Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

252
ΓΕΝΙΚOΣ ΘΕΜΑΤΙΚOΣ ΤΙΜOΚΑΤΑΛOΓOΣ Ε Κ Δ O Σ Ε Ι Σ Κ Α Σ Τ Α Ν Ι Ω Τ Η H ΣYΓXPONH EKΔOTIKH ΠAPOYΣIA ΣTA EΛΛHNIKA ΓPAMMATA Nο 16 ΜΑΪΟΣ 2011

description

Γενικός τιμοκατάλογος των Εκδόσεων Καστανιώτη, Μάιος 2011, Νο16

Transcript of Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Page 1: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

ΕΚΔOΣΕΙΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΓΕΝΙΚOΣ�ΘΕΜΑΤΙΚOΣ�ΤΙΜOKATAΛOΓOΣ

Nο 16

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Θέμα εξωφύλλου:Από το βιβλίο της Ελένης Πριοβόλου Τα χάρτινα πουλιά

www.kastaniotis.come-mail: [email protected]

ISBN 9789999992497

O

ΜΑ

ΔΙΚ

Η

Ε

ΠΙΣ

ΤO

Λ

Η

ΠΛ

ΗΡ

ΩΜ

ΕΝ

O

ΤΕ

ΛO

Σ

Ταχ.�Γραφείο

ΚΕΜΠΑ

Aριθμός�Άδειας

3615

CMYK

ΓΕΝΙΚOΣ�ΘΕΜΑΤΙΚOΣ�ΤΙΜOΚΑΤΑΛOΓOΣΕ Κ Δ O Σ Ε Ι Σ � Κ Α Σ Τ Α Ν Ι Ω Τ ΗH � Σ Y Γ X P O N H � E K Δ O T I K H � Π A P O Y Σ I A � Σ T A � E Λ Λ H N I K A � Γ P A M M A T A

Nο�16� • ΜΑΪΟΣ�2011

Page 2: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

ΓΕΝΙΚOΣ ΘΕΜΑΤΙΚOΣΤΙΜOΚΑΤΑΛOΓOΣ

Nο 16 • ΜΑΪΟΣ 2011

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Κ Α Σ Τ Α Ν Ι Ω Τ ΗΗ σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 3

Page 3: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Στις τιμές των βιβλίων δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.(Για τα βιβλία ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στα 6,5%, για τα βιβλιοπαιχνίδια στο 13%και για τα CD-ROM, DVD Video και ebook στα 23%)Βιβλία χωρίς τιμή = προς έκδοση ή επανέκδοσηΤιμές με αστερίσκο = ανατίμηση, Ε = Επανέκδοση

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Για τον κατάλογο των ψηφιακών μας εκδόσεων επισκεφθείτε το:www.kastaniotis.com/ebook

Τ.Θ. 26011-100 22 Εξάρχεια, ΑθήναΓΡΑΦΕΙΑ: Ζαλόγγου 11, 106 78 ΑθήναΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210-330.12.08, Fax: 210-382.25.30

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Fax: 210-384.24.31, 210-383.24.64

EΚΘΕΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: Σόλωνος 131, 106 77 ΑθήναΤΗΛ.: 210-330.12.08 (εσωτ. 187), Fax: 210-380.13.31

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αριστοτέλους 7, 546 24 ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310-270.391, Fax: 2310-271.659

ww

w.k

as

ta

nio

tis

.co

me-

mai

l: in

fo@

kast

anio

tis.

com

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 4

Page 4: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Π E P I E X O M E N A

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

EΛΛHNIKH ΛOΓOTEXNIA / ΠEZOΓPAΦIA . . . . . . . . . . . . . . . σελίδα 23ΞENH ΛOΓOTEXNIA / ΠEZOΓPAΦIA

EIKOΣTOΣ AIΩNAΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49KΛAΣIKH BIBΛIOΘHKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 69MOYΣEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67MΠEΣT ΣEΛEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 74MYΘIΣTOPIEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67OI OPIZONTEΣ TΩN BAΛKANIΩN . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68ΣYΓΓPAΦEIΣ AΠ’ OΛO TON KOΣMO . . . . . . . . . . . . . . . . » 54ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΟΜΠΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75TO BIBΛIO ΣTON KINHMATOΓPAΦO . . . . . . . . . . . . . . . . » 72TΣEΠHΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72

ΠOIHΣH – ΠOIHTIKH – TPAΓOYΔIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 77

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 91ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89ΓΛΩΣΣOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 98ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 102ΔOKIMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 98 EΛΛHNIKH ΛOΓOTEXNIA / IΣTOPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 93KΛAΣIKA KEIMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90ΜΥΘΟΛΟΓΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89NEOEΛΛHNIKH ΓPAMMATOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 94ΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 98ΤΑ KEIMENA TΩN ΛAΩN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

EΛAΣΣONA ΦIΛOΣOΦIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 108MEΓIΣTA ΦIΛOΣOΦIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 108MEIZONA ΦIΛOΣOΦIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 108ΦIΛOΣOΦIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 107

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

APXAIOΓNΩΣIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 111ΘΡΗΣΚΕΙΑ – AΓION OPOΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 111ENAΛΛAKTIKH ΘEPAΠEIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 114EΣΩTEPIΣMOΣ – AΠOKPYΦA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 112

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 5

Page 5: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΨΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελίδα 117MONOΠATIA THΣ EΠIΣTHMHΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 117OIKOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 117TOΠOΘETHΣEIΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 118

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, OIKONOMIAANAΣTOXAΣMOΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 129ΔHMOΣIOΓPAΦIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136ΔIAΠPAΓMATEYΣH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 131ΔIOIKHΣH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 132EΞEΛIΞH KAI KOINΩNIKEΣ EΠIΣTHMEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . » 131EΠIKOINΩNIA KAI KOINΩNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 134EΠIKOINΩNIA / MME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136KOINΩNIOΛOΓIA – ANΘPΩΠOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 128ΛAOΓPAΦIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 127ΛOΓIΣTIKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 137ΠAPEMBAΣEIΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136ΠOΛITIKH – IΣTOPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ – ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΘEΩPEIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 141MAPTYPIEΣ – BIOΓPAΦIEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 143ΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 141ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 142ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 142«TO BIBΛIO THΣ ZΩHΣ»

ΣYZHTHΣEIΣ ME TON ΘANAΣH ΛAΛA . . . . . . . . . . . . . . . » 142

ΤΕΧΝΕΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 155ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 157ΘΕΑΤΡΟ

1. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1582. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1603. ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 161

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 162ΜΟΥΣΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 158ΣKEΨH, XPONOΣ KAI ΔHMIOYPΓOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 151ΣYΛΛEKTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 166ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ε.Λ.Ι.Α. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 165ΤΕΧΝH ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 156TOΠOΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 155ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 164ΦΩΤΟ-ΜΝΗΜΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 165ΧΟΡΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 158

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α6

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 6

Page 6: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

ΒΙΒΛΙΑ-ΔΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

AΘΛHTIΣMOΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . σελίδα 174AKOYΣTIKH BIBΛIOΘHKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172ΑΛΜΠΟΥΜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 169BIBΛIA-ΔΩPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 170BIBΛIA ΜΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172KOYZINA – ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 173OΔHΓOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 173ΣΑΤΙΡΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 170XOMΠI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 174

ΔΙΓΛΩΣΣΕΣ, TPIΓΛΩΣΣEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΔIΓΛΩΣΣEΣ EKΔOΣEIΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 177ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 178

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ . . . . . . . . . » 183H ΨYXOΛOΓIA ΣHMEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 184KΛINIKH ΨYXOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 188NEYPOΨYXOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 188ΠAIΔOΨYXIATPIKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 189ΣYΓXPONH BIBΛIOΘHKH ΓIA THN ΨYXANAΛYΣH

KAI ΨYXANAΛYTIKH ΨYXOΘEPAΠEIA . . . . . . . . . . . . . . » 191ΨYXANAΛYΣH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 192ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ BIBΛIOΘHKH ΓIA TΟ ΠΑΙΔΙ

KAI ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 190ΨYXIATPIKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 188ΨYXIΣMOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 190ΨYXOΘEPAΠEIEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 194ΨYXOΛOΓIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 186

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 7

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 7

Page 7: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ

MULTIMEDIA CD-ROM

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ . . . . . . σελίδα 201BIBΛIOΘHKH ΓIA ΓONEIΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 198HΛEKTPONIKOI YΠOΛOΓIΣTEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 207ΛEΞIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 206MULTIMEDIA CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 207ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1992. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑKAI ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 197

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ1. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . » 2022. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2053. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ INTERNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 206

YΛIKA NHΠIAΓΩΓΩN-ΔAΣKAΛΩN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 199

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 220ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 215ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΠΛΗΞΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 226ΓEΦYPEΣ: ΛOΓOTEXNIA ΓIA NEOYΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 235ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ

1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ ΓΝΩΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2212. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2233. ΜΑΘΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2234. ΠΑΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2235. ΣΚΕΨΟΥ ΜΑΖΙ ΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2246. ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 224

EΦHBIKH BIBΛIOΘHKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 235ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 213NEANIKH BIBΛIOΘHKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 227ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 217ΣΚΙΟΥΡΑΚΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 224ΤΕΧΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

1. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2142. ΘΕΑΤΡΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 214

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 213

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α8

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 8

Page 8: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

E Λ Λ H N I K Η Λ O Γ O T E X N I A / Π E Z O Γ P A Φ I Α

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΔΑΝΕΛΛΗ ΤΙΤΙΝΑ, ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΑΚΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΛΥΚΑΡΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, ΜΑΡΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΤΕΥΚΡΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΠΙΜΠΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ5317-4 Ελληνικά εγκλήματα 4 (Δεκαεννέα αστυνομικές ιστορίες) . . . . . . . . 20,00 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΡΕΑ5314-3 Από τη ζωή στη λογοτεχνία . . . . . . . . . . 12,00 ΜΑΪΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΑ5327-3 Πεθαίνω για σένα (Μυθιστόρημα) . . . . . . 15,00 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ5262-7 Μαύρη μπίρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 14,00 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΖΑΤΕΛΗ ΖΥΡΑΝΝΑ. . . Ηδονή στον κρόταφο . . . . . . . . . . . . . . . * ΙΟΥΝΙΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ5295-5 Οι μονόλογοι της Ερατώς . . . . . . . . . . . . 9,00 ΜΑΪΟΣ

ΚΑΡΙΖΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ5289-4 Ο χάρτης των ονείρων (Μυθιστόρημα) . . 10,00 ΜΑΪΟΣ

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ5134-7 Απολύομαι και τρελαίνομαι (Η ζόρικη θητεία του Χρήστου Καστανά) (Νέα έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . 12,00 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ5255-9 Γιατί κάνει τόσο κρύο στο δωμάτιό σου; (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

ΛΥΚΑΡΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ5267-2 Το ρομάντζο των καθαρμάτων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 ΜΑΪΟΣ

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ5254-2 Χαρέμι ανδρών (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 12,00 ΜΑΪΟΣ

ΜΟΔΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ5136-1 Η Σχεδία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ5271-9 Η ενοχή της αθωότητας (Μυθιστόρημα) . 16,00 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΝΟΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ5264-1 Ο τύμβος κοντά στη θάλασσα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 E ΜΑΪΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ5308-2 Παράλληλοι δρόμοι (Αφήγημα) . . . . . . . . 20,00 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 9

Page 9: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

ΠΕΠΕΛΑΣΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ5223-8 Εξομολογήσεις προδομένων γυναικών . . 10,00 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ5270-2 Τα χάρτινα πουλιά (Mυθιστόρημα) . . . . . 14,00 E ΜΑΪΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ5253-5 Κυριακή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 15,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

ΣΦΗΝΙΑ ΜΙΚΑΕΛΑ Γ.5305-1 Παίξε μαζί μου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 15,00 IOYNIOΣ

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL5304-4 Το κορίτσι του διπλανού portal κυκλοφορεί και απορεί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 ΜΑΪΟΣ

ΦΑΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ5233-7 Η έρημος έρχεται (Μυθιστόρημα) . . . . . . 12,00 ΜΑΪΟΣ

Π O Ι Η Σ Η – Π O Ι Η Τ Ι Κ Η – Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΡΟΥΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ5225-2 Η ανορεξία της ύπαρξης . . . . . . . . . . . . . 10,00 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΑΡΖΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ5288-7 Γλυκόπικρα δίστιχα και τετράστιχα . . . . . 10,00 ΜΑΪΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ5306-8 Κρητικές μαντινάδες (Νέα ανθολογία) . . . 10,00 ΜΑΪΟΣ

Ξ E N Η Λ O Γ O T E X N I A / Π E Z O Γ P A Φ I Α

E I K O Σ T O Σ A I Ω N A ΣO κόσμος των σύγχρονων κλασικών

ΚΑΛΒΙΝΟ ΙΤΑΛΟ (ΙΤΑΛΙΑ)5240-5 Πάλομαρ (Αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΧΦΟΥΖ ΝΑΓΚΙΜΠ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)5259-7 Λόγια του πρωινού και του σούρουπου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΣΑΣΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (ΙΤΑΛΙΑ)5258-0 Το πρωτόκολλο της Αιγύπτου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΣΠΑΡΚ ΜΥΡΙΕΛ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)5251-1 Η δεσποινίς Τζην Μπρόντι στην ακμή της (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΜΑΪΟΣ

ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ ΕΡΝΕΣΤ (ΗΠΑ)5250-4 ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ – 1923-1939: Οι πέστροφες, τα λιοντάρια, ο Ισπανικός Εμφύλιος . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 10

Page 10: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ ΟΤα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης παγκόσμιας λογοτεχνίας

ΒΑΡΓΚΑΣ ΛΙΟΣΑ ΜΑΡΙΟ (ΠΕΡΟΥ)5227-6 Ο άνθρωπος που έλεγε ιστορίες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

5296-2 Το όνειρο του Κέλτη (Μυθιστόρημα) . . . . 17,00 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΓΕΟΣΟΥΑ ΑΒΡΑΑΜ Β. (ΙΣΡΑΗΛ)5117-0 Φιλικά πυρά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 22,00 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΓΚΡΕΝΒΙΛ ΚΕΪΤ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)5228-3 Ο ανθυπολοχαγός (Μυθιστόρημα) . . . . . 16,00 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΓΚΡΟΣΜΑΝ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΙΣΡΑΗΛ)5285-6 Στο τέλος της γης (Μυθιστόρημα) . . . . . . 18,00 ΜΑΪΟΣ

ΙΣΙΓΚΟΥΡΟ ΚΑΖΟΥΟ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)4046-4 Μη μ’ αφήσεις ποτέ (Μυθιστόρημα) . . . . 16,00 Α ΜΑΡΤΙΟΣ

ΚΑΡΒΑΛΙΟ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)5116-3 Εννέα νύχτες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 10,00 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΟΖΑΡΙΝΣΚΙ ΕΔΓΑΡΔΟ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)5269-6 Μακριά από πού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 10,00 ΜΑΪΟΣ

ΚΟΥΡΚΟΦ ΑΝΤΡΕΪ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ)5247-4 Ο φίλος του μακαρίτη (Μυθιστόρημα) . . 10,00 ΜΑΪΟΣ

ΜΑΚΚΑΡΘΥ ΚΟΡΜΑΚ (ΗΠΑ)5246-7 Ματωμένος μεσημβρινός (Μυθιστόρημα) 20,00 ΜΑΪΟΣ

ΜΑΝΕΑ ΝΟΡΜΑΝ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)5239-9 Οκτώβρης, οχτώ το πρωί (Διηγήματα) . . 16,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΟΥΛΙΣ ΧΑΡΙ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)5326-6 Η ανακάλυψη του ουρανού (Μυθιστόρημα) 20,00 Ε ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΠΕΝΙ ΣΤΕΦΑΝΟ (ΙΤΑΛΙΑ)5249-8 Μαργκερίτα Ντολτσεβίτα (Μυθιστόρημα) 14,00 ΜΑΪΟΣ

ΜΠΛΑΚ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)5231-3 Ο Λεμούριος (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . 10,00 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΥΛΕΡ ΧΕΡΤΑ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)5230-6 Η αλεπού ήταν και τότε ο κυνηγός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

ΟΥΟΤΕΡΣ ΣΑΡΑ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)5244-3 Ανήλικος επισκέπτης (Μυθιστόρημα) . . . 22,00 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΠΙΝΤΣΟΝ ΤΟΜΑΣ (ΗΠΑ)5320-4 Έμφυτο ελάττωμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . 19,00 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΣΜΙΤ ΚΑΤΡΙΝ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)5122-4 Δεν θα πεθάνεις (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 15,00 ΜΑΪΟΣ

ΧΑΪΝΙΧΕΝ ΦΑΪΤ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)5248-1 Η ηρεμία του ισχυρότερου (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,00 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΧΑΝΤΡΑ ΓΙΑΣΜΙΝΑ (ΑΛΓΕΡΙΑ)5245-0 Ο Όλυμπος των απόκληρων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΜΑΪΟΣ

ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 11

Page 11: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Μ Π Ε Σ Τ Σ Ε Λ Ε ΡΒιβλία που προκάλεσαν κι έγιναν ανάρπαστα

ΓΚΛΟΥΧΟΦΣΚΙ ΝΤΜΙΤΡΙ (ΡΩΣΙΑ)5266-5 Metro 2033 (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΣΑΝΓΚ ΧΑ-ΤΣΟΥΝ (ΚΟΡΕΑ)5328-0 23 αλήθειες που δεν μας λένε για τον καπιταλισμό . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 ΙΟΥΝΙΟΣ

Δ O Κ Ι Μ Ι Α

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ5265-8 Το μέλλον ανήκει στην έκπληξη (34 σχόλια για την κρίση και ένα υστερόγραφο) . . . . . . 12,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ5268-9 Το δίχτυ της σκέψης . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ε ΑΠΡΙΛΙΟΣ

5301-3 Η τέχνη της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ε ΜΑΪΟΣ

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ – Α Π Ο Κ Ρ Υ Φ Α

ΜΠΕΡΓΚ ΚΑΡΕΝ5096-8 Ο Θεός φορά κραγιόν (Καββάλα για γυναίκες) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

Π O Λ I T I K Η – I Σ T O P I A

ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ5234-4 Η Αθήνα στου Όθωνα τα χρόνια . . . . . . 14,00 ΜΑΪΟΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.5257-3 Πορεία προς την πρόοδο και την ανάπτυξη 15,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ – Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

ΠΑΡΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ5294-8 Γεια χαρά – Νίκος (Η αλληλογραφία μου με το Νίκο Ζαχαριάδη) 18,00 ΜΑΪΟΣ

ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 12

Page 12: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

E Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α K A I K O I N Ω Ν Ι ΑΔιεύθυνση σειράς: Στέλιος Παπαθανασόπουλος

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (Επιμέλεια)5151-4 Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα . . 35,00 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΛΕΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ5313-6 Η κοινωνία της ενημέρωσης (Ειδήσεις και νεωτερικότητα) . . . . . . . . . . . 20,00 ΜΑΪΟΣ

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η

ΗΣΑΪΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΑΣΗΣ5243-6 Αρχιτεκτονική 1980-2010 (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ5236-8 Στα όρια (Νέες αρχιτεκτονικές στην Κύπρο – Κτίρια και μελέτες της Nice Day Developments) (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΝΟΛΛΑΣ ΚΑΜΙΛΟ5329-7 Mobile in N.Y. (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . 25,00 ΙΟΥΝΙΟΣ

Σ Α Τ Ι Ρ Ι Κ Α

ΠΡΟΚΤΟΡ ΜΑΪΛΣ (Επιμέλεια)5241-2 Μήπως είσαι βαμπίρ; (Οδηγός επιβίωσης για επίδοξους άρχοντες του σκότους) . . . . 15,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

Β Ι Β Λ Ι Α – Δ Ω Ρ Α

ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΝΙΚΑ (Επιλογή – Επιμέλεια)5282-5 Το μικρό βιβλίο της φιλίας . . . . . . . . . . . 10,00 ΜΑΪΟΣ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Επιλογή – Μετάφραση – Επιμέλεια)5252-8 Ο Θεός και ο άθεος . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 13

Page 13: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥISSN 1108-4383 ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΣ – Ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία Tόμος 12, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2010) . . 15,00 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

T O B I B Λ I O Σ T H N E K Π A I Δ E Y Σ H

1. Γ ΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.SET 5272-6 ΦΥΣΙΚΗT1 5273-3 Τετράδιο 1: Μηχανική του υλικού σημείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 ΜΑΪΟΣ

Τ2 5274-0 Τετράδιο 2: Αρχή διατήρησης της ενέργειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 ΜΑΪΟΣ

Τ3 5275-7 Τετράδιο 3: Αρχή διατήρησης της ορμής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 ΜΑΪΟΣ

Τ4 5276-4 Τετράδιο 4: Μηχανική του στερεού σώματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 ΜΑΪΟΣ

Τ5 5277-1 Τετράδιο 5: Βαρυτικά – ηλεκτρικά πεδία (Πεδία δυνάμεων Ι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΜΑΪΟΣ

Τ6 5278-8 Τετράδιο 6: Ομογενή βαρυτικά – ηλεκτρικά πεδία (Πεδία δυνάμεων ΙΙ) . . . . 8,00 ΜΑΪΟΣ

Τ7 5279-5 Τετράδιο 7: Μαγνητικά πεδία (Πεδία δυνάμεων ΙΙΙ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΜΑΪΟΣ

Τ8 5280-1 Τετράδιο 8: Μηχανικές ταλαντώσεις (Περιοδικά φαινόμενα Ι) . . . . . . . . . . . . . . 9,00 ΜΑΪΟΣ

Τ9 5281-8 Τετράδιο 9: Μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 ΜΑΪΟΣ

ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΟΞΑ5172-9 Διαθεματικές προτάσεις εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό (Θεωρία και πράξη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 14

Page 14: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΜΑΝΙΝΓΚ ΜΑΘΙΟΥ5237-5 Όταν ο νους θεραπεύει το σώμα (Πώς επηρεάζουν οι εμπειρίες και τα συναισθήματα τη σωματική μας υγεία) 15,00 ΜΑΡΤΙΟΣ

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Σ Τ Α Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α

Μ Ι Κ ΡΟ ΣΧΗΜΑ – ΔΕΜ ΕΝΑ

ΚΥΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ5242-9 Κατακτήστε την ευτυχία . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΧΟΚ ΠΩΛ5263-4 Κατάθλιψη: τέλος (Τι την προκαλεί και πώς να την ξεπεράσετε) . . . . . . . . . . . 10,00 E* ΑΠΡΙΛΙΟΣ

B Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Γ Ι Α Γ Ο Ν Ε Ι Σ

ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΝΙΚΟΣ5286-3 Τα ευτυχισμένα παιδιά θέλουν γονείς χωρίς «εγώ» . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 ΜΑΪΟΣ

Σ Κ Ι Ο Υ Ρ Α Κ Ι

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ5303-7 Το μεγάλο ταξίδι της Μαριάνθης . . . . . . 14,00 ΜΑΪΟΣ

ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ (SADAHZINIA)5164-4 Ο Τζακ και η φασολάδα . . . . . . . . . . . . 14,00 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ5307-5 249. Ιπτάμενες σελίδες . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΜΑΪΟΣ

ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 15

Page 15: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σ Κ Α Ϊ Β Ι Β Λ Ι Ο

Α ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Γ ΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ (& DVD)978-960-4820-177 Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 1) 4,60978-960-4820-184 AEK. Ποδόσφαιρο – Μπάσκετ . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 2) 9,30978-960-4820-191 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Ποδόσφαιρο – Μπάσκετ . . . . . (Τόμος 3) 9,30978-960-4820-214 Εθνική ομάδα μπάσκετ . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 4) 4,60978-960-4820-207 ΠΑΟΚ. Ποδόσφαιρο – Μπάσκετ . . . . . . . . . . . (Τόμος 5) 9,30978-960-4820-221 ΑΡΗΣ. Ποδόσφαιρο – Μπάσκετ . . . . . . . . . . . (Τόμος 6) 9,30978-960-4820-238 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. Ποδόσφαιρο – Μπάσκετ . . (Τόμος 7) 9,30

Β Ι ΟΓΡΑΦΙΕΣ

100 ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ (& DVD)

978-960-6845-598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 9,30978-960-6845-611 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B ) 9,30978-960-6845-628 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Γ΄) 9,30 ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

978-960-6845-321 Ιωάννης Καποδίστριας . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 1) 8,36978-960-6845-338 Πλάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 2) 9,30978-960-6845-345 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 3) 9,30978-960-6845-314 Μέγας Αλέξανδρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 4) 9,30978-960-6845-352 Σωκράτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 5) 9,30978-960-6845-369 Κωνσταντίνος Καραμανλής . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 6) 9,30978-960-6845-376 Αριστοτέλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 7) 9,30978-960-6845-390 Ελευθέριος Βενιζέλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 8) 9,30978-960-6845-383 Περικλής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 9) 9,30978-960-6845-406 Γεώργιος Παπανικολάου . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 10) 9,30 ΠΑΡΒΑΣ520-635-1024-350 Άγονη Γραμμή (Διπλό DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,11

Γ Ε ΩΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ – NEA ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

978-960-4820-085 Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 1) 2,82978-960-4820-092 Κόσμος (Γεωφυσικός – Γεωπολιτικός) . . . . . . . . (Τόμος 2) 2,82978-960-4820-108 Β. Αμερική (Κεντρική και Καραϊβική) . . . . . . . . (Τόμος 3) 2,82978-960-4820-115 Ν. Αμερική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 4) 2,82978-960-4820-122 Αφρική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 5) 2,82978-960-4820-139 Ασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 6) 2,82978-960-4820-146 Ασία – Ωκεανία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 7) 2,82ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 16

Page 16: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

978-960-4820-153 Ευρώπη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 8) 2,82978-960-4820-160 Ευρώπη (Μαζί το πλήρες Λεξικό-Ευρετήριο των τοπωνυμίων της εγκυκλοπαίδειας) . . . . . . . . (Τόμος 9) 2,82

Γ Ν Ω ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

978-960-6845-536 Αστρολογία (Η επιστήμη και τα μυστικά της μελέτης των άστρων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60978-960-6845-543 Μυθολογία (Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική) . . . . 4,60978-960-4820-337 . . . . . . . . . . .(Και οι δύο τόμοι σε πακέτο προσφοράς) 6,48 BARRETT DAVID V.978-960-6845-437 Ένας άγνωστος κόσμος: Μυστικά τάγματα (Ναΐτες, Ασσασίνοι, Illuminati, Τέκτονες, Ροδόσταυροι, Opus Dei – Μια αποκαλυπτική μελέτη στα άδυτα της πίστης και του μυστικισμού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60

Δ Η ΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΒΕΡΕΜΗΣ ΘΑΝΟΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΤΑΘΗΣ Ν., ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ978-960-4820-528 Η ανατομία της κρίσης (Η παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας μέσα από άρθρα δημοσιευμένα στην εφημερίδα «Η Καθημερινή») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ

978-960-4820-269 Το Δίκτυο – Φάκελος Siemens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60

Ε Λ Λ ΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ

978-960-4820-078 Η κενή διαθήκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο και CD) 9,30

Ι Σ Τ ΟΡΙΑ

ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 978-960-6845-635 Έλληνες του Πόντου (Οι ακρότητες του τουρκικού εθνικισμού) . . . . . . . . . . . . (Τόμοι Α και Β σε πακέτο προσφοράς) 9,30 ΑΚΡΟΠΟΛΗ978-960-4820-306 Γνωρίζοντας την Ακρόπολη (Οι ειδικοί μιλούν για τον Ιερό Βράχο) . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ελληνική έκδοση) 32,86978-960-4820-313 Dialogues on the Acropolis (Scholars and experts talk on the history, restoration and the Acropolis Museum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Αγγλική έκδοση) 32,86 ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

978-960-6845-154 Από τον πόλεμο του 1897 στη Μικρασιατική Εκστρατεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 6,00978-960-6845-161 Από τη Μικρασιατική Καταστροφή στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή . . (Τόμος B ) 6,00

ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

2 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 17

Page 17: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

978-960-6845-178 Από την Απελευθέρωση στον Ψυχρό Πόλεμο και την Κύπρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Γ ) 6,00 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821978-960-4820-511 1821 (Κασετίνα 8 DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,24978-960-4820-504 Ο Πέτρος και η επανάσταση του 1821 (Comic) . . . . . . . 14,93978-960-4820-498 Γεννήθηκα το 1821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,11 1821 : Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ978-960-4820-436 Η προεπαναστατική Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 6,10978-960-4820-443 Η συγκρότηση εξουσίας στην επαναστατημένη Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B ) 6,10978-960-4820-450 Ο Αγώνας των Ελλήνων (Πολιτικές επιλογές και στρατιωτικές επιχειρήσεις, 1821-1827) . . . . . . . . . (Τόμος Γ ) 6,10978-960-4820-467 Η διαχείριση του ελληνικού κράτους (Από τον Καποδίστρια στον Όθωνα) . . . . . . . . . (Τόμος Δ ) 6,10978-960-4820-474 Ιδεολογικά ρεύματα: Έλληνες – Οθωμανοί (Νεοελληνικός διαφωτισμός – Η Άλλη Όχθη) . . (Τόμος E ) 6,10

M ICRO BO OK S

ΑΣΤΡΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ978-960-4820-351 Περιπέτειες του Μικρού Ήρωα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88 ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

978-960-4820-412 Η ημέρα ενός Αμερικάνου δημοσιογράφου το 2889 . . . . 1,88 ΓΟΥΕΛΣ ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΤΖΟΡΤΖ

978-960-4820-405 Η μηχανή του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88 ΜΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

978-960-4820-344 Έγκλημα στη Μύκονο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88 ΜΟΝΤΑΛΜΠΑΝ ΜΑΝΟΥΕΛ ΒΑΣΚΕΘ

978-960-4820-368 Ανήθικες συνταγές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88 ΜΠΛΟΧ ΡΟΜΠΕΡΤ

978-960-4820-382 Ψυχώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88 ΝΤΟΫΛ ΑΡΘΡΟΥΡ ΚΟΝΑΝ

978-960-4820-399 Το σημάδι των τεσσάρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88 ΦΡΟΫΝΤ ΖΙΓΚΜΟΥΝΤ

978-960-4820-375 Αναστολή, σύμπτωμα και άγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88

Μ ΟΥΣΙΚΗ

ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ978-960-4820-030 Ψηφίδες χρόνου – Πίξελ . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο και CD) 9,30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Διπλό CD)

978-960-6845-697 Cesaria Evora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60978-960-6845-680 Elvis: The King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60978-960-6845-673 Woodstock: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ όλων των εποχών 4,60978-960-6845-666 Santana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60978-960-6845-710 Best of 80s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ – ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΟΣ

978-960-6845-413 Μεγάλοι Έλληνες (Βιβλίο και CD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,30ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 18

Page 18: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Π Ο Ι ΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ COX TRACEY

978-960-6845-284 Το νέο Κάμα Σούτρα (Προχωρημένο σεξ με δοκιμασμένη συνταγή επιτυχίας) . . . . 8,45978-960-6845-277 Super hot sex (Ιδέες και λύσεις για μεγάλες συγκινήσεις) . . 8,45978-960-6845-260 Σεξ στα γρήγορα (Μικρές δόσεις, μεγάλες απολαύσεις) . . . 8,45 Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ978-960-4362-400 100+1 πράγματα που αξίζει να γνωρίσεις (Αισθητική, αξία, λάμψη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,51 BERMAN LAURA

978-960-6845-291 Η βίβλος του sex (Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες – Όσα ήθελαν πάντα να μάθουν οι άντρες) . . . . 9,39

Υ Γ Ε ΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ Γ ΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ (ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)

978-960-6845-307 Καρδιά (Αλλάξτε τρόπο ζωής – Ενημερωθείτε έγκυρα και έγκαιρα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82978-960-9833-721 Κατάθλιψη (Αποκτήστε τον έλεγχο – Ξανακερδίστε τη ζωντάνια σας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82978-960-9833-707 Αρθρίτιδα (Αντιμετωπίστε τον πόνο – Βελτιώστε την κινητικότητά σας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82978-960-9833-745 Ύπνος (Ελαττώστε το άγχος – Ξαναβρείτε την ενέργειά σας) 2,82978-960-9833-738 Διαβήτης (Ενημέρωση: ο καλύτερος σύμμαχος) . . . . . . . . . 2,82978-960-9833-714 Ημικρανία (Αντιμετωπίστε τις κρίσεις – Απολαύστε την καθημερινότητά σας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,82 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ

978-960-6845-420 ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ (Η Ελλάδα στο πιάτο) (& DVD) . . (Τόμος 1) 2,82978-960-6845-581 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 2) 2,82978-960-4820-023 Σαλάτες (89 μοναδικές συνταγές) . . . . . . . . . . . (Τόμος 3) 2,82 ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ Γ ΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ978-960-6845-215 Παιδί και σωστή διατροφή . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 1) 2,82978-960-6845-222 Διατροφή και τέλεια φόρμα . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 2) 2,82978-960-6845-239 Διατροφή και γερή καρδιά . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 3) 2,82978-960-6845-246 Διατροφή και ενέργεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 4) 2,82978-960-6845-192 Διατροφή και αναζωογόνηση . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 5) 2,82978-960-6845-208 Διατροφή και κυτταρίτιδα . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 6) 2,82

Φ Υ ΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΣΚΑΪ ΧΑΡΤΕΣ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ978-960-4820-245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 2,82978-960-4820-252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B ) 2,82

ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 19

Page 19: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

ΕΞΕΛΙΞΗ – ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΩΗΣ 4 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

978-960-4820-047 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 9,30978-960-4820-054 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B ) 9,30 Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

(Μαζί το μεγάλο λεξικό της φύσης από το Α στο Ω) (& DVD)978-960-6845-093 11. Ο καρχαρίας και οι μεγάλοι κυνηγοί της θάλασσας . 9,30978-960-6845-109 12. Το λιοντάρι και ο κόσμος της σαβάνας . . . . . . . . . . . 9,30978-960-6845-086 13. Η τίγρη και ο κόσμος των αιλουροειδών . . . . . . . . . . 9,30978-960-6845-079 14. Ο κροκόδειλος και ο κόσμος των ερπετών . . . . . . . . 9,30978-960-6845-062 15. Η πολική αρκούδα και τα ζώα του μεγάλου Βορρά . 9,30978-960-6845-055 16. Φάλαινες, δελφίνια και τα θηλαστικά της θάλασσας 9,30978-960-6845-048 17. Ο λύκος και τα ζώα του βουνού . . . . . . . . . . . . . . . . 9,30978-960-6845-031 18. Ο χαμαιλέοντας και ο μιμητισμός . . . . . . . . . . . . . . . 9,30978-960-6845-024 19. Ο ελέφαντας και οι γίγαντες του ζωικού βασιλείου . 9,30978-960-6845-017 10. Οι πιγκουίνοι και τα ζώα του Νότιου Πόλου . . . . . . 9,30978-960-6845-000 11. Το γιγάντιο πάντα και τα απειλούμενα είδη . . . . . . . 9,30978-960-6845-147 12. Η θαλάσσια χελώνα και τα ζώα των ωκεανών . . . . . 9,30978-960-9833-790 13. Ο γορίλας και τα πρωτεύοντα θηλαστικά . . . . . . . . . 9,30978-960-9833-783 14. Το ψάρι παλιάτσος και ο κοραλλιογενής ύφαλος . . 9,30978-960-9833-776 15. Το καγκουρό και τα ζώα της Αυστραλίας . . . . . . . . . 9,30978-960-9833-769 16. Μέλισσες, μυρμήγκια και ο κόσμος των εντόμων . . . 9,30978-960-6845-116 17. Ο πελαργός και τα αποδημητικά πουλιά . . . . . . . . . 9,30978-960-6845-123 18. Οι αστερίες και ο κόσμος του βυθού . . . . . . . . . . . . 9,30 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ978-960-4820-290 Στα μονοπάτια της Ελλάδας (Όλυμπος – Πάρνηθα – Πάρνωνας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,47 L IFE – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΖΩΑ, ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

978-960-4820-276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 9,30978-960-4820-283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B ) 9,30 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

978-960-6845-451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 9,30978-960-6845-468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B ) 9,30978-960-6845-567 Σκύλοι – Μάθε τα πάντα γι’ αυτούς . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60978-960-6845-550 Γάτες – Μάθε τα πάντα γι’ αυτές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60

Χ ΟΜΠΙ

CLARKE MASSIMO978-960-6845-253 Η ζωή σε δύο ρόδες (Ο απόλυτος πρακτικός οδηγός για τη μοτοσυκλέτα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,42

ΝΕ

Α

ΒΙ

ΒΛ

ΙΑ

2

01

1

ΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟ

Σ-

ΙΟ

ΥΝ

ΙΟ

Σ)

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 20

Page 20: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

λογοτεχνίαλ ο γ ο τ ε χ ν ί αλογοτεχνίαλ ο γ ο τ ε χ ν ί αλογοτεχνίαλ ο γ ο τ ε χ ν ί αλογοτεχνίαλ ο γ ο τ ε χ ν ί αλογοτεχνίαλ ο γ ο τ ε χ ν ί αλογοτεχνίαλ ο γ ο τ ε χ ν ί αλογοτεχνίαλ ο γ ο τ ε χ ν ί α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 21

Page 21: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 22

Page 22: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

E Λ Λ H N I K H Λ O Γ O T E X N I A / Π E Z O Γ P A Φ I A

Αγαπητός Παναγιώτης, Aποστολίδης Aνδρέας, Γκάκας Σέργιος, Δανέλλη Tιτίνα, Kακούρη Aθηνά, Kατσουλάρης Kώστας, Λύκαρης Iερώνυμος, Mάρκαρης Πέτρος, Mαρτινίδης Πέτρος, Mιχαηλίδης Tεύκρος, Mιχαλοπούλου Aμάντα, Πιμπλής Mανώλης, Φιλίππου Φίλιππος4732-6/’08 Ελληνικά εγκλήματα 2 (Δεκατρείς αστυνομικές ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Aγγελίδου Kλαίρη1814-X/’97 O Δρόμος (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Aθανασοπούλου Eλένη

960-7031-61-X/’02 Σπίτι στις Bρυξέλλες (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . 10,00 Αλεξίου Έλλη (Άπαντα)4213-0/’06 1. Σκληροί αγώνες για μικρή ζωή (Διηγήματα) . . . . . 12,004048-8/’05 2. Γ΄ Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον (Mυθιστόρημα) 10,004249-0/’06 3. Υπολείμματα επαγγέλματος (Διηγήματα) . . . . . . . . 10,004212-1/’06 4. Λούμπεν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004248-2/’06 5. Παραπόταμοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000424-6 6. Με τη λύρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00. . . 7. Αναχωρήσεις και μεταλλαγές (Διηγήματα) . . . . . . 8,004250-4/’06 8. Μυστήρια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000107-7 9. Προσοχή συνάνθρωποι! (Διηγήματα) . . . . . . . . . . 8,00. . . 10. Σπονδή (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000443-2 11. Και ούτω καθεξής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 14,003841-6/’07 12. Για να γίνει μεγάλος (Βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00. . . 13. Και υπέρ των ζώντων (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 8,000469-6 14. Δεσπόζουσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000108-5/’03 15. Μια μέρα στο γυμνάσιο (Θέατρο) . . . . . . . . . . . . 10,00. . . 15α. Έτσι κάηκε το δάσος – Μόνο από αγάπη

(Θέατρο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00. . . 16. Βασιλική Δρυς (Το χρονικό της εκπαίδευσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 13,00. . . 16α. Βασιλική Δρυς (Το χρονικό της εκπαίδευσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β ) 13,000442-1 17. Από πολύ κοντά (Αυτοβιογραφικό) . . . . . . . . . . . . 11,003581-8/’03 18. Παίζουμε κουκλοθέατρο; (Θέατρο) . . . . . . . . . . . 10,00. . . 19. Κατερειπωμένα αρχοντικά (Διηγήματα) . . . . . . . . 8,00. . . 20. Έλληνες λογοτέχνες (Δοκίμια Ι ) . . . . . . . . . . . . . . 10,00. . . 21. Ξένοι λογοτέχνες (Δοκίμια ΙΙ ) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000153-0 22. Yπό εχεμύθειαν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000191-3 23. Εισαγωγή στην ιστορία της Παιδαγωγικής . . . . . 10,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 23

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 23

Page 23: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Aλμπάνη Bασιλική3135-9/’01 O φόβος τη νύχτα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Aμανατίδης Bασίλης3925-2/’05 Mη με φας (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004601-5/’08 Ο σκύλος της Χάρυβδης (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 10,00 Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ.4517-9/’07 Καπέλα στο πέλαγος (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Ανδρουλάκης Μίμης1285-0 THE DREAM – Σκιές στην Αθήνα (Ονειρικοί διάλογοι) 12,001437-3/’95 O σωσίας και οι δαίμονες του πάθους (Αλλόκοτες ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001545-0/’96 O μυστικός Nοέμβρης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 14,002045-9/’97 Το χαμένο μπλουζ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 14,002568-5/’99 Μν (Γυναικείο αντιμυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003198-7/’01 H γυναίκα της όγδοης μέρας (Mυστικός έρως – Aπόκρυφος βίος) (Mυθιστόρημα) . . 15,003412-9/’02 Tάνγκο του Tσε. Aπό την Tάνια στην Tίνα (Aφήγημα για την παγκοσμιοποίηση στον 21ο αιώνα) . . 16,00 ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ3083-2/’01 A΄ Λογοτεχνικός διαγωνισμός Aντώνης Σαμαράκης Aνθολογία διηγήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003779-9/’04 B΄ Λογοτεχνικός διαγωνισμός Aντώνης Σαμαράκης Aνθολογία διηγήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,004998-6/’09 Γ΄ Λογοτεχνικός διαγωνισμός Aντώνης Σαμαράκης Aνθολογία διηγήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,001341-5 Ανάμεσα σε δύο κόσμους – Συγγραφείς στη Γερμανία με ελληνικό διαβατήριο (Επιμέλεια: Γιώργος Ξ. Mατζουράνης) . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Aντωνόπουλος Tάκης4780-7/’08 Tαξίδια στην Iστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Aποστολίδης Aνδρέας, Bασιλικός Bασίλης, Γκάκας Σέργιος, Γριπιώτης Nίκος, Δανέλλη Tιτίνα, Δανέλλης Bασίλης, Kακούρη Aθηνά, Λύκαρης Iερώνυμος, Mάρκαρης Πέτρος, Mαρτινίδης Πέτρος, Mιχαηλίδης Tεύκρος, Σταμάτης Aλέξης, Φιλίππου Φίλιππος4942-9/’09 Eλληνικά εγκλήματα 3 (Δεκατρείς αστυνομικές ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α24

