ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – AΓ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1 γράφει μάθημα...

of 14 /14
«Γνωρίζεις ήδη ελληνικά» ενότητα 2– Από πού είσαι; 17 ΕΝΟΤΗΤΑ 2– Από πού είσαι; A΄ ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Από πού είσαι; Αλέξανδρος: Από πού είσαι; Πηνελόπη: Είμαι από την Ελλάδα. Ειρήνη: Από πού είστε, κυρία Μαρία; Μαρία: Είμαι από τον Καναδά. Σοφία: Εσείς από πού είστε; Πολ: Είμαι από το Βέλγιο. Βασιλική: Από πού είναι ο κύριος Πέτρος; Κωνσταντίνος:Είναι από την Ισπανία. Ο Αλέξανδρος γνωρίζει μια κοπέλα... Αλέξανδρος: Καλημέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος. Δήμητρα: Γεια σου. Εγώ είμαι η Δήμητρα. Αλέξανδρος: Από πού είσαι; Δήμητρα: Είμαι από την Αθήνα. Εσύ; Αλέξανδρος: Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνεις εδώ; Δήμητρα: Μαθαίνω μουσική. Εσύ; Αλέξανδρος: Εγώ κάνω αθλητισμό. ο Καναδάς -από πού είσαι; -είμαι από…τον Καναδά η Ελλάδα, η Ισπανία, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη …την Ελλάδα …την Ισπανία …την Αθήνα …τη Θεσσαλονίκη το Βέλγιο …το Βέλγιο

Embed Size (px)

Transcript of ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – AΓ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1 γράφει μάθημα...

17
A ΜΕΡΟΣ
Αλξανδρος: Απ πο εσαι; Πηνελπη: Εμαι απ την Ελλδα.
Ειρνη: Απ πο εστε, κυρα Μαρα; Μαρα: Εμαι απ τον Καναδ.
Σοφα: Εσες απ πο εστε; Πολ: Εμαι απ το Βλγιο.
Βασιλικ: Απ πο εναι ο κριος Πτρος; Κωνσταντνος:Εναι απ την Ισπανα.
Ο Αλξανδρος γνωρζει μια κοπλα...
Αλξανδρος: Καλημρα. Εμαι ο Αλξανδρος. Δμητρα: Γεια σου. Εγ εμαι η Δμητρα. Αλξανδρος: Απ πο εσαι; Δμητρα: Εμαι απ την Αθνα. Εσ; Αλξανδρος: Εγ εμαι απ τη Θεσσαλονκη. Τι κνεις εδ; Δμητρα: Μαθανω μουσικ. Εσ; Αλξανδρος: Εγ κνω αθλητισμ.
ο Καναδς
…τον Καναδ
το Βλγιο …το Βλγιο
18
απ πο; Βλγιο, το Καναδς, ο Ισπανα, η γνωρζω
κοπλα, η μαθανω
Α2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πο ταιριζει η κθε λξη; Συμπληρστε τον παρακτω πνακα με τις λξεις απ το πλασιο:
μουσικ αθλητισμς
2. Αντιστοιχστε:
α. Απ πο Ισπανα; β. Ποιος εναι απ την μουσικ. γ. Ποια εναι απ τον αθλητισμ. δ. Μαθανω εσαι; ε. Κνω Καναδ;
αθλητς, μουσικς, αθλητικς, μουσικολογα, αθλητικ κντρο, μουσικολγος
«Γνωρζεις δη ελληνικ» εντητα 2 – Απ πο εσαι;
19
3. Συμπληρστε τα κεν:
1. -Απ πο εστε, κυρα Μαρα; - ………………… απ την Αμερικ. 2. -Απ πο εσαι, Γιργο; - Εμαι ………………… ………………… Καναδ. 3. -Απ πο εστε, Σοφα και Ειρνη; - ………………… απ την Ελλδα. 4. -Απ πο εναι ο Πολ; - Εναι ………………… ………………… Βλγιο. 5. -Απ πο εναι ο Αλξανδρος; - Εναι ………………… ………………… Θεσσαλονκη.
