Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου...

download Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

of 95

Embed Size (px)

Transcript of Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου...

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  1/95

  Δέφτερη Ανάγνωση

  Εναλλακτική ΠληροφόρησηWebsite: http://2ha-cy.blogspot.com/

  F !eb""#: $$$%& !eb""#%!"'()e&te*i+, -,"si .$itte*: $$$%t$itte*%!"'()e&te*i+, -,"s/

  Ει0ήσει1 για τη 20ο3ά0α και σ4όλια για τι1 ε5ελ65ει1

  Περιεχόμενα του τεύχου 2! "ε#τεμ$ρ%ου - & '(τ)$ρ%ου 2*+&: ,εύχο + *

  78Π9 Α• ; ?ικκο>: ταν ο (α0αρό ουρανό 1 #ου α τρα#3

  4εν 5ο$6ται17 (ατα89 ει ε τυ5;να με ουρ6νια τό

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  2/95

  του 7 α#ό 4ι(9 του/τ? ευ0ύν?7 0α A6χνει 4ι(αιο8ο %ε ια ναυ (α8ύAει τι ενοχ3 7 ε8. 2E

  • Πω1 ε5αγοράGονται τα @@ΕH Πόσα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  3/95

  78Π9 Α

  ; ?ικκο>: Rταν ο DκαEαρό1 ο>ρανό1

  Dαστραφ=να

  3ε ο>ράνια τό5α

  Cια ι τορι(9 τι μ9 (αι ια τ?ν @ύ#ρο ) αυτό #ου 83με 4?μο(ρατ%α7α886 (αι ια τα νομι(6 B?τ9ματα (αι (υρ%) αυτ6 τ? 4ια50ορ6 (αι4ια#8ο(9 7 τ)ν τBα(ι;ν (αι τ)ν (ατε τ?μ3ν)ν7 8ευ() ι6τι()ν78εμε ιαν;ν 9 688)ν το#ι(ι τι(;ν #ου μ#ορε% ε (6#οιο $α0μό7 3 τ) (αι

  μι(ρό7 να α#οτ38ε ει 3ν4ει

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  4/95

  #όρι μα @α889 (αι τ? 4ια4ι(α %α (ατ60ε ? αιτ9ματο #αύ ? τουH%((ου Kρ)το(ρ%του7 μ3 α α#ό μια #ρο #60εια υν3χι ? τ? 4%(?μ3 ) #ρ)το 38ι4)ν1 ό#) υν?0ιBόταν7 με τ? υμ$ο89 τ? α τυνομ%α) #ρ;το (ομ#6ρ ο . K%χε 5υ ι(6 #ρο? ?0ε% ? τρατ? ι(9 τ? α#ει89 7? ο#ο%α ου4ό8) α#34) ε. Cε το #83ον Lll tMmNs classMc ύ5ο ο H%((οKρ)το(ρ%του ε%χε #ει τ? 5ρ6 ? ... όταν 0α ανο%

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  5/95

  αντα#ο(ρ% ει 7 3(τα(τ? ει4? ιο ρα5%α7 υνεντεύ ?6κκο>Ερωτοκρ6το> 1 ια το Fι8ε8εύ0ερο7 Εκτό1 Mο3ική1 T 17 U3όφωνα οι /V ΠαIση ?6κκο> Ερωτοκρ6το>α α32οIλιο το> Ανωτάτο>

  Δικαστηρ6ο> Kτο ΕΔΑΔ 17 ΠαIση το> ?6κκο>Ερωτοκρ6το> α α32οIλιο το>

  Ανωτάτο> 1 το @^ΠK7 ανα53ρονται εν4ει(τι(6. #) μ#ορε% να #αρατ?ρ9 ει(ανε% ? ου %α τ? α#ό5α ? α#ου ι6Bει α#ό του τ%τ8ου τ)ν ει49 ε)ν:

  5

  http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/278214/kathairesi-ki-exostrakismos-tou-rikkou-erotokritouhttp://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/278214/kathairesi-ki-exostrakismos-tou-rikkou-erotokritouhttp://www.sigmalive.com/news/local/269868/ektos-nomikis-ypiresias-o-rikkos-erotokritouhttp://www.sigmalive.com/news/local/269868/ektos-nomikis-ypiresias-o-rikkos-erotokritouhttp://www.maxhnews.com/content/58317http://www.maxhnews.com/content/58317http://www.maxhnews.com/content/58317https://dialogos.com.cy/blog/ektos-nomikis-ipiresias-o-rikkos-erotokritou/https://dialogos.com.cy/blog/ektos-nomikis-ipiresias-o-rikkos-erotokritou/http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/278214/kathairesi-ki-exostrakismos-tou-rikkou-erotokritouhttp://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/278214/kathairesi-ki-exostrakismos-tou-rikkou-erotokritouhttp://www.sigmalive.com/news/local/269868/ektos-nomikis-ypiresias-o-rikkos-erotokritouhttp://www.sigmalive.com/news/local/269868/ektos-nomikis-ypiresias-o-rikkos-erotokritouhttp://www.maxhnews.com/content/58317http://www.maxhnews.com/content/58317http://www.maxhnews.com/content/58317https://dialogos.com.cy/blog/ektos-nomikis-ipiresias-o-rikkos-erotokritou/https://dialogos.com.cy/blog/ektos-nomikis-ipiresias-o-rikkos-erotokritou/http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  6/95

  6

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  7/95

  «Η ανάρμοστη συμπεριφορά του Καθ΄ ου η αίτηση, σύμφωνα μετον Αιτητή, αναγράφεται στην έκθεση νομικών θέσεων καιγεγονότων, η οποία συνο εύει την αίτηση, και ουσιαστικάσυνίσταται! "α# $ε η%ώσει& και ενέργειε& του Καθ΄ ου ηαίτηση οι οποίε& έ%α'αν (ώραν στι& )*+*+ -)., το απόγευμασε ημοσιογραφική ιάσκε/η με άμεση και παγκύπριατη%εοπτική κά%υ/η στην οποίαν προέ'η ο Καθ΄ ου η αίτησηκαι σε ά%%ε& η%ώσει&, πρά0ει& και ενέργειε& του, οι οποίε&έ%α'αν (ώραν μετα0ύ )*+*+ -). και 1+*+ -).+ $ύμφωνα μετην αίτηση, μετά την ανακοίνωση από τον Αιτητή, συνοπτικά,των πορισμάτων τη& έρευνα& 2οινικού Ανακριτή, ο οποίο&εί(ε ιοριστεί από τον Αιτητή για να ε0ετάσει πιθανή

  ιάπρα0η, από τον Καθ΄ ου η αίτηση, του ποινικού α ικήματο&του εκασμού ημοσίου %ειτουργού και του ποινικούα ικήματο& τη& ωρο%η/ία&, ο Καθ΄ ου η αίτηση, στηνπροαναφερόμενη ημοσιογραφική ιάσκε/η τη& )*+*+ -).,κατηγόρησε τον Αιτητή, (ωρί& να παρουσιάσει οποια ήποτεστοι(εία και3ή παρουσιά4οντα& /ευ ή και3ή παραπ%ανητικάστοι(εία, ημόσια, για εκασμό και αθέμιτο επηρεασμό,επει ή ανέστει%ε, κατά τον ισ(υρισμό του, (ωρί& να ώσειε0ηγήσει&, ποινική υπόθεση το -)1, η οποία εί(ε ενωρίτεραπροωθηθεί με ο ηγίε& του Καθ΄ ου η αίτηση "η υπόθεση αυτήστη συνέ(εια θα αναφέρεται ω& υπόθεση 56789:;#+Κατα%ογί4εται ακόμη στον Καθ΄ ου η αίτηση ότι ανα0ιοπρεπώ&και απα0ιωτικά, ημόσια, κατήγγει%ε, μετα0ύ ά%%ων, τον

  Αιτητή ότι ο%ιγώρησε στην προώθηση * ποινικών ια ικασιώνγια τα θέματα τη& οικονομία& και ότι ο ί ιο& ο Καθ΄ ου ηαίτηση ήταν ο μονα ικό& που προσπάθησε να προωθήσει τι&υποθέσει& αυτέ&+ 2εραιτέρω κατηγόρησε ά%%α πρόσωπα,

  Α0ιωματού(ου& του Κράτου&, πρώην Α0ιωματού(ου& καιικηγόρου& ω& πιθανώ& εμπ%εκόμενου& σε α0ιόποινε& πρά0ει&+

  ?πιπρόσθετα κατα%ογί4εται στον Καθ΄ ου η αίτηση ότι στηνπροαναφερόμενη ιάσκε/η, ημόσια, 4ήτησε να ανοι(θούν οιτραπε4ικοί %ογαριασμοί σε όποια (ώρα και αν 'ρίσκονται,

  μετα0ύ ά%%ων, του Αιτητή+ @ήτησε, ακόμη, άμεση ιερεύνηση

  του Αιτητή, από την ΑστυνομίαA

  7

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  8/95

  'ύτε (α0αιρε%το7 ούτε ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  9/95