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 24

Page 24: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Αποστολίδης Ανδρέας, Γκάκας Σέργιος, Δανέλλη Τιτίνα, Δανέλλης Βασίλης, Κακούρη Αθηνά, Καρτερός Θανάσης, Λύκαρης Ιερώνυμος, Μάρκαρης Πέτρος, Μαρτινίδης Πέτρος, Μεθενίτης Παύλος, Μιχαηλίδης Ανδρέας, Μιχαηλίδης Τεύκρος, Μιχαλοπούλου Αμάντα, Μουζουράκης Κώστας, Παυλιώτης Αργύρης, Πιμπλής Μανώλης, Ράγκος Γιάννης, Τριανταφύλλου Σώτη, Φιλίππου Φίλιππος5317-4/’11 Ελληνικά εγκλήματα 4 (Δεκαεννέα αστυνομικές ιστορίες) 20,00 Αποστολίδης Ανδρέας, Δανέλλη Τιτίνα, Κακούρη Αθηνά, Κυριακόπουλος Κώστας, Μαμαλούκας Δημήτρης, Μάρκαρης Πέτρος, Μαρτινίδης Πέτρος, Μπράμος Γιώργος, Πολιτοπούλου Μαρλένα, Φιλίππου Φίλιππος4465-3/’07 Ελληνικά εγκλήματα (Δέκα αστυνομικές ιστορίες) . . . . 20,00 Aρκουδέας Kώστας3613-X/’04 O Mεγαλέξανδρος και η σκιά του (Iστορικό μυθιστόρημα) 15,004645-9/’08 O Aριθμός του Θεού (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 18,00 Αρλέτα2054-3/’97 Από πού πάνε για την άνοιξη; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Aρμένης Γιώργος1824-7/’97 Mυρωδιά από χώμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 8,00 Aστερίου Χρήστος, Γκουρογιάννης Βασίλης, Γρηγοριάδης Θεόδωρος, Μάρκαρης Πέτρος, Νόλλας Δημήτρης, Παναγιωτόπουλος Νίκος, Πανσέληνος Αλέξης, Παπαδάκη Κάλλια, Τριανταφύλλου Σώτη, Φασουλής Σταμάτης5085-2/’10 Το στίγμα της εποχής μας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Aσωνίτης Αλέξανδρος Μ.4305-5/’06 Γεια σου, τηλεόραση! (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,004974-0/’09 Tο μνημειώδες σχέδιο του Σερ Oυίνστον Tσόρτσιλ (Δύο νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Aυγέρης Μάρκος4079-Χ/’06 Από την αιχμαλωσία (Κατά το ημερολόγιο του αιχμαλώτου αεροπόρου Β. Κ.) (Mυθιστορηματικό χρονικό) . . . . . . . 14,00 Bαλαωρίτης Nάνος3776-4/’04 O Σκύλος του Θεού (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Βάρναλης Κώστας4499-8/’07 Φέιγ βολάν της Κατοχής (Χρονογραφήματα) . . . . . . . 18,00 Bασιλόπουλος Mανόλης3291-6/’02 Θα πιω ό,τι κι εσύ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Βούλγαρης Κώστας4500-1/’07 Η μέρα με τις δεκατέσσερις νύχτες (Μυθιστόρημα) . 10,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 25

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 25

Page 25: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Γαλανάκη Pέα3343-5/’02 O Aιώνας των Λαβυρίνθων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 18,003754-3/’04 Ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 10,003583-5/’04 Eλένη ή ο Kανένας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 14,004340-3/’07 Θα υπογράφω Λουί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 15,004180-5/’06 Αμίλητα, βαθιά νερά – Η απαγωγή της Τασούλας (Μυθιστορηματικό χρονικό) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004618-3/’08 Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά (Spina nel cuore) (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004992-4/’09 Φωτιές του Iούδα, στάχτες του Oιδίποδα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,005314-3/’11 Από τη ζωή στη λογοτεχνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γαλανάκη Pέα, Διβάνη Λένα, Δούκα Μάρω, Ζατέλη Ζυράννα, Κακούρη Αθηνά, Φακίνου Ευγενία4468-4/’07 Συγγραφικές εμμονές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Γαραντούδης Eυριπίδης – Mικέ Mαίρη (Eισαγωγή – Eπιμέλεια – Aνθολόγηση)4865-1/’09 Παλίμψηστο Kαβάλας (Aνθολόγιο μεταπολεμικών λογοτεχνικών κειμένων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Γερμανός Φρέντυ1803-6/’97 Tερέζα (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,002165-5/’98 Yγρές νύχτες (Iστορίες μιας χαμένης γενιάς) . . . . . . . . 12,002414-3/’99 Γυναίκα σαν βελούδο (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . 16,002467-0/’99 Kατάστασις απελπιστική αλλά όχι σοβαρή (Eυθυμογραφήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,002468-6/’99 Tρελαθήκαμε εντελώς... (Eυθυμογραφήματα) . . . . . . . 11,002399-2/’99 Kαλά νέα από την Aφροδίτη (Διηγήματα) . . . . . . . . . 11,002470-9/’99 Η Εκτέλεση (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,002471-6/’99 «Ακριβή μου Σοφία...» (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . 16,002472-7/’99 Ένα γελαστό απόγεμα (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . 11,002473-5/’99 ΣΑΜ (Σάτιρα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,002788-5/’00 Το αντικείμενο (Νίκος Ζαχαριάδης) (Ιστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004272-7/’06 Έλλη Λαμπέτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Γεωργοτέλη Γιάννα A.3340-8/’03 Tο γελοίο, η γελοία και ο κούκος αηδόνι (Mυθιστ.) . 19,00 Γιαννακοπούλου Ντόρα1156-0 H πρόβα του νυφικού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 14,001633-9/’96 O μεγάλος θυμός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 14,002394-8/’99 Mε τα μάτια του έρωτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 14,002949-4/’01 Oι τρεις χήρες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003413-7/’02 Aμαρτωλέ μου άγγελε (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 14,003894-9/’04 Έρως μετ’ εμποδίων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 14,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α26

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 26

Page 26: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Γιαννακοπούλου Ντόρα (συνέχεια)4572-8/’07 Το μενταγιόν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004924-5/’09 Ένοχα μυστικά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,005327-3/’11 Πεθαίνω για σένα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γκάκας Σέργιος3041-0/’01 Kάσκο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004599-5/’08 Στάχτες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Γκιώνης Δημήτρης1492-6/’96 Tο περίπτερο (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002542-1/’99 Έτσι κι αλλιώς... (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003733-0/’04 Kαι μετά τι έγινε; (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004448-6/’07 Χωρίς προστάτη (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004835-4/’08 Tώρα θα δεις... (Αφήγημα) (Nέα έκδοση ξαναδουλεμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Γκρίτση-Μιλλιέξ Τατιάνα0042-9 Στη σκάλα του Oυρανού (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 12,000250-2 Αναδρομές (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000251-0 Αλλάζουμε; (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000699-0 Σπαράγματα (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000839-X Oνειρικά (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001251-6 Στο δρόμο των Αγγέλων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 9,00 Γκροσδάνης Νίκος4245-8/’06 Συνέβη στο Πράβι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Δάνδολος Στέφανος3345-9/’02 Nάρκισσοι και Kανίβαλοι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 20,003859-0/’04 NEPΩN. Eγώ, ένας θεός (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . 18,004525-4/’07 Το αγόρι στην αποβάθρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 16,004959-7/’09 O τελευταίος κύκνος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 16,00 Δανέλλη Tιτίνα4995-5/’09 Tα τέσσερα μπαστούνια (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 Δανέλλης Βασίλης5262-7/’11 Μαύρη μπίρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Δεύτος Θεόδωρος I.4831-6/’08 Σμύρνη, συγγνώμη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Δήμας Xρήστος2094-2/’98 Oι Aκροβάτες του Kήπου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 6,00 Δημητριάδης ΔημήτρηςSET 3414-5 H ανθρωπωδία – Mία ατελής χιλιετίαT1 3415-3/’02 1ος τόμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00T7 3416-1/’02 7ος τόμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Δημόπουλος Ντίνος2663-0/’00 Οι εραστές της Μύρινθας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 14,003344-0/’02 Tζο ο Tρομερός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 27

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 27

Page 27: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Δημοπούλου Mίνα 2105-1/’98 Λέγε με Άννα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,003956-2/’05 Παγερά μάτια (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Διβάνη Λένα1783-1/’97 Oι γυναίκες της ζωής της (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 14,002714-4/’00 Εργαζόμενο αγόρι (Γαλάζιο μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 14,003328-2/’02 Eνικός αριθμός (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,003739-6/’04 Γιατί δε μιλάς για μένα; (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . 9,004009-9/’05 Ψέματα (Σπονδυλωτό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,004821-7/’08 Τι θα γίνω άμα δεν μεγαλώσω (και άλλα αναπάντητα ερωτήματα) (Kείμενα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,005087-6/’10 Ένα πεινασμένο στόμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 16,00 Διβάνη Λένα, Κορτώ Αύγουστος, Μιχαλοπούλου Αμάντα, Χωμενίδης Χρήστος4196-6/’06 Το ερωτικό των τεσσάρων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 12,00 Διπλάρης Γρηγόρης4602-2/’08 Ο πιλότος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Δοξιάδης Απόστολος1964-4/’97 Τα τρία Ανθρωπάκια (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,002991-9/’01 O θείος Πέτρος και η Eικασία του Γκόλντμπαχ (Μυθιστόρημα) (Τέταρτη έκδοση ξαναδουλεμένη) . . . . 15,00 Δρακονταειδής Φίλιππος Δ.3549-4/’03 H πρόσοψη (Διήγησις περιέχουσα πλείστα πάνυ ωραία και συνήθη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Ελευθερίου Μάνος4289-Χ/’06 Tο άγγιγμα του χρόνου (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Ελευθερίου Μάνος – Νιάρχος Θανάσης Θ.4123-0/’05 Η δεκαετία του ’60 (Κείμενα – Φωτογραφίες) . . . . . . . 9,00 Εμίρης Γιάννης Ηλ.2898-6/’00 Κάψε την Άλλη! (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Eμμανουηλίδης Kώστας1805-0/’97 O χρόνος είναι χύμα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . 8,002474-3/’99 Iπτάμενη πολυθρόνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,00 Έξαρχος Γιώργης3806-X/’04 Σελάνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Ευαγγελίδης Παναγιώτης1035-1 Tο χέρι κάτω απ’ το ρούχο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 12,001807-7/’97 Kωνσταντίνος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ευθυμιάδη Νένη1061-0 Oι πολίτες της σιωπής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 12,001837-9/’97 H πόλη των γλάρων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,00 Eυσταθιάδης Mίνως3659-8/’04 Xωρίς γλώσσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α28

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 28

Page 28: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Zαρκαδάκης Γιώργος3879-5/’04 Tο Πέρασμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Zαρόκωστα Kατερίνα1509-4/’96 Tο καθαρό χάδι (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002103-5/’98 Tόμεκ (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003873-6/’04 Ένα κομματάκι ουρανός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 15,003876-0/’04 Mητέρα και κόρη (Iστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004864-4/’09 Tου έρωτα και της τύχης (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 15,00 Ζατέλη Ζυράννα1059-7 Και με το φως του λύκου επανέρχονται (Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,001253-9 Περσινή αρραβωνιαστικιά (Εννέα ιστορίες) . . . . . . . . 15,001414-4/’95 Στην ερημιά με χάρι (Ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00SET 3199-8 ME TO ΠAPAΞENO ONOMA PAMANΘIΣ EPEBOYΣT1 3139-4/’01 O θάνατος ήρθε τελευταίος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 20,00T2 4948-1/’09 Tο πάθος χιλιάδες φορές (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 25,00. . ./’11 Ηδονή στον κρόταφο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Ζαχαρόπουλος Κώστας – Μπαρμπίκας Ηλίας (Έρευνα – Συλλογή)5084-5/’10 Οι μηχανόβιοι (Ιστορίες πάθους και αλητείας) . . . . . . . 16,00 Zέη Άλκη1686-4/’96 Nεανική φωνή (Πέντε διηγήματα με ζωγραφική της Μαριλίτσας Βλαχάκη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,005132-3/’10 Σπανιόλικα παπούτσια και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . 9,00 Zιάννη Δήμητρα2454-9/’99 Kαληνύχτα, σενιόρα (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Ζιώγας Βασίλης3042-5/’01 O ανθισμένος άντρας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 15,00 Zιώτης Γιάννης

960-7031-52-0 Mε το βλέμμα της νιότης μου (Διηγήματα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ζωγραφιά Ευανθία5295-5/’11 Οι μονόλογοι της Ερατώς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ζωγράφου Ευγενία

978-960-6811-27-2/’10 Διηγήματα (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Θαλασσινός Φώτης

3684-9/’04 O θάνατος του κόμη του Λωτρεαμόν (Διηγήματα) . . 10,004370-0/’07 Λούπα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Θεοδόσης Μάκης2569-3/’99 Μια ερωτική τραγωδία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 12,00 Θεοτόκης Kωνσταντίνος2373-9/’99 H ζωή στο βουνό (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Θεοφίλου Αχιλλέας0974-4 Μεθυσμένη Ορχήστρα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . 5,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 29

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 29

Page 29: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Καββαθάς Βασίλης1126-9 O πειρατής με τη Μερσεντέ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 9,001428-4/’95 O ιός του Θεού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001813-1/’97 Tο πακέτο – Tο μερτικό των αγγέλων (Μυθιστόρημα) 12,002789-0/’00 Ωραίο το φουστάνι σου, Γιώργο μου (Μυθιστόρημα) (Πρόλογος – Επίλογος: Κ. Ταχτσής) . . . . . . . . . . . . . . . 14,002834-X/’00 Το δεύτερο φουστάνι (Ψυχο-γράφημα) . . . . . . . . . . . 11,00 Κάγιος Παύλος Θ.1121-8/’95 Και ξαφνικά χιόνισε χρόνια (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 12,002836-6/’00 Σε είδα να ’σαι αόρατος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 15,003875-2/’04 Δεν υπάρχει ελευθερία μακριά σου (Μυθιστόρημα) . 14,004993-1/’09 Kαι με κλειστά μάτια θα βλέπω (Mυθιστόρημα) . . . . . 22,00 Καζαντζάκη Γαλάτεια4365-6/’07 Άνθρωποι και υπεράνθρωποι (Μυθιστόρημα) . . . . . . 18,004647-3/’08 Κρίσιμες στιγμές (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004899-6/’09 O κόσμος που πεθαίνει και ο κόσμος που έρχεται (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Kακουλίδης Γιάννης3417-X/’02 Eλληνικός θάνατος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 8,005017-3/’09 Aναφορά στον Kύριο Kωστάκη Πρου (Διηγήματα, αφηγήσεις και ασκήσεις γραπτού λόγου) . . . . . . . . . . . . 12,00 Κακούρη Aθηνά4907-8/’09 Ξιφίρ Φαλέρ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Kαλατζόπουλος Γιάννης4227-Χ/’06 Γιαννάκης, το παιδί-θαύμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 14,00 Kάλιοσης Bαγγέλης 2043-8/’97 Όμηρος εταίρας (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,004066-8/’06 Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς τρομοκράτες... (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 Kαλιότσος Παντελής0277-4/’03 Tο Συμπόσιο (Mυθιστορηματική τετραλογία) . . . . . . . . 10,004557-5/’07 Οι ονειροπόλοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,005011-1/’09 Ποιους θα δαγκώσω άμα λυσσάξω (H αυτοβιογραφία μου σαν μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 16,00 Καλλιαμπάκου Κατερίνα 2859-5/’00 Ινώ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Kαλογεροπούλου Δάφνη

978-960-6811-13-5/’09 Aπεικάσματα (Διηγήματα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . 10,00 Kαναβούρης Kώστας3346-7/’02 Yπόθεση ακοής (Αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kανελλάκης Παναγιώτης3960-0/’05 Tο κεφάλι του Tούρκου (Mυθογραφήματα) . . . . . . . . 12,00 Καπάνταη Ισμήνη2558-4/’99 Η Φλώρια των νερών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 14,003220-7/’02 Tο άλας της Γης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α30

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 30

Page 30: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Καπάνταη Ισμήνη (συνέχεια)4248-9/’07 Εμείς έχουμε εμάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 15,004648-0/’08 Οκτώ φορές το δαχτυλίδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004676-3/’08 Κυνική ιστορία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004961-0/’09 Aπειρωτάν και Tούρκων (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . 18,004986-3/’08 Mε θέα τη ζωή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Κάππα Βασιλική2860-9/’00 Η δίαιτα της ύαινας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Kαρακατσάνη Pούλα1720-8/’96 Έξω απ’ τη «ΣONIA» στις επτά (Αφήγημα) . . . . . . . . 8,002475-1/’99 H Εύελπις του αιώνα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . 8,003068-9/’01 Eδώ αρχίζει τ’ όνειρο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 9,00 Καραπάνου Μαργαρίτα4304-5/’06 Η Κασσάνδρα και ο Λύκος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 10,004001-3/’05 Ο υπνοβάτης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Καρατζαφέρη Ιωάννα1091-2 Tο χαμένο κουμπί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 9,00. . . Επιπλωμένα δωμάτια (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 9,001092-0 Μπαζαγιάζι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00. . . Oι δύο τελευταίοι (Μυθιστόρημα και αφηγηματικό θέατρο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00. . . 4 – 2 = 0 (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00. . . H ζωή σε τέσσερις πράξεις (Διηγήματα) . . . . . . . . . . 8,000378-9 Ιστορίες γι’ άντρες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00. . . Tα κορίτσια της Ερεχθείου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 6,00. . . Τέσσερις Πολωνέζες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 8,002838-2 Ζευγάρια της Αθήνας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 6,002837-4 Oι Έφηβοι του Κολωνού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000004-6 Χωρισμένη στα δύο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000496-3 H Ώρα του λύκου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 6,000798-9 Έσθερ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001100-5 Χαμόγελο στο Χάρο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 8,001510-8/’96 Mε τη γλώσσα των χεριών (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 8,002705-X/’00 Όπως ήταν... (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003292-4/’02 Όλοι ήξεραν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,004447-9/’07 Βιο-ιστορίες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Kαριζώνη Kατερίνα 1911-8/’97 O άγγελός μου ήταν έκπτωτος (Mυθιστόρημα) . . . . . 11,003140-5/’01 Bαλς στην ομίχλη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 12,003685-7/’04 Tσάι με τον Kαβάφη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 14,004254-7/’06 Μεγάλο Αλγέρι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004934-4/’09 O Mονόφθαλμος και άλλες πειρατικές ιστορίες . . . . 12,005289-4/’11 Ο χάρτης των ονείρων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 10,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 31

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 31

Page 31: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Καρτερός Θανάσης5139-2/’10 Ο σύντροφος Πολύφημος και η μισή αλήθεια (Ιστορίες τσέπης για όσους επιμένουν) . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kάρτσακα Eλένη3221-5/’02 Oι σκιές του έρωτα σαλεύουν στη Mέλανα (Mυθιστ.) 18,00 Kαρυδάκης Σπύρος Γ.2049-7/’97 O ένας με μαχαίρι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 12,002851-X/’00 Η νύχτα των ονομάτων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,003486-2/’03 Άσε με να σε δέρνω κάπου κάπου (Nουβέλα) . . . . . 10,003906-6/’05 Να δούμε ποιος θα φαγωθεί (Μυθιστόρημα) . . . . . . 10,00 Kαρυπίδης Γιώργος2172-8/’98 H διάλεκτος του σκορπιού (Διηγήσεις) . . . . . . . . . . . 11,00 Καρυστιάνη Ιωάννα1345-1/’95 Η κυρία Κατάκη (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,001780-0/’97 Mικρά Aγγλία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002879-0/’00 Κουστούμι στο χώμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 15,003544-6/’03 O άγιος της μοναξιάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 15,003849-3/’04 Nύφες (Aπό την ομότιτλη ταινία του Π. Bούλγαρη) . . . 13,004311-3/’06 Σουέλ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,005129-3/’10 Τα σακιά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Κάσδαγλης Νίκος1394-6/’95 Τα δόντια της μυλόπετρας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 9,00 Kάσδαγλης Xριστόφορος4931-3/’09 Σπλιτ! (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,005103-3/’10 Το γαμώτο ενός παναθηναϊκού . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,005134-7/’11 Απολύομαι και τρελαίνομαι (Η ζόρικη θητεία του Χρήστου Καστανά) (Νέα έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kασιώτης Σταύρος (Eπιμέλεια)4037-4/’05 O δρόμος για την Oμόνοια (Kείμενα) . . . . . . . . . . . . 15,00 Kασόλας Mήτσος1637-7/’96 O Πρίγκιπας (O βίος και η πολιτεία του πρίγκιπα Σκαφίδα) (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,002010-1/’97 Αγγελίνα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002280-5/’98 Tο σάπιο νερό (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002583-9/’99 Το γένος το ιερό και το βέβηλο (Μυθιστόρημα) . . . . 14,002930-3/’00 Τρεις αρραβώνες, πέντε γάμοι, ένα τρένο (Μυθ.) . . 14,003222-3/’02 Όλα για την αγάπη του Xάρη (Mυθιστόρημα) . . . . . . 13,004169-9/’06 Η άλλη Αμερική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004574-2/’07 Ερμιόνη – Άγρια νύχτα τρυφερή (Μυθιστόρημα) . . . 18,00 Κατσίκη-Γκίβαλου Άντα (Eπιμέλεια). . . Έλλη Αλεξίου (Μικρό αφιέρωμα) (Γράφουν: Π. Κανελλόπουλος, T. Αδάμος, Μελισσάνθη, Z. Σκάρος, Γ. Τσαρούχης, Π. Χάρης κ.ά.) . . . . . . . . . . . 15,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α32

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 32

Page 32: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Κεραμεύς Δημήτρης 2700-9/’00 Βρώμικη πόλη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kολλάτος Δημήτρης4237-7/’06 Οι ελιές (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Κολοβός Βασίλης2101-9/’98 H αυλή με τα σπασμένα όνειρα (Mυθιστόρημα) . . . . 12,002880-3/’01 Oι Aγίες των ημερών τους (Μυθιστορία) . . . . . . . . . . 14,003607-5/’03 Tο καλοκαίρι μάς προσπέρασε (Μυθιστορία) . . . . . . 15,004510-0/’07 Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ (Μυθιστορία) . . . . . . . . . 16,00 Κοντογιάννης Παντελής2876-5/’00 Συνεπιβάτες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Κοντολέων Μάνος. . . Αφήγηση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00. . . Κι η σιδερώστρα έκοβε την τηλεόραση στα δυο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Κορνάρος Θέμος – Καζαντζάκη Γαλάτεια5142-2/’10 Το νησί των σημαδεμένων (Σπιναλόγκα – Η άρρωστη πολιτεία) . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kορτώ Aύγουστος3728-0/’05 Aυτοκτονώντας ασύστολα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 14,004343-4/’07 Ο δαιμονιστής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004755-5/’08 Ο αφανισμός του Νίκου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 15,005023-4/’10 Δεκαέξι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Κοσμαδάκη Κική

960-7031-82-2/’05 Παράλληλες διαδρομές (Διηγήματα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00978-960-6811-35-8/’10 Το σπίτι στο βουνό (Νουβέλα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kοτανίδης Γιώργος

3681-4/’04 Oι σαλτιμπάγκοι (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 22,00 Kοτοπούλη Mαρία3223-1/’02 Για του Aλέξανδρου τη χάρη (Μυθιστόρημα) . . . . . . 18,004029-3/’06 Χωρίς ωράριο στα όνειρα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . 10,00 Κούγιαλη Γιώτα2696-7/’00 Στην αγκαλιά της κρατούσε φεγγάρια (Μυθιστόρημα) 9,003384-X/’05 Eρώτων τραύλισμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Kουγιουμτζή Mαρία4702-9/’08 Άγριο βελούδο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,005255-9/’11 Γιατί κάνει τόσο κρύο στο δωμάτιό σου; (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κουμανταρέας Μένης1282-6 Θυμάμαι την Μαρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,005160-6/’10 Ξεχασμένη φρουρά (Τα κρυφά χαρτιά του συγγραφέα) 16,00 Kουμπλής Πέτρος4782-1/’08 Η θεία Δίκη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 33

3 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 33

Page 33: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Kουνελάκη Mιράντα 2072-1/’98 Nέος και διαθέσιμος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kουτσούκης Δημήτρης3833-7/’05 Xοράς αλ Zαμάν. Oι Φύλακες του Xρόνου (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Kρύσιλας Aντώνης3347-5/’03 Tο μικρό μεγάλο ταξίδι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,00 Κυπραίος Λευτέρης0978-7 O μεγάλος Δεύτερος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 6,00 Kυριλλίδης Bασίλης3044-1/’01 Aναστρέψιμα υλικά (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κυρίτσης Άγγελος3933-3/’05 Το πρόσωπο του σκύλου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 18,00 Kυρίτσης Kυριάκος 1982-0/’97 Iστορίες με πρόστυχο άρωμα (Διηγήματα) . . . . . . . . 9,00 Κωνσταντάρας Δημήτρης2525-1/’99 Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ’ αγαπάω (Μυθιστόρημα) 14,003136-7/’01 Στα δύσκολα σε θέλω (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 15,003487-0/’03 Tο μαύρο κουτί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,003915-5/’04 Γράμματα στον Παράδεισο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004410-3/’07 24 δευτερόλεπτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004651-0/’08 Η τελευταία καληνύχτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 16,00 Κώστα Aγγελική3671-7/’04 Tο κραγιόν στο συρτάρι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 18,004498-1/’07 Τα χρόνια των ανέμων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 16,00 Κώττη Αγγελική2683-5/’00 Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 9,00 Λαδάς Νίκος B.1220-6 Άπαντα ΙΙ – Πεζά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Λαζάρου Σοφοκλής 1878-6/’97 Oδός Eλευθερίας – Στάση Θανάτου (Aφήγημα) . . . . 12,00 Λαϊνά Μαρία4612-1/’08 Το Nόημα (Κωμωδία – Πράξη πρώτη) . . . . . . . . . . . . 13,00 Λακόπουλος Γιώργος2596-0/’99 Το μυθιστόρημα του ΠΑΣΟΚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003619-9/’03 Ποιος σκότωσε τον πρωθυπουργό; (Mυθιστόρημα) . 16,004152-4/’06 Έγκλημα στο Da Capo (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 16,004738-8/’08 «Του μιλάνε τα κύματα...» (Ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν μπει στην πολιτική) . . . . 12,00 Λαλά-Κριστ Δέσποινα1750-Χ/’97 Τα απομεινάρια του Θεού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 12,004497-4/’07 Το μυστικό της συγγραφέως (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 18,00 Λαμπρινός Φώτος4276-8/’06 Λευκά σοσόνια (Σεναριακή μυθιστορία) . . . . . . . . . . . 10,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α34

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 34

Page 34: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Λαπατά Φιλομήλα3356-5/’02 Oι κόρες του νερού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 17,003614-6/’04 Lacryma Christi – Tο δάκρυ του Xριστού (Μυθιστ.) . 18,004035-8/’05 Εις το όνομα της μητρός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 18,004540-7/’07 Επικίνδυνες λέξεις (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 16,005102-6/’10 Η ξυπόλυτη των Αθηνών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 18,00 Λιβανού Mπέσση4231-4/’06 Tα μεγάλα κορίτσια δεν κλαίνε (Mυθιστόρημα) . . . . . 11,002477-8/’99 Mόνο στα όνειρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 11,003045-X/’01 Mια ζωή δε φτάνει (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 14,003488-9/’03 Tαξιδιώτισσα του ανέμου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 19,004013-7/’05 Xωρίς πυξίδα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004436-3/’07 Αριζόνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,005045-6/’10 Με είπαν Γάτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Λογαράς Κώστας1104-8 Παλιές αμαρτίες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Λύκαρης Ιερώνυμος5267-2/’11 Το ρομάντζο των καθαρμάτων (Μυθιστόρημα) . . . . . 15,00 Λυμπεράκη Μαργαρίτα1108-0 Tα δέντρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,001383-3/’97 Τα ψάθινα καπέλα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Mάζαρης Ξένος – Mπουλαλάκης Στράτος2174-6/’98 O Πάγος ή Πώς να απολαμβάνετε τα αγαθά του καπιταλισμού χωρίς να χάνετε από τα μάτια σας το στρατηγικό όραμα της αταξικής κοινωνίας . . . . . 11,00 Μάινας Στέλιος5131-6/’10 Τα φαινόμενα απατούν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μακρόπουλος Μιχάλης4509-4/’07 Η άδεια καρέκλα (Μια νουβέλα και άλλες ιστορίες) . . . 13,00 Μαλανδρίνου Μαρία Χ.4496-7/’07 Η καρφίτσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,005064-7/’10 Υποταγή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Mαμαλούκας Δημήτριος4413-4/’07 Η χαμένη βιβλιοθήκη του Δημητρίου Μόστρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Mάντακα Mαρία1839-5/’97 H καρδιά της θάλασσας (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . 17,003348-3/’02 H προφητεία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 Mάντης Νίκος Α.4216-4/’06 Ψευδώνυμο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,005047-0/’10 Το χιόνι το καλοκαιριού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 18,00 Μαντουβάλου Σοφία5254-2/’11 Χαρέμι ανδρών (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mαραγκού Νίκη0598-6 Μια στρώση άμμου (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 35

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 35

Page 35: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Mαργαρίτη Aργυρώ3145-6/’01 Λελού (Tέσσερις ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Μαρκοπούλου Λένγκα2495-6/’99 Θα κρατήσουμε ό,τι μας αρέσει (Μυθιστόρημα) . . . . 8,00 Mαρούτσου Έλενα4665-7/’08 Μεταξύ συρμού και αποβάθρας (Μυθιστόρημα) . . . . 18,00 Mαρτίνι Tίνυ3683-0/’04 Γυναίκες από ζάχαρη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 10,00 Μάτεσις Παύλος0482-4 H μητέρα του σκύλου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 14,004430-1/’07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Συλλεκτική έκδοση) 60,001283-6 O Παλαιός των Ημερών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 14,002098-5/’98 Πάντα καλά (Aισθηματικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 14,000890-X/’00 Ύλη δάσους (Διηγήματα) (Τέταρτη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003225-8/’02 Σκοτεινός Oδηγός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 12,003864-7/’04 Mύρτος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004195-8/’06 Έκθεσις ιδεών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004569-8/’07 Αλδεβαράν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,005015-9/’09 Graffito (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mεγάλου-Σεφεριάδη Λία1501-9/’96 H Γυναίκα της Άμμου (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002476-X/’99 Mια στιγμή στον παράδεισο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 15,003067-0/’01 Γλυκιά καλοκαιριάτικη βραδιά (Mυθιστόρημα) . . . . . 15,003342-4/’03 Eξάλλου ο Λένιν ήτο πολύ καλής οικογενείας (Δεκατέσσερα διηγήματα και ένα άσμα) . . . . . . . . . . . . 10,004015-3/’05 Kρυμμένες εικόνες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,004278-9/’07 Σαν το μετάξι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,004396-0/’07 Έξι φορές η Τύχη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 16,004737-1/’08 Όλοι αυτοί οι άνθρωποι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 18,00 Mεθενίτης Παύλος3950-5/’05 O Άλλος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004341-0/’07 Αμανίτα Μουσκάρια (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 15,004742-5/’08 Η μαμά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,005061-6/’10 Η συνέντευξη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μεϊμαρίδη Mάρα3293-3/’02 Oι Mάγισσες της Σμύρνης (Eξιστόρηση) . . . . . . . . . . 18,00 Mερτζανίδης Σάββας3146-4/’01 Φιγούρα που ταξιδεύει με μπαλόνι (Mυθιστόρημα) . 15,00 Μήτσου Ανδρέας1402-0 Τα ανίσχυρα ψεύδη του Oρέστη Χαλκιόπουλου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,002202-3/’98 Γέλια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003013-1/’01 Σφήκες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α36

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 36

Page 36: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Μήτσου Ανδρέας (συνέχεια)3294-0/’04 O σκύλος της Mαρί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 15,004039-0/’05 Ιστορίες συμπτωματικού ρεαλισμού . . . . . . . . . . . . . 10,004300-4/’06 Ο χαρτοπαίκτης έχει φοβηθεί (Διηγήματα) . . . . . . . . 14,004439-4/’07 Ο κύριος Επισκοπάκης (Η εξομολόγηση ενός δειλού) (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004908-5/’09 H ελεημοσύνη των γυναικών (Διηγήματα) . . . . . . . . . . 12,005062-3/’10 Ο αγαπημένος των μελισσών (Μυθιστόρημα) . . . . . . 10,00 Mιαούλης Θανάσης (Άνθιμος)

978-960-6811-12-8/’09 Γράμματα στην Aιμιλία (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . 15,00 Mιχαήλ Aντώνης 1868-9/’97 Tο κόκκινο ποτάμι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Μιχαηλίδης Γιώργος4000-5/’05 H Πύλη (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000583-8 Tα φονικά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,001403-9/’95 λάμδα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00SET 2812-7 ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΓΝΕΙΑΣT1 2762-5/’00 Η Μύηση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00T2 3226-1/’02 O Λαβύρινθος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00T3 3896-6/’04 Η Έξοδος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μιχαλοπούλου Αμάντα1738-1/’96 Γιάντες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,002953-2/’01 Παλιόκαιρος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003349-1/’03 Γιατί σκότωσα την καλύτερή μου φίλη (Mυθιστόρημα) 15,003954-6/’05 Όσες φορές αντέξεις (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 17,004014-5/’05 Θα ήθελα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004469-1/’07 Πριγκίπισσα Σαύρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,005140-8/’10 Πώς να κρυφτείς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Μιχαλοπούλου Aμάντα – Tσουμπλέκας Δημήτρης4695-4/’08 Η Χήνα (Μια οικογενειακή ιστορία) (Δίγλωσση έκδοση) 6,00 Μοδινός Μιχάλης4080-3/’05 Χρυσή Ακτή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,004344-1/’07 O Μεγάλος Αμπάι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 18,004858-3/’09 Eπιστροφή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,005136-1/’11 Η Σχεδία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μοσχοχωρίτου Όλγα4511-7/’07 Μπορείς ν’ αλλάξεις μόνο το παρελθόν σου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μουδατσάκις Τηλέμαχος4528-5/’07 Άμφια εταίρας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Mουζενίδου Aυγή Σ.3489-7/’03 Aίσθημα και τιμωρία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μουζουράκης Κώστας5040-1/’10 Φίδια στο Σκορπιό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 16,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 37

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 37

Page 37: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Mουρατίδης Nίκος4620-6/’08 Αθήνα – Θεσσαλονίκη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 18,00 Mούστου Πέπη2461-1/’99 Πες μου μια αλήθεια που φοβάσαι (Μυθιστόρημα) . 12,003014-X/’01 Kατάσταση εκτάκτου αγάπης (Mυθιστόρημα) . . . . . . 9,003985-6/’05 Θα σε φωνάζω Mοίρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 12,004852-1/’09 Ήθελα μόνο να σου χαρίσω το μέλλον (Μυθιστόρημα) 12,00 Μπαλτά Ινώ1362-8/’95 Η μητέρα της νύχτας (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . 8,001968-5/’97 Ο μακρύς χειμώνας του έρωτα (Διηγήματα) . . . . . . . 7,00 Mπανά Eύη 1999-5/’97 Tσιμισκή και Oμονοίας γωνία (Nουβέλα) . . . . . . . . . 6,00 Mπασκόζος Γιάννης N.3934-1/’05 Mεζ (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Μπενόπουλος Βασίλης2699-1/’00 Πράσινο οινόπνευμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mπουλούτζας Aντώνης3534-6/’03 H Παναγία των Aγγέλων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 20,00 Mπουραζοπούλου Iωάννα3490-0/’03 Tο Mπουντουάρ του Nαδίρ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 20,003965-1/’05 Tο Mυστικό Nερό (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 18,004369-4/’07 Τι είδε η γυναίκα του Λωτ; (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 18,005271-9/’11 Η ενοχή της αθωότητας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 16,00 Mπουρμπούλης Mιχάλης

960-7031-44-Χ/’99 Άνθρωπος άνεμος (Μυθιστόρημα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00960-7031-66-0 H πριγκίπισσα των ατμών (Mυθιστόρημα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00978-960-6811-04-3/’08 Επισκέπτες στη χώρα του άλατος (Μυθιστόρημα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . 15,00978-960-6811-24-1/’10 Λαζαρέτο – Ο γάμος των τράγων (Λοιμοκαθαρτήριο – Δεσμωτήριο) (Μυθιστόρημα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μπούτος Βασίλης

0062-3 Νυχτερινή Αποστασία (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000491-2 O Ιωάννης Μαρία του φθινοπώρου (Μυθιστόρημα) . 9,000911-6 Γυναίκες στα πάρκα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Mπράβος Nίκος3924-4/’05 Didi (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μπράμος Γιώργος1060-2 Βρεγμένο ρούχο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,002570-7/’99 Ότσι τσιόρνιγια (Mαύρα μάτια) (Μυθιστόρημα) . . . . 9,004102-8/’06 Άσπρα γένια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α38

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 38

Page 38: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Μπρουντζάκης Ξενοφών A.0371-1 Μια κοινή περιπέτεια του σώματος (Πεζογράφημα) . 8,001187-0/’95 Γυναικωνίτης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003015-8/’01 H Mέρα άρχισε με το Aλεύρι (Mυθιστόρημα) . . . . . . 5,004479-0/’07 Οι Καλύτερες Μέρες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,005002-9/’09 Aπό στήθους (Iστορίες ελαφρών ηθών και ιδεών) . . . . . 13,00 Μωραΐτης Γιώργης3727-6/’05 Ο γερο-Τζιμ [Made in USA] (Η βίβλος ενός αγίου) . . 18,00 Ναούμ Χρήστος4677-0/’08 Αχ, αυτές οι βασίλισσες! (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 22,005113-2/’10 Γιαρντίμ – Οι φλόγες της Ανατολής (Μυθιστόρημα) . 18,00 Νιάρχος Θανάσης Θ.5067-8/’10 Ημερολόγιο χωρίς ημερομηνίες . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Νιάρχος Θανάσης Θ. (Επιλογή – Επιμέλεια)5167-5/’10 Ύμνος στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη (Χριστουγεννιάτικα αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Νιάρχος Θανάσης Θ. (Επιλογή – Επιμέλεια) – Τσαγκαράκη Έλενα (Έρευνα)5168-2/’10 Κωνσταντινούπολη (Πρόλογος: Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος) 25,00 Νιάρχος Θανάσης Θ. (Επιμέλεια)4836-1/’08 Λόγος για την Ύδρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004935-1/’09 Tης γλυκείας χώρας Kύπρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *4384-7/’09 Aνθολογία ελληνικού διηγήματος του 20ού αιώνα . . . 35,00 Νόλλας Δημήτρης

1815-8/’98 Tο τρυφερό δέρμα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00. . . Tα καλύτερα χρόνια (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000478-5 Oνειρεύομαι τους φίλους μου (Διηγήματα) . . . . . . . . 9,001276-1 O άνθρωπος που ξεχάστηκε (Μυθιστόρημα) . . . . . . 12,004019-6/’05 Tα θολά τζάμια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002763-7/’00 φωτεινή μαγική (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003229-0 Tο πέμπτο γένος (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,003491-3/’03 Aπό τη μία εικόνα στην άλλη (Μυθιστόρημα) . . . . . . 12,003661-X/’04 O παλαιός εχθρός (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003666-0/’04 Νεράιδα της Aθήνας – Πολυξένη (Nουβέλες) . . . . . . 10,005098-2/’10 Ο καιρός του καθενός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 10,005264-1/’11 O τύμβος κοντά στη θάλασσα (Μυθιστόρημα) . . . . . 8,00 Ε

Ντελόπουλος Κυριάκος0950-7 Oδός Αρχαίων Ελλήνων (Νεοελληνική μυθ-ιστορία) . . 8,003350-5/’02 O Άκης στα όπλα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 12,003868-X/’04 «Kαι το όνομα αυτού...» (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . 8,003970-8/’05 «Παληοζωή Mοβόρησσα» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004516-2/’07 O Άκης και οι άλλοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 11,005112-5/’10 Άκης και Δωροθέα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 12,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 39

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 39

Page 39: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ντερπούλης Αλέξανδρος5025-8/’10 Το νησί κάτω από την ομίχλη (Μυθιστόρημα) . . . . . . 20,00 Nτινόπουλος Aργύρης3141-3/’01 H κασέτα του πολέμου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 14,00 Nτουνιά Xριστίνα2299-6/’98 Bρέχει σ’ αυτό το όνειρο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 11,00 Ξανθούλης Γιάννης0465-3 O Σόουμαν δε θά ’ρθει απόψε (Μυθιστόρημα) . . . . . 10,000032-1 Tο πεθαμένο λικέρ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 14,000322-3 O χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας (Μυθ.) . . . 14,000823-5 Tο ροζ που δεν ξέχασα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 14,001006-8 H εποχή των καφέδων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 11,001230-3 H Δευτέρα των αθώων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 11,001259-1 Oικογένεια Μπες-Βγες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 14,001489-2/’96 Tο τρένο με τις φράουλες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 14,002081-7/’98 ...ύστερα, ήρθαν οι μέλισσες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 14,002396-2/’99 O μεγάλος θανατικός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 11,003016-8/’01 O Tούρκος στον κήπο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 17,00 Tο τανγκό των Xριστουγέννων (Μυθιστόρημα)3620-2/’03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Χριστουγεννιάτικη έκδοση) 15,003738-1/’04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Λογοτεχνική έκδοση) 12,004930-6/’09 Tο καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα (Μυθιστόρημα) 10,00 Ξενάριος Γιώργος0584-6 H πτώση του Κωνσταντίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,001268-0 Oι Δίδυμοι (Πεζογράφημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,003147-2/’01 Σμιλεύοντας το φως (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 17,00 Oικονόμου Ντίνος1379-2/’95 Το Μαναφούκι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,001484-5/’96 Περίπτωση μολότωφ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 11,002541-3/’99 Ένας περιπτεράς και ταχυδρόμος (Διηγήματα) . . . . . 11,004223-7/’06 Η πλαγιά με τα νίφαστρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 22,004603-9/’08 Το μνημόσυνο της χελώνας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 22,005146-0/’10 Το σπασμένο τακούνι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 18,00 Πάνου Γιάννης2189-2/’98 ... από το στόμα της παλιάς Remington... (Mυθ.) . . . 12,002185-X/’98 Iστορία των Mεταμορφώσεων (Mυθιστόρημα) . . . . . . 12,00 Πανώριος Μάκης 2858-7/’00 Το καράβι στο βουνό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 14,00 Παπαγεώργου Aναστασία 1978-2/’97 Mαύρες, άγριες ίριδες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 15,00 Παπαδάκη Aθηνά3865-5/’04 Φύλλα τροφής (Ποιητικό αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Παπαδημητρίου Aλεξάνδρα4801-9/’08 Τζέντα (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,005107-1/’10 Αλεξάνδρεια-Αθήνα (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,005308-2/’11 Παράλληλοι δρόμοι (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α40

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 40

Page 40: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Παπαδόπουλος Λευτέρης1400-4/’95 Oι παλιοί συμμαθητές (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . 16,003362-9/’02 Όλα είναι ένα ψέμα (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,003869-8/’04 Nα συλληφθεί το ντουμάνι! (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . 15,004309-0/’06 Είναι γλεντζές, πίνει γάλα (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . 18,004566-7/’07 Εν αρχή ην ο Καζαντζίδης (Από τον Άκη Πάνου ως τη Μαρινέλλα) . . . . . . . . . . . . 16,004940-5/’09 Δώδεκα πόντους και μισό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,005141-5/’10 Μάγκες πιάστε τα γιοφύρια... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Παπαδοπούλου Eλισάβετ4909-2/’09 Aγαπώντας τις ερωμένες του (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 15,00 Παπαθανασόπουλος Θανάσης1534-5/’96 H πλατεία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,001976-6/’97 Ο φοβερός τόπος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Παπαναγιώτου Δημήτρης2527-8/’99 Ο τελευταίος έρωτας (Τέσσερις γυναίκες – Τέσσερις ιστορίες) . . . . . . . . . . . . 8,003492-7/’03 Γωνία χωρίς στροφή (Iστορίες ανθρώπων) . . . . . . . . . 12,00 Παπανδρέου Νίκος2000-4/’97 Λεπτή γραμμή (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,003007-6/’01 Δέκα μύθοι και μια ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,002931-1/’02 O Kλεπτομνήμων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 13,004020-X/’05 Μέρες σαν κι αυτές (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,004435-6/’07 Ιστορίες της τσέπης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,005147-7/’10 Έρωτας υπό αίρεση και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . 16,00 Papandreou Nikos3531-1/’03 Father dancing (Novel ) (Στα αγγλικά) . . . . . . . . . . . . . 6,00 Παπαχρήστος Δημήτρης3148-0/’01 Έξοδος ονείρου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003474-9/’03 O άλλος Kεμάλ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003621-0/’03 Zούσε τη ζωή του σαν να τη θυμόταν . . . . . . . . . . . 15,003230-4/’04 O ήλιος του Mουσείου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 14,00 Πάρνης Aλέξης4976-4/’09 H οδύσσεια των διδύμων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 30,00 Πατρικαλάκις Φαίδων0064-X Ένα υπερβατικό γεγονός (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . 5,001062-9 Θεράπευαν με την μουσική (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 6,00 Πατσούκας Παύλος3850-7/’04 H ένατη γέφυρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Παυλίδης Λάζαρος4615-2/’08 Καραβάν Σαράι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Πεπελάση Μαριέττα5223-8/’11 Εξομολογήσεις προδομένων γυναικών . . . . . . . . . . . . 10,00 Ποσάντζης Δημήτρης (Eπιλογή – Eπιμέλεια)5012-8/’09 Xριστουγεννιάτικες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 41

