ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ...

17
Λαζίδης Περικλής Υπεύθυνος Αγορών Κατηγορίας Ξηρών Προϊόντων

Transcript of ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ...

Page 1: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Λαζίδης ΠερικλήςΥπεύθυνος Αγορών Κατηγορίας

Ξηρών Προϊόντων

Page 2: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Η Παγκόσµια Βιολογική Γεωργία

αναπτύσσεται ραγδαία.

Η Παγκόσµια ζήτηση για Βιολογικά

Προϊόντα αυξάνεται κατά 5%.

Page 3: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Το 2004-2007 στην Ευρώπη η ετήσια αύξησηφτάνει περίπου +12%.

2008, 2009 και 2010 θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης.

Η Ευρώπη εκπροσωπεί το 54% του παγκόσµιουτζίρου.

Το 2007 οι µεγαλύτερες αλυσίδες super marketτης Ευρώπης τοποθετούν βιολογικά προϊόντα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

Page 4: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Άνοδος και στην ελληνική αγορά.

Το 57,2% των καταναλωτών προτιµά βιολογικάπροϊόντα.

Οι 5 µεγαλύτερες αλυσίδες της ελληνικής αγοράς(Carrefour, Βασιλόπουλος, Βερόπουλος, Σκλαβενίτης, Μασούτης) έχουν δηµιουργήσει και έχουν τοποθετήσειτµήµα βιολογικών προϊόντων.

Page 5: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Βελτίωση της εικόνας τους (εταιρικό προφίλ).

Πλήρης κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών

(διαφοροποίηση από τον άµεσο ανταγωνισµό).

Ευκαιρίε ανάπτυξη. Χαµηλότερη κατανάλωση

Μικρότερη παρουσία

Page 6: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Η εταιρία µας δραστηριοποιείται 35 χρόνιααποκλειστικά στο βορειοελλαδίτικο χώρο.

Έχει 210 σηµεία λιανικής πώλησης και 17 χονδρικής.

Στόχος το 2011 είναι η δηµιουργία 20 νέωνκαταστηµάτων.

∆ηµιουργία νέου Logistic Center.

Page 7: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Η τοποθέτηση βιολογικών προϊόντων

σε ειδικό τµήµα είναι σήµερα στον

Όµιλο σε 102 καταστήµατα.

Επιλογή προµηθευτών.

Page 8: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Ότι έχει σχέση µε πιστοποιητικά, σύµφωνα µε τησυµµόρφωση των προϊόντων του στην κοινοτική

και εθνική νοµοθεσία. Ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων –υπηρεσιών.

Τιµή στην οποία διατίθενται τα προϊόντα –υπηρεσίες (ενέργειες marketing) από τονπροµηθευτή.

∆ιαθεσιµότητα των προϊόντων, καθ’ όλη τηδιάρκεια της συνεργασίας.

Page 9: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Οι πωλήσεις του Οµίλου από το 2006 έως σήµεραπαρουσιάζουν µεγάλη ανάπτυξη.

Στόχος για το 2011 είναι οι πωλήσεις σε βιολογικάπροϊόντα να αγγίξουν τα 4.600.000€.

Η τοποθέτηση έως σήµερα είναι περίπου 84 οµάδες και στόχος του 2011 είναι να καλύπτουνπλήρως τις ανάγκες αγοραστών και καταναλωτών.

Page 10: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

2007 2008 2009 2010

ΕΤΗ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Από το 2007 έως το 2010 η αύξηση πωλήσεων άγγιξετο 55% και σε αξία τα 4.224.000€

