Αργών ναυτών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

A. ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ Κόκκινο καλοκαίρι συγκαταβατικό . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

A. ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ Η σφαγή των νηπίων ονείρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Γ. ΘEO∆ΩPAKHΣ Ένα τραγούδι του καιρού µας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Α. ΚΑΪΛΑΣ Παρτιτούρες µιας ηρωικής συµφωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

N. KAΛAMAKHΣ Aρµυροί δρόµοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00

N. KAΛAMAKHΣ Στην τροχιά του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00

M. KANTAPTZH Kαταγραφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00

KAΠETAN KΩΣTAΣ Tέσσερα ποιήµατα και το σύρµα . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

A. KAPAΛIBANOΣ Σοδειά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Θ. KPITΣINIΩTHΣ Σάρκινο φασµατοσκόπιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

M. ΛYΓIZOΣ Ποίηση της Aντίστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

Θ. MAPKOΠOYΛOΣ Mοντέλο σώµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

14

Page 9: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α Λ O Γ O T E X N I A

Πεζογραφία

Mε ΦΠA

T. AΪTMATOΦ Tο ικρίωµα, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

T. AΪTMATOΦ H λεύκα µε το κόκκινο µαντίλι, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . **

T. AΪTMATOΦ Mια µέρα, ένας αιώνας, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

T. AΪTMATOΦ Tο µάτι της καµήλας, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

T. AΪTMATOΦ Tο χωράφι της µάνας, 16η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Λ. APAΓKON Oι κοµµουνιστές― Tόµος 1ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00― Tόµος 2ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00― Tόµος 3ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00― Tόµος 4ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00― Tόµος 5ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

M.A. AΣTOYPIAΣ Oι άνθρωποι από καλαµπόκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

MΠ. BAΣIΛIEΦ Eίναι γαλήνια εδώ η χαραυγή, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Π. BEZINOΦ Άσπρα άλογα µέσ’ στη νύχτα, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

Ρ.Β. ΒΙΒΟ Ο Λούις και ο Τζον στο Μοραθάν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Λ. ΓKIΓIOY Aντζελίνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Λ. ΓKIΓIOY Tο σπίτι του λαού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Φ. ΓKΛANTKOΦ Tσιµέντο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

M. ΓKOPKI H µάνα, 10η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

M. ΓKOPKI Bάρενκα Oλεσόβα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

M. ΓKOPKI Iστορίες από την Iταλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Π.Α. ΓΟ∆ΟΪ Εξοµολογήσεις ενός µοναχού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

B. ΓOYΛΦ Tα χρόνια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

A. ZEΓKEPΣ H εκδροµή των νεκρών κοριτσιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

E. ZOΛA Tο χρήµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00

17

KινηµατογράφοςMε ΦΠA

Σ. TPIANTAΦYΛΛOY Kινηµατογραφηµένες πόλεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

ΘέατροMε ΦΠA

Γ. PITΣOΣ Πέρα από τον ίσκιο των κυπαρισσιών, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

X. ΣAKEΛΛAPIOY Tο θέατρο της Aντίστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

∆οκίµια-MελέτεςMε ΦΠA

M. AYΓEPHΣ Iδεολογικά, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

ΣT. ΓEPANHΣ Kώστας Bάρναλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

EYΓ. ZΩΓPAΦOY O «ευλογηµένος» Aθηναιογράφος∆ηµήτρης Γρ. Kαµπούρογλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο Βασίλης Ρώτας και το έργο τουγια παιδιά και εφήβους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,05 32,00

N. MΠEΛOΓIANNH Kείµενα από την αποµόνωση, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . **

P. MΠOYMH-ΠAΠA Mελέτες για την ποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Μ.Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κώστας Βάρναλης. Μελέτες, 2η έκδ. . . . . . . . . . . 11,27 12.00

X. ΣAKEΛΛAPIOY H παιδική λογοτεχνία στην Aντίσταση . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ο άλλος Σκαρίµπας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Γιάννης Ρίτσος. Πάντα παρών στο κάλεσµα της εποχής(Υλικά επιστηµονικού συνεδρίου που οργάνωσε η ΚΕ του ΚΚΕ,21-22.11.2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00

*** Κείµενα για τη Μάχη Μουζάκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

16

Page 10: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Λ. MΛETΣIN O γέρος µε το µαύρο κιµονό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

X. MONTEΣ Φως ανάµεσα στις σκιές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

ΓKI NTE MOΠAΣAN Iστορίες φαντασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

ONOPE NTE MΠAΛZAK H αναζήτηση του απόλυτου . . . . . . . . . . . . . . **

ONOPE NTE MΠAΛZAK Λουί Λαµπέρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

ONOPE NTE MΠAΛZAK Oι προγραµµένοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

ONOPE NTE MΠAΛZAK Ούρσουλα Μιρουέ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90 18,00

A. MΠAPMΠIΣ H φωτιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

M. MΠAPNET Bιογραφία ενός δραπέτη σκλάβου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

A. MΠEK Η δηµοσιά του Βολοκολάµσκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

A. MΠEK O νέος διορισµός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Γ. MΠEΛI H γυναίκα φωλιά, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

I. MΠEPΓKMAN Oι καλύτερες προθέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

I. MΠEPΓKMAN Σαββατογεννηµένος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Γ. MΠONTAPEΦ H όχθη, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

A. MΠOPΣTAΓKOΦΣKI Aνήσυχα σύννεφα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

P. NOΓKEPAΣ Kι αν αύριο πεθάνω... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Φ. NTOΣTOΓEΦΣKI O φτωχόκοσµος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

Θ. NTPAΪZEP O χρηµατιστής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

B. OMΠTΣININIKOΦ H καυτή στάχτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

N. OΣTPOΦΣKI Πώς δενότανε τ’ ατσάλι, 12η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

O. OYAΪΛNT O ευτυχισµένος πρίγκιπας -Tο σπίτι µε τις ροδιές, 2η έκδ. . . . 11,27 12,00

B. OYΓKO O άνθρωπος που γελά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 25,00

B. OYΓKO ’93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 25,00

Τ. ΟΥΕΤΑΡ O Άσος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

TΣ. ΠABEZE Πριν αλέκτορα φωνήσαι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

19

Ε. ΚΑΖΑΚΕΒΙΤΣ Tο γαλάζιο τετράδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

A. KAPΠENTIEP Mεθόδου τέχνασµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

TZ. KEΪN H πεταλούδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

TZ. KEΪN Tο ελκυστικό νησί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Γ. ΚΟΖΑΚ Μαριάννα Ραντβάκοβα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Λ. KONTI Ένας λαγός µε πρόσωπο κοριτσιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Β. ΚΟΤΣΕΤΟΦ Οι Ζουρµπίν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90 18,00

M. KOΦINIO H τελευταία γυναίκα και η επόµενη µάχη, 3η έκδ. . . . . . . . 6,57 7,00

M. KOΦINIO Όταν το αίµα γίνεται φωτιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

X.K. PO∆PIΓEΣ KPOYZ H τελευταία επιστροφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

B. ΛATΣIΣ Για καινούργια ακρογιάλια― Tόµος 1ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00― Tόµος 2ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

ΛEONOΦ Oι σηµειώσεις του A.Π. Kοβιάκιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

E. ΛIΛIAN-BOΪNITΣ O οίστρος, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

TZ. ΛONTON Mάρτιν Ίντεν, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

TZ. ΛONTON Tο κάλεσµα της άγριας φύσης, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

TZ. ΛONTON Oλόχρυσο φαράγγι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

TZ. ΛONTON Η σιδερένια φτέρνα, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

B. MAΓIAKOΦΣKI Πώς ανακάλυψα την Aµερική, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

A. MAKAPENKO Παιδαγωγικό ποίηµα― Tόµος 1ος, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00― Tόµος 2ος, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90 18,00

X. MAN Oι θεές1. Άρτεµη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,002. Aθηνά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,003. Aφροδίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

X. MAN H βασίλισσα της Kύπρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

ΓK. ΓKAPΣIA MAPKEΣ H έφοδος, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Λ. Α. ΜΕΣΑ Μαϊάµι και πάλι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

18

Page 11: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

NT. ΣTOOYN Mέχρι το κόκαλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Α. ΤΟΛΣΤΟΪ Το ψωµί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

TZ. TOMΠΣON Όταν πέσει το σκοτάδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

M. TOYEΪN Aπίθανες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

MΠ. TPABEN Tο γεφύρι στη ζούγκλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

ΣT. TΣBAΪX Mαγεµένη νύχτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

ΣT. TΣBAΪX Aµόκ-Tο γράµµα µιας άγνωστης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

A. TΣEXOΦ H κυρία µε το σκυλάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Α. ΦΑΝΤΕΓΙΕΦ H συντριβή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

Α. ΦΑΝΤΕΓΙΕΦ Νέα φρουρά― Τόµος πρώτος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00― Τόµος δεύτερος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

X. ΦIΛNTINΓK H ζωή του Tζόναθαν Oυάιλντ του Mεγάλου . . . . . . . . . . 9,39 10,00

OYIΛ. ΦOKNEP Oι ακατανίκητοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

N. M. ΦOYPMANOΦ Tσαπάγεφ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

NT. XAMET O κόκκινος θερισµός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Γ. XAΣEK Ένας δολοφόνος καταζητείται, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Γ. XAΣEK Tα µυστικά της παραµονής µου στη Pωσία . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Ν. ΧΙΚΜΕΤ Τα έργα του― Βιβλίο πρώτο, 6η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00― Βιβλίο δεύτερο, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00

*** Aµερικάνικη προλεταριακή λογοτεχνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

*** Tο αόρατο φως(Eπιστηµονική φαντασία), 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** O τελευταίος πόλεµος(Eπιστηµονική φαντασία), 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

21

X. ΣOΛEP ΠOYΪΓK Tο µεγάλο γέρικο σπίτι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

X. ΣOΛEP ΠOYΪΓK Mπερτιγιόν 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

A. ΠOYΣKIN H Nτάµα Πίκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

A. ΠOYΣKIN Mικρές τραγωδίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

A. ΠOYΣKIN Παραµύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

A. ΠOYΣKIN Mπόρις Γκοντουνόφ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

A. ΠOYΣKIN H κόρη του λοχαγού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

B. ΠPATOΛINI Tα κορίτσια του Σανφρεντιάνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

TZ. ΠPIΣTΛEΪ Oδός Aγγέλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90 18,00

Α. ΠΡΟΧΑΝΟΦ Ένα δέντρο στην καρδιά της Καµπούλ . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00

TZ. PAΘMΠON Oι ευρωδολοφόνοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

P. PAΪT Γέννηµα θρέµµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

B. PAΣΠOYTIN H πυρκαγιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

TZ. PINT ∆έκα µέρες που συγκλόνισαν τον κόσµο, 12η έκδ. . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

TZ. PINT Eπιλογή από το έργο του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

A. M. PONTPIΓKEZ Oι άνθρωποι της σιωπής, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

A. ΣAMIΣO H αξιοθαύµαστη ιστορία του Πέτερ Σλέµιλ . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Γ. ΣEMIONOΦ ∆εκαεφτά στιγµές της άνοιξης, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Γ. ΣEMIONOΦ ∆ιατάσσεσαι να επιζήσεις, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Γ. ΣEMIONOΦ Eπέκταση― Tόµος 1ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **― Tόµος 2ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Γ. ΣEMIONOΦ Tο TAΣΣ εξουσιοδοτείται να δηλώσει... . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Α. ΣΕΡΑΦΙΜΟΒΙΤΣ Ο σιδερένιος χείµαρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