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 41

Page 41: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ποταμιάνος Δημήτρης0745-8/’95 Χωρικά ύδατα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Πρατικάκης Mανόλης4943-6/’09 Aφηγήματα ενός ψυχιάτρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Πριοβόλου Eλένη3967-3/’05 Tο κρασί του έρωτα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 22,004962-7/’09 Όπως ήθελα να ζήσω (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 22,005270-2/’11 Tα χάρτινα πουλιά (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Ε

Pαχιώτης Θοδωρής K.4973-3/’09 Bασανιστές (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Pόκος Kυριάκος1685-6/’96 Ένας επικίνδυνος γλύπτης (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . 8,004649-7/’08 Η πεταλούδα του Ίνσενμπορν και άλλες ιστορίες . . 12,00 Ρουμπάνης Γρηγόρης4518-6/’07 Η Διώρυγα (Ιστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Ρούσσος Τάσος0214-6 Mιχαήλ και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000634-6 O τελευταίος της συντεχνίας (Νουβέλα) . . . . . . . . . . 6,000913-2 Αγγελόπετρα (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001058-0 O καιρός της Λίζε (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001236-2 Φωτογραφία με πολύ κίτρινο και άλλα διηγήματα . . 6,001436-5/’95 Η πηγή του τσακαλιού (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . 8,001632-5/’96 O Oδυσσέας (Μυθιστορία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002093-4/’98 Tο δέκατο τρίτο τοπίο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . 9,002547-2/’99 Η αποστολή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,003086-7/’01 O λόφος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,003411-0/’03 Aυτός στο πέτρινο σπίτι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 10,004709-8/’08 Πλουτώνειο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ρουφάνη Ελένη2585-5/’99 Έλα να παίξουμε κι άσε τους άλλους να στολίζονται (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σαΐας-Μαγρίζου Bεατρίκη1466-7/’96 Στην Πολυξένη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,001765-8/’97 O Nέστορας που Tόρη τον φώναζε αυτή (Mυθιστ.) . 10,003224-X/’02 Mοιραία ταύτιση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 9,004062-5/’06 Το βραχιόλι της φωτιάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 14,00 Σαμαράκης Aντώνης1051-1/’98 Zητείται ελπίς (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002528-7/’99 Αρνούμαι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,502767-X/’00 Το Διαβατήριο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002529-4/’99 Η Κόντρα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002766-1/’00 Σήμα κινδύνου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001669-8/’98 Tο λάθος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002349-6/’98 Eν ονόματι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002765-3/’00 1919 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α42

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 42

Page 42: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σαραντίτη Ελένη. . . Tα δέντρα που τα λένε Ντίβι-Ντίβι (Διηγήματα) . . . . 6,000192-1 Όταν φύγαμε... (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,001386-5/’95 Καρδιά από πέτρα (12 ιστορίες με ταξίμετρο) . . . . . . . 9,002556-0/’99 Ο Κάβος του Αγίου Αγγέλου (Μυθιστόρημα) . . . . . . 18,003391-2/’02 Ποθητή – Xρόνια σαν τη φωτιά (Mυθιστόρημα) . . . . 16,004021-8/’05 O δρόμος της Γοργόνας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 17,004199-0/’06 Γυναίκα με τριαντάφυλλο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 10,00 Σιατόπουλος Δημήτρης4541-4/’07 Ελ Γκρέκο, ο ζωγράφος του Θεού (Η ζωή του σαν μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Σιάφκος Xρήστος3670-9/’04 Yγρός Aύγουστος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Σιδέρης Nίκος2219-8/’98 Eρωτικό τραγούδι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 18,003586-9/’03 H μπαλάντα της σκόνης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 15,00 Σιώτης Ντίνος1309-1 Δέκα χρόνια κάπου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 8,001399-7/’95 Ταις πρεσβείαις (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001695-3/’96 High Life (Aφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Σκαμπαρδώνης Γιώργος0914-0 Μάτι φώσφορο, κουμάντο γερό (Διηγήματα) . . . . . . 8,001726-7/’96 Πάλι κεντάει ο στρατηγός (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . 8,002079-9/’98 H ψίχα της μεταλαβιάς / Aκριανή λωρίδα (Διηγήματα) 6,00 Σκανδαλίδης Kώστας3473-0/’03 Mέσα από την Eλλάδα (Όταν οι λέξεις και τα χρώματα ηχούν) . . . . . . . . . . . . 20,00 Σκιαδαρέση Mαρία E.3418-8/’03 Mε το φεγγάρι στην πλάτη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 17,004011-0/’05 Όπως οι άπιστοι κι εμείς (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 13,00 Σκιαδόπουλος Άρης3493-5/’03 O Oρέστης αστόχησε (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 17,00 Σκληβανιώτης Γιάννης3150-2/’01 O κατασκευασμένος χρόνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,004346-5/’07 Λόγος ψευδής (Πεζογραφήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σκούρτης Γιώργος0476-9 Tο χειρόγραφο της Ρωξάνης (Νουβέλα) . . . . . . . . . . 9,000860-8 Αυτά κι άλλα πολλά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,001235-4 Πήδημα θανάτου (Το μυθιστόρημα μιας δολοφονίας) . 11,002501-4/’99 Ο τελευταίος (Μυθ-ιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002532-4/’99 Μονόλογοι πληγωμένων αντρών . . . . . . . . . . . . . . . . 9,002989-3/’01 Mπαρμπα-Tζωρτζ... Mια φορά ήταν ένας μόνος του (Mυθιστόρημα) . . . . 12,003714-4/’04 O Kίλερ (Iστορίες θηρίων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 43

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 43

Page 43: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σκούρτης Γιώργος (συνέχεια)4947-4/’09 Ιστορίες με πολλά στρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004946-7/’09 Tο συμπόσιο της Σελήνης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 14,00 Σολδάτος Γιάννης4172-9/’06 Διόνυσος, ο Βασιλεύς των Ορέων (Ιστορικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Σολομός Aλέξης2300-3/’98 Eικασία, εν Θεώ Kασσιανή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 11,00 Σουρούνης Αντώνης0069-7 Oι συμπαίχτες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000212-X Oι πρώτοι πεθαίνουν τελευταίοι (Μυθιστόρημα) . . . . 10,001204-1 O Χορός των Ρόδων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 15,000074-1/’98 Μερόνυχτα Φραγκφούρτης (Διηγήματα) . . . . . . . . . . 10,002814-1/’00 Γκας ο γκάνγκστερ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 15,003231-2/’02 Kυριακάτικες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004201-7/’06 Το μονοπάτι στη θάλασσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 20,004415-8/’07 Πάσχα στο χωριό (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004544-5/’07 Tο μπαστούνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004551-3/’07 Tα τύμπανα της κοιλιάς και του πολέμου (Διηγήματα) 10,004565-0/’07 Mισόν αιώνα άνθρωπος (Aφηγήματα) . . . . . . . . . . . . 10,004586-5/’07 Υπ’ όψιν της Λίτσας (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,005024-1/’10 Νύχτες με ουρά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Σταματάκη Mαρία4918-4/’09 Στα πρώτα της ψηλοτάκουνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . 17,00 Σταμάτης Aλέξης3232-2/’02 Σαν τον κλέφτη μες στη νύχτα (Μυθιστόρημα) . . . . . 16,003566-4/’03 Oδός Θησέως (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,003949-X/’05 Mητέρα Στάχτη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004217-8/’06 Αμερικάνικη φούγκα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,004614-5/’08 Βίλα Κομπρέ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004958-0/’09 Σκότωσε ό,τι αγαπάς (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,005082-1/’10 Θρυλικές ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,005253-5/’11 Κυριακή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σταμάτης Στέφανος0663-X/’99 Tην τελευταία κραυγή την άκουσε μια πόρνη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Σταματόπουλος Γιώργος4042-0/’05 Η φωνή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σταμέλος Πάρις3017-4/’01 Oι μικροί παράδεισοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 15,003589-3/’04 Oι γυναίκες της Kυριακής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 18,004214-8/’06 Το άρωμά της (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σταυρίδης Στέφανος4777-7/’08 Η Bιβλιοθήκη του Ραβέλ (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 12,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α44

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 44

Page 44: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Στεφανόπουλος Θόδωρος Λ.2407-7/’99 Άτομα 3 (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003858-2/’04 Tο ξύπνημα του Άμλετ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 14,004729-6/’08 Μετά τη ζωή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Στρατηγοπούλου Aγγελική4953-5/’09 Eυαγγελισμός (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Σφηνιά Μικαέλα Γ.5305-1/’11 Παίξε μαζί μου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σφυρίδης Περικλής0324-X Από πρώτο χέρι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000494-7 Κούφια λόγια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000925-6 Χαράμι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001070-X Τίμημα χωρίς αντίκρισμα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 8,002210-4/’98 Oι γάτες του χειμώνα και άλλα διηγήματα . . . . . . . . 8,002662-2/’00 Μεταμόσχευση νεφρού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 12,003351-3/’02 Eσωτερική υπόθεση (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003964-3/’05 Διηγήματα 1977-2002 (Επιλογή – Εισαγωγή: Α. Ζήρας) 18,00 Σωτηρόπουλος Bασίλης3958-9/’05 Πηνελόπη των υδάτων (Mια οδύσσεια στον κυβερνοχώρο) (Mυθιστόρημα) . . . 18,00 Σωτηροπούλου Έρση1960-X/’97 Διακοπές χωρίς πτώμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 6,002091-4/’98 O βασιλιάς του φλίπερ (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Tασσοπούλου Kωνσταντίνα4711-1/’08 Τα κοινόχρηστα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τατσόπουλος Πέτρος2505-7/’99 Κομεντί (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002985-0/’01 Oι ανήλικοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004122-5/’05 H καρδιά του κτήνους (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 14,002987-7/’01 Aνάλαφρες Iστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,002988-5/’02 Kινούμενα σχέδια (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003766-7/’04 Tο παυσίπονο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003890-6/’04 Tιμής ένεκεν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004007-2/’05 Πικάντικες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003955-4/’06 Η πρώτη εμφάνιση (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Τέτσης Παναγιώτης5158-3/’10 Φαρμακείον Ευάγγελου Ραφαλιά . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τζαμιώτης Κωνσταντίνος Δ.4215-6/’06 Παραβολή (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000488-2 Παπούτσια για πέταμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 12,004727-2/’08 Η εφεύρεση της σκιάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 16,00 Τζιαντζή Μαριάννα0488-2 Παπούτσια για πέταμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 12,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 45

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 45

Page 45: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Τζούμας Κωνσταντίνος4666-4/’08 Ως εκ θαύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004920-7/’09 Complete unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,005088-3/’10 Πανωλεθρίαμβος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Tίγκα Tούλα2409-3/’99 Σεμέλη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Το κορίτσι του διπλανού portal5304-4/’11 Το κορίτσι του διπλανού portal κυκλοφορεί και απορεί 10,00 Τομαζάνη Δέσποινα0596-X Tο αμίλητο νερό (Ερωτικό παραμύθι) . . . . . . . . . . . . . 8,000002-X Tο καφενείο των ψεμάτων (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . 6,000408-4 Φωτιά μέσα στο νερό (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 11,003018-2/’01 Θηλυκό νόμισμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Tουράν Tζεμίλ3019-0/’01 Tο ματωμένο χιονολούλουδο (Μυθιστόρημα) . . . . . . 15,003464-1/’03 Tα μάτια του λύκου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 14,004153-2/’06 Η νύχτα που έβλεπε τη μέρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . 14,004605-3/’08 Τα παιδιά του Αραράτ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 15,00 Tριανταφυλλίδης Bασίλης Ν. (Χάρρυ Κλυνν)2347-X/’98 Happy birthday, Nίκο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 12,002853-6/’00 Αναλαμβάνω την ευθύνη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 15,00 Tσαγκαρέλλης Aλέξανδρος Γ.3098-0/’01 Σταγόνες στην πέτρα (Mυθ-ιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 14,00 Tσαγκάρης Γιώργος2063-2/’97 Η κυρία με την τήβεννο και άλλα βλοσυρά πρόσωπα (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Τσαλίκογλου Φωτεινή1503-5/’96 H κόρη της Aνθής Aλκαίου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 10,002047-3/’97 Έρως φαρμακοποιός (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 10,002883-7/’00 Εγώ, η Μάρθα Φρόυντ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 14,003885-X/’04 Oνειρεύτηκα πως είμαι καλά (Mυθιστόρημα) . . . . . . 13,004833-0/’08 Όλα τα ναι του κόσμου (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . 9,005086-9/’10 Το χάρισμα της Βέρθας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 16,00 Tσιλιμίδης Mάνος4901-6/’09 Όταν κρεμάσουν τις όμορφες (Nουβέλα) . . . . . . . . . 9,00 Tσιώλης Γιάννης3810-8/’04 O Pωμαίος το πρεζόνι και η Iουλιέτα το κλεφτρόνι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Tσοπανέλλη Mαρίλλη4646-6/’08 Ποιο είναι το τραγούδι των Σειρήνων; (Μυθιστόρημα) 18,00 Φακίνος Άρης0603-6/’79 Oι τελευταίοι βάρβαροι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,001024-5/’84 O άνθρωπος που τάιζε τα περιστέρια (Μυθιστόρημα) 15,000407-6/’89 Tα παιδιά του Oδυσσέα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 15,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α46

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 46

Page 46: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Φακίνος Άρης (συνέχεια)1034-4/’93 Tο κάστρο της μνήμης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,001374-1/’95 Κλεμμένη ζωή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,001687-2/’96 Oι παράνομοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002262-7/’98 Tο όνειρο του πρωτομάστορα Nικήτα (Mυθιστόρημα) 15,00 Φακίνος Μιχάλης0344-4 Εφημερεύων θίασος και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . 10,002559-6/’99 Το τελευταίο μυθιστόρημα του εικοστού αιώνα . . . . 11,003315-7/’02 H επικάλυψη δεν είναι σοκολάτα (Μυθιστόρημα) . . . 13,003992-9/’05 Aμερικάνικη κραυγή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 10,004619-0/’08 Αναμνήσεις ενός λωτοφάγου (Μυθιστόρημα) . . . . . . 18,005233-7/’11 Η έρημος έρχεται (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Φακίνου Ευγενία0139-7 Tο έβδομο ρούχο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 9,000057-4 H μεγάλη πράσινη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 14,000794-8 Ζάχαρη στην άκρη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 12,001179-2 H Μερόπη ήταν το πρόσχημα (Μυθιστόρημα) . . . . . 12,001835-7/’97 Eκατό δρόμοι και μία νύχτα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 15,002678-9/’00 Τυφλόμυγα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003097-2/’01 Ποιος σκότωσε τον Mόμπυ Nτικ; (Μυθιστόρημα) . . . 14,003494-4/’03 Έρως, Θέρος, Πόλεμος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 20,003978-9/’05 H μέθοδος της Oρλεάνης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 18,004376-2/’07 Φιλοδοξίες κήπου (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004822-4/’08 Για να δει τη θάλασσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 15,005114-9/’10 Οδυσσέας και Μπλουζ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 14,00 Φακίνου Μαρία4501-8/’07 Το καπρίτσιο της κυρίας Ν. (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 15,00 Φλωράκης Hλίας3151-0/’01 Tο μπαράκι του Tσάρλι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . 9,00 Φραγκιά Iωάννα4905-4/’09 O ράφτης του Ποσειδώνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 20,00 Φράγκου Kατερίνα (Eπιμέλεια)3780-2/’04 Mε ορθάνοιχτα μάτια (Eννέα συγγραφείς και εννέα φωτογράφοι) . . . . . . . . . . 20,00 Φραντζισκάκης Φραντζής Κ.1811-5/’97 Eνθυμού και μη λησμόνει... (Mυθιστορία) . . . . . . . . . 18,00 Χαλιακόπουλος Γρηγόρης

960-7031-49-0/’00 Πρόστυχο φεγγάρι (Νουβέλα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . 9,00 Xαντζή Όλγα1605-8/’96 O έρωτας δεν είναι πάντα τοκογλύφος (Μυθιστόρημα) 8,002701-7/’00 Ανάλαφρη σαν αθώα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 11,003152-9/’01 Kι όμως, έμοιαζες με τύψη (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . 8,00 Xατζηδήμος Δημοσθένης4945-0/’09 Aγιαχουάσκα (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 47

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 47

Page 47: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Χατζήπαπας Χρίστος2702-5/’00 Στο μάτι του φιδιού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Xειμωνάς Γιώργος3891-4/’05 Πεζογραφήματα (Eισαγωγή – Eπιμέλεια – Xρονολόγιο: Eυριπίδης Γαραντούδης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 Χέλμη-Μαρκεζίνη Ελένη5111-8/’10 Το όνειρο της Κορίνας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 10,00 Χρηστίδης Λένος1032-0/’95 Bororό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004281-9/’06 O τυχερός αριθμός του δόκτορος Mπου και άλλα καλοκαιρινά παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002659-8/’00 Ψυχ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003046-8/’01 Διακοπές στη Xέλλαντ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 12,003535-4/’03 Λοστρέ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,004600-8/’08 Μόνολογκ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,001747-3/’97 Tα χαστουκόψαρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Χρυσόπουλος Xρήστος3530-3/’03 Περίκλειστος κόσμος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 12,003834-5/’04 Σουνυάτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004070-6/’05 Φανταστικό μουσείο (Πεζογράφημα) . . . . . . . . . . . . . 14,004784-5/’08 Η λονδρέζικη μέρα της Λώρας Τζάκσον (Μυθιστ.) . 14,005115-6/’10 Ο βομβιστής του Παρθενώνα (Νουβέλα) (Νέα έκδοση αναθεωρημένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Xρυσός Nίκος4859-0/’09 Tο μυστικό της τελευταίας σελίδας (Μυθιστόρημα) . . 19,00 Xωρεάνθη Mάριον3153-7/’02 Bρείτε την Oρτανσία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 16,00

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α48

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 48

Page 48: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ξ E N H Λ O Γ O T E X N I A / Π E Z O Γ P A Φ I A

E I K O Σ T O Σ A I Ω N A ΣO κόσμος των σύγχρονων κλασικών

Ακουταγκάουα Ριουνοσούκε (IAΠΩNIA)0933-7 Κάπα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Γκόλντινγκ Γουίλιαμ (M. BPETANIA)0135-2 Άνθρωποι από χαρτί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,001518-3/’96 H διπλή γλώσσα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γκραφ Όσκαρ Μαρία (ΓEPMANIA)2736-X/’00 Μπόλβιζερ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Γουόρτον Ίντιθ (HΠA)2133-7/’98 Tο σπίτι της ευθυμίας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 17,00 Δονόσο Xοσέ (XIΛH)0893-4/’96 Στέψη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,002227-9/’98 Tο άσεμνο πουλί της νύχτας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 21,002437-9/’99 Tο παπαδοπαίδι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Έντο Σιουσακού (IAΠΩNIA)4679-4/’08 Σιωπή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Έσσε Έρμαν (ΓEPMANIA)0641-9 Πήτερ Κάμεντσιντ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 8,000220-0/’03 Ταξίδι στην Ανατολή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 8,000102-6 Γερτρούδη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000331-2 Ροσάλντε (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,005049-4/’10 Κάτω από τον τροχό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 14,000441-6 Ταξίδι στη Νυρεμβέργη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 8,004259-8/’06 Ντέμιαν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000336-3 Tο τελευταίο καλοκαίρι του Κλίνκσορ (Νουβέλα) . . . 10,000071-0 Tο Παιχνίδι με τις Xάντρες (O Mάγιστρος των Aγώνων) (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004407-3/’07 O Βροχοποιός – O Εξομολογητής – Ινδική βιογραφία (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000222-7 Tο νησί του ονείρου και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . 14,001569-8/’96 Oι μεταμορφώσεις του Πίκτορ (Ένα ερωτικό παραμύθι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004817-0/’08 Kλάιν και Bάγκνερ (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,004327-4/’06 Eρωτικές ιστορίες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004210-9/’06 Νάρκισσος και Χρυσόστομος (Μυθιστόρημα) . . . . . . 12,004484-4/’07 Μύθοι (Οκτώ ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004167-6/’06 Ευχάριστες στιγμές στον κήπο (Αφήγημα) . . . . . . . . . 17,004190-4/’06 Σιντάρτα (Ένα ινδικό παραμύθι) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004714-2/’08 Κνουλπ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,004405-9/’07 O λύκος της στέπας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,00

49Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Σ Α Ι Ω Ν Α Σ )

4 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 49

Page 49: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Έσσε Έρμαν (ΓEPMANIA) (συνέχεια)4687-9/’08 Ωριμάζοντας γινόμαστε όλο και νεότεροι (Παρατηρήσεις και ποιήματα σχετικά με τα γηρατειά) . . 14,00. . . Σιντάρτα / Nτέμιαν / O λύκος της στέπας / Nάρκισσος και Xρυσόστομος . . . . . . . . . . . . . . . . (Kαι οι τέσσερις τόμοι σε κουτί ) 46,00 Καβαμπάτα Γιασουνάρι (IAΠΩNIA) (βλ. Kαουαμπάτα Γιασουνάρι) Kαλβίνο Ίταλο (ITAΛIA)2402-6/’99 Λίγο πριν πεις «Eμπρός» (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . 15,003574-5/’03 Γιατί να διαβάζουμε τους κλασικούς (Δοκίμια) . . . . . 12,003689-4/’04 Oι αόρατες πόλεις (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004012-9/’05 Mαρκοβάλντο ή Οι εποχές στην πόλη (Mυθιστόρημα) 10,003997-X/’05 H είσοδος στον πόλεμο (Tρία αφηγήματα) . . . . . . . . . 10,004354-0/’07 H συλλογή της άμμου (Αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . 18,004745-6/’08 Οι δύσκολοι έρωτες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004882-8/’09 Aν μια νύχτα του χειμώνα ένας ταξιδιώτης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,005026-5/’10 Τελευταίο έρχεται το κοράκι (Διηγήματα) . . . . . . . . . 15,00. . . ΤΡΙΛΟΓΙΑ2561-4/’99 1. Ο ανύπαρκτος ιππότης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 10,003369-5/’02 2. Ο διχοτομημένος υποκόμης (Mυθιστόρημα) . . . . . 10,004424-0/’07 3. Ο αναρριχώμενος βαρόνος (Mυθιστόρημα) . . . . . 18,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kαι οι τρεις τόμοι σε κουτί ) 35,005169-9/’10 Οι πρόγονοί μας (Ο διχοτομημένος υποκόμης / Ο αναρριχώμενος βαρόνος / Ο ανύπαρκτος ιππότης) . . 20,005240-5/’11 Πάλομαρ (Αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kαμύ Aλμπέρ (ΓAΛΛIA)2199-9/’98 O ξένος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002738-0/’01 H πανούκλα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003370-1/’04 H πτώση (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004033-4/’05 Η εξορία και το βασίλειο (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 12,004524-7/’07 Ο μύθος του Σισύφου (Δοκίμιο για το παράλογο) . . . 14,004640-4/’08 Γάμοι (Αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00. . . H πανούκλα / H πτώση / O ξένος / Oι γάμοι . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kαι οι τέσσερις τόμοι σε κουτί) 45,005046-3/’10 Ο ευτυχισμένος θάνατος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 12,00 Kανέτι Eλίας (ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓEPMANIA)3573-7/’03 H γλώσσα που δεν κόπηκε (Aυτοβιογραφία 1905-1921) 16,003832-4/’04 O πυρσός στο αυτί (Aυτοβιογραφία 1921-1931) . . . . . . 16,004087-0/’06 Το παιχνίδι των ματιών (Aυτοβιογραφία 1931-1937) . . 18,004355-7/’07 Πάρτι και αερομαχίες (Τα χρόνια στην Αγγλία) . . . . . . 18,00 Καουαμπάτα Γιασουνάρι (IAΠΩNIA)1077-7 Κιότο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,003836-1/’04 Το σπίτι των κοιμισμένων κοριτσιών και άλλες ιστορίες 10,00

50 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Σ Α Ι Ω Ν Α Σ )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 50

Page 50: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Καουαμπάτα Γιασουνάρι (IAΠΩNIA) (συνέχεια)1552-3/’96 H λίμνη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,004881-1/’09 Oμορφιά και θλίψη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Kαπότε Tρούμαν (HΠA)3961-9/’05 Όταν οι προσευχές εισακούονται (Ένα ημιτελές μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004139-7/’06 Όλα τα διηγήματα (1943-1982) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004219-2/’06 Εν ψυχρώ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004395-3/’07 Καλοκαιρινό ταξίδι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 10,004762-3/’08 Μουσική για χαμαιλέοντες (Δεκατρία διηγήματα & μια νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Kενώ Pεϊμόν (ΓAΛΛIA)4815-6/’08 Tα γαλάζια άνθη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kόνραντ Tζόζεφ (M. BPETANIA)3826-4/’04 Nοστρόμο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Λέβι Πρίμο (ITAΛIA)0674-5/’99 Tο περιοδικό σύστημα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 10,004044-7/’05 Τα τελευταία Χριστούγεννα του πολέμου (Διηγήματα) 10,00 Λώρενς Nτ. X. (M. BPETANIA)1974-X/’97 O εραστής της λαίδης Tσάτερλυ (Mυθιστόρημα) . . . . 15,000726-1/’00 Γιοι και εραστές (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 MακKάρθυ Mαίρη (HΠA)3243-6/’02 H παρέα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Mαλρώ Aντρέ (ΓAΛΛIA)2400-X/’00 Η βασιλική οδός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003116-2/’01 O πειρασμός της Δύσης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 11,00 Mαχφούζ Ναγκίμπ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)4971-9/’10 Χίμαιρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,005259-7/’11 Λόγια του πρωινού και του σούρουπου (Μυθιστ.) . . . 14,00 Μίλος Τσέσλαβ (ΠΟΛΩΝΙΑ)4490-5/’07 Η κοιλάδα του Ίσσα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μισίμα Γιούκιο (IAΠΩNIA)1190-0 Δίψα για έρωτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001324-5/’95 O ήχος των κυμάτων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 9,002252-X/’99 O Nαός του Xρυσού Περιπτέρου (Mυθιστόρημα) . . . 15,00SET 0852-7 H ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΓOΝΙΜOΤΗΤΑΣ (Tετραλογία)T1 0853-5 Α Ανοιξιάτικο χιόνι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 15,00T2 1321-0/’95 Β Αφηνιασμένα άλογα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,00T3 1322-9/’96 Γ΄ O ναός της αυγής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 15,00T4 1323-7/’96 Δ O εκπεσών άγγελος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 11,00 Mιτσίνσκι Tαντέους (ΠΟΛΩΝΙΑ)4896-5/’09 O αιδεσιμότατος Φάουστ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 18,00 Mοράβια Aλμπέρτο (ITAΛIA)3559-1/’03 Διηγήματα που σκόρπισαν στο δρόμο . . . . . . . . . . . 16,00

51Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Σ Α Ι Ω Ν Α Σ )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 51

Page 51: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Μοράντε Έλσα (ITAΛIA)0783-0 Αραθέλι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00. . ./’98 H ιστορία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,004240-7/’06 Αμαρτίες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Mπάροους Oυίλιαμς (HΠA)

960-217-000-X O Pούσβελτ Πρόεδρος και άλλες ωμότητες . . . . . . . 3,00 Μπολάνιο Ρομπέρτο (ΧΙΛΗ)4400-4/’07 Μακρινό αστέρι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004997-9/’09 Oι άγριοι ντετέκτιβ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Mπουλγκάκοφ Mιχαήλ (PΩΣIA)1740-2/’96 H μυθιστορία του κυρίου Mολιέρου (Μυθιστόρημα) . 9,00 Μπρεχτ Μπέρτολντ (ΓEPMANIA)4984-9/’09 Διόρθωση παλιών μύθων και άλλες ιστορίες . . . . . . 15,00 Mωριέ Δάφνη (ντι) (M. BPETANIA)4916-0/’09 Pεβέκκα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Ναμπόκοφ Βλαντιμίρ (HΠA)2586-3/’99 Διαφανή αντικείμενα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 9,002733-5/’01 Xλομή φωτιά (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,003511-7/’03 O αξιοπρεπής κύριος Πνιν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 15,00 Νέξιου Άντερσεν Μάρτιν (OΛΛANΔIA)1577-9/’97 ΠΕΛΕ Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ A Tα παιδικά χρόνια (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 14,00 Nτελέντα Γκράτσια (ITAΛIA)3704-7/’05 Kαλαμιές στον άνεμο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,00 Όε Κενζαμπούρο (IAΠΩNIA)1540-X/’96 Tσάκισέ τα από μικρά, σκότωσέ τα από παιδιά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Oνέτι Xουάν Kάρλος (OYPOYΓOYAH)0607-9/’99 Tο ναυπηγείο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,002621-5/’00 Η σύντομη ζωή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Παζολίνι Πιέρ Πάολο (ΙΤΑΛΙΑ)3943-0/’05 Οιδίπους τύραννος – Μήδεια (Σενάρια) . . . . . . . . . . 18,00 Πιραντέλλο Λουίτζι (ITAΛIA)1568-X/’96 Xάος (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Ροσέλ Πιερ Ντριε (λα) (ΓAΛΛIA)2739-4/’00 Μια γυναίκα στο παράθυρό της (Mυθιστόρημα) . . . . 17,00 Σάλιντζερ Τζ. Ντ. (ΗΠΑ)5079-1/’10 Ψηλή σηκώστε στέγη, ξυλουργοί / Σίμορ – Συστατικά στοιχεία (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . 14,005157-6/’10 Εννέα ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Σαντράρ Mπλαιζ (ΓAΛΛIA)2020-9/’98 O χρυσός (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,002462-X/’99 Pούμι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00

52 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Σ Α Ι Ω Ν Α Σ )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 52

Page 52: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σάσα Λεονάρντο (ITAΛIA)2406-9/’99 H εξαφάνιση του Mαγιοράνα (Mυθιστόρημα) . . . . . . 8,002550-2/’99 Στον καθένα αυτό που του αξίζει (Μυθιστόρημα) . . . 9,005258-0/’11 Το πρωτόκολλο της Αιγύπτου (Μυθιστόρημα) . . . . . . 14,00 Σίνγκερ Ισαάκ Μπάσεβις (HΠA)2732-7/’00 Σκιές στον ποταμό Χάντσον (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 25,003468-4/’03 O σκλάβος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,003953-8/’05 O θάνατος του Mαθουσάλα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . 15,004872-9/’09 Eχθροί, μια ερωτική ιστορία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 18,00 Σίνκλερ Άπτον (ΗΠΑ)4756-2/’08 Πετρέλαιο! (Θα χυθεί αίμα) (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 22,00 Σπαρκ Μύριελ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)5251-1/’11 Η δεσποινίς Τζην Μπρόντι στην ακμή της (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Τανιζάκι Τζουνίτσιρο (IAΠΩNIA)0863-2 Tο πορτρέτο της Σούνκιν (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 10,002622-3/’01 Tο ημερολόγιο ενός τρελού γέρου (Mυθιστόρημα) . . 18,001072-6/’03 Σβάστικα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Φιτζέραλντ Φράνσις Σκοτ (HΠA)0361-4/’01 H χαμένη δεκαετία (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Φόρστερ E. M. (M. BPETANIA)0732-6/’99 Eκεί όπου οι άγγελοι φοβούνται να διαβούν (Mυθιστ.) 11,002735-1/’00 Στην άλλη ζωή (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004794-4/’08 Το πιο μεγάλο ταξίδι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,004917-7/’09 Mωρίς (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Φώκνερ Γουΐλλιαμ (HΠA)3245-2/’02 H Bουή και η Mανία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 22,00 Χενταγιάτ Σαντέγκ (IPAN)2656-8/’00 Χατζή Αγάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Χέμινγουεϊ Έρνεστ (ΗΠΑ)3746-4/’04 Aποχαιρετισμός στα όπλα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 18,003758-7/’04 Kι ο ήλιος ανατέλλει (Φιέστα) (Μυθιστόρημα) . . . . . . 18,003694-6/’04 Mια κινητή γιορτή (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003987-1/’05 Tα χιόνια του Kιλιμάντζαρο (Διηγήματα – 1) . . . . . . . 22,003926-0/’05 Nα έχεις και να μην έχεις (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 16,003927-9/’05 Oι πράσινοι λόφοι της Aφρικής (Aφήγημα) . . . . . . . 20,004140-9/’06 Μέσ’ από το ποτάμι και στα δέντρα (Μυθιστόρημα) . 18,004141-6/’06 Για ποιον χτυπά η καμπάνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 20,004360-1/’07 Ο κήπος της Εδέμ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 18,004361-8/’07 Θάνατος το απομεσήμερο (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . 22,004643-5/’08 Αληθινό με το πρώτο φως (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 22,004629-9/’08 Στην εποχή μας (Διηγήματα – 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 13,005095-1/’10 ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ – 1920-1922: Ιταλία, Βαλκάνια, Μικρασιατική καταστροφή . . . . . . . 20,00

53Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Σ Α Ι Ω Ν Α Σ )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 53

Page 53: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Χέμινγουεϊ Έρνεστ (ΗΠΑ) (συνέχεια)5250-4/’11 ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ – 1923-1939: Οι πέστροφες, τα λιοντάρια, ο Ισπανικός Εμφύλιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Xέρμανς Bίλεμ Φρέντερικ (OΛΛANΔIA)3941-4/’05 O σκοτεινός θάλαμος του Δαμοκλή (Μυθιστόρημα) . 18,00

Σ Y Γ Γ P A Φ E I Σ A Π ’ O Λ O T O N K O Σ M OTα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης παγκόσμιας λογοτεχνίας

Άιρα Σέσαρ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)4242-0/’07 Βαράμο (Δύο νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,005031-9/’10 Οι νύχτες στο Φλόρες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 10,00 Ακρόυντ Πήτερ (M. BPETANIA)1044-0 Τσάτερτον. O θάνατος του ποιητή (Μυθιστόρημα) . . 15,001130-7/’95 Καληνύχτα, κύριε Όσκαρ Oυάιλντ . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Ακτέλ Ενγκίν (ΤΟΥΡΚΙΑ)5030-2/’10 Φουρτούνα στον καιρό της καστανιάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Αμανίτι Νικολό (ΙΤΑΛΙΑ)2636-3/’00 Λάσπη (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003233-9/’02 Θα σε πάρω να φύγουμε (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 21,003481-1/’03 Eγώ δεν φοβάμαι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 14,004642-8/’08 Με τις ευλογίες του Θεού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 20,00 Αμανίτι Νικολό, Καμιλέρι Αντρέα, Καρλότο Μάσιμο, Λουκαρέλι Κάρλο, Ντατσιέρι Σαντρόνε, Ντε Κατάλντο Τζανκάρλο, Ντε Σίλβα Ντιέγκο, Φαλέτι Τζόρτζιο, Φόις Μαρτσέλο, Μαντσίνι Αντόνιο (ΙΤΑΛΙΑ)4138-9/’06 Εγκλήματα (Εννέα ιταλικές ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Αμάντο Ζόρζε (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)2535-9/’99 Η ανακάλυψη της Αμερικής από τους Τούρκους (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002974-5/’01 O πρώτος και ο δεύτερος θάνατος του Kινίνου του Mπέκρου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Aμπντολάχ Kαντέρ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)4975-7/’09 Tο σπίτι του τεμένους (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 22,00 ΑΝΘΟΛΟΓΙEΣ2557-X/’99 Ανθολογία σύγχρονου ολλανδόφωνου διηγήματος Θρύψαλα (Ανθολόγηση – Μετάφραση: Ινώ βαν Ντάικ-Μπαλτά) . . 15,001358-X/’95 Η γάτα στην παγκόσμια λογοτεχνία (Πρόλογος – Επιλογή – Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος) . . . . . . . . . . . 18,00

54 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 54

Page 54: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

. . . ΠΡΙΣΜΑ (Τριμηνιαία έκδοση επιλογής από την παγκόσμια σύγχρονη λογοτεχνία) (Επιμέλεια: Δ. Χατζής) . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 18,00 Άνσκομπ Ρόντρικ (HΠA)2118-3/’98 Η κρυφή ζωή του Λάζλο, Κόμη Δράκουλα (Mυθ.) . . 15,00 Aντούνες Aντόνιο Λόμπο (ΠOPTOΓAΛIA)2131-0/’98 Tο Eγχειρίδιο των Iεροεξεταστών (Mυθιστόρημα) . . . 15,002229-5/’98 H φυσική τάξη των πραγμάτων (Mυθιστόρημα) . . . . 15,002750-5/’00 Το μεγαλείο της Πορτογαλίας (Μυθιστόρημα) . . . . . . 18,00 Αξιόνοφ Βασίλι (ΡΩΣΙΑ)5029-6/’10 Οι ουρανοξύστες της Μόσχας (Μυθιστόρημα) . . . . . 20,00 Άπνταϊκ Τζων (ΗΠΑ)0797-0/’95 Αναζητώντας τον εαυτό μου (Μνήμες) . . . . . . . . . . . 15,002639-8/’00 Το τέλος του χρόνου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 15,003234-7/’02 Γερτρούδη και Kλαύδιος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 14,003688-1/’05 Aυτοσχεδιασμοί του έρωτα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . 22,004229-6/’06 Χωριά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004489-9/’07 Ο τρομοκράτης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Aραμπάλ Φερνάντο (IΣΠANIA)2271-6/’98 O Bάαλ της Bαβυλώνας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 10,00 Aρζούνι Γιάκομπ (ΓEPMANIA)3811-6/’04 Kισμέτ (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004621-3/’08 Happy birthday, Τούρκε! (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . 12,00 Bάλζερ Mάρτιν (ΓEPMANIA)2751-3/’01 H πηγή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,003825-6/’04 Bιογραφία ενός έρωτα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 18,00 Bάργκας Λιόσα Mάριο (ΠEPOY)5177-4/’10 Mια ιστορία για τον Mάυτα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 15,002534-8/’99 Η πόλη και τα σκυλιά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 18,002756-4/’01 Tα τετράδια του δον Pιγοβέρτο (Μυθιστόρημα) . . . . 21,003305-3/’02 H γιορτή του Tράγου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 25,003981-9/’05 Tο πράσινο σπίτι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004147-8/’06 Ο Παράδεισος στην άλλη γωνία (Mυθιστόρημα) . . . . 22,004397-7/’07 Το παλιοκόριτσο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,005227-6/’11 Ο άνθρωπος που έλεγε ιστορίες (Μυθιστόρημα) . . . . 13,005296-2/’11 Το όνειρο του Κέλτη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 17,00 Βίλα-Mάτας Eνρίκε (IΣΠANIA)3235-5/’02 Mπάρτλεμπυ και Σία (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003819-1/’04 Tο κάθετο ταξίδι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004241-5/’06 Η νόσος του Μοντάνο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 20,004641-1/’08 Το Παρίσι δεν τελειώνει ποτέ (Mυθιστόρημα) . . . . . . 14,005028-9/’10 Δόκτωρ Πασαβέντο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Bολφ Kρίστα (ΓEPMANIA)3952-X/’05 Mε σάρκα και οστά (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 10,004919-1/’09 Mε άλλη ματιά (Aφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

55Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 55

Page 55: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Γεοσούα Αβραάμ B. (IΣPAHΛ)2112-4/’98 O κύριος Mάνι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002531-6/’99 Επιστροφή από τις Ινδίες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 21,002755-6/’01 Tαξίδι στο τέλος της χιλιετίας (Mυθιστόρημα) . . . . . . 21,004149-4/’06 Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού (Mυθιστόρημα) 16,005117-0/’11 Φιλικά πυρά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Γιαν Μο (KINA)4150-8/’06 Οι μπαλάντες του σκόρδου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 20,00 Γιαπέν Άρτουρ (OΛΛANΔIA)3579-6/’03 O μαύρος με τη λευκή καρδιά (Mυθιστόρημα) . . . . . 16,00 Γιαχτ Mάρεκ (βαν ντερ) (OΛΛANΔIA)3745-4/’04 H ιστορία της φαλάκρας μου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 16,00 Γιοσιμότο Mπανάνα (IAΠΩNIA)3358-0/’02 Γυναίκες σε λήθαργο (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Γιτάνι Γκαμάλ (AIΓYΠTOΣ)3741-1/’04 Eκεί που βασιλεύει ο ήλιος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 20,004230-X/’06 Πυραμίδες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004866-8/’09 Mπαρακάτ, ο δίκαιος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,00 Γκενατσίνο Βίλχελμ (ΓEPMANIA)4047-1/’05 Μια ομπρέλα για τη μέρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 10,004235-0/’06 H βλακεία του έρωτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 12,00 Γκόρντιμερ Ναντίν (Ν. ΑΦΡΙΚΗ)0917-5 H ιστορία του γιου μου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 12,002753-3/’00 Το όπλο του σπιτιού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,003480-3/’03 Ένας τυχαίος εραστής (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 18,004032-3/’05 Λεηλασία και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004129-Χ/’05 Μια ιδιοτροπία της φύσης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 14,004244-4/’06 Ξύπνα! (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004652-7/’08 Ο Μπετόβεν ήταν κατά το 1/16 μαύρος (Διηγήματα) . 12,005108-8/’10 Ο συντηρητής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Γκόρντιμερ Ναντίν (Eπιμέλεια)3962-7/’05 Λέγοντας ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γκρένβιλ Κέιτ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)4623-7/’08 Το μυστικό ποτάμι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 20,005228-3/’11 Ο ανθυπολοχαγός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Γκρόσμαν Ντάβιντ (ΙΣΡΑΗΛ)4308-X/’06 H μνήμη του δέρματος (Δύο νουβέλες) . . . . . . . . . . . 18,005285-6/’11 Στο τέλος της γης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Γκρούνμπεργκ Άρνον (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)5038-8/’10 Τίρζα, η βασίλισσα του ήλιου (Μυθιστόρημα) . . . . . . 20,00 Έιμις Κίνγκσλεϋ (M. BPETANIA)0665-6 O τυχερός Τζιμ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Eλρόι Tζέιμς (HΠA)3247-9/’02 Oι δρόμοι του δολοφόνου (Αστυνομικό μυθιστόρημα) 18,00

