καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

13
ΕΥΡΥΑΝΘΗ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ 19/4/2014 PROMAXOI SCHOOL NET ΚΑΡΑΤΕ

Transcript of καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

Page 1: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

ΕΥΡΥΑΝΘΗ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ 19/4/2014

PROMAXOI SCHOOL NET

ΚΑΡΑΤΕ

Page 2: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ

Το Καράτε είναι μια τέχνη πολεμικής φύσης, μια τέχνη αυτοάμυνας με άδεια

(άοπλα) χέρια στην οποία χέρια και πόδια έχουν εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε

ο αντίπαλος που επιτίθεται για να βλάψει την σωματική μας ακεραιότητα, να

αναχαιτίζεται και να εξουδετερώνεται πλήρως.

Ο Καρατέκα γίνεται γνώστης όλων των κινήσεων του σώματος (κάμψεων,

πηδημάτων, ισορροπίας κ.λ.π.) και μαθαίνει να κινεί και να χρησιμοποιεί το σώμα

και τα μέλη του προς όλες τις κατευθύνσεις ελεύθερα και αποτελεσματικά. Η

εκπαίδευση και η συνεχής ενασχόληση με το Καράτε είναι αυτή που μετατρέπει τα

διάφορα μέλη του σώματος σε φυσικά όπλα.

Το κύριο χαρακτηριστικό των τεχνικών του Καράτε είναι το κίμε (kime). Το κίμε

είναι η δημιουργία εκρηκτικής ισχύος στο στόχο μέσα από την κατάλληλη τεχνική

στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Είναι η καταστροφική ισχύς που εξουδετερώνει

πλήρως τον αντίπαλο. Αν η τεχνική δεν έχει κίμε δεν είναι Καράτε. Το κίμε μπορεί

να εκδηλωθεί με γροθιά (Εικόνα 1.1), λάκτισμα αλλά και με απόκρουση.

Εικόνα 1.1: Γροθιά με κίμε

Page 3: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

Οι τεχνικές του Καράτε που είναι η ουσία του και η εκδήλωσή του ως πολεμική

τέχνη είναι η αρχή και ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης του Καράτε.

Στο Καράτε, όπως και σε όλα τα αθλήματα, υπάρχει και ο αγωνιστικός τομέας

(αγωνιστικό Καράτε). Κάθε χρόνο διοργανώνονται πανελλήνιοι και παγκόσμιοι

αγώνες.

ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ

Οι τεχνικές του Καράτε αναπτύχθηκαν στην Ιαπωνία με την πάροδο των αιώνων

από ικανούς δασκάλους και μεταδόθηκαν στους απογόνους τους, βάζοντας ο κάθε

δάσκαλος την σφραγίδα του, τη γνώση του και την προσωπική του προσέγγιση στην

βελτίωση του Καράτε, για να φθάσει στην εικόνα που έχει σήμερα. Σήμερα όλες οι

τεχνικές του Καράτε ελέγχονται από το επιστημονικό μάτι και βασίζονται στις αρχές

της Φυσικής αλλά και στις δημιουργικές ικανότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου να

βελτιώνει και να εξελίσσει μια τέχνη εμβαθύνοντας συνεχώς σ’ αυτήν και

πετυχαίνοντας εφαρμογές στην πράξη. Το Καράτε δεν σταματά να εξελίσσεται

όμως, και πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των τεχνικών του.

Αν θέλαμε να αναφέρουμε τις θεμελιώδεις αρχές του Καράτε θα λέγαμε ότι είναι

οι εξής:

1. Μυϊκή εδραίωση

2. Τεχνική κατάρτιση

3. Ταχύτητα

4. Ισχύς

5. Έλεγχος της ισχύος

6. Χρήση των γοφών

7. Αναπνοή

8. Έλεγχος του χώρου και του χρόνου

Σκοπός μας παρακάτω είναι να κάνουμε μια συνοπτική ερμηνεία και παρουσίαση

αυτών των θεμελιωδών αρχών του Καράτε γα να γίνει κατανοητή η σημασία τους.