A. ΣINKΛEP H ζούγκλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

A. ΣINKΛEP Ο βασιλιάς άνθρακας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

M. ΣOΛOXOΦ H µοίρα ενός ανθρώπου, 7η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

20

Page 12: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Π A I ∆ I K H Λ O Γ O T E X N I A

Για µικρά παιδιά

Mε ΦΠA

AΛEΞAN∆PA Tο κορίτσι και το θυµάρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00Eικονογράφηση: AΛEΞAN∆PA

Γ. ANEZINH-ΛEPAKH H τύχη του Φασαρίκου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00Eικονογράφηση: Z. KYTOΠOYΛOY

Γ. ANEZINH-ΛEPAKH Περιπέτεια στο δάσος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: Λ. TZAKI

Λ. APANITOY 19 παράλογα και ένα µε 2 άλογα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: ΣTAΘHΣ

Φ. BAKAΛH-ΣYPOΓIANNOΠOYΛOY O πελαργόςκαι η παρέα του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Eικονογράφηση: Φ. BAKAΛH-ΣYPOΓIANNOΠOYΛOY

A. BAPEΛΛA Γελαστός κι αγέλαστος, 7η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Zωγραφιές: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

M. BAΣIΛEIA∆OY H τερατούπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Eικονογράφηση: Z. KYTOΠOYΛOY

M. BAΣIΛEIA∆OY O καραµελοβασιλιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Eικονογράφηση: Z. KYTOΠOYΛOY

M. BAΣIΛEIA∆OY Oι ιστορίες του ΓατώνουNιαρ-Nιάουζεν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: Λ. ∆ENEZAKH

M. BAΣIΛEIA∆OY Aχ, αυτοί οι µεγάλοι! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: Λ. ∆ENEZAKH

Τ. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΟΥ Άλφα-άλφα, Βήτα-βήτα έµαθα την Αλφαβήτα . . . . . . . . 11,27 12,00Eικονογράφηση: X. ΓAΓΓA∆H

EIP. KAMAPATOY-ΓIAΛΛOYΣH Tο ταξίδι του έξυπνουκαι του πονηρού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Eικονογράφηση: E. MEΛA

EIP. KAMAPATOY-ΓIAΛΛOYΣH Tο ξενολούλουδο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: I. TEPΛI∆OY

23

Ποίηση

Mε ΦΠA

Φ. BEPAMENTI Tο αντάρτικο κοχύλι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

B. MAΓIAKOΦΣKI B.I. Λένιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Γ. K. MIΛEΦ Σεπτέµβρης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

MΠ. MΠPEXT Ποιήµατα, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

A. MΠEXPAMOΓΛOY Tουρκία, θλιµµένηµου πατρίδα, πατρίδα µου ωραία, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

22

Page 13: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

XP. ΣΠYPOΠOYΛOY-ΣΠANOY Ολυµπιακοί αγώνες στη χώρατων Πιγκουΐνων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Εικονογράφηση: XP. ΓΑΓΓΑ∆Η

XP. ΣΠYPOΠOYΛOY-ΣΠANOY Tο θαλασσόδεντρο . . . . . . . . . . . . . . . **Mε παιδικές ζωγραφιές

A. TZΩPTZHTο καµένο δεντράκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00Tα τολµηρά ψαράκια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00H αλεπού κηπουρός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00Eικονογράφηση: Λ. ∆ENEZAKH

A. TZΩPTZH Όταν η φαντασία παίζει... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: Λ. ∆ENEZAKH

Α. ΤΟΛΣΤΟΪ Η Μαριάννα και το πουλί της φωτιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Εικονογράφηση: ΡΩΞΑΝΗ

Σ. ΦIΛNTIΣH Στη βηθλεέµ του βυθού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Mε παιδικές ζωγραφιές

I. XATZHΠANAΓIΩTH O κοκκινοκαρδούλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Eικονογράφηση: I. XATZHΠANAΓIΩTH

ΦP. XATOΓΛOY Tέσσερις εποχές στη µικρή µου ζωή . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Φωτογραφίες: Σ. ΣAKEΛΛAKOΣ

ΦP. XATOΓΛOY Είµαι η πέτρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Φωτογραφίες: Σ. ΣAKEΛΛAKOΣ

ΦP. XATOΓΛOY Oι 24 φίλοι µου, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Eικονογράφηση: ΦP. XATOΓΛOY

ΦP. XATOΓΛOY O Στέλιος και η Λορίτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00Eικονογράφηση: ΦP. XATOΓΛOY

A.Π. ΨYXOΓIOY O σταρένιος, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: A.Π. ΨYXOΓIOY

A.Π. ΨYXOΓIOY H ιστορία του νερού, 8η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Eικόνες: Φ. BAKAΛH-ΣYPOΓIANNOΠOYΛOY

A.Π. ΨYXOΓIOY Tο γλαράκι, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: ∆. KEΠEPTH

Α.Π. ΨΥΧΟΓΙΟΥ Το άρωµα των λουλουδιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Εικονογράφηση: Χ. ΓΑΓΓΑ∆Η

25

EIP. KAMAPATOY-ΓIAΛΛOYΣH O κύριος Σωσίβιος Xαχαχά . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: X. ΓAΓΓA∆H

E. KAPAΛAZOY-KAPAMΠOYPNH Παίζω-Zωγραφίζω . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: E. MEΛA

Z. KYTOΠOYΛOY Mια χάρτινη πεταλούδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: Z. KYTOΠOYΛOY

M. ΛANTA Tο µαγαζί της Πέπα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Eικονογράφηση: B. ΣANTEΣMAΣEΣ

M. ΛENOY∆IA Tα γαλανοµατάκια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Zωγραφιές: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

Γ. MAPINOΣ O ανθρωποφάγος φίλος του κλόουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Eικονογράφηση: YB. ΠAΠA∆OΠOYΛOY

Γ. MAPINOΣ O Κλόουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00Eικονογράφηση: Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Γ. MAPINOΣ Το τσίρκο µας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00Eικονογράφηση: Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Γ. MAPINOΣ Tο ηφαίστειο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00Eικονογράφηση: Γ. KYPIAKI∆HΣ

Z. MEΛA-ΦΛΩPOY Xελωνάκια Kαρέττα-Kαρέττα . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Eικονογράφηση: Z. MEΛA-ΦΛΩPOY

P. MΠOYMH-ΠAΠA Tο παραµύθι της µαγικής φλογέρας . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Zωγραφιές: Σ. ΦOPTΩMA

P. MΠOYMH-ΠAΠA Θάλασσα γαλανοµάτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00Zωγραφιές: ∆. KEΠEPTH

E. ΠAΠA∆OΠOYΛOY-KONTOΠO∆H O Nικόλας κι ο Mεταξένιος . . . 5,63 6,00Zωγραφιές: E. ΣTAΓKOY

Λ. ΠETAΛA-ΠAΠA∆OΠOYΛOY Bρες ποιο ζωάκι είµαι, 6η έκδ. . . . . . . . **Σχέδια: ΦP. XATOΓΛOY

Λ. ΠETAΛA-ΠAΠA∆OΠOYΛOY Έλα να ψάξουµε στον κήπο, 3η έκδ. . 2,82 3,00Σχέδια: EΠIΣTHMH Φ.

EΛ. ΠPIOBOΛOY Ένας γελωτοποιός για κλάµατα . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Eικονογράφηση: M. KOPITΣOΓΛOY

XP. ΣΠYPOΠOYΛOY-ΣΠANOY Η Πιγκουϊνία και τα πιγκουϊνάκια της . . . 6,57 7,00Εικονογράφηση: XP. ΣΠYPOΠOYΛOY-ΣΠANOY

24

Page 14: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Tο κουτσό λελέκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35 2,50Eικονογράφηση: P. XAΛIΛOΦ

Tο χρυσό άρµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35 2,50Eικονογράφηση: M. MAΓIOΦIΣMετάφραση-απόδοση στα ελληνικά: ∆. PABANHΣ-PENTHΣ

Hλία Mούροµετς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50Zωγράφος: AP. TIOYPIN

O Nτοµπρίνια και ο Aλιόσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50Zωγράφος: B. ΛOYKIANETΣ

O Nτοµπρίνια και το φίδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50Zωγράφος: N. BOPOMΠIOΦ

H µικρή Xιονάτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35 2,50Zωγράφος: M. MEZENINOΦ

O Aλιόσα και ο ∆ρακογέννητος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50Zωγράφος: B. ΛOYKIANETΣ

O τοξότης και το χρυσό φτερό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50Zωγράφος: E. BΛANTITΣENKO

H κακοτυχιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50Zωγράφος: E. ΛIΣNEP

H κυρα-Aλεπού κι ο Λύκος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50Zωγράφος: E. ΛIΣNEPAπόδοση: B. MΠOΓIAPINOΦ

Παραµύθια του κόσµου

Mε ΦΠA

ANΩNYMOY Tα ανθρωπάκια του Σβάµπεντο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Eικονογράφηση: IΛ. XATZHΠANAΓIΩTH

Θιβετιανά παραµύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Eικονογράφηση: Z. KYTOΠOYΛOY

ΛEYKOPΩΣIKA ΠAPAMYΘIA H χρυσή µηλιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: N. ΠOΠΛAΣKAΓIA

27

ΠAPAMYΘIA TOY ΛAOY MAΣKαταγραφή: ΠITΣA ΣΩTHPAKOYEλαφάκια κουντουνάκια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Eικονογράφηση: EΛ. ΠAΣΠAΛIAPH

Mε πτυσσόµενη εικονογράφηση

Mε ΦΠA

Σ. MAPΣAK Tο χαζοποντικάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Σ. MAPΣAK Zωάκια σε ζωολογικά σπιτάκια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

A. MΠEΣΛIK Όρτσα τα πανιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

B. OΣEΓEBA H καλοσυνάτη µικρή κυρά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Eικονογράφηση: Λ. MAΓIOPOBA

K. TΣOYKOΦΣKITο κοτοπουλάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Tο τηλέφωνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Tο ρολόι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,16 5,50Ο κόκορας και το φασόλι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,16 5,50H βατραχίνα βασιλοπούλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Oι αγριόχηνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Άκου βρες το ξαναπές το . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,16 5,50Tο ζαχαροκάλυβο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,16 5,50

Pωσικά λαϊκά παραµύθια

Mε ΦΠA

∆ιασκευή: A.N. TOΛΣTOΪ Tο ρεπάνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Eικονογράφηση: B. ΛOΣINAπόδοση: B. BATAΓKIN - B. ΣATΣKOBA

26

Page 15: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Για µεγάλα παιδιά

Mε ΦΠA

Γ. ANEZINH-ΛEPAKH Tα κατορθώµατα της Σβέλτης . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: K. ΓPHΓOPIA∆HΣ

Γ. ANEZINH-ΛEPAKH H περιπέτεια µιας καρδερίνας . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00Eικονογράφηση: E. MEΛA (Kρατικό βραβείο εικονογράφησης 2000)

Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Η Λεία στη χώρα των πουλιών . . . . . . . . 11,27 12,00Εικονογράφηση: ΡΩΞΑΝΗ

Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το δέντρο που περπάτησε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00Eικονογράφηση: E. MEΛA

Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το τραγούδι των πουλιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: E. MEΛA

B. APBANITI∆OY Tο τραγούδι της εξοχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Eικονογράφηση: K. PO∆ITH

Z. BAΛAΣH Tα δώρα του αγέρα, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Eικονογράφηση: E. MEΛA

M. BAΣIΛEIA∆OY Tο ερωτευµένο αστέρι, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00Eικονογράφηση: NT. MΠOZINAKH

M. ΓKOPKI H φλογερή καρδιά του Nτάνκο, 10η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00Σχέδια: MΠ. NTEXTEPIOΦ

M. ΓKOPKI Tο σπουργιτάκι, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35 2,50Σχέδια: Γ. TΣAPOYΣIN

A. ΓKPAMΣI Tο δέντρο του σκαντζόχοιρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: M. E. AΓKOΣTINEΛI

Π. ∆APAKH Tα περιστέρια του καµπαναριού, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: Z. KYTOΠOYΛOY

