ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΑΝ2010

of 134 /134
- 1 - 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................ 5 Αντικείμενο και σημασία της θερμομόνωσης......................................... - 6 - 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ............. 8 2.1 Θερμικές απώλειες.......................................................................... - 8 - 2.2 Μελέτη και σχεδιασμός θερμομόνωσης κτιρίου........................... - 5 - 2.3 Θερμομόνωση των δομικών στοιχείων ........................................ - 5 - 2.3.1 Χαρακτηριστικές ιδιότητες των δομικών στοιχείων........................................ 2.3.2 Στοιχεία του κτιρίου ευάλωτα στην θερμοδιαφυγή........................................ 3. ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ........................................ 12 3.1 Κριτήρια επιλογής θερμομονωτικών υλικών ................................. - 12 - 3.2 Συνηθισμένα θερμομονωτικά υλικά................................................. - 14 - 4. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 15 4.1 Βασικές έννοιες 4.2 Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας δοκών - υποστυλωμάτων - 20 - 4.2.1 Εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, δοκών - υποστυλομάτων............. 4.2.2 Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, δοκών - υποστυλομάτων............. 4.2.3 Θερμομόνωση πυρήνα εξωτερικής τοιχοποιίας............. 4.2.4 Τοιχοποιία από θερμομονωτικά τούβλα............... 4.2.5 Ενίσχυση θερμομόνωσης τοιχοποιίας, δοκών και υποστυλομάτων με θερμοσουβά........................................................................

Embed Size (px)

Transcript of ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΑΝ2010

1.

........................................................................................ 5

......................................... - 6 2. 2.1 2.2 2.3 ............. 8 .......................................................................... - 8 ........................... - 5 ........................................ - 5 -

2.3.1 ........................................ 2.3.2 ........................................

3.

........................................ 12

3.1 ................................. - 12 3.2 ................................................. - 14 4. 15

4.1

4.2

- - 20 -

4.2.1 , - ............. 4.2.2 , - ............. 4.2.3 ............. 4.2.4 ............... 4.2.5 , ........................................................................

-1-

4.3 4.4

....................................................... - 28 ......................................................................... - 30 -

4.4.1 .. 4.4.1.1 ........ 4.4.1.2 ...... 4.4.2 ..........

4.5 34 -

-

4.5.1 ...... 4.5.2 ......

5.

.......................................................................... 36 5.1 ...................................................................... - 37 6.

...................... 396.1 ..........

6.2 -

- 406.2.1 ........ 6.2.1 ......... 6.2.2 (, )

-2-

2010

.................... 6.2.3 (, , ) ........ 6.2.3.1 ()..... 6.2.4 - ........ 6.2.5 ............. 6.2.5.1 ..............

6.3

. ..................................................................................................... - 67 6.4 ........................................................ - 69 6.5

(- ) .................................................................................................. - 73 6.5.1 ..... 6.5.2 ..... 6.5.3 ...................................

6.6

Um , (, ) ............................................................ - 95 7. ................. 101

A:

-3-

/...................... 108

: ..................... 126

: ............................................................. 129

-4-

2010

1.

. , - - . , , (, ), , , . , , . , , ,

-5-

- . , . , . , , . , . . , , , , .

, , . . , -. ,

-6-

2010

.

, , , . , . , , , . , : , , ' . . , . . , . , .

-7-

2.

2.1 , , , . , , . . , .

-8-

2010

2.2

, , . : . , . . , . . . . , , , . , , , , .

2.3

, , .

-5-

, .

2.3.1 :

. (U-value), 1m 1.. , : ( ) .

. , : . . , , . , , , .

. (c) , .

-6-

2010

, , . . - - : , . , , ( 2.3.1.). , (, , .). , , (, .) ( 2.3.1.).

-7-

.

.

2.3.1. ( )

. . CYS EN ISO 10456: 2007 : ( ) (C) , ().

2.3.2 ( ). . , -

8

2010

- , . , . :

. ( ) , , .

. , , . , , . , , . : , . , , ( 2.3.2.). . , , ,

-9-

.

2.3.2.

. , . . (, , ) . , . , . .

- 10 -

2010

. , ( ). , (.. ).

. , . , , . . , , , . .

- 11 -

3.

89/106/ , , , , , , , CE. , CE.

(, ) , . .

3.1 :

- 12 -

2010

. . . . .

. . , .

. . ( ). .

. , . () , .

. - , , , . ( , , ). . , ,

- 13 -

. . . .