Page 4: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

1.ΜΥΙΚΗ ΕΔΡΑΙΩΣΗ

Ο όρος μυϊκή εδραίωση θα μπορούσε να αναφερθεί σαν επιθυμητή άριστη φυσική

κατάσταση. Οι μυώνες του Καρατέκα πρέπει να είναι δυνατοί και ελαστικοί για να

εκτελέσουν αποτελεσματικές τεχνικές. Η έννοια της δύναμης, που είναι βασικό

συστατικό της μυϊκής εδραίωσης έχει σχέση με την ποιότητα του νευρομυϊκού

συστήματος. Είναι μια έννοια σύνθετη και εμφανίζεται με πολλούς τρόπους. Στην

πρακτική υπάρχουν διάφοροι τρόποι εμφάνισης της. Οι τρόποι εμφάνισης είναι

διαβαθμίσεις των τριών ιδιοτήτων της δύναμης. Αυτές είναι:

1. Μέγιστη δύναμη

2. Ταχυδύναμη

3. Αντοχή στην δύναμη

Με την προπόνηση μπορούμε να αναπτύξουμε θεαματικά την μέγιστη δύναμη αλλά

η ανάπτυξη της ταχυδύναμης και της αντοχής στη δύναμη είναι πιο περιορισμένες.

Στο Καράτε μέγιστη σημασία έχει η εκρηκτική δύναμη που αποσκοπεί στην

ανάπτυξη μέγιστης ισχύος στην τεχνική εφαρμογή. Επίσης στη μυϊκή εδραίωση

παίζει ρόλο και η ελαστικότητα των μυών, η ευκαμψία και γενικά η κινητικότητα

όλων των αρθρώσεων του σώματος. Αυτή επιτυγχάνεται με διατατικές ασκήσεις,

που μπορεί να είναι δυναμικά ενεργητικές ή παθητικά στατικές, οι οποίες αυξάνουν

την διατατική ικανότητα των μυών.

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Με τον όρο τεχνική κατάρτιση εννοούμε πάρα πολλά πράγματα. Ο

ασχολούμενος/ασχολούμενη με το Καράτε (Εικόνα 1.2) βελτιώνεται εφόρου ζωής

στις τεχνικές του Καράτε με την προπόνηση και την συνεχή επανάληψη.

1.2 Ασχολούμενος/ ασχολούμενη

με το Καράτε

Page 5: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

Θεμελιώδεις βασικές τεχνικές του Καράτε, μετακίνηση στον χώρο, στάσεις του

Καράτε και ισορροπία. Η εκμάθηση της σωστής τεχνικής, που καθορίζεται από

συγκεκριμένους κανόνες για την χρήση των μελών του σώματος είναι καθοριστική

για το Καράτε.

Οι τεχνικές του Καράτε χωρίζονται σε:

Α. Τεχνικές χεριών

α. Αποκρούσεις [ με χέρια (Εικόνα1.3) ή πόδια (Εικόνα 1.4) ]

β. Επιθέσεις

Εικόνα 1.3: Απόκρουση με χέρια

Εικόνα 1.4:Απόκρουση με πόδι

Page 6: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

Μπορεί να επιτεθεί κάποιος με γροθιές αλλά και άλλα χτυπήματα όπως ούρακεν

ούτσι, σούτο ούτσι, κεντσούι ούτσι, αγκωνιές κ.λ.π.

Β. Τεχνικές ποδιών

Με τον όρο τεχνικό στο Καράτε εννοούμε μια ακριβώς συγκεκριμένη μέθοδο

εφαρμογής μιας τεχνικής ενέργειας που συμμετέχουν μέλη του σώματος, αφού

ενεργοποιηθούν διάφοροι μύες και σκοπό έχουν το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα

ισχύος, ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της ενέργειας αυτής στο έπακρο.

3.ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Για να επιτευχθεί το κίμε (μέγιστη εκρηκτική δύναμη) βασικό ρόλο παίζει η

ταχύτητα του τεχνικού. Με την αύξηση της ταχύτητας σύμφωνα με την Φυσική

αυξάνεται η κινητική ενέργεια του χτυπήματος.