Π. ∆APAKH Tο στοίχηµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Zωγραφιές: YB. ΠAΠA∆OΠOYΛOY

Π. ∆APAKH Tώρα θέλω να χορέψω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Zωγραφιές: YB. ΠAΠA∆OΠOYΛOY

Π. ∆APAKH Ένα αχόρταγο δέντρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: ΣΠ. ∆EPBENIΩTHΣ

Π. ∆APAKH O Γυµνός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: NT. MΠOZINAKH

29

ΓIAΠΩNEZIKA ΠAPAMYΘIA Tο κορίτσι που αγάπησε το δέντρο . . . . 9,39 10,00

ΠEPΣIKA ΠAPAMYΘIA O έξυπνος Σάχης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

AΦPIKANIKA ΠAPAMYΘIA Tα ταµ-ταµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

AΣIATIKA ΠAPAMYΘIA Ένα βουνό από πετράδια . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: E. ΓKΛOYΣENKO

MOΓΓOΛEZIKA ΠAPAMYΘIA O γιος του βουνού . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: Γ. KYPIAKI∆HΣ

*** ∆ΕΚΑ ΛΑΪΚΑ ΚΕΛΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00Επιλογή - ∆ιασκευή: ΑΥΓΗ ΠΑΠΑΚΟΥ-ΛΑΓΟΥEικονογράφηση: ΣΤ. ΜΑΡΙΝΟΒ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ

*** ∆ΕΚΑΕΝΝΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00Επιλογή - ∆ιασκευή: ΑΥΓΗ ΠΑΠΑΚΟΥ-ΛΑΓΟΥEικονογράφηση: ΣΤ. ΜΑΡΙΝΟΒ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ

*** ΕΝΤΕΚΑ ΛΑΪΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00Eικονογράφηση: ΣΤ. ΜΑΡΙΝΟΒ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ

*** ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00Επιλογή - ∆ιασκευή: ΑΥΓΗ ΠΑΠΑΚΟΥ-ΛΑΓΟΥEικονογράφηση: Ε. ΜΕΛΑ

*** ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00Επιλογή - ∆ιασκευή: ΑΥΓΗ ΠΑΠΑΚΟΥ-ΛΑΓΟΥEικονογράφηση: ΡΩΞΑΝΗ

*** Ένα διαστηµόπλοιο γεµάτο παραµύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: ΓK. PAΠOYΣ

Mε εικονογράφηση του I. Mπιλίµπιν

Mε ΦΠA

Tο πουλί της φωτιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7.50Mαρία Mόρεβνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50H Tσαρίνα-Bατραχίνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50Tο φτερό του σταυραϊτού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50H πεντάµορφη Bασίλισσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50Tα δύο αδελφάκια-H άσπρη πάπια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,04 7,50

28

Page 16: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

A. ΛAMΠPINI∆HΣ Tης αυγής δροσούλες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Zωγραφιές: ∆. KEΠEPTH

A. ΛAMΠPINI∆HΣ Το αετόπουλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00Zωγραφιές: ∆. KEΠEPTH

A. ΛAMΠPINI∆HΣ Η µελωδία που νίκησε τα όπλα . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00Zωγραφιές: ΣΤ. ΜΑΡΙΝΟΒ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ

A. ΛAMΠPINI∆HΣ Τα τσιλικροτά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00Eικονογράφηση: Z. KYTOΠOYΛOY

Μ. ΛΑΝΤΑ Tσαν το φάντασµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Eικονογράφηση: Γ. ΣΑΜΠΑΛΕΤΑ

∆. MANΘOΠOYΛOΣ O παππούς µου ...ο Παπούα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Zωγραφιές: E. MEΛA

Γ. MAPINOΣ Aχ, Eιρήνη, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00Eικονογράφηση: ΣΠ. ∆EPBENIΩTHΣ

Γ. MAPINOΣ Ο Τριµάτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: ΧΡ. ΓΑΓΓΑ∆Η

E. MIXAHΛI∆OY-BΛA∆IMHPOY O ∆εκατρής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Mε ζωγραφιές παιδιών από ∆ηµοτικά Σχολεία της Kύπρου

E. MIXAHΛI∆OY-BΛA∆IMHPOY Σαν παραµύθι . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Eικονογράφηση: M. ΛOΪZI∆OY

E. MIXAHΛI∆OY-BΛA∆IMHPOY Tο τελευταίο αστέρι . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00Eικονογράφηση: Λ. ∆ENEZAKH

N. MOΛYBIATHΣ Tο κάστρο που πέταξε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00Eικονογράφηση: E. MEΛA

Γ. MΠAPTZHΣ Ξύλινο παραµύθι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Eικονογράφηση: Γ. ΠEPΓAMAΛHΣ

E. OYΣΠENΣKI O κροκόδειλος Γκένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Eικονογράφηση: EΛ. ΓKΛOYΣENKO

E. ΠAIONI∆OY Tα δυο αδέλφια και το µαύρο ποτάµι, 4η έκδ. . . . . . . . . . 2,82 3,00Eικονογράφηση: B. ANTAM

A. ΠAΠAKOY-ΛAΓOY Tο φιλί της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: E. MEΛA

A. ΠAΠAKOY-ΛAΓOYTο λυκαυγές του πολιτισµού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00H τροχιά του πολιτισµού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00Eικονογράφηση: ∆. KEΠEPTH

31

A. ∆AΣKAΛOBA Tο παραµύθι για το χαµένο χρόνο . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: Γ. XEΛΓKPEBE

K. ΘPAKIΩTHΣ Oι χαρταετοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Eικονογράφηση: IB. EYAΓΓEΛATOY

I. KAPATZAΦEPH Ένα πιάνο µε φτερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: Z. KYTOΠOYΛOY

Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗ Είµαι κλέφτρα, λαίµαργη και πονηρή,αλλά δε φταίω... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: Χ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗ Σαρκοφάγος, αιµοβόρος, αχόρταγος...ε, λύκος είµαι δεν είµαι αρνάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00Eικονογράφηση: Χ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗ Μ’ αρέσει η φλυαρία. Είναι κακό...; . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00Eικονογράφηση: Χ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

E. KONTOPA ∆ώδεκα µέρες από τη ζωή του Αϊ-Βασίλη . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00Eικονογράφηση: Χ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

E. KONTOPA Πέντε πολεµικές µάσκες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00Εικονογράφηση: Ε. ΜΕΛΑ

E. KONTOPA Τα µυστήρια της οδού Κενταύρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00Eικονογράφηση: Z. KYTOΠOYΛOY

E. KONTOPA Tο κυνήγι της χαµένης παρτιτούρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: TZ. ΓAΪTANAPOY

M. KOPNHΛIOΣ Σαν ιστορίες και σαν παραµύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: E. ΣTAΓKOY

Γ. KPOKOΣ H κιβωτός - ποιήµατα για παιδιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00Eικονογράφηση: Z. KYTOΠOYΛOY

Γ. KΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Το στοιχειωµένο κάστρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: Z. KYTOΠOYΛOY

Λ. ΛAMΠPEΛΛH Eγώ κι εγώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Tο ψαράκι που δεν µπορούσε να ονειρευτεί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Mαποιοπαπί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Tο µύδι που νόµιζε πως ήταν στρείδι αλλά τελικάήταν µύδι (ή µήπως όχι;) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Eρωτική ιστορία; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Xωραφάκι στο φεγγάρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Zωγραφιές: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

30

Page 17: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

ΦP. XATOΓΛOY Ένας µάγος δίχως όνειρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: Φ. ΣTEΦANI∆H

A. Π. ΨYXOΓIOY Nύχτα στο ζωολογικό κήπο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00Eικονογράφηση: A.Π. ΨYXOΓIOY

A. Π. ΨYXOΓIOY Αισώπου Μύθοι 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00Eικονογράφηση: Χ. ΓΑΓΓΑ∆Η

A. Π. ΨYXOΓIOY Αισώπου Μύθοι 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00Eικονογράφηση: Χ. ΓΑΓΓΑ∆Η

*** Γεια σου, φίλε! Ανθολογία διηγηµάτων για τη µετανάστευση . . . . . . . . . 11,27 12,00Εικονογράφηση: Ε. ΜΕΛΑ

Nεανική βιβλιοθήκη

Mε ΦΠA

B. AΛKOK H αδελφή κούκος, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Zωγραφιές: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

A. ZEΓKEPΣ Iστορίες του χθες και του σήµερα, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: P. ΓEΣEΛ

I. KAPATZAΦEPH H Tέτη και οι άλλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Z. MOPITΣ Nα είσαι καλός ως το θάνατο, 6η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . **Zωγραφιές: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

Λ. ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY Έναν µπαµπά για µένα . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Zωγραφιές: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

Α. ΠΑΠΑΚΟΥ-ΛΑΓΟΥ Κυνηγώντας τ’ άπιαστο . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Α. ΠΑΠΑΚΟΥ-ΛΑΓΟΥ Μην κλαις µικρούλα µου . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

A. ΠAΠAΛEΞAN∆PATOY-ΛYMΠEPOΠOYΛOYTου Γκρέκου τα γυρίσµατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: TZ. ∆POΣOY

N. ΠEPΓIAΛHΣ Tο κόκκινο πουλί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Eικονογράφηση: ΣT. ΓAΛATOΣ

33

Λ. ΠETAΛA-ΠAΠA∆OΠOYΛOY Tο ηµερολόγιοτου Bασιλάκη, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Α. ΠΟΥΣΚΙΝ Τα τρία παραµύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00Μετάφραση: ΖΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥEικονογράφηση: Γ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ

∆. PABANHΣ-PENTHΣ Oι Aργοναύτες, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

∆. PABANHΣ-PENTHΣ Πώς έγινε πώς, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Σχέδια: K. KYPIAKI∆HΣ

∆. PABANHΣ-PENTHΣ Παραµυθέατρο 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Zωγραφιές: NT. MΠOZINAKH

∆. PABANHΣ-PENTHΣ Παραµυθέατρο 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Zωγραφιές: E. KONTOPA

T. PAΪΣH-BOΛANAKH Xωρίς τίτλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Eικονογράφηση: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

Γ. PΩΣΣHΣ Tο παιδί και το ροδάκινο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00Eικονογράφηση: X. PΩΣΣHΣ

P. PΩTAΣ Oι άρχοντες του µύλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00Eικονογράφηση: Z. MAKPH

Φ. ΣANTOP Tσίπι - O νάνος γίγαντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Σχέδια: Λ. POYΣ

M. ΣΦAKIANOΠOYΛOY Aόρατες φωνές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Eικονογράφηση: N. ΣΦAKIANOΠOYΛOΣ

M. ΣΦAKIANOΠOYΛOY Mια ανήσυχη µέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Eικονογράφηση: EΛ. NTEKΩ

Σ. ΦIΛNTIΣH Tο τραγούδι του πατέρα µου, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00Σχέδια: K. KYPIAKI∆HΣ

B. ΦYTΣIΛHΣ O τσιριφλίνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00Eικόνες: B. ΦYTΣIΛHΣ

M. XATZHΓIANNH Ένα παλιό πολύ παλιό τρενάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00Eικονογράφηση: E. MEΛA

ΦP. XATOΓΛOY Kαληµέρα ειρήνη, 16η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Eικονογράφηση: E. MEΛA

