φιλοσοφια Β Λ., κεφ. 2, εν. 5, έκθεση Γ Λ., κεφ. 1, Α

of 27 /27
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ 1. Έννοιες 2. Προτάσεις 3. Συλλογισμοί 4. Αξιολόγηση και χαρακτηρισμός επιχειρημάτων/συλλογισμών (επιχείρημα έγκυρο, ορθό, αληθές) Μαγαλιού Λαμπρινή

Embed Size (px)

Transcript of φιλοσοφια Β Λ., κεφ. 2, εν. 5, έκθεση Γ Λ., κεφ. 1, Α

:

: / ( , , )

1. . , ( , , .).

, . . , .

, .

, , (.. ).

, . , . . , ( ) . .

2. . (.. ). . ( : ) ( : ).

- , (.. ) (.. ).

3. . : ) , ) , - ) .

, () , () , , , ().

- .- .- : . ( = ) ( = ) ( = ).

-

/ , :

( ) / , .: . , .

, , : (), , () ():

1:+2:+ :+

:1 . : 1 . : 2, . :

: ( ) , , .

1: 1 . 2 . : . .

2 . ., .: ( ) , , .

2: 1 . 2 . : . .

(1)1. () . : 1:+ 2: + :+ .. . : 1 .: 2 , . : , ()... .:+ , . :+ , , . :+

(2)2. (++). ( ) . - () , (1) (2), ... .: +1 . :2+, . :+

(3)3. () ... . : 1 . : 2, . : , , ()... . : 1 . : 2, .:

(4)4. ... . : 1 . : 2 , . : , ()... . : 1 .: 2 , .:

( ) / , .:( )1 . : 1 . : 2, . : : ( ) , , .

2 / . ., .

: ( ) , , , , .

( ) / , .: / .

1 / . : 1 . : 2, . :

: ( ) , , , , , , .

2 / . . , .

: ( ) , ( ), ( , , , ).

( ), , : , . , . , . , .