Page 11: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

2007 2008 2009 2010 2010/2009Περιγραφή

1 ΜΟΣΧΟΣ-ΒΟ∆ΙΝΟ-ΧΟΙΡΙΝΟ-ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ-ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40 48.504,00 122,52%2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 19.237,94 22,24 -99,88%3 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΙΛΟ 1.953,95 2.296,27 17,52%4 ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 576.660,41 774.932,63 727.786,11 742.716,84 28,80%6 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 31.294,43 57.780,61 63.845,40 68.134,33 117,72%7 ΚΡΕΑΤΑ-ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 47.169,53 34,83 5.825,01 -87,65%8 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 23.659,70 57.098,21 117.961,99 271.094,33 1045,81%9 Γαλα υψηλής Παστερίωσης 48.528,47 65.962,77 44.063,98 12.714,00 -73,80%10 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΚΑΟ 1.006,6011 ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 398,00 808,00 283,70 858,36 115,67%12 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ - ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ 46.174,33 65.607,44 141.480,63 263.493,00 470,65%13 Γιαούρτια παραδοσιακά 408,81 1.753,67 328,97%14 ΒΟΥΤΥΡΟ 8.801,29 49.118,56 96.569,61 997,22%15 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 39.388,00 101.119,61 115.219,43 192,52%16 ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 955.465,78 1.075.619,29 1.033.715,75 876.195,96 -8,30%17 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣ/ΝΑ 5.095,80 22.185,37 48.129,24 93.041,59 1725,85%18 ΤΥΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 69.433,55 37.260,08 38.837,94 64.823,34 -6,64%19 ΦΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 117.871,86 148.038,55 112.369,30 125.780,01 6,71%20 ΤΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 120.965,05 136.272,32 86.924,32 80.636,73 -33,34%21 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 5.772,88 9.419,80 8.074,67 7.112,35 23,20%22 ΡΟΦΗΜΑΤΑ 7.175,54 5.635,80 5.182,63 1.544,34 -78,48%23 ΤΣΑΙ-ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ 19.731,92 17.827,33 94.475,26 15.010,54 -23,93%24 ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ 3.922,33 24.978,75 19.532,16 7.139,77 82,03%25 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 1.357,20 3.138,88 2.817,11 2.766,80 103,86%26 ΑΛΕΥΡΙ 17.148,19 32.602,96 40.583,55 35.108,03 104,73%27 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 54.898,91 81.607,86 100.635,14 92.083,13 67,73%28 ΡΥΖΙΑ 40.535,96 59.601,44 103.277,86 97.330,66 140,11%29 ΕΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 13.124,66 30.094,82 25.781,11 21.911,85 66,95%30 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 1.613,94 31.931,41 17.158,59 21.596,85 1238,14%31 ΑΛΑΤΙ 3.512,78 2.927,06 1.626,78 573,52 -83,67%32 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α 45.951,02 51.059,11 35.867,45 35.755,61 -22,19%33 ΗΛΙΕΛΑΙΑ 7.109,82 -2.160,17 -488,48 -117,93 -101,66%34 ΞΥ∆Ι 10.276,36 19.311,28 16.864,36 10.715,56 4,27%35 ΖΑΧΑΡΗ & ΑΧΝΗ 5.082,84 15.241,48 19.220,74 21.230,81 317,70%36 ΖΑΧΑΡΗ &ΥΠΟΚ.ΖΑΧΑΡΗΣ 11.510,19 26.587,48 34.480,95 35.805,22 211,07%37 ΜΑΓΙΟΝΕΖΕΣ 7.786,25 9.824,35 7.541,18 7.877,37 1,17%38 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 5.464,19 8.537,63 9.894,02 12.296,99 125,05%39 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 9.654,60 14.386,15 17.932,20 18.407,55 90,66%40 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 9.379,30 13.866,43 15.343,18 15.836,09 68,84%42 ΦΑΓΗΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 8.859,66 #∆ΙΑΙΡ/0!43 ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 6.715,15 17.949,47 14.880,29 23.421,80 248,79%

Page 12: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

2007 2008 2009 2010 2010/2009

45 ΨΩΜΙΑ ΤΟΣΤ- ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 8.377,72 11.002,10 31,33%

46 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 1.854,65 3.340,29 17.263,23 7.835,01 322,45%

47 ΜΠΙΣΚΟΤΑ 59.512,32 80.228,03 105.490,21 86.166,09 44,79%

48 ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 14.387,94 25.850,70 30.874,11 20.889,91 45,19%

49 ΜΕΡΕΝΤΕΣ 7.269,60 10.801,61 9.351,55 7.791,93 7,19%

50 ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 3.954,18

51 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ 7.674,02 2.898,15 2.007,11 2.337,06 -69,55%

52 ΜΕΛΙ 18.233,55 31.798,52 28.192,02 22.689,20 24,44%

53 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ 23.508,55 27.322,07 25.478,97 11.743,01 -50,05%