  )Το *ήτημα τη& ανάρμοστη& συμπεριφορά& του #α$% ου η αίτηση δεν

  κρίνεται, σύμφωνα με το +ύνταγμα, από τον ρόεδρο τη&

  -ημοκρατία&, .ρ ηγό του #ράτου&, ο οποίο& τον διόρισε, αλλά

  κρίνεται από το παρόν +υμ/ούλιο και η απόφαση του $υμ'ου%ίουείναι εσμευτική για τον 2ρόε ρο τη& Gημοκρατία& (

  D8 αEX ο> η α6τηση 0εν φα6νεται να αντελήφEη τη φIσηN το

  3έγεEο1 και την έκταση το> ολισEή3ατο1 το>N 0ε64νοντα1 έτσιN

  το>λά4ιστονN ο>σι=0η έλλειQη κρ6ση1 και α>τοελέγ4ο>%

  DHεσο%ά'ησαν τα τη%εφωνικά μηνύματα του #α$% ου η αίτηση προ&τον .ιτητή με τα οποία ο #α$% ου η αίτηση, ουσιαστικά, κα%ούσετον Αιτητή να συμφι%ιωθούν και να ξε άσουν το τι έγινε, προτούείναι πολύ αργά και για του& δύο! $υμπεριφέρθηκε η%α ή ω&άτομο που εί(ε μια «προσωπικήA ιαφορά με ένα ά%%ο άτομοαποτυγ(άνοντα&, εντε%ώ&, να αντι%ηφθεί τη μεγά%ησυνταγματική ιάσταση τη& υπόθεση&+ Η υπόθεση αφορούσεσε ανάρμοστη συμπεριφορά ανώτατου α0ιωματού(ου τουΚράτου&, την οποίαν ο Bενικό& ?ισαγγε%έα&, ω& κατε0ο(ήνπροασπιστή& τη& νομιμότητα& και του ημοσίουσυμφέροντο&, εί(ε καθήκον να προωθήσει+A

  9

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  10/95

  "υνο#τι(6 4?8α49 (αι με $6 ? τ?ν ου %α τ? α#ό5α ? (αι ταε#ιχειρ9ματα τα ο#ο%α αυτ6 $α % τ?(ε7 ο H%((ο Kρ)το(ρ%τουε#34ει

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  11/95

  76 3έλλει γενέσEαιH

  > α#ό5α ? του 4ι(α τι(ού υμ$ου8%ου ια το H%((ο Kρ)το(ρ%του (αι (υρ%) οι4ια#ι τ; ει #ου τ? υνι τούν7 (α03 688ο #αρ6

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  12/95

  ύ (ρου ? υμ5ερόντ)ν με τ?ν υ#ό0ε ? τ? WXoYMZN[cMa7 με αυτ9του eΠK7 με αυτ9 τ? τουρ(ο(ύ#ρια ? ο#ο%α 3χα ε 4ι(αι;ματα (αια#οB?μ%) ? α#α88οτρ%) ? τ? ? τ? τ? Pεμε ό 3ε ο0ηγ6ε1κά YοηEοI PενικοI Εισαγγελέα N ια να ανα53ρουμε μόνο(6#οιε α#ό τι #ερι#τ; ει με τι ο#ο%ε α χο8?09(αμε (αι ιατι υ#6ρχουν τοιχε%α εμ#8ο(9 του H%((ου Kρ)το(ρ%του« ω&άτομο που εί(ε μια «προσωπικήA ιαφοράA, ό#) αν35ερε το4ι(α τι(ό υμ$ού8ιο τ?ν α#ό5α 9 του.

  - ,? B?μι6 α#ό αυτ9 τ?ν αν6ρμο τ? υμ#ερι5ορ67 τ?ν 388ειA?(ατ6ρτι ? 7 τ?ν α#ου %α ευ0υ(ρι %α 7 τ?ν μ? αντ%8?A? του τ% ε τ%4?μό ιο υμ53ρον ενό (ρατι(ού α

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  13/95

  > α#ό5α ?7 8οι#όν7 ια τ?ν #αύ ? του H%((ου Kρ)το(ρ%του α#ό τ? 03 ? του$ο?0ού ενι(ού ει α ε83α7 4εν ε%ναι μόνο ι τορι(9 ε#ει49 υναντ6ται ια#ρ;τ? 5ορ6 τα (υ#ρια(6 χρονι(67 νομι(67 ι τορι(6 (.α.8. K%ναι ι τορι(9

  ιατ% 4ε%χνειι (αι #83ον α#ο4ει(νύει 4ι(α τι(; τ?ν ύ#αρ

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  14/95

  "ι 6 ι 6 αρχ%Bει να 4ιαχ3εται τ?ν (οιν)ν%α

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  15/95

  ? ε4α5ι(9 (ατανομ9 να μ?ν ε%ναι α#ό8υτ?. "ε αυτό το #8α% ιο7 ? ι τορι(9#ι0ανότ?τα οι Cαρ)ν%τε να μ#ορούν να 4ια4ραματ% ουν 3να ρό8ο

  ε5υριού ε μια #εριοχ9 #ου 0α ε%ναι τ? $όρεια @ύ#ρο7 α886 με ύν4ε ?με τ?ν νότια (ο(7 ε%ναι μια #ρό(8? ? ι τορι(ού (α09(οντο ια τ?ν(οινότ?τα #ου μ#ορε% να $ρε0ε% ε ρό8ο 4?μιουρ ού τ? ι τορ%α αντ%α#8; τρομα μ3ν? μειονότ?τα #ου αναB9τα #ρο τα %α1..

  Zνα ακό3α ιστορικό Qέ3αH το 0η3οQήφισ3α 0εν έγινεH

  io + & 7 τα #8α% ια ύντα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  16/95

  οι μαρτυρ%ε 7τότε7 ? 3ντα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  17/95

  α>τονο36α1 τη1 @αρων6τικη1 κοινότητα1

  'ι ?μεριν3 4ιερ α %ε ια 8ύ ? του @υ#ρια(ού (αι τ? ύ τα ? ν3ουυντ6 ματο 7 ε#ι(αιρο#οιούν το 03μα τ? υ#ό τα ? τ? Cαρ)ν%τι(?

  (οινότ?τα (αι 3χουν #υρο4οτ9 ει ειρ6 ενερ ει;ν (α0; (αι 4?μό ι)νυB?τ9 ε)ν. Fα%νεται ότι οι υνομι8?τ3 (ατ68? 3(τα ? τ)ν #εριοχ;ν 0α ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  18/95

  Ποιο6 αντι0ροIνH 7α στελέ4η κο33άτων τη1 κεντρο0ε5ιά1

  λοIσαν εκν να

  2ρεEοIν 4ωρ61 αντικε63ενοN αν τονό3ηση1 τη1 κοινότητα1 ε>ρIτερα και

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  19/95

  "τι "ε#τεμ$ρ%ου 2*+&7 οι (οινοτ6ρχε τ)ν I χ)ρι;ν ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  20/95

  B9τ? αν να τ?ν υ#ο ρ6Aουν με τον ι χυρι μό ότι αυτό 9ταν ο4? %α του]?μο(ρατι(ού "υνα ερμούf 'ι 4ε (οινοτ6ρχε υ#3 ραAαν τ?νανα(ο%ν) ?7 χ)ρ% να εν?μερ; ουν / 4ια$ου8ευτούν τα (οινοτι(6

  υμ$ού8ια7 με 3να ε< αυτ;ν7 τον (οινοτ6ρχ? τ? @αρ#6 ια να 4?8;νειε υ χ)ριαν9 του αμ3 ) μετ6 ότι #αρα#8αν90?(ε.

  G ιει χ6Bιν.. Kν; ? #8?ρο5ορ%α ια τ?ν μ? 4ιε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  21/95

  ε%ναι ? αν64ει

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  22/95

  > 4ρα τ?ριο#ο%? ? 4ια μ3 ου του acNboo&7 4ιευ(ο8ύνει τ?ν (οινότ?τανα 4ιε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  23/95

  https://www. acNboo .com/NlN[a.s ovllov.=/YMZNos/+*!I2I!E +&!E+*=/

  8 % Πα τα6ο1 3ια1 γρα33ή1 1

  εκ2ιασ3οI1 και να >νεργασ6α το> 3ε την

  αριστερά

  "Ο ίδιος επέλεξε να πεθάνει στο νοσοκομείο, διότι δεν έδωσε τις απαραίτητες

  εξηγήσεις", είπε η Πόπη Χριστοφόρο , προσθέτωντας ότι "κάναμε αγ!να για να φ γει

  #ωρίς εκκρεμότητες, όμως έφ γε και τα άφησε όλα ανοικτά"$ %

  #) ) τ6 #αρατ9ρ? ε ο U. O0ανα %ου του "ι μα86ι$7 υ#9ρχε (6τι

  ()μι(ό 9 ()μι(οτρα ι(ό τι αντι4ρ6 ει ια τον 06νατο του @.Πα#α(; τα. xα5νι(67 τα (όμματα7 #3ρα α#ό το O@KP #ου τον υ#ερ6 #ιBεα#ό τ?ν αρχ9 (αι τ? (ατα (ευ9 τ)ν (ατ? ορι;ν (αι τ? (ατα4%(? 76ρχι αν να τον υμνούν. O#ό τον ]>"^ μ3χρι τ?ν α#ορρι#τι(9αντι#ο8%τευ ?. ,ο #ροε4ρι(ό #ρο #60? ε ε 4ι65ορου τόνου ναα#ο#οι?0ε% τ?ν ευ0ύν? ια τ? μ? α#ονομ9 χ6ριτο . Gτ ι7 το 06νατο οΠα#α(; τα α#ο(ατα τ60?(ε. O886 ? ()μι(οτρα ι(9 αντ%4ρα ? α

