δραστηριότητα 2η ιστορία 8

28
8. μ Ο χριστιανισ ός π μ γίνεται ε ίση η θρησκεία

Transcript of δραστηριότητα 2η ιστορία 8

Page 1: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

8. μ Ο χριστιανισ ός π μ γίνεται ε ίση η

θρησκεία

Page 2: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

;Πότε

• μ 313 μ. .Βρισκό αστε στο Χ

Page 3: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

;Ποιος

• Ο Μέγας Κωνσταντίνος

Page 4: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

μ 1/5Τα έτρα

• 1. μ Το διάταγ α των Μεδιολάνων

Page 5: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

μ 2/5Τα έτρα

• 2. μ Η διατήρηση βω ών και ναών τηςπ αλαιάς θρησκείας

• μ Το χτίσι ο ναών της νέας θρησκείας

• = μ π σεβασ ός στο αλιό και το νέο

Page 6: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

μ 3/5Τα έτρα

• 3. μ Οι χριστιανοί στις δη όσιες θέσεις και το στρατό

Page 7: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

μ 4/5Τα έτρα

• 4. Η σύγκληση τηςμ Οικου ενικής Συνόδου στη Νίκαια

(325μ. )Χ

• για να λυθούν οι διαφορές μ ανά εσα στους.χριστιανούς

Page 8: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

μ 5/5Τα έτρα

• 5. π Η βά τισή του π ιδίου λίγο ριν το

.θάνατό του• Μωσαϊκό στον ναό της Αγίας

, 1000 . .Σοφίας μ Χ

Page 9: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

πΗ ανατρο ή

• Ο Ιουλιανός (361μ. .)Χ

Page 10: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

;Τι

• π ,Σ ουδές στην Αθήνα και την Αντιόχεια

• μ Θαύ αζε

• π μ τον ελληνικό ολιτισ ό

• μπ τους ολύ ιους θεούς

• .τη λατρεία τους

Page 11: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

;Τι

• π π π ροσ άθησε να ε αναφέρει τη λατρεία π της αλιάς θρησκείας

• π να εριορίσει τη χριστιανική

Page 12: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

π μα οτέλεσ α

• Δ μ η ιουργήθηκαν σοβαρές αντιδράσεις καιμ μ π δια άχες ανά εσα στους ιστούς των δύο

. θρησκειών

Page 13: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

Ποιος ;

• Ο Θεοδόσιος

• μ π μ κήρυξε το χριστιανισ ό ε ίση η θρησκεια

Page 14: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

μ 1/2Τα έτρα

• Έκλεισε αρχαίους ναούς

• π α αγόρευσε τη λατρεία αρχαίων Θεών

• π πόρισε οινές για τους αραβάτες

Page 15: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

μ 2/2Τα έτρα

• μπ Κατάργησε τους Ολυ ιακούς αγώνες(392 μ. .)Χ

• μτα Ελευσίνια υστήρια

• Δτο Μαντείο των ελφών

Page 16: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

π μ Α οτελέσ ατα Θεοδοσίου

• & Ανέχτηκε καταστροφή τη λεηλασία , μ μ , αρχαίων ναών νη είων έργων τέχνης

π α ό φανατικούς χριστιανούς

Page 17: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

μΙδιαίτερη συ βολή• π Οι ατέρες της εκκλησίας

• Μέγας Βασίλειος

• Γρηγόριος ο Ναζιανζινός

• μΙωάννης ο Χρυσόστο ος

Page 18: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

π πΗ ροσφορά των ατέρων

• π Συνδύασαν την αρχαία ελληνική αιδείαμ .ε τη νέα θρησκεία

Page 19: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

?