4. Επιλξτε το σωστ:
1. Εμαι απ ………………… Αθνα. Εσ; α. τον β. την γ. το
2. Απ πο εστε, ………………… Μαρα; α. κριος β. κυρα γ. εσ
3. Εμαι απ τη Θεσσαλονκη. ………………… απ πο εστε; α. Εσ β. Εγ γ. Εσες
4. ………………… απ τη Θεσσαλονκη και ………………… μουσικ. α. εμαι, μαθανω β. κνω, μαθανω γ. εμαι, κνω
5. Ο Αλξανδρος ………………… μια κοπλα. α. γνωρζει β. μαθανει γ. κνει
5. Συμπληρστε και αντιστοιχστε:
3. ……… απ τη Γερμανα. Ποιος εναι; Εναι ο κριος Σπνσερ!
4. Εναι απ ……… Μεξικ. Ποιος εναι; Εναι ο Μαρτνο!
5. Εναι απ ……… Γαλλα. Ποιος εναι; Εναι ο Πντρο!
6. ……… απ την Ιταλα. Ποιος εναι; Εναι ο Πιερ!
«Γνωρζεις δη ελληνικ» εντητα 2 – Απ πο εσαι;
20
Ελνη: Πο εσαι, Βασιλικ; Βασιλικ: Εμαι στο σχολεο.
Απστολος: Ειρνη, πο εσαι; Ειρνη: Εμαι στον κινηματογρφο.
Κωνσταντνος: Πο εναι ο Απστολος; Αλξανδρος: Εναι στην εκκλησα.
Σοφα: Πο εναι η Ελνη; Ειρνη: Η Ελνη εναι στην αγορ.
ο κινηματογρφος
-πο εσαι; -εμαι σε… + τον στον + την στην + το στο
…στον κινηματογρφο
…στην αγορ
Γεια σας! Εμαι η Σοφα.
Γεια σας! Εμαι η Σοφα. Εμαι απ την Ελλδα, απ την Αθνα. Η Ελλδα εναι στην Ευρπη. Τρα δεν μνω στην Αθνα. Μνω στη Ρμη. Η Ρμη εναι στην Ιταλα. Δεν ξρω καλ ιταλικ, αλλ μαθανω. Τρα εμαι στη βιβλιοθκη και διαβζω να θεατρικ ργο.
Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
ργο, το
21
ιταλικ αλλ
αλλ διαβζω
Β2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πο ταιριζει η κθε λξη; Συμπληρστε τον παρακτω πνακα με τις λξεις απ το πλασιο:
σχολικς, αγοραφοβα, κινηματογρφηση, σχολ, θατρο, κινηματογραφικ αθουσα, θεατρφιλος, αγορζω
σχολεο αγορ κινηματογρφος θεατρικς
2. Ποιες λξεις ταιριζουν; Αντιστοιχστε:
α. ργο Ευρωπαος β. βιβλιοθκη εργασα γ. εκκλησα βιβλο δ. Ευρπη εκκλησιαστικς
«Γνωρζεις δη ελληνικ» εντητα 2 – Απ πο εσαι;
22
3. Συμπληρστε τα γρμματα που λεπουν και βρετε τι δεχνουν οι παρακτω εικνες (εναι λξεις απ τις ασκσεις 1 και 2):
β _ _ λ _ _ θ _ _ η β _ _ λ _ ο ε κ _ _ _ σ _ α Ε _ ρ _ _ η α _ _ _ _ ω
4. Συμπληρστε με το ρθρο και τα στον-στην-στο:
π.χ. Πο εναι ...η... Αθνα; ...Η... Αθνα εναι ...στην... Ελλδα.
1. Πο εναι …………… Ρμη; …………… Ρμη εναι …………… Ιταλα. 2. Πο εναι …………… Ελλδα; …………… Ελλδα εναι …………… Ευρπη. 3. Πο εναι …………… Απστολος; …………… Απστολος εναι …………… κινηματογρφο. 4. Πο εναι …………… Σοφα; …………… Σοφα εναι …………… σχολεο. 5. Πο εναι …………… Ελνη; …………… Ελνη εναι …………… αγορ.
5. Ακοστε και συμπληρστε τις λξεις που λεπουν:
Γεια σας! Εμαι η Σοφα. Εμαι απ την Ελλδα, απ την Αθνα. Η Ελλδα εναι στην ………………… . Τρα δεν ………………… στην Αθνα. Μνω στη Ρμη. Η Ρμη εναι στην ………………… . Δεν ξρω καλ …………………, αλλ μαθανω. Τρα εμαι στη βιβλιοθκη και ………………… να θεατρικ ργο.