3.2 : PVC

- 14 -

2010

4.

, , ( ). , : 4.2 - - 4.3 4.4 4.5 4.6

- 15 -

4.1 : . (, ) . : . ( ) . , . , . : . , . , , , , , .. : .

- 16 -

2010

(c): 1C. kcal/kg C J/kg . : . , , , .. , , , . () , (W/m.K). : ( % ) . , . ( , ) , , . , , , (

- 17 -

). : (., , PVC, , , ..) . (Cm): kJ/(kgK). (): (J/s) 1m2, 1C/m 1K/m

W/mK. (U): , 1m2 , 1 . , W/(m2 K). () (Kg/m3).

- 18 -

2010

: : (, ). (R): (m K/W).2

- 19 -

4.2

,

:

:

, : . . .

- :

:

- 20 -

2010

4.2.1 , ( 4.1.1) / , , , , , .. , .. : / (, , ..) : ( ). . ( , , ..) . , , , .. .

- 21 -

.

4.1.1

( ).

- 22 -

2010

4.2.2

( 4.1.2) /, , , .. , , , .

. / , . . . .

: . ( , ) .

- 23 -

/

.

4.1.2

- 24 -

2010

4.2.3 , . , , , / /. , . . , . . , . , . 5 cm, . , 2,5 cm , . . .

- 25 -

4.1.3

- 26 -

2010

4.2.4 ( , ), . . :

: , .. . .

4.2.5

,

.

- 27 -

4.3

, , :

, . , . . , . , , , . , , (, , , ) .

- 28 -

2010

.

: , (thermal break) . .

: , , , , . . .

.

: / , . , , ..

- 29 -

4.4

4.4.1

. : 4.4.1.1 4.4.1.2

4.4.1.1 ( 4.3.1) ( , , ..). . , .

: (, , ) : .

- 30 -

2010

4.3.

.

4.3.1 . .

- 31 -

4.4.1.2 . , , ( ) ( ). . : . , , . .

:

- 32 -

2010

4.4.2 . . . . . , . . : . , . , . , . , .

- 33 -

4.5

4.5.1 , 4.5.2

4.5.1 ( 4.4.1) ( , .). . .

4.4.1

- 34 -

2010

4.5.2 ( 4.4.2) ( , , ).

4.4.2

- 35 -

5. ( )

( ) , 15(1) 2006 2009 .

- 36 -

2010

5.1 , . U : (, ) 1 . : U [U0,85 W/m2K]

(.. Trombe, ). (, , ) . [U0,75 W/m2K] . .: .

[U2,00 W/m2K] [U3,8 W/m2K]

(, )

: 1. 2. 3. 2

(, ). , , , , , .

- 37 -

1/1/2010 , : 1. , , . 2. Um : [Um1,3 W/m2K] [Um1,8 W/m2K]

. . 3. () .. , , .. (... ) : () ..., () ...

4. , ( , . 22442592). , , , .

- 38 -

2010

6.

(U-value calculation tool) , . . () .

- 39 -

6.1 Ai di j k l Ra

( )

(m2) (m) (m2 / W) (m2 K/W)

Rse

Rsi

( )

(m2 K/W)

Ru

, .

(m2 K/W) (m2 K/W) (m2 K/W) (m2 K/W) (m2 K/W) (m2 K/W) (m2 K/W) (W/m2 K) (W/m2 K) (W/m2 K)

Ru

Rv

Rsp Rs Ru Rf Uf

Ug

Ui

- 40 -

2010

Um

o .

(W/m2 K) (W/m2 K) (W/m2 K) (W / m) m2 W/(m2.K)

Ubw Ubf i Av hro

Stefan-Boltzmann [5,67x10-8W/(m2.K4)] () ( )

Tm

o

Cm m m m m m m m

P

B z w h

dt dw

- 41 -

6.2

6.2.1 (, , ), CYS EN ISO 6946: 2007. , Ui :1

[W / m ] , Rsi:

2

( 6.1)2

( ) ( 6.1)

[m / W]

Rse: ( ) ( 6.1) di: i:1

[m / W]

2

[m] [W / m]

(R=d/) .

- 42 -

2010

6.1 :

U =i

1 d Rsi

+

1

d +

2 2

d +

3 3

d +

4 4

1

+ R

se

U , . .. , ... . Rsi Rse 6.1, R 6.2.1 6.2.2, .

