Φυλλάδιο 2 - ΣΥΝΟΛΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

of 2 /2
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2 ΣΥΝΟΛΑ Σελίδα 1 1. Να παραστήσετε με αναγραφή τα παρακάτω σύνολα. i) Το σύνολο των φυσικών αριθμών που είναι μεγαλύτεροι του 8. ii) Το σύνολο των πραγματικών αριθμών που το τετράγωνο τους κάνει 16. iii) Το σύνολο των άρτιων αριθμών που είναι από το 5 μέχρι το 15. iv) Το σύνολο των ακεραίων αριθμών που είναι μικρότεροι του 1. v) |5 8 x x vi) | 3 3 B x x vii) | ( 2) 0 x xx viii) | ( 2) 0 x xx 2. Να παραστήσετε με περιγραφή τα παρακάτω σύνολα. i) Το σύνολο των φυσικών αριθμών που είναι μεγαλύτεροι του 8. ii) Το σύνολο των πραγματικών αριθμών που το τετράγωνο τους κάνει 16. iii) Το σύνολο των άρτιων αριθμών που είναι από το 5 μέχρι το 15. iv) Το σύνολο των ακεραίων αριθμών που είναι μικρότεροι του 1. 3. Να εξετάσετε ποια από τα παρακάτω σύνολα είναι ίσα: 2 | 4 x x |( 3)( 1) 0 x x x | 4 και x>-7 x x 2 | 4 x x 1, 3 K 2 | 4 x x |1 4 και ( 2) 0 M x x x x (ΒΟΗΘΕΙΑ :Εκφράστε πρώτα τα σύνολα με αναγραφή, όπου χρειάζεται.)

Embed Size (px)

description

Ασκήσεις στα σύνολα για την άλγεβρα Α΄ λυκείου (κεφάλαιο Ε2)

Transcript of Φυλλάδιο 2 - ΣΥΝΟΛΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2 1 1. . i) 8. ii) 16. iii) 5 15. iv) 1. v){ } | 5 8 x x A= e < svi){ } | 3 3 B x x = e < svii){ } | ( 2) 0 x xx A = e + =viii){ } | ( 2) 0 x xx M = e + = 2. . i) 8. ii) 16. iii) 5 15. iv) 1. 3. : { }2| 4 x x A= e ={ } | ( 3)( 1) 0 x x x B= e ={ } | 4 x>-7 x x I = e