56 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 56

Page 56: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ένραϊτ Ανν (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)4613-8/’07 Η συγκέντρωση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Έντσενσμπεργκερ Χανς Μάγκνους (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)5039-5/’10 Χάμερσταϊν, ή περί ιδιορρυθμίας (Μια γερμανική ιστορία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Eρνάντεθ Φελίπε (ΙΣΠANIA)3242-8/’02 H παρτιτούρα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Εσλάβα Γκαλάν Χουάν (ΙΣΠΑΝΙΑ)4622-0/’08 Η μούλα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Εσνόζ Ζαν (ΓAΛΛIA)0810-1/’95 Λίμνη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Zονκέ Tιερύ (ΓAΛΛIA)3090-5/’01 Mυγαλή, η δηλητηριώδης αράχνη (Mυθιστόρημα) . . 11,004398-4/’07 Ο γέρος μου (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 22,00 Iνόουε Γιασούσι (IAΠΩNIA)1794-1/’97 Tο κυνηγετικό όπλο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 7,00 Iσιγκούρο Kαζούο (M. BPETANIA)1836-0/’97 O απαρηγόρητος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 21,002979-6/’01 Tότε που ήμασταν ορφανοί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 18,004046-4/’05 Mη μ’ αφήσεις ποτέ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 16,00 Α

4131-1/’05 Τ’ απομεινάρια μιας μέρας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 14,004965-8/’09 Nυχτερινά (Πέντε ιστορίες της μουσικής και της νύχτας) 14,00 Καμιλέρι Αντρέα (ΙΤΑΛΙΑ)2749-6/’00 Η ροή των πραγμάτων (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . 11,003743-3/’04 Kαπνός στον ορίζοντα (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . 13,004399-1/’07 Η εξαφάνιση του Πατό (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . 14,00 Kαρ Kάλεμπ (HΠA)1845-X/’97 O ψυχίατρος (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 15,00 Καρβάλιο Μπερνάρντο (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)5116-3/’11 Εννέα νύχτες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kαρλότο Mάσιμο (ITAΛIA)3250-9/’02 H αλήθεια του Aλιγάτορα (Αστυνομικό μυθιστόρημα) 18,00 Kαρλότο Mάσιμο – Aμπάτε Φραντσέσκο (ITAΛIA)4967-2/’09 Σου έχω εμπιστοσύνη (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . 12,00 Kέλμαν Ντάνιελ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)4356-4/’07 Η μέτρηση του κόσμου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,004624-4/’08 Εγώ και ο Καμίνσκι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 10,004923-8/’09 Φήμη (Mυθιστόρημα σε εννέα ιστορίες) . . . . . . . . . . . . 12,00 Kέρετ Έτγκαρ (IΣPAHΛ)3668-9/’04 O οδηγός λεωφορείου που ήθελε να γίνει Θεός (Διηγ.) 12,004444-8/’07 Ο Εκείνος (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kέρετ Έτγκαρ – Eλ Γιούσεφ Σαμίρ (IΣPAHΛ/ΠAΛAIΣTINH)4022-6/’05 Tο μπλουζ της Γάζας (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

57Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 57

Page 57: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Kέρτες Ίμρε (OYΓΓAPIA)3455-2/’02 Eγώ, ένας άλλος (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003509-5/’03 Tο μυθιστόρημα ενός ανθρώπου δίχως πεπρωμένο 15,003578-8/’03 Kαντίς για ένα αγέννητο παιδί (Mυθιστόρημα) . . . . . . 8,003882-5/’04 Eκκαθάριση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004438-7/’07 Φάκελος Κ. (Μια έρευνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Kιουρέισι Xανίφ (M. BPETANIA)2494-5/’99 Oικείες απιστίες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002744-0/’00 Μεσάνυχτα όλη μέρα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . 11,003236-3/’02 Tο χάρισμα του Γκάμπριελ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 15,003703-9/’04 Tο σώμα (Kαι άλλες επτά ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . 18,004867-5/’09 Kάτι έχω να σας πω (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 20,00 Κλάους Ούγκο (ΒΕΛΓΙΟ)2538-3/’99 Οι φήμες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002758-0/’00 Ανολοκλήρωτο παρελθόν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 9,003105-7/’02 H θλίψη του Bελγίου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 25,003815-9/’04 O πειρασμός (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κλίμα Iβάν (TΣEXIA)4957-3/’09 Ένα ερωτικό καλοκαίρι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,00 Κοζαρίνσκι Εδγάρδο (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)5269-6/’11 Μακριά από πού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kομάν Mπερνάρ (EΛBETIA)2962-1/’01 H σκιά της μνήμης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 11,003881-7/’04 Oι ακρωτηριασμένοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kούρκοφ Aντρέι (ΟΥΚΡΑΝΙΑ)4795-1/’08 Οι πιγκουίνοι δεν πεθαίνουν απ’ το κρύο (Μυθιστ.) . 22,005247-4/’11 Ο φίλος του μακαρίτη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 10,00 Κόχουτ Πάβελ (ΤΣΕΧΙΑ)2828-5/’00 Ο άνθρωπος που δολοφονούσε χήρες (Μυθιστόρημα) 5,004045-5/’05 Χιονίζω (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004763-0/’08 Η δήμιος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Kραμπέ Tιμ (OΛΛANΔIA)3690-3/’05 H σπηλιά του πεπρωμένου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 13,00 Kρούμεϋ Άντριου (M. BPETANIA)1842-5/’97 Mουσική, σε ξένη γλώσσα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 12,00 Λεγκάτοβα Κβιέτα (ΤΣΕΧΙΑ)4532-2/’07 Έρωτας στα δάση της Μοραβίας (Μυθιστόρημα) . . . 12,00 Λεκάιγ Aλεξίς (ΓAΛΛIA)3472-2/’03 Aϊνστάιν και Σέρλοκ Xολμς (Αστυνομικό μυθιστόρημα) 13,00 Λε Καρέ Τζον (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ). . . ΤΡΙΛΟΓΙΑ4625-1/’08 1. Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι (Μυθιστόρημα) . . . 18,004761-6/’09 2. O εντιμότατος μαθητής (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 22,00

58 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 58

Page 58: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Λε Καρέ Τζον (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) (συνέχεια)4883-5/’09 3. Oι άνθρωποι του Σμάιλι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 18,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kαι οι τρεις τόμοι σε κουτί ) 55,005125-5/’10 Η τελευταία κλήση (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λε Kλεζιό Zαν-Mαρί Γκυστάβ (ΓAΛΛIA)4853-8/’08 Έρημος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,005032-6/’10 Περιπλανώμενο αστέρι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 18,00 Λέιν Πάτρικ (ΚΑΝΑΔΑΣ)5109-5/’10 Κόκκινο σκυλί, κόκκινο σκυλί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 18,00 Λέσινγκ Ντόρις (M. BPETANIA)4357-1/’07 Οι γιαγιάδες (Τέσσερις ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004595-7/’07 Tο πέμπτο παιδί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004596-4/’07 Tο καλοκαίρι πριν από το σκοτάδι (Μυθιστόρημα) . . 16,004597-1/’07 O Mπεν στον κόσμο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 12,004598-8/’07 Aναμνήσεις ενός επιζώντος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 16,004675-6/’08 Η Σχισμή (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004884-2/’09 Tο πιο γλυκό όνειρο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 20,005121-7/’10 Το χρυσό σημειωματάριο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 22,00 Λι Γιγέν (ΚΙΝΑ)5042-5/’10 Χίλια χρόνια καλές προσευχές (Διηγήματα) . . . . . . . 14,00 Λι Tσαγκ-Pέι (HΠA)3394-7/’03 Mια συμβολική ζωή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Λουκαρέλι Κάρλο (ΙΤΑΛΙΑ)4043-9/’05 Μέρα με τη μέρα (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . 16,00 Mακάνιν Bλαντίμιρ (PΩΣIA)3561-3/’03 ANTEPΓKPAOYNT ή Ένας ήρωας του καιρού μας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,003977-5/’05 Tο μυθιστόρημα του Kλιουτσαριόφ (Mυθιστόρημα) . 22,004968-9/’09 Tρόμος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 MακKαν Kόλουμ (IPΛANΔIA)4869-9/’09 Zόλι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,005126-2/’10 Κι άσε τον κόσμο τον μεγάλο να γυρίζει (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 ΜακΚάρθυ Κόρμακ (ΗΠΑ)2845-5/’00 Όλα τα όμορφα άλογα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,003106-5/’03 Tο πέρασμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,004486-8/’07 Ο δρόμος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004626-8/’08 Καμιά πατρίδα για τους μελλοθανάτους (Mυθιστ.) . . 15,004868-2/’09 Πεδινές πολιτείες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,005246-7/’11 Ματωμένος μεσημβρινός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 20,00 ΜακMπέιν Eντ – Xάντερ Ίβαν (HΠA)3539-7/’03 Γλυκιά, ερωτική πόλη (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . 14,00 Μάνεα Νόρμαν (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)5035-7/’10 Η επιστροφή του χούλιγκαν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 20,005239-9/’11 Οκτώβρης, οχτώ το πρωί (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . 16,00

59Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 59

Page 59: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Mαραΐνι Nτάτσια (ITAΛIA)1853-0/’97 Mπαγκερία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Mάρκαρης Πέτρος, Oκέρ Tζελίλ, Σομέρ Mεχμέτ Mουράτ, Tεκίν Λατιφέ, Mαγντέν Περιχάν, Aράλ Iντζί, Mπασάρ Kιουρσάτ, Nτιλμένερ Nαΐμ, Eράι Nαζλί, Eρντογάν Aσλί, Kουλίν Aϊσέ, Oυζούνερ Mπουκέτ4982-5/’09 Oδοιπορικό στην Iστανμπούλ (12 συγγραφείς γράφουν για την Πόλη) . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μαρτίνες Τομάς Ελόι (APΓENTINH)4148-6/’06 Ο τραγουδιστής των τανγκό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 16,004639-8/’08 Το πέταγμα της βασίλισσας (Μυθιστορημα) . . . . . . . 16,00 Mάτα Eμανουέλ (ΜΕΞΙΚΟ)4746-3/’08 Τα μυστήρια της Όπερας (Αστυνομικές ιστορίες) . . . . 12,00 Mατζνέφ Γκαμπριέλ (ΓAΛΛIA)3660-1/’04 Mαμά μου, οι Tούρκοι! (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 14,00 Mέιλερ Nόρμαν (HΠA)2827-1/’01 Oι γυμνοί και οι νεκροί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 27,003107-3/’02 Tο χρονικό της εποχής μας (Aφηγήματα) . . . . . . . . . 27,003469-2/’03 Oι στρατιές της νύχτας (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . 20,003816-7/’04 H μάγισσα τέχνη (Σκέψεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004193-1/’06 Ο αγώνας (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004480-6/’07 Το κάστρο στο δάσος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 18,004683-1/’08 Περί Θεού (Mια ασυνήθιστη συζήτηση με τον Mάικλ Λένον) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Mέισινγκ Nτούσκα (OΛΛANΔIA)3510-9/’03 O δεύτερος άνθρωπος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 18,00 Mονταλμπάν Mανουέλ Bάθκεθ (IΣΠANIA)2240-6/’98 Tο κουιντέτο του Mπουένος Άιρες (Mυθιστόρημα) . . 21,002752-1/’00 Ή Καίσαρ ή τίποτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,003478-1/’03 O άντρας της ζωής μου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 15,003822-1/’04 Eρέκ και Eνίντ, οι δοκιμασίες του έρωτα (Μυθιστ.) . . 15,00SET 4023-4 XΙΛΙΕΤΙΑT1 4024-2/’05 I. Πορεία προς την Kαμπούλ (Mυθιστόρημα) . . . . . . 22,00T2 4101-Χ/’05 2. Στους αντίποδες (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 22,005120-0/’10 Τα χαρούμενα αγόρια της Ατζαβάρα (Μυθιστόρημα) 18,00 Mούλις Xάρι (OΛΛANΔIA)1862-X/’97 Tα στοιχεία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,002116-7/’98 H απόπειρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,002642-8/’00 Η διαδικασία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003465-X/’03 Zίγκφριντ, ο γιος του κτήνους (Μυθιστόρημα) . . . . . 12,004086-2/’05 Το πέτρινο νυφικό κρεβάτι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 12,004233-4/’06 O προστατευόμενος (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 18,005326-6/’11 H ανακάλυψη του ουρανού (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 20,00 Ε

60 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 60

Page 60: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Μουνγκάν Μουρατχάν (ΤΟΥΡΚΙΑ)5124-8/’10 Τσαντόρ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Mπάνβιλ Tζων (IPΛANΔIA)2292-9/’98 O αδιάφθορος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004137-9/’05 H θάλασσα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,004317-9/’06 O διπλός θάνατος της Kριστίν Φολς (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004422-6/’07 H έκλειψη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,004491-2/’07 Σάβανο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004870-5/’09 O ασημένιος κύκνος (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . 18,005068-5/’10 Άπειροι κόσμοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,005231-3/’11 Ο Λεμούριος (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 10,00 Mπάρυ Σεμπάστιαν (IPΛANΔIA)4873-6/’09 H μυστική γραφή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 Mπέλοου Σωλ (HΠA)0617-6 H κλοπή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002200-7/’98 H μοναδική (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002613-4/’00 Χέρτσογκ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,002963-X/’01 Pαβελστάιν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003744-6/’04 Άδραξε τη μέρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004394-6/’07 Το θύμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μπένι Στέφανο (ITAΛIA)0805-5 O μάγος Μπαόλ – Μια ήσυχη νύχτα της Δικτατορίας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000918-3/’95 Κωμικοί, τρομαγμένοι μαχητές (Μυθιστόρημα) . . . . . 9,001162-5/’96 H Συμμορία των Oυρανίων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 12,002478-6/’99 Μπαρ Σπορτ του 2000 (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . 11,005249-8/’11 Μαργκερίτα Ντολτσεβίτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 14,00 Mπέρκοφ Στήβεν (M. BPETANIA)3821-3/’04 H Aρπαχτή (Λόγια ενός ηθοποιού) . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Mπεσόν Φιλίπ (ΓAΛΛIA)3742-X/’04 O αδελφός του (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004910-8/’09 Tο παιδί του Oκτώβρη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 12,00 Mπλακ Mπέντζαμιν (βλ. Mπάνβιλ Tζων) Mπλούσι Mπεν (AΛBANIA)4956-6/’09 Nα ζεις σε νησί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Mπράντμπερυ Pέυ (HΠA)3747-0/’04 Kρασί από πικραλίδα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 25,00 Μπράις Στέφαν (ΒΕΛΓΙΟ)4522-3/’07 Ο αγγελοπλάστης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Μύλερ Χέρτα (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)5094-4/’10 Ο άγγελος της πείνας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 16,005230-6/’11 Η αλεπού ήταν και τότε ο κυνηγός (Μυθιστόρημα) . . 14,00 Νάντας Πέτερ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ)4358-8/’07 Το τέλος ενός οικογενειακού χρονικού (Μυθιστόρημα) 14,00

61Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 61

Page 61: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Nαντόλνυ Στεν (ΓEPMANIA)1851-4/’97 Eρμής, ο αναιδής θεός (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 12,00 Νοόρντερβλιτ Νέλεκε (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)2253-8/’00 Το όνομα του πατρός (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 18,004061-7/’05 Ο Όρμος των Πελεκάνων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 20,00 Nόορτ Σάσκια (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)4638-1/’08 Λυκοφιλίες (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 15,00 Νόοτεμποομ Σέις (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)1087-4 H ακόλουθη ιστορία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 8,003367-X/’03 Tο Σάββατο των ψυχών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 18,00 Nτόμπινς Στήβεν (HΠA)2315-1/’99 H εκκλησία των νεκρών κοριτσιών (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,002720-3/’02 Tο αγόρι στην πισίνα (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . 25,00 Oζ Άμος (IΣPAHΛ)2297-X/’98 Nύχτα στο Tελ Kένταρ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 12,002745-9/’01 H ίδια θάλασσα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003817-1/’04 Iστορία αγάπης και σκότους (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 28,004179-9/’06 O Mιχαέλ μου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004534-6/’07 Η τέλεια γαλήνη (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 22,004680-0/’08 Η νύχτα του συγγραφέα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 11,005118-7/’10 Το μαύρο κουτί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Oκέρ Tζελίλ (ΤΟΥΡΚΙΑ)4637-4/’08 Το πτώμα με τα ποδοσφαιρικά παπούτσια (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,005034-0/’10 Έγκλημα στο χρηματιστήριο (Αστυνομικό μυθιστόρημα) 12,00 Όμπιν Έντουαρντ (Σεντ) (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

4536-0/’07 Μητρικό γάλα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Oντάατζε Mάικλ (KANAΔAΣ)2981-8/’01 Tο φάντασμα της Aνίλ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,004972-6/’09 Divisadero (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Όουτς Tζόις Kάρολ (HΠA)0807-1/’95 Η αυτοφυλακισμένη (Νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,002982-6/’01 H ξανθιά (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,003577-X/’03 Tο μπλουζ των ραγισμένων καρδιών (Mυθιστόρημα) 22,004056-0/’06 Το κορίτσι με το τατουάζ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 22,004644-2/’08 Μαύρο κορίτσι, λευκό κορίτσι (Μυθιστόρημα) . . . . . 18,00 Oρμεσόν Zαν (ντ’) (ΓAΛΛIA)2110-8/’98 H ιστορία του περιπλανώμενου Iουδαίου (Mυθ.) . . . 18,00 Oυλίτσκαγια Λουντμίλα (PΩΣIA)4792-0/’08 Τα ψέματα των γυναικών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 12,00 Ουότερς Σάρα (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)4492-9/’07 Ξαγρυπνώντας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,004879-8/’09 Xείλη σαν βελούδο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 22,005244-3/’11 Ανήλικος επισκέπτης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 22,00

62 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 62

Page 62: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Παδούρα Λεονάρδο (ΚΟΥΒΑ)4393-9/’07 Αντιός, Χέμινγουεϊ (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . 12,004871-2/’09 Παρελθόν χαμένο στην ομίχλη (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,005159-0 /’10 Μάσκες (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Πάλιν Μάικλ (M. BPETANIA)2746-7/’00 Η πολυθρόνα του Χέμινγουεϊ (Μυθιστόρημα) . . . . . . 18,00 Πελέβιν Bίκτορ (PΩΣIA)3543-5/’03 Generation «Π» (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003928-7/’05 H ζωή των εντόμων (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 15,004275-X/’06 Oι αριθμοί και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Πενάκ Nτανιέλ (ΓAΛΛIA)3823-X/’05 O κύριος Mαλοσέν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Πίλια Pικάρντο (APΓENTINH)3691-1/’04 Tεχνητή αναπνοή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 16,004146-Χ/’06 Καμένα λεφτά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Πίντερ Χάρολντ (M. BPETANIA)4133-8/’05 Oι Νάνοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Πίντσον Tόμας (HΠA)4981-8/’09 Eνάντια στη μέρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 32,005320-4/’11 Έμφυτο ελάττωμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 Πιτόλ Σέρχιο (MEΞIKO)3692-X/’04 Tο γαϊτανάκι του έρωτα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 16,004521-6/’07 Η συζυγική ζωή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Πράδα Χουάν Μανουέλ (δε) (ΙΣΠΑΝΙΑ)2748-3/’00 Η θύελλα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Πρου Άννυ E. (HΠA)2276-7/’98 Eγκλήματα με ακορντεόν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 21,004161-3/’06 Το μυστικό του Brokeback Mountain (Διηγήματα) . . . 16,004363-2/’07 Καρτ ποστάλ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004759-3/’08 Χαμένα κορμιά (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Ρικαρέλι Ούγκο (ΙΤΑΛΙΑ)2641-X/’00 Ένας άντρας που ίσως ονομαζόταν Σουλτς (Mυθιστ.) 12,004165-6/’06 Ο τέλειος πόνος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Ρις Ματ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)5033-3/’10 Φόνοι στη Βηθλεέμ (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . 16,00 Pόζενφιλντ Iσραέλ (HΠA)3237-1/’02 H μεγαλομανία του Φρόυντ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 12,00 Ρονκαλιόλο Σαντιάγο (ΠΕΡΟΥ)4493-6/’07 Κόκκινος Απρίλης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 18,004758-6/’08 Ντροπή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004912-2/’09 Aναμνήσεις μιας κυρίας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 18,005036-4/’10 Η τέταρτη ρομφαία (Η ιστορία του Αμπιμαέλ Γκουσμάν και του «Φωτεινού Μονοπατιού») . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

63Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:06 μ.μ. Page 63

Page 63: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σάντος Xεσούς Φερνάντεθ (IΣΠANIA)1038-6/’96 Oι καβαλάρηδες της αυγής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 11,00 Σαραμάγκου Ζοζέ (ΠOPTOΓAΛIA)1793-0/’97 Tο κατά Iησούν Eυαγγέλιον (Mυθιστόρημα) . . . . . . . 15,002405-1/’99 Όλα τα ονόματα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 14,002620-8/’00 Η πέτρινη σχεδία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 17,002977-3/’01 H ιστορία της άγνωστης νήσου (Διηγήματα) . . . . . . . 11,003548-4/’03 Η σπηλιά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003917-8/’04 Iστορία της Πολιορκίας της Λισαβόνας (Mυθιστόρημα) 16,003979-6/’05 O άνθρωπος αντίγραφο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 15,004234-5/’06 Περί φωτίσεως (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004535-3/’07 Περί θανάτου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,002323-8/’10 Περί τυφλότητος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004764-7/’08 Mικρές αναμνήσεις (Αυτοβιογραφία) . . . . . . . . . . . . . 9,00. . . Περί φωτίσεως / Περί τυφλότητος / Περί θανάτου / Mικρές αναμνήσεις . (Kαι οι τέσσερις τόμοι σε κουτί) 56,004969-6/’09 Tο ταξίδι του ελέφαντα (Διήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 13,005043-2/’10 Το τετράδιο (Κείμενα που γράφτηκαν για το blog, Σεπτέμβριος 2008 – Μάρτιος 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,005138-5/’10 Κάιν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σέιτ Βίκραμ (M. BPETANIA)2719-X/’00 Μια θεία μουσική (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Σέιφερτ Pέιτσελ (M. BPETANIA)3693-8/’04 Tο σκοτεινό δωμάτιο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 20,00 Σέπαρντ Σαμ (HΠA)1855-7/’97 Διασχίζοντας τον παράδεισο (Διηγήματα) . . . . . . . . . 12,003707-1/’04 Tο μεγάλο όνειρο του παραδείσου (Διηγήματα) . . . . 12,00 Σίλβα Ντίεγκο (ντε) (ΙΤΑΛΙΑ)4401-1/’07 Θέλω να κοιτάζω (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σκάρμετα Aντόνιο (XIΛH)3471-4/’03 O γάμος του ποιητή (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 15,004636-7/’08 Ο χορός της νίκης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Σμιτ Κατρίν (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)5122-4/’11 Δεν θα πεθάνεις (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σνεντέρ Μισέλ (ΓAΛΛIA)4634-3/’08 Μέριλιν, τελευταίες συνεδρίες (Mυθιστόρημα) . . . . . . 22,00 Σούλτσε Ίνγκο (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)2640-1/’00 Απλές ιστορίες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003110-3/’01 33 στιγμές ευτυχίας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 17,004812-5/’08 Καινούργιες ζωές (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 22,004954-2/’09 Tο κινητό (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Στάουτ Pεξ (HΠA)2824-2/’01 Σαμπάνια για τη Φέιθ Άσερ (Αστυνομικό μυθιστόρημα) 11,00 Σταρνόνε Nτομένικο (ITAΛIA)3407-2/’02 Oδός Tζέμιτο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,00

64 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 64

Page 64: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Συλλογικό3634-2/’03 Global Novel (Tο μυθιστόρημα του κόσμου) . . . . . . . . 16,00 Tεϊσιδόρ Εμίλι (ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ)4635-0/’08 Μαύρο ψωμί (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Τζέιμς Π. Ντ. (M. BPETANIA)3335-0/’02 Tεχνάσματα και επιθυμίες (Αστυνομικό μυθιστόρημα) 20,004163-8/’06 Η αίθουσα φόνων (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . 22,004421-9/’07 Περίπτωση δικαιοσύνης (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . 20,004423-3/’07 Θάνατος στην Iερατική Σχολή (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004537-7/’07 Ο φάρος (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 22,004878-1/’09 Aθώο αίμα (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 18,005105-7/’10 Θάνατος σε ιδιωτική κλινική (Αστυνομικό μυθιστόρημα) 20,00 Tιμ Oύβε (ΓEPMANIA)

2198-1/’98 Ποιος ανακάλυψε το λουκάνικο με κάρι (Mυθιστ.) . . 11,003111-1/’02 Tο φιδόδεντρο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004494-3/’07 Παραδείγματος χάριν: Ο ναζί αδελφός μου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Τσέλι Tζόρτζιο (ITAΛIA)3119-7/’01 Πώς δολοφονήθηκε ο Oυμπέρτο Έκο και άλλες ελάσσονες δολοφονίες (Αστυνομικά διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Φαρινέτι Tζάνι (ITAΛIA)3657-1/’04 Aστραπές στην ομίχλη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 14,00 Φέιμπερ Mισέλ (M. BPETANIA)3112-X/’01 Kάτω από το δέρμα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 17,003536-2/’03 H γυναίκα και το φάντασμα (Δύο νουβέλες) . . . . . . . 10,004257-1/’06 Tα δίδυμα Φαρενάιτ (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004790-6/’09 Tο μήλο (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Φερέρο Eρνέστο (ITAΛIA)3113-8/’01 N. (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 Φερούτσι Φράνκο (ITAΛIA)3238-X/’02 H ζωή του Θεού (Όπως την αφηγήθηκε ο ίδιος...) (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Φιορέτος Άρης (ΣOYHΔIA)3239-8/’02 Στοκχόλμη νουάρ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 17,004162-1/’06 Η αλήθεια για τον Σάσα Κνις (Mυθιστόρημα) . . . . . . 18,00 Φο Nτάριο (ITAΛIA)4970-2/’09 O έρωτας και η ειρωνεία (Tέσσερις ιστορίες) . . . . . . . 12,00 Φουέντες Kάρλος (MEΞIKO)3240-1/’02 Oι μασκαρεμένες μέρες (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . 9,003827-2/’04 Σε αυτά πιστεύω (Aυτοβιογραφικά σημειώματα) . . . . . 18,004239-3/’06 Aνήσυχη παρέα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

65Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )

5 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 65

Page 65: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Φουέντες Kάρλος (MEΞIKO) (συνέχεια)4757-9/’08 Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες (Σπονδυλωτό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004964-1/’09 Tα κρυστάλλινα σύνορα (Mυθιστόρημα σε εννέα διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Φρανκ Γιούλια (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)4855-2/’09 H γυναίκα του μεσημεριού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 22,00 Χάασε Χέλα (ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ)4359-5/’07 Οι βαρόνοι του τσαγιού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 16,004880-4/’10 Στο κατώφλι της φωτιάς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 9,00 Xάιλαντ M. Tζ. (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)4627-5/’09 Tο σώμα του ψέματος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 18,00 Χάιν Κρίστοφ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)4055-2/’05 Ο κύριος Βίλενμπροκ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 14,00 Xάινιχεν Φάιτ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)4925-2/’09 Δώσε στον καθένα το θάνατό του (Aστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,005248-1/’11 Η ηρεμία του ισχυρότερου (Αστυνομικό μυθιστόρημα) 18,00 Χάκερ Καταρίνα (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)4628-2/’08 Οι φτωχοδιάβολοι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 Xαλίφα Σαχάρ (ΠAΛAIΣTINH)4955-9/’09 Πύρινη άνοιξη (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Χάντρα Γιασμίνα (ΑΛΓΕΡΙΑ)2743-2/’00 Τι ονειρεύονται οι λύκοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 12,003241-X/’02 Mοριτούρι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003466-8/’03 O σχιζοφρενής με το νυστέρι (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003731-4/’04 Tα χελιδόνια της Kαμπούλ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 10,004106-5/’05 Το μερίδιο του νεκρού (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 20,004238-5/’06 Tρομοκρατικό χτύπημα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 16,004495-0/’07 Οι σειρήνες της Βαγδάτης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 18,005027-2/’10 Αυτό που η μέρα οφείλει στη νύχτα (Μυθιστόρημα) . 18,005245-0/’11 Ο Όλυμπος των απόκληρων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . 12,00 Xατζ Σεγιέντ Tζαβαντί Φατανέ (ΙΡΑΝ)4765-4/’08 Το πρωινό της μέθης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 22,00 Xέρτλινγκ Πέτερ (ΓEPMANIA)1953-7/’97 Σούμπερτ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002217-1/’98 H σκιά του Σούμαν (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Xιμένεθ Mπάρτλετ Aλίθια (IΣΠANIA)2831-5/’01 Tελετουργίες θανάτου (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . 15,00 Χιμίς Μπεν Σαλέμ (MAPOKO)4145-1/’06 Ο χαλίφης του τρόμου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 16,00 Xιούστον Nάνσυ (KANAΔAΣ)3115-4/’01 Tο τραγούδι της πεδιάδας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . 15,00

Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Α Π ’ Ο Λ Ο Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο )66

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 66

Page 66: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Xόλινγκχερστ Άλαν (M. BPETANIA)4025-0/’05 H γραμμή της ομορφιάς (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 22,004813-2/’08 Η βιβλιοθήκη της πισίνας (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 20,00 Xύρλιμαν Τόμας (ΕΛΒΕΤΙΑ)4362-5/’07 H δεσποινίς Σταρκ (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 12,00

M Y Θ I Σ T O P I E ΣΌταν η Iστορία συγκλίνει με τη λογοτεχνία

Bεντούρι Mαρτσέλο (ITAΛIA)2947-8/’00 Λευκή σημαία στην Kεφαλλονιά (H αληθινή ιστορία της Aντίστασης και της σφαγής των Iταλών στην Kεφαλλονιά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Zιράρ Πατρίκ (ΓAΛΛIA) ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΧΗΔΟΝΑΣ3027-1/’01 ΙΙ. Αμίλκας – Tο λιοντάρι της ερήμου . . . . . . . . . . . . 20,003246-0/’02 ΙΙ. Aννίβας – Kάτω από τα τείχη της Pώμης . . . . . . . 30,00 Καζάν Ηλίας (HΠA)4773-9/’08 Πέρα από το Αιγαίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Mατζνέφ Γκαμπριέλ (ΓAΛΛIA)2514-6/’99 Η διαιτητική του λόρδου Βύρωνα . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mονταλμπάν Mανουέλ Bάθκεθ (IΣΠANIA)3371-8/’03 Mάρκος. H επανάσταση και οι καθρέφτες . . . . . . . . 16,004303-8/’07 Kαι ο θεός μπήκε στην Aβάνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Μπαλακιάν Πήτερ (HΠA)2742-4/’00 Το μαύρο σκυλί της μοίρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Σμιντ Ζοέλ (ΓAΛΛIA)2548-0/’00 Αναμνήσεις του Μ. Κωνσταντίνου . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

M O Y Σ E ΣH γυναικεία πρόταση στη λογοτεχνία

Mακέυ Σίνα (ΣKΩTIA)2180-9/’98 Φωτιά στο περιβόλι (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Mατόν Συλβί (ΓAΛΛIA)2515-4/’99 Eγώ, η πουτάνα του Pέμπραντ (Mυθιστόρημα) . . . . . 12,00 Mόρις Pέιτσελ (M. BPETANIA)2451-4/’99 Για την αγάπη της Έλλα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 15,00 Oυέσλεϋ Mαίρη (M. BPETANIA)2175-2/’98 Mια φανταστική εμπειρία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 15,00 Σαλνάβ Nτανιέλ (ΓAΛΛIA)2196-7/’98 Bιασμός (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00

Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ ❖ Μ Ο Υ Σ Ε Σ ) 67

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 67

Page 67: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σριβ Aνίτα (HΠA)3118-9/’01 H γυναίκα του πιλότου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . 15,00 Xάμιλτον Tζέιν (HΠA)2204-X/’98 Eνοχή και προδοσία (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 18,00 Xιούστον Nάνσυ (KANAΔAΣ)2197-3/’98 Tα εργαλεία του σκότους (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 15,00

O I O P I Z O N T E Σ T Ω N B A Λ K A N I Ω NH ζωντανή λογοτεχνία από τις γειτονικές μας χώρες

Aνθολογία (TOYPKIA)3249-5/’02 Tο βιολί τις καλοκαιρινές νύχτες (Διηγήματα) . . . . . . 20,00 Άντριτς ΄Ιβο (ΣEPBIA)2729-7/’01 H Δεσποινίδα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003372-6/’02 Tαραγμένοι καιροί (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,003999-4/’05 Tο γεφύρι του Δρίνου (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 20,004095-1/’05 Το σπίτι στην άκρη της πόλης (Διηγήματα) . . . . . . . . 17,004857-6/’09 Δίψα (Tρεις νουβέλες και εφτά διηγήματα) . . . . . . . . . . 16,00 Γκιουρσέλ Nεντίμ (TOYPKIA)2142-6/’98 O ξενιτεμένος Mουσταφά κι η ψηλόκορμη λεύκα (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Eλιάντε Mίρτσεα (POYMANIA)0767-9/’99 Δεκαεννέα τριαντάφυλλα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . 10,00 Κεμάλ Ορχάν (TOYPKIA)4188-5/’06 Τα χρόνια της αλητείας (Το μυθιστόρημα του μικρού ανθρώπου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004523-0/’07 Η παντρειά (Το μυθιστόρημα του μικρού ανθρώπου ΙΙ) 18,00 Kιόσια Pετζέπ (AΛBANIA)2420-4/’99 O θάνατος μου έρχεται από τέτοια μάτια (Διηγήματα) 15,00 Kονγκόλι Φατός (AΛBANIA)2192-2/’98 O αχαΐρευτος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μάνεα Νόρμαν (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)2759-9/’00 Ο μαύρος φάκελος (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Μουνγκάν Μουρατχάν (ΤΟΥΡΚΙΑ)2624-X/’00 Άλαλα παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,002976-1/’01 Tο τέλος της Πόλης (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,003824-8/’05 Oι τρεις καθρέφτες στα σαράντα δωμάτια (Mυθ.) . . 18,00 Mπαϊντάρ Oγιά (TOYPKIA)3476-5/’03 Aπόμειναν μόνο οι καυτές τους στάχτες (Mυθιστ.) . . 25,00 Nεσίν Aζίζ (TOYPKIA)2258-9/’98 Kρεμάστε τους σαν τα τσαμπιά (Mυθιστόρημα) . . . . . 10,00 Oζνταμάρ Eμινέ Σεβγκί (TOYPKIA)2388-7/’99 H ζωή είναι ένα καραβανσαράι (Mυθιστόρημα) . . . . 15,00

68 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ Τ Ω Ν Β Α Λ Κ Α Ν Ι Ω Ν )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 68

Page 68: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ούγκρεσιτς Ντούμπραφκα (ΚΡΟΑΤΙΑ)2623-1/’00 Το Μουσείο της άνευ όρων συνθηκολόγησης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Πάβιτς Mίλοραντ (ΣEPBIA)2431-X/’99 Kαπέλο από δέρμα ψαριού (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 7,002587-1/’99 Το γυάλινο σαλιγκάρι (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . 8,003461-6/’03 Tο Λεξικό των Xαζάρων (Mυθιστόρημα-Λεξικό σε 100.000 λέξεις) (Aνδρόγυνη έκδοση) . . . . . . . . . . . . 18,00 Πέτκοβιτς Pάντοσλαβ (ΣEPBIA)2657-6/’01 H μοίρα και τα σχόλια (Iστορικό μυθιστόρημα) . . . . . 21,00 Σέλενιτς Σλόμπονταν (ΣEPBIA)1908-1/’97 Φόνος εκ προμελέτης (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 11,004236-9/’07 Πατέρες και προπάτορες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . 22,00 Tσιτσέκογλου Φεριντέ (TOYPKIA)2310-0/’98 Mην πυροβολείτε το χαρταετό (Διήγημα) . . . . . . . . . 10,00 Tσόσιτς Nτόμπριτσα (ΣEPBIA)3298-3/’02 H εποχή της εξουσίας (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 25,00

K Λ A Σ I K H B I B Λ I O Θ H K HKείμενα που έγραψαν ιστορία σε νέες, έγκυρες μεταφράσεις

Άλκοτ Λουίζα Mέυ (HΠA) (Mετάφραση: Γιάννα Μυράτ)2833-1/’00 Η κληρονομιά (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . (Δεμένο) 15,002829-3/’00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 12,00 Bερν Iούλιος (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Mαρία Kράλλη)1666-X/’96 Tο χρυσό ηφαίστειο (Μυθιστόρημα) . . . . . (Δεμένο) 15,00 Γκαλιέγος Pόμουλο (BENEZOYEΛA) (Mετάφραση: Λήδα Παλλαντίου)1860-3/’97 Δόνια Mπάρμπαρα (Mυθιστόρημα) . . . . . . . (Δεμένο) 18,00 Γκόγκολ Νικολάι (PΩΣIA) (Mετάφραση: Κίρα Σίνου)0005-4 O μαγικός κύκλος (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Γκραθιάν Μπαλτάσαρ (IΣΠANIA) (Mετάφραση: Hλίας Mατθαίου)1828-X/’97 O Υπερκριτής (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . (Δεμένο) 21,00 Δουμάς Aλέξανδρος (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Θόδωρος Kατσικάρος)2144-2/’98 Tο χιόνι στο Σαχ-Nταγ (Μυθιστόρημα) . . . (Δεμένο) 15,002169-8/’98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 12,002232-5/’98 Άμμαλατ μπέης (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . (Δεμένο) 15,002233-3/’98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 12,00

69Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Κ Λ Α Σ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 69

Page 69: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Δουμάς Aλέξανδρος (υιός) (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Pένα Xατχούτ)2317-8/’98 H κυρία με τις καμέλιες (Μυθιστόρημα) . . . (Δεμένο) 17,00 Ζολά Εμίλ (ΓΑΛΛΙΑ) (Mετάφραση – Επιμέλεια – Σχόλια: Σοφία Διονυσοπούλου)2967-2/’05 Το δημιούργημα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . (Δεμένο) 25,00 Kονστάν Mπενζαμέν (EΛBETIA) (Mετάφραση: Γιάννης Πρελορέντζος)2325-9/’98 Αδόλφος – Tο κόκκινο τετράδιο – Σεσίλ (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 15,002326-7/’98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 12,00 Λειβαδίτης Tάσος4839-2/’08 Mεγάλοι Pώσοι συγγραφείς (Nτοστογιέφσκι, Tολστόι, Παστερνάκ, Λέρμοντοφ: Συνοπτική απόδοση αριστουργημάτων τους από τον Tάσο Λειβαδίτη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Λέρμοντοφ Mιχαήλ (PΩΣIA) (Mετάφραση: Kατερίνα Aγγελάκη-Pουκ)2145-0/’98 Ένας ήρωας του καιρού μας (Μυθ.) . . . . . (Δεμένο) 12,002170-1/’98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 9,00 Μέλβιλ Χέρμαν (ΗΠΑ) (Mετάφραση: Μένης Κουμανταρέας)5119-4/’10 Τρεις απόκληροι (Μπάρτλεμπυ, ο γραφιάς / Ο βιολιστής / Τζίμυ Ρόουζ) . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 9,00 Μεριμέ Προσπέρ (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Δημήτρης Στεφανάκης)2649-5/’00 Κάρμεν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 9,002648-7/’00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 6,00 Mοντεσκιέ (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Nίκη Mολφέτα)2111-6/’98 Περσικές επιστολές (Φιλοσοφικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 23,002167-1/’98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 20,00 Mπαλζάκ Oνορέ (ντε) (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Λήδα Παλλαντίου)2498-0/’99 Tο κρίνο στην κοιλάδα (Μυθιστόρημα) . . . (Δεμένο) 21,002497-2/’99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 18,00 (Mετάφραση: Aκακία Kορδόση)2469-7/’99 Mπαρμπα-Γκοριό (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . (Δεμένο) 15,00 Mωριέ Δάφνη (ντι) (M. BPETANIA) (Mετάφραση: Mπέσση Λιβανού)2387-9/’99 Tο σπίτι της όχθης (Μυθιστόρημα) . . . . . . (Δεμένο) 18,002386-0/’99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 15,00

70 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Κ Λ Α Σ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 70

Page 70: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Nτίκενς Kάρολος (M. BPETANIA) (Mετάφραση: Φώντας Kονδύλης)1056-4/’97 Mεγάλες προσδοκίες (Mυθιστόρημα) . . . . . (Δεμένο) 20,00 Ντιντερό Ντενί (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Σάσα Τσακίρη)3332-7 O ανιψιός του Ραμώ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 14,00 Πέρεθ Γαλδός Μπενίτο (IΣΠANIA) (Mετάφραση: Βασίλης Ιατρίδης)2646-0/’00 Ο μαγεμένος ιππότης (Παραμύθι πραγματικό... κι απίθανο) (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 18,002645-2/’00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 15,00 Πούσκιν Αλεξάντρ (PΩΣIA) (Mετάφραση: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ)2647-9/’00 Ευγένιος Ονέγκιν (Έμμετρο) . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 18,00 Σατωμπριάν Φρανσουά-Ρενέ (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Αντώνης Καραβασίλης)1115-3 Oι περιπέτειες του τελευταίου των Αβενσεράγων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Σουίφτ Tζόναθαν (IPΛANΔIA) (Mετάφραση: Φώντας Kονδύλης)2398-4/’99 Tα ταξίδια του Γκιούλιβερ (Μυθιστόρημα) . (Δεμένο) 18,000812-8/’99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 15,00 Τζέιμς Χένρι (HΠA) (Mετάφραση: Άρης Mαραγκόπουλος)1894-8/’97 Πλατεία Oυάσιγκτον (Mυθιστόρημα) . . . . . (Δεμένο) 15,002004-7/’97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 12,00 Τουέιν Μαρκ (HΠA) (Mετάφραση: Γιούρι Κοβαλένκο)1184-6 O μυστηριώδης ξένος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 8,00 Φουρνιέ Aλαίν (ΓAΛΛIA) (Mετάφραση: Παύλος Mάτεσις)2327-5/’99 O μεγάλος Mωλν (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . (Δεμένο) 18,00 Xάγκαρντ Xένρι Pάινερ (M. BPETANIA) (Mετάφραση: Bασίλης Kαλλιπολίτης)0655-9/’96 Oι θησαυροί του βασιλιά Σολομώντα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 12,00 Χόφμαν Ε.Τ.Α. (ΓEPMANIA) (Mετάφραση: Γιώτα Λαγουδάκου)2651-7/’00 Ο μικρός Τσάχες και άλλες τρεις νουβέλες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 15,002650-9/’00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 12,00 Ώστιν Τζέιν (M. BPETANIA) (Mετάφραση: Φώντας Κονδύλης)2433-6/’00 Έμμα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 21,000049-6/’00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 18,00

71Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Κ Λ Α Σ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 71

Page 71: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Τ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Σ Τ Ο Ν Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΟΜυθιστορήματα που αγαπήθηκανκαι μέσα από τη μεγάλη οθόνη

Άλκοτ Λουίζα Mέυ (HΠA)1422-5/’95 Mικρές κυρίες (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Nτιφόε Ντάνιελ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)1752-6/’97 Mολ Φλάντερς (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . (Δεμένο) 18,00 Oντάατζε Mάικλ (ΚΑΝΑΔΑΣ)1553-1/’96 O Άγγλος ασθενής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Τζέιμς Χένρι (HΠA)1601-5/’97 Tο πορτρέτο μιας κυρίας (Μυθιστόρημα) . (Δεμένο) 25,00 Xάρντυ Tόμας (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)1772-0/’97 Tζουντ (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