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  24/95

  μια ερμ?νε%α . K(τό α#ό τ? υνει4?το#ο%? ? ότι 0υματο#ο%? αν τονΠα#α(; τα7 ό οι υμμετε%χαν υνει4?τ6 9 #αρα ύρ0?(αν α#ό τα CCK

  τ?ν υ τερ%α του Cαρ%7 υ#9ρχε (αι μια

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  25/95

  #ρο #60εια μετ6 να αρν?0ε% ? (α. Qρι το5όρου ότι 9ταν εναντ%ον το να4ο0ε% χ6ρ?7 9ταν ()μι(οτρα ι(9. ) (αι α#ο(α8υ#τι(9. zρα το (ύμα

  υμ#60εια ια τον Πα#α(; τα ε%χε να (6νει (αι με το $α0ύ α% 0?μα τ?α4ι(%α #ου 3(5ρα ε ? (ατα4%(? του7 α886 (αι ο 06νατο του D #ου3μοιαBε7 #ια7 με μια 4?μό ια ε(τ38ε ? #ου #ροανα 380?(ε.

  ΑλλάN ο ΠαN

  ακό3α και 3%

  ΠαραιτήEηκε ανο36α 0ια3αρτ>ρό3ενο1

  για τη ρο>σφετολογ6α τη1 2έρνηση1 τη1

  0ε5ιά1 3ετά το /]_`% αι τότεN ε σε

  ατI4η3αN ήταν άρρωστο1N Gήτησε να το> 0οEε64άρη για να Gήσει% aντε τ=ρα να σ>γκρ6νει1 3ια

  τέτοια εικόνα 3ε 3ερικοI1 α1 σ>γγενε61 το>

  @αρ6%% aλλο1 κόσ3ο1N άλλα ήEη%

  Ποιό1 ήταν ο Πα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  26/95

  του χ0ε 7 τ?ν (%ν? ? του ια #αραχ;ρ? ? τ? $όρεια @ύ#ρουτ?ν ,ουρ(%α7

  • το ε )τερι(ό τ? @ύ#ρου ανα#τύχ0?(ε μια 3ντον? 4ιαμ6χ? (αια ;να ια τον ε(4?μο(ρατι μό7 ι4ια%τερα μετ6 τ?ν 6νο4ο τ?χούντα το + E (αι τι α#ό#ειρε μ3 ) τ? K'@O $ να ε#ε(τα0ε%(αι τ?ν @ύ#ρο.

  ,ο (οινό ύμ$ο8ο αυτ;ν τ)ν αντι τ6 ε)ν _υ#3ρ τ? ανε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  27/95

  4ι(αιο8ο 9 ουν τ?ν υ τερ%α (αι #αρα#86ν? ? #ου (ατα (εύα αν4ι65οροι (αι 4ι65ορα υμ53ροντα: ? #8ειοA?5%α τ)ν υμ5ερόντ)ν ταCCK7 ? αντι#ο8%τευ ?7 τα υμ53ροντα τ)ν τρα#εB;ν7 (αι εν4εχομ3ν)(αι

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  28/95

  Προ5αν; 7 90ε8ε να τ? /του #ει {5τα%ει ο Qρι τό5ια {7 α5ού αυτ9 ?#αρα#ομ#9 α(ο8ου0ε% τ? 4?8) ? τ? - ια να

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  29/95

  τ?ν %4ια #αρ6τα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  30/95

  μα(ρι6. @αι να υ χ)ρε%. ,ο με α8ε%ο #ου 0α (υν? 6 αν α#ου %α του3νοχου /ενοχ3 ια τον 06νατο του.

  «J>697K LM>867N Κα%ό σου τα0ί ι %ο(αγέ μου+ Dότε ήμουνφοιτητή& επιστρατευμένο& και εσύ ο %ο(αγό& μου εκεί στοOο τακτικό συγκρότημα+ Hα& μί%ησε& με %όγια που μόνο

  μεγα%ό/υ(οι ήρωε& μπορούσαν να πούν κάτω από αυτέ& τι&συνθήκε&+ Hά& πρό ωσαν είπε& με μεγά%η πικρία α%%άκιν υνεύει η 2ατρί α και οφεί%ουμε να την υπερασπίσουμεκρατώντα& 'αθιά μέσα μα& τον θυμό μα& γιατί I ικοί μα&I άνθρωποι πρό ωσαν αυτόν τον τόπο και αυτόν τον %αό+ Απότότε σιωπήσαμε γιατί φαίνεται η 2ατρί α μα& ε0ακο%ουθεί να κιν υνεύει από του& ί ιου& ανθρώπου& πουπροσπάθησαν να σε μειώσουν+ Gέν τα κατάφεραν γιατί τηνα0ιοπρέπεια εν μπορούν να την φυ%ακίσουν+ Κα%ήαντάμωση+A

  Η Gή%ωση μερικών «συγγενώνA τον Hάρτιο του -). που πίε4ε

  ενάντια στην απονομή (άρη& P και ντε φάκτο είναι τεκμήριο όσωνεπέμεναν να μείνει ο 2απακωστα& και να πεθάνει αργό θάνατοστο Qοσοκομείο+ Και μετά από τέτοιε& η%ώσει& οι υπεκφυγέ& γιατην ευθύνη εν αποφευγονται++και αποκα%ούσαν μά%ιστα και«υποκριτικήA την έκκ%ηση για (αρη++Και μετά ούτε ένα&, ούτε μια

  εν ανέ%α'αν ευθύνη για αυτό που υπέγρα/αν P που ήταν η αιτίατου θανατου++Hια ια ικασία που ά%%οι θα αποκα%ούσαν «φόνοRεν γνώσει Pκαι με την ευθυνη S όσων φώνα4αν τότε++

  30

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  31/95

  Α3ένωνCστην κ% Πόγγεν=ν E>3άτων το> @αρ6C%

  7α EIνε1 τη1 για το

  Eάνατο(0ολοφον6α το> % Πα1N και 3ετά το Eάνατό

  31

  http://dialogos.com.cy/wp-content/uploads/2015/09/%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82-2015-09-22-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-12.45.33-PM.png

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  32/95

  το>1N α(τη1 ε>EIνηN Eα Qά4νει

  0ικαιολογ6ε1 για να σ>γκαλIQει τι1 ενο4έ1

  Oμ3 ) μετ6 τ?ν ανα(ο%ν) ? του 0αν6του του (. Πα#α(; τα7α(ο8ού0? ε ? ανα(ο%ν) ? τ? οι(ο 3νει6 του7 ? ο#ο%α7 υ#εν0υμ%Bονταότι ε%χε #ροει4ο#οι9 ει #ριν μερι(ού μ9νε ια του (ιν4ύνου ια τ?νυ ε%α του7 α#ο(α8ού ε τ?ν ό8? 4ια4ι(α %α του 0αν6του του #ο8ιτι(94ο8ο5ον%α1. 'ι μν9με τ? (οιν)ν%α 4εν 9ταν 4ύ (ο8ο να υρ% ουν #% )

  το #ερα μ3νο C6ρτιο7 όταν ? (α. Πό#? Qρι το5όρου $ 9(ε α#ό μιαυν6ντ? ? με τον #ρόε4ρο7 τότε #ου ινόταν υB9τ? ? ια α#ονομ9

  χ6ρ? τον (. Πα#α(; τα 8ό ) τ? (ατ6 τα ? τ? υ ε%α του7 (αι μαανα(ο%ν) ε7 8% ο #ο8ύ7 ότι α#3τρεAαν αυτ9ν τ?ν ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  33/95

  ή το> Eεά3ατο1 τη1 >στερ6α1 3ετά την έκρη5η στο

  @αρ6: τα σ>3φέροντα σIγκλιναν και έφεραν το>1

  νεοφιλελεIEερο>1 να κάνο>ν 26ο> να το 2αρντά1 3ε c5ένα κόλλ>2αc%%

  ταν τ90?(ε ε(ε%νο το 03αμα υ τερ%α το 2*++7 υμμετε%χαν \αυτό4ι65οροι #ου ε%χαν τα 4ι(6 του υμ53ροντα (αι τα 5όρτ) αν τ?ντρα )4%α τ? 3(ρ?