ΦP. XATOΓΛOY Kαλή σου νύχτα, φεγγαράκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: B. ∆IONYΣOΠOYΛOΣ

ΦP. XATOΓΛOY Για πρώτη φορά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Zωγραφιές: E. MEΛA

32

Page 18: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Bιβλία γνώσεων

Mε ΦΠA

M. ∆PYMΩNITOY Παιχνίδια µε εξισώσειςκαι ανισώσεις. Mαθηµατικά B Γυµνασίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Eικονογράφηση: Λ. ∆ENEZAKH

B. ZITOMIPΣKI - Λ. ΣEPBIN Mαθηµατικά για παιδιά, 2η έκδ. . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: M. POMANTIN - MΠ. TΣOYΠPIΓKIN

E. ΛEBITAN Aστρονοµία για παιδιά, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: Σ. AΛIMOΦ

Λ. ΣIKOPOYΦ Φυσική για παιδιά, 8η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: A. ΓKOΛOΦTΣENKO

ΓK. MΠIMΠEPΓK O θαυµαστός ήχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: E. και EMΠ. MΠINTEP

E. KAI EMΠ. MΠINTEP H δαµασµένη φωτιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: E. και EMΠ. MΠINTEP

H ΠPΩTH MOY BIBΛIOΘHKH ΣEΞOYAΛIKHΣKAI ΣYNAIΣΘHMATIKHΣ AΓΩΓHΣ1. Γιατί υπάρχουν αγόρια και κορίτσια; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,002. Tι κάνουν ο µπαµπάς κι η µαµά; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,003. Aπό πού βγαίνει το µωρό; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,004. Tι µπέρδεµα! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: BANE

35

∆. PABANHΣ-PENTHΣ Παιδιά της Aθήνας, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . **Σκίτσα του ζωγράφου: Φ. ΦAMΠA

Λ. PEΪNT-MΠANKΣ Mια νεράιδα µε µπλουτζίν . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Zωγραφιές: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

M. PONAΣTΣEΓKI Xάρι Γιάνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Zωγραφιές: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

T. PONTAPI Mικροί περιπλανώµενοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Zωγραφιές: Λ. TZAKI

X. ΣAKEΛΛAPIOY H κλέφτρα της τάξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

X. ΣAKEΛΛAPIOY Ψηλά το κεφάλι, δούλε! 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . **

X. ΣAKEΛΛAPIOY Tο παιδί και η αρκούδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

X. ΣAKEΛΛAPIOY O τυραννοµάχος της Φυλής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

M. XAΛAΣI H Kάτι του τελευταίου θρανίου, 9η έκδ. . . . . . . . . . . . . . **Zωγραφιές: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

M. XAΛAΣI Στ’ αριστερά της σκάλας, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Zωγραφιές: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

N. XIKMET Tο ερωτευµένο σύννεφο, 15η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Zωγραφιές: T. PAΪΣH-BOΛANAKH

E. XΩPEANΘH O άλλος κόσµος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00Σκίτσο: YB. ΠAΠA∆OΠOYΛOY

E. XΩPEANΘH O Aναποδιάρης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

E. T. A. XOΦMAN Tο ξένο παιδί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00Eικονογράφηση: K. XOΦMAN

A. ΠEPIΣTEPAKH-ΨYXOΓIOY Aριάδνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

34

Page 19: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Φ. ENΓKEΛΣ Κείµενα για την οικονοµία και την πολιτική . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Φ. ENΓKEΛΣ O Λουδοβίκος Φόιερµπαχ και το τέλοςτης γερµανικής κλασικής φιλοσοφίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Φ. ENΓKEΛΣ O πόλεµος των χωρικών στη Γερµανία . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

B.I. ΛENIN Aπό τον Aπρίλη στον Oκτώβρη. Kείµεναγια την Oκτωβριανή Eπανάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

B.I. ΛENIN Για την αγωγή και την παιδεία― Tόµος 1ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00― Tόµος 2ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

B.I. ΛENIN Για την Oχτωβριανή Eπανάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

B.I. ΛENIN Για την πολιτιστική επανάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

B.I. ΛENIN Για τη σοσιαλιστική δηµοκρατία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

B.I. ΛENIN Για τη σοσιαλιστική οικοδόµηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,66 22,00

B.I. ΛENIN Για την τοπική αυτοδιοίκηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

B.I. ΛENIN Για τον Mαρξ και το µαρξισµό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

B.I. ΛENIN Για το προλεταριακό κόµµα νέου τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

B.I. ΛENIN Για τον Tολστόι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Για τους δίκαιους και άδικους πολέµους . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

B.I. ΛENIN Για τους κανόνες της κοµµατικής ζωής και τις αρχέςτης κοµµατικής καθοδήγησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

B.I. ΛENIN Γράµµατα από µακριά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Γράµµατα στον Γκόρκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN ∆ύο τακτικές της σοσιαλδηµοκρατίαςστη δηµοκρατική επανάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

B.I. ΛENIN Ένα βήµα µπρος, δυο βήµατα πίσω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

B.I. ΛENIN H προλεταριακή επανάστασηκι ο αποστάτης Kάουτσκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

B.I. ΛENIN H χρεοκοπία της II ∆ιεθνούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

37

M A P Ξ - E N Γ K E Λ Σ - Λ E N I N

Mαρξ - Ένγκελς - Λένιν

Mε ΦΠA

K. MAPΞ - Φ. ENΓKEΛΣ Για τη νεολαία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

K. MAPΞ - Φ. ENΓKEΛΣ Για την αγάπη, τη φιλίακαι την αλληλεγγύη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

K. MAPΞ - Φ. ENΓKEΛΣ Για το ρεφορµισµό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

K. MAPΞ - Φ. ENΓKEΛΣ ∆ιαλεχτή αλληλογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . *

K. MAPΞ - Φ. ENΓKEΛΣ Mανιφέστο του Kοµµουνιστικού Kόµµατος . . 5,63 6,00

K. MAPΞ - Φ. ENΓKEΛΣ Κείµενα για την οικονοµική κρίση . . . . . . . . . 11,27 12,00

K. MAPΞ-Φ. ENΓKEΛΣ -B.I. ΛENIN Για το γυναικείο ζήτηµα . . . . . . . . . 5,63 6,00

K. MAPΞ H 18η Mπρυµαίρ του Λουδοβίκου Bοναπάρτη . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

K. MAPΞ Kριτική της Πολιτικής Oικονοµίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90 18,00

K. MAPΞ Kριτική του προγράµµατος της Γκότα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

K. MAPΞ Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

K. MAPΞ Mισθός, τιµή και κέρδος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

K. MAPΞ O εµφύλιος πόλεµος στη Γαλλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

K. MAPΞ Oι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το 1848 ως το 1850 . . . . . . 8,45 9,00

Φ. ENΓKEΛΣ Aντι-Nτίρινγκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,35 27,00

Φ. ENΓKEΛΣ Για το ζήτηµα της κατοικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Φ. ENΓKEΛΣ ∆ιαλεκτική της φύσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

Φ. ENΓKEΛΣ Η εξέλιξη του σοσιαλισµούαπό την ουτοπία στην επιστήµη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Φ. ENΓKEΛΣ H καταγωγή της οικογένειας, της ατοµικήςιδιοκτησίας και του κράτους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

36

Page 20: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

N. ΦEΛIΦOPOΦ Για το έργο «Tα άµεσα καθήκοντατης σοβιετικής εξουσίας» του Λένιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00

*** Tα έργα του B.I. Λένιν (Παρουσίαση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00

Kαρλ Mαρξ - Tο Kεφάλαιο

Mε ΦΠA

«Tο Kεφάλαιο». Kριτική της πολιτικής οικονοµίας― Tόµος 1 (Bιβλίο 1):

«Tο προτσές της παραγωγής του κεφαλαίου» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00― Tόµος 2 (Bιβλίο 2):

«Tο προτσές κυκλοφορίας του κεφαλαίου» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00― Tόµος 3 (Bιβλίο 3):

«Tο συνολικό προτσές της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής» . . . . . . . . . . 28,17 30,00

Θεωρίες για την υπεραξία(Tέταρτος τόµος του «Kεφαλαίου»)Mέρος πρώτο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00Mέρος δεύτερο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00Mέρος τρίτο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00

B.I. Λένιν - Άπαντα

Mε βάση την 5η πλήρη ρωσική έκδοση 1973-197755 τόµοι και 2 τόµοι ευρετήρια

Tιµή τόµου: 18,78. Mε ΦΠA: 20,00

Tόµος 1 (1893-1894)Tόµος 2 (1895-1897)Tόµος 3 H ανάπτυξη του καπιταλισµού

στη PωσίαTόµος 4 (1898-Aπρίλης 1901)Tόµος 5 (Mάης-∆εκέµβρης 1901)Tόµος 6 (Γενάρης-Aύγουστος 1902)Tόµος 7 (Σεπτέµβρης 1902-Σεπτέµβρης 1903)Tόµος 8 (Σεπτέµβρης 1903-Iούλης 1904)Tόµος 9 (Iούλης 1904-Mάρτης 1905)

39

B.I. ΛENIN Kράτος και επανάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

B.I. ΛENIN Kριτικά σηµειώµατα για το εθνικό ζήτηµα . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

B.I. ΛENIN O «αριστερισµός», παιδική αρρώστιατου κοµµουνισµού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

B.I. ΛENIN O ιµπεριαλισµός, ανώτατο στάδιοτου καπιταλισµού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

B.I. ΛENIN Oι θέσεις του Aπρίλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

B.I. ΛENIN Παρατηρήσεις στο βιβλίο του N.I. Mπουχάριν«H οικονοµία της µεταβατικής περιόδου» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

B.I. ΛENIN Tελευταία γράµµατα και άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

B.I. ΛENIN Tι είναι οι «φίλοι του λαού» και πώς πολεµούντους σοσιαλδηµοκράτες; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

B.I. ΛENIN Tι να κάνουµε; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

B.I. ΛENIN Tο I συνέδριο της Kοµµουνιστικής ∆ιεθνούς . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Mελέτες για τα έργα των Mαρξ, Ένγκελς, Λένιν

Mε ΦΠA

I. ANTPEΓIEΦ Για το έργο του Ένγκελς «H καταγωγήτης οικογένειας, της ατοµικής ιδιοκτησίας και του κράτους» . . . . . . . . . . 4,69 5,00

I. ANTPEΓIEΦ Για το έργο του Ένγκελς «O ρόλος της εργασίαςστην εξανθρώπιση του πιθήκου» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

B.Λ. ΓKABPIΛOΦ Για το έργο του Λένιν «H προλεταριακήεπανάσταση και ο αποστάτης Kάουτσκι» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00

B. ΛAΠAΓEBA Zητήµατα δικαίου στο «Kεφάλαιο» του Mαρξ . . . . . . . . . 3,76 4,00

Θ. ΛIAKOΠOYΛOΣ Λενινιστικές αλήθειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Γ. ΠΛIMAK H πολιτική διαθήκη του Λένιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

B. ΣAZONOΦ Για το «Mανιφέστο» των Mαρξ και Ένγκελς . . . . . . . . . . 3,76 4,00

38

Page 21: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Π O Λ I T I K H & K O I N Ω N I A

Iδεολογία - Πολιτική

Mε ΦΠA

E. ΓΙΑΡΟΣΛΑΒΣΚΙ Πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουνοι θεοί και οι θεές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

E. TΣE ΓKEBAPA Kείµενα, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Γ. ∆EΛAΣTIK Συνωµοσία στη Mεσόγειο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Λ. ZAMOΪΣKI Tα κρυφά ελατήρια της διεθνούς τροµοκρατίας, 2η έκδ. . . 7,51 8,00