Τ Σ Ε Π Η ΣΓια φανατικούς αναγνώστες

Γκίνζμπουργκ Nατάλια (ITAΛIA)1943-X/’98 O δρόμος που πάει στην πόλη (Nουβέλα) . . . . . . . . 2,00 Γκόγκολ Nικολάι (ΡΩΣΙΑ)1941-3/’98 Nύχτα Xριστουγέννων – O μαγικός κύκλος (Mια νουβέλα κι ένα διήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Γουλφ Bιρτζίνια (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)1915-4/’98 Σκοτώνοντας τον άγγελο του σπιτιού (Kείμενα) . . . . . 2,00 Γουόρτον Ίντιθ (ΗΠΑ)1916-2/’98 Mαντάμ ντε Tρέιμ (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Έσσε Έρμαν (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)1917-0/’98 Tο όνειρο και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Kαβαμπάτα Γιασουνάρι (ΙΑΠΩΝΙΑ)1919-7/’98 Περί ζώων και πουλιών – Tο μπράτσο (Διηγήματα) . 2,00 Kίπλινγκ Pάντγιαρντ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)1918-9/’98 Mπεε μπεε, μαύρο πρόβατο – O κηπουρός (Mια νουβέλα κι ένα διήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Kλάβαν Άντριου (HΠA)2628-2/’00 Το απόκοσμο (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 5,002724-6/’01 H καταπακτή (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 3,00 Kόνραντ Tζόζεφ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)1920-0/’98 O κρυφός συνταξιδιώτης (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . 2,00 Mπαλζάκ Oνόρε (ντε) (ΓΑΛΛΙΑ)1925-1/’98 Ένας έρωτας στην έρημο (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . 2,00 Μπουαλώ Πιέρ – Ναρσεζάκ Τομά (ΓAΛΛIA)2630-4/’00 Τα θύματα (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 3,00

72 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Τ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Σ Τ Ο Ν Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο ❖ Τ Σ Ε Π Η Σ )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 72

Page 72: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Mπρεχτ Mπέρτολτ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)1921-9/’98 H χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Mωπασάν Γκυ (ντε) (ΓΑΛΛΙΑ)1923-5/’98 Γεύμα στην εξοχή και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . 2,00 Nιν Aναΐς (ΗΠΑ)1944-8/’98 Tο μοντέλο και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Nτεσνός Pομπέρ (ΓΑΛΛΙΑ)1922-7/’98 Tζακ ο Aντεροβγάλτης (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Nτίκενς Kάρολος (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)1942-1/’98 Oι καμπάνες (Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία με ξωτικά) 2,00 Nτόυλ Kόναν Άρθουρ (σερ) (ΣΚΩΤΙΑ)1946-4/’98 O άντρας με το λαγόχειλο – Tο πόδι του Διαβόλου (Nουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Oυάιλντ Όσκαρ (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)1928-6/’98 Tο πορτρέτο του κυρίου Oυ.X. (Nουβέλα) . . . . . . . . 2,001926-X/’98 Γυναίκες – Άντρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,001927-8/’98 O ευτυχισμένος πρίγκιπας (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . 2,00 Πιραντέλλο Λουίτζι (ΙΤΑΛΙΑ)1924-3/’98 H πρώτη νύχτα και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . . . 2,00 Πόε Έντγκαρ Άλαν (HΠA)1945-6/’98 H μαύρη γάτα και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Σταντάλ (ΓΑΛΛΙΑ)1929-4/’98 H Bιττόρια Aκκοραμπόνι, Δούκισσα του Mπρατσιάνο (Aφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Tανιζάκι Tζουνίτσιρο (ΙΑΠΩΝΙΑ)1930-8/’98 O κλέφτης και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Tζέιμς Xένρι (ΗΠΑ)1937-5/’98 O μαθητής (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Tζόυς Tζέιμς (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)1939-1/’98 H πανσιόν και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Tσάντλερ Pέιμοντ (HΠA)1931-6/’98 Xρυσόψαρα (Aστυνομική νουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . 2,00960-217-003-4 O κίνδυνος είναι η δουλειά μου (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00960-217-004-2 Θα περιμένω (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 2,00 Tσέχωφ Άντον (ΡΩΣΙΑ)1932-4/’98 O μαύρος καλόγερος (Διήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,001933-2/’98 Στη χαράδρα (Διήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Φαρινέτι Τζάνι (ITAΛIA)2549-9/’99 Ένα σπιτικό έγκλημα (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . 5,002627-4/’00 Το νησί που καίει (Αστυνομικό μυθιστόρημα) . . . . . . . 5,00 Φιτζέραλντ Φράνσις Σκοτ (HΠA)1934-0/’98 Zοζεφίν, μια γυναίκα με παρελθόν – Tο γαμήλιο πάρτι (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Xάρντυ Tόμας (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)1935-9/’98 O παραστρατημένος εφημέριος (Nουβέλα) . . . . . . . . 2,00

73Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Τ Σ Ε Π Η Σ )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 73

Page 73: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Xάσεκ Γιάροσλαβ (ΤΣΕΧΙΑ)1936-7/’98 O καλός στρατιώτης Σβέικ στο μπαρουτάδικο και άλλες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Xόφμαν E. T. A. (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)1938-3/’98 Aληθινό παραμύθι (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Xώθορν Nαθάνιελ (HΠA)1940-5/’98 Ίθαν Mπραντ (Nουβέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00

M Π E Σ T Σ E Λ E PBιβλία που προκάλεσαν κι έγιναν ανάρπαστα

Γκλουχόφσκι Ντμίτρι5266-5/’11 Metro 2033 (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γκραφ Εκατερίνα4538-4/’07 Η γυναίκα που λαχταρούσε να αγαπήσει (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Ινκορβάια Αντόνιο – Ριμάσα Αλεσάντρο4633-6/’08 Η γενιά των 1.000 € (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Mπέινχαρτ Λάρυ4760-9/’08 Ο βιβλιοθηκάριος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Mπέρσταϊν Nταν3963-5/’05 Tα απόκρυφα του Kώδικα Nτα Bίντσι (O μόνος πλήρης και τεκμηριωμένος οδηγός των μυστηρίων του «Kώδικα» που έγινε επίσης μπεστ σέλερ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Mπέρσταϊν Nταν – Κέιζερ Αρνύ (ντε)4059-5/’05 Tα απόκρυφα των Illuminati (O μόνος πλήρης και τεκμηριωμένος οδηγός των μυστηρίων και των συμβόλων του μπεστ σέλερ «Οι Πεφωτισμένοι») 18,00 Oυίτγουερθ Ευγένιος4191-1/’06 Tα εννιά πρόσωπα του Χριστού (Mια διήγηση των εννιά μεγάλων μυστικών μυήσεων του Ιωσήφ-του-Ιωσήφ στην Αιώνια Θρησκεία) . . . . . . . . 20,00 Σάφαϊρ5059-3/’10 Μονάκριβη (Σπρώξε) (Mυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 12,00 Σέτσινγκ Φρανκ4265-9/’08 Το σμήνος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,004913-9/’09 Eιδήσεις από ένα άγνωστο σύμπαν (Ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από τις θάλασσες) . . . . . . 22,00 Σούγκαρτς Ντέιβιντ4134-6/’05 Τα μυστικά του Γιου της Χήρας (Ποια θα είναι η συνέχεια του «Κώδικα Ντα Βίντσι»;) . . 13,00 Τσανγκ Χα-Τσουν5328-0/’11 23 αλήθειες που δεν μας λένε για τον καπιταλισμό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

74 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Μ Π Ε Σ Τ Σ Ε Λ Ε Ρ )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 74

Page 74: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Β Ρ Α Β Ε Ι Α Ν Ο Μ Π Ε ΛΜεγάλοι νομπελίστες συγγραφείς στη βιβλιοθήκη σας

Άντριτς Ίβο (ΣΕΡΒΙΑ)4339-7/’10 Η Δεσποινίδα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Γκόλντινγκ Γουίλιαμ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)3898-0/’10 Ο Άρχοντας των Μυγών (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 5,90 Γκόρντιμερ Ναντίν (Ν. ΑΦΡΙΚΗ)4280-2/’10 Ένας τυχαίος εραστής (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 5,90 Έσσε Έρμαν (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)3734-1/’10 Ροσάλντε (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Ζιντ Αντρέ (ΓΑΛΛΙΑ)5074-6/’10 Ο Προμηθέας ελεύθερος δεσμώτης (Νουβέλες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Θέλα Καμίλο Χοσέ (ΙΣΠΑΝΙΑ)3374-9/’10 Η οικογένεια του Πασκουάλ Ντουάρτε (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Καμύ Αλμπέρ (ΓΑΛΛΙΑ)4338-0/’10 Η πτώση (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Κανέτι Ελίας (ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ)4337-3/’10 Πάρτι και αερομαχίες (Αφήγημα) . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Καουαμπάτα Γιασουνάρι (ΙΑΠΩΝΙΑ)3845-4/’10 Το σπίτι των κοιμισμένων κοριτσιών (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Κέρτες Ίμρε (ΟΥΓΓΑΡΙΑ)4206-2/’10 Το μυθιστόρημα ενός ανθρώπου δίχως πεπρωμένο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Κίπλινγκ Ράντγιαρντ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)5073-9/’10 Δαίμονες των κυμάτων (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . 5,90 Λάγκερκβιστ Περ (ΣΟΥΗΔΙΑ)5072-2/’10 Ο Νάνος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Λέσινγκ Ντόρις (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)3856-0/’10 Το πέμπτο παιδί (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Μπέλοου Σωλ (ΗΠΑ)3612-2/’10 Η μοναδική – Άδραξε τη μέρα (Δύο μυθιστορήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Μπρόντσκι Γιόζεφ (ΡΩΣΙΑ)5071-5/’10 Το τραγούδι του εκκρεμούς (Αφηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Νερούδα Πάβλο (ΧΙΛΗ)5075-3/’10 Εστραβαγάριο (Ποίηση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Ντελέντα Γκράτσια (ΙΤΑΛΙΑ)3445-6/’10 Καλαμιές στον άνεμο (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . 5,90

75Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Β Ρ Α Β Ε Ι Α Ν Ο Μ Π Ε Λ )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 75

Page 75: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Όε Κενζαμπούρο (ΙΑΠΩΝΙΑ)3519-4/’10 Μια προσωπική υπόθεση (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . 5,90 Πίντερ Χάρολντ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)3677-1/’10 Οι Νάνοι (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Πιραντέλο Λουίτζι (ΙΤΑΛΙΑ)3973-4/’10 Χάος (Διηγήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Σαραμάγκου Ζοζέ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)4412-7/’10 Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιον (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 5,90 Σίνγκερ Ισαάκ Μπάσεβις (ΗΠΑ)3988-8/’10 Ο σκλάβος (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Φώκνερ Γουίλιαμ (ΗΠΑ)4038-9/’10 Η Βουή και η Μανία (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Χέμινγουεϊ Έρνεστ (ΗΠΑ)4406-6/’10 Για ποιον χτυπά η καμπάνα (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . 5,90

76 Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ( Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Β Ρ Α Β Ε Ι Α Ν Ο Μ Π Ε Λ )

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 76

Page 76: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Π O I H Σ H – Π O I H T I K H – T P A Γ O YΔ I A

Αγγελάκη-Ρουκ Κατερίνα1439-X/’95 Ωραία έρημος η σάρκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001782-8/’97 Ποιήματα 1963-1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002078-0/’98 Ποιήματα 1978-1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002418-2/’99 Ποιήματα 1986-1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003161-8/’01 H ύλη μόνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003495-1/’03 Mεταφράζοντας σε έρωτα της ζωής το τέλος . . . . . . 12,004008-0/’05 Στον ουρανό τού τίποτα με ελάχιστα . . . . . . . . . . . . 12,005225-2/’11 Η ανορεξία της ύπαρξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Aκριβοπούλου Θεανώ4107-9/’05 Εξακολουθητικό φως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Αλεξάκης Ορέστης2697-5/’00 Μου γνέφουν (Έμμετρα ποιήματα) . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Αλεξίου Δημήτρης

960-7031-76-8/’06 Απεναντίας (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ

4929-0/’09 Ανθολογία γαλλικής ποίησης. Από τον Μπωντλαίρ ως τις μέρες μας (Επιλογή: Χριστόφορος Λιοντάκης) . . . . . . . . . . . . . . . 35,003296-7/’02 Aνθολογία γεωργιανής ποίησης (Eπιμέλεια: Δημήτρης Nόλλας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000777-6/’97 Ανθολογία εβραϊκής ποίησης (Eπιλογή – Πρόλογος – Mετάφραση: Kωστής Mοσκώφ) 9,001993-6/’97 Έλληνες ποιητές για τη θάλασσα (Aνθολόγηση: Aντώνης Φωστιέρης – Θανάσης Θ. Nιάρχος) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001420-9/’95 Ελληνική ποιητική ανθολογία θανάτου του 20ού αιώνα (Aνθολόγηση: Γιάννης Bαρβέρης – Kώστας Παπαγεωργίου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002104-3/’98 Kλασική ιαπωνική ποίηση (7ος π.X. αι. έως σήμερα) (Eισαγωγή – Eπιλογή – Mετάφραση – Σημειώσεις: Eλ. I. Iωαννίδου – Γεώργιος Σ. Έξαρχος) . . . . . . . . . . . 12,002128-0/’98 Mικρό ανθολόγιο από τον Άγιο Φραγκίσκο της Aσσίζης ως την ποίηση της Mαύρης Aφρικής (Aνθολόγηση – Mετάφραση: Tάκης Mενδράκος) . . . . . 9,004232-6/’06 Ποίηση για την ποίηση (Επιμέλεια: Αντώνης Φωστιέρης – Θανάσης Θ. Νιάρχος) 20,003803-5/’04 Ποιητές για ποιητές – Xειραψία πάνω από την άβυσσο (Eπιμέλεια: Θανάσης Θ. Nιάρχος) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

77Π Ο Ι Η Σ Η – Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η – Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 77

Page 77: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

3767-5/’04 Ποιητές του Mεσοπολέμου (Aνθολόγηση: Σωτήρης Tριβιζάς) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004266-6/’07 Σύγχρονη ερωτική ποίηση (42 Έλληνες Ποιητές, 14 Ζωγράφοι) (Επιμέλεια: Αντώνης Φωστιέρης – Θανάσης Θ. Νιάρχος) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 25,00. . . Σύγχρονοι Αμερικανοί ποιητές (Επιλογή – Μετάφραση: Σωκράτης Λ. Σκαρτσής) . . . . . 6,004463-9/’07 Tα ωραιότερα ποιήματα για τη μάνα (Aνθολόγηση: Θ. Θ. Nιάρχος – Θ. Kαστανιώτης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 25,002372-0/’98 Tα ωραιότερα ποιήματα για τον πατέρα (Aνθολόγηση: Θ. Θ. Nιάρχος – Θ. Kαστανιώτης) . . . . . 9,003792-6/’04 Tα ωραιότερα ποιήματα για το παιδί (Aνθολόγηση: Θ. Θ. Nιάρχος – Θ. Kαστανιώτης) . . . . . 14,00 Απολλιναίρ Γκιγιώμ2562-6/’99 Ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00960-86771-5-7/’01 Tο συναξάρι των ζώων ή Oρφέως ακολουθία (Ξυλογραφίες: R. Dufy) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . 15,00 Bαλαβανίδης Χρήστος

4389-2/’07 Ανοιχτή ακρόαση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Bαλαωρίτης Nάνος1636-8/’96 Aνιδεογράμματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001635-X/’96 Ήλιος ο δήμιος μιας πράσινης σκέψης . . . . . . . . . . 10,004585-8/’07 Αλληγορική Κασσάνδρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Βαλερύ Πωλ

960-7031-59-8/’02 Xορός και ψυχή (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . 10,00 Bαρβιτσιώτης Tάκης1850-6/’97 Άρωμα ενός κομήτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002440-9/’99 Tα δώρα των Mάγων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003623-7/’03 Ποιήματα 1941-2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Βαρθολομαίου Βγένα

960-7031-80-6/’06 Πικρό βεληνεκές (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . 10,00 Βασιλόπουλος Μανόλης

2688-6/’00 Εμμονή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Βέλτσος Γιώργος

978-960-6811-16-6/’10 Ρημάζει (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00978-960-6811-15-9/’10 Σχέδιο για Ηλέκτρα (Εικόνες: Χρόνης Μπότσογλου) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00978-960-6811-22-7/’10 Ανάποδα οδεύει ο δολοφόνος (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . 12,00 Bενέτης Θανάσης3033-6/’01 Aναψηλάφηση μέλλοντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003496-X/’03 Tα προσφιλή (1976-2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004796-8/’08 Στην ενέδρα του θαύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

78 Π Ο Ι Η Σ Η – Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η – Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 78

Page 78: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Βερύκιος Ξενοφών960-7031-79-2/’04 Οίκαδε (Και άλλα ποιήματα ασαφούς κατευθύνσεως) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Βολς. . . Ποιήματα (Σχέδια – Πίνακες – Φωτογραφίες) . . . . . . . 9,00 Γαλανάκη Pέα4802-6/’08 Ποιήματα (Οι τρυφερές – Πλην εύχαρις – Τα ορυκτά) . 10,00 Γαραντούδης Eυριπίδης4906-1/’09 Mεθεόρτιο ή Lyrica (Ποίημα σε 33 μέρη) . . . . . . . . . . 12,00 Γεωργούσης Γιώργος

960-7031-85-7/’06 Σήματα καπνού (66 ελληνικά χαϊκού) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Γκανάς Μιχάλης3916-1/’04 Γυάλινα Γιάννενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000738-2 Παραλογή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001292-8 Ακάθιστος Δείπνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002681-9/’00 Τα μικρά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003615-3/’03 O ύπνος του καπνιστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,003807-2/’07 Μαύρα Λιθάρια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Γουνελάς Σωτήρης

978-960-7031-99-0/’09 Ποιητική τετραλογία (Άσμα τρίτο: Γάμος) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Γριμάνη Άννα4529-2/’07 Venetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Γώγου Κατερίνα1166-2 Tρία κλικ αριστερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001165-5 Ιδιώνυμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000292-9 Tο ξύλινο παλτό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001168-6 Απόντες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001164-8 O μήνας των παγωμένων σταφυλιών . . . . . . . . . . . . 8,003227-8/’02 Mε λένε Oδύσσεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,003796-9/’04 Nόστος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Δόικος Νίκος

978-960-6811-28-9/’10 Γενιά του Νοέμβρη (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . 10,00 Eλευθερίου Mάνος 4288-8/’06 Tο νεκρό καφενείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003154-7/’01 Aγρυπνία για το σκοτεινό τρυγόνι στην εκκλησία του προφήτη Eλισσαίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Eυθυμίου Nεκτίνα N.3599-0/’03 Tαξιδεύοντας ξυπόλυτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Ζακόμπ Μαξ. . . Συμβουλές σ’ ένα νέο ποιητή (Περί ποιητικής) . . . . . 8,00 Zαφειρίου Θ. Π.1833-6/’97 Aπόβαρο (Ποιήματα 1987-1996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00

79Π Ο Ι Η Σ Η – Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η – Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 79

Page 79: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Θεοδώρου Βικτωρία978-960-6811-21-0/’10 Ποιήματα (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Θέσπης Γιάννης

960-7031-62-8/’04 Πρόθυρα (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00978-960-6811-18-0/’10 Όρθιος νόμος (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Iωαννίδης Παναγιώτης4785-2/’08 Το σωσίβιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Κάβανα Πάτρικ2573-1/’99 Η μεγάλη πείνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Καβάφης Κ. Π.3907-4/’05 Ποιήματα (Συλλεκτική έκδοση με 12 πίνακες Ελλήνων ζωγράφων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 Καβουριάρη Βικτωρία

978-960-6811-20-3/’10 Πόρτα στην πίσω θάλασσα (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . 10,00 Κακουλίδης Γιάννης3419-6/’02 Aπό τη «Nέροβιλ» έως τη «Λούνα Λουνέρα» . . . . . 12,00 Καλαμαράς Bασίλης K.2027-6/’97 Kουρδιστό παιχνίδι: Eυρώπη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002346-1/’98 Oλοκαύτωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002345-3/’98 H Προφητεία του Φόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kάλβος Aνδρέας

960-86771-3-0/’01 Ωδαί (Ξυλογραφίες: Γιώργης Bαρλάμος) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 Καναβούρης Kώστας0493-9 Nυχτολόγιο χειρός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,001548-5/’96 Όταν το κρύο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,004027-7/’05 Ο κόσμος ακόμα χρειάζεται σφαγές και άλλα ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Kανάτσης Tάσος4797-5/’08 Ψυχανθή και μετέωρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kαρατζάς Διονύσης

960-7031-55-5 Στα νερά βαθαίνει ο ουρανός (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . 9,00 Kαραχάλιος Γεώργιος

978-960-6811-09-8/’09 Tου κανενός ο χρόνος (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . 10,00 Kαρβέλας Nίκος

978-960-6811-10-4/’09 H ναυτία των ημερών (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . 15,00 Καρζής Θόδωρος5288-7/’11 Γλυκόπικρα δίστιχα και τετράστιχα . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Καρίβαλης Ζαννής Γ.

960-7031-83-0/’05 Στους φίλους που δεν έφτασαν ποτέ (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kατσαλίδας Nίκος4798-2/’08 Τα εραλδικά της κίχλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Kατσού Nαταλία4803-3/’08 Μαγωδός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

80 Π Ο Ι Η Σ Η – Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η – Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 80

Page 80: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Κίπλινγκ Pάντγιαρντ1066-5 Aν... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Kλεφτογιώργος Γιώργος3049-2/’01 Tι χρώματα να βάλω στη φωνή μου (Τραγούδια) . . . 7,00 Kοτζιάς Nίκος2952-4/’00 Mονοπάτια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Kούρση Mαρία3035-2/’01 Nομίζουν ότι λείπω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,003403-X/’02 Έμεινα μέσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Κυπαρίσσης Πάνος3550-8/’03 Tα χειρόγραφα της βροχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,004503-2/’07 Το χώμα που μένει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κυρτζάκη Μαρία4091-9/’05 Στη μέση της ασφάλτου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Λαδάς Νίκος B.1219-2 Άπαντα Ι – Ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Λαϊνά Mαρία3168-5/’01 Δικό της . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,004108-9/’05 Ο Κήπος – Όχι Εγώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Λάμπρου Θανάσης3794-2/’04 Λαβύρινθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λιοντάκης Χριστόφορος0067-4 O ροδώνας με τους χωροφύλακες . . . . . . . . . . . . . . 10,001473-X/’96 O Mινώταυρος μετακομίζει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004750-0/’08 Με το φως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,005133-0/’10 Στο τέρμα της πλάνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λόρκα Φεντερίκο Γκαρθία

960-7031-58-X/’02 Mοιρολόι για τον Iνγκνάθιο Σάντσεθ Mεχίας (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Λουκάκης Mάνος2228-7/’98 Σαν τη Mαρία το πρωί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,002900-1/’00 Παλάμη ωχρού μελισσοκόμου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,003290-8/’02 H ρομάνς της μοδίστρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003542-7/’03 O Iσπανός συμβολαιογράφος . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,004659-6/’08 Ποιος είν’ τρελλός από έρωτα (Ποιήματα του έρωτα από τον Σολωμό ως τον Σεφέρη) . 22,004799-9/’08 Χαρτομάντης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λουκίδου Eυτυχία-Aλεξάνδρα4806-4/’08 Όροφος μείον ένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λυμπέρης Νίκος

960-7031-81-4/’06 Στάσεις ΙΙ (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μαίτερλινκ Μωρίς

. . . Θερμοκήπια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00

81Π Ο Ι Η Σ Η – Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η – Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

6 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 81

Page 81: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Mαρτζούκου Mαρία (Eισαγωγή – Mετάφραση – Σημειώσεις)3729-2/’04 Kαλεβάλα – Tο φινλανδικό έπος (Nέα έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη) . . . . . . 10,00 Mεγάλου-Σεφεριάδη Λία1869-7/’97 Στις κρύπτες του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Mέιλερ Νόρμαν4684-8/’08 Θάνατοι για τις κυρίες (και άλλες καταστροφές) . . . . . 13,00 Μελισσάνθη2685-1/’00 Οδοιπορικό (Ποιήματα 1930-1984) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Μεταξά Ευγενία

978-960-6811-11-1/’09 Χωρογραφήματα (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . 10,00 Mοντινάρο Mπρίτσιο

2996-6/’01 Tου έρωτα και του θανάτου (Eλληνόφωνα και ρομανικά μοιρολόγια και ερωτικά τραγούδια από το Σαλέντο της Kάτω Iταλίας) . . . . . . . . . 15,00 Mοράρης Γιώργος4554-4/’08 Ροσμαρίνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Μοσκώφ Κωστής. . . Ποιήματα (Δεύτερη έκδοση με 24 καινούρια ποιήματα) 6,00 Μουντές Ματθαίος0986-8 Νηπιοβαπτισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001052-1 Tα αντίποινα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Mπιθικώτση Άννα3037-9/’01 Aντί σιωπής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μπονφουά Υβ. . . Ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Mπουρμπούλης Mιχάλης

960-7031-84-9/’06 Καύση και αναχώρηση του ήλιου (Eκδόσεις ΔIATTΩN) 10,00960-7031-73-3/’04 Eιν αλί κείται προς ζόφον (Eίκοσι τέσσερα σονέτα) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Mπρόντσκι Γιόζεφ3558-3/’03 Τα ποιήματα της Θείας Γέννησης . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Nερούδα Πάβλο3753-5/’04 Eστραβαγάριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Νιάρχος Θανάσης Θ.. . . Έρως έρωτας (Με έξι έργα του Nτ. Πετράτου) . . . . . . 4,00 Nιζαμίδη Pανιώ4555-1/’08 Άτρωτος ένας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Novalis

960-86771-4-9/’01 Ύμνοι στη νύχτα και άλλα ποιήματα (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Oυνγκαρέττι Tζουζέππε2284-8/’98 Σπουδή Θανάτου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00

82 Π Ο Ι Η Σ Η – Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η – Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 82

Page 82: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Oυόλκοτ Nτέρεκ4267-3/’06 Ποιήματα (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Παβέζε Tσέζαρε3765-5/’04 O θάνατος θα ’ρθει και θα ’χει τα μάτια σου . . . . . . 10,00 Παλαιολόγος Μιχάλης

978-960-6811-26-5/’10 Στιγμογραφίες (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Παμπούκη Λένα

0747-4/’02 Kαθαρή Δευτέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Παπαγιαννόπουλος Σπήλιος2665-7/’00 Τρωγλοδύτες ονείρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003398-X/’02 Aισθήσεων πλάνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,004261-Χ/’06 Τα μπλουζ των παραισθήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Παπαδάκη Αθηνά. . . Αμνάδα των ατμών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000257-X Ωχροτάτη έως του λευκού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,001353-9/’95 Γη και πάλι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,002178-7/’98 Στη Bασιλίδα του Eξώστη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,003038-7/’01 O Θάνατος και η Kόρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,004094-3/’05 Προς άγνωστον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Παπαδάκη-Λαμπάκη Ελευθερία4081-5/’05 Επιλογή από κρητικές μαντινάδες . . . . . . . . . . . . . . . 10,005306-8/’11 Κρητικές μαντινάδες (Νέα ανθολογία) . . . . . . . . . . . . . 10,00 Παπαδόπουλος Λευτέρης (Μεταγραφή)1243-5 Άσμα Ασμάτων (Ζωγραφική: Αλέκος Φασιανός) . . . . . 15,00 Παπανικολάου Δημήτρης

960-7031-75-X/’04 Nοσταλγία (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Πατρίκιος Tίτος

960-7031-64-4/’02 H πύλη των λεόντων (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . 30,00978-960-6811-02-9/’08 Λυσιμελής πόθος (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . 18,00 Πεπελάση Mαριέττα1650-3/’96 Πλοηγός (Ποιήματα 1966-1991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,003039-5/’01 Όλα ήταν για μια στιγμή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Ποταμίτης Δημήτρης4382-3/’07 Ποιήματα (1964-2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Πούλιος Λευτέρης1055-6 Αντί της σιωπής (Ζωγραφική: Τ. Μαντζαβίνος) . . . . . . 6,00 Πρατικάκης Μανόλης0534-X H μαγεία της μη διεκδίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Πρεβέρ Ζακ1266-4/’00 Κουβέντες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Πυρπάσου Έφη4065-Χ/’05 Ξενάγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ρούσσος Τάσος0479-3 Προς την οροφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001349-0/’95 Το πλοίο-φάντασμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,002288-0/’98 Tο κυνήγι της αλεπούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00

83Π Ο Ι Η Σ Η – Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η – Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 83

Page 83: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σαμαράκης Aντώνης4841-5/’08 Ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σέκιου Μαρία

960-7031-77-6/’05 Αρσενικά ποιήματα (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . 10,00 Σιδέρης Νίκος2844-7/’00 Τρυφερός κωπηλάτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Σιδηρά Αγγελική4477-6/’07 Αμείλικτα γαλάζιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00978-960-6811-23-4/’10 Αμφίδρομη έλξη (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . 10,00 Σκαρτσής Σωκράτης Λ.0213-8 Tο μάρμαρο της άπλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,004372-4/’07 Πέτρα της Αγάπης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Σκληβανιώτης Γιάννης0684-2/’95 Μια φέτα φεγγάρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,002342-9/’98 Άσμα θραυσμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,003757-8/’04 Σκόρπια και αταίριαστα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σκούρτης Γιώργος3678-4/’04 Eκποίηση (Tο μόνο που θυμάμαι απ’ τον ήλιο / Eίναι η σκιά μου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σολομών

960-86771-1-4 Άσμα Aσμάτων (Kείμενο των O ) (Ξυλογραφίες: Γιάννης Kυριακίδης) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) 100,00 Σουρβίνος Δημήτρης I.

960-7031-74-1/’04 Aπόηχοι σε πλάγιο φως (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . 10,00 Σταμάτης Αλέξης1054-8 Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων . . . . . . . . . . . . . . 6,001350-4/’95 Απλή μέθοδος των τριών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Τζανετάκης Γιάννης0702-3/’95 Oνείρου έρως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Τομαζάνη Δέσποινα2686-X/’00 Εξ αιτίας του αινίγματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Tριανταφυλλίδης Bασίλης N.1800-X/’97 Eπί σκηνής (Σχέδια: Γιώργος Σταθόπουλος) . . . . . . . . . 6,002057-8/’97 Πόλις (Με 10 έργα του Γιάννη Σταύρου) . . . . . . . . . . . 6,002717-3/’00 Περί (Σατιρικά ποιήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003144-8/’01 Mυθολογία κειμηλίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Tσαγκάρης Γιώργος4269-5/’06 Ανένδοτοι Ήλιοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Tσακίρης Mανόλης3171-5/’01 Ποτάμι στη θάλασσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Φάτσης Γιάννης3984-8/’05 Ποιητικά άπαντα («H φωνή μου δεν καίγεται») . . . . . . 20,00 Φερέντης-Aρώνης Aλέξανδρος1045-9/’99 Aθώα περιστερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00

Π Ο Ι Η Σ Η – Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η – Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α84

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 84

Page 84: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Φιλιππίδης Γιώργος2457-0/’08 Γαλάζια μηχανή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Φωστιέρης Αντώνης2464-6/’99 O διάβολος τραγούδησε σωστά . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003448-X/’03 Πολύτιμη Λήθη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,004781-4/’08 Ποίηση 1970-2005 (Συγκεντρωτική έκδοση) . . . . . . . . . 25,00 Χαίλντερλιν Φρήντριχ4135-4/’06 Ύμνοι, ελεγεία και αποσπάσματα . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Xαρκιανάκης Στυλιανός Σ. (Aρχιεπίσκοπος Aυστραλίας)4963-4/’09 Παίδων και εφήβων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Χατζόπουλος Θανάσης0072-0 H Κοίμηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001293-1 O εξ αίματος νεκρός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002044-6/’97 Pήματα για το ρόδο (Σχεδίασμα ποιητικής) . . . . . . . . 8,002087-X/’98 Kανόνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000672-9/’99 Tο Άφωτο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000818-7/’99 Από καταβολής δρόσου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Χριστοδούλου Δήμητρα X.0690-7/’95 Το κυπαρίσσι των εργατικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001904-9/’97 Φορτίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Χρόνης Βαγγέλης4050-1/’05 Νέοι στον Άδη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,004739-5/’08 Youth in Hades (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . 15,005143-9/’10 Ένα χωνάκι θλίψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

Π Ο Ι Η Σ Η – Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η – Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α 85

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 85

Page 85: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 86

Page 86: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 87

γ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ αγ ρ ά μ μ α τ α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 87

Page 87: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 88

Page 88: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

A Φ I E P Ω M ATA

Αλμπάνη Βασιλική (Πρόλογος – Επιλογή)2674-6/’00 Ένας αιώνας χρονογράφημα (1899-1999) . . . . . . . . . 30,00 Νιάρχος Θανάσης Θ. (Επιμέλεια)2713-0/’00 Επιστολές στον άνθρωπο του 3000 μ.Χ. . . . . . . . . . . 15,002712-2/’00 Μαρτυρίες για τον Αντώνη Σαμαράκη . . . . . . . . . . . . 12,002773-4/’00 Ένας αιώνας Nόμπελ (Οι ομιλίες των συγγραφέων που τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ στον 20ό αιώνα) . . 36,00

Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Ε ΣOι μύθοι των λαών

Καλάσο Ρομπέρτο (ITAΛIA)2246-5/’99 Η καταστροφή του Κας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,002238-4/’01 Κα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,003887-6/’04 H λογοτεχνία και οι θεοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

Τ Α K E I M E N A T Ω N Λ A Ω NΔιεύθυνση σειράς: Σωκράτης Λ. Σκαρτσής

0940-X Αβέστα (Το ιερό βιβλίο του Ζωροαστρισμού) . . . . . . . . 7,000321-5 Αυστραλέζικα τραγούδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000317-7 Δημοτικά δίστιχα και γυρίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000018-6 Ζεν (Μια γιαπωνέζικη μορφή της γνώσης) . . . . . . . . . . 9,000016-X Ινδιάνικα τραγούδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000464-5 Ισλανδικές σάγκες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000318-5 Κείμενα της Εγγύς Ανατολής (Tο Έπος του Γιλγαμές – Ενούμα Έλις – Η κάθοδος της Ινάννα) . . . . . . . . . . . . . 10,000022-4 Κινέζοι ποιητές (Τετράστιχα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000319-3 Κοτζίκι (Αρχαία γιαπωνέζικη επική χρονογραφία) . . . . 7,000461-0 Μουσαίου: Τα καθ’ Ηρώ και Λέανδρον (Eρωτική ιστορία του 5ου αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000939-6 Ντεντέ Κορκούτ (Τουρκική ηρωική χρονογραφία) . . . . 7,000316-9 Oκασέν και Νικολέτ (Μεσαιωνική γαλλική ερωτική ιστορία) . . . . . . . . . . . . . 4,000023-2 Πάνθεια (Μια ιστορία απ’ τον Ξενοφώντα) . . . . . . . . . 8,000024-0 Σέι Σόναγγον (Το βιβλίο του μαξιλαριού) . . . . . . . . . . 8,000463-7 Ταοϊσμός (Τσουάνγκ Τζου – Τάο Τε Τσινγκ) . . . . . . . . 10,000938-8 Tο βιβλίο των νεκρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000936-1 Τραγούδια της Πολυνησίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000017-8 Χάκο (Μια ινδιάνικη τελετουργία) . . . . . . . . . . . . . . . 4,00

89Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Τ Α ❖ Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ ❖ Τ Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α Τ Ω Ν Λ Α Ω Ν

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 89

Page 89: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

4374-8/’07 Ερωτικά ποιήματα της σανσκριτικής . . . . . . . . . . . . . 8,004373-1/’07 Κινέζοι αναχωρητές ποιητές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004655-8/’08 Νταμμαπάντα (Η Oδός της Aλήθειας) . . . . . . . . . . . . . 8,004656-5/’08 Χαϊκού και Σένριου (Γιαπωνέζικα τρίστιχα) . . . . . . . . . 8,004696-1/’09 Oυπανισάδες (Ιερά ινδικά κείμενα) . . . . . . . . . . . . . . 12,004700-5/’09 Σούφι (Oι Άραβες Μυστικοί) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00

K Λ A Σ I K A K E I M E N A

Aριστοφάνης (Mετάφραση: Παύλος Mάτεσις)1865-4/’97 Bάτραχοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001881-6/’97 Όρνιθες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001884-0/’97 Eιρήνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001885-9/’97 Θεσμοφοριάζουσαι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001883-2/’97 Πλούτος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001882-4/’97 Nεφέλαι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002194-9/’98 Aχαρνής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003087-5/’01 Λυσιστράτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004379-3/’07 Σφήκες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Ευριπίδης0868-6 Βάκχες (Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς) . . . . . . . . . . . 12,00. . . Ιφιγένεια στην Ταυρίδα (Μετάφραση: Στέλλα Μπαζάκου-Μαραγκουδάκη) . . . . 10,000134-4 Oρέστης (Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης) . . . . . . . . 10,000455-8 Μήδεια (Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς) . . . . . . . . . . 10,002267-5/’98 Oρέστης (Mετάφραση: Γιώργος Xειμωνάς) . . . . . . . . . 10,00 Λεκατσάς Παναγής1233-8 Ευριπίδης Ι (Άλκηστη – Aντρομάχη – Bάκχες) . . . . 12,001234-6 Ευριπίδης ΙΙ (Eκάβη – Eλένη – Hλέχτρα) . . . . . . . . . 12,00 Λόγγος

978-960-6811-08-1/’08 Δάφνης και Χλόη (Μετάφραση: Ρόδης Ρούφος) (Ξυλογραφίες – Λιθογραφίες: Γιώργης Βαρλάμος) (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 Oβίδιος2802-8/’00 Eρωτική Tέχνη και ένα δοκίμιο για Λατίνους εραστές (Mετάφραση: Θεόδωρος Παπαγγελής) . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Όμηρος OΔΥΣΣΕΙΑ (Πρόλογος – Μετάφραση – Επιλεγόμενα: Δ. N. Μαρωνίτης)1441-1 Ραψωδία β: Ιθακησίων αγορά – Τηλεμάχου αποδημία 8,001442-X Ραψωδία γ: Τα εν Πύλω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001444-6/’96 Pαψωδία δ: Tα εν Λακεδαίμονι . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001675-9/’96 Pαψωδία ν: Oδυσσέως απόπλους – Άφιξις εις Iθάκην 8,00

90 Κ Λ Α Σ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 90

Page 90: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Όμηρος (συνέχεια)1788-7/’97 Pαψωδία ξ: Oδυσσέως προς Eύμαιον ομιλία . . . . . . 8,002029-2/’97 Pαψωδία ο: Tηλεμάχου προς Eύμαιον άφιξις . . . . . . 8,002077-2/’98 Pαψωδία π: Aναγνωρισμός Oδυσσέως υπό Tηλεμάχου 8,002173-6/’98 Pαψωδία ρ: Eπάνοδος εις Iθάκην . . . . . . . . . . . . . . . 8,002444-1/’99 Ραψωδία σ: Οδυσσέως και Ίρου πυγμή . . . . . . . . . . 8,002856-0/’00 Ραψωδία τ: Οδυσσέως και Πηνελόπης ομιλία. Τα νίπτρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003073-5/’01 Ραψωδία υ: Tα προ της μνηστηροφονίας . . . . . . . . . 8,002924-9/’00 Ραψωδία φ: Τόξου θέσις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002951-6/’01 Ραψωδία χ: Mνηστηροφονία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002274-0/’98 Pαψωδία ψ: Aναγνωρισμός υπό Πηνελόπης . . . . . . 8,003088-3/’01 Pαψωδία ω: Σπονδαί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00960-7031-65-2/’03 24 παρομοιώσεις (Aπό τον Δ. N. Mαρωνίτη) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 Πλάτων. . . Ίων (Μετάφραση: Λουκάς Κούσουλας) . . . . . . . . . . . . 5,00 Σενέκας Λεύκιος Ανναίος (Μετάφραση: Τάσος Ρούσσος)2849-8/’00 Οιδίπους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002848-X/’00 Μήδεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002850-1/’00 Ιππόλυτος ή Φαίδρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σοφοκλής0091-8 Ηλέκτρα (Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς) . . . . . . . . . . 12,00

A P X A I O E Λ Λ H N I K H Γ P A M M AT O Λ O Γ I A

Ανδρεάδης Γιάγκος Θ.. . . O γυρισμός του Oδυσσέα κι ο νόστος της ποίησης στην Πολιτεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,005080-7/’10 Επιστροφή στα παιδιά της Αντιγόνης . . . . . . . . . . . . 25,00 Κατούντα Σύλβια4168-0/’06 Οι κόρες της Πανδώρας – Οι απαρχές του ευρωπαϊκού μισογυνισμού (Μια επιστημονική μελέτη για την γυναίκα στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Λεκατσάς Παναγής1221-4 H Mητριαρχία (Kαι η σύγκρουσή της με την ελληνική Πατριαρχία) . . . . 9,001222-2 Ιδεοκρατία και ιστορική αιτιοκρατία (Nέες τομές για τη μελέτη της κοινωνικής ιστορίας του 4ου π.X. αιώνα) 9,001223-0 H Πολιτεία του Ήλιου (H κοινοχτημονική επανάσταση των δούλων και προλετάριων της Mικρασίας, 133-128 π.X.) . . . . . . . 9,00

91Α Ρ Χ Α Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 91

Page 91: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Λεκατσάς Παναγής (συνέχεια)1576-0/’96 Tο Θείον Bρέφος (Θρησκειολογική θεώρηση) . . . . . . 9,002417-4/’99 Διόνυσος (Kαταγωγή και εξέλιξη της διονυσιακής θρησκείας) . . . . 30,002865-X/’00 Οι πόλεμοι των δούλων (Στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα) . . . . . . . . . . . . 20,002866-0/’00 Η Ψυχή (Η ιδέα της ψυχής και της αθανασίας της και τα έθιμα του θανάτου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,003272-X/’03 Έρως (Eρμηνεία μιας μορφής της προϊστορικής και ορφικοδιονυσιακής θρησκείας) (Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,004301-2/’06 Η καταγωγή της Βασιλείας (Μετάβαση από τη μητριαρχική στην πατριαρχική κοινωνία) . . . . . . 12,004691-6/’08 Tο κάλεσμα της θεονύφης (Tο ψυχολογικό και μυητικό πλέγμα του ιερού γάμου) . 9,00 Λεντάκης ΑνδρέαςSET 2039-X O EPΩTAΣ ΣTHN APXAIA EΛΛAΔAT1 2040-3/’97 1. Ο έρωτας στη θρησκεία ή Η ιδεολογία του έρωτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00T2 2140-X/’98 2. H περίοδος πριν από την πατριαρχία . . . . . . . . . . 25,00T3 2163-9/’98 3. H πορνεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00T4 2164-7/’99 4. Oι εταίρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Πέλμαν Έγκερτ2875-7/’99 Δράμα και μουσική στην αρχαιότητα . . . . . . . . . . . . 12,00 Σταμάτης Nίκος3855-8/’04 Tο υπέρτατο νόημα της δόξας (Oι Oλυμπιακοί Aγώνες στο φως της πινδαρικής ποίησης) 20,00 Tσιώλης Γιάννης2277-5/’98 Mυθικό θέατρο, πολιτική φωνή: O τραγωδός Aισχύλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Xουρμουζιάδης Nίκος X.2086-1/’98 Περί χορού (O ρόλος του ομαδικού στοιχείου στο αρχαίο δράμα) . . 6,00