Η ταχύτητα επιδέχεται αύξησης με τη βελτίωση της δύναμης και τη σωστή τεχνική

κατάρτιση αλλά είναι περισσότερο από άλλες θεμελιώδεις αρχές και γενετικά

εξαρτημένη. Μπορούμε να τη χωρίσουμε σε:

Α. Ταχύτητα αντίδρασης

Β. Ταχύτητα στην κίνηση

4. ΙΣΧΥΣ

Με τον όρο αποδίδουμε την έννοια της ισχύος στο Καράτε. Μέγιστη δύναμη στον

ελάχιστο χρόνο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η φυσική κατάσταση και η συνεχής

προπόνηση στις τεχνικές του Καράτε μεγιστοποιούν την ισχύ των τεχνικών.

5.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Το να ελέγχει ο Καρατέκα την ισχύ που βάζει στο τεχνικό έχει σχέση με το

αποτέλεσμα που επιθυμεί να έχει. Ελέγχω την ισχύ του τεχνικού σημαίνει ότι

μπορώ να προχωρήσω σε αλληλουχία τεχνικών με καλή ισορροπία και ακρίβεια στο

στόχο. Αυτό πρέπει να γίνεται και όταν εφαρμόζεται μέγιστη ισχύς που προκύπτει

από την συνεργασία όλων των μελών του σώματος.

Ο καλά εκπαιδευμένος Καρατέκα πρέπει να μπορεί να ελέγχει το μέγεθος της

ισχύος και να εφαρμόζει μέγιστη ισχύ τη στιγμή που είναι κατάλληλη. Δεν πρέπει να

Page 7: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

κουράζεται συσσωρεύοντας άχρηστη ισχύ στο σώμα ελέγχοντας το ποσό της ισχύος

κάθε στιγμή. Το σώμα και το πνεύμα είναι πάντα σε μια κατάσταση εγρήγορσης.

6.Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΦΩΝ

Στο επιθυμητό αποτέλεσμα της μέγιστης ισχύος δηλαδή της δημιουργίας κίμε στο

Καράτε μεγάλο ρόλο παίζουν οι γοφοί του ανθρώπινου σώματος. Είναι ίσως το πιο

σημαντικό μέλος που συνεργάζεται για να έχει ένα χτύπημα πιο ισχυρό κίμε.

Ανατομικά στο ανθρώπινο σώμα οι γοφοί συνδέουν τα κάτω άκρα με το κυρίως

σώμα και κατ’ επέκταση με τα χέρια. Η δύναμη που παίρνει ο Καρετέκα από τα

πόδια με τη στήριξή του στο έδαφος μεταφέρεται στους γοφούς, οι οποίοι μπορούν

να περιστρέψουν το σώμα δεξιά-αριστερά και να ενισχύσουν την ισχύ που

παράγεται. Όταν το μέλος του σώματος συνεργάζεται με τους γοφούς η ισχύς του

τεχνικού μεγαλώνει.

Η περιστροφική κίνηση των γοφών μπορεί να γίνει σε μεγάλη κλίμακα αλλά και σε

μικρή κλίμακα. Με την εκπαίδευση μαθαίνεις να χρησιμοποιείς τους γοφούς στις

αποκρούσεις, στις γροθιές (Εικόνα1.5), στα λακτίσματα.

Εικόνα 1.5: Χρησιμοποίηση γοφών στις γροθιές

Όσο πιο γρήγορα περιστρέφονται οι γοφοί τόσο αυξάνεται η ταχύτητα του

τεχνικού.

Εκτός από την περιστροφική κίνηση των γοφών είναι σημαντικό και το τίναγμα των

γοφών προς τα εμπρός, καθώς συμβάλει στη μέγιστη ισχύ. Ο τρόπος που

προωθείται η λεκάνη (γοφοί) προς τα εμπρός γίνεται με κανόνες που εφαρμόζονται

στην προπόνηση. Η στάση του σώματος (Εικόνα 1.6), η ισορροπία (Εικόνα 1.7), ο

τρόπος που βηματίζουμε για να εκτελέσουμε ένα τεχνικό έχουν άμεση σχέση με τον

έλεγχο των γοφών.

Page 8: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

Εικόνα 1.6: Η στάση του σώματος

Εικόνα 1.7: Η ισορροπία

7.ΑΝΑΠΝΟΗ

Η αναπνοή σαν ζωτική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος είναι αναπόσπαστο

κομμάτι αναγκαίο και επιτακτικό στη λειτουργικότητα των τεχνικών του Καράτε.