«Γνωρζεις δη ελληνικ» εντητα 2 – Απ πο εσαι;
23
Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τι κνουν σμερα η Ελνη, η Σοφα, η Βασιλικ, η Ειρνη, ο Κωνσταντνος, ο Απστολος και ο Αλξανδρος;
Η Ειρνη εναι στο σχολεο. Κνει μθημα. Διαβζει και γρφει ελληνικ. Η Σοφα εναι στη στση. Περιμνει τον Αλξανδρο. Κνουν γυμναστικ μαζ κθε μρα. Η Βασιλικ και η Ελνη κνουν βλτα στο πρκο. Ο Κωνσταντνος αγορζει δσκους στο κεντρικ δισκοπωλεο. Ο Απστολος και ο Αλξανδρος πνουν καφ και διαβζουν περιοδικ.
Γ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
κεντρικς-- δισκοπωλεο, το
σμερα περιμνω
μαζ κθε
24
Γ2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πο ταιριζει η κθε λξη; Συμπληρστε τον παρακτω πνακα με τις λξεις απ το πλασιο:
μαθητς, γραφ, γυμναστς, αγορ, γραφεο, γυμναστριο, μαθητικς, αγοραστς
γρφω μθημα αγορζω γυμναστικ
2. Αντιστοιχστε:
α. κνει μθημα στο πρκο β. κνει βλτα στο δισκοπωλεο γ. κνουν γυμναστικ στο σχολεο δ. αγορζουν δσκους στο γυμναστριο
3. Συμπληρστε τα κεν με τις λξεις απ το πλασιο:
στση, κντρο, κεντρικ, γυμναστικ, περιοδικ, δσκους
1. Κθε πρω κνω ………………………………… . 2. Τρα πνουμε καφ και διαβζουμε να ………………………………… . 3. Περιμνω στη ………………………………… την Ελνη. 4. Εμαι στο ………………………………… δισκοπωλεο και αγορζω ………………………………… . 5. -Πο μνεις; -Μνω στο ………………………………… .
4. Συμπληρστε τα κεν με τις λξεις απ το πλασιο:
1. Κθε ………………………………… κνω γυμναστικ. 2. Κνουμε ………………………………… στο πρκο. 3. Η Βασιλικ και η Ειρνη πνουν ………………………………… . 4. ………………………………… η Σοφα εναι στη στση. 5. Ο Απστολος και ο Αλξανδρος κνουν μθημα ………………………………… .
5. Απαντστε στις ερωτσεις, σμφωνα με το κεμενο:
1. - Πο εναι η Ειρνη; - Η Ειρνη εναι ………… ………………………………… .
σμερα, μαζ, μρα, βλτα, καφ
«Γνωρζεις δη ελληνικ» εντητα 2 – Απ πο εσαι;
25
2. - Πο εναι η Σοφα; - Η Σοφα εναι ………… ………………………………… .
3. - Πο εναι η Βασιλικ και η Ελνη; - Η Βασιλικ και η Ελνη εναι ………… ………………………………… .
4. - Πο εναι ο Κωνσταντνος; - Ο Κωνσταντνος εναι ………… ………………………………… .
Β ΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Β1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ
αρσενικ
τον -ο -η -α
τον Πτρο, τον αρχαιολγο, τον δσκο τον Γιννη, τον πλαντη, τον ακροβτη τον Αχιλλα, τον μστορα, τον ρωα
θηλυκ
την -α -η
την ννα, την φιλοσοφα, την παττα την Νκη, την βιβλιοθκη, την ζχαρη
ουδτερα
-μα
το βιβλο, το αεροπλνο, το φροτο το παιδ, το μπαλκνι, το καρβι το πργραμμα, το δρμα, το θμα
2. Ρματα - α συζυγα Ενεσττας
+ - εγ κν-ω Εγ κνω μθημα. Εγ δεν κνω μθημα. εσ κν-εις Εσ τι κνεις; Εσ δεν κνεις γυμναστικ.
αυτς κν-ει
Ο Πτρος κνει μπνιο. Ο Πτρος δεν κνει μπνιο. αυτ Η Ειρνη κνει βλτα. Η Ειρνη δεν κνει βλτα. αυτ Το παιδ κνει μθημα. Το παιδ δεν κνει μθημα.
εμες κν-ουμε Εμες κνουμε γυμναστικ. Εμες δεν κνουμε γυμναστικ. εσες κν-ετε Εσες τι κνετε; Εσες δεν κνετε βλτα.