Γ. IMBPIΩTHΣ Iδεολογικά θέµατα (KME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

∆. KAΛTΣΩNHΣ Tο Σύνταγµα στη Λενινιστική σκέψη . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

∆. KAΛTΣΩNHΣ Tο δικαστήριο από την πρωτόγονη κοινωνίαστην αταξική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00

∆. ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ∆ίκαιο, κοινωνία, τάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

T. KANON H επαναστατική Kούβα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

K. KAΠΠOΣ Kοινωνικοπολιτικά ζητήµατα του εργατικού κινήµατος . . . 5,63 6,00

∆. ΚΗΠΟΥΡΟΣ Η κάθοδος των Μιλιονέρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Σ. KOYZINOΠOYΛOΣ Φάκελος Tουρκία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00

Μ. ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΦ Καταναλωτική κοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

A. KOYΠOYΛ - Φ. ΓKONΣAΛEΣ CIA κατά Tσε, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Φ. ΛEZEP Πόσο µεγάλος είναι ο άνθρωπος, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

M. MAΪΛHΣ - T. MAMATΣHΣ - E. MΠEΛΛOY Kοµµουνιστικέςαξίες και σοσιαλισµός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Λ. MAPTENΣ Mια άλλη µατιά στον Στάλιν, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

N. MΠOΓIOΠOYΛOΣ BAΛKANIA 78 µέρες στόχοςτου NATO, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Γ. ΠANITΣI∆HΣ O µαρξισµός και το αγροτικό ζήτηµαστην Eλλάδα (KME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

∆. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Στα εργαστήρια κατασκευής πολέµων . . . . . . . . 5,63 6,00

Π. ΠAΠA∆OΠOYΛOΣ H ταξική διάρθρωση της σύγχρονηςελληνικής κοινωνίας, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

41

Tόµος 10 (Mάρτης-Iούνης 1905)Tόµος 11 (Iούλης-Oχτώβρης 1905)Tόµος 12 (Oχτώβρης 1905-Aπρίλης 1906)Tόµος 13 (Mάης-Σεπτέµβρης 1906)Tόµος 14 (Σεπτέµβρης 1906-Φλεβάρης 1907)Tόµος 15 (Φλεβάρης-Iούνης 1907)Tόµος 16 (Iούνης 1907-Mάρτης 1908)Tόµος 17 (Mάρτης 1908-Iούνης 1909)Tόµος 18 Yλισµός και εµπειριοκριτικισµόςTόµος 19 (Iούνης 1909-Oχτώβρης 1910)Tόµος 20 (Nοέµβρης 1910-Nοέµβρης 1911)Tόµος 21 (∆εκέµβρης 1911-Iούλης 1912)Tόµος 22 (Iούλης 1912-Φλεβάρης 1913)Tόµος 23 (Mάρτης-Σεπτέµβρης 1913)Tόµος 24 (Σεπτέµβρης 1913-Mάρτης 1914)Tόµος 25 (Mάρτης-Iούλης 1914)Tόµος 26 (Iούλης 1914-Aύγουστος 1915)Tόµος 27 (Aύγουστος 1915-Iούνης 1916)Tόµος 28 Tετράδια για τον ιµπεριαλισµόTόµος 29 Φιλοσοφικά τετράδιαTόµος 30 (Iούλης 1916-Φλεβάρης 1917)Tόµος 31 (Mάρτης-Aπρίλης 1917)Tόµος 32 (Mάης-Iούλης 1917)Tόµος 33 Kράτος και επανάστασηTόµος 34 (Iούλης-Oχτώβρης 1917)Tόµος 35 (Oχτώβρης 1917-Mάρτης 1918)Tόµος 36 (Mάρτης-Iούλης 1918)Tόµος 37 (Iούλης 1918-Mάρτης 1919)Tόµος 38 (Mάρτης-Iούνης 1919)Tόµος 39 (Iούνης-∆εκέµβρης 1919)Tόµος 40 (∆εκέµβρης 1919-Aπρίλης 1920)Tόµος 41 (Mάης-Nοέµβρης 1920)Tόµος 42 (Nοέµβρης 1920-Mάρτης 1921)Tόµος 43 (Mάρτης-Iούνης 1921)Tόµος 44 (Iούνης 1921-Mάρτης 1922)Tόµος 45 (Mάρτης 1922-Mάρτης 1923)Tόµος 46 (Γράµµατα 1893-1904)Tόµος 47 (Γράµµατα 1905-Nοέµβρης 1910)Tόµος 48 (Γράµµατα Nοέµβρης 1910-Iούλης 1914)Tόµος 49 (Γράµµατα Aύγουστος 1914-Oχτώβρης 1917)Tόµος 50 (Γράµµατα Oχτώβρης 1917-Iούνης 1919)Tόµος 51 (Γράµµατα Iούλης 1919-Nοέµβρης 1920)Tόµος 52 (Γράµµατα Nοέµβρης 1920-Iούνης 1921)Tόµος 53 (Γράµµατα Iούνης-Nοέµβρης 1921)Tόµος 54 (Γράµµατα Nοέµβρης 1921-Mάρτης 1923)Tόµος 55 (Γράµµατα στους συγγενείς 1893-1922)

Eυρετήριο έργωνΘεµατικό ευρετήριο

40

Page 22: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

*** Mεταµορφώσεις της σοσιαλδηµοκρατίαςκαι περιπλανήσεις της «νεοαριστεράς» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

*** Σύγχρονος αναθεωρητισµός και αντεπανάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . **

*** Ο αντικοµµουνισµός χθες και σήµερα, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

*** Ο σύγχρονος δεξιός οπορτουνισµός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

*** Πλευρές του νοµικοπολιτικού εποικοδοµήµατοςστην Eλλάδα (KME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

*** Προσεγγίσεις στην κατάσταση της εργατικής τάξηςστην Eλλάδα (KME), 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

*** Σύντοµο κοινωνικοπολιτικό λεξικό, 11η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

*** Το Σύνταγµα και το πολιτικό σύστηµα της Κούβας . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

*** Η κοµµουνιστική διεθνής,, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

*** Συνοπτική κριτική προσέγγιση σύγχρονων αστικώνιδεολογηµάτων και γενικότερων θεωρητικών ζητηµάτων,, 2η έκδ. . . . . . . . 4,69 5,00

*** ∆ιεθνής κοµµουνιστική επιθεώρηση, τέυχος 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Κοµµατικός επαναστατικός τύπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

NτοκουµένταMε ΦΠA

*** Tο πρώτο Συνέδριο του ΣEKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

*** Tο τρίτο έκτακτο Συνέδριο του ΣEKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

*** Η 3η Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ (10-14.10.1950),, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

*** Η 6η πλατιά Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (11-12.3.1956),, 2η έκδ. . . . 14,08 15,00

*** Η 7η πλατιά Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (18-24.2.1957) . . . . . . . . . . 14,08 15,00

*** Η 12η Ευρεία Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (5-15.2.1968),, 2η έκδ. . . . 37,56 40,00

*** Aπ’ το 11ο στο 12ο Συνέδριο του KKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

43

AΛ. ΠAΠAPHΓA Για την απελευθέρωση της γυναίκας, 5η έκδ. . . . . . . . . . **

AΛ. ΠAΠAPHΓA Σοσιαλισµός, απόλυτα αναγκαίος και επίκαιρος . . . . . 1,88 2,00

Θ. ΠAΠAPHΓAΣ Mεξικό. (H επανάσταση και το σήµερα) . . . . . . . . . . . **

X. ΠATTKE Πώς γίνεται κανείς πρόεδρος των HΠA, 2η έκδ. . . . . . . . . . 4,69 5,00

MΠ. PATΣKOΦ Tο ενεργειακό: πρόβληµα του 20ού αιώνα . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

Φ. Π. ΡΟΚΕ Η κυριαρχία µας είναι αδιαπραγµάτευτη . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

∆. ΣAPΛHΣ H εργατική τάξη και ο ρόλος της στη σηµερινή ελληνική κοινωνία (KME), 6η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00

∆. ΣAPΛHΣ O Λένιν για τη δηµοκρατία, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76 4,00

I.B. ΣTAΛIN Άπαντα - Tόµος 11 (1928-1929) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 25,00Άπαντα - Tόµος 12 (1929-1930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 25,00Άπαντα - Tόµος 13 (1930-1934) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 25,00Άπαντα - Tόµος 14 (1936-1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 25,00Άπαντα - Tόµος 15 (1941-1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 25,00Άπαντα - Tόµος 16 (1945-1953) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 25,00

I.B. ΣTAΛIN Η δεξιά παρέκκλιση στο ΚΚ(Μπ.) της ΕΣΣ∆ . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

I.B. ΣTAΛIN Oικονοµικά προβλήµατα του Σοσιαλισµούστην EΣΣ∆, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Π. ΣTOYTΣKA O επαναστατικός ρόλος του δικαίου και του κράτους . . . 8,45 9,00

K. TOYMAΣATOΣ Σύµβαση Σένγκεν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Θ. TΣIΩKOΣ Tο καθεστώς της εξάρτησης και η ανάγκη της αλλαγής . . . 2,82 3,00

ΣΠ. XAΛBATZHΣ H συνέχεια - Tο KKE στη σύγχρονη εποχή . . . . . . . . 6,57 7,00

A. XAPIΣHΣ Θρησκεία και πολιτική στην Eλλάδα, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

E. XONEKEP Για τα δραµατικά γεγονότα του 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . **

E. XONEKEP Σηµειώσεις από τη φυλακή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

OYΛ. XOYAP - Γ. ΦEXNEP O Mαρξ και ο Ένγκελς για την πολιτική . . 9,39 10,00

*** Για µια δηµοκρατική ραδιοτηλεόραση(Πρακτικά ανοιχτής συζήτησης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Για την ευρωπαϊκή καπιταλιστική ενοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

*** Η γνώση είναι δύναµη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

42

Page 23: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Φιλοσοφία

Mε ΦΠA

A. ANTΩNAKOΠOYΛOΣ H έννοια της πολιτικής ουτοπίας στον Πλάτωνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B. BAZIOYΛIN H διαλεκτική του ιστορικού προτσές και η µεθοδολογία της έρευνάς του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

A. ΓKENTE H φιλοσοφία της κρίσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00

E. IΛIENKOΦ H διαλεκτική του Λένιν και η µεταφυσική του θετικισµού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

∆. KAΣIOYPAΣ Mαρξισµός και νεοορθόδοξοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

ΓK. ΛOYKATΣ H σκέψη του Λένιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Γ. MΠAΣIN Σηµειολογία: Φιλοσοφία της τέχνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

E. MΠITΣAKHΣ Tι είναι φιλοσοφία; (KME), 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Γ. NIKOΛOΠOYΛOΣ H υπερβατική φιλοσοφία του Kαντ . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

P. ΣTAΪΓKEPBAΛNT Mαρξιστική φιλοσοφία.Bασικές έννοιες και αρχές, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

EP. XAN - AΛ. KOZINΓK Πρώτες γνώσεις στη Mαρξιστική-Λενινιστική Φιλοσοφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00

*** O Xέγκελ και ο µαρξισµός (KME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

*** Οι βασικές αρχές της µαρξιστικής φιλοσοφίας, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . 25,35 27,00

Oικονοµία

Mε ΦΠA

Θ. ANTΩNIOY Tο φυσικό αέριο στην Eλλάδα (KME) . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Π.A. BOΣTPIKOΦ Πληθωρισµός θεωριών για τον πληθωρισµό, 2η έκδ. . . 4,69 5,00

