Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Ε.ΣΥ.Π. Θεσσαλονίκης 2 009-2010 Επικοινωνία και...

download Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Ε.ΣΥ.Π. Θεσσαλονίκης 2 009-2010 Επικοινωνία και ΣΥ.Π. Μη Λεκτική Επικοινωνία

of 12

 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Ε.ΣΥ.Π. Θεσσαλονίκης 2 009-2010 Επικοινωνία και ΣΥ.Π. Μη Λεκτική Επικοινωνία. Οικονόμου Ανδρέας anoiko@gmail.com oiko.wordpress.com. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Ε.ΣΥ.Π. Θεσσαλονίκης 2 009-2010 Επικοινωνία και...

 • ......... 2009-2010 .. anoiko@gmail.comoiko.wordpress.com

 • The Scream by Edvard Munch (1893) which inspired 20th century Expressionists. The Scream (Norwegian: Skrik; created 1893-1910[1]) is the title of expressionist paintings and prints in a series by Norwegian artist Edvard Munch, depicting an agonized figure against a blood red sky. The landscape in the background is Oslofjord, viewed from the hill of Ekeberg, in Oslo (then Kristiania), Norway.Edvard Munch created several versions of The Scream in various media. The Munch Museum holds one of two painted versions (1910, see gallery) and one pastel. The National Gallery of Norway holds the other painted version (1893, shown to right). A fourth version, in pastel, is owned by Norwegian billionaire Petter Olsen. Munch also created a lithograph (1895, see gallery) of the image.The Scream has been the target of several high-profile art thefts. In 1994, the version in the National Gallery was stolen. It was recovered several months later. In 2004, The Scream and Madonna were stolen from the Munch Museum. Both paintings were recovered in 2006. They had sustained some damage and went back on display in May 2008, after undergoing restoration.DYCK, Sir Anthony van, An Apostle with Folded Hands, 1618-20, Paper on oak panel, 57 x 45 cm, Staatliche Museen, Berlin.Sir Anthony (Antoon) van Dyck (*March 22, 1599 - December 9, 1641) was a Flemish painter mainly of portraits who became the leading court painter in England. He was also a master of etching.

  Angelica Kauffman, Style: Neo-Classicism, Penelope at her Loom, 1764.Angelika Kauffmann (October 30, 1741 November 5, 1807) was a Swiss-Austrian painter. Her father was Johann Joseph Kauffmann, also a painter.

  Born in 1841 to a working class family, Pierre Auguste Renoirloved to paint but hisparents could not afford to buy paint for their son. Undeterred and determined to pursue his passion, the boyfound work ina porcelain factory. Impressed with his hard work and creative mind, hewas eventually chosen to paint designs on fine China. As you already know,Renoirwas destined to become the well-known, French impressionist.Renoir spent the last few years of his life in a wheel chair. He developed painful and progressive deformities in his shoulders and hands. His fingers became paralyzed. Towards the end of his life, he continued tocreate masterful artby strapping brushes to his paralyized fingers with leather straps. In 1990, Bal au moulin de la Galette, Montmartre (pictured above) brought $78,000,000.00 at auction. Imagine what we, as Christians, could accomplish with such passion and determination. . David, Oath of the Horatii, 1785 According to Livy, the Horatii were male triplets from Rome. During a war between Rome and Alba Longa during the reign of Tullus Hostilius (approx. 672-642 B.C.), it was agreed that settlement of the war would depend on the outcome of a battle between the Horatii and the Curiatii. The Curiatii were male triplets from Alba Longa and of the same age as the Horatii.In the battle, the three Curiatii were wounded, but two of the Horatii were killed. The last of the Horatii, Publius, turned as if to flee. The Curiatii chased him but, as a result of their wounds, became separated. This enabled Horatius to slay them one by one.When the victorious Horatius returned carrying the spoils of victory, his sister cried out in grief because she realized the Curiatius, to whom she had been engaged, was dead. Then the Horatius killed his sister, proclaiming, "So perish any Roman woman who mourns the enemy." For the murder, he was condemned to death but saved upon his appeal to the people. The legend might have been the reason for the condemned in Rome to be able to appeal to the populace. His father was required to expiate the crime by offerring sacrifices, which were thereafter continued by the gens Hortatia, and the son was required to pass under a beam laid across the street, as if a yoke, which remained in the city and became known as Sororium Tigillum, the "sister's gibbet".The spoils of the Curiatii were hung in a place that became known as Pila Horatia.

  William Collins (17881847) was a British landscape and genre painter. Rustic Civility by William Collins showing a child "tugging his forelock" as a local authority figure passes on horseback (only visible by the shadow). Bogdanov-Belskiy Nikolay (1868-1945) 'Mental Arithmetic. In the Public School of Rachinskiy' Nikolay Bogdanov-Belskiy was born in the village Sopotovo of the Smolensk province in 1868. He studied at the drawing school of S. Racinskis in the city Tatevo of Tvera province. He also studied in the icon painting studio of the Trinity and Saint Sergiy monastery. Studied at the Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture under Vasiliy Polenov, Vladimir Makovskiy and Illarion Pryanishnikov between the 1884-1889. Was awarded by the big silver medal and the title of the professional artist in 1889. Studied at the Higher Fine Arts School of the Saint Petersburg Academy of Arts under Ilya Repin between the 1894-1895. Studied in studios of F. Kormon and Kolarossi in Paris. Became the member of the Itinerants (Peredvizhniki) group in 1896. Was the chairman of the Society of the Followers of Arkhip Kuinji between the 1909-1921. Was granted the title of the academician of The Saint Petersburg Academy of Fine Arts in 1903. Became the active member of The Saint Petersburg Academy of Fine Arts in 1916. Lived in Latvia since 1921. Plato and Aristotle in The School of Athens, by italian Rafael.

  School of Athens, painted in 1509 by painter Raphael (1483-1520)

  Handmade oil painting reproduction of Denial of St Peter c. 1625, a painting by Nicolas Tournier. Kauffmann, Self-Portrait Hesitating Between Painting and Music, 1791.