92 Α Ρ Χ Α Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 92

Page 92: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

E Λ Λ H N I K H Λ O Γ O T E X N I A / I Σ T O P I A

Αργυρίου Αλέξανδρος (Δεμένα)SET 2692-5 IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια του Mεσοπολέμου (1918-1940)T1 3156-1/’02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A ) 50,00T2 3157-X/’02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B ) 50,00T3 3637-7/’03 Kαι η πρόσληψή της στους δύστηνους καιρούς (1941-1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Γ΄) 50,00T4 3789-6/’04 Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια του ετεροκαθορισμένου εμφυλίου πολέμου (1945-1949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Δ ) 50,00T5 4110-9/’05 Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια της επισφαλούς δημοκρατίας (1950-1956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Ε ) 35,00T6 4112-5/’05 Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια της αυτοσχέδιας ανάπτυξης (1957-1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος ΣΤ ) 45,00T7 4417-2/’07 Kαι η πρόσληψή της όταν η δημοκρατία δοκιμάζεται, υπονομεύεται και καταλύεται (1964-1974 και μέχρι τις μέρες μας) . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Ζ ) 50,00T8 4419-6/’07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Η ) 50,00 (Xαρτόδετα)SET 3320-6 IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια του Mεσοπολέμου (1918-1940)T1 3321-3/’02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A ) 41,00T2 3322-0/’02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B ) 41,00T3 3636-9/’03 Kαι η πρόσληψή της στους δύστηνους καιρούς (1941-1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Γ΄) 41,00T4 3788-4/’04 Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια του ετεροκαθορισμένου εμφυλίου πολέμου (1945-1949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Δ ) 41,00T5 4109-6/’05 Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια της επισφαλούς δημοκρατίας (1950-1956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Ε ) 25,00T6 4111-7/’05 Kαι η πρόσληψή της στα χρόνια της αυτοσχέδιας ανάπτυξης (1957-1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος ΣΤ ) 35,00T7 4416-5/’07 Kαι η πρόσληψή της όταν η δημοκρατία δοκιμάζεται, υπονομεύεται και καταλύεται (1964-1974 και μέχρι τις μέρες μας) . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Ζ ) 41,00T8 4418-9/’07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Η ) 41,00

93Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α / Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 93

Page 93: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Περάνθης ΜιχαήλSET 3160-Χ IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (Από τις πρώτες ρίζες ως την Επανάσταση, 1000-1821)T1 3159-6/’06 Α Μεσαιωνική λογοτεχνία (1000-1600) . . . . . . . . . . . . 45,00T2 4157-5/’06 Β Λογοτεχνία της Τουρκοκρατίας (1600-1821) . . . . . . 40,00

N E O E Λ Λ H N I K H Γ P A M M AT O Λ O Γ I A

Αγγελάκης Ανδρέας0374-6 Κώστας Ταχτσής: Η κοινωνική και ποιητική του περίπτωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Αθανασόπουλος Βαγγέλης ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 19ου ΚΑΙ 20ού ΑΙΩΝΑ1307-9/’95 Κάλβος, Σολωμός, Παλαμάς . . . . . . . . . . .(Τόμος Α ) 20,001308-6/’95 Σεφέρης, Θέμελης, Ρίτσος, Βρεττάκος, Eλύτης, Ζευγώλη-Γλέζου, Παπαδίτσας . . . . . . . . .(Τόμος Β ) 20,004579-7/’08 Σολωμός, Παλαμάς, Καβάφης, Καρυωτάκης, Πολυδούρη, Σικελιανός, Παπατσώνης, Σκαρίμπας, Σεφέρης, Εγγονόπουλος, Ελύτης, Δάλλας, Παυλόπουλος, Τσιρόπουλος, Δημουλά, Παπαγεωργίου, Μπουκάλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Γ΄) 32,00SET 3594-1 OΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ (Eκδοχές του νεοελληνικούT1 3595-8/’03 αφηγηματικού λόγου) . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Α ) 30,00T2 3596-5/’03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B ) 25,00T3 3597-2/’03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Γ΄) 25,00 Αργυρίου Αλέξανδρος2108-6/’98 Aνοιχτοί σχολιασμοί στην ποίηση του Oδυσσέα Eλύτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Bογιατζόγλου Aθηνά3971-0/’05 H γένεση των πατέρων (O Σικελιανός ως διάδοχος των εθνικών ποιητών) . . . . . 16,00 Bούλγαρης Κώστας – Σκάσσης Θωμάς – Φάις Μισέλ – Χατζητάτσης Τάσος4262-8/’06 25 χρόνια μετά (Γιάννης Πάνου «...από το στόμα της παλιάς Remington...») . . . . . . . . . . 8,00 Bουτουρής Παντελής

2046-2/’97 H συνοχή του τοπίου (Eισαγωγή στην ποιητική του Aνδρέα Eμπειρίκου) . . . . 12,004290-3/’07 Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα (Παλαμάς – Νίτσε) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00

94 Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 94

Page 94: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Γαραντούδης Eυριπίδης4031-0/’05 Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά (Όψεις της ποίησής του και της σύγχρονης πρόσληψής της) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,004319-9/’07 Από τον μοντερνισμό στη σύγχρονη ποίηση (1990-2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,004549-0/’08 Oι Eπτανήσιοι και ο Σολωμός (Όψεις μιας σύνθετης σχέσης, 1820-1950) . . . . . . . . . . . 21,00 Γαραντούδης Ευριπίδης – Καλογήρου Τζίνα – Κωστίου Κατερίνα – Πυλαρινός Θεοδόσης4556-8/’07 Το αιεθαλές παιδί (Τέσσερεις κριτικές προσεγγίσεις στην ποίηση του Μανόλη Πρατικάκη) . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Γεωργής Γιώργος3793-4/’04 H Kωνσταντινούπολη του Γιώργου Σεφέρη (Πόλη με έντονες εντυπώσεις Iστορίας) . . . . . . . . . . . . . 20,00 Δάλκου Γεωργία. . . Κωνσταντίνος Γεωργίου Καρυωτάκης (Δημόσιος υπάλληλος εξ Αθηνών, μετατεθείς εις Πρέβεζαν εσχάτως...) 10,00 Δεσποτόπουλος Κωνσταντίνος Ι.4611-4/’07 Φιλολογικά (Τρίτη έκδοση επαυξημένη) . . . . . . . . . . . 15,00 Δημητρακόπουλος Φώτης0631-1 H πρωτοπορική κίνηση του 30 και το μυθιστόρημα . 10,001690-2/’96 Bυζάντιο και νεοελληνική διανόηση (Στα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνος) . . . . . . . . . . . . . 25,002695-9/’00 Σεφέρης, Κύπρος, επιστολογραφικά και άλλα . . . . . 20,00 Δημητρακόπουλος Φώτης A. – Χριστοδούλου Γιώργος A.1245-1 Φύλλα εσκορπισμένα – Τα παπαδιαμαντικά αυτόγραφα (Γνωστά και άγνωστα κείμενα) . . . . . . . . . . 9,00 Ζήρας Αλέξης2888-9/’00 Η τέχνη της γραφής στον 20ό αιώνα . . . . . . . . . . . . 20,00 Ιωάννου Γιάννης Η.2864-1/’00 Χωροχρονικά στην ποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kαλλέργης Hρακλής Eμμ.3219-3/’02 Διαδρομές στη νεοελληνική ποίηση . . . . . . . . . . . . . 20,00 Καστρινάκη Αγγέλα1453-5/’95 Oι περιπέτειες της νεότητας (Η αντίθεση των γενεών στην ελληνική πεζογραφία, 1890-1945) . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Κοκκινίδης Δαμιανός Π.1758-5/’97 Βιβλιογραφία Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ (1945-1996) 6,00 Kοκόλης Ξενοφών A.

3183-9/’01 O μεταφραστής Σεφέρης (Aρνητική κριτική) . . . . . . . 9,004402-8/’07 Ο κόσμος του καθρέφτη στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004527-8/’07 Τριάντα παρωδίες ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη . . . 10,00

95Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 95

Page 95: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Κουβαράς Γιάννης4786-9/’08 Στην ανθισμένη ματαιότητα του κόσμου (Περιδιαβάσεις στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη) . . . . 16,00 Κούσουλας Λουκάς. . . Μετά τα φιλολογικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Λαλά-Κριστ Δέσποινα. . . Στο καλειδοσκόπιο του Γιώργου Χειμωνά (Μια περιπέτεια στο χώρο της ανθρώπινης φύσης) . . . . 6,00 Μάκριτζ Πήτερ1359-8/’95 Διονύσιος Σολωμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μαρκόπουλος Γιώργος4274-1/’06 Εντός και εκτός έδρας (Το ποδόσφαιρο στην ελληνική ποίηση) . . . . . . . . . . . . 10,00 Mαστροδημήτρης Παναγιώτης Δ.3300-9/’02 H παρουσία των κειμένων (Eρμηνευτικές και ιστορικές αναγνώσεις έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μέντη Δώρα3725-X/’04 O προσωπικός μύθος (Ένα ερμηνευτικό κλειδί στην ποίηση του Σαχτούρη) . . 14,00 Μερακλής Mιχάλης Γ.. . . Τέσσερα δοκίμια για τον K. Π. Καβάφη . . . . . . . . . . . 10,00 Mητσάκης Kάρολος2070-5/’97 Θεσσαλονίκην τε... (Δεκατέσσερις μελέτες νεοελληνικής φιλολογίας) . . . . . . 12,00 Mπην Πήτερ4388-5/’07 Οκτώ κεφάλαια για τον Νίκο Καζαντζάκη . . . . . . . . . 12,00 Mπήτον Pόντερικ4926-9/’09 O Kαζαντζάκης μοντερνιστής και μεταμοντέρνος . . . 15,00 Ντενίση Σοφία1214-1 Tο ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα και ο

Sir Walter Scott (1830-1880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Nτουνιά Xριστίνα1693-3/’96 Λογοτεχνία και πολιτική (Tα περιοδικά της Aριστεράς στο μεσοπόλεμο) . . . . . . . 18,002703-8/’00 Κ. Γ. Καρυωτάκης (Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης) . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Παναρέτου Aννίτα Π.1643-0/’96 Παντελής Πρεβελάκης – Oι δρόμοι του ζωντανού χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Παπαγιώργης Κωστής1914-6/’97 Aλέξανδρος Aδαμαντίου Eμμανουήλ . . . . . . . . . . . . . 12,00 Παπαδιαμάντης Aλέξανδρος1149-8 [Tο λάβαρον] (Nέα, ολοκληρωμένη έκδοση) . . . . . . . . 12,00

96 Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 96

Page 96: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Παπαθανασόπουλος Θανάσης2889-7/’00 Γύρω στον Καζαντζάκη (Mελετήματα) . . . . . . . . . . . . 20,00 Πιερής Μιχάλης0495-5 Από το μερτικόν της Κύπρου (Kριτικά κείμενα για τους Mαχαιρά, Mιχαηλίδη, Kαβάφη, Kαρυωτάκη, Σεφέρη, Διαμαντή, Mόντη, Πιερίδη, Xαραλαμπίδη) . . . . 11,000898-5 Xώρος, Φως και Λόγος (Η διαλεκτική του «μέσα»- «έξω» στην ποίηση του Καβάφη) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Πυλαρινός Θεοδόσης4342-7/’07 «Επί ποταμών Βαβυλώνος...» (Η διαπορητική ποίηση του Μάνου Λουκάκη) . . . . . . . . 12,004744-9/’08 Ιμερτής Κύπρου έπεα (Η ποιητική κατάθεση της Κλαίρης Αγγελίδου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ραυτόπουλος Δημήτρης. . . Κρίσιμη λογοτεχνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σταματίου Γιώργος Π.1947-2/’97 H γυναίκα στη ζωή και στο έργο του Nίκου Kαζαντζάκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σταματίου KώσταςSET 3900-7 TΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ (1979-1991)T1 3901-5/’04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A , 1979-1987) 40,00T2 3902-3/’04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B , 1988-1991) 40,00 Σφυρίδης Περικλής2218-X/’98 Παραφυάδες (Kείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες, 1979-1988) . . . . 12,004800-2/’08 Παραφυάδες ΙΙ (Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες, 1999-2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Tζουβέλης Σπύρος2090-X/’98 Tαξίδι στην Iστορία με τον Kαβάφη . . . . . . . . . . . . . 9,00 Τριανταφυλλόπουλος N. Δ.. . . Μινύρισμα πτηνού χειμαζομένου (Φιλολογικά στον Παπαδιαμάντη) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Tριβιζάς Σωτήρης3799-3/’05 Tο σουρρεαλιστικό σκάνδαλο (Xρονικό της υποδοχής του υπερρεαλιστικού κινήματος στην Eλλάδα) . . . . . . . . 15,00 Tσιανίκας Mιχάλης2089-6/’98 Λευκές στιγμές στην ποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tσιώλης Γιάννης1411-X/’96 Θεωρία της λογοτεχνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Φιλιππίδης Σταμάτης N.2042-X/’97 Tόποι (Mελετήματα για τον αφηγηματικό λόγο επτά νεοελλήνων πεζογράφων – Παπαδιαμάντης, Kονδυλάκης, Θεοτόκης, Xατζόπουλος, Kαζαντζάκης, Bενέζης, Kαραγάτσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

97Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

7 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 97

Page 97: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Φυλακτού Aντρέας K.3410-2/’03 O μύθος και η λύρα – O αρχαιοελληνικός μύθος στον «Λυρικό Bίο» (Συμβολή στη μελέτη των πηγών και της ποιητικής του Άγγελου Σικελιανού) . . . . . . . . . . 20,00 Χόλτον Ντέιβιντ2920-6/’01 Μελέτες για τον Ερωτόκριτο (Kαι άλλα νεοελληνικά κείμενα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00

Γ Λ Ω Σ Σ O Λ O Γ I A

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ2718-1/’00 Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα (Επιμέλεια: Μελίτα Σταύρου – Μαρία Τζεβελέκου) . . . . 15,003770-5/’04 Eλληνική ορολογία: Έρευνα και εφαρμογές (Επιμέλεια: Mαριάννα Kατσογιάννου – Eλένη Eυθυμίου) 25,00 Kοτζιά Eλισάβετ – Eυθυμίου Eλένη (Eπιστημονική επιμέλεια)3179-0/’01 Γενετική γραμματική και συγκριτική ανάλυση . . . . . . 25,00 Μπαμπινιώτης Γεώργιος5166-8/’10 Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (Απλά μαθήματα γλώσσας και γλωσσολογίας) . . . . . . . . 14,00 Νανόπουλος Δημήτρης – Μπαμπινιώτης Γεώργιος5176-7/’01 Από την κοσμογονία στη γλωσσογονία . . . . . . . . . . . 14,00

N O M I K H Σ K E Ψ HΔιεύθυνση σειράς: Γεράσιμος Θεοδόσης

Θεοδόσης Γεράσιμος2781-5/’00 Η ελευθερία της τέχνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

Δ O K I M I A

Aγγελικόπουλος Bασίλης1558-2/’96 Φάρος στη σιωπή (Kείμενα για τη ζωή και το έργο του Mάνου Xατζιδάκι) . 12,000755-5/’99 Πες το μ’ ένα τραγούδι (Γραφές και καταγραφές μελωδικών καταστάσεων) . . . . 12,00 Aνδρουλάκης Mίμης3895-9/’04 Bαμπίρ και κανίβαλοι (Tο ρίσκο μιας νέας σύγκρουσης των γενεών) . . . . . . . . 16,004105-2/’05 Ζητούνται αλχημιστές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

98 Γ Λ Ω Σ Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α ❖ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Κ Ε Ψ Η ❖ Δ Ο Κ Ι Μ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 98

Page 98: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Aνδρουλάκης Mίμης (συνέχεια)4328-1/’06 Θηλυκό πόκερ (Συμφέρον και συμπάθεια) . . . . . . . . . 18,004844-6/’08 Λευκό κοτσύφι, blue tree, μαύρο καράβι (Tο κραχ και οι σεισμικές μετατοπίσεις στον νέο καπιταλισμό) . . . 18,004985-6/’09 E, Πρόεδρε! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,005175-0/’10 Η έβδομη αίσθηση (troika Μοίρα) . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Aντωνάκης Nίκος

978-960-7031-95-2/’08 Ερμηνεύοντας τον Μαρξ (... την εποχή της παγκοσμιοποίησης) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . 24,00 Bασματζίδης Παντελής4778-4/’08 Υγεία και θεραπεία της ψυχής στην Αρχαιότητα (Μια ιστορική, φιλοσοφική, ψυχιατρική και ψυχαναλυτική προσέγγιση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Γεωργούσης Γιώργος

978-960-6811-05-0/’09 H στιγμή της αλήθειας (El momento de la verdad) (Ένα δοκίμιο για την ταυρομαχία) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) 15,00 Γουνελάς Σωτήρης

2995-8/’01 Aντίλογος στον Στέλιο Pάμφο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Zούλας Στάμος3642-3/’03 Όσα δεν έγραψα... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Θαναηλάκη Πόλλη4063-3/’05 Αμερική και προτεσταντισμός (Η «Ευαγγελική Αυτοκρατορία» και οι οραματισμοί των Αμερικανών μισιονάριων για την Ελλάδα το 19ο αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Iωαννίδου Aλεξάνδρα Δ.

4779-1/’08 Υπόθεση Γκράνιν: η λογοτεχνική κριτική στο εδώλιο (Η δίκη της «Επιθεώρησης Τέχνης» το 1959 και η απολογία του Κώστα Κουλουφάκου) . . . . . . . . . . . 22,00 Kαλλιγερόπουλος ΔημήτριοςSET 2384-4 MYΘOΣ KAI IΣTOPIA THΣ APXAIAΣ EΛΛHNIKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ KAI TΩN AYTOMATΩNT1 2385-2/’99 1. H τεχνολογία στον αρχαίο ελληνικό μύθο – Mυθικά αυτόματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Καρζής Θόδωρος4371-7/’07 Η βλακεία ως παράγων του ανθρώπινου βίου . . . . . 15,00 Κούση Μαρία – Σαματάς Μηνάς – Κονιόρδος Σωκράτης (Επιστημονική επιμέλεια)5092-0/’10 Εξουσία και κοινωνία (Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά) . . . . . . . . . . . 35,00 Λάζος ΓρηγόρηςSET 3329-9 ΠOPNEIA KAI ΔIEΘNIKH ΣΩMATEMΠOPIA ΣTH ΣYΓXPONH EΛΛAΔAT1 3330-5/’02 1. H εκδιδόμενη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00T2 3382-4/’02 2. O πελάτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

99Δ Ο Κ Ι Μ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 99

Page 99: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Λυδάκη Άννα3028-1/’01 Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας . . . . . . . 20,00 Μάρας ΣτάθηςSET 0472-6 H ΓΥΝΑΙΚΑT1 0473-4 Α Κοινωνική ανισότητα και ερωτικό τραγούδι . . . . . 6,00T2 0474-2 Β Ελληνίδες ποιήτριες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,002073-X/’98 H εφτανησιώτικη σχολή (Στον τόπο της και στην εποχή της) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mεταξάς A-I. Δ.3567-2/’03 H υφαρπαγή των μορφών (Aπό την πολιτική ομιλία του κλασικισμού) . . . . . . . . . . 20,003547-8/’03 Συναντήθηκαν κατ’ ουσίαν (Mια κριτική του πολιτισμού σε εξωτικό λόγο) . . . . . . . 10,004085-4/’05 H ρητορική των ερειπίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004366-3/’07 Υπαινικτικά πορτραίτα (Η ανεπαίσθητη απεικόνιση του κύρους) . . . . . . . . . . . . 18,00 Μοσκώφ Κωστής0159-X H Πράξη και η Σιωπή (Τα όρια του έρωτα και τα όρια της Ιστορίας – Δοκίμια ΙΙ) 9,00. . . Λαϊκισμός ή πρωτοπορία; (Δοκίμια ΙΙΙ) . . . . . . . . . . . 9,00. . . H διοργάνωση του επαναστατικού μας ονείρου . . . . 6,00 MΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ MΙΧ. AΛΕΞΙΟΥ3040-9/’01 Eισηγήσεις, ομιλίες και παρεμβάσεις (Για τους πέντε συγγραφείς του Mουσείου κατά την ημερίδα της 7ης Δεκεμβρίου 1996) . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μπαδογιαννάκις Γιάννης4383-0/’07 Χρόνος (Οδοιπορικό χωρίς τέλος) . . . . . . . . . . . . . . . 22,004895-8/’09 O κόσμος του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μπακουνάκης Νίκος1787-9/’97 Το κρασί του Γουσταύου (Aφήγημα οινικών περιπετειών) 8,00 Nιάρχος Θανάσης Θ.2060-8/’99 O έρωτας για τους άλλους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Nικολόπουλος Παναγιώτης Δ.1570-1/’96 Συμβάσεις έντυπης έκδοσης και αναδρομική εφαρμογή του ν. 2121/1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Ντινουάρ Αββάς4545-2/’07 Η τέχνη της σιωπής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Πάνου Σταύρος Δ.4268-7/’06 Η Σχολή της Φραγκφούρτης (Κριτική θεωρία) . . . . . 10,00 Παπαγιώργης Κωστής0484-8 Περί μέθης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000485-5 Σιαμαία και ετεροθαλή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000630-3 Ντοστογιέφσκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

100 Δ Ο Κ Ι Μ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 100

Page 100: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Παπαγιώργης Κωστής (συνέχεια)0785-6 Ζώντες και τεθνεώτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000813-6 H κόκκινη αλεπού – Oι ξυλοδαρμοί . . . . . . . . . . . . . 10,000961-4 Ίμερος και κλινοπάλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,001030-6 H ομηρική μάχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,001267-6 Μυστικά της συμπάθειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000850-1/’95 Σωκράτης (O νομοθέτης που αυτοκτονεί) . . . . . . . . . . 10,001500-4/’96 Λάδια ξίδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002286-6/’98 Σύνδρομο αγοραφοβίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002841-2/’00 Ο Χέγκελ και η γερμανική επανάσταση . . . . . . . . . . 11,003663-6/’04 Tα γελαστά ζώα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004151-6/’06 Τρία μουστάκια (Ψιχία μηδενισμού) . . . . . . . . . . . . . . 14,004287-3/’06 Κέντρο Δηλητηριάσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,004825-5/’08 Περί μνήμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Παπασωτηρίου Γιώργος Χ.4650-3/’08 Homo Americanus (Τα χαρακτηριστικά της αμερικανικής ιδιαιτερότητας) . . 25,00 Παππάς Aνδρέας4093-5/’05 Υπο-γλώσσια B΄ (37+1 [ακόμη] κείμενα για τη γλώσσα) . . . . . . . . . . . . . 10,00 Πλατανίτης Δημήτρης1784-4/’97 Το μοντέρνο μυθιστόρημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Ράμφος Στέλιος2689-4/’00 Ιστορία στην κόψη του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Ραυτόπουλος Δημήτρης. . . Τέχνη και εξουσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σιδέρης Νίκος5178-1/’10 «Και όμως μιλάνε» (Έφηβος λόγος) . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σπύρου Aνδρέας4754-8/’08 Το ελληνικό σχολείο μετά είκοσι έτη (Η μαρμαρωμένη πρόοδος και τα παιδιά της) . . . . . . . . 15,00 Τριβιζάς Σωτήρης2707-6/’00 Το Πνεύμα του Λόγου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Tσαλίκογλου Φωτεινή3506-0/’03 H ψυχή στη χώρα των πραγμάτων . . . . . . . . . . . . . . 16,005265-8/’11 Το μέλλον ανήκει στην έκπληξη (34 σχόλια για την κρίση και ένα υστερόγραφο) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Tσιανίκας Mιχάλης1723-2/’97 O Φλωμπέρ στην Eλλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Tσουκαλάς Kωνσταντίνος3182-0/’02 Aνα-γνώσεις ενός κόσμου που θα μπορούσε να είναι άλλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004082-X/’06 Πόλεμος και ειρήνη μετά το «τέλος της Ιστορίας» . . 20,005170-5/’10 Η επινόηση της ετερότητας («Ταυτότητες» και «διαφορές» στην εποχή της παγκοσμιοποίησης) . . . . . . 12,00

101Δ Ο Κ Ι Μ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 101

Page 101: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Τσούκας Χαρίδημος Κ.4474-5/’07 Έναρθρη κραυγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Xάλπεριν Tζων, Eρνστ Mαξ, Mπυτόρ Mισέλ, Σκόρερ Mαρκ, Oυίλσον Έντμουντ, Λοτζ Nτέιβιντ, Mπαρτ Pολάν, Στάινερ Tζωρτζ, Xόλουμπ Mιροσλάβ. . . Δοκίμια για τη λογοτεχνία και την κριτική . . . . . . . . . 12,00 Χρυσόπουλος Χρήστος4310-1/’06 Το γλωσσικό κουτί (Όψεις της δουλειάς του συγγραφέα) . . . . . . . . . . . . . . 18,00

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ω ΣΌταν οι συγγραφείς κοιτούν πλαγίως την τέχνη τους

Bαλερύ Πωλ (ΓAΛΛIA)1538-8/’96 H κρίση του πνεύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Bάργκας Λιόσα Mάριο (ΠEPOY)4053-2/’06 Eπιστολές σ’ ένα νέο συγγραφέα . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Γκαρίγκ Eμμανουέλ (ΓAΛΛIA)1578-7/’96 Αρχεία Γάλλων υπερρεαλιστών – Τα σουρεαλιστικά παιχνίδια (Mάρτιος 1921 – Σεπτέμβριος 1962) . . . . . . . 12,00 Γκόρντιμερ Nαντίν (N. AΦPIKH)3818-3/’04 Zώντας με την ελπίδα και την Iστορία . . . . . . . . . . . . 22,00 Έσσε Έρμαν (ΓEPMANIA)2731-9/’00 Στα λουτρά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Έσσε Έρμαν – Mαν Tόμας (ΓEPMANIA)3373-4/’03 Aλληλογραφία (1910-1955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Καμύ Αλμπέρ (ΓAΛΛIA)2632-0/’00 Η καλή και η ανάποδη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,003568-0/’03 Σκέψεις για την τρομοκρατία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Καρδόζο Πίρες Ζοζέ (ΠOPTOΓAΛIA)2631-2/’00 De profundis, Αργό βαλς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Κατσάρι Mάσιμο (ITAΛIA)3682-2/’04 O Θεός που χορεύει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Mανγκανέλι Tζόρτζιο (ITAΛIA)2459-X/’99 Φανταστικές συναντήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Mπερκέβιτς Oύλα (ΓEPMANIA)3557-5/’03 O κόσμος τρελάθηκε (Aνάλυση του σύγχρονου φανατισμού) . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μπονγκαρτζόνι Ορέτα (ITAΛIA)2633-9/’00 Γεύματα συγγραφέων (Μαγειρέψτε με τους αγαπημένους σας λογοτεχνικούς ήρωες) . . . . . . . . 11,00 Oζ Aμός (IΣPAHΛ)2964-8/’01 H αρχή της ιστορίας (Δοκίμια για τη λογοτεχνία) . . . . . 9,00

102 Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ω Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 102

Page 102: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σάμπατο Ερνέστο (APΓENTINH)2727-0/’00 Άνθρωποι και γρανάζια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Σνεντέρ Μισέλ (ΓΑΛΛΙΑ)4060-9/’05 Φανταστικοί θάνατοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Tολστόι Λέων (PΩΣIA)2378-X/’99 Γιατί οι άνθρωποι κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών 7,00

103Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ω Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 103

Page 103: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 104

Page 104: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 105

φιλοσοφίαφ ι λ ο σ ο φ ί αφιλοσοφίαφ ι λ ο σ ο φ ί αφιλοσοφίαφ ι λ ο σ ο φ ί αφιλοσοφίαφ ι λ ο σ ο φ ί αφιλοσοφίαφ ι λ ο σ ο φ ί αφιλοσοφίαφ ι λ ο σ ο φ ί αφιλοσοφίαφ ι λ ο σ ο φ ί α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 105

Page 105: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 106

Page 106: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Φ I Λ O Σ O Φ I A

Αξελός Κώστας2857-9/’00 Ο Μαρξ στοχαστής της τεχνικής . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Κρισναμούρτι4889-7/’09 Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας . . . . . . . . . (Σειρά Α ) 14,004890-3/’09 Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας . . . . . . . . . (Σειρά Β ) 14,004891-0/’09 Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας . . . . . . . . . (Σειρά Γ΄) 18,005145-3/’10 Το πέταγμα του αετού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000653-8/’03 Εκπαίδευση και η σημασία της ζωής . . . . . . . . . . . . . 9,005153-8/’10 Τι είναι αγάπη; (H απελευθέρωση απ’ το γνωστό) . . . . 9,00. . . Παράδοση και επανάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000795-4 Γράμματα στα σχολεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000366-5 H φλόγα της προσοχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000682-6 O κόσμος είστε εσείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001725-9/’96 Σημειώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001840-9/’97 Tο ημερολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003709-9/’04 H ζωή είναι μπροστά σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,003708-2/’04 Eις εαυτόν (Tο τελευταίο ημερολόγιό του) . . . . . . . . . . 10,003989-5/’05 Tο τέλος του χρόνου (Συζητήσεις με τον Δρ Nτ. Mπομ) 17,004051-8/’06 Στη σιγή του νου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004587-2/’07 H αναγκαιότητα της αλλαγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004588-9/’07 H αγάπη δεν υπακούει (Ομιλίες στην Ευρώπη, 1967) . 14,004589-6/’07 H αλήθεια και το υπαρκτό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004590-2/’07 Tα πρώτα βήματα της μάθησης . . . . . . . . . . . . . . . . 15,005150-7/’10 Γράμματα σε μια νεαρή φίλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,005093-7/’10 Η αίσθηση της ευτυχίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,005268-9/’11 Το δίχτυ της σκέψης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ε

5301-3/’11 H τέχνη της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ε

Λάτιενς Μαίρη0730-X H ζωή και ο θάνατος του Κρισναμούρτι . . . . . . . . . . 10,00 Μάνος Ανδρέας4403-5/’07 Πλατωνική φιλοσοφία (Μια ιερή τετρακτύς αποριών) . 18,00 Μπαγκίνι Τζούλιαν – Φοσλ Πήτερ4064-1/’05 Τα εργαλεία του φιλοσόφου (Φιλοσοφικές έννοιες και μέθοδοι) . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Πιλάβιος Nίκος2223-6/’98 O Kρισναμούρτι στην Eλλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,002257-0/’98 Krishnamurti in Greece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

107Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 107

Page 107: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

E Λ A Σ Σ O N A Φ I Λ O Σ O Φ I K AΔιεύθυνση σειράς: Kωστής Παπαγιώργης

Kίρκεγκωρ Σαίρεν2069-1/’98 Φιλοσοφικά ψιχία ή κνήσματα και περιτμήματα . . . . 12,00 Kοντ Aύγουστος2658-4/’00 Έκκληση στους συντηρητικούς . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Mαλεμπράνς Nικόλαος2221-X/’98 Διάλογος χριστιανού και Kινέζου φιλοσόφου . . . . . . 12,00 Mπασελάρ Γκαστόν1735-6/’97 H εποπτεία της στιγμής (Mετάφραση: Kωστής Παπαγιώργης) . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Mπέρκλεϋ Tζωρτζ3658-X/’04 Δοκίμιο για μια νέα θεωρία της όρασης . . . . . . . . . . 15,00 Μπερντγιάγιεφ Νικόλαος2811-0/’00 Ο χριστιανισμός και η πάλη των τάξεων . . . . . . . . . . 15,00 Nτελέζ Zιλ – Γκουατταρί Φελίξ2328-3/’98 Kάφκα. Για μια ελάσσονα λογοτεχνία . . . . . . . . . . . . 15,00 Nτοστογιέφσκι Φιοντόρ2220-1/’98 Xειμερινές σημειώσεις πάνω σε καλοκαιρινές εντυπώσεις 9,00 Ροσέ Κλεμάν3396-3/’03 Η αρχή της ωμότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σέλερ Mαξ3462-5/’03 Θάνατος και μετά θάνατον ζωή . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00

M E I Z O N A Φ I Λ O Σ O Φ I K AΔιεύθυνση σειράς: Kωστής Παπαγιώργης

Αρνώ Αντουάν – Λανσελό Κλωντ2540-5/’99 Γενική και λελογισμένη γραμματική του Πορ-Ρουαγιάλ 15,00 Μεστρ Ζοζέφ (ντε)2584-7/’99 Κατά της Γαλλικής Επαναστάσεως . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Mπερξόν Eρρίκος2132-9/’98 Tα άμεσα δεδομένα της συνείδησης . . . . . . . . . . . . . 15,00

M E Γ I Σ TA Φ I Λ O Σ O Φ I K AΔιεύθυνση σειράς: Kωστής Παπαγιώργης

Μπενιέ Ζαν-Μισέλ2539-3/’99 Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας (Φυσιογνωμίες και έργα) . . . . . . . . . . . . . 45,00 Πασκάλ Mπλεζ4816-3/’09 Σκέψεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Σέλερ Mαξ3532-X/’03 Φύση και μορφές της συμπάθειας (Συμβολή στη μελέτη των νόμων της θυμικής ζωής) . . . 32,00

108 Ε Λ Α Σ Σ Ο Ν Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Α ❖ Μ Ε Ι Ζ Ο Ν Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Α ❖ Μ Ε Γ Ι Σ Τ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 108

Page 108: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 109

μ ε τ α φ υ σ ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ςμ ε τ α φ υ σ ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ςμ ε τ α φ υ σ ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ςμ ε τ α φ υ σ ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ςμ ε τ α φ υ σ ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ςμ ε τ α φ υ σ ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ςμ ε τ α φ υ σ ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ς

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 109

Page 109: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 110

Page 110: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

A P X A I O Γ N Ω Σ I A

Αμούσιν Iωσήφ Nτ.0620-6 Τα πανάρχαια χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας . 9,00 Δουσάν Στέφανος. . . O Κώδικας Νόμων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Ροδάκης Περικλής1069-6 O Κώδικας του Χαμμουραμπί (Kαι άλλοι κώδικες της Μεσοποταμίας) . . . . . . . . . . . . . 6,00 Τόμας Άντριου4002-1/’05 Τα μυστικά της Ατλαντίδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

Θ P H Σ K E I A – A Γ I O Ν O P O Σ

Aρχιμανδρίτης Oικονόμου Eπιφάνιος Σ.3656-3/’04 Aπό την ατέλεια στην Aγιότητα (H Eκκλησία απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα) . . . . 14,00 Ελ Χασάν Μπιν Ταλάλ2023-7/’97 Ο χριστιανισμός στον αραβικό κόσμο . . . . . . . . . . . 10,00 ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ4767-8/’08 Ο προφήτης Hλίας. Η φλογερά προσωπικότης των αρχαίων και των εσχάτων χρόνων (Αγιοπατερική προσέγγισις) (Δευτέρα έκδοσις ανανεωμένη) 15,00 IΕΡΑ MΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ – AΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ3533-8/’03 Eκκλησία και Eσχατολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Ιερομόναχος Χρυσόστομος1483-7/’95 Αγιορειτικόν τυπικόν της εκκλησιαστικής ακολουθίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαος2771-7/’00 Άγιον Όρος. Το υψηλότερο σημείο της γης . . . . . . . 25,00 Nικολόπουλος Παναγιώτης Δ.4010-2/’05 Iδιωτικοποίηση της θρησκείας και εκκοσμίκευση της εκκλησίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Παπανδρέου Δαμασκηνός (Μητροπολίτης Ελβετίας)1825-5/’97 Λόγος διαλόγου (Η Ορθοδοξία ενώπιον της τρίτης χιλιετίας) . . . . . . . . . 15,00 Πολλάτος Iερώνυμος3905-8/’04 Aντίδωρο η Άθωνος περιδιάβασις (Tαξιδιωτικός Oδηγός του Aγίου Όρους) . . . . . . . . . . . 12,00

111Α Ρ Χ Α Ι Ο Γ Ν Ω Σ Ι Α ❖ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α – Α Γ Ι Ο Ν Ο Ρ Ο Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 111

Page 111: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Pάλλης Θεόδωρος3828-0/’04 Στο όρος Άθως (Aποσπάσματα από το ημερολόγιο ενός ζωγράφου) (Eισαγωγή – Mετάφραση – Σημειώσεις: Mίκρα Παλιούρα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Σιδηρόπουλος Γιώργος2772-6/’00 Άγιον Όρος (Αναφορές στην ανθρωπογεωγραφία) . . . 15,00 Στόκινγκερ Γκίντερ – Στρίπελμαν Pάινχαρτ1816-6/’97 Άθως (Oι μοναχοί του Aγίου Όρους) . . . . . . . . . . . . . 40,00

E Σ Ω T E P I Σ M O Σ – A Π O K P Y Φ A

Άλτμαν Ναθάνιελ2810-2/’00 Το Βιβλίο των Ντέβα (Πώς να εργαζόμαστε με τις λεπτές ενέργειες της Φύσης) . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Άντριους Λυν0417-3 H γυναίκα μάγος-γιατρός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004005-6/’05 H πτήση του έβδομου φεγγαριού (Η διδασκαλία των ασπίδων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000685-0 H γυναίκα-τζάγκουαρ και η ιστορία του Δέντρου της Πεταλούδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000803-9 H γυναίκα των άστρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001209-5 H γυναίκα της αρχαίας μαγείας . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001159-5 H γυναίκα άλογο του ανέμου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Βάις Μπράιαν4103-4/’05 Μηνύματα από τους δασκάλους (Βιώνοντας τη δύναμη της αγάπης) . . . . . . . . . . . . . . . 18,004004-4/’06 Πολλές ζωές, πολλοί δάσκαλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004380-9/’07 Ίδια ψυχή, πολλά σώματα (Ανακάλυψε τον τρόπο θεραπείας των μελλοντικών σου ζωών μέσω της αναδρομικής ύπνωσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004562-9/’07 Mόνο η αγάπη είναι αληθινή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,005001-2/’09 Mέσα από τα πέπλα του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γκέρσομ Γιόνασαν (Pαββίνος)2371-2/’98 Πέρα από τις Στάχτες (Περιπτώσεις μετενσάρκωσης από το Oλοκαύτωμα) . . . 15,002411-5/’99 Aπό τις στάχτες στη θεραπεία (Mυστικιστικές επαφές με το Oλοκαύτωμα) . . . . . . . . . . 15,00 Eσπινόζα Λουίς (Σαμαλού)4653-4/’08 O δρόμος της καρδιάς των σαμάνων των Άνδεων . . 8,00 Hσγουάραν Έκναθ3133-2/’02 H αγάπη κερδίζει πάντα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,003957-0/’05 Η ανεύρετη χώρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004203-2/’06 Η αρχέγονη καλοσύνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00

112 Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ – Α Π Ο Κ Ρ Υ Φ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 112

Page 112: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Kάννον Nτολόρες2188-4/’98 O Iησούς και οι Eσσαίοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002209-0/’98 Περπάτησαν με τον Iησού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Καστανέντα Κάρλος0230-1/’03 H διδασκαλία του Δον Χουάν . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000231-8/’03 Ιστορίες δύναμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000201-1/’03 Μια ξεχωριστή πραγματικότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000075-8/’03 Ταξίδι στο Ιξτλάν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κοτ Τζόναθαν3409-9/’06 Αναζητώντας την Ομ Σέτι (Μετενσάρκωση και αιώνια αγάπη) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Κουτσούκης Δημήτρης0788-1 Τα Μυστήρια των Εσσαίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000008-9 Χριστός – Αντίχριστος – Άνθρωπος . . . . . . . . . . . . . 11,00SET 0861-6 H XAMENH ΓNΩΣH THΣ BIBΛOY – ΓένεσηT1 0862-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A ) 12,00T2 1699-6/’96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B ) 11,004573-5/’07 Το τραγούδι των κρυστάλλων (Οι ιερές ενέργειες του ορυκτού βασιλείου που φέρνουν αρμονία, θεραπεία και πνευματική ανάπτυξη) . . . . . . . . . . . . . . . 14,004089-7/’05 Πύλες φωτός (Στους ενεργειακούς θύλακες των καθαγιασμένων τόπων Παλαιστίνης, Σινά, Ιορδανίας) 18,004546-9/’07 Η χαμένη αστροπύλη της μυστικής Αιγύπτου . . . . . . 20,00 Λιν Nτενίζ4697-8/’08 Προηγούμενες ζωές, τωρινά όνειρα (Πώς να χρησιμοποιείτε τη μετενσάρκωση για την προσωπική σας ανάπτυξη) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μεϊμαρίδη ΜάραSET 4285-7/’06 Βιβλίο Μαγείας Ι. Από τις Μάγισσες της ΣμύρνηςT1 4286-5/’06 (Βότανα, μάγια, φίλτρα, ξόρκια) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00T2 4847-7/’08 Ατταρτικός Kύκλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μόρτον Κρις – Τόμας Σέρι Λουίζ4176-8/’06 Το μυστήριο των κρυστάλλινων κρανίων (Αποκαλύπτοντας τα μυστικά του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος...) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μπεργκ Γιεχούντα4766-1/’09 H δύναμη της Kαββάλα (Tεχνολογία για την ψυχή) . . . 20,00 Μπεργκ Κάρεν5096-8/’11 Ο Θεός φορά κραγιόν (Καββάλα για γυναίκες) . . . . . . 12,00 Μπεργκ Μάικλ4513-1/’07 Το Μυστικό (Αποκαλύπτοντας την πηγή της χαράς και της ολοκλήρωσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μπλούστοουν Πόλιχ Τζούντιθ4041-2/’05 Η επιστροφή των παιδιών του φωτός (Προφητείες των Ίνκας και των Μάγιας για έναν καινούργιο κόσμο) . 15,00

113Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ – Α Π Ο Κ Ρ Υ Φ Α

8 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 113

Page 113: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Nιούτον Mάικλ4251-2/’06 Tαξίδια της ψυχής (Bιωματικές εμπειρίες για τη ζωή μεταξύ θανάτου και επανενσάρκωσης) . . . . . . . . 24,00 Πρόφετ Ελίζαμπεθ Κλαιρ – Πρόφετ Έριν Λ.2782-3/’00 Μετενσάρκωση (Ο χαμένος κρίκος του Χριστιανισμού) . 21,00 Πρόφετ Ελίζαμπεθ Κλαιρ – Πρόφετ Mαρκ2842-0/’01 Kατανόηση του εαυτού (Mια πνευματική προσέγγιση στην αυτογνωσία και αφύπνιση της ψυχής) . . . . . . . . . . 11,00 Πρόφετ Ελίζαμπεθ Κλαιρ – Σπαντάρο Πατρίσια P. – Στάινμαν Mάρρεϋ Λ.3281-9/’02 Kαββάλα – Το κλειδί για την εσωτερική δύναμη (Μυστικιστικά μονοπάτια των θρησκειών του κόσμου) . . 23,00 Σαμς Τζέιμι1252-4 Το τραγούδι του μεσονυκτίου (H αναζήτηση εκείνων που χάθηκαν) . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Τσένεϋ Ερλίν1067-X Μύηση στη μεγάλη πυραμίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00

E N A Λ Λ A K T I K H Θ E P A Π E I A

Γουίκς Νόρα1127-7 Oι ιατρικές ανακαλύψεις του Δρ E. Μπαχ

(Τι μπορούν να κάνουν τα άνθη στο ανθρώπινο σώμα) . 6,00 Τσάνσελορ Φίλιπ4928-3/’09 Ανθοθεραπεία του Δρ E. Μπαχ (Eικονογραφημένη) (Οι άγνωστες θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών) . . . . . 20,00

114 Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Η Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 114

Page 114: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 115

ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ςκ ο ι ν ω ν ι κ ο ίπροβληματ ισμο ίε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ςκ ο ι ν ω ν ι κ ο ίπ ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ο ίε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ςκ ο ι ν ω ν ι κ ο ίπροβληματ ισμο ίε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ςκ ο ι ν ω ν ι κ ο ίε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ςα ν α ζ η τ ή σ ε ι ςκ ο ι ν ω ν ι κ ο ί

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 115

Page 115: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 116

Page 116: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

M O N O Π AT I A T H Σ E Π I Σ T H M H ΣKείμενα που οδηγούν τον αναγνώστηστα άδυτα της επιστημονικής έρευνας

Zακόμπ Φρανσουά2155-8/’98 Tο ποντίκι, η μύγα και ο άνθρωπος . . . . . . . . . . . . . 16,00 Μαρκόπουλος Χρήστος1760-7/’97 Τύχη και τάξη (Η κυριαρχία των πρώτων) . . . . . . . . . . 12,00 Μοράνζ Μισέλ2512-X/’99 Ιστορία της μοριακής βιολογίας . . . . . . . . . . . . . . . . 25,003255-X/’02 Tο μερίδιο των γονιδίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Μπαδογιαννάκις Γιάννης4083-8/’05 Καθένας με το χρόνο του (Η φύση, ο χρόνος και ο άνθρωπος) . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Σανζέ Zαν-Πιερ – Pικέρ Πωλ2721-1/’01 H φύση και ο κανόνας (Aφορμές για προβληματισμό) . 25,00 Tάσσος Σταύρος3012-3/’01 H γη τρέμει (Περί σεισμών ο λόγος) . . . . . . . . . . . . . . 12,00

O I K O Λ O Γ I A

Μηλιάς Τζώρτζης – Κούβακας Γιώργος0921-3 Oικολογία με κόμικς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Μπράουν Μάικλ – Μέι Τζον0902-7 H ιστορία της Greenpeace όπως την αφηγούνται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

A Π O Ψ E I Σ

Aκρίτα Έλενα3333-5/’02 Γεννήθηκα ξανθιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003883-6/’04 Kαι οι ξανθιές έχουν ψυχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Βαλλιανάτος Γρηγόρης4708-1/’08 Ακατάλληλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kαναβούρης Kώστας2364-X/’98 Eίναι αργά, βραδιάζει νωρίς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Kοταμανίδου Eύα1634-1/’96 Mε λογισμό και μ’ όνειρο (Πολιτιστικές επιφυλλίδες) . 12,00 Μαρωνίτης Δημήτρης Ν.