Όταν εκτελούμε διαδοχικά τεχνικά του Καράτε εισπνέουμε και εκπνέουμε συνεχώς.

Εισπνέουμε αέρα από τη μύτη, τον οποίο βγάζουμε με πίεση από το στόμα.

Γεμίζουμε με αέρα τα πνευμόνια και βγάζουμε τον αέρα στο τέλος της τεχνικής

χωρίς όμως να αφήνουμε τα πνευμόνια εντελώς άδεια. Αφήνουμε λίγο αέρα στα

πνευμόνια για να μπορούμε να εκτελέσουμε ένα ακόμα τεχνικό και το σώμα να μην

μείνει αδύναμο.

8.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η θεμελιώδης αυτή αρχή του Καράτε είναι ίσως η πιο σημαντική από όλες τις αρχές.

Είναι το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης ενός Καρατέκα, με την έννοια της

τελειοποίησής του και αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να

ελέγχει τα γεγονότα στον χώρο γύρω του. Με την έννοια ελέγχω σημαίνει ότι

παρακολουθώ τα δρώμενα γύρω μου, αντιλαμβάνομαι τη φύση τους γρήγορα σε

Page 9: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

ταχύτητες Καράτε και επεμβαίνω στο χώρο σε χρόνο που να τα αλλάξω κατά το

δοκούν και να πετύχω το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Με την εξάσκηση στο Καράτε ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει να βλέπει σε

γρήγορες ταχύτητες και το νευρικό του σύστημα αντιδρά αστραπιαία σε ένα

ερέθισμα χωρίς καν το συνειδητό μέρος του εγκεφάλου προλάβει να λειτουργήσει.

Η εμπέδωση των τεχνικών του Καράτε κάνει τον Καρατέκα να δρα μηχανικά

εφαρμόζοντας το κατάλληλο τεχνικό στην κατάλληλη στιγμή. Η επιλογή αυτή του

υποσυνειδήτου στην πράξη είναι τέλεια και η περισσότερο αποτελεσματική. Όταν

μάχονται δύο πολύ πεπειραμένοι Καρατέκα η εναλλαγή των τεχνικών είναι

αστραπιαία, υπάρχει συνεχής κίνηση, απόλυτη συγκέντρωση και σε καμία

περίπτωση και οι δύο δεν προλαβαίνουν να σκεφτούν.

Όσο πιο γυμνασμένος είναι ο Καρατέκα, όσο πιο συγκεντρωμένος και όσο πιο πολύ

πεπειραμένος τόσο πιο πολύ ελέγχει το χώρο και τον χρόνο. Η επιστήμη λέει ότι οι

δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι τεράστιες και λίγες μόνο έχουμε

χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι η ενασχόληση με το Καράτε προχωρά στην

εκμετάλλευση περισσότερων δυνατοτήτων του ανθρώπινου εγκεφάλου. Χρειάζεται

ανοιχτό πνεύμα και έρευνα.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΑΤΕ

Το αγωνιστικό Καράτε είναι το αθλητικό Καράτε. Είναι ένα άθλημα που προέκυψε

από την πολεμική τέχνη βάζοντας συγκεκριμένους κανόνες και δεσμεύσεις στην

πολεμική τέχνη.

Στην πολεμική τέχνη του Καράτε με την εφαρμογή του κίμε (μέγιστης εκρηκτικής

ισχύος) μπορούμε να εξουδετερώσουμε τον αντίπαλο (Εικόνα 1.8) που επιτίθεται

βίαια προκαλώντας του ίσως και ανεπανόρθωτη σωματική βλάβη.

Εικόνα 1.8: Εξουδετέρωση αντιπάλου

Page 10: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

Αυτό όμως δεν είναι ούτε ηθικό, ούτε επιθυμητό. Σε ένα άθλημα θα πρέπει να

υπάρχει η ευγενής άμιλλα και ο ανταγωνισμός χωρίς να κινδυνεύει η σωματική

ακεραιότητα των αθλουμένων.