• π 3 Ποιος α ό τους αυτοκράτορες θεωρείτεπ π π ώς κράτησε ιο σωστή στάση α έναντι

μ ; στο ζήτη α της θρησκείας

• ;Γιατί

Page 20: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

καλή δουλειά

Page 21: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

Μεδιόλανα

• Δ μ ιάταγ α της Ανεξιθρησκείας

• 313 μ. .Χ

• / - Κων νος Λικίνιος

• θρησκευτική ελευθερία

Page 22: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

Μέγας Κωνσταντίνος

• Ο Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος (Flavius Valerius Constantinus) ή ΜέγαςΚωνσταντίνος ή Άγιος και ΙσαπόστολοςΚωνσταντίνος ( ) κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία

274 . . υπήρξε Ρωμαίος αυτοκράτορας από το μ Χ 337 . .. έως τον θάνατό του το μ Χ Υπήρξε

312 . . Αυτοκράτορας της Δύσεως από το μ Χ εως 324 . . 324 . . το μ Χ και μονοκράτορας από το μ Χ 337 . .[1].ως το μ Χ

Page 23: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

• μ (325μ. )Οικου ενική Σύνοδος της Νίκαιας Χ

• , Η Πρώτη Σύνοδος της Νίκαιας τοιχογραφία του 18 .ου αι στον Ορθόδοξο Ναό Σταυροπόλεως στο Βουκουρέστι

Page 24: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

Ιουλιανός

• Ο Ιουλιανός ( , . Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός Λατ Flavius Claudius Julianus), γνωστός ως Ιουλιανός ο Παραβάτης ή Ιουλιανός οΑποστάτης, αλλά και Ιουλιανός ο Μέγας [1], ήταν Ρωμαίος

αυτοκράτορας κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο. , Συμβασίλευσε ως, Καίσαρας με τον 'Κωνστάντιο Β 355 360 , από το ως το και μόνος του ως

, 361 363. Αύγουστος από το ως το Ο Ιουλιανός ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της Κωνσταντίνειας δυναστείας και ο μοναδικός

παγανιστής μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο.

Page 25: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

Θεοδόσιος

• Ο Ιβηρικής καταγωγής Φλάβιος Θεοδόσιος Αύγουστος (Flavius

Theodosius Augstus), ή 'Θεοδόσιος Α (Ισπανία 346 – Μιλάνο 395), o αποκαλούμενος

« », στη συνέχεια Μέγας υπήρξε Ρωμαίος Αυτοκράτορας από το 379 έως το 395.

Βασίλευσε ως συναυτοκράτορας αρχικά με το Γρατιανό και 'Ουαλεντινιανό Β μέχρι το 383, στη ' συνέχεια μόνο με τον Ουαλεντινιανό Β και από

το 392 και μετά με συναυτοκράτορα τον γιο τουΑρκάδιο

Page 26: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

Μέγας Βασίλειος

• Ο Βασίλειος Καισαρείας, γνωστότερος ως Μέγας Βασίλειος

( 329 μεταξύ και 333 - 379), υπήρξε , Πατέρας της Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπος

, Καισαρείας κορυφαίος θεολόγος του4 ου αιώνα και ένας από τους

Τρεις Ιεράρχες, που θεωρούνται .προστάτες της παιδείας

• 15 Ο Μέγας Βασίλειος σε μικρογραφία του ου(αιώνα Μονή Διονυσίου, )Άγιο Όρος

Page 27: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

Γρηογόριος ο Ναζιανζινός

• Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός ( . 329[1] – 25 περ 389 390[1]) ( Ιανουαρίου ή επίσης γνωστός ως Γρηγόριος Θεολόγος και Γρηγόριος της

Ναζιανζού) ήταν Αρχιεπίσκοπος τηςΚωνσταντινουπόλεως 4 . . τον ο αιώνα μ Χ

Θεωρείται ευρέως ως ο πιο ταλαντούχος ρήτορας μεταξύ των Πατέρων της Εκκλησίας.[2]

Ως κλασσικά εκπαιδευμένος ομιλητής και , φιλόσοφος του Ελληνισμού κατάφερε να συνδυάσει τον Ελληνισμό με τη πρώτη εκκλησία

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.[3]

Page 28: δραστηριότητα 2η ιστορία 8

μΙωάννης ο Χρυσόστο ος

• Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γνωστός και ως Ιωάννης της

Αντιόχειας, , είναι Άγιος Πατέρας και ιεράρχης της

Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας μεταξύ

344 354. και Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες

, εκκλησιαστικές προσωπικότητες ένεκα του αξεπέραστου χαρίσματός

.του στην ομιλία