αυτο κν-ουν
Ο Αλξης και ο Σωτρης κνουν σκι. Ο Αλξης και ο Σωτρης δεν κνουν σκι. αυτς Αυτς κνουν βλτα. Αυτς δεν κνουν βλτα. αυτ Τα παιδι κνουν μθημα. Τα παιδι δεν κνουν μθημα.
«Γνωρζεις δη ελληνικ» εντητα 2 – Απ πο εσαι;
26
Β2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρστε τα κεν πως στο παρδειγμα: π.χ. ...η... σαλτα ...την... ... σαλτα...
ονομαστικ αιτιατικ
Αιτιατικ Ονομαστικ
την Ελλδα ...η..... ......Ελλδα............... τον Απστολο .......... .............................. την Ελνη .......... .............................. τον αστρολγο .......... .............................. το θατρο .......... .............................. τον Αλξανδρο .......... .............................. το πργραμμα .......... .............................. την κλινικ .......... .............................. τον Καναδ .......... .............................. το μπαλκνι .......... ..............................
3. Συμπληρστε τα κεν με τις προσωπικς αντωνυμες στην ονομαστικ:
.....εσ........ περιμνεις
4. Συμπληρστε τα κεν με τα ρματα στο σωστ πρσωπο:
εσ περιμνεις αυτς διαβζ............... εμες κν................... αυτς μαθαν...............
εσες ξρ................... εγ περιμν.............. η Μαργαρτα δουλε............... αυτο μαθαν...............
«Γνωρζεις δη ελληνικ» εντητα 2 – Απ πο εσαι;
27
5. Συμπληρστε τα κεν με το ρμα στο σωστ πρσωπο:
1. -Τι κνεις τρα; - .................................... να περιοδικ. (διαβζω) 2. -Τι κνει η Μαρα; - ..................................... μπνιο. (κνω) 3. Ο Πτρος ............................. ελληνικ στο σχολεο. (μαθανω) 4. Η Σοφα και η Ειρνη ............................ ιταλικ. (ξρω) 5. Εμες ............................ καφ. (πνω) 6. Εσ ............................ δσκους; (αγορζω) 7. -Ελνη, πο ............................; - ............................ στο κντρο. (μνω) 8. Εσ και ο Κωνσταντνος ............................ τον Απστολο. (περιμνω) 9. Αυτο ............................ το διλογο. (διαβζω) 10. Η Ελνη και η Ειρνη ............................ τη Βασιλικ. (γνωρζω)
6. Επιλξτε τη σωστ λξη:
................... περιμνετε
Βρετε τις λξεις:
Εκε αγορζουμε δσκους. Δ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Η Ελλδα εναι στην …………… . Ε __ __ __ __ __ Κνουμε βλτα στο …………… . Π __ __ __ __ Στο σχολεο κνουμε …………… . Μ __ __ __ __ __ Κθε μρα πνω …………… . Κ __ __ __
2. Σταυρλεξο
1
2
1
2
3
εγ, εσες, εγ κι εσ, ο Αλξανδρος, εσ, η Σοφα και η Μαρα
«Γνωρζεις δη ελληνικ» εντητα 2 – Απ πο εσαι;
28
Οριζντια
1. Η Σοφα περιμνει τον Αλξανδρο στη …………… .
2. Διαβζω βιβλα στη …………… . 3. Ο Απστολος και ο Αλξανδρος πνουν
καφ και διαβζουν …………… .
3. Εικνα και Λξη
αθλητισμς, ο αθλητς, ο αθλητικ κντρο, το
«Γνωρζεις δη ελληνικ» εντητα 2 – Απ πο εσαι;
29
Θεσσαλονκη, η Θεσσαλα, η
- Ελνη: Γεια σου, …………………………………………………………………… .
30
Μιλστε μεταξ σας, γνωρστε τους συμμαθητς σας!
Χρησιμοποιστε τις φρσεις: Καλημρα… Εμαι ο/η… Τι κνεις;… Εμαι καλ… Απ πο εσαι;… Εμαι απ… Πο εναι ο/η… Εναι σε…
ΖΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
αγορ, η αγορζω Αθνα, η
αθλητισμς, ο βιβλιοθκη, η
περιοδικ, το στση, η
Ισπανα, η Ιταλα, η
μαζ μαθανω