ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 2ος (Μ.Σ)

download ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 2ος (Μ.Σ)

of 557

 • date post

  28-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  26
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 2ος (Μ.Σ)

 • !

  I I

  " 1979

 • C o p y r i g h t : "

  130 - 106 8 1

  . 3 6 2 0 8 3 5 - 3 6 4 0 7 1 3

 • t i l l

  * > , , , , , 1953 Dietz V e r l a g B e r l i n * , 1932 .

  , :

  1} .1949 I . I . - , " .

  2) 1952, ' Editions sociales

  " 1893 , " , .' . - { } .

  ' (. Mf.r

  '

 • 1

  , , , , , . . ( I V ) , . , , * : , , , . , * . , * , , * , , * 6 .

  * , , , . . " .

 • 2 0002

  t I I , , - , , , . .

  Zur K r i t i k der pol it ischen Oekonomie [ ], 23

  1472 , 1861 " 1863. 1859 . I 220 ( I V) 115 1472 ( X I X X X I I I ) - I , , ' . 01 973 1158 ( X V I X V I I I ) : , , - , ' I I I . , I I , - I I I . ' , - : 220 972 ( V I X V ) : . , , , , I I I I I . I V , I I I I I . " , I I .

  I I I . " , , 1864 1865. , I , 1867. I I I .

  ' I , I I In fo l i o* I I V .

  * . . Msr,

 • 3

  ' , I (150 ), 1865, 1867, , -- I I . ' . I I I I I - , . ' . I V I I I . , - I I I I I , ' . I V I I , . " I I , - , , . I I 1870. , , : .

  " 1870 , . , , , - , , : , -, . 1877 - , . 1877 I I , V (56 i n fol io) . - , . ' V I ( 1877 1878) 17 ,

 • 4

  V I I , 2 1878, - 7 ir folio.

  ' ) , . , V V I I ' . V ( ) - * -, , , . , I I , . ' , ' . " V I I I , 70 * ' , I I I , I I .

  -, ' I I , , . 17 , " . , - , , . ", , ' .

  I I , , , . , . * . , . , . , :, . .

  , -

 • 5

  , . , . 10 , . I - , *.

  I I I , , I I I , : 'fn fol io 1864 1865 I I I I , 1875: ( ). - . ' , , , .

  ' , , , ' , . , 1 ' , .

  ' , . 'Emanzipat ionskampf des v ierten Standes R. M a y e r , B e r l i n 1874, . 43: (

  1830 1840) , , . , , . 1879 . - (Zeitschrift fr die gesammte Staatswissenschaft, -, 1879, . 219) : Zur E r k e n n t n i s uns-rer staatswirtschaft l ichen Zustnde 1842) [

  * I 1954. /. .

  1 : , , . . . 1885/ (

  1847 . . .)

 • 6

  ^- ] : ( ' ) . . . . . , ( Das Kapital von Rodber-tus. B e r l i n 1884, , . X V ) [: . .] Briefe u n d sozialpol it ische Aufstze von D r . Rodberius-Jagetzofw : ,

  V (Brief N r . 60, . 134). : et , , (Br ie f N r . 48, . 111).

  . Emanzipationskampf , ' ^ . [Zeitschrift] . . [Briefe etc.] . , , 1884, . . , . 48 . , ' , ' , : ' , , . , .

  , , , 1859 , , , . 1843 , , . , , 1848

 • 7

  . , , , . - . " , , , , Misre de la Phi loso-phie [ ], 1847, , 1847 1849 , . 264 269. 159 , .

  . , ; , , , . : . .

  [. 87] ; , , ' : , - ' , ' (1) . , , .

  , , -. Zur Krit ik etc. , . 445 . ., . . . . ' .

 • 8

  / : . , , ( ) .

  , - . * : . , , . ' , . .

  , I , . V I , : - (stock) ^- , ' , - , , ' & ... & L , & * . : , - - , . . . . . . " ' - . , , , -.

  . 253 Zur K r i t i k etc. : . , , , ' , , " .

  , I , . V I I I , . : ,

 • 9

  ' . . [stock] , , ' , , - . . . ' . , . , , .

  ' (, . 256) : . - , . , , ' , , ', .

  . 1861 , .

  , , , . , , . . -+ . , , . , > , , , -

 • 10

  . I I I , , , -.

  . . -; , , . - - , - (. ). , , . , , ( ) (, , . I , . 15, I [. 536 5401) . 6 . , , , (Zur E r k e n n t n i s etc., . 130) .

  Zur E r k e n n t nis etc. . 609 * : The possessors of surplus produce or capital [ ] : The Source and Remedy of the N a t i o n a l Di f f i cu l t ies . A Let te r to L o r d John Rus-sel , L o n d o n 1821. , : surplus produce or cap i ta l [ ] , , 40 . :

  " fiv ( )

  2 ( . . 1954). .

 • (surplus l abour ) , (. 23). -. " - , , . . . - : -, , (. 24). " 1 , , - ., , , & , (. 26). ( i t is admitted) [ interest*] - , , . (. 23)-" . , .

  ' ( Zur K r i t i k etc., . 852): . ", ( , surplus produce) interest [, ], , surplus labour, , , , , . " , (surplus labour ) (surplus va lue ) ( surplus produce) . 5 & . ", . , . 859 , : , . " % -

  * interest : , . . .

 • 12

  , ' . , , interest of capital [ ] ,

  , , . ' , interest [, ] ' . (s lang ).

  . , . , : , . " . , , - " , " , , , , . 1821 1842.

  1820 1830 & . ", , .

  * , 1847 (Misre de la Philosophie, . 49) : ", , . . . : An I n q u i r y in to the Pr inc ip les of the D i s t r i b u t i o n of W e a l t h , most conductive to H u m a n Happiness* 1850 . , 1822, 1824. , , , :. , - - (. 28). ; (. 32) .

 • , . . . , , , , - , , ; (. 1 2 5 ) . . . , . . . ' - (. 126) .

  . 1820 1840, ' Misre de La Philosophie ' 1821, , . . If] l i teratus v u l g a r i s [] , - , . .

  , ; , ' , , ;

  .

  " , - , , , , -. , . 1774 , - , ' -

 • 14

  . : . . ' , ' () ' - , ( ) ' , 2.

  , . < " , .