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  34/95

  #ερι0)ριο#ο%? ε τα τε(μ9ρια ια το #; χ60?(αν οι 4ι(ο% του . 'ιχ3 ει (αι ? 5όρτι ? ε 3να υ (ε(ριμ3νο (8%μα #αρ6 ουν #αρ64ο

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  35/95

  του ια ό ου το (ατα (εύα αν7 (αι 4ια#% τ)ναν ότι αν υνεχιBόταν ?υB9τ? ? 0α α#ο(α8ύ#τονταν ? α890εια _τ? ευ0ύν? τ)ν τρατι)τι(;ν7

  α886 (αι του 8ό ου τ? ε τ%α ? τ?ν (υ$3ρν? ?` το 03μα 6ρχι ε ναυ#ο$α0μ%Bεται. q3$αια7 όταν (6#οιο #3 ει 0ύμα του 0ε6ματο 7 μερι(35ορ3 4ύ (ο8α 8ιτ;νει. > (α. Πό#? 6ρχι ε να 0υμ%Bει τον οι(ονομοQρι τό5ορο τ)ν α νοουμ3ν)ν. @αι ε(ε%νο ε%χε χ6 ει #αι4ι67 α886 ι 6

  ι 6 6ρχι ε να ταυτ%Bεται (αι με το 0εαματι(ό του ρό8ο- τον ο#ο%οανα#αρ9 α ε (αι με #αρα#86ν? ?. ,ε8ι(67 α#ο(α0?8;0?(ε μ3 α α#ό τι#αρα#8αν? ει #ου ε(5ραBε αν 4?μο ιο 8ο ο.

  > (α. Πό#? 5αινόταν να νο τα 8ει τ? 4?μο ιότ?τα #ου 3χα ε (αι χε4όν08ι$ερ6 (60ε 5ορ6 ε#ανα86μ$ανε τα %4ια (αι τα %4ια 8ε (αι οι 83

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  36/95

  4εν (ατα8α$α%νει #οιό ευ0ύνεται 6με α ια τον 06νατο τ)ν #αι4ι;ντ? 7 ε%ναι α V^/ 3ερικο6 σ>γγενε61 [

  α

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  37/95

  μ) 7 ? τ6 ? τ? α#3ναντι τον (. Πα#α(; τα 9ταν

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  38/95

  2ριστοφόρου για να προσ$έσει3 )ο καλύτερο& τόπο& για κάποιον που είναι

  άρρωστο& είναι το νοσοκομείο! 4ρα ποια είναι η άρη1 -εν έ ουμε

  καταλά/ει(

  K%ναι να α#ορε% #ό ? (α(%α μ#ορε% να υμ#υ(ν)0ε% ε 8% ε 5ρ6 ει . S

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  39/95

  (ατα ρ65?(ε ο 4ι68ο ο : με Πό#? (αι τα (ό88υ$6 τ? ,ο 0εαματι(ό#ρό )#ο τ? τρα )4%α #ρο #α0ε% να υ#ο(ατα τ9 ει τι νόμιμε αρχ3τ? #ο8ιτε%α ,% ?μα%νει #ο8ιτε%α (αι οι (ανονι μο%

  ια α#ονομ9 χ6ριτο ε (α. Πό#? 0α υ#ο(ατα τ9 ει (αι τοOν;τατο @αι τε8ι(67 ό#) 38ε αν οι ιατρο% (αι ? οι(ο 3νει6 του7 ο (.Πα#α(; τα #30ανε.

  ; κω3ω06α και το Eράσο1%% Α3έσω1 3ετά τον EάνατοN τ6 3α1 ε6

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  40/95

  "Ο ίδιος επέλεξε να πεθάνει στο νοσοκομείο, διότι δεν έδωσε τις απαραίτητεςεξηγήσεις", είπε η Πόπη Χριστοφόρο , προσθέτωντας ότι "κάναμε αγ!να για να φ γει

  #ωρίς εκκρεμότητες, όμως έφ γε και τα άφησε όλα ανοικτά"$

  ,% 0α #ει 6ρα ε 4εν 34) ε τι α#αρα%τ?τε ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  41/95

  ε(03τει τ?ν Πο8ιτε%α7 ε#ιτρ3#οντα τ3τοιου ε($ια μού . ' Πα#α(; τα#30ανε ιατ% μερι(ο% ε($ι6 τ?(αν α#ό αυτ3 τι ανο? %ε .

  9 αμε το 03αμα του οι(ονομου Qρι τό5ορου. > (α. Πό#? μ#ορε% ναυνεχ% ει το #ορε%α με τ?ν ενοχ9 ια τον 06νατο του (. Πα#α(; τα. @αι

  ό οι ι;#? αν (αι τ?ν αν3χτ?(αν να 0υμούνται ε#% ? τ?ν ευ0ύν? ιααυτόν το 06νατο. ο ια τα 4υο #αι4ι6 #ου #30αναν D % ουρα 4ενα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  42/95

  8 JιλελεIEερο1 2ρήκε σκάν0αλο για να 3ετατο

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  43/95

  Zιρενα Pεωργια0ο>N φάνηκε να ε3ργοI1 τη1 εντρική1 για να

  0ιε>κολIνο>ν το>1 5ένο>1 ετέ1 να έ4ο>ν

  ατο έλεγ4ο το> ΔKN ο Jιλελε>Eερο1%%ερι5ενεργατικό τη1 %%Αγια

  J>λα1[

  ,ο 03μα ε%ναι 3να α#ό τα #ρ;τα #ου ο49 ? αν τε8ι(6 τ?ν (υ#ρια(9τρα#εBιτι(9 (ρ% ?. C3χρι (αι ο Πο8%τ? 7 #ου το 2*+2 #ρο #α0ού ε ναμετατο#% ει τ?ν 3μ5α ? α#ό τα (6ν4α8α7 ενι(ό α886 (αι το

  υ (ε(ριμ3νο7 ε%χε #ρ)το 38ι4ο ια το 03μα. Oντ%0ετα7 ο Fι8ε8εύ0ερο

  #ροτ%μ? ε να υ#ο$ι$6 ει το 03μα ε μια μι(ρ9 #ρ)το 38ι4? ανα5ορ6 το(6τ) μ3ρο τ? ε8%4α . ' (ύριο τ%τ8ο 7 όμ) 7 ε%χε να (6νει μετρα#εBιτι(6 03ματα. > ε5?μερ%4α μα ανα(ο%ν)νε 0ριαμ$ευτι(6 ότι$ρ9(ε .. (6ν4α8ο. O886 τ% ύμ#τ) ?7 #ο8ύ μα(ρι6 α#ό τ?ν ,ρ6#εBα@ύ#ρου. "τον "υνερ ατι μό. ' τ%τ8ο 9ταν Πα86τια μ3 α τ?ν (ρι ?. '(ό μο (αι όταν (ι ο "υνερ ατι μό χε4%αBε μ3 αρο ε(ατομμυρ%)ν.1 Oν4ει (ανε% #ιο #ρο ε(τι(6 τ?ν ε%4? ?17 0α 4ια#ι τ; ει ότι ε%ναι..ανύ#αρ(τ?. ,ο υ#οτι03μενο #α86τι17 4?8α49 τα (εντρι(6 ρα5ε%α του"υνερ ατι μού7 0α %νονταν α886 8ό ) (ρ% ? ανα$890?(ε (αια(υρ;0?(ε τε8ι(6 ? ει 9 ? ?. '#ότε7 ιατ% ο Fι8ε8εύ0ερο ε#38ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  44/95

  7ο ιστορικό 1 0η3οσιογράφο>1 ο

  Yγενόλο1N και η νεργατισ3ό κάEε φορά 2γα6νο>ν στην ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  45/95

  τη 06κη στελε4=ν τη1 7ρά

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  46/95

  αι για να έ4ει κανε61 ολοκληρω3ένη εικόναN το

  κτ6ριο των κεντρικ=ν γραφε6ων το> K>νεργατισ3οI

  Eα στο64ιGε V_ εκατο33Iρια \ JιλελεIEερο>[

  Εκτό1 α1 εκ0ότε1 και τι1 σ>3φων6ε1 για 0ιαφη36στηκα

  ν σαφ=1 ρόλο και ε>EIνη και οι 0η3οσιογράφοι τη1

  αρ4ισ>ντα56α1 κάνο>ν την Dεν

  Dε60ηση για ανI

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  47/95

  τόνιBε τ?ν ευ0ύν? τ)ν τρα#εB;ν7 ε%ναι 4ύ (ο8ο να #ι τ3Aει (ανε% ότι9ταν τυχα%α ? ι)#9 τ)ν 4υο υA?86 ι ταμ3ν)ν τε8εχ;ν του5ι8ε8εύ0ερου D ό#) (αι #ο88;ν 688)ν 4?μο ιο ρ65)ν 5υ ι(6 (αι 688)νε5?μερ%4)ν. Προ5αν; αρ(ετο% 4?μο ιο ρ65οι #ρό 5εραν ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  48/95

  8 κIριο1 τ6τλο1 το> Jιλελε>Eέρο> το Kά22ατοN V (](V^/ : το(ατα (ευα μ3νο (6ν4α8ο ια 3να (τ%ριο #ου 4εν ανε 3ρ0?(ε (αι 4εν(ό τι ε..