960-7031-31-8/’93 Πλην και συν (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

117Μ Ο Ν Ο Π Α Τ Ι Α Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ ❖ Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α ❖ Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 117

Page 117: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Παπαδημητρίου Xρίστος X.3730-6/’04 Iσόβια στους χάκερ; (Aπόψεις για το Ίντερνετ, την επιστήμη και όλα τα υπόλοιπα) . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Σταματόπουλος Γιώργος2709-2/’00 Νους θυμός εφ’ ημέρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Τατσόπουλος Πέτρος2790-4/’00 Πιπέρι στη γλώσσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Φασουλής Σταμάτης2566-9/’99 Ένας ηθοποιός διημερεύει (Κείμενα 1994-1999) . . . . . 15,00

T O Π O Θ E T H Σ E I ΣTοποθετήσεις για τα σοβαρά ζητήματα

της επικαιρότητας

Γκράιλσαμερ Ίλαν (ΓAΛΛIA)2725-4/’00 Η νέα ιστορία του Ισραήλ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 Έντουτ Oφίρα (Eπιμέλεια) (HΠA)3264-9/’02 Oι παρανομίες του κορμιού (Nέες γυναίκες μιλούν για τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς) . . . . . . . . . 20,00 Έρχαρτ Oύτε (ΓEPMANIA)4481-3/’07 Tα καλά κορίτσια πάνε στον παράδεισο, τα κακά πάνε παντού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003724-2/’04 Tα έξυπνα κορίτσια δεν το βάζουν κάτω... (Eίμαστε καλύτερες. Πώς να το κάνουμε!) . . . . . . . . . . . 15,004194-2/’06 Kάθε μέρα και πιο κακό κορίτσι . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kαργάκος Σαράντος I.3173-1/’01 Για μια δημοκρατία ευθύνης. Πολιτικοί «περίπατοι» 9,00 Kεπέλ Zιλ (ΓAΛΛIA)3188-2/’01 Tζιχάντ, ο ιερός πόλεμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Μπαλακιάν Πήτερ (HΠA)4144-3/’06 Ο Τίγρης φλέγεται (Η Αρμενική Γενοκτονία και η ολιγωρία της Δύσης) . . . . 25,00 Mπαντεντέρ Eλιζαμπέτ (ΓAΛΛIA)3948-1/’05 Σε λάθος δρόμο (Oι αντιφάσεις. Oι οπισθοχωρήσεις. Tο μέλλον) . . . . . . 12,00 Μπαντμάν Μπεατρίς (ΓAΛΛIA)2635-5/’00 Σύντομη ιστορία του σεξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μπονίνι Kάρλο (ITAΛIA)3886-8/’05 Γκουαντάναμο (Oδοιπορικό στο κολαστήριο του τρόμου) 15,00 Oζ Άμος (IΣPAHΛ)1864-6/’97 Tο Iσραήλ, η Παλαιστίνη και η ειρήνη . . . . . . . . . . . 11,004076-5/’05 Κατά του φανατισμού (Τρία κείμενα που αντιδρούν στην παγκόσμια ρητορεία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00

118 Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε Ι Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 118

Page 118: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Pούμπιν Xάριετ (HΠA) H Πριγκιπέσα (O Mακιαβέλλι για γυναίκες)3618-0/’03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 16,003376-9/’02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 11,00 Σατλέ Ζιλ (ΓAΛΛIA)2524-3/’99 Να ζούμε και να σκεφτόμαστε σαν τα γουρούνια (Για το φθόνο και την ανία στις δημοκρατίες της αγοράς) 9,00 Σγουρίδης Παναγιώτης4520-9/’07 Πολιτικό δεκάπρακτο (Ιστορίες από την καθημερινή ζωή) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

119Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε Ι Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 119

Page 119: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 120

Page 120: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 121

κο ινων ικές κα ια ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ςε π ι σ τ ή μ ε ςο ι κ ο ν ο μ ί ακ ο ι ν ω ν ι κ έ ς κ α ια ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ςε π ι σ τ ή μ ε ςο ι κ ο ν ο μ ί ακο ινων ικές κα ια ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ςε π ι σ τ ή μ ε ςο ι κ ο ν ο μ ί ακ ο ι ν ω ν ι κ έ ς κ α ια ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ςε π ι σ τ ή μ ε ςο ι κ ο ν ο μ ί ακο ινων ικές κα ια ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ςε π ι σ τ ή μ ε ς

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 121

Page 121: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 122

Page 122: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Π O Λ I T I K H – I Σ T O P I A

Aλογοσκούφης Γιώργος4951-1/’09 H Eλλάδα μετά την κρίση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Αντωνάκης Νίκος

978-960-6811-19-7/’10 Η δικτατορία της... δημοκρατίας στην Ελλάδα (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Bαρβιτσιώτης Iωάννης M.3423-4/’02 Oι τρεις απειλές του αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Bαρβιτσιώτης Iωάννης M. (σε συνεργασία με τον Σωτήρη Ρούσσο)4693-0/’08 Τυφλοί στρατοί (Η Δύση και η απειλή του ισλαμικού φονταμενταλισμού) 14,00 Βερέμης Θάνος – Κολιόπουλος Γιάννης4246-8/’06 Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια (Από το 1821 μέχρι σήμερα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 Bουτουρής Παντελής – Γεωργής Γιώργος3945-7/’06 Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα (Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις) . . . . . . . . . . . 30,00 Γεωργής Γιώργος

1330-X/’95 Στις απαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής . . 15,001631-7/’96 H πρώτη μακροχρόνια ελληνοτουρκική διένεξη . . . . 20,002693-2/’00 Η Αφροδίτη ταξιδεύει με τη Σφίγγα (Κύπρος – Χίος: Διαχρονικές σχέσεις) . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γεωργιάδου Βασιλική4788-3/’08 Η άκρα δεξιά και οι συνέπειες της συναίνεσης (Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία) 32,00 Γεωργιάδου Βασιλική – Ρήγος Άλκης (Eπιμέλεια)4381-6/’07 Άουσβιτς – Το γεγονός και η μνήμη του (Ιστορικές, κοινωνικές, ψυχαναλυτικές και πολιτικές όψεις της γενοκτονίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γιαλουράκης Μανώλης4054-4/’06 Η Αίγυπτος των Ελλήνων (Συνοπτική ιστορία του Ελληνισμού της Αιγύπτου) . . . . 28,00 Γιανναράς Χρήστος0869-1 Ελλαδικά προτελεύτια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 ΠOΛΙΤΙΚΗ ΧΡOΝOΓΡΑΦΙΑ1240-0 1. Xώρα υποχείρια παιγνίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001241-9 2. Απερισκέπτως αυτόχειρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001242-7 3. Κύκλος φαύλος στροβιλώδης . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Γκριν Τζέιμς4686-2/’08 Θάνατος στο Χέιμαρκετ (Η έκρηξη του εργατικού κινήματος στο Σικάγο, που κλόνισε τη «χρυσή εποχή» της Αμερικής) . . . . . . . 25,00

123Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η – Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 123

Page 123: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Διβάνη Λένα2491-4/’99 Ελλάδα και μειονότητες (Το σύστημα διεθνούς προστασίας της Kοινωνίας των Eθνών) . . . . . . . . . . . . . 15,002902-5/’00 Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947) (Aπόπειρα πατριδογνωσίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 EΛΛHNIKH ENΩΣH ΓIA TA ΔIKAIΩMATA TOY ANΘPΩΠOY3866-3/’04 Tα δικαιώματα στην Eλλάδα, 1953-2003 (Aπό το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης) (Eπιμέλεια: Mιχάλης Tσαπόγας – Δημήτρης Xριστόπουλος) 30,00 EΛΛHNIKH EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ2608-6/’99 Η δικτατορία 1967-1974 (Πολιτικές πρακτικές – Ιδεολογικός λόγος – Αντίσταση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004617-6/’08 Η «σύντομη» δεκαετία του ’60 (Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες) . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Θέος Ζήσης5076-0/’10 Το ολέθριο «χάντικαπ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Ιγνάτιος (Μητρ. Δημητριάδος), Καργάκος Σαράντος, Κοσμόπουλος Δημήτρης, Κρουσταλλάκης Ευάγγελος, Νικολόπουλος Παναγιώτης Δ., Πεπονής Αναστάσης, Τριάντης Γιάννης4018-8/’05 H κρίση και η έξοδος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kαζαμίας Γιώργος – Παπαπολυβίου Πέτρος (Επιμέλεια)4807-1/’08 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος . . . . . . . . . . . 16,00 Καιροφύλας Γιάννης5234-4/’11 Η Αθήνα στου Όθωνα τα χρόνια . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Καρατζάς Κωνσταντίνος Β.5257-3/’11 Πορεία προς την πρόοδο και την ανάπτυξη . . . . . . . . . 15,00 Κλάους Βάτσλαβ4307-1/’06 Ο δρόμος προς τη δημοκρατία . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Κοσμίδης Σωκράτης5069-2/’10 Εκσυγχρονισμός και μεταρρυθμίσεις (Με προτάσεις για τη διακυβέρνηση, για τη δικαιοθέτηση, για τη λειτουργία της Βουλής, για το ρόλο των κομμάτων και του βουλευτή κ.ά.) 20,00 Kουζινόπουλος Σπύρος2062-4/’97 Το μεγάλο άλμα: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 20,004787-6/’08 Τα παρασκήνια του Μακεδονικού ζητήματος (Μαρτυρίες πρωταγωνιστών, άγνωστα έγγραφα και ντοκουμέντα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Kρεββατάς Δημήτρης K.3686-5/’04 Tο Bυζάντιο και ο διωγμός του Eλληνισμού . . . . . . . 25,00

124 Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η – Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 124

Page 124: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Kωνσταντινίδης Mίμης Σ.3175-8/’01 Πολιτικές μαρτυρίες για το χρονικό ενός δράματος . 20,00 Λαμπρινός Γιώργης3265-7/’02 Mορφές του Eικοσιένα (Iστορικές μονογραφίες) . . . . . 18,00 Λάος Nικόλαος K.3853-1/’04 Aνδρέας Γ. Παπανδρέου (O προοδευτικός στοχαστής, ο πρωτοπόρος ακαδημαϊκός) 15,00 Λουν Xέντρικ Bίλεμ (βαν)SET 4936-8 Η IΣTOPIA THΣ ANΘPΩΠOTHTAΣT1 4937-5/’09 Tόμος A : Aπό την προϊστορία μέχρι την ανάδυση των εθνικών κρατών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00T2 4978-8/’09 Tόμος B : Aπό την Aμερικανική Eπανάσταση μέχρι τις αρχές της τρίτης χιλιετίας . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μανθούλης Ροβήρος4306-9/’06 Το ημερολόγιο του Εμφύλιου Διχασμού (1900-1974) (Ξένες επεμβάσεις, δικτατορίες, πόλεμοι και εμφύλιοι πόλεμοι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μαυροειδής Λευτέρης2511-1/’99 Οι δύο όψεις της Ιστορίας (Προσκήνιο και παρασκήνιο στο Κομμουνιστικό Κίνημα) . . . . . . . . . . . . 25,00 Μπακουνάκης Νίκος0000-3 Πάτρα, 1828-1860 (Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19ο αιώνα) . . . . . . . . . 12,00 Νάσιουτζικ Παυλίνα4173-7/’06 Μυστικές εταιρείες και ελληνικά πάθη (Οι άγνωστες πλευρές της ελληνοαμερικανικής Ιστορίας του 19ου αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Oζκιριμλί Oυμούτ – Σοφός Σπύρος A.

4791-3/’08 Το βάσανο της Ιστορίας (Ο εθνικισμός στην Ελλάδα και στην Τουρκία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Παπαγιώργης Kωστής3180-6/’02 Kανέλλος Δεληγιάννης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,003470-8/’03 Tα καπάκια (Bαρνακιώτης, Kαραϊσκάκης, Aνδρούτσος) 18,003944-9/’05 Eμμανουήλ Ξάνθος (O Φιλικός) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Παπαδημητρίου Γιώργος – Σωτηρέλης Γιώργος (Eπιμέλεια)3092-2/’01 Tο Σύνταγμα της Eλλάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Παπαϊωάννου Κώστας4678-7/’08 Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει... (Μια πολιτική ανασκο[λό]πηση της Ιστορίας, 1944-2007) 25,00 Παπανικολάου Λύσανδρος

4368-7/’07 Η καθημερινή ιστορία του Εικοσιένα . . . . . . . . . . . . . 25,00 Παπούλιας Δημήτρης B. – Tσούκας Xαρίδημος K.2234-1/’98 Kατευθύνσεις για τη μεταρρύθμιση του κράτους . . . 12,00

125Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η – Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 125

Page 125: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

SET 0498-X Πλωρίτης ΜάριοςT1 0451-3 Νεα Πολιτικα Α (1980-1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Πολυβίου Πολύβιος Γ.4996-2/’09 Mακάριος: τα τρία λάθη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,005090-6/’10 Κυπριανού και Κυπριακό (Η Συνάντηση Κορυφής της Νέας Υόρκης το 1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,005089-0/’10 Η διπλωματία της εισβολής (Η Διάσκεψη της Γενεύης για την Κύπρο τον Αύγουστο του 1974) (Πρόλογος: Γλαύκος Κληρίδης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Πολύδωρας Bύρων Γ.3266-5/’02 H Mείζων Aθήνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,004124-9/’05 Πολιτική ανάπτυξη στην Ελλάδα (Από το Δόγμα Τρούμαν μέχρι σήμερα) . . . . . . . . . . . . 20,004701-2/’08 Για μια νέα ιδεολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Pιζάς Σωτήρης4743-2/’08 Η ελληνική πολιτική μετά τον Εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 Σηφουνάκης Νίκος4125-7/’05 Πολιτική: Σχεδιασμός και πράξη (Η εμπειρία της περιόδου 2000-2004) . . . . . . . . . . . . . . 15,004483-7/’07 Στα βήματα της Ευρώπης (Ομιλίες και άρθρα 2004-2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Tζανακάρης Bασίλης I.

3935-X/’05 Tότε που ξημέρωνε σκοτάδι (H άγνωστη Eλλάδα του 1936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Tσάτσος Δημήτρης Θ.4315-2/’06 Η μεγάλη παρακμή (Συγκυριογραφία για θέματα αναξιοπιστίας της πολιτείας και της πολιτικής) . . . . . . . . 20,00 Τσοκόπουλος Βάσιας2250-3 Πειραιάς, 1835-1870 (Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού Μάντσεστερ) . . . 20,00 Τσούκας Χαρίδημος (Eπιμέλεια)4508-7/’07 Για μια προοδευτική πολιτική . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN THΣ EΛΛAΔOΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ)2941-9/’00 Οι υπουργοί των εξωτερικών της Ελλάδας, 1829-2000 (Eπιμέλεια: Aντώνης Mακρυδημήτρης) . . . . 20,00SET 3267-3 H EΛΛAΔA ΣTO METAIXMIO ENOΣ NEOY KOΣMOY Ψυχρός πόλεμος – Δόγμα Truman – Σχέδιο Marshall (Mέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα) (Επιμέλεια: Φωτεινή Τομαή-Κωνσταντοπούλου)T1 3268-1/’02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A , 1943-1951) 20,00T2 3269-X/’02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B , 1943-1947) 20,00T3 3270-3/’02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Γ΄, 1948-1951) 20,00

126 Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η – Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 126

Page 126: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

YΠOYPΓEIO ΕΞΩTEPIKΩN THΣ EΛΛAΔOΣ – ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN (TΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)2708-4/’00 Οι Έλληνες εβραίοι (Στοιχεία της ιστορίας τους μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα του υπουργείου Eξωτερικών) (Έρευνα – Επιστημονική επιμέλεια: Φωτεινή Κωνσταντοπούλου – Θάνος Βερέμης) . . . . . . . 35,00 Φλάισερ Xάγκεν (Eπιμέλεια)3645-8/’03 H Eλλάδα ’36-’49 (Aπό τη Δικτατορία στον Eμφύλιο – Tομές και συνέχειες) 25,00 Xατζηγάκης Σωτήρης Μ.2445-X/’99 Aνατροπή (Για μία κοινωνία χωρίς μονόδρομους) . . . . 18,003271-1/’02 H ελληνική ταυτότητα στη «Nέα Tάξη» . . . . . . . . . . 25,004960-3/’09 Tο πρόσωπο του σημερινού κόσμου . . . . . . . . . . . . . 24,00 Xριστοδουλίδης Nίκος4994-8/’09 Tα σχέδια λύσης του Kυπριακού (1948-1978) . . . . . . . 22,00 Xρυσοστομίδης Κύπρος4142-7/’06 Διεκδίκηση ενωμένης πατρίδας (Κύπρος – πριν και μετά το Σχέδιο Ανάν) . . . . . . . . . . . 12,00 Ψαράκης Τάκης Δ.. . . Ντοκουμέντα Κατοχής της γερμανικής προπαγάνδας 6,00

Λ A O Γ P A Φ I A

Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ.4088-9/’05 Λαϊκή παράδοση: Επιβίωση και αναβίωση (Προβλήματα και προβληματισμοί) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Έξαρχος ΓιώργηςSET 2786-6 OΙ EΛΛΗΝΟΒΛΑΧΟΙ (AΡΜΑΝΟΙ)T1 2784-X/’01 Συζητήσεις με τους A. Γ. Λαζάρου, A. Mπουσμπούκη, K. Xατζόπουλο, Π. Kαμηλάκη, Γ. Πλατάρη, Γ. Παπαδάκη, K. Bίρβο, T. Mουσαφίρη, X. Παπαγιάννη, Σ. N. Λιάκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A ) 38,00T2 2785-8/’01 Πηγές της Iστορίας και της ζωής των Aρμάνων-Bλάχων . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B ) 38,00 Kένρικ Nτόναλντ1834-4/’97 Tσιγγάνοι: από τις Iνδίες στη Mεσόγειο . . . . . . . . . . . 12,00 Mερακλής M. Γ.

960-7031-72-5/’04 Λαογραφικά ζητήματα (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . 16,00 Παπαθανασόπουλος Θανάσης

2994-X/’01 Δημοτικά τραγούδια της Pούμελης (Συλλογή) . . . . . . 12,00

127Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 127

Page 127: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Φινγκς Kαρόλα – Xόις Xέρμπερτ – Σπάρινγκ Φρανκ3197-9/’02 Oι Σίντι και Pομά υπό το ναζιστικό καθεστώς (Aπό τη «φυλετική έρευνα» στα στρατόπεδα συγκέντρωσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

Ν ΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Διεύθυνση σειράς: Άννα Λυδάκη

Βαρβούνης Μανώλης Γ.2809-9/’00 Λαογραφικά δοκίμια (Μελετήματα για τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό) . 26,00 Λυδάκη Άννα2059-6/’97 Mπαλαμέ και Pομά (Oι Tσιγγάνοι των Άνω Λιοσίων) . . 15,00 Μερακλής Μ. Γ.2484-6/’99 Θέματα λαογραφίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

K O I N Ω N I O Λ O Γ I A – A N Θ P Ω Π O Λ O Γ I A

Δημητρίου ΣωτήρηςSET 0458-0 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤOΥ ΑΝΘΡΩΠOΥT1 0457-2 I. Ανθρωπογένεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00T2 0991-4 II. Τα πρώτα βήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00T3 0992-2 III. Παλαιολιθική εποχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00T4 1565-5/’96 IV. Aρχές της κοινωνικής οργάνωσης . . . . . . . . . . . . 15,00T5 3055-7/’01 V. Γλώσσα – Σώμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Δημητρίου-Kοτσώνη Σίβυλλα – Δημητρίου Σωτήρης1742-8/’96 Aνθρωπολογία και Iστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Κούπερ Άνταμ1143-3 Ανθρωπολογία και ανθρωπολόγοι . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μως Μαρσέλ0459-6 Το δώρο (Μορφές και λειτουργίες της ανταλλαγής) . . . 15,00 Nτυμόν Λουί1648-1/’96 Eισαγωγή σε δύο θεωρίες της κοινωνικής ανθρωπολογίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

128 Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α – Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο Γ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 128

Page 128: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

A N A Σ T O X A Σ M O ΣΔιεύθυνση σειράς: Nίκος Kοτζιάς

Γκρέιντερ Ουίλιαμ2339-9/’99 Ο μανιακός καπιταλισμός (Ο καπιταλισμός που καταβροχθίζει τα παιδιά του) . . . . 30,00 Γουόλτ Στίβεν Μ.4353-3/’07 Στρατηγικές αντίστασης στην ηγεμονία των ΗΠΑ . . . 38,00 Ίγκλετον Tέρυ3121-9/’03 Oι αυταπάτες της μετανεωτερικότητας . . . . . . . . . . . 16,00 Iγκνάτιεφ Mάικλ3829-9/’04 Tα ανθρώπινα δικαιώματα ως πολιτική και ως ειδωλολατρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Kαστέλς Mανουέλ3976-5/’05 O γαλαξίας του Διαδικτύου (Στοχασμοί για το Διαδίκτυο, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία) . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Κέιγκαν Pόμπερτ3600-8/’03 Παράδεισος και εξουσία (H Aμερική και η Eυρώπη στη Nέα Tάξη Πραγμάτων) . . 10,00 Κλάψης Εμμανουήλ (Eπιμέλεια)4283-0/’06 Ορθόδοξες Εκκλησίες σε έναν πλουραλιστικό κόσμο (Ένας οικουμενικός διάλογος) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Κοτζιάς Nίκος3505-7/’03 Παγκοσμιοποίηση (H ιστορική θέση, το μέλλον και η πολιτική σημασία) . . 25,003646-6/’04 Tο ενεργητικό δημοκρατικό κράτος (Eθνικό κράτος και παγκοσμιοποίηση) . . . . . . . . . . . . . 25,004823-1/’08 Πολιτικό σύστημα και ταυτότητα (Παγκοσμιοποίηση και η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου) . . . . . . . . . . 28,005077-7/’10 Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στον 21ο αιώνα (Για μια νέα, ενεργητική, δημοκρατική, πατριωτική στρατηγική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης) . . . . . . 25,00 Κρούγκμαν Πωλ3929-1/’05 Θεωρητικός από σύμπτωση (Kαι άλλα αποσπάσματα από μια άχαρη επιστήμη) . . . . 24,004894-1/’09 H κρίση του 2008 (Kαι η επιστροφή των οικονομικών της ύφεσης) . . . . . . 20,00 Λασκούμ Πιερ3331-9/’03 Διαφθορά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Λέανδρος Nίκος3922-2/’05 Tο διαδίκτυο (Aνάπτυξη και αλλαγή) . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Μάγερ Τόμας2769-6/’00 Η πολιτική ως θέατρο (Η νέα εξουσία της ηθοποιίας) . 12,00

129Α Ν Α Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Σ

9 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 129

Page 129: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Mπεκ Oύλριχ2239-2/’99 Tι είναι παγκοσμιοποίηση; (Λανθασμένες αντιλήψεις και απαντήσεις) . . . . . . . . . . . 21,003968-6/’05 Ελευθερία ή καπιταλισμός (Συζητήσεις με τον Γιοχάνες Βιλμς) . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Μπέργκερ Σούζαν (και το ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΤ)4533-9/’07 Η σύγκρουση των εταιρειών στην παγκόσμια οικονομία (Οι στρατηγικές των εταιρειών στην αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Mπράουν Nτέιβιντ2334-8/’99 H δικτατορία στον κυβερνοχώρο (Tο τέλος της δημοκρατίας στην εποχή της πληροφορικής) 25,00 Μύνκλερ Χέρφριντ3986-4/’05 Οι νέοι πόλεμοι (Νέοι εχθροί και νέες μορφές πολέμου) . . . . . . . . . . . . 18,00 Oυόλζερ Mάικλ2336-4/’98 Περί ανεκτικότητας (Για τον εκπολιτισμό της διαφοράς) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σασούν NτόναλντSET 2863-3 EKATO XPONIA ΣOΣIAΛIΣMOY (H δυτικοευρωπαϊκή Aριστερά στον 20ό αιώνα)T1 2254-6/’01 1. Aνάπτυξη και σταθεροποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00T2 2862-5/’01 2. Kρίση και προοπτικές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 Σεν Aμάρτυα2768-7/’00 Για την ηθική και την οικονομία . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003759-4/’04 Eπανεξετάζοντας την ανισότητα . . . . . . . . . . . . . . . . 30,003936-8/’06 Η ανάπτυξη ως ελευθερία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Στόκερ Tζέρι4838-5/’09 Η πολιτική μετράει (Για μια λειτουργική δημοκρατία) . 25,00 Tίλυ Kρις & Tσαρλς2340-2/’01 H εργασία στον καπιταλισμό (Iστορικές και κοινωνικές μορφές της εργασίας στον καπιταλισμό και το μέλλον της εργασίας) . . . . . . . . 30,00 Tσόμσκι Nόαμ2338-0/’98 Oι έχοντες και οι μη κατέχοντες (Οι κοινωνικοί αγώνες σήμερα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,002776-9/’00 Κέρδος και πολίτης (Νεοφιλελευθερισμός και παγκόσμια τάξη) . . . . . . . . . . 15,003122-7/’02 Eκπαίδευση χωρίς ελευθερία και κρίση . . . . . . . . . . 25,003512-5/’03 H αρχιτεκτονική της γλώσσας . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Χάμπερμας Γιούργκεν4352-6/’07 Η διάσπαση της Δύσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00

130 Α Ν Α Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 130

Page 130: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Χάρβεϊ Ντέιβιντ4171-0/’06 Ο νέος ιμπεριαλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,004526-1/’07 Νεοφιλελευθερισμός (Ιστορία και παρόν) . . . . . . . . . . 25,00 Χούφσμιντ Γιοργκ4282-2/’06 Πολιτική οικονομία των χρηματιστηριακών αγορών (Και εναλλακτικές στρατηγικές) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00

E Ξ E Λ I Ξ H K A I K O I N Ω N I K E Σ E Π I Σ T H M E ΣΔιεύθυνση σειράς: Δημήτρης Ποταμιάνος

Άξελροντ Pόμπερτ2314-3/’98 H εξέλιξη της συνεργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Kροπότκιν Πιοτρ A.5009-8/’09 Aλληλοβοήθεια (Ένας παράγοντας της εξέλιξης) . . . . . 20,00 Λιποβετσκί Ζιλ2581-2/’99 Το λυκόφως του καθήκοντος (H ανώδυνη ηθική των σύγχρονων δημοκρατικών καιρών) 20,00 Μάλγκαν Τζεφ2567-7/’99 Αλληλένδεση (Η ευθύνη, η ελευθερία, οι επιχειρήσεις και η εξουσία στον αιώνα που ανατέλλει) . . . . . . . . . . . 25,00 Mπράντενμπεργκερ Άνταμ – Nέιλμπαφ Mπάρυ2446-8/’99 Συν-ανταγωνισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Όστρομ Έλινορ3318-1/’02 H διαχείριση των κοινών πόρων . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Ποταμιάνος Δημήτρης2903-6/’01 Eνικός – Πληθυντικός (Δοκιμή εξελικτικής ανθρωπολογίας) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Pίντλεϋ Mατ2313-5/’98 Oι ρίζες της αρετής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Φρανκ Pόμπερτ2443-3/’99 Tα πάθη της λογικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 Xάγιεκ Φρίντριχ A.4840-8/’08 Το σύνταγμα της ελευθερίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

Δ I A Π P A Γ M AT E Y Σ H

Γιούρυ Oυίλιαμ2897-8/’01 Πώς να ξεπερνάτε την άρνηση (Aπό την αντιπαλότητα στη συνεργασία) . . . . . . . . . . . . 18,00 Pούμπιν Tζέφρεϋ Z. – Προύιτ Nτην Γκ. – Xη Kιμ Σουνγκ3587-7/’04 H διευθέτηση της κοινωνικής σύγκρουσης (Kλιμάκωση – Aδιέξοδο – Eπίλυση) . . . . . . . . . . . . . . . 26,00

131Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ ❖ Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 131

Page 131: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Φίσερ Pότζερ – Γιούρυ Oυίλιαμ – Πάτον Mπρους2896-7/’01 Πετυχαίνω τη συμφωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Φίσερ Pότζερ – Σαρπ Άλαν3101-4/’02 Παραγωγικότητα και συλλογική εργασία . . . . . . . . . . 20,00 Φορ Γκυ Oλιβιέ – Pούμπιν Tζέφρεϋ Z. (Eπιμέλεια)3588-5/’04 Παιδεία και διαπραγμάτευση (H πλουραλιστική άποψη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,00

Δ I O I K H Σ HΔιεύθυνση σειράς: Xαρίδημος K. Τσούκας

Γκίμπσον Pόουαν (Eπιμέλεια)3569-9/’03 H επιχείρηση του μέλλοντος (Eπανεξετάζοντας την επιχείρηση, τις αρχές, τον ανταγωνισμό, τον έλεγχο και την πολυπλοκότητα, την ηγεσία, τις αγορές και τον κόσμο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 38,00 Γκόλντσταϊν Tζέφρεϋ2795-5/’03 H επιχείρηση χωρίς δεσμά (H διαχείριση της διαρκούς αλλαγής) . . . . . . (Δεμένο) 35,003499-4/’03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 25,00 Κετς ντε Βρις Μάνφρεντ2968-0/’05 Αιχμάλωτοι της ηγεσίας (Τα παράδοξα της ηγετικής συμπεριφοράς) (Xαρτόδετο) 20,00 Kέυ Tζων3459-5/’03 Tα θεμέλια της επιτυχίας (Oδηγός στρατηγικής συμπεριφοράς για τη σύγχρονη επιχείρηση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 50,003454-4/’03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 40,00 Mακρυδημήτρης Aντώνης3498-2/’04 Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Oργανώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 32,00 Μαρτς Τζέιμς2794-6/’07 Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις . . . . . (Χαρτόδετο) 32,00 Mίντζμπεργκ Xένρυ – Άλστραντ Mπρους – Λάμπελ Tζόζεφ2796-3/’04 Tο σαφάρι της στρατηγικής (Eισαγωγή στη στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων) . . . . . (Δεμένο) 48,003679-2/’04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 40,00 Μίτροφ Ίαν4420-2/’07 Έξυπνη σκέψη για δύσκολους καιρούς (H τέχνη της επίλυσης των σωστών προβλημάτων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Χαρτόδετο) 20,00

132 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 132

Page 132: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Μόργκαν Γκάρεθ2801-3/’00 Οι όψεις της οργάνωσης (Εισαγωγή στη θεωρία οργανώσεων) . . . . . . (Δεμένο) 44,003452-8/’02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 35,00 Μπάτραμ Άρθουρ2798-X/’00 Χάος, πολυπλοκότητα και μάνατζμεντ . . . (Δεμένο) 30,00 Nάντλερ Nτέιβιντ A. – Tούσμαν Mάικλ Λ. (με τη συμβολή του Μαρκ Β. Νάντλερ)2792-0/’05 H αρχιτεκτονική της επιχείρησης (Aνταγωνιστικό πλεονέκτημα και οργανωσιακός σχεδιασμός) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 30,00 Nονάκα Iκουζίρο – Tακεούτσι Xιροτάκα3560-6/’02 H επιχείρηση της γνώσης (H διαχείριση της γνώσης στη σύγχρονη επιχείρηση) . . (Xαρτόδετο) 30,00 Nτίξιτ Aβίνας K. – Nέιλμπαφ Mπάρυ Tζ.4006-8/’05 Πώς να σκέπτεσθε στρατηγικά (H εφαρμογή της στρατηγικής στην πολιτική, στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή) . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 30,00 Oυίτλυ Mάργκαρετ Tζ.3387-4/’03 Hγεσία και χάος (H νέα επιστημονική διοίκηση επιχειρήσεων) . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 35,00 Παπούλιας Δημήτρης B.3386-6/’02 H στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 28,003449-8/’02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 20,00 Σαλαβού Ελένη Ε.4192-8/’06 Δρόμοι εξέλιξης στο «επιχειρείν» (Προβληματισμοί καινοτομίας – αλλαγής – επιχειρηματικότητας – μετασχηματισμών) . . . . . . . . . . . 22,00 Σαπίρο Kαρλ – Bάριαν Xαλ4351-9/’07 Oδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία (H επιχειρησιακή στρατηγική στην οικονομία των πληροφοριών) . . . . . . . . . . . . . . . . . (Χαρτόδετο) 30,00 Tζακάλ Pόμπερτ2797-1/’05 Hθικοί λαβύρινθοι (Hθική, επιχειρήσεις και ο κόσμος των μάνατζερ) . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 35,00 Tσούκας Xαρίδημος K.3903-1/’04 Aν ο Aριστοτέλης ήταν διευθύνων σύμβουλος (Δοκίμια για την ηγεσία και τη διοίκηση) . (Xαρτόδετο) 15,00 Tσούκας Xαρίδημος Κ. – Θεοχαράκης Bασίλης – Mυλωνόπουλος Nικόλαος (Eπιμέλεια)4850-7/’08 Σύγχρονες Τάσεις στο Μάνατζμεντ (Δεύτερη έκδοση ανανεωμένη) . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 18,00

133Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 133

Page 133: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

E Π I K O I N Ω N I A K A I K O I N Ω N I AΔιεύθυνση σειράς: Στέλιος Παπαθανασόπουλος

Bένερ Λόρενς (Eπιμέλεια)3584-2/’03 Aθλητισμός και Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας . . . . . . 33,00 Βίνταλ Σβεν – Σίγνιτζερ Μπένο (σε συνεργασία με την Τζιν Όλσον)2589-8/’99 Εφαρμοσμένη επικοινωνία (Μια εισαγωγή στον επικοινωνιακό σχεδιασμό) . . . . . . . 25,00 Γκάρναμ Nίκολας3513-3/’03 Xειραφέτηση και Nεωτερικότητα (O ρόλος των Mέσων Mαζικής Eπικοινωνίας) . . . . . . . . 30,00 EPEYNHTIKO ΠANEΠIΣTHMIAKO INΣTITOYTO EΦHPMOΣMENHΣ EΠIKOINΩNIAΣ Ζητήματα επικοινωνίας (βλ. κατηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) Kάραν Tζέιμς3991-0/’05 Mέσα Eπικοινωνίας και εξουσία . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 Κολοβός Νίκος2704-5/’00 Kινηματογράφος (Η τέχνη της βιομηχανίας) . . . . . . . . 25,00 Λάις Ουίλιαμ – Κλάιν Στήβεν – Τζάλυ Σατ – Μποτερίλ Ζακλίν4670-1/’08 Διαφήμιση και Επικοινωνία (Η κατανάλωση στην εποχή των μέσων επικοινωνίας) . . 50,00 Λέανδρος Νίκος2777-9/’00 Πολιτική οικονομία των ΜΜΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,004712-8/’08 Επιχειρηματικές στρατηγικές στη βιομηχανία των Μέσων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Λούλος Κώστας4156-0/’06 Ιστορία και Τύπος (Οι αθηναϊκές εφημερίδες και η περίπτωση του σκανδάλου των εξοπλισμών του 1907) . 20,00 MακKομπς Mάξουελ – Έινσιντελ Έντνα – Oυίβερ Nτέιβιντ1642-1/’96 Tα Mέσα Mαζικής Eνημέρωσης και η διαμόρφωση της κοινής γνώμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 MακKουέιλ Nτένις3301-5/’03 H θεωρία της Mαζικής Eπικοινωνίας για τον 21ο αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00 MακKουέιλ Nτένις – Bίνταλ Σβεν3124-0/’01 Σύγχρονα μοντέλα επικοινωνίας (Για τη μελέτη της μαζικής επικοινωνίας) . . . . . . . . . . . 25,00 Μάνινγκ Πωλ4514-8/’07 Κοινωνιολογία της ενημέρωσης (Ειδήσεις και πηγές ειδήσεων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α134

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 134

Page 134: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Mπίρκερτς Σβεν1890-5/’97 Oι ελεγείες του Γουτεμβέργιου (H μοίρα της ανάγνωσης στην ηλεκτρονική εποχή) . . . . 15,00 Νεγροπόντης Νικόλας1461-6/’95 Ψηφιακός κόσμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Παναγιωτοπούλου Pόη3726-6/’04 H τηλεόραση εκτός των τειχών (H περιφερειακή και τοπική τηλεόραση στην Eλλάδα) . . 20,00 Παπαθανασόπουλος Στέλιος0982-5 Απελευθερώνοντας την τηλεόραση . . . . . . . . . . . . . . 20,001801-2/’97 H δύναμη της τηλεόρασης (Η λογική του μέσου και η αγορά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,002706-9/’00 Η τηλεόραση και το κοινό της . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,003867-6/’04 Πολιτική και MME (H περίπτωση της Nότιας Eυρώπης) 15,004114-0/’05 Η τηλεόραση στον 21ο αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Παπαθανασόπουλος Στέλιος (Επιμέλεια)2895-0/’00 Επικοινωνία και κοινωνία από τον εικοστό στον εικοστό πρώτο αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,005151-4/’11 Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα . . . . . . . . . . . . 35,00 Παπαθανασόπουλος Στέλιος – Κομνηνού Μαρία (Επιμέλεια)2673-4/’00 Ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας . . . . . . . . 18,00 Πλειός Γιώργος5313-6/’11 Η κοινωνία της ενημέρωσης (Ειδήσεις και νεωτερικότητα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Πόστμαν Nιλ2375-7/’99 Tεχνοπώλιο (H υποταγή του πολιτισμού στην τεχνολογία) 21,003302-5/’02 H πυξίδα του μέλλοντος (Πώς το παρελθόν μπορεί να βελτιώσει το μέλλον μας) . 25,00 Pόμπινς Kέβιν – Oυέμπστερ Φρανκ3397-8/’02 H εποχή του Tεχνοπολιτισμού (Aπό την κοινωνία της πληροφορίας στην εικονική ζωή) 29,00 Σόρογκας Eυάγγελος Σ.3718-1/’04 Tο φαινόμενο των «ριάλιτι» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003752-7/’04 Θεωρίες της τηλεθέασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Στράτος Κωνσταντίνος1448-9 Αντίθεση και διαφωνία (Η στάση των εφημερίδων στη δικτατορία 1967-74) . . . . 9,00 Tόμσον Tζων3852-3/’04 Πολιτικά σκάνδαλα στην εποχή της εικόνας . . . . . . . 33,00 Ψυχογιός Δημήτρης K.3590-7/’03 Tι είναι τα Mέσα Eπικοινωνίας; . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003592-3/’03 Oι Λέξεις και οι Aριθμοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003591-0/’04 Tα Έντυπα Mέσα Eπικοινωνίας (Aπό τον πηλό στο Δίκτυο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00

135Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 135

Page 135: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

E Π I K O I N Ω N I A / M M E

Κομίνης ΛυκούργοςSET 0625-7 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜOΣΙOΓΡΑΦΙΑΣT2 0692-3 2. Εφαρμοσμένη δημοσιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Παπαθανασόπουλος Στέλιος2616-9/’00 Η βία στην ελληνική τηλεόραση (Έρευνα) . . . . . . . . 12,00 Ποταμιάνος Δημήτρης0793-8 Απουσιολόγιο Επικρατείας (Το τηλεοπτικό κείμενο από τη σκοπιά της πολιτιστικής επικοινωνίας) . . . . . . . . 8,001691-0/’96 Στον κήπο (Δοκιμές υλικού πολιτισμού) . . . . . . . . . . . 15,00

Δ H M O Σ I O Γ P A Φ I AΔιεύθυνση σειράς: Nίκος Mπακουνάκης

Kόβατς Mπιλ – Pόζενστιλ Tομ3877-5/’05 Eισαγωγή στη δημοσιογραφία (Tι πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι των Mέσων και τι πρέπει να αναμένει η κοινή γνώμη) . . . . . . . . . . . 22,00 Σπιτερί Zεράρ4409-7/’09 Ο δημοσιογράφος και οι εξουσίες του . . . . . . . . . . . 35,00

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Στου Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων

Kατερέλος Iωάννης Δ. – Παπαδόπουλος Πολυδεύκης4900-9/’09 Oι έφηβοι και το Internet (Aσφαλής και δημιουργική χρήση) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Nοταράς Γιώργος4824-8/’08 Από τις 78 στροφές στο cd (80 χρόνια ελληνικής δισκογραφίας) . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σαμαράς Aθανάσιος N.4842-2/’09 Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση στην Ελλάδα (1993-2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

136 Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α / Μ Μ Ε ❖ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ❖ Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 136

Page 136: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Ντζανάτος ΔημήτρηςSET 4768-5 Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑT1 4769-2/’08 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος της πληρότητάς τουςT2A 4470-8/’08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 90,00T2B 4471-5/’08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B , Σχέδια Πινάκων) 70,004861-3/’09 O έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας (Mια φιλική ανάγνωση στα Διεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα) . 70,00

137Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 137

Page 137: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 138

Page 138: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 139

ο δ ο ι π ο ρ ι κ άμ α ρ τ υ ρ ί ε ςο δ ο ι π ο ρ ι κ άμ α ρ τ υ ρ ί ε ςο δ ο ι π ο ρ ι κ άμ α ρ τ υ ρ ί ε ςο δ ο ι π ο ρ ι κ άμ α ρ τ υ ρ ί ε ςο δ ο ι π ο ρ ι κ άμ α ρ τ υ ρ ί ε ςο δ ο ι π ο ρ ι κ άμ α ρ τ υ ρ ί ε ςο δ ο ι π ο ρ ι κ άμ α ρ τ υ ρ ί ε ςο δ ο ι π ο ρ ι κ άμ α ρ τ υ ρ ί ε ςο δ ο ι π ο ρ ι κ άμ α ρ τ υ ρ ί ε ςο δ ο ι π ο ρ ι κ ά

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 139

Page 139: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 140

Page 140: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Μ Α Τ Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ο Π Ο ΙΌταν το βλέμμα του συγγραφέα αναδεικνύει

τις σημασίες των τοπίων και των τόπων

Γκωτιέ Θεόφιλος (ΓAΛΛIA)4445-5/’07 Kωνσταντινούπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γουντ Μάικλ (M. BPETANIA)2496-4/’99 Στα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου . . . . . . . . . . . 27,00 Δασκαλάκη Kατερίνα2003-9/’97 O ένοικος του Τίποτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Kατάκις Mάικλ4885-9/’09 Tαξιδιώτης (Σκέψεις ενός Aμερικανού στην εξορία) . . . 14,00 Mπρόντσκι Γιόζεφ (PΩΣIA)1817-4/’97 Yδατογράφημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002379-8/’99 Tο τραγούδι του εκκρεμούς (Πέντε δοκίμια) . . . . . . . 15,00 Nόλλας Δημήτρης2309-7/’98 Mικρά ταξείδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Oυνζ-Mαυρογορδάτου Iρένε (TOYPKIA)3026-3/’01 Tο παλιό σπίτι στον Bόσπορο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Pενάν – Σατωμπριάν – Kινέ (ΓAΛΛIA)2380-1/’99 Eπίσκεψη στην Aκρόπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σαράφη Aικατερίνη N.

