Γεωγραφία Ε΄. Ενότητα 2. Κεφάλαιο 8: Οι ακτές της Ελλάδας

of 16 /16
eva - edu Αν ταξιδεύαμε έκανε με πλοίο στην θάλασσα της Ελλάδας θα βλέπαμε ακτογραφικά στοιχεία δηλαδή διάφορα σχέδια που φτιάχνει η θάλασσα στην άκρη όπως χερσονήσους, κόλπους, όρμους, ακρωτήρια, πορθμούς, ισθμούς Τα ακτογραφικά στοιχεία της χώρας μας τα λέμε . Ακρωτήριο : μια άκρη γης με χώμα που μπαίνει μέσα στη θάλασσα Ακτογραμμή : μια γραμμή που εκεί συναντιούνται η ξηρά και η θάλασσα Διώρυγα : μεγάλο τεχνητό κανάλι που ενώνει δύο θάλασσες ή λίμνες ή ποταμούς Ισθμός : στενή λωρίδα ξηράς που ενώνει δύο στεριές και χωρίζει δύο θάλασσες Κόλπος : ένα μέρος της θάλασσας που μπαίνει μέσα στην ξηρά Όρμος : μικρός κόλπος Πορθμός : ένα κομμάτι θάλασσας που χωρίζει δύο ξηρές και ενώνει δύο θάλασσες Ερώτηση για το σχολείο Πές μου ένα ακτογραφικό στοιχείο που θυμάσαι. Διάβασε τι είναι τα παρακάτω ακτογραφικά στοιχεία

Embed Size (px)

description

Οι ακτές της Ελλάδας

Transcript of Γεωγραφία Ε΄. Ενότητα 2. Κεφάλαιο 8: Οι ακτές της Ελλάδας

  • 1. eva - edu , , , , , . : : : : : : : .

2. paidio.blogspot.com 1: . . . . : , 3. paidio.blogspot.com 4. paidio.blogspot.com 2: :- - - - - - - . (, , , .) ._______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . 5. paidio.blogspot.com 6. paidio.blogspot.com 7. paidio.blogspot.com 8. paidio.blogspot.com 9. paidio.blogspot.com 10. paidio.blogspot.com 11. paidio.blogspot.com 12. paidio.blogspot.com 13. 7. : , , .8. , .9. :.... 14. , 2(1-5)11. ;. ___________ __________ .. ___________ ____________ .. __________ .. : __________ , ___________ , ___________ , __________, ____________ .. __________ .( 10)2. (); . . . .( 10)3. ; ... . . . ... . . . , , ... . . .( 10)4. ;__________________________________________________________________ __________________________________________________________________( 10): ___________:_________H/:___________: __ /100 15. , 2(1-5)25. ; (, , , , ) ( 15)6. : 1 _ _ _ _ _ _ .2 _ _ _ _ _ .3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ .4 _ _ _ _ _ _ .5 _ _ _ _ _ _ ...6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... .7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .8 _ _ _ _ _ _ _ _ ...9 _ _ _ _ _ _ .10 _ _ _ _ _ .11 _ _ _ _ _ _- .12 _ _ _ _ _ _ ...13 _ _ _ _ _ _ _ _ ... .( 15)7. ; ( 10) 16. , 2(1-5)38. ;. . ;_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________. , , . ;_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________( 20):