  αι ε0= ε6ναι τι Eέλει να σ>γκαλIQει η σIντα5η Bκαι τα

  σ>3φέροντα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  49/95

  Δ9ΕLM;

  8ι ε5ελ65ει1 στη @έση Ανατολή: α τη1 ?ωσ6α1 στη K>ρ6α%% @ια αρ6α

  49

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  50/95

  > #ιο εν4ια53ρου α 498) ? τ? ε$4ομ64α 9ταν α5; ? ανα5ορ6 του@3ρρυ ότι ? τρατι)τι(9 εν% χυ ? τ? H) %α τ? "υρ%α 9ταναναμενόμεν? D (αι (ατανο?τ9. Cετ6 α#ό τ?ν 3ντα ?7 (αι το υρια(ό (αι

  το ου(ρανι(ό7 5α%νεται να #ρο$68ει 3να ε%4ο ανα()χ9 το ύνορο #ουα#8;νεται α#ό τ?ν 'υ(ραν%α τ? C3 ? Oνατο89. Rια να (ατανο?0ε% ?ύ5ε ? τ? υ (υρ%α #ρ3#ει (ανε% να 4ει (αι τ?ν ι ορρο#%α 4υν6με)ν7ό#) 4ιαμορ5;νεται7 α886 (αι το #8α% ιο7 ό#) (ατα ρ65?(ε με τ?ν(ρ% ? τ)ν #ρο 5ύ )ν.

  7α καρα2άνια των

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  51/95

  ευαι 0? %α 3 ινε εμ5αν9 (αι το#ι(3 ε(8ο 3 ό#) τ?ν nορ$? %α7 ό#ουτα αρι τερ6 (όμματα $ 9(αν (ερ4ι μ3να7 εν; το α(ρο4ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  52/95

  z88) τε μ3ρο τ)ν (ατα ε8ι;ν εναντ%ον του (α0ε τ;το ύρ) α#ό τονKρντο 6ν α5ορού ε α(ρι$; (αι αυτ3 τι 4ιευ(ο8ύν ει 1 τουι 8αμι τ3 . ,% 3χει να (ερ4% ει ο Kρντο 6ν με το να ε#ιτρ3Aει 9 α(όμα (αιυ#ό εια να εν0αρρύνει τ?ν ρο9 #ρο 5ύ )ν #ρο τ?ν Kυρ;#?

  +. Oρχι(6 μετατό#ιBε το (3ντρο $6ρου τ? 4?μο ιότ?τα μα(ρι6α#ό το (ουρ4ι(ό #ου 3τεινε/τε%νει να ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  53/95

  #8ειοA?5%α τ? το (ατ6#ιε αρχι(6 αμ6 ?το.. Qρόνια υ#οτε8ε%α το(υρ%αρχο 8ό ο υνεχ%Bουν να #αρ6 ουν #α$8)5ι(3 αντι4ρ6 ει . μ)τε8ι(67 με το #3ρα μα τ? #ρ;τ? υ#οτε8ού (ατ65α ? 7 (αι ια τ?490εν χ?μι(9 ε#%0ε ?7 υ#9ρ

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  54/95

  4ο(ιμ6 τ?(ε 3να ν3ο εν6ριο D ? #εριοχ9 α#α ορευμ3ν)ν #τ9 ε)ν. Cιαα#ό5α ? του '>K #ου οι 4υτι(ο% χρ? ιμο#ο%? αν ) 4ι(αιο8ο %α ια να$ομ$αρι4 ουν ε(ε%νοι ανε83?τα τ?ν Pι$ύ? (αι τον #8?0υ μό #ου εμ5αν;

  τ9ριBε τον @αντ65ι (αι να 53ρουν τ?ν ε H) %α 65?νετι 59με να (υ(8ο5ορούν (αι μετ6 τι υ#ο$60μιBε α59νοντα 7 όμ) 7ανοι(τό το εν4εχόμενο να (6νει { τρατι)τι(9 εν% χυ ?{ 4ιότι ε%χε {(60ε4ι(α%)μα7 αν το B?τού ε ? (υ$3ρν? ? z αντ7 ? ο#ο%α ε%ναι ? νόμιμ?(υ$3ρν? ? τ? χ;ρα {. "9μερα #ου ? (όν? 3χει (ατα8α ι6 ει7 ε%ναιεμ5αν3 ότι ? H) %α όντ) εν% χυ ε τι αερο#ορι(3 τ? 4υν6μει τ?ν"υρ%α. "αν αντ%$αρο (αι #ροει4ο#ο%? ? τ? ]ύ ?. Oν7 4?8α497 4ο(%μαBαννα ε5αρμό ουν B;νε αερο#ορι(ού α#ο(8ει μού 0α ε%χαν να (6νουν (αι

  54

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  55/95

  με τ?ν H) %α. Oυτ9 (%ν? ? (ότ) ε ο#οια49#οτε 5αντα %) ? τ)νεμιρ6τ)ν ια ε#3μ$α ? D 3τ ι (αι α88ι; (ατανα8;νονται τ;ρα το#ό8εμο τ? ^εμ3ν? 7 εν; αρχ%Bουν τα τύμ#ανα ια τι ε )τερι(3qα ι8ι(3 4ιαμ6χε τ? "αου4ι(9 Oρα$%α.

  αι τελικάN η ΔIση αρ46Gει να αναγνωρ6Gει τα 0ε0ο3ένα ε

  ε0άφο>1H

  "?με%ο (αμ#9 τ?ν #ρο? ούμεν? ε$4ομ64α 9ταν ? 498) ? του @3ρρυ ότι? H) %α εν% χυε τι 4υν6μει τ? τ? "υρ%α αν αμυντι(ό #αρ6 οντα .'υ ια τι(67 α#ο43χονταν #ια τ?ν ρ) ι(9 #αρου %α D (αι ε 8% ο 6ρχι αν(αι τα #ρ;τα 4ει86 μουρμουρ?τ6 ια τ?ν αν6 (? να μι89 ουν τονz αντ1 οι 4υτι(ο%. Gτ ι (αι α88ι; 4εν υ#6ρχουν ο$αρ3 τρατι)τι(34υν6μει 5ι8ο4υτι(;ν τ? "υρ%α. > τε8ευτα%α ε%4? ? ότι οι #ρό 5αταε(#αι4ευμ3νοι 3νο#8οι τ?ν "υρ%α α#ό τι >ΠO #αρ34) αν τον ο#8ι μότου τ?ν το#ι(9 O8 @6ιντα ε%ναι ε(5ρα τι(9. > ανα$60μι ? τ? H) %α

  τ? C3 ? Oνατο89 ε%ναι α59 (αι α#ό το ε ονό ότι ό8οι χε4όν οιεμ#8ε(όμενοι _εμιρ6τα7 5ι8ο4υτι(ο% αντ%#α8οι του z αντ7 e ρα98 (8#`μι8ούν7 #ια7 9 τ388ουν α#ε τα8μ3νου τ? H) %α. K%ναι ε αυτό το#8α% ιο #ου (αι οι >ΠO 5α%νονται να (ινούνται ε μια ευρύτερ?

  #ρο #60εια ε#ανα#ρο 3 ι ? με τ?ν H) %α ε εμ#ό8εμε B;νε 1 _α#ότ?ν 'υ(ραν%α τ?ν C3 ? Oνατο89`. K%ναι α53 ότι ? H) %α ε%ναι ομε 68ο #αρ6 οντα τ? Kυρα %α #ου υν43ει τ?ν ]ύ ? με τ? @%να (αιτα (ό8#α _α#ό το ου(ρανι(ό #ραΠO7 ό#) (αι τ?ν Rερμαν%α7 4εν 038ει τ?ν ό

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  56/95

  7ρ6Gοντα1 τα 0όντια: 3ια ανάγνωση των 0ο3ικ=ν

  0>να3ικ=ν των ε1

  0ανειστέ1

  ' ~. daXsh ε%ναι 3να υντ?ρ?τι(ό ανα8υτ9 7 α886 οι ανα5ορ3 τουτι 4υναμι(3 τ)ν 4ια#ρα ματεύ ε)ν μετα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  57/95

  μ#ρο τ6 (αι 3χει να (6νει με τι 4ια#ρα ματεύ ει . @αι ε4; #ρο$83#ειότι ο , %#ρα 0α χρ? ιμο#οι9 ει (αι τ?ν εν4εχόμεν? α τ60εια τ?νKυρ;#? (αι τ?ν K8864α ια να #ι3 ει (αι να (ερ4% ει τα μ3τ)#α7 ταο#ο%α αναμετρ90?(ε τ?ν #ρο? ούμεν? #ερ%ο4ο του 2*+&. ]εν το 0ε)ρε%74?8α497 ότι #ε% τ?(ε ια τ?ν 8ιτότ?τα (8# D μ688ον 0ε)ρε% ότι α#8;3(ανε 3να τρατ? ι(ό υμ$ι$α μό7 αναμ3νοντα τι υ (υρ%ε ..