- 43 -

(Rsi , Rse) 6.1 ( , >0.8) Rsi (m / W)2 2

Rse

(m / W)

0.13. 1 . 2

0.10

0.17

0.04

.3

. 4

30 . , . : =0,9, hro 10 C, =4m/s. Rsi Rse CYS EN ISO 6946:2007.

- 44 -

2010

6.2.1 (R) , (R) 6.2.1 6.2.2

[W / m ] R:

2

( 6.2)

( 6.2.1 6.2.2) [m / W]2

- 45 -

6.2.1 ( ) R (0,8) (m / W) (mm)0 5 7 10 15 25 50 100 300 0.00 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.11 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.11 0.13 0.15 0,17 0.19 0.21 0.22 0.232

. 1 : , 0.8 ( 500 mm 1500 mm m , .2 2 2

2

2

. (RT) :

RT =

1500 - Av Av - 500 RT ,u + RT ,v (m2.K/W) 1000 1000

( 6.3 )

RT ,u

RT ,v Av

: 1500 mm m, 1500 mm m , .2 2 2

.

- 48 -

2010

6.2.2 (, ) . , 6.1 . : () () (d) .

Rsi Rse. 6.1 Rsi=0.13 Rse=0.04. .

- 49 -

1: (30x20x10) 20cm, 2.5 cm.

25 cm .

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2 3 4 5

() () * 0.025 1 0.025 0.025 0.2 1 0.4 0.025 0.5

Rsi(m2K/W)

Rse(m2K/W)

U(W/m2K)

0.13

0.04

1.389

*

U0.85

.. , ... .

- 50 -

2010

2: (30x20x10) 20cm. 3 cm 2.5 cm.

20 cm.

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2 3 4 5

() * ()**

0.025 0.2

1 0.4

0.025 0.5 0.909 0.025

0.025

1

Rsi(m2K/W)

Rse(m2K/W)

U(W/m2K)

0.13

0.04

0.614

U0.85

*

**

.. , ... .

- 51 -

3: (//) 3 cm , 2.5 cm.

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2 3 4 5

() (1% ) * ()**

0.025 0.25

1 2.3

0.025 0.109 0.909 0.025

0.025

1

Rsi(m2K/W)

Rse(m2K/W)

U(W/m2K)

0.13

0.04

0.808

U0.85

*

**

.. , ... .

- 52 -

2010

4: (30x20x10) 10 cm. 5 cm , 2.5 cm.

( )

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2 3 4 5 7

() () * 0.025 1 0.025 0.025 0.10 0.05 0.10 0.4 1 0.4 0.025 0.25 0.18 0.25

Rsi(m2K/W)

Rse(m2K/W)

U(W/m2K)

0.13

0.04

1.111

*

U0.85

.. , ... .

- 53 -

5: (30x20x10) 10 ., 2.5. , 2.5. . 2.5 cm.

( )

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2 3 4 5 6 7

() * ()**

0.025 0.10

1 0.4

0.025 0.25 0.757 0.18 0.25 0.025

0.025 0.10 0.025

0.4 1

Rsi(m2K/W)

Rse(m2K/W)

U(W/m2K)

0.13

0.04

0.603

U0.85

*

**

.. , ... .

- 54 -

2010

6.2.3 (, , ) . (, , ), 6.2 ( 6.1). Rsi Rse. 6.1. Rsi=0.10 Rse=0.04, Rsi=0.17 Rse=0.04. 300 6.1 . Rsi=0.10 Rse=0.04. 300 6.1 . Rsi=0.13 Rse=0.04.

- 55 -

6: 15 cm , 5 cm .

/

d(m)

(W/mK)0.230

R (m2K/W)0.017

1 2 3 4 5 6

Screed ( ) * (2% ) ()**

0.004

0.050

1.350

0.037 1.515 0.073 0.025

0.150 0.025

2.500 1

Rse(m2K/W)

Rsi(m2K/W)

U(W/m2K)

0.1

0.04

0.553

U0.75

*

**

.. , ... .

- 56 -

2010

7: 300 , 20 cm. 5 cm

30 ( )

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2 3 4 5

* (2% )**

0.02 0.01

1 0.23

0.02 0.0435 1.515 0.08

0.2

2.5

Rse(m2K/W)

Rsi(m K/W)2

U(W/m2K)

0.10

0.04

0.556

U0.75

*

**

.. , ... .

- 57 -

8: 300 ( ), 20 cm. 5 cm

K 30 ( )

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2 3 4 5

* (2% )**

0.02 0.01

1 0.23

0.02 0.0435 1.515 0.08

0.2

2.5

Rse(m2K/W)

Rsi(m K/W)2

U(W/m2K)

0.13

0.04

0.547

U0.85

*

**

.. , ... .

