Τα Νέα της Επαρχίας των Φιλιατών - Μάρτιος 2012

of 8 /8
Τα ΝΕΑ των ΦΙΛΙΑΤΩΝ Όργανο Ανάπτυξης - Επικοινωνίας - Ενημέρωσης και Ιστορικής Καταγραφής Όργανο Ανάπτυξης - Επικοινωνίας - Ενημέρωσης και Ιστορικής Καταγραφής Εκλογές κι ευθύνες Ο ι πόλεις χάνονται, όταν δεν μπορούν να διακρίνουν τους φαύλους από τους σπουδαίους¨- είχε πει ο αρχαίος φι- λόσοφος Αντισθένης, εδώ και 2400 χρόνια. Την ώρα που θα τυπώνετε τούτο το φύλλο πιθανόν να έχουν προκη- ρυχθεί εκλογές. Αυτή η μεγάλη γι- ορτή της δημοκρατίας, που ο λαός επιλέγει τους σπουδαιότερους- για να διαχειριστούν τα μεγάλα προβλη- μάτων της πατρίδας. Από ότι ακούγεται πολλά θα είναι τα κόμματα που θα συμμετάσχουν στις εκλογές και από ότι προβλέπε- ται αρκετά θα μας εκπροσωπήσουν στην νέα βουλή. Όμως, αυτό είναι ακόμη στην κρίση του λαού, είναι ακόμη στο χέρι και στην ψήφο μας. Δυο πολιτικές προτάσεις θα είναι κυρίαρχες και σε αυτές τις εκλογές. Η πρώτη, αυτή των δυο μεγάλων κομμάτων που εναλλάσσονταν στην εξουσία και πρεσβεύουν ουσιαστικά το κυρίαρχο καπιταλιστικό σύστη- μα, οι δε διαφορές τους έχουν να κάνουν μόνο με την διαχείριση. Η δεύτερη, η γνωστή του ΚΚΕ, που δυστυχώς το μοντέλο της δεν έχει ανανεωθεί, και όσοι πιστοί προσέλ- θετε. Τρίτη πολιτική πρόταση δεν υπάρχει, ας μη γελιόμαστε. Οι πα- ραφυάδες των δυο μεγάλων κομμά- των- είτε αριστερά είτε δεξιά- δεν έχουν άλλη πολιτική. Επίσης δεν ενδιαφέρονται να πείσουν ότι μπο- ρούν να γίνουν καλύτεροι διαχειρι- στές και το χειρότερο, αναλώνονται σε επικίνδυνους λαϊκισμούς. Στο τέ- λος βέβαια θα πουν ¨δεν ξέρει να ψηφίζει ο λαός¨. Η τραγική κατάσταση που βρίσκε- ται η χώρα σήμερα ξεβράκωσε ολό- τελα το πρώτο πολιτικό σύστημα και απέδειξε πως φτάσαμε εκεί λόγο των άθλιων πρακτικών που εφάρμο- σαν όσοι κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Στις μέρες τους γιγαντώθη- κε το άδικο κράτος, η διαφθορά και η ρεμούλα και πως να τους ξαναε- μπιστευτείς. Με αυτά και με αυτά η ψήφος γί- νεται μαχαίρι χωρίς λαβή στο χέρι του πολίτη. Και δεν ξέρω αν φτάνει να ψηφί- σουμε, στις ερχόμενες εκλογές, με αίσθημα ευθύνης, εκείνους που κρί- νουμε ότι θα αγωνιστούν πραγματι- κά για να αλλάξουν την δομή του κράτους, να αποκαταστήσουν την οικονομία και να κρατήσουν ορθή την κοινωνία. Πως θα ξεχωρίσουμε τους καλούς από τους κακούς, για να μη χαθεί η χώρα; Χειμωνιάτικος μπήκε ο Μάρτη, κα- λοκαιριάτικος μας αποχαιρέτισε. Της Άνοιξης το μεγαλείο το χαιρόμαστε διπλά εμείς οι επαρχιώτες- ανοίγουν τα λουλούδια κι καρδιές- και ας μας ταλαιπωρεί ο οικονομικός μαρασμός. Που θα πάει θα περάσει. Την Άνοιξη έχουν τις μεγάλες γιορτές όλες οι θρη- σκείες, ο χριστιανισμός την Ανάστα- ση. Μέρες θρησκευτικής κατάνυξης και χαράς. Μέρες μάζωξης, θα ‘ρθουν οι ξενιτεμένοι μας, θα δουν κόσμο τα έρημα χωριά μας- θα ροδίσουν τα αρνιά στις σούβλες, θα λαλήσουν τα κλαρίνα, στο Γηρομέρι, Φοινίκι, Σίδερι και αλλού. Καλό Πάσχα πατριώτες και καλή ανάσταση της πατρίδας- την Ανάστα- ση του Χριστού την έχουμε σίγουρη, κάθε χρόνο! ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ Τα ΝΕΑ των ΦΙΛΙΑΤΩΝ Α ρ . Φ.: 154 ΜΑρΤΙΟΣ 2012 Γ ια τους απελευθερωτικούς αγώνες την περίοδο 1912 - 13 στη Μουργκάνα Από το ιστολόγιο: “ΤΟ ΜΑΛΟΥ- ΝΙ” Συμμετοχή στην απελευθέρω- ση της περιοχής Μουργκάνας: Το Μαλούνι περιλαμβάνεται στα 16 χωριά των Φιλιατών, στον αγώνα κατά των Τούρκων αγά- δων από το 1856-1913 με θυσίες χωριανών στο βωμό της Ελευθε- ρίας. Στη διάρκεια τούτων των χρόνων οι διώξεις, οι θανατώσεις, οι φυλακίσεις κ ο εξαναγκασμός σε φυγή πολλών Μαλουνιωτών προστέθηκαν δίπλα στον αγώνα της περιοχής. Μερικοί πήραν τα όπλα και βγήκαν κλέφτες-αντάρ- τες, ανάμεσα τους οι: Σταύρος Βενέτης, Μαντελαί- οι, Μπαλασκαίοι, Μπίστας και Χ.Δέτσικας. Συνέχεια στη 2η σελίδα ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ Τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση των Φιλιατών Σαν η σημαντικότερη στη νεότερη ιστορία του Δήμου μπορεί να χαρακτηρισθεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου Φιλιατών τις 28ης Μαρτίου 2012. Μοναδικό θέμα οι ισολογισμοί των ετών 2005-2010 και ουσιαστικό ζητούμενο τα στοιχεία του πορίσματος του οικονομικού έλεγχου των ορκωτών λογιστών. Η αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Φιλιατών ήταν γεμάτη κόσμο. Το θέμα της κάθαρσης του πο- λιτικού βίου ευαισθητοποίησε τους πολίτες- αφού αυτοί τελικά πληρώνουν τη νύφη¨. Ένα από τα καλά αποτελέσματα του κακού παρελθόντος. Αφού ξεκίνησε η συνεδρίαση, οι ορκωτοί λογιστές κ. Καλές και Νταλίτσας, παρουσίασαν στοιχεία της οι- κονομικής έρευνας και το πόρισμα για την 5ετία. Έτσι, για πρώτη φορά ειπώθηκε από επίσημα χείλη πως το ταμειακό έλλειμμα ανέρχεται στα 4.628.195,52 ευρώ. Ειπώθηκε επίσης πως το έλλειμμα οφείλεται κυρίως σε αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου κι από επιταγές που βρέθηκαν- από την Αιόλου μέχρι τη Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης… οι οποίες εκδόθηκαν και εισπράχθηκαν χωρίς εντάλμα- τα. Ένα ποσό 860.000 ευρώ- από εισπράξεις ύδρευ- σης- δεν πήγε ποτέ στο ταμείο του Δήμου. Επίσης, μίλησαν για σοβαρά λάθη και παραλείψεις, τονίζο- ντας ότι δεν βρέθηκαν παραστατικά- το διπλογραφι- κό του Δήμου χάλασε τον Αύγουστο του 2005, δεν το έφτιαξαν ποτέ και δεν υπήρχαν αντίγραφα. Στην πορεία της διαδικασίας οι λογιστές, απαντώ- ντας σε ερωτήσεις, έδωσαν στοιχεία για το αποτέ- λεσμα του ελλείμματος, με μεθοδικότητα και υπο- μονή. Τελειώνοντας την ενημέρωση ο πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Νίκος Τάσιος- ο οποίος σημειωτέον, κράτησε τη συνεδρίαση σε πολύ καλό επίπεδο- έδωσε το λόγο και τοποθετήθηκαν σύμβουλοι και πολίτες. Η διαδικασία ξεκίνησε από τη συμπολίτευση, με πρώτο τον Λάμπρο Φερεντίνο, ο οποίος χαρακτήρισε σημαντική τη συνεδρίαση και απόρησε για την αρνη- τική- όπως είπε- στάση μελών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι συμμετείχαν στην τότε δημοτική αρχή και έχουν ευθύνες, αλλά δεν δείχνουν να κατάλαβαν το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο Δήμο. Στο ίδιο μήκος κύματος μίλησε και ο επόμενος κ. Λευτέρης Μπουτάσης ο οποίος χαρακτήρισε τη συνεδρίαση κορυφαία, αναδεικνύοντας το μέγεθος της δημοκρατικής πράξης και την αξία της κάθαρσης. Τα ίδια πάνω κάτω ανέφεραν και οι επόμενοι ομιλη- τές κ. Γεωργία Μποροδήμου, Λευτέρης Μπάντιος, Φίλιππος Λένης, Νίκος Τσέκας κλπ. Συνέχεια στη 2η σελίδα ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ «Τότε τας πόλεις απόλλυσθαι, όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν» ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Embed Size (px)