  ' daXsh

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  58/95

  ; 0εIτερη ο3ά0α ε6ναι οι 4=ρε1 \ 0ανειστέ1 . Cια ετερό(8?τ?υμμαχ%α. > Rερμαν%α ε%ναι ε αμυντι(9 03 ?1 ύμ5)να με τον daXsh7ενι(ότερα7 α886 (αι ει4ι(6 4ιότι μετ6 τ?ν (%ν? ? του "όιμ#8ε να B?τ9 ει#ρο )ριν9 3

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  59/95

  τ?ν (οιν)ν%α ευρύτερα. @αι τ?ν K8864α7 ό#) #αρατ?ρε% ο ανα8υτ9 74εν υ#6ρχουν ύμμαχοι ια τ?ν (8?ρ9 8ιτότ?τα D 4?8α49 ? n3α]?μο(ρατ%α μ#ορε% να A?5%Bει τι νομο0ε %ε 7 α886 4εν 0α %νεια#ο8ο ?τ9 τ)ν ευρ)#αJ(;ν ε#ι8ο ;ν #ια. #) #αρατ?ρε%7 ου ια τι(6το οι(ονομι(ό #ρό ραμμα #ου ε%χαν ε#ι$68ει οι 4ανει τ3 ε%χε 5ανε% ότι9ταν α#οτυχ%α α#ό το (α8ο(α%ρι του 2*+I D μ9νε #ριν τ?ν ε(8ο ι(9 ν%(?του "^He O.1

  8 τρ6το1 ρω

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  60/95

  α#ο#8?ρ)μ9 μ3χρι το τ38ο του 2+ ου αι;να1. #) 3 ινε εν μ3ρει (αι μετο ερμανι(ό χρ3ο μετ6 τον + I&. 'ι υB?τ9 ει ια αυτ9 τ?ν 4ι6 τα ?0α %νονταν '(τ;$ρ?7 α886 τ;ρα ανα$890?(αν ια 8% ο αρ ότερα. Gτ ι7ε4; ? K8864α 0α ε%ναι ύμμαχο με το ]n, το ότι #ρ3#ει να

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  61/95

  ,?ν ,ρ%τ? 22 "ε#τεμ$ρ%ου ? Π"KC 4ιορ 6ν) ε #α (υ#ρια μονο)ρ?α#οχ9 μα0?τ;ν/τρι)ν. ,ο ^#ουρ ε%ο ό#) (αι τ?ν #ερ ιν9 χρονι6#ρο #60? ε να #ι3 ει7 με α#ει83 7 του μα0?τ3 /τριε να μ?ν

  υμμετ6 χουν. 'ι α#ει83 4εν 3#ια αν τό#ο ούτε #3ρ ι ούτε 53το . Gτ ιτο μαBι(ό (%ν?μα 4ιαμαρτυρ%α τ)ν μα0?τ)ν/τρι)ν εν6ντια τα

  (όμι τρα 5α%νεται να α#ο(τ6 μια #ιο 4ιαρ(9 μορ59. Παρ6 τι α#ει83 7 (αιτ?ν #ρο #60εια τ? υνα ερμι(? ορ 6ν) ? μα0?τ)ν/ρι)ν7 ναμ#ο€(οτ6ρει τ?ν α#οχ97 οι μα0?τ3 /τριε υμμετε%χαν μαBι(6.

  {> Π"KC με ανα(ο%ν) ? τ? χαιρετ%Bει τ?ν α#ο5α ι τι(ότ?τα χι8ι64)νμα0?τ;ν ε ό8? τ?ν @ύ#ρο7 οι ο#ο%οι #αρ6 του ε($ια μού του

  ^#ουρ ε%ου (αι μερ%4α 4ιευ0ύν ε)ν ια α#ου %ε (αι α#ο$ο83 ε ό ου0α υμμετε%χαν τ?ν α#οχ9 τ? Π"KC7 υμμετε%χαν μαBι(6 τ388οντα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  62/95

  > ε#% ?μ? αιτ%α ια τ?ν α#οχ9 ε τι6 τ?(ε τ?ν οι(ονομι(9 4ι6 τα ?τ? 5ο%τ? ? D (αι 6ρα τα 3

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  63/95

  O#ό τ?ν #ερα μ3ν? χρονι6 ? Π"KC 4%νει 3να με 68ο α ;να ια τ?με%) ? τ)ν χο8ι(;ν μα ε ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  64/95

  K ?6κκο> ε6ναι 3ια ν6κη τη1 κοινων6α1

  ενάντια στη EρασIτητα Bτο>λά4ιστονC τη1 0ια

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  65/95

  • DΑν6κανο1 και Dακατάλληλο1 ο ?6κκο1 ό ον α5ορ6 τιν; ει ια να ανα86$ει τ? 03 ? (αι ό ον α5ορ6 τ?ν

  ι(ανότ?τα/4υνατότ?τα να χειρι τε% 3να τ3τοιο ρό8ο D ύμ5)να μετο Oν;τατο ]ι(α τ9ριο. Oυτο% #ου τον 4ιόρι αν (αι τον τ9ρι"^7 K^H @'7 K]K@7α886 (αι αρ(ετού 4?μο ιο ρ65ου . ,ο ερ;τ?μα ε%ναι #οι6 τααντα886 ματα ]ιότι ? υ#οA%α ότι του ε($%αBε ο H%((ο (αι 90ε8ε

  τ9ρι

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  66/95

  4ια4ι(α %α ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  67/95

  @αι ια το ε ονό ότι αν3χτ?(αν 3να (8%μα 4αιμονο#ο%? ? #ουα#αιτού ε να τιμ)ρ?0ε% 3 τ) (αι 3να α0;ο α5ού οι 6με αυ#εύ0υνοι _? 4ιο%(? ? τ? $6 ? ` ε%τε 9ταν νε(ρο% (αι οι ευ0ύνετου υ (α8ύ50?(αν α#ό τα CCK7 ε%τε ε%χαν 5ύ ει α#ό τ?ν @ύ#ρο-οι αρμό4ιοι τ? ε0νι(9 5ρουρ6 9ταν 388?νε αEIνη 0>ο σ4όλια 5εκαEαρ6Gο>ν

  ότι τελικά και ε0= ε64ε και ο ?6κκο1 το 0άκτ>λό το>% >υB9τ? ? ια χ6ρ? τον Πα#α(; τα 3 ινε τον C6ρτιο. ,ότε7

  $ο?0ό ενι(ό ει α ε83α 9ταν α(όμα ο H%((ο . ' Q.Πουρ ουρ%4? 7 #ρο τιμ9ν του7 το υ#34ει

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  68/95

  ε($ια μ;ν τον C6ρτιο ,ο ρ6Aαμε (αι α88ού (αι 0α τοε#ανα86$ουμε D 4εν υ#6ρχει (αμ%α 4ι(αιο8ο %α ια τον (. Π.Qρι το5όρου7 αν #ρ6 ματι εμ#83(εται7 ό#) 5α%νεται7 ε 3να ε%4οε($ια μού ε $6ρο ενό ?8ι(ι)μ3νου με 6

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  69/95

  (ατ9 ει8αν (αι οι υντεχν%ε μετ6 τι #ιο ενι(3 ανα5ορ3 τουενι(ού ε8ε (τ9 ια τον 8αν0α μ3νο τρό#ο ε(τ%μ? ? τ? α

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  70/95

  Περ4%(? ε( του #ον?ρού του 0ε6ματο

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  71/95

  ε%ναι μ3ρο τ? υB9τ? ? . ' τόχο ε%ναι να μ?ν (ατανο9 ει το(οινό ότι 3χει τ?ν 4υνατοτ?τα 688)ν ε#ι8ο ;ν. #) ε%#ε (αι μια(ύ#ρια ανα8ύτρια με υ (ριτι(ό $83μμα: το μόνο #ου 3μεινε να του#ουν7 του @όρμ#υν7 εν ότι εν ιο του (α5ετB97 #αι4% τ?#8ύ τρα 1

  • Z4ει και 4ιοI3ορ ο Α2έρωφ% khtti,l hm b* ne & !e

  3τελισ3ό και το>

  Δ;KT για το Eέ3α το> ?6κκο>N 3α1 ε6

  Dσέ2εται την ανε5αρτησ6α των Eεσ3=ν %% @όνο τα ανέκ0οτα

  σα1 έ3ειναν K ε% #ου 4)ρο4ο(9 ατε7 αρχι(67 3να υμ$ού8ιο το

  ο#ο%ο 4; τε αύ

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  72/95

  του #ειρ6ματο Pι889(α ια α#ο4όμ? ?7 εν; το (ρατι(ό (αν68ι8ο ο(ρ%νει τα (όμματα #ου 4εν υμ5)νούν με τ?ν (υ$3ρν? ?. >08ι$ερ9 ει(όνα τ? (υ#ρια(9 4?μό ια 5α%ρα .