Γ. ∆OBAΣ Oικονοµία της Eλλάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

45

*** Oλοµέλειες της KE του KKE από το 11ο στο 12ο Συνέδριο του KKE (Eπιλογή) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 3,00

*** Aπό το 12ο ως το 13ο Συνέδριο του KKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Aπό το 14ο ως το 15ο Συνέδριο του KKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

*** 15ο Συνέδριο του KKE (ντοκουµέντα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Aπό το 15ο ως το 16ο Συνέδριο του KKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

*** 16ο Συνέδριο του KKE (ντοκουµέντα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

*** Aπό το 16ο ως το 17ο Συνέδριο του KKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

*** 17ο Συνέδριο του ΚΚΕ (ντοκουµέντα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

*** Aπό το 17ο ως το 18ο Συνέδριο του KKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

*** 18ο Συνέδριο του ΚΚΕ (ντοκουµέντα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

*** Tο KKE για την EOK και την ευρωπαϊκή ενοποίηση(Yλικά της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, 10-11 Aπρίλη 1993) . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Eκτιµήσεις και προβληµατισµοί για τους παράγοντεςπου καθόρισαν την ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήµατος στην Eυρώπη. H αναγκαιότητα και επικαιρότητα του σοσιαλισµού.(Yλικά της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, 15-17.7.95) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

*** ΚΚΕ. Προγραµµατικά ντοκουµέντα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,66 22,00

*** ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 18ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ. Εκτιµήσεις και συµπεράσµατα από τη σοσιαλιστική οικοδόµηση στον 20ό αιώνα, µε επίκεντρο την ΕΣΣ∆. Η αντίληψη του ΚΚΕ για το Σοσιαλισµό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Οι θέσεις του ΚΚΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις . . . . . . . . . . . . . 1,88 2,00

*** Το ΚΚΕ. Επίσηµα κείµενα ― Tόµος 1 (1918-1924) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00― Tόµος 2 (1925-1928) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00― Tόµος 3 (1929-1933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00― Tόµος 4 (1934-1940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00― Tόµος 5 (1940-1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00― Tόµος 6 (1945-1949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00― Tόµος 7 (1949-1955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90 18,00― Tόµος 8 (1956-1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90 18,00― Tόµος 9 (1961-1967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,66 22,00― Tόµος 10 (1967-1974) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 25,00

44

Page 24: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

*** H καπιταλιστική εκµετάλλευση στην Eλλάδα. Bαθµός και µορφές (KME), 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

*** Oρυκτός πλούτος και αντιµονοπωλιακή ανάπτυξη (KME) . . . . . . . . . **

*** Πολιτική οικονοµία του καπιταλισµού(Iνστιτούτο Kοινωνικών Eπιστηµών της EΣΣ∆), 10η έκδ. . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

*** Συζήτηση για θέµατα πολιτικής οικονοµίας στα τέλη της πρώτης δεκαετίας της σοσιαλιστικής οικοδόµησης στην ΕΣΣ∆ . . . . . . 25,35 27,00

*** H διεθνής οικονοµική κρίση και η θέση της Ελλάδας.Οι θέσεις του ΚΚΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Kοινωνιολογία

Mε ΦΠA

Π. AKO Iστορία της οικολογίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

P. ZOΛI H πόλη και ο αστικός πολιτισµός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Μ. ΙΛΙΝ-Ε. ΣΕΓΚΑΛ Άνθρωπος αυτός ο γίγας, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

Α. ΛΑΜΠΡΟΥ Στη γροθιά του Σούπερµαν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,66 22,00

X. ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ Θέλουµε τη γη µας πίσω (Αβορίγινες) . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

N. MOΛYBIATHΣ Περιβάλλον και ελληνική περιφέρεια . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

MONTEΣKIE Eπιλογή από το έργο του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μαρξισµός και Βιολογία – Ναρκωτικά, 3η έκδ. . . . . . . . 9,39 10,00

E. POZENTAΛ Στην εξουσία των ψευδαισθήσεων, 6η έκδ. . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

E. POZENTAΛ Στους λαβύρινθους της συνείδησης, 6η έκδ. . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Z.Z. POYΣO Πραγµατεία περί της καταγωγής και των θεµελίων της ανισότητας ανάµεσα στους ανθρώπους, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

47

Φ. KAΣTPO H οικονοµική και κοινωνική κρίση του κόσµου . . . . . . . . . . 8,45 9,00

N. KYPITΣHΣ O πληθωρισµός στη σύγχρονη Eλλάδα (KME) . . . . . . . . . 5,63 6,00

N. KYPITΣHΣ - Γ. ΠOΛYMEPI∆HΣ Eπίκαιρα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

N. KYPITΣHΣ - Γ. ΠOΛYMEPI∆HΣ - K. KAΠΠOΣ Oι αλλαγές στην οικονοµία και στην ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας (1980-1994) (KME), 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00

Θ. ΛIANOΣ O Mαρξ για τη θεωρία του επιτοκίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Γ. ΛIO∆AKHΣ Γαιοπρόσοδος, επιτόκια και αγροτικές τιµές: Oικονοµικές πλευρές του αγροτικού ζήτηµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

M. MAΛΛIOΣ H σύγχρονη φάση ανάπτυξης του καπιταλισµού στην Eλλάδα, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

N. MΠEΛOΓIANNHΣ Tο ξένο κεφάλαιο στην Eλλάδα . . . . . . . . . . . . . . . **

M. NIKOΛAOY ∆EH. Για το λαό ή για τα µονοπώλια (KME) . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Γ. ΠANITΣI∆HΣ Προσεγγίσεις στην ταξική δοµή της αγροτικής οικονοµίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Γ. ΠANITΣI∆HΣ H αγροτική οικονοµία. Oι συνέπειες από την ένταξη στην EOK (KME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

ΣT. ΠAYΛI∆HΣ H εµπορευµατική παραγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Γ. ΠΟΠΟΦ Οι αναπτυσσόµενες χώρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

X. POYΠAKIΩTHΣ H κρίση της κοινωνικής ασφάλισης . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Γ. POYΣHΣ Aσιατικός τρόπος παραγωγής και σοσιαλισµός (KME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Γ. ΣAMAPAΣ Kράτος και κεφάλαιο στην Eλλάδα, 5η έκδ.συµπληρωµένη, εκσυγχρονισµένη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

K. XPIΣTOΠOYΛOΣ Tάσεις ανάπτυξης του κεφαλαίου στην Eλλάδα . . . 7,51 8,00

*** Aνεργία και απασχόληση στην Eλλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

*** ∆ηµόσιες επιχειρήσεις και ανάπτυξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Eξελίξεις, τάσεις, προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας(Oικονοµικό Tµήµα της KE του KKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

46

Page 25: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Παιδεία

Mε ΦΠA

Σ. AB∆AΛH Oι βαθµοί είναι αναγκαίοι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

X. BEK Aξιολόγηση και βαθµολογία, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

ΓK. ZIΛΣKI Kριτική της «αντιαυταρχικής» αγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . **

P. IMBPIΩTH Παιδεία και κοινωνία, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Γ.K. MΩPAΪTHΣ Iδεολογικές και µεθοδολογικές αρχές της εργασίας στο σχολείο της πολυτεχνικής εκπαίδευσης . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

X. NTPEBEΛOP - N. XEΣ - X. BEK Σχολικές εργασίες για το σπίτι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

X. ΣAKEΛΛAPIOY H παιδεία στην Aντίσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

M.A. ΣOKOΛOBA - E.N. KOYZMINA - M.A. PONTIONOΦ Συγκριτική παιδαγωγική, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

*** O κόσµος του παιδιού (Oµάδας σοβιετικών παιδαγωγών)― Bιβλίο πρώτο. Προσχολική ηλικία, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00― Bιβλίο δεύτερο. Σχολική ηλικία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00― Bιβλίο τρίτο. Eφηβεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

*** Πανεπιστήµιο και κοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Σχολείο και ιδεολογία, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Tο σχολικό µάθηµα εκτός έδρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00KMEΘέµατα Παιδείας 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00Θέµατα Παιδείας 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00Θέµατα Παιδείας 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00Θέµατα Παιδείας 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00∆HMHTPHΣ ΓΛHNOΣ. O πνευµατικός ταγός (Θέµατα Παιδείας 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

49

Λ. ΠΕΡΣΟΝ Άκου λευκέ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

Γ. ΣΑΧΝΑΖΑΡΟΦ Το φιάσκο της µελλοντολογίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Λ. ΣTPIMΠINΓ-K. TΣENKEP Mε το µυαλό και το κοµπιούτερ . . . . . . . . . 5,63 6,00

B. ΦIΛIAΣ Kοινωνιολογικές προσεγγίσεις, 16η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

B. ΦIΛIAΣ Kοινωνιολογία της υπανάπτυξης, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

M. XOYP∆AKH Nαρκωτικά - Πρόληψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

*** ΠEPIBAΛΛONTIKH KPIΣH. Θέµατα θεωρίας , µεθοδολογίας και ειδικών προσεγγίσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 25,00

*** ENVIRONMENTAL CRISIS. Methodological and Specific Approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00

Ψυχολογία

Mε ΦΠA

Ε. ΒΑΓΕΝΑΣ Για µια άλλη προσέγγισητης παιδικής επιθετικότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Λ. ΒΙΓΚΟΤΣΚΙ-ΝΤ. ΕΛΚΟΝΙΝ-Ν. ΛΕΟΝΤΙΕΦ Η σοβιετική ψυχολογία για την ανάπτυξη του παιδιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Κ. ΛΕΒΙΤΙΝ Η διαµόρφωση της προσωπικότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

A. ΛOYK Συγκινήσεις και προσωπικότητα, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . **

B.Σ. MOYXINA Παιδική ψυχολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

B.I. NTOMΠPENKOΦ Oι νεοφροϊδιστές σε αναζήτηση της «αλήθειας» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

*** Eγώ. ∆οκίµια για την ατοµικότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

48

Page 26: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

Θ. ΣYΛIBOΣ Mάνος Λοΐζος ...η δική του ιστορία, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

*** Iάννης Ξενάκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

*** Tέχνη και ιδεολογία, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Λευκώµατα

Mε ΦΠA

Γ. ΒΑΡΛΑΜΟΣ Τ’ αγριολούλουδα του Βαρλάµου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,25 45,00

Γ. ΒΑΡΛΑΜΟΣ Χαρακτική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00

Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ Τα οικολογικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Γ. ΘEOΦIΛHΣ O Bασσαράς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,56 40,00

Mακρυγιάννη αποµνηµονεύµατα (Aποσπάσµατα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

∆. Oικονοµίδης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Γ. ΣTΑΘΑΤΟΣ Το δάκρυ των αγγέλων. Στην έρηµο της Γυάρου . . . . . . . 18,78 20,00

Γ. ΣTEΦANI∆HΣ Zωγραφική στην εξορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

Γ. ΦAPΣAKI∆HΣ Mακρόνησος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,54 24,00

Γ. ΦAPΣAKI∆HΣ Tόποι εξορίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,54 24,00

Γ. ΦAPΣAKI∆HΣ Aϊ-Στράτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

Ωγκίστ Pενουάρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

*** Aφίσες της KNE 1991-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

*** ΓΡΑΜΜΟΣ. Στα βήµατα του ∆ΣΕ. Ιστορικός - ταξιδιωτικός οδηγός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,60 23,00

*** Έργα και γεγονότα (Έκδοση της KE του KKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Mάνος Kατράκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,34 60,00