description

Τα Νέα της Επαρχίας των Φιλιατών

Transcript of Τα Νέα της Επαρχίας των Φιλιατών - Μάρτιος 2012

- -

- -

, , . , , , . , . - - . , . . . , . . , , , , . , ;

. .: 154

2012

, - , 2400 . . , - . . , , . .

, . - - . . , . . , , - , , , , . - , !

,

28 2012. 2005-2010 . . - . . , . , 5. , 4.628.195,52 . -

- . 860.000 - - . , , - 2005, . , , , . .., . - , - . , , - - ,

, . . , . . , , , . 2

1912 13 : :

100 16 , 1856-1913 . , , . -, : , , , .. 2

2012 . . , 88. . . , , . 65 - . , , , . , . , , . , 82. . - . . , . . . - - . . . , . , . . , , . , 81. . . , , . , , ()- . , 65. . - . . , . , 90. . (). , , 3 , , , . , . , . - . .

- -

1 - . 860 . . . , , . , . . , , . , - . . , , , ! , -

A -

- - , . , 300 , . .

- -

& : 463 00 . & Fax: 26640 22278 .6936135667 E-mail: [email protected]& : [email protected]

5748 459/751172-89 ( )-- - .. .. . : 26510 68931-68933

1 1912-1913 . ., . . , . - . , . , , , , . ,

. , . -, - . , . ! : . . . ()! : . (=).

, , 350 70 . . . - .

26650-24748. 20 , , . . 6936135667

- 46100 .: 26650/25239, 25170, FAX: 26261

- 4 - .: 26650 41781 .: 6974 022748

- -

2012

2004 - . , . , . , 8 , . , - . . , , . ...

28 2005-2010. , , - , 4 671 . , , : 2 194 , , 860 1 617 . , , , 2005 -2010. , . 2005-2010 , 80.000 . , . 2005, , - - , . , , , , . , , 2006. , , , . , . . , , , . . , , . . ...

, . , . . , .

. - - . : , , , - . - - .

2012 . - - ...

. , . , , . . , , !

. , 14 . 4 65 ,

, . , .

. , : , , , , , . : , , , , .