  • aλλη κω3ω06α ο Mικόλα1 3ε τον Α2έρωφ \ λοι

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  73/95

  • αι οι γερ3ανο6 κατά τα αλλα 0εν σηκ=νο>ν 3Iγα στο

  σ1 Bλέ3ε τ=ραC για το 5έ3α 3έσω τραν λέει να ελέγ4ο>ν οι 60ιοι τι1 τρά 1 και ό4ι η

  Ε 7%%C#α μ#α..#ο8υ 5ο$6 τε τον nτρα (ι ενιορ "οιμ#8ε..'8α ε4;#8?ρ;νονται C#ορε% να μ?ν ε% α τε οι χειρότεροι - το (6τ)(6τ) 4εν

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  74/95

  Πο8%τ? του 2*+2 τ?ν #ρο 5ορ6 ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  75/95

  CCK _..:V` 9 αμερι(ανι(9 #ρε $ε%α τ?ν @ύ#ρο (ατανό? ε 6με ατ?ν 498) ? @ερρυ ότι ? H) %α (ινε%ται αμυντι(61 όταν ενι χύειτι 4υν6μει τ? τ?ν "υρ%α.. @αι 6ρα το (υ#ρια(ό μ#ορε% να8υ0ε% με υμ5)ν%α τ)ν με 68)ν #αι(τ;ν μ3 ) '>K / "υμ$ου8%ουO 568εια αντ% τ)ν μονομερ;ν 4υτι(;ν ε#εμ$6 ε)ν #ου_οι(ο4ομ?μ3να ό#) ε%ναι τ?ν α#οι(ια(9 8ο ι(9/#ρα(τι(?`4?μιούρ ? αν τι ?μεριν3 τρα )4%ε D α#ό το eρ6(7 τ?ν Pι$ύ?μ3χρι τα (αρα$6νια τ)ν #ρο 5υ )ν..Uα 4ε%

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  76/95

  • ; ΔΕJΑN όλα τα λεφτά f iα μ38? εν

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  77/95

  • ; Ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  78/95

  • Jα2ορ6 και αο>τσάιντερ στην κοIρσα για τον νέο Pενικό

  Διε>E>ντή το> ?9 - http://www.phMlN[Nws.com/Nl-gX/NMZMsNMs-mNZMa/! =/2 *E/ aYoXM- aM-aovtsaM[tNX-stM[- ovXsa-gMa-to[-[No-

  gN[M o-ZMN thy[tM-tov-XM. Kνν6 μεν 3$ρει α88ό (αν3ναν α τ3ρι #ουτε ε#ιχειρ9 ει του #ε0ερού ο Q6 ι(ο nα $ό8ευ(ει ο 60ρ)#οτBιαι A6ρ(α7 τBιαι τ? μα88ού##α #ου 5(688ει το ιχ0υτρο5ε%ον τοPιο#3τριν εν 6ν εκ31 τGιια γα3 στα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  79/95

  08ι$ερ6 να #αρα#8αν9 ει ότι B9τ? ε χ6ρ?`7 ε#ι(α8ούνται ότι 9τανμ6να. ^#9ρ?@A B?CDEFCGΚι εμεί& (άσαμε ό(ι ένα παι ί, έναν α ε%φό,γονεί&, α%%ά ) ) αθώε& /υ(έ& από %άθη3παρα%εί/ει&α0ιωματού(ων του κράτου& και τη& ί ια& τη& εταιρεία&X;Y97K! οιο& *ήτησε συγνώμη σε εμά& όλου& του& συγγενεί& των$υμάτων τη& αεροπορική& τραγωδία&1 Hήπω& ο κ! ./έρωφ

  Iεοφύτου που αδειοδότησε την J?>FCK εν τω μέσω τη& νυκτό&1

  Hήπω& ο ρώην ρόεδρο& τη& -ημοκρατία& Τάσο& απαδόπουλο&

  που ήταν και μέτο ο& στην εταιρεία Lμόλι& /γήκε πρόεδρο& τι&

  μετα/ί/ασε στο γιο του IικόλαM1 .ντι$έτω& εμά& μα& απαγόρευσαν

  μετά από αίτημα του κ! ολυ/ίου να παίρνουμε στο δικαστήριο τι&

  φωτογραφίε& των $υμάτων! Ενώ για το Hαρί ό ι μόνο έπερναναλλά έ/ρι*αν και εκείνου& που N$εωρούσανN οι ίδιοι ότι έφταιγανOOO

  "ύτε είδα Nαγανακτισμενου&N έξω από το προεδρικό να φωνά*ουν

  για να καταδίκη των ενό ων για του& PQPOOO "ύτε είδα κανένα

  κόμμα να μα& τροφοδοτά με νερό και πανό εναντίον των

  ενό ων!!!όπω& έκανε το -;+R για το Hαρί!

  -ε λέω συμπονώ την όποια μάνα έ ασε παιδί ή παιδιά αλλά δεν είδα

  καμιά μάνα του αεροπορικού να κάμνει παρέλαση από κανάλι σε

  κανάλι και να *ητά στο NπιάτοN το κεφάλι του 2ριστόφιαOOO "ύτεείδα ή άκουσα καμιά μάνα του αεροπορικού που έ ασε παιδιά και

  ξεκλειρίστηκαν ολόκληρε& οικογένειε& να /ρί*ει και να ατιμά*ει

  όσου& έφτιαξαν! " κ! απακώστα& άδικα κατηγορή$ηκε, άδικα

  καταδικαστηκε και άδικα φυλακιστηκε! Γιατί έστω και στο

  νοσοκομείο για εκείνον ήταν παραπάνω από φυλακήOOO

  Hια συγνώμη!!!έστω και αργά οι συγγενεί& του Hαρί την ρωστούν

  σε αυτό τον άν$ρωπο!!!έστω και τώρα!!!έστω στην οικογένειά

  79

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  80/95

  του!!!έστω εσεί& η μάνα των διδύμων που είστε κοντά στο Sεό,

  όπω& /λέπουμε και ακούμε από την τηλεόραση!

  • Zνα σ>γν=3η το όφειλε1 κ% Πό

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  81/95

  • 8ι ένο4ε1 σιω

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  82/95

  3 τει8αν τον Πα#α(; τα #ρ;τα τ?ν (ατα4%(? (αι μετ6 το06νατο. Rια να 4ι(αιο8ο 9 ει τ?ν ό7#οια 03 ? του7 ο Cιχα?8%4?

  υμ#ερι53ρεται ό#) 3να #αι46(ι #ου 83ει ε 3να 688ο: { ρε 3τ ι3νι .. 3 ιει 3να $ι$8%ο τό ε ε8%4ε #ου το 8α8ε%..{ Fα%νεται να3χει #ρό$8?μα με τ?ν αν6 ν) ? μερι(;ν (ειμ3ν)ν ο (. zρι το .Πριν 8% ε μ3ρε 7 τα ε%χε με τον q. Πρ)το#α#6 ιατ%7 83ει7 οΠρ)το#α#6 ε%χε 3να ορι μό του τ% ε%ναι #ρό 5υ α με $6 ? τα4ιε0ν9 νομι(6 #8α% ια. @αι ο (. zρι το 5;ναBε ιατ%7 83ει7 τό ε

  ε8%4ε τι ()4ι(ο#ο%? ε ε μερι(3 ραμμ3 . K (αι 0α 38ε ε(6#οιο #ου 4ια$6Bει: Πο8ύ (α86 3(ανε D όμ) 7 ο (. zρι το 4ενε%#ε μετ6 83ει (αι το 688ο1 (8#. z88α ()μι(9 6 νοι6 του ια του =2τουρ(ο(ύ#ριου α νοούμενου του qαρ) ιού το + EI7 9τανα#ο(α8υ#τι(9. ]ιευ0υντ9 ύντα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  83/95

  $ρ30?(αν οι 4%4υμοι 4%#8α α#ό τ?ν 5)τι6 (αι τ?ν 3(ρ?

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  84/95

  αυτό ο 5όνο 0α ε υνο4εύει ια #6ντα.. ο (αι να )ρύε αι#ια..

  • Αλλά ο Παγγεν=ν

  και των α

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  85/95

  ύντα μα7 ε%ναι α53 α#ό τι αμ#ε8ο5ι8ο ο5%ε #ου #ρο #α0ε% να#ου89 ει ε χ3 ? με το (υ#ρια(ό. O886 τό ? α χετ%8α ]εν3μα0ε 7 8ε$3ντ? μου _(αι ε 3(αναν (αι 4ιευ0υντ9 ύντα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  86/95

  4ε%τε τα τε(μ9ρια7 μετατρ3#εται αρ 67 α886 τα0ερ6 υ#ό εια εαν3(4οτο D ? ν3α μορ59 του ο ε0νι(ι μό ε%ναι το τε8ευτα%ο(ατα5ύ ιο (60ε α#ατε;να17 Πα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  87/95

  3#ρα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  88/95

  α 6#? εν7 α5ού του ε τερ9 αν #ου τε τε8ευτα%ε του τι μ3 τα#86 ματα #ου α 6#αν. K ;7 όμ) 7 #ου ούτε του Uεού του #ι τεύ()7ούτε του 0(ιαό8ου του 7 (35τουμαι τ?ν α4ι(%αν τBιαι μου 53ρνει0υμόν7 (35τουμαι τ?ν α08ιότ?ταν τBιαι τον #ο8ιτι μι(9ν (ατ6#τ) ?ντBιαι μου 53ρνει τBιαι (86μαν. G ραAα #ου τον C6ρτ?ν 3ναν 6ρ0ρον4ιερ)τ;μενο ιατ% να (οτ; ουν τον Πα#α(; ταν 1 Thttp://2ha-cy.blogspot.ch/2*+&/*=/blog-post‹ I.htmlV.