Πώς θα μπορούσε λοιπόν να συνδυαστεί το κίμε με την σωματική ακεραιότητα

των συναθλούμενων;

Η απάντηση είναι με τον πλήρη έλεγχο των τεχνικών του Καράτε. Θεωρούμε τον

στόχο λίγο πιο μπροστά από τον κανονικό και εφαρμόζουμε τα τεχνικά του Καράτε

με αυθορμητισμό και μέγιστη ισχύ αλλά έλεγχο πλήρη της απόστασης του στόχου.

Έτσι δεν αλλάζει ούτε το πνεύμα του Καράτε, ούτε η ισχύς των τεχνικών του. Δεν

υστερεί το θέαμα και διαφυλάσσεται η σωματική ακεραιότητα των αθλούμενων. Οι

κανονισμοί του αθλήματος του Καράτε καθορίζονται από την Παγκόσμια

Ομοσπονδία Καράτε (WKF) (Εικόνα 1.9) και βελτιώνονται συνεχώς προς την

κατεύθυνση της ασφάλειας.

Εικόνα 1.9: Λογότυπο Ελληνικής

Ομοσπονδίας Καράτε

Σε αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονται σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, οι

αθλητές αγωνίζονται στο παραδοσιακό Κάτα και το μαχητικό Κούμιτε.

ΚΑΤΑ

Τα Κάτα (Εικόνα 1.10) είναι μια μάχη με φανταστικό αντίπαλο, με συγκεκριμένες

τεχνικές και κινήσεις που έχουν τη ρίζα τους στο βάθος των αιώνων και οι οποίες

σχεδιάστηκαν από ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Καράτε.

Page 11: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

Εικόνα 1.10: Κάτα (Ανάλυση)

Διατηρείται το πνεύμα και η απόλυτα παραδοσιακή τεχνική αποδίδοντας ένα

εξαιρετικό θέαμα.

ΚΟΥΜΙΤΕ

Το μαχητικό Κούμιτε είναι η ελεύθερη μάχη με τους περιορισμένους όρους που

προαναφέραμε, που προσφέρει φανταστικό θέαμα και φαίνονται εκεί οι

ανθρώπινες δυνατότητες. Ο αγώνας μεταξύ δύο πολύ καλά εκπαιδευμένων

αθλητών (Εικόνες 2.1, 2.2, 2.3) διατηρεί τα χαρακτηριστικά του Καράτε αλλά και ο

έλεγχος των θεαματικών τεχνικών είναι απόλυτος.

Εικόνα 2.1: Εκπαιδευμένοι

Αθλητές

Page 12: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

Εικόνα 2.2: Εκπαιδευμένες Αθλήτριες

\

Εικόνα 2.3: Εκπαιδευμένες Αθλήτριες

Εκεί φανερώνεται η προσωπικότητα των αθλητών και η νίκη ή η ήττα περνά σε

δεύτερη σημασία, αφού πολλές φορές οι αγώνες κρίνονται σε μικρές λεπτομέρειες.

Ο κύριος σκοπός είναι η βελτίωση του εαυτού μας. Στο Κούμιτε ο αθλητής ενεργεί

και αντιδρά σε επίπεδο υποσυνείδητο, αστραπιαίο καθώς δεν υπάρχει ο χρόνος για

συνειδητή σκέψη. Χαρακτηριστικό και βασικό στη μάχη αυτή υπό όρους είναι ο

σεβασμός του αντιπάλου με τον απόλυτο έλεγχο των τεχνικών και την αθλητική

συμπεριφορά που αναφέρεται ρητά στους κανονισμούς της Παγκόσμιας

Ομοσπονδίας Καράτε (WKF).

Αγώνες Καράτε διοργανώνονται και στην Ελλάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία

Καράτε, τις περιφερειακές ενώσεις της καθώς και αγώνες παραδοσιακών

Page 13: καρατε 2ο τευχοσ promaxoi school net

συστημάτων. Το επίπεδο του Καράτε βελτιώνεται στο DNA του Έλληνα και η Ελλάδα

είναι μέσα στις δύο καλύτερες χώρες παγκοσμίως του Καράτε.

Ο αθλούμενος στο Καράτε με υγιή τρόπο, με σεβασμό στον αντίπαλο και στην

τέχνη, μόνο θετικά μπορεί να αποκομίσει. Να βελτιωθεί σαν χαρακτήρας και σαν

άνθρωπος αφού η σωματική του υγεία και ευεξία είναι αναμφισβήτητη.