. . 22/3/2012 . 26650-23516 .6972775558 : ) : 30.498,90 ) 33,77 ) 2010 29.677,19 60.209,86 : ) 1.057 ) 14.065,94 ) 4.000 ) 2.000 ) , 2010 120 21.246,77 2012 38.963,09 .

. , . , . , , . . - - . . ,

2011

2012

- -

BLOG: epirusgate.blogspot.com, troktiko, FILIATI - .

30 300 . . , . 1.500 . 300 . 30 . , , , , , . . , , . . . . . . . , , . . . . , . , , . .

. . . . , , . . , . , , , . EPIRUSGATE

. ... , , . , . 83 . , , . . . . , , ! blog KATOCH

!

, -

ENVIROPLAN ... ... . , . . , , . , ( - ), , , .. . : , , , , ..., , (). 600 (150 . ) 400 . (100 . ). , 2012-2015. 20 : . . . & . & .

. ... . & & . . . ( & ) .

13 . . , . : . . . . . , . . . , . RADIOFILIATI

- -

2012

. . , , . .. , . . 123.000 , , , . , . . , -

To

, : , .. , .

, , , , . , . , , , -

. , , .

. .

. , , . . , . , , . , , . , . , . , , . , . , , , , , . , , . . . . , . , , . . . . , . ,

. , , . . , . . . , , . , , . H , , . , . , . , , . , . . , , . , . . . . . . , , , , . .

. . . . . , , . , , . , E . . , , , . , , . . , , , . . . , , . . . , , . , . . . . , . - -

- , , . - . - 3 , . - 4 , : , , , , , , , . .

2012

- -

- . . . - - : : . : . , . , . 9 ( 3). 1. 20/08/2011. 20/08/2011 .. , , .. . , , . . , . , , : 1) 2) , . , . 3) . ( 1 ) . . . 15 , 2002 , 300,00 . , 1998 , 31/12/1998 . . , 1998. 1) . 7/89 : 1.200.000 . . . 2) . 36/89 , : , 200.000. . . 3) . 12/90 1.000.000 : . . . 4) . 23/90 : , 180.000 .. . . 1) . 6/91 , 1.000.000. . . 2) . 24/92 617.500 . . .

3) . 26/92 267.700 . . . 4) . 30/93 . . . . . . 5) . 44/96 . . 28 . . . .. . . . 2002 . . 2002 , . . 16/08/2002 300.00, . , . , , , , ! , , . , , . .,

: . , , : 10 : 460,00 . , 450,00 : , - , , - , . 450,00. 20 : 400,00. , 250,00,

: .

150,00 , 05:00 16:00 . , , , , , , . , , , . ! ! , , -

. . , , ( ..). , , , . .. , , , , .

- -

2012

2012. . . . . . , . , , . . , . , , . , - , , . , , , . , , , , . . , . -

... . , . . , . - , . . . , . . . . , . . - , , . , , , ,

. . , , . . ( = , ), , . , . . , , . -

() . , . . , , , , ,

. , , , . . , , , , . . . , - , -. , , , . . , , , . , . . -

, . ! , - . , .

25 20 .: 210 4202106 .: 6974 709868

, , . , . . .. 7-8-1919, . 184)1919 , . 11-9-1928, 193)1928. . : . , Vasmer mokr, Moal, , , . , . . mueale . .

REVOIL( ) .: 2664022707

2012 - , . . . 50 . , , SNAM-SAIREM.

- -

, , . . 12.000 . , . ; , - - ; , . - . - ; ; . , ! , . , . , , . , . , ; , . , .

(./....) , , .. , ( 5 ), (82) (60) . .

- . , . . . 20 4-5 . , . & . ; ; -

100 . , . - . . , 100 . , . , . , ! ;

3.1 214 2007-2013, 19/03/2012 04/05/2012 : / & / & & . / & 14 . 164/2004 , . , , ..... . . .. . . , ... ....... - 14 -

- - . - . !

, . , , , , : - ... - , , - - , - , . ,- . - - . , , . . - , , . , ; . - . . ; ; - , .