51

Tέχνη και Πολιτισµός

Mε ΦΠA

A. ΓEΓKOPOΦ Προβλήµατα αισθητικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

N. ΓEΩPΓIA∆HΣ Pεµπέτικο και πολιτική, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

N. ΓEΩPΓIA∆HΣ Aπό το Bυζάντιο στον Mάρκο Bαµβακάρη, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

N. ΓEΩPΓIA∆HΣ O ακρίτας που έγινε ρεµπέτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

N. ΓEΩPΓIA∆HΣ Tο φαινόµενο Tσιτσάνης, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

N. ΓEΩPΓIA∆HΣ – Τ. ΡΑΧΜΑΤΟΥΛΙΝΑ Ο Θόδωρος ∆ερβενιώτηςκαι το µετεµφυλιακό τραγούδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00

N. ΓEΩPΓIA∆HΣ Ο Μάρκος όπως τον γνώρισα.Ο Βαµβακάρης από το Α ως το Ω, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

N. ΓEΩPΓIA∆HΣ – Τ. ΡΑΧΜΑΤΟΥΛΙΝΑ Κώστας Παπαδόπουλος.Ο Παγκανίνι του µπουζουκιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00

N. ΓEΩPΓIA∆HΣ – Τ. ΡΑΧΜΑΤΟΥΛΙΝΑ Ρένα Στάµου.Μια εγκυκλοπαίδεια του ρεµπέτικου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

I. EPENMΠOYPΓK - M. IΣAKOΦΣKI - N. XIKMET H λογοτεχνία και η αισθητική της . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

ΣT. ZOPMΠAΛAΣ Tέχνη και κοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

M. ΘΩMA∆AKH Θεατρολογία και αισθητική. Προς µια θεωρία της ενεργειακής θεατρικότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

M. MEPAKΛHΣ Tι είναι λαϊκή λογοτεχνία (KME) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

A. MOΛΛAΣ O Kαραγκιόζης µας. Ελληνικό Θέατρο Σκιών . . . . . . . . . . . 24,41 26,00

MΠ. MΠPEXT Για το ρεαλισµό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

MΠ. MΠPEXT Για την τέχνη και την πολιτική, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . **

Π. ΠETPITHΣ Aλφαβητάριο αισθητικής για µεγάλους . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

∆. ΣOΣTAKOBITΣ Για τον ίδιο και την εποχή του . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90 18,00

Φ. ΣΤΑΪΝ Σικέιρος. Η ζωή και το έργο του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,80 36,00

50

Page 27: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

K. AYΓHTI∆HΣ Σοβιετικοί µαχητές στις γραµµές της ΕΑΜικήςΕθνικής Αντίστασης (ΕΛΑΣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

NT. BAΛOBOΪ - E. ΛAΠΣINA Πρόδροµοι και πρωτεργάτες . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Β. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ «Παρών». Μια ζωή στην πρώτη γραµµή.Συµβολή στην καταγραφή της ελληνικής ιστορίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00

Κ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Αναµνήσεις από την κατοχήκαι την εθνική αντίσταση στη Λακωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Α. ΓΚΙΚΑΣ Οι Έλληνες στη διαδικασία οικοδόµησηςτου σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,54 24,00

Α. ΓΚΙΚΑΣ Ρήξη και ενσωµάτωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

T. ΓEPOZHΣHΣ Aνταρτόπουλο στο ∆ΣE (Tο χαµένο ηµερολόγιο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

T. ΓEPOZHΣHΣ Επίλεκτο απόσπασµα 1ης Μεραρχίας του ∆ΣΕΦλωράκη - Μπελογιάννη - Παπαγεωργίου (Αύγουστος - Σεπτέµβρης 1949), 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

T. ΓEPOZHΣHΣ Έφοδος στον ουρανό. Οι δυο επιχειρήσεις του ∆ΣΕ.Ελιγµός Βάλτου - Ανακατάλυψη Γράµµου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

B. ΓEΩPΓIOY Έτσι γίνανε οι άνθρωποι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Γ. ∆EΛAΓPAMMATIKAΣ H εθνική υποτέλεια στα χρόνια του διχασµού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

I. EPENMΠOYPΓK Tο χρονικό της αντρειοσύνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,66 22,00

Κ. ΖΑΒΑΛΗΣ Πολεµικό οδοιπορικό ενός αγωνιστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Α. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Στη Στερεά Ελλάδα µε το ∆ΣΕ 1945-1949 . . . . . . . . . . . 26,57 28,00

∆. ΚΑΪΛΑΣ Κάτω από τις σηµαίες του λαϊκού στρατού.Έλληνες µόνιµοι αξιωµατικοί στις τάξεις του ΕΛΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00

A. KAMAPINOΣ O Eµφύλιος Πόλεµος στην Πελοπόννησο. 1946-1949, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00

Κ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Τα «πέτρινα» Πανεπιστήµια. Ο αγώνας για τη µόρφωση στις φυλακές και εξορίες 1924-1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00

Γ. KATΣANTΩNHΣ H αριστερή παράταξη των δασκάλων στο Mεσοπόλεµο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΦΑΛΕΖ) Πολιτικά κείµενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00Εισαγωγή, επιµέλεια, σχόλια: Βασίλης Λάζαρης

53

*** Η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής 1919-1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 25,00

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1941-1945, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,25 45,00

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1918-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

Aφίσες Mαρξ-Ένγκελς-Λένιν (27x33), 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88 2,00

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Νοέµβρης 1944 - Σεπτέµβρης 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Σεπτέµβρης 1945 - Μάρτης 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00

90 ΧΡΟΝΙΑ ΚΚΕ, 1918-2008. Πρωτοπόρα θεωρία - πρωτοπόρα δράση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,56 40,00

Iστορία - Aναµνήσεις - Xρονικά

Mε ΦΠA

Γ. AΘANAΣIA∆HΣ H πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας (Mέση Aνατολή 1940 - 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

A. AMΠATIEΛOΣ Mια ζωή στον αγώνα. Mε µετερίζι το ελληνικό καράβι, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Θ. ANAΓNOY Στα κάστρα του αγώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

N. AΠOΣTOΛOΠOYΛOΥ ∆ε δουλώνω, δεν απογράφω, 4η έκδ. . . . . . . . . 4,69 5,00

B. AΠOΣTOΛOΠOYΛOΣ Tο χρονικό µιας εποποιίας. O ∆ΣE στη Pούµελη, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

K. AYΓHTI∆HΣ Αλέξανδρος Πούσκιν. Ο φιλέλληνας βάρδος του ’21 . . . . 9,39 10,00

K. AYΓHTI∆HΣ H Pωσία και ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του ελληνικού λαού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

K. AYΓHTI∆HΣ H στρατιωτική επέµβαση των καπιταλιστικών χωρών ενάντια στη Σοβιετική Pωσία και η Eλλάδα (1918-1920) . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

52

Page 28: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

B.Γ. MΠAPTZIΩTAΣ Eξήντα χρόνια κοµµουνιστής . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

B.Γ. MΠAPTZIΩTAΣ H Eθνική Aντίσταση στην αδούλωτη Aθήνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

P. MΠOΓEP - X. MOPE H άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήµατος των HΠA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90 18,00

Ε. ΞΕΝΟΥ Παιδιά στη θύελλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Ε. ΚΟΥΝΕΟ ΝΤ’ ΟΡΝΑΝΟ Λάζαρος Ος 1769-1797.Ο γιος της επανάστασης, ο στρατηγός της δηµοκρατίας . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00

Θ. ΠANAΓOΣ ∆ύο µάσκες για ένα ρόλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Θ. ΠANAΓOΣ Μνήµες ιστορίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Η Ικαρία στη θύελλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00

A. ΠAΠAΓEΩPΓIOY Eµπειρίες ένοπλων αγώνων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Σ. ΠAΠAΓIANNHΣ Aπό εύελπις αντάρτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

ΣT. ΠAΠA∆OMIXEΛAKHΣ Θ’ ανθρωπέψει ο άνθρωπος, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

M.M. ΠAΠAΪΩANNOY H Παρισινή Kοµµούνα και η Eλλάδα . . . . . . . . 7,51 8,00

K. ΠAΠAKΩNΣTANTINOY «Aκούραστοι οδοιπόροι» . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

Λ. ΠAΠANIKOΛAOY Kοινωνική ιστορία της Eλληνικής Eπανάστασης του 19ου αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

N. ΠAΠAΠEPIKΛHΣ Xρυσή ζωή, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Θ. ΠAΠAPHΓAΣ Η αρχαία δουλοκτητική δηµοκρατία, 2η έκδ. . . . . . . . . 5,63 6,00

Θ. ΠAΠAPHΓAΣ ∆εύτερος παγκόσµιος πόλεµος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

A. ΠAPTΣAΛI∆OY Aναµνήσεις από τη ζωή της OKNE . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

I. ΠETΣEPNIKOBA H διαπαιδαγώγηση στην οικογένεια του Mαρξ, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Θ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Η ενέδρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

Θ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Tο τελευταίο σιωπητήριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Θ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Ανταίος και οι Ανταίοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

55

Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ∆ηµοκρατικός Στρατός Ελλάδας.Βασικοί σταθµοί του αγώνα, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

Γ. KΩNΣTANTATOΣ Tο «τελευταίο ξεµπαρκάρισµα» . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

Γ. KΩΣTΟΥ∆ΗΣ Η ΕΑΜική αντίσταση και ο ∆ΣΕ στην περιοχή των Σερρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

ΣΠ. KΩTΣAKHΣ ∆εκέµβρης του 1944 στην Aθήνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

ΣΠ. KΩTΣAKHΣ Eισφορά στο χρονικό της κατοχής και της Aντίστασης της Aθήνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

M. KΩTΣAKH Mια ζωή γεµάτη αγώνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Β. ΛΑΖΑΡΗΣ Ο εµφύλιος πόλεµος στην Αχαΐα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00

B. ΛAZAPHΣ Oι ρίζες του ελληνικού κοµµουνιστικού κινήµατος . . . . . . . . 15,96 17,00

Θ. ΛIAKOΠOYΛOΣ O αγώνας θέλει κέφι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

X. ΛIOY∆AKH-KYΠPAIOY Nαπολέων Σουκατζίδης . . . . . . . . . . . . . . . *

T. ΛOYΓΓHΣ Eπισκόπηση Bυζαντινής Iστορίας, ― A τόµος. 324-1204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,96 17,00― Β΄τόµος. 1204-1453 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

Μ. ΜΑΪΛΗΣ Από την 4η Αυγούστου ως τις µέρες µας . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

OP. MAKPHΣ O EΛAΣ της Aθήνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

T. MAMATΣHΣ Iστορία του Bυζαντίου, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Γ. ΜΑΝΤΑΣ Ότι θυµάµαι από τη συµµετοχή µου στους αγώνες . . . . . . . . 20,66 22,00

A. MANΦPENT Pουσό - Mαρά - Pοβεσπιέρος, µορφές της Γαλλικής Eπανάστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

MAPA - ΣEN ZIΣT - POBEΣΠIEPOΣ Kείµενα(Eπιλογή-Mετάφραση-Προλογικά: Mάριος Bερέττας) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

B. MAPKOΦ - A. ΣOMΠOYΛ 1789. H µεγάλη επανάσταση των Γάλλων . . . 14,08 15,00

Γ. MAYPIKOΣ Tο εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα (1918-1948), 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

E. MAXAIPAΣ Πενήντα χρόνια µετά... 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

Ν. ΜΙΧΙΩΤΗΣ Τα έκτακτα στρατοδικεία της περιόδου 1946-1960 . . . . . . 18,78 20,00

Χ. ΜΠΑΖΗΣ Από τα Άγραφα στο Γράµµο και το Βίτσι . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

54

Page 29: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

*** Aρχείο της Πολιτικής Eπιτροπής Eθνικής Aπελευθέρωσης (Π.E.E.A.) Πρακτικά Συνεδριάσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

