ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ) (1)

2

description

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2

Transcript of ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ) (1)

Page 1: ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ) (1)
Page 2: ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ) (1)