54 ΖΑΧΑΡΩΔΗ 2.553,00 4.043,40 3.014,27 1.645,20 -35,56%

55 CORN FLAKES 48.649,02 80.163,12 73.841,73 73.962,20 52,03%

56 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΝΙΣΕΣΤΕΣ 2.000,22 1.566,53 -1.175,99 -158,79%

57 ΟΣΠΡΙΑ 74.434,72 113.618,17 173.436,51 147.173,74 97,72%

58 ΚΥΒΟΙ 10.462,31 35.959,32 50.226,25 59.925,41 472,77%

59 ΤΑΧΙΝΙ-ΧΑΛΒΑΣ ΣΥΣΚ/ΝΑ 20.500,06 34.351,66 30.796,64 36.006,23 75,64%

60 ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ 5.033,74 8.618,10 10.524,29 10.602,85 110,64%

61 ΣΑΛΤΣΕΣ- DRESSING 17.832,12 35.191,80 37.087,57 31.101,52 74,41%

62 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 32.921,93 97.375,32 4.568,07 -86,12%

63 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 5.796,43 5.462,09 683,46 -290,38 -105,01%

64 ΣΝΑΚ 1.900,82 6.987,02 5.558,01 6.324,70 232,74%

65 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 26.249,11 101.816,21 90.007,41 57.486,19 119,00%

66 ΠΑΣΤΕΛΙΑ-ΒΑΝΙΛΙΕΣ 13.116,34 19.291,50 37.547,53 24.748,95 88,69%

67 ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΖΑΧΑΡΩΔΗ 10.360,71 9.811,62 -5,30%

68 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 3.849,83 3.875,34 2.010,92 1.071,13 -72,18%

69 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ 4.642,80 8.413,79 9.385,23 5.237,62 12,81%

70 ΚΑΦΕΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ - ΕΣΠΡΕΣΟ 3.671,80 5.155,68 4.814,11 -548,49 -114,94%

71 ΤΟΥΡΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 2.962,32 2.637,96 1.497,60 962,98 -67,49%

72 ΚΕΤΣΑΠ 7.938,00 30.536,29 39.462,90 44.483,14 460,38%

73 ΚΟΝΚΑΣΕ 7.787,80 19.148,96 23.787,84 26.092,31 235,04%

74 ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 9.734,20 18.623,74 27.059,63 33.751,23 246,73%

75 ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 13.237,48 20.783,84 22.103,27 18.866,26 42,52%

76 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 3.036,93 1.471,05 2.565,66 -15,52%

77 ΧΥΜΟΙ 12.224,90 24.385,09 19.431,08 9.031,85 -26,12%

78 ΜΠΥΡΕΣ 34.588,27 4.081,48 -88,20%

79 ΚΡΑΣΙΑ 53.706,35 35.435,76 38.411,29 31.191,36 -41,92%

80 ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ-ΚΡΑΣΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 12.129,60 1.000,00 8.312,68 -31,47%

81 ΑΠΕΡΙΤΙΦ 37.628,00 2.700,00 -92,82%

Page 13: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Ειδική σηµατοδότηση και αφίσες για την καλύτερη

επικοινωνία µε τον καταναλωτή µας.

Page 14: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Τοποθέτηση σε ειδικές κατασκευές.

Page 15: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Ειδικά φυλλάδια βιολογικών προϊόντων µε προσφορές

και ενηµέρωση των καταναλωτών για τη διατροφική τους

αξία σε συνεργασία µε τους παραγωγούς –προµηθευτές.

Page 16: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

Συµµετοχή και παρουσίαση στα εκπτωτικά και θεµατικάφυλλάδια του Οµίλου µε ελκυστικές εκπτώσεις

Page 17: ΛαζίδηςΠερικλής 2007 2008 2009 2010 2010/2009 Περιγραφή 1 ΜΟΣΧΟΣ -ΒΟ∆ΙΝΟ -ΧΟΙΡΙΝΟ -ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ -ΑΙΓΟΠ21.797,92 29.147,04 36.838,40

ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Όµιλος Μασούτη

A Cert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε.

DASO Advanced Business Solutions

∆ιαδίκτυο