- 58 -

2010

9: 15 cm, 5 cm. ( )

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2

Screed ( ) (2% ) * ()**

0.030

2.700

0.01111

0.050 0.150

1.350 2.50

0.03704 0.07389 1.51515 0.02500

3 4 5 6

0.025

1

Rse(m2K/W)

Rsi(m2K/W)

U(W/m2K)

0.17

0.04

0.534

U0.75

*

**

.. , ... .

- 59 -

6.2.3.1 (M ). , (Ru) 6.1. :

U = RSi

1 +

d

[W / m ]U

2

( 6.4)

i i

+ R

+ R

Se

6.4 . 6.3: . Ru. 1 2 3 4 () () 2 (low emissivity) () (m2K / W)

Ru

0.06 0.2 0.3 0.3

6.3 . (Rse).

- 60 -

2010

10: 15 cm. 5 cm

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2

Screed ( ) (2% ) * () Ru ( 6.3)**

0.004

0.23

0.01739

0.05 0.15

1.35 2.5

0.037 0.06 1.515 0.025 0.06

3 4 5 6 7

0.025

1

-

Rse(m2K/W)

Rsi(m2K/W)

U(W/m2K)

0.10

0.04

0.539

U0.75

*

**

.. , ... .

- 61 -

11: 2 cm. 5 cm

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2 34 5 6 7

OSB

0.020

0.140

0.143 1.220 0.300

*Ru ( 6.3)**

-

-

Rsi(m2K/W)

Rse(m2K/W)

U(W/m2K)

0.10

0.04

0.555

U0.75

*

**

.. , ... .

- 62 -

2010

6.2.4 - (.. , ) (Ru) - 6.1. (Ru) :

RU =

(Ak

Ai U e,k ) + 0,33 nV

(m2.K/W)

( 6.5)

e,k

i - - 1 m2 Ae.k - k Ue.k - k n - . V - m3 . : Ue.k=2 W/(m2.K) n=3 . 1 , Ru .

- 63 -

6.2.5

. , () 2.5 W/(m.K). () > 2.5 W/(m.K), .

Rsp = Rs

Ap A

(m2.K/W)

( 6.6)

Rsp Rs 6.2.5.1 Ap A

6.1.1

6.6 .

- 64 -

2010

6.2.5.1 (Rs) :

Rs =

1 hc + hr

(m2.K/W)

( 6.7)

hc hr hr=.hro hro=4Tm3 hro Stefan-Boltzmann [5.67x10-8W/(m2.K4)] Tm . CYS EN ISO 6946:2007 =0.9 . . . 6.4 hro ( C) -10 0 10 20 30 hro (W/(m2.K)) 4.1 4.6 5.1 5.7 6.3

hc=hci

- 65 -

hci=5.0 W/(m2.K) hci=2.5 W/(m2.K) hci=0.7 W/(m2.K) hc=hc hc=4+4 m/s. Rse 6.5 Rse (v) m/s 1 2 3 4 5 7 10 Rse m2.K/W 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02

- 66 -

2010

6.3

.

6.2.1 ( 6.1).

12: 15 cm screed.

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2 3 4 5

Screed ( ) (2% ) *

0.030 0.100 0.150 0.025

3.500 1.350 2.500 1

0.00857 0.074 0.060 0.025

Rsi (m2K/W) Rse (m2K/W)

0.170 0.170**

U (W/m2K)1.970

U2.00

- 67 -

* **

.. , ... . . Rse .

13: 15 cm .

/

d(m)

(W/mK)

R(m2K/W)

1 2 3 4 5

(2% ) *

0.030 0.100 0.150 0.025

3.500 0.200 2.500 1

0.00857 0.500 0.060 0.025

Rsi (m K/W) Rse (m2K/W)2

0.170 0.170**

U (W/m2K)1.071

* **

U2.00

.. , ... . , Rse .

- 68 -

2010

6.4

CYS EN ISO 13370:1998. . . 6.6 1 2 3 - - (W / m) 1.5 2.0 3.5 3 (J/(m .K))

3.0 2.0 2.0

: =2.0 W/(m.K). c=2.0.106J/(m3.K) (Rse Rsi) 6.1. 6.7 . 13370:1998. CYS EN ISO

- 69 -

6.7 .

B' =

A 0.5P

( 6.4.1)

Uo

: P*: dt