ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005...

31
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006

Transcript of ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005...

Page 1: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006

Page 2: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ:ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ

Ε΄ Τάξη

Αγγελάκης ΝικόλαοςΒακάρος ΓεώργιοςΛιόλιου Μαρία

Μαλάμου ΜαργαρίταΠαπαγιάννης Αλέξανδρος

Σαϊδέ ΓεωργίαΤζήκας ΝικόλαοςΤσινίκος ΣωτήριοςΤσινίκου ΜαρίαΤζήκας Δημήτριος

Παπαδημητρίου Φανή

ΣΤ΄ Τάξη

Αδάμος ΙωάννηςΖάχος ΙωάννηςΖάχος Χρήστος

Καραγιώργου ΜαρίαΠαπαγεωργίου Κων/νοςΠαπαγεωργίου ΠάτρικΠουλιάκη ΕιρήνηΤζήκας ΔημήτριοςΤζήκας ΝικόλαοςΤσέλιου Σεβαστή

Τσίντζηρας ΙωάννηςΤσιρώνης ΙωάννηςΧήρας Πάρης

Page 3: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ•Το χωριό είναι κτισμένο στους πρόποδες των Πιερίων και σε κοντινή απόσταση απ’ αυτό υπάρχουν πηγές, υδρορεύματα και φράγμα με εύκολη και ακίνδυνη πρόσβαση.

•Σαν θέμα είναι οικείο στους μαθητές και μέσα στα ενδιαφέροντά τους.

•Υπάρχει πλούσια πληροφόρηση σχετική με το ποτάμι και άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες.

•Συνδέεται με γνωστικά πεδία του αναλυτικού προγράμματος.

Page 4: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Ταυτόχρονα με τον κύκλο του νερού να γνωρίσουν την προέλευση του νερού που καταναλώνουν στο χωριό τους.

• Να γνωρίσουν την ποικιλία των χρήσεων του νερού.

• Να κατανοήσουν το ρόλο νερού στη διατήρηση της ζωής σε παγκόσμια κλίμακα.

• Να αντιληφθούν τις συνέπειες που προέρχονται από τη ρύπανση των υδάτων των ποταμών.

• Να μάθουν για τους κινδύνους που απειλούν το πόσιμο νερό.

• Να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας με φορείς και πρόσωπα.

• Να αναγνωρίζουν τους συμβολισμούς σε ένα γεωγραφικό χάρτη (υπόμνημα).

Page 5: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

• Να μπορούν να διαβάζουν τους χάρτες

• Να χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους για την αντίληψη του χώρου και του χρόνου

• Να υπολογίζουν με απλές τεχνικές την ταχύτητα του ποταμού, το βάθος, το πλάτος, την παροχή κ.ά.

• Να σταθμίζουν τη χρησιμότητα της κατασκευής μεγάλων

τεχνικών έργων (γέφυρες, φράγματα κ.λ.π.)

• Να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους, μέσω της ενεργητικής

μάθησης και του τρόπου ζωής τους, σε φιλικότερη προς το περιβάλλον και συγκεκριμένα προς το νερό των ποταμών.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Page 6: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

Στις πηγές του ποταμού

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Page 7: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επισκεφτήκαμε το ποτάμι και μετρήσαμε το πλάτος τουΕπισκεφτήκαμε το ποτάμι και μετρήσαμε το πλάτος του

Page 8: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μετρήσαμε το βάθος του ποταμούΜετρήσαμε το βάθος του ποταμού

Page 9: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μετρήσαμε την ταχύτητα ροής του νερού

Page 10: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

Παρατηρήσαμε και καταγράψαμε τα σκουπίδια

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Page 11: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

Επισκεφτήκαμε τονΕπισκεφτήκαμε τον ταμιευτήραταμιευτήρα νερούνερού

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Page 12: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

Μελετήσαμε το αρδευτικό σύστημα του χωριού μας

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Page 13: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

Ανακαλύψαμε ποτίστρες για τα ζώα

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Page 14: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

Στη δριστέλα των Αδελφών Κούρτη (Περιοχή Κ. Μηλιάς)

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Page 15: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΣΤΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΡΤΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μιλήσαμε για τη βιομηχανική χρήση του νερού

Page 16: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Page 17: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στην αίθουσα ελέγχου Στο φράγμα του Αλιάκμονα

ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Page 18: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο αντλιοστάσιο υδραντλία

Page 19: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΜΕ

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γνωριμία της Π.Ο. Ενημέρωση

Page 20: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μετρήσαμε την οξύτητα του νερού ( P.H. )

Page 21: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μετρήσαμε τα νιτρικά άλατα

Page 22: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μετρήσαμε τα φωσφορικά άλατα Τα αποτελέσματα της μέτρησης

Page 23: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρατηρήσαμε το νερό με μικροσκόπιο

Page 24: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

Συμπληρώσαμε φύλλα εργασίας

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Page 25: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

Πειραματιστήκαμε με την πυκνότητα του νερού

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ

Page 26: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΦΥΛΛΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

Page 27: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

Σχηματίσαμε

ποταμόλεξα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Page 28: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Page 29: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Page 30: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

Η Α Φ Ι Σ Α Μ Α Σ

Page 31: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005 - 2006 - sch.grusers.sch.gr/organopoulos/pe_stin_pieria/2005 2006/ds... · 2010. 10. 10. · ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε

• Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη συνεργασία και την οικονομική στήριξη που μας παρείχε

• Τον υπεύθυνο Π.Ε. του νομού μας κ. Οργανόπουλο

• Το Δήμο Πέτρας

• Το Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς

• Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

• Τους μαθητές μας που συμμετείχαν