, 18.7.2001 COM(2001) 1 , 18.7.2001 com(2001) 416 , 2 1. .....3

download , 18.7.2001 COM(2001) 

1 , 18.7.2001 com(2001) 416 , 2 1. .....3

of 32

 • date post

  19-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of , 18.7.2001 COM(2001) 1 , 18.7.2001 com(2001) 416 , 2 1. .....3

 • 1

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

  Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 416 τελικό

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • 2

  Πίνακας περιεχοµένων

  1. Εισαγωγή ................................................................................................................. 3

  2. ∆ιεθνείς εξελίξεις στην προαγωγή βασικών κανόνων εργασίας ................................ 4

  2.1. Προς µία διεθνώς καλύτερη κοινωνική διαχείριση.................................................... 4

  2.1.1. Αναγνώριση της παγκοσµιότητας των βασικών κανόνων εργασίας: Η παγκόσµια διάσκεψη κορυφής του 1995 για την κοινωνική ανάπτυξη........................................ 5

  2.1.2. Ενίσχυση των βασικών κανόνων εργασίας στη ∆ΟΕ: Η διακήρυξη του 1998 για τις θεµελιώδεις αρχές και δικαιώµατα στην εργασία ...................................................... 5

  2.1.3. Προς µία ευρύτερη προοπτική: ∆ηµιουργία οµάδας εργασίας της ∆ΟΕ για την κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης ............................................................. 7

  2.1.4. Στο πλαίσιο του εµπορίου: Η υπουργική διακήρυξη του ΠΟΕ το 1996 στη Σιγκαπούρη .............................................................................................................. 8

  2.1.5. Μία σύνθετη σχέση: η µελέτη του ΟΟΣΑ για το διεθνές εµπόριο και τους βασικούς κανόνες εργασίας ..................................................................................................... 9

  2.1.6. Ανάπτυξη διεθνών κωδίκων δεοντολογίας: προς µία εταιρική κοινωνική ευθύνη ... 10

  3. Βασικά αξιώµατα της προσέγγισης της ΕΕ ............................................................. 11

  3.1. Οι κανόνες εργασίας ως καίριο στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ ............. 12

  3.2. Απόρριψη προσεγγίσεων που βασίζονται σε κυρώσεις στην εµπορική πολιτική ..... 12

  3.3. Η µείωση της φτώχειας και ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην αναπτυξιακή βοήθει

  4. Πρωτοβουλία της ΕΕ για την προώθηση διεθνών δράσεων .................................... 14

  5. Στοιχεία για περαιτέρω δράση σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο ..................... 15

  5.1. Βελτίωση της δράσης σε διεθνές επίπεδο ............................................................... 15

  5.1.1. Παροχή µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας στα µέσα της ∆ΟΕ ............................. 15

  5.1.2. Αυξανόµενη στήριξη για πολυµερή τεχνική βοήθεια και στα πλαίσια της ∆ΟΕ ..... 17

  5.1.3. Έναρξη φόρουµ για διεθνή διάλογο........................................................................ 17

  5.2. Συγκέντρωση των µέσων πολιτικής της ΕΕ ............................................................ 18

  5.2.1. Αύξηση των εµπορικών κινήτρων: Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων.............. 18

  5.2.2. ∆ιµερείς σχέσεις: Συµφωνίες, βοήθεια και ενδυνάµωση ικανοτήτων . .................... 20

  5.2.3. Καλύτερη χρήση των Αξιολογήσεων των Επιπτώσεων στη Βιωσιµότητα (ΑΕΒ).... 22

  5.3. Ιδιωτικά και εθελοντικά καθεστώτα για την προαγωγή των βασικών κανόνων εργασίας: Κοινωνι

  6. Συµπεράσµατα ....................................................................................................... 24

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ................................................................................................................ 27

 • 3

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ1

  Η πολύπλοκη σχέση µεταξύ παγκοσµιοποίησης και προαγωγής βασικών κανόνων εργασίας αντιµετωπίζεται µε ολοένα αυξανόµενη προσοχή. Οι πολίτες αντιλαµβάνονται ότι ένα ισόρροπο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, πρέπει να προάγει την κοινωνική ανάπτυξη και τα θεµελιώδη δικαιώµατα, και ότι το τρέχον µοντέλο διαχείρισης δεν καλύπτει επαρκώς τα ζητήµατα αυτά. Το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού κοινού για το εν λόγω ζήτηµα εξακολουθεί να παραµένει έντονο. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει µια µεγαλύτερη συνειδητοποίηση των επιπτώσεων της παγκοσµιοποίησης, ένα µεγαλύτερο ενδιαφέρον για οικονοµικές σχέσεις επωφελείς για όλους τους εµπλεκόµενους και την αναγνώριση ότι οι εµπορικές και

  επενδυτικές ροές θα πρέπει να ωφελούν στο µέγιστο βαθµό τον πληθυσµό και να στηρίζουν εκείνους που συµµετέχουν στις διαδικασίες παραγωγής και συµβάλλουν στην οικονοµική

  ανάπτυξη. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον του κοινού έχει ως βάση την αναγνώριση της παγκοσµιότητας των βασικών κανόνων εργασίας και δεν αποσκοπεί να αµφισβητήσει το

  συγκριτικό πλεονέκτηµα των αναπτυσσόµενων χωρών µε τα χαµηλά ηµεροµίσθια. Ο βασικός αυτός στόχος προαγωγής θεµελιωδών δικαιωµάτων και βιώσιµης ανάπτυξης

  αντικατοπτρίζεται στη θέση της ΕΕ, όπως αυτή εκτίθεται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του 19992.

  Μέσα στην ίδια την Ευρώπη, η αναγνώριση ότι η βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη συµβαδίζει µε την κοινωνική συνοχή – πράγµα το οποίο σηµαίνει σεβασµό των βασικών κανόνων εργασίας –ενισχύει πλέον τους στρατηγικούς στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ. Πράγµατι, η έννοια της αλληλοϋποστήριξης των κοινωνικών και οικονοµικών πολιτικών βρίσκεται στο κέντρο του προγράµµατος της ΕΕ για την κοινωνική πολιτική, το οποίο εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, το ∆εκέµβριο του 2000. Επιπροσθέτως, τα θέµατα αυτά θα εξετασθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης της ΕΕ, µεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση που αφορά τη συµβολή της Ένωσης στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, την οποία όπως συµφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, προτίθεται να υποβάλει η Επιτροπή, έως τον Ιανουάριο του 2002.

  Οι υπάρχουσες διεθνείς οικονοµικοί και κοινωνικοί κανόνες και δοµές δεν είναι

  ισορροπηµένες σε παγκόσµιο επίπεδο3. Η παγκόσµια διαχείριση της αγοράς αναπτύχθηκε ταχύτερα από ό,τι η παγκόσµια κοινωνική διαχείριση. Ο µηχανισµός επιβολής της ∆ΟΕ, που περιορίζεται σε επικυρούµενες συµβάσεις, έχει περιορισµένη αποτελεσµατικότητα. Αντιθέτως, ο Παγκόσµιος Ορ