ΠρασινοΒαρόμετρο, Ιανουάριος 2008

of 107 /107
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Αθήνα, Ιανουάριος 2008

Embed Size (px)

description

Η έρευνα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών προθέσεων των κατοίκων της Αττικής, σχετικά με διάφορα περιβαλλοντικά θέματα. Σήμερα ο πολίτης της Αττικής ζει σε ένα κόσμο κρίσης, κυρίως κοινωνι κής, οικονομικής, πολιτικής και αξιών. Στα προβλήματά του έρχεται να προστεθεί και η περιβαλλοντική κρίση, η οποία, επειδή σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της ζωής του, τον απασχολεί ιδιαίτερα.

Transcript of ΠρασινοΒαρόμετρο, Ιανουάριος 2008

  • 1. : , 2008

2. 2 3. 3 4. 4