*** CHE o ηρωικός αντάρτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** ∆. Γληνός (KME), 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** ∆οκίµιο ιστορίας του KKE ― Tόµος A 1918-1949, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00― Tόµος Β΄1949-1968, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00

*** 60 χρόνια από τη µεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών . . . . . . . . . . 10,33 11,00

*** H επανάσταση του ’21 (KME), 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

*** H σοσιαλιστική οργάνωση Φεντερασιόν Θεσσαλονίκης (KME) . . . 9,39 10,00

*** H τρίχρονη εποποιία του ∆ΣE (1946-1949), 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . 28,17 30,00

*** Kείµενα της Eθνικής Aντίστασης― Tόµος 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00― Tόµος 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

*** Μακρόνησος. Ιστορικός τόπος Α τόµος, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . 37,56 40,00

*** Μακρόνησος. Ιστορικός τόπος Β τόµος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,56 40,00

*** Μακρόνησος. Ιστορικός τόπος Γ΄τόµος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,56 40,00

*** Ο αγώνας του ∆ΣΕ στη Σάµο, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

*** O «Mαύρος». Aναµνήσεις για τον Kαρλ Mαρξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** O «Στρατηγός». Aναµνήσεις για τον Φρίντριχ Ένγκελς . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** O ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος― Tόµος 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **― Tόµος 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

*** O Mεγάλος Πατριωτικός Πόλεµος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

*** Oι δίκες για κατασκοπία την άνοιξη του 1960 στην Aθήνα . . . . . . . 12,21 13,00

*** Νίκος Μπελογιάννης, ντοκουµέντα και επίκαιρα διδάγµατα . . . . . . . 4,69 5,00

*** Σύντοµη ιστορία του KKE (Mέρος A 1918-1949) . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Το ΚΚΕ γεννά Μπελογιάννηδες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88 2,00

*** Xρονικό αγώνων και θυσιών του KKE― Tόµος 1 (1918-1945), 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,98 8,50― Tόµος 2 (1946-1978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,98 8,50

5756

B. POYΓKE H επανάσταση του Nοέµβρη 1918 στη Γερµανία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Γ. POYΣΗ Ένας υπαστυνόµος στο ∆ηµοκρατικό Στρατό Ελλάδας . . . . . 7,04 7,50

Π. POYΣOΣ Bοήθηµα νέας ιστορίας της Eλλάδας, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

∆. ΣAPΛHΣ H πολιτική του KKE στον αγώνα κατά του µοναρχοφασισµού, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

∆. ΣEPBOΣ Παράνοµες χειρόγραφες εφηµερίδες από τις φυλακές και τις εξορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,25 45,00

∆. ΣEPBOΣ Tο παιδοµάζωµα και ποιοι κρύβουν την αλήθεια, 4η έκδ. . . . 15,02 16,00

Λ. ΣΚΑΜΠΑΡΙΝΑΣ Ο υπασπιστής του στρατηγού Σαράφηθυµάται και γράφει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,08 15,00

E. TEΓOYΛIA-TΣIΛIMIΓKPA H άρνηση της υποταγής . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Ν. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ Η στρατιωτική εκπαίδευση των στελεχών στο ∆ΣΕ . . . 18,78 20,00

Γ. TPIANTAΦYΛΛOY Στον αδερφό µου Nίκο Tριανταφύλλου . . . . . . . . . **

Γ. TPIKAΛINOΣ Aνασκαλεύοντας τη χόβολη της µνήµης . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Γ. TPIKAΛINOΣ 292 µέρες µετά το Γράµµο-Bίτσι . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Γ. TPIKAΛINOΣ ∆ρόµος µακρύς και δύσκολος, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Σ. TΣAMΠHΣ Στο δρόµο του καθήκοντος και της τιµής . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

Σ. TΣAMΠHΣ Στην αγκαλιά της εργατικής τάξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

ΣT. TΣEPMEΓKA - Λ. TΣIPMIPAKH No Pasaran. Έλληνες αντιφασίστες εθελοντές στην Iσπανία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

X. TΣINTZIΛΩNHΣ OKNE 1922-1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

Γ. ΦΑΡΣΑΚΙ∆ΗΣ Ιαµατικά ψεύδη και «βέβηλες προσεγγίσεις» . . . . . . . . **

Φ. ΦONEP Eργατική πρωτοµαγιά 1886-1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

Ε. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ Γιάννης Μαλαγάρης. Ιστορική βιογραφία. Σάµος 1908-1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

T. ΨHMMENOΣ Aντάρτες στ’ Άγραφα, 4η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

Page 30: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

B.Γ. AΦANAΣIEΦ Oι βάσεις των φιλοσοφικών γνώσεων . . . . . . . . . . . . . 11,27 12,00

Π. ΛOΠATA O κοµµουνισµός σαν κοινωνικοπολιτικό σύστηµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

AKA∆HMIA EΠIΣTHMΩN EΣΣ∆ Iστορία του Mεσαίωνα . . . . . . . . . . . **

AKA∆HMIA EΠIΣTHMΩN EΣΣ∆ Iστορία των Nέων Xρόνων . . . . . . . . 15,96 17,00

AKA∆HMIA EΠIΣTHMΩN EΣΣ∆ Mια ζωή δοσµένη στον αγώνα. Oι αθάνατοι στρατιώτες της λευτεριάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

Λογοτεχνία

Mε ΦΠA

Γ. AMANTO Mπαχία, το λιµάνι των Aγίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

N. KEΠEΣHΣ «Θυµάµαι» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

M. ΛIAPOYTΣOΣ Στης δύσης την αντιφεγγιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

E. MAPIA-PEMAPK O µαύρος οβελίσκος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Γ. ΦAPΣAKI∆HΣ H πρώτη πατρίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Γ. ΦAPΣAKI∆HΣ Ποτέ τους δεν έγιναν είκοσι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Γ. ΦΥΛΑΚΤΟΣ Θυµάται . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00

Iδεολογία - Πολιτική

Mε ΦΠA

Γ. ∆IAKOΓIANNHΣ ∆υο φεγγάρια στην Aµερική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

M. ∆PETTAKHΣ Eκλογές ’81. Για τη Bουλή των Eλλήνων και το Eυρωκοινοβούλιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

59

B I B Λ I A Π O Y ∆ I A Θ E T E I H « Σ E »

Σοβιετικά βιβλία στα ελληνικά

Mε ΦΠA

B.I. ΛENIN Για τα «αριστερά» παιδιαρίσµατακαι το µικροαστισµό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Γιατί η σοσιαλδηµοκρατία πρέπει να κηρύσσει αποφασιστικό και αµείλικτο πόλεµο στους σοσιαλεπαναστάτες; Eπαναστατικός τυχοδιωκτισµός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Για το αγροτικό ζήτηµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Για το σύνθηµα των ενωµένων πολιτειών της Eυρώπης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Για το συνεταιρισµό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Για τον ιµπεριαλισµό και τους ιµπεριαλιστές . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Για τον Mαρξ και τη διδασκαλία του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN ∆ηµοκρατία και δικτατορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN H καταστροφή που µας απειλεί και πώς πρέπει να την καταπολεµήσουµε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Mικροαστικός και προλεταριακός σοσιαλισµός . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN O οπορτουνισµός και η χρεοκοπία της II ∆ιεθνούς . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Σοσιαλισµός και πόλεµος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

B.I. ΛENIN Σχετικά µε τη γελοιογραφία του µαρξισµού και τον «ιµπεριαλιστικό οικονοµισµό» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Tι είναι η σοβιετική εξουσία; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

B.I. ΛENIN Tο αγροτικό ζήτηµα και οι «κριτικοί του Mαρξ» . . . . . . . . . 4,69 5,00

E. MΠATAΛOΦ H λενινιστική θεωρία της επανάστασης . . . . . . . . . . . . . **

E. NTOMΠPOBOΛΣKAΓIA - Γ. MAKAPOΦ H Pωσική Eπανάσταση σε κόµικς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 6,00Kαλλιτέχνης: A. BAΣIΛIEΦ

58

Page 31: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

*** Για να θριαµβεύσει η ζωή (έκδοση PIZOΣΠAΣTHΣ) . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

*** Έπεσαν για τη ζωή (έκδοση KE του KKE)― Tόµος 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00― Tόµος 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00― Tόµος 3α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00― Tόµος 3β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00― Tόµος 4α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00― Tόµος 4β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00― Tόµος 4γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00― Tόµος 4δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00― Tόµος 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00― Tόµος 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00― Tόµος 7α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00― Tόµος 7β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00― Tόµος 7γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00― Tόµος 7δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00― Tόµος 7ε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,21 13,00

*** ∆HMOKPATIKOΣ ΣTPATOΣ (έκδοση PIZOΣΠAΣTHΣ) ― Tόµος 1ος, Γενάρης - ∆εκέµβρης 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00― Tόµος 2ος, Γενάρης - Σεπτέµβρης 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,78 20,00

*** Bιογραφία B.I. ΛENIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

∆ιάφοραMε ΦΠA

N. ∆HMOΠOYΛOΣ Aτυχήµατα - Πρώτες βοήθειες . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 8,00

N. & E. ΣKAPΛATOBI Eλληνοβουλγαρικοί διάλογοι . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

61

M. ∆PETTAKHΣ Bουλευτικές εκλογές το 1985και ευρωεκλογές το 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Γ. TPIKAΛINOΣ Πιστοί στις ιδέες του επιστηµονικού σοσιαλισµού. Προσωπική κατάθεση

― Tόµος Πρώτος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00― Tόµος ∆εύτερος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

Iστορία

Mε ΦΠA

B. ΓEΩPΓIOY H ζωή µου― Tόµος 1ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00― Tόµος 2ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,69 5,00

Χ. ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ Χαρίλαος Φλωράκης και λαϊκό κίνηµα . . . . . . . . . . . 28,66 30,52

Χ. ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ Χαρίλαος Φλωράκης ο λαϊκός ηγέτης . . . . . . . . . . . . 34,18 36,40

Π. MANTAΛOBA H σταυρωµένη αντίσταση.Xειροτεχνήµατα (έκδοση PIZOΣΠAΣTHΣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,33 11,00

B.K. ΠAΠAKOΓKOY Aνιχνευτές της ιστορίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,02 16,00

Π. POYΣOΣ H µεγάλη πενταετία (1940-1945)― Tόµος 1ος, 2η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00― Tόµος 2ος, 3η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 14,00

Γ. ΣI∆EPHΣ Φώτης Aγγουλές, 5η έκδ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,39 10,00

T. ΣTAΘATOΣ 20ός αιώνας, Eποποιία - Tραγωδία - Eλπίδα . . . . . . . . . . 7,51 8,00

∆. ΣTOΛI∆HΣ Oι καταβολές µας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 9,00

Θ. TΣAMΠIPAΣ Ένα ανταρτόπουλο εξιστορεί. Σελίδες από το ∆ΣE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,57 7,00

OYIΛ. ΦOΣTEP H ιστορία του παγκόσµιου συνδικαλιστικού κινήµατος

― Tόµος 1ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **― Tόµος 2ος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

60

Page 32: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2012

ΣYΓXPONH EΠOXH

KATAΛOΓOΣ EK∆OΣEΩN

ΑΠΡΙΛΗΣ 2012Kεντρική διάθεση:

Αθήνα: Mαυροκορδάτου 3, τηλ.: 2103829835, 2103808132, fax: 2103829814Βόρεια Ελλάδα: Θεσσαλονίκη, Πλάτωνος 7, τηλ. & fax: 2310283810

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

EX. KATALOG. 2012:EX. KATALOG. 2006 4/10/12 3:20 PM Page 1