  Cα(6ρι ο 4ε μο5ύ8α(α #ου τον ε#ρό εχεν να 9ταν 4%(αιο 7 α5ού ?4ι(αιο ύν? ε%ναι αυτόν #ου ε%ναι. Cα(6ρι να 9ταν 600ρ)#ο 7 τBιαι τοτε8ευτα%ον 4%(8?μαν7 #ριν να (αμμ% ει τα μμ60(ια του ο αε%μν? το@; τα Πα#α(; τα 7 να 9ταν μια ει(όνα α00ρ)#ι6 αν τ?ν 4ι(9ν του7μι6 α% 0? ? α 6#? 7 #ου τα αρ#αχτι(6 τ? ε Πα τGιαι εγ6νην N να κατα3όνN την νο1 ο0ηγό1

  το> ετσ6λλησεν το % Εσσ>44=ρησεν το>N

  2άλλοντα1 ο3σιή1 το> τGιαι

  ε61 τGιαι

  88

  http://www.apple.fr/http://2ha-cy.blogspot.ch/2015/03/blog-post_94.htmlhttp://2ha-cy.blogspot.ch/2015/03/blog-post_94.htmlhttp://www.apple.fr/http://2ha-cy.blogspot.ch/2015/03/blog-post_94.htmlhttp://2ha-cy.blogspot.ch/2015/03/blog-post_94.html

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  89/95

  06καιο>1N τε1 ε64αν νά5ο>ν

  3όνN αλλά τGιαι ανακάτσιασ3αν% Ανακάτσιασα

  τα όρνεα #ου ε%ναι ενν?μ3νοι να ε%ναι υ ενε% ?ρ;)ν τ?ν τι μ9ν #ουοι (ανονι(ο% α0ρ;#οι ε%ναι υ ενε% νε(ρ;ν. Oνα(6τ ια α τα αρ#αχτι(6#ου ε%ναι ενν?μ3νοι να υν6ουν #8ούτον τBιαι να 4ιατ6 ουν7 εν; οι(ανονι(ο% α0ρ;#οι να 4ου8εύ(ουν να του τα‚Bουν τBιαι να #8?ρ;ννουντε α4ι(%ε του . Oνα(6τ ια α #ου οι α0ρ)#ι τι(3 α

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  90/95

  ,ο ν3ο 4ια5?μι τι(ό #οτ τ? ,ρ6#εBα @ύ#ρου #9 ε το tXollM[g ε ν3α7α#% τευτα lNYNls.

  ]ε%τε το: https://www.face oo$.com/-di$imenoss!fref"ts 16

  > ,ρ6#εBα ? ο#ο%α ανα(6μ#τει α#ό το αμε8?τ3ο ε ονό ότι $ρ30?(ε τα#ρό0υρα (8ει %ματο T(αι ανα (6 τ?(ε να α#ορρο59 ει τ?ν -αι)ν%α-τ? -?-μν9μ?- PαJ(9V α#ο56 ι ε ότι ο (α8ύτερο τρό#ο να ε#ανα υ τ?0ε%

  το α χ)μ3νο (οινό τ? ε%ναι 3να τρ3ι8ερ #ου #αρου ι6Bει 3ναν...το(ο 8ύ5ο.

  ŒNap7 thNy ZMZ Mt TagaM[V.

  "το ευ56ντα το #οτ #ου #α%Bει #ρ)% $ρ64υ7 3να το(ο 8ύ5ο /νονό τ?νύχτα $ρ% (εται 3να $9μα #ριν (οτ; ει τον ο5ει83τ? του Tο ο#ο%ομό8ι 35τα ε ε(ε% του 5%8? ε το χ3ριV. @ι ε(ε% #ου #6νε να #ετ6

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  91/95

  ε(#οι9 ει ε%ναι so last ZNcaZN.{

  ]εν

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  92/95

  4ια5ορετι(ο α#ό ε(εινο μο8ι #ριν 8ι ου μ?νε #ριν με τι 4ια4?8) ειεναντια τ?ν ι 8αμο#οι? ? τ? ευρ)#? 1. Oυτ9 ? αρι τερ?1ευαι 0? ια ε ινε εμ5αν? (αι το#ι(ε ε(8ο ε ό#) τ?ν nορ$? ια ο#ουτα αρι τερα (ομματα $ ?(αν (ερ4ι μενα εν; το α(ρο4ε α(ρο4ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  93/95

  α#ει8ου ε να ινει μ#ουμερ α( (αι ανε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  94/95

  Oν το 4ει (ανει ι τορι(α ο #ρ)το #ο8εμο τον ο#οιο ? ]υ ? 4εν ειχετ?ν α#ο8υτ? υ#ερο#8ια ?ταν ο $ομ$αρι4 μο τ? νεα Rιου (ο 8α$ιατο + . K(ει ναι μεν οι 4υτι(οι ειχαν τ?ν α#ο8υτ? υ#ερο#8ια τιτ?8εορα ει α88α το ιντερνετ $ρε0?(αν α#εναντι ε 3να ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  95/95

  ? (υ$ενρ? ? O αντ ? ο#οια ιεναι ? νομιμ? (υ$ερν? ? τ? χ)ρα ."?μαρα #ου ? (ον? εχει (ατα8α ια ει ε%ναι εμ5ανε ότι ? H) ια οντ)ενι χυ ε τι αερο#ορι(ε τ? 4υναμει τ?ν "υρια. "αν αντι$αρο (αι#ροει4ο#οι ? τ?ν ]υ ?. Oν 4?α84? 4ο(ιμαBαν να ε5αμρο ουν B)νεαερο#ορι(ου α#ο(8ει μου 0α ειχαν να (ανουν (αι με τ?ν H) ια. Oυτ9(ιν? ? (οτ) ε ο#οια4?#οτε 5αντα ι) ? τ)ν εμιρατ)ν ια ε#εμ$α ? Dετ ι (αι α88οι) (ατανα8)νονται τ)ρα το #ο8εμο τ? ^εμεν? εν;αρχιBουν τα τυμ#ανα ια τι ε )τερι(ε $α ι8ι(ε 4ιαμαχε τ?ν"αου4ι(? Oρα$ια.

  "?μειο (αμ#? τ?ν #ορ? ουμεν? ε$4ομα4α ?ταν ? 4?8) ? του @ερρυ ότι? H) ια ενι χυε τι 4υναμει τ? τ?ν "υρια αν αμυντι(ο #αρα οντα .'υ ια τι(α α#4εχονταν #ια τ?ν ρ) ι(? #αρου ια D (αι ε 8ι ο αρχι αν(αι τα #ρ)τα 4ει8α μουρμουρ?τα ια τ?ν ανα (? να μι8? ουν τονO αντ1 οι 4υτι(οι. Kτ ι (αι α88οι) 4εν υ#αρχουν ο$αρε

  τρατι)τι(ε 4υναμει 5ι8ο4υτι()ν τ? "υρια. > τε8ευταια ει4? ? ότι οι#ρο 5ατα ε(#αι4ευμενοι α#ό τι >ΠO #αρε4) αν τον #8ι μο του τ?ντο#ι(? O8 @αιντα ε%ναι ε(5ρα τι(?. > ανα$α0μι ? τ? H) ια τ? Cε ?Oνατο8? ε%ναι α5? (αι α#ό το ε ονο ότι ο8οι χε4ον οι εμ#8ε(ομενοι

  _εμιρατα7 5ι8ο4υτι(οι αντι#α8οι του O αντ7 e ρα?8 (8#` μι8ουν #ια ?τε88ουν α#ε τα8μενου τ?ν H) ια. K%ναι ε αυτό το #8αι ιο #ου (αι οι

  >ΠO 5αινονται να (ινουνται ε μια ευρυτερ? #ρο #α0ειαε#ανα#ρο ε ι ? με τ?ν H) ια ε εμ#ο8εμε B)νε 1 _α#ό τ?ν 'υ(ρανια

  τ?ν Cε ? Oνατο8? .̀ K%ναι α5ε ότι ? H) ια ε%ναι ο μα α8ο#αρα οντα τ? Kυρ)α ια #ου υν4εει τ?ν ]υ ? με τ? @ινα (αι τα(ο8#α _α#ό το ου(ρανι(ο #ρα