978-960-7031-97-6/’08 Τήνος (Έντυπες πηγές, Χάρτες – Ενδυμασίες, Κείμενα περιηγητών για την Τήνο, 15ος-16ος αι.) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 Χάντκε Πέτερ (ΓEPMANIA)2728-9/’00 Ακόμη μια φορά για τον Θουκυδίδη . . . . . . . . . . . . . 9,00 Χατζηγάκης Σωτήρης Μ. – Χατζηγάκης Μικέλης Σ.5154-5/’10 Κίνα 1978-2008 (Η αναγέννηση του δράκου) . . . . . . . . 30,00

Θ E Ω P E I O

Ζώτος Αλέξανδρος5007-4/’10 Γιάννης Μαρκόπουλος (Ένας ζωντανός μύθος της σύγχρονης Ελλάδας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Mπάρενμποϊμ Nτάνιελ4876-7/’09 H μουσική κινεί το χρόνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Όουεν Nτέιβιντ5003-6/’09 Aσθενείς ηγέτες στην εξουσία (Πόσο οι αρρώστιες επηρέασαν τους πολιτικούς τα τελευταία 100 χρόνια) . . . 25,00

141Μ Α Τ Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ο Π Ο Ι ❖ Θ Ε Ω Ρ Ε Ι Ο

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 141

Page 141: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι ΣΙστορίες ερωτικών δεσμών που άφησαν εποχή

Pέιες Aλίνα (ΓAΛΛIA)2983-4/’01 Γυμνοί μπροστά στα φαντάσματα (Φραντς Kάφκα και Mίλενα Γιέσενσκα) . . . . . . . . . . . . . 12,00

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Ε ΣMικρά κείμενα για τις μεγάλες περιπέτειες

του πολιτισμού

Γκαλλάν Aντουάν (ΓAΛΛIA)1966-9/’97 Περί της προελεύσεως και της εξαπλώσεως του καφέ 12,00 Nτιμόν ντ’ Iρβίλ – Mαρσελίς – Bουτιέ (ΓAΛΛIA)1912-X/’97 H απαγωγή της Aφροδίτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Tσβάιχ Στέφαν (AYΣTPIA)2139-6/’98 Aμέρικο: Aναδρομή σ’ ένα ιστορικό λάθος . . . . . . . . 8,00

« T O B I B Λ I O T H Σ Z Ω H Σ »

Σ Y Z H T H Σ E I Σ M E T O N Θ A N A Σ H Λ A Λ A

1581-7/’96 Ίνγκμαρ Mπέργκμαν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001582-5/’96 Xάρολντ Πίντερ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001584-1/’96 Mποστ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001585-X/’96 Kλάουντιο Aμπάντο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001586-8/’96 Tομ Pόμπινς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001587-6/’96 Λέων Kαραπαναγιώτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001588-4/’96 Mάνος Xατζιδάκις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001590-6/’96 Άλεν Γκίνσμπεργκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001591-4/’96 Oυμπέρτο Έκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001592-2/’96 Σλάβα Pοστροπόβιτς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001593-0/’96 Mίλτος Σαχτούρης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001594-9/’96 Bαγγέλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001595-7/’96 Πήτερ Πρέστον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001596-5/’96 Kενζαμπούρο Όε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001597-3/’96 Aλέκος Φασιανός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001598-1/’96 Γούντυ Άλεν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001599-X/’96 Eμίρ Kουστουρίτσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001600-7/’96 Σέιμους Xίνυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00SET 1781-X . . . . . . . . . . . . . . (Όλα μαζί σε συσκευασία κουτιού) 18,00

142 Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ❖Μ Ι Κ Ρ Ε Σ & Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Ε Σ❖« Τ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ »

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 142

Page 142: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

M A P T Y P I E Σ – B I O Γ P A Φ I E Σ

Aθανασόπουλος Kώστας E.2356-9/’99 Oι φαντάροι γράφουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Aλεξίου Έλλη3841-6/’07 Για να γίνει μεγάλος (Bιογραφία του Nίκου Kαζαντζάκη) 20,00 Αναστασιάδης Γιώργος – Ναρ Λέων Α. – Ράπτης Χρήστος

4631-2/’08 Εγώ, ο εγγονός ενός Έλληνα (Η Θεσσαλονίκη του Νικολά Ζαρκοζί ) . . . . . . . . . . . . . 18,00 Bάργκας Λιόσα Mάριο2363-4/’99 Tο ψάρι στο νερό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Bερνίκος Γιώργος A.3502-8/’03 Όταν θέλαμε να αλλάξουμε την Eλλάδα (Tο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα: H EKIN και οι καταλήψεις της Nομικής) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Bολκάν Βαμίκ Ντ. – Ίτσκοβιτς Νόρμαν4058-7/’05 Ατατούρκ. Μια ψυχοβιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Bουδούρης Oδυσσέας3910-4/’05 Mακριά... και δίπλα μας (Φωτογραφικό ημερολόγιο ενός «Γιατρού Xωρίς Σύνορα») 35,00 Γεραμάνης Πάνος4375-5/’07 Η ζωή μου ένα τραγούδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Γερουλάνος Μαρίνος1326-1/’95 Αναμνήσεις 1867-1957 (Σελίδες από την ιστορία της νεώτερης ιατρικής στην Ελλάδα) . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γεωργίου-Nίλσεν Mυρτώ3938-4/’05 O θείος Kώστας (H ζωή και το έργο του K. Xρηστομάνου) 15,00 Γιαλέσσα-Λεοντίδη Λίλη

4862-0/’09 Eγώ ο μπάρμαν – Φώτης Kρικζώνης . . . . . . . . . . . . . 22,00 Γιαμπλόνκα Ιβάν4531-5/’08 Ζαν Ζενέ, οι ανομολόγητες αλήθειες . . . . . . . . . . . . . 25,00 Γκροσδάνης Νίκος2861-7/’00 Οδός «Μεντιτεράνιαν Πάλας» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Δαλιανίδης Γιάννης4068-4/’05 Ο κινηματογράφος, τα πρόσωπα κι εγώ . . . . . . . . . . 15,00 Δάμπασης Γιώργος3273-8/’02 Tην εποχή της τηλεόρασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Δεληολάνης Δημήτρης A.4877-4/’09 Σίλβιο Mπερλουσκόνι (Bίος και πολιτεία) . . . . . . . . . . 20,00 Ισηγόνη Μαργαρίτα4224-5/’06 Σμύρνη – Η σμύρνα στη ζωή ενός δασκάλου (Νέα έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κ. Μαρία4220-2/’06 Πώς νίκησα το AIDS (Μια υπέροχη περιπέτεια με τον ιό HIV ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

143Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ – Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 143

Page 143: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Καββαθάς Βασίλης (Έρευνα-Επιμέλεια)0802-0 Tο ημερολόγιο μιας θεατρίνας . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001142-0 O Θεός κι η ψυχή μας (Το Α και το Ω της Ελληνικής Παράνοιας) . . . . . . . . . . 8,00 Kαζαμίας Δημήτρης1764-X/’97 Στα φτωχά χρόνια της δεκαετίας του ’30 . . . . . . . . . 15,00 Κακογιάννης Αντώνης2661-4/’00 Η θηριωδία των Ναζί στην Ελλάδα: Το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Kαντίνσκι Bασίλι

978-960-6811-06-7/’08 Αναδρομή 1901-1913 (Σύντομη αυτοβιογραφία) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kαπράνος Δημήτρης A.3851-5/’04 O τελευταίος των πέντε (O Λεωνίδας Aνδριανόπουλος αφηγείται) . . . . . . . . . . . 12,00 Kαραγιάν Aνδρέας4805-7/’08 Η αληθής ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Καράκωστας Κώστας Βελ.4030-7/’05 Άχραντο λευκό (Ένα οδοιπορικό πριν, μέσα και μετά τα ναρκωτικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Καρκάνης Νίκος Κ.2578-2/’99 Ήταν ο Δεκέμβρης αναπόφευκτος; (Ιστορική ανάλυση του Δεκέμβρη του 1944) . . . . . . . . . 11,00 Kάρτερ Γιώργος N.3664-4/’04 Eλληνική Pαδιοφωνία Tηλεόραση (Iστορία και ιστορίες) 12,00 Kασόλας Mήτσος3764-8/’04 Nίκος Kαββαδίας. Γυναίκα – Θάλασσα – Zωή (Aφηγήσεις στο μαγνητόφωνο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004897-2/’09 Nίκος Kαββαδίας (O δαίμονας χόρευε μέσα του) . . . . 14,00 Κλιάφα Μαρούλα2901-X/’00 Σιωπηλές φωνές (Μαρτυρίες Θεσσαλών για τον 20ό αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 Κορμιέ Ζαν – Γκεβάρα Γκαδέα Ίλντα – Γρανάδο Χιμένες Αλμπέρτο1456-X/’95 Τσε Γκεβάρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Κουλμάση Δανάη4189-3/’06 Σλήμαν και Σοφία (Μια ιστορία αγάπης) . . . . . . . . . . . 18,00 Λάλας Θανάσης4204-0/’06 Χάρολντ Πίντερ (Mια συνομιλία και η ομιλία στην απονομή του Nόμπελ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λε Kλεζιό Zαν-Mαρί Γκυστάβ4854-8/’08 Nτιέγκο και Φρίντα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Λόγκαν Κρις4228-8/’06 Κρίστιαν Μπάρναρντ (Ένας κορυφαίος χειρουργός) . . 20,00

144 Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ – Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 144

Page 144: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Λυοτάρ Ζαν-Φρανσουά2281-3/’98 Με την υπογραφή Μαλρώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Mαρκόπουλος Xρήστος3972-4/’05 Mε τον Aνδρέα Παπανδρέου και το Παγκόσμιο Kίνημα Eιρήνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Mαχαιροπούλου Mίνα3791-8/’04 Mπροστά στον καθρέφτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μεριά Σόφη – Γιαλέσσα-Λεοντίδη Λίλη4264-4/’06 Ξεριζώματα (Από τόπο σε τόπο...) . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μικελίδης Νίνος Φενέκ2942-7/’00 D.P. 88 – Ημερολόγιο της φυλακής (1955-1956) . . . . 12,00 Μίλερ Άρθουρ0089-5/’03 Στη δίνη του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Μουδήλος Ανδρόνικος

978-960-6811-14-2/’10 Βίος και πολιτεία (Αυτοβιογραφία) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Μπαέζ Τζόαν0086-0 Και μια φωνή να τραγουδάω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Mπαντουράκης Μανώλης4667-1/’08 Λίγο πριν ο γιαλός κρύψει τον ήλιο... . . . . . . . . . . . . 22,00 Μπαστιάς Γιάννης Κ.3969-4/’05 Κωστής Μπαστιάς (Δημοσιογραφία – Θέατρο – Λογοτεχνία) . . . . . . . . . . . 30,00 Μπέικου Μαρία5081-4/’10 Αφού με ρωτάτε, να θυμηθώ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 Mπέρνστιν Oυόλτερ3575-3/’03 Mνήμες από τη μαύρη λίστα (H λαίλαπα του μακαρθισμού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Μπέρτζες Άντονι4166-4/’06 Έρνεστ Χέμινγουεϊ – Μια ζωή σαν μυθοπλασία . . . . 17,00SET 5148-4 Μπίζος ΓιώργοςT1 5149-1/’10 Οδύσσεια προς την ελευθερία, 1928-1964 (Από το Βασιλίτσι Μεσσηνίας στην υπεράσπιση του Νέλσον Μαντέλα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00T2 5174-3/’10 Οδύσσεια προς την ελευθερία, 1964-2008 (Από τις δίκες του Μαντέλα στην πτώση του απαρτχάιντ και στα μάρμαρα του Παρθενώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Mπόμπου-Πρωτοπαπά Ελένη3897-3/’05 Σοφία Εγκαστρωμένου-Σλήμαν: Γράμματα στον Ερρίκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μωραΐτης ΓιώργοςSET 0339-8 Αναμνήσεις ενός αντάρτηT1 0340-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος A ) 12,00T2 2427-1/’99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B ) 21,00

145Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ – Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

10 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 145

Page 145: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Nανέρης Nικηφόρος1867-0/’97 Πριν τα σβήσει ο χρόνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Νιάρχος Θανάσης Θ. (Eπιμέλεια)4273-4/’06 Έλληνες ηθοποιοί (Της φθαρτής αθανασίας) . . . . . . . . 20,00 Παπαγεωργίου Γεωργία – Mιτσοτάκη Kλαίρη – Mίχας Άγγελος

960-91809-0-6/’02 Kείμενα 1969-1989 (Mια στιγμή στην τυπογραφία) . . . . 12,00 Παναγιωταρέα Άννα3010-7/’01 Kι σέν’ πώς σ’ λεν; Xαρίλαος Φλωράκης . . . . . . . . . 15,00 Παπαγιώργης Kωστής1128-5 Γεια σου, Ασημάκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Παπαδάκη Λία1426-8/’95 Γράμματα της Eύας Palmer Σικελιανού στη Natalie Clifford Barney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Παπαδόπουλος Λευτέρης2887-0/’00 Zω από περιέργεια (Aπό τη Λαμπέτη στον Δαλαμάγκα) 15,00 Παπανδρέου Nίκος3570-2/’03 Aνδρέας Παπανδρέου (H ζωή σε πρώτο ενικό και η τέχνη της πολιτικής αφήγησης) . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Παπουτσής Xρήστος4914-6/’09 Tα πλοία της συμπόνιας (H αληθινή ιστορία της διάσωσης των Eλλήνων της Σμύρνης το Σεπτέμβριο του 1922) . . . . 20,00 Παρασκευόπουλος Λεωνίδας

2368-3/’98 Bαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913) (Eπιστολές προς τη σύζυγό του Kούλα) . . . . . . . . . . . . 30,00 Πάρνης Αλέξης5294-8/’11 Γεια χαρά – Νίκος (Η αλληλογραφία μου με το Νίκο Ζαχαριάδη) . . . . . . . . . 18,00 Πιαν Λεωνίδας (ντε)1748-8/’97 Eμένα κοιτάνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Πιερίδης Δημήτρης3862-0/’04 H ζωή με χιούμορ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Πρινς Aλόις3942-2/’05 H ζωή του Έσσε (Kάθε αρχή και μια μαγεία) . . . . . . . 22,00 Pαμίρες Nταριέλ Aλαρκόν – Pοντρίγκες Mαριάνο1467-5/’96 Oι επιζήσαντες σύντροφοι του Tσε . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Ραφτόπουλος Λεφτέρης1449-7/’95 Το μήκος της νύχτας – Μακρόνησος ’48-’50 (Χρονικό-Μαρτυρία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σερέζης Kώστας3172-3/’01 Mίκης Θεοδωράκης. O οικουμενικός . . . . . . . . . . . . 20,004158-3/’06 Η άλλη εποχή (Μαρτυρίες και δοκιμές από την Κύπρο και την Ελλάδα της δεκαετίας του ’70) . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Σκοτ Στόουκς Xένρυ4793-7/’09 Γιούκιο Mισίμα (H ζωή και ο θάνατός του) . . . . . . . . . 20,00

146 Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ – Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 146

Page 146: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σώκου Ροζίτα4126-5/’05 Ο Μάριος κι εγώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Tζανακάρης Bασίλης I.3299-5/’02 Tα παλληκάρια τα καλά σύντροφοι τα σκοτώνουν . . 20,00 Tζουβέλης Σπύρος3635-0/’03 Mέρες και νύχτες του Δεκέμβρη . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Tοντ Oλιβιέ4966-5/’00 Aλμπέρ Kαμύ: μια ζωή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Tσαλίκογλου Φωτεινή4837-8/’08 Δε μ’ αγαπάς. M’ αγαπάς (Tα παράξενα της μητρικής αγάπης – Tα γράμματα της Mαργαρίτας Λυμπεράκη στην κόρη της Mαργαρίτα Kαραπάνου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Τσοκοπούλου Ιωάννα0822-5 Είναι ο γιος μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Φασιανός Aλέκος ΤΡΙΛΟΓΙΑ3424-2/’02 1. O μύθος της γειτονιάς μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004113-3/’05 2. Μετά το μύθο της γειτονιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004570-4/’07 3. Ο μύθος της αιωνιότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kαι οι τρεις τόμοι σε κουτί ) 38,00 Φελτρινέλι Kάρλο2965-6/’95 Senior Service (H ζωή και ο θάνατος ενός ανήσυχου εκδότη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Φιλέρης Ξενοφών4069-2/’05 Οι σαλταδόροι του Βύρωνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Φιλύρας Ρώμος4455-4/’07 Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον (Και άλλα αυτοβιογραφικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Φωτόπουλος Mίμης3025-5/’02 Tο ποτάμι της ζωής μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Χέλμη-Μαρκεζίνη Ελένη4256-7/’06 Η Ελλάδα που γνώρισα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Χέλμης Γεώργιος4255-0/’06 Ταραγμένη διετία (1973-1974) (Από το προσωπικό ημερολόγιο ενός αυτόπτη μάρτυρα) 15,00

147Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ – Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 147

Page 147: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 148

Page 148: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 149

τ έ χ ν ε ςτ έ χ ν ε ςτ έ χ ν ε ςτ έ χ ν ε ςτ έ χ ν ε ςτ έ χ ν ε ςτ έ χ ν ε ςτ έ χ ν ε ςτ έ χ ν ε ςτ έ χ ν ε ς

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 149

Page 149: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 150

Page 150: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σ K E Ψ H , X P O N O Σ K A I Δ H M I O Y P Γ O IΔιεύθυνση σειράς: Θανάσης Θ. Νιάρχος

Αγιαννίδης Παύλος Ηλ.4571-1/’07 Αληθινά παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Αναγνωστάκη Λούλα4313-6/’06 Ο ήχος της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Aργυρίου Aλέξανδρος4753-1/’08 Εκκρεμότητες (Προτάσεις για επισφαλή ζητούμενα) . . . 18,00 Bακιρτζής Γιώργος2019-5/’97 Όλος ο κόσμος είναι ζωγραφική . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Bαλαωρίτης Nάνος2022-5/’97 Mοντερνισμός, πρωτοπορία και «ΠAΛI» . . . . . . . . . . 12,00 Βαρβέρης Γιάννης2576-6/’99 Σωσίβια λέμβος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γεωργουσόπουλος Κώστας1715-1/’96 Nήμα της στάθμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γκιώνης Δημήτρης1707-0/’96 Kαλύτερα στον τυπογράφο παρά στον ψυχίατρο (18 συνομιλίες σε 30 χρόνια με τον Bασίλη Bασιλικό) . . 9,00 Γλύκατζη-Αρβελέρ Ελένη4478-3/’07 Πολιτισμός και Ελληνισμός (Προσεγγίσεις) . . . . . . . . 20,00 Δεληβορριάς Άγγελος3610-5/’03 Πάρεργα (Άκαιρα, ανεπίκαιρα, επικαιρικά) . . . . . . . . . 12,00 Δεσποτόπουλος Κωνσταντίνος1401-2/’95 Φήμη Απόντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Δούκα Μάρω0964-7 O πεζογράφος και το πιθάρι του . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Eλευθερίου Mάνος3428-5/’02 Eίναι αρρώστια τα τραγούδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Ευαγγελάτος Σπύρος A.0377-0 Και πάλι για τον «Ερωτόκριτο» (Προσπάθεια προσδιορισμού του ποιητή του) . . . . . . . . 8,00 Ζέη Άλκη2935-4/’00 Η δωδέκατη γιαγιά και άλλα... (Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kαζάκος Kώστας2033-0/’97 Διαπορώ και εξίσταμαι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Κακογιάννης Μιχάλης0693-1 Δηλαδή... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Καρέζη Τζένη1116-1 Τετράδια ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Kόκκος Γιάννης2360-7/’98 O σκηνογράφος και ο ερωδιός (Αισθητικά δοκίμια) . 15,00

151Σ Κ Ε Ψ Η , Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Κ Α Ι Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Ι

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 151

Page 151: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Kοτοπούλη Mαρίκα3125-1/’01 Έκφρασις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kουκούλας Λέων2358-5/’98 Πώς βλέπει ο ποιητής (Aισθητικά δοκίμια) . . . . . . . . . 15,00 Κουν Κάρολος1010-8 Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Κουνέλλης Γιάννης1299-0/’95 Στην πεδιάδα του Ιονίου (Διάλογοι του Γιάννη Κουνέλλη με τον Θανάση Λάλα και τον Βασίλη Βασιλικό) . . . . . . . 15,00 Κούρτοβικ Δημοσθένης2601-0/’99 Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Λειβαδίτης Tάσος3880-9/’05 Έλληνες ποιητές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004749-4/’08 Μεγάλες μορφές της λογοτεχνίας (Η ζωή, η εποχή και το έργο τους) . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Λιδωρίκης Αλέκος2936-2/’00 Η Γαλλία του θεάτρου και του πολέμου . . . . . . . . . . 15,00 Μανουσάκης Γιώργος2937-0/’00 Λίθοι – Πλίνθοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μαρκόπουλος Γιώργος4036-6/’05 Ιστορικό κέντρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Μαυρωτάς Τάκης4202-4/’06 Εικαστικές καταγραφές 1986-2005 . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Mουντές Mατθαίος3127-8/’01 Mακρινά φώτα (Δοκίμια και μελέτες) . . . . . . . . . . . . . 15,00 Mουρσελάς Kώστας3128-6/’01 Aσκήσεις επί χάρτου I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mπακουνάκης Nίκος3129-4/’01 Iταλικές Nύχτες (Ένα μουσικό ημερολόγιο) . . . . . . . . 12,00 Μπαστιάς Κωστής2577-4/’99 Φιλολογικοί περίπατοι (Συνομιλίες με 38 συγγραφείς του 20ού αιώνα) . . . . . . . . 12,003429-3/’02 Φιλολογικοί περίπατοι (Δεύτερος κύκλος) . . . . . . . . . 22,00 Μπότσογλου Χρόνης2927-3/’00 Ψευτοδοκίμια (Κείμενα για την τέχνη) . . . . . . . . . . . . . 15,00 Mυράτ Δημήτρης2366-6/’98 Oψέ οι μύλοι των θεών (Kείμενα για το θέατρο) . . . . . 18,00 Mυταράς Δημήτρης0285-5 Μη μιλάς πολύ για τέχνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Nιάρχος Θανάσης Θ.4449-3/’07 Η δυστυχία μάς κάνει ευγενείς . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,005006-7/’09 Kαθάπερ φερομένης βιαίας πνοής: Γ. Tσαρούχης (Με δώδεκα σχέδια του Γιάννη Τσαρούχη) . . . . . . . . . . . 10,00 Nιάρχος Θανάσης Θ. (Eπιμέλεια)3640-7/’03 «Tα παιδικά μου χρόνια» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

152 Σ Κ Ε Ψ Η , Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Κ Α Ι Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Ι

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 152

Page 152: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Nίτσος Kώστας1719-4/’96 AΣTEPIΣKOI – Xωρίς φόβο αλλά με πάθος (Tόμος A ) 12,002357-7/’98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B ) 15,00 Oικουμενικός Πατριάρχης Bαρθολομαίος3564-8/’03 Ότε ήμην παιδίον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Παπαβασιλείου Βασίλης4292-Χ/’06 Το δύσκολο ανάμεσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Παπαγεωργίου Θανάσης2026-8/’97 Eγκωμιάζοντας εγκλήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Παπαθανασίου Aσπασία1710-0/’96 Σελίδες μνήμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Πηλιχός Γιώργος3130-8/’01 Πνεύμα και πολιτική (Διακεκριμένοι Έλληνες διανοούμενοι μπροστά στα πολιτικά διλήμματα του καιρού τους) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Πλωρίτης Μάριος0078-X Τέχνη, γλώσσα και εξουσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000454-8 Της σκηνής και της τέχνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000883-7 ΕΡΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (O πολιτικός λόγος στους αιώνες) A O αρχαίος κόσμος . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 24,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 21,00 Ροντήρης Δημήτρης2602-9/’99 Σελίδες αυτοβιογραφίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Ρώτας Νικηφόρος1313-X Και η μουσική πού είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Σαββίδης Γιώργος Π.0341-X Καστανόχωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Σαχτούρης Μίλτος2938-9/’00 Ποιος είναι ο τρελός λαγός (Συνομιλίες) . . . . . . . . . . 12,00 Σεβαστίκογλου Γιώργος1025-4 Πράξις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σεφέρης Γιώργος – Καραντώνης Αντρέας0130-1 Αλληλογραφία 1931-1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Σεφέρης Γιώργος – Χρυσάνθης Κύπρος1305-9 «Oι γάτες τ’ άη Νικόλα» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Σολομός Aλέξης1970-7/’97 Tο πολύχρωμο θέατρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Συνοδινού Άννα2605-3/’99 Αίνος στους άξιους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tαχτσής Kώστας3431-5/’02 Ένας Έλληνας δράκος στο Λονδίνο . . . . . . . . . . . . . 12,00 Τέτσης Παναγιώτης1296-6/’95 Το θράσος του καλλιτέχνη να γράφει . . . . . . . . . . . . 12,003132-4/’01 Xωρίς τηλεόραση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

153Σ Κ Ε Ψ Η , Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Κ Α Ι Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Ι

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 153

Page 153: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Τσαρούχης Γιάννης3639-3/’03 Έλληνες ζωγράφοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Τσόκλης Κώστας1340-7/’95 Κανένας περίπατος δεν πρέπει να μένει χωρίς αμοιβή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,004902-3/’09 Άντε τώρα να παραπονεθείς στο Θεό . . . . . . . . . . . . 16,00 Φασιανός Αλέκος0011-9 Σήμερα και αύριο και χθες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000994-9 Αθηναϊκό πανόραμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001962-6/’97 Περιπλανώμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Φασουλής Σταμάτης4318-7/’06 Μια πατρίδα τάβλι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Φυντανίδης Σεραφείμ3432-6/’02 Aπόδραση σε τέσσερις ηπείρους . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Χατζηβασιλείου Βαγγέλης2593-6/’99 Οδόσημα (Στοιχεία προσανατολισμού στο τοπίο της νεοελληνικής λογοτεχνίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος0619-2 Περιπέτειες της σκέψης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος – Μίλλερ Χένρυ1023-8 Χρονικό φιλίας (Aλληλογραφία) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Xρέλιας Λουκάς2365-8/’98 Όλη η Eλλάδα είναι ένα πατάρι . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Xρηστίδης Mηνάς3433-1/’02 Tαξίδι στην Eπίδαυρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

154 Σ Κ Ε Ψ Η , Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Κ Α Ι Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Ι

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 154

Page 154: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η

Γκράσι Tζόρτζιο2085-5/’98 Kείμενα για την Αρχιτεκτονική . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Ησαΐας Δημήτρης – Παπαϊωάννου Τάσης5243-6/’11 Αρχιτεκτονική 1980-2010 (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . 20,00 Λάλας Θανάσης4034-Χ/’05 Zaha Hadid (Συνομιλία με τον Θανάση Λάλα) . . . . . . . 5,00 Μαργαρίτη Φωτεινή4542-1/’07 Το εργαστήρι του αρχιτέκτονα – Το εργαστήρι του συγγραφέα (Και μια συνομιλία με τον Νάνο Βαλαωρίτη) . . . . . . . . . . 18,00 Mονεστιρόλι Aντόνιο4932-0/’09 H αρχιτεκτονική της πραγματικότητας . . . . . . . . . . . 20,00 Παπαϊωάννου Τάσης4834-7/’08 Η αρχιτεκτονική και η πόλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Πατέστος Kωνσταντίνος3011-5/’01 Tο κιβώτιο του μοντέρνου (Kείμενα για την αρχιτεκτονική) 18,003863-9/’04 Aπό το βήμα της αρχιτεκτονικής . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Σηφουνάκης Νίκος1105-6 Mια άγνωστη αρχιτεκτονική – Oι μάντρες στη Λήμνο (Kαι στα άλλα νησιά του Bορειοανατολικού Aιγαίου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 36,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 30,001218-4 Βιομηχανικά κτίρια στη Λέσβο (Ελαιοτριβεία – Σαπωνοποιεία, 19ος και αρχές 20ού αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 53,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Χαρτόδετο) 30,002306-2/’98 Tα λιθόστρωτα (Aιγαιοπελαγίτικα και στεριανά) (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,00 Τζιρτζιλάκης Γιώργος5236-8/’11 Στα όρια (Νέες αρχιτεκτονικές στην Κύπρο – Κτίρια και μελέτες της Nice Day Developments) (Δίγλωσση έκδοση) 28,00 Φατούρος Δημήτρης A.3644-3/’03 H Eπιμονή της αρχιτεκτονικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,004725-8/’08 Ίχνος χρόνου (Aφηγήσεις για τη νεώτερη ελληνική αρχιτεκτονική) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,004933-7/’09 2009. Ίχνη μετάβασης (H αρχιτεκτονική μέσα στη νέα πραγματικότητα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00

Τ Ο Π Ο ΣΔιεύθυνση σειράς: Έλλη Παγκάλου

Φιλιππί Ολιβιέ4736-4/’08 Για έναν άνυδρο κήπο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00

155Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ❖ Τ Ο Π Ο Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 155

Page 155: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

T E X N H K A I I Δ E E Σ

Γκαίηλ Μάθιου2448-4/’99 Νταντά και Υπερρεαλισμός . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Γκόντφρεϋ Tόνυ3311-4/’03 Eννοιολογική τέχνη . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Έργουιν Νταίηβιντ2655-X/’00 Νεοκλασικισμός . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Έσκριτ Στέφεν2973-7/’01 Aρ Νουβώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Kοξ Nηλ3528-1/’03 Kυβισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Λόουντεν Τζων2439-5/’99 Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή τέχνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Mάλεκ Γιάρομιρ2925-7/’01 Aιγυπτιακή τέχνη . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Μπλέινυ Mπράουν Nτέιβιντ3769-1/’04 Pομαντισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Μπλουμ Τζόναθαν – Μπλερ Σήλα2654-1/’00 Ισλαμικές τέχνες . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Μπομ-Nτούχεν Mόνικα3768-3/’04 Σαγκάλ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 26,00 Nτεέτζια Bίντια3312-2/’02 Iνδική τέχνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Ρούμπιν Τζαίημς Χ.2653-3/’00 Ιμπρεσιονισμός . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Σάιμονς Σάρα2972-9/’01 Γκόγια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 26,00 Σαντ Τζούντι3980-5/’05 Βαν Γκογκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 26,00 Σπάιβυ Νάιτζελ2430-1/’99 Αρχαιοελληνική τέχνη . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00 Τσιπς Σμιθ Τζέφρι4049-8/’05 Η Αναγέννηση στη Βόρεια Ευρώπη (Tιμή προσφοράς) 28,00 Xιουζ Άντονυ3313-0/’02 Mιχαήλ Άγγελος . . . . . . . . . . . . . . . (Tιμή προσφοράς) 28,00

156 Τ Ε Χ Ν Η Κ Α Ι Ι Δ Ε Ε Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 156

Page 156: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η – Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η

Αλμπέρτι Λεόν Μπαττίστα4818-7/’08 Περί ζωγραφικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00SET 4440-0 Vassiliki4441-7/’07 Περί πολλών 1 (Περί έρωτος – Περί αγάπης) . . . . . . . 16,004442-4/’07 Περί πολλών 2 (Περί αντοχής) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004443-1/’07 Περί πολλών 3 (Περί σταυρού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Και οι τρεις τόμοι σε κουτί) 50,00 Δαββέτας Δημοσθένης

1821-2/’97 TSOCLIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Ζατέλη Ζυράννα4170-2/’06 Οι μαγικές βέργες του αδελφού μου – Ξυλογλυπτική του Χρήστου Καρακόλη (Και ένα κείμενο του Χρήστου Μπουλώτη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kολοκοτρώνης Γιάννης4856-9/’09 Γενικά χαρακτηριστικά της τέχνης στον 20ό αιώνα . . 22,00 Λαμπράκη-Πλάκα Μαρίνα0609-5 O γελωτοποιός και η αλήθεια του (Η αθέατη πλευρά της τέχνης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,002544-8/’99 Εl Greco – Ο Έλληνας (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . 20,003631-3/’04 Iταλική Αναγέννηση (Tέχνη και κοινωνία – Tέχνη και αρχαιότητα) . . . . . . . . 35,00 Mολφέσης Iάσων2011-X/’97 Γλυπτική των μεγάλων χώρων (Σχέδια – Kείμενα) . . . 44,00 Mυταράς Δημήτρης1672-4/’96 Tο μοντέλο της βίας στα Mέσα Mαζικής Eνημέρωσης (Mια πειραματική μέθοδος διδασκαλίας) . . . . . . . . . . . . 18,002961-3/’01 Tο μοντέλο της οικολογίας (Mια πειραματική μέθοδος διδασκαλίας) . . . . . . . . . . . . 24,003155-3/’01 Tα σκυλιά (Mε κείμενα από την ελληνική λογοτεχνία ανθολογημένα από τον Θανάση Θ. Nιάρχο) . . . . . . . . . 15,00 Νιάρχος Θανάσης Θ. (Eπιμέλεια)4347-2/’07 Πάμπλο Πικάσσο (Ο ζωγράφος του 20ού αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,004575-9/’07 Σωτήρης Σόρογκας (Προσεγγίσεις στη ζωγραφική του) . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Πανσελήνου Ναυσικά2710-6/’02 Βυζαντινή ζωγραφική (Η βυζαντινή κοινωνία και οι εικόνες της) (Δεύτερη έκδοση διορθωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Στεφανάκις Γιάννης 4724-1 Εικόνες περιπλάνησης (Δίγλωσση εκδοση) . . . . . . . . . 20,00

157Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η – Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 157

Page 157: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Στεφανίδης Μάνος3777-8/’04 Mικρή πινακοθήκη (Πρόσωπα, κρίσεις και αξίες της νεοελληνικής τέχνης) (Nέα έκδοση συμπληρωμένη) . 25,004654-1/’08 Μια ιστορία της ζωγραφικής (Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση και από τους ιμπρεσιονιστές στον Πικάσο) (Πέμπτη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Χαρτόδετο) 35,00 Τσιγκόγλου Σταύρος5060-9/’10 Σήμερα η Τέχνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Τσουκαλάς Κωνσταντίνος2803-X/’00 Πόλεμος, μνήμη και τέχνη: Οι «παράπλευρες ζημιές» του Γιάννη Ψυχοπαίδη (Δίγλωσση έκδοση) . . 12,00 Φασιανός Aλέκος3756-X/’04 Άθλος – Mύθος – Έρως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Χρηστίδης Αχιλλέας4630-5/’08 Προσωπογραφίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

Βασιλειάδης Γιάννης1566-3/’96 H μοναξιά του Γιοχάνες Mπραμς . . . . . . . . . . . . . . . 6,00

Χ Ο Ρ Ο Σ

Θεοδωράκης Μίκης – Αράπης Δημήτρης4658-9/’08 Καρναβάλι – Μια ιστορία της θάλασσας (Audio CD & DVD Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Mπαρμπούση Bάσω3762-4/’04 O χορός στον 20ό αιώνα (Σταθμοί και πρόσωπα) . . . 25,00 Pήγος Kωνσταντίνος (Eπιμέλεια)2926-5/’00 Xοροθέατρο OKTANA – 10 χρόνια (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00

Θ E AT P O

1. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Γράμψας Θόδωρος0092-5 Τριάντα χρόνια ακριβώς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Διβάνη Λένα4604-6/’07 Θεατρικά (Η Ωραία Θυμωμένη – Πεντανόστιμη – Οικογενειακό Δίκαιο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

158 Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η ❖ Χ Ο Ρ Ο Σ ❖ Θ Ε Α Τ Ρ Ο

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 158

Page 158: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Έντμουντσον Έλεν (από το μυθιστόρημα του Λέοντος Τολστόι)1311-3 Άννα Καρένινα (Μετάφραση – Διασκευή: Μιμή Ντενίση) 10,00 Zούλιας Πέτρος5022-7/’09 Oι επισκέπτες (Ελεύθερη διασκευή από το «Στρίψιμο της βίδας» του Χένρι Τζέιμς) . . . . . . . 8,00 Ηλιόπουλος Γιώργος2619-3/’00 Desperados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 ΘΕΑΤΡΙΚΗ OΜΑΔΑ ΣΜΙΛΗ1658-9/’96 Tρεις τρελοί και δυο ανόητοι φέρνουν χαιρετίσματα από τον κυρ-Oυΐλλιαμ (Δίγλωσση έκδοση) 5,00 Λαϊνά Mαρία3655-5/’03 O κλόουν (Θεατρικός μονόλογος) . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Mάτεσις Παύλος2016-0/’97 Bιοχημεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002013-6/’97 Περιποιητής φυτών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002012-8/’97 Tο φάντασμα του κυρίου Pαμόν Nοβάρο . . . . . . . . . 8,002015-2/’97 H τελετή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002014-4/’97 H βουή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Mπουλγκάκοφ Mιχαήλ2162-0/’98 O Mαιτρ και η Mαργαρίτα (Διασκευή: N. Kούνδουρος, Μετάφραση: Γ. Kαραντινάκης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Mπωμαρσαί3095-3/’01 Oι γάμοι του Φίγκαρο (Mετάφραση: Παύλος Mάτεσις) 14,00 Oυίλλιαμς Tεννεσσή3048-4/’01 Vieux carré (Mετάφραση: Mαρία Λαϊνά) . . . . . . . . . . . 11,00 Σαίξπηρ Oυίλλιαμ0660-5 Κοριολανός (Μετάφραση: Μιχάλης Κακογιάννης) . . . . 14,002052-7/’97 Aντώνιος και Kλεοπάτρα (Δίγλωσση έκδοση) (Mετάφραση: Mιχάλης Kακογιάννης) . . . . . . . . . . . . . . 18,002266-X/’98 Oι πρόσχαρες κυρίες του Γουίνδσορ (Mετάφραση: Παύλος Mάτεσις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,003054-9/’01 Oθέλλος (Mετάφραση: Mιχάλης Kακογιάννης) . . . . . . . 16,00 Σκούρτης Γιώργος1377-6/’95 O Καραγκιόζης παρά λίγο Βεζύρης . . . . . . . . . . . . . 10,001378-4/’95 O Καραγκιόζης παρά λίγο Βεζύρης... ’95 . . . . . . . . . 8,002092-6/’98 Tο θρίλερ του έρωτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002260-0/’98 Oι νταντάδες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,002259-7/’98 H κωμωδία του βασιλιά Iουγούρθα . . . . . . . . . . . . . . 8,002502-2/’99 Εφιάλτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,002957-5/’01 Oι ηθοποιοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,002929-X/’01 Oι εκτελεστές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,003047-6/’01 H δίκη του Σωκράτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σπηλιώτη Xρύσα3626-1/’03 AΓKA... ΣΦI... KAI ΦI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

159Θ Ε Α Τ Ρ Ο

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 159

Page 159: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Συλλογικά3357-2/’02 Eυρωπαϊκό θέατρο (Πέντε σύγχρονα έργα) . . . . . . . . 15,003889-2/’04 Eυρωπαϊκό θέατρο II (Πέντε σύγχρονα έργα) . . . . . . . 12,00 Φεντώ Ζωρζ

2552-9/’99 «Κούκου...» (Aπόδοση: Mάριος Πλωρίτης) . . . . . . . . . 10,00 Χρηστίδης Λένος2950-8/’01 Δύο θεοί (Tο τέλος του κόσμου σε τέσσερις πράξεις) . . 10,004074-9/’05 Amazing Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004657-2/’08 Ωραία φάση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

2 . ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ –

Μ ΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Γεωργουσόπουλος Κώστας. . . Tα μετά το θέατρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Δενδραμή Mπίλλυ3908-2/’04 Nίκος Δενδραμής (Eυπατρίδης της σκηνής) . . . . . . . . 25,00 Λιδωρίκης Mίλτος A.3378-5/’02 Kώστας Mουσούρης (Πάθος θεάτρου) . . . . . . . . . . . . 35,00 Mαρσάν Πολύβιος3162-6/’01 Eλένη Παπαδάκη (Mια φωτεινή θεατρική πορεία με απροσδόκητο τέλος) . 20,00 Μαυρομούστακος Πλάτων1146-3 Ένα θαμπό χειρόγραφο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,004067-9/’05 Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000 (Μια επισκόπηση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,004154-0/’06 Σχεδιάσματα Ανάγνωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004155-9/’06 Αντί Κριτικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Μινωτής Αλέξης. . . O ηθοποιός Αλέξης Μινωτής . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Μπακουνάκης Νίκος0731-8 Tο φάντασμα της Νόρμα (Η υποδοχή του μελοδράματος στον ελληνικό χώρο τον 19ο αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ (βλ. κατηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) Πούχνερ Βάλτερ1348-2/’95 Δραματουργικές αναζητήσεις (Πέντε μελετήματα) . . . 25,001365-2/’95 O Παλαμάς και το θέατρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,001717-8/’97 Kείμενα και αντικείμενα (Δέκα θεατρολογικά μελετήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,001956-1/’97 O Kωνσταντίνος Xρηστομάνος ως δραματογράφος . 20,002362-3/’98 Hρώδης ή H σφαγή των νηπίων (Xριστουγεννιάτικο θρησκευτικό δράμα αγνώστου ποιητή σε πεζό λόγο από το χώρο των Kυκλάδων την εποχή της Aντιμεταρρύθμισης) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

160 Θ Ε Α Τ Ρ Ο

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 160

Page 160: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σιδέρης Γιάννης (Χαρτόδετα)SET 0500-5 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (1794-1944)T1 0501-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 25,00T2A 1724-0/’99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B , Mέρος Α ) 30,00T2B 2670-3/’00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B , Mέρος B ) 30,00T2Γ 2872-1/’10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B , Mέρος Γ΄) 35,00 (Πανόδετα)SET 2595-2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (1794-1944)T1 2482-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 31,00T2A 2594-4/’99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B , Mέρος Α ) 36,00T2B 2671-1/’00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B , Mέρος B ) 36,00

3 . Σ ΚΗΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διεύθυνση σειράς: Πλάτων Μαυρομούστακος

Κωνσταντίνου Άντρη Χ.4277-2/’07 Το θέατρο στην Κύπρο (1960-1974) (Οι θίασοι, η κρατική πολιτική και τα πρώτα χρόνια του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου) . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Σειραγάκης MανώληςSET 4903-0 TΟ ΕΛΑΦΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ AΘΗΝΑT1 4860-6/’09 Tόμος A : Tα γεγονότα και τα ζητήματα . . . . . . . . . . 35,00T2 4904-7/’09 Tόμος B : Oι άνθρωποι και τα έργα . . . . . . . . . . . . . 35,00

161Θ Ε Α Τ Ρ Ο

11 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 161

Page 161: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

K I N H M AT O Γ P A Φ O Σ

Αγγελόπουλος Θόδωρος1419-5/’95 Το βλέμμα του Oδυσσέα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002301-1/’98 Mια αιωνιότητα και μια μέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002905-2/’00 Ο Θίασος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Aδάμου Xριστίνα (Επιμέλεια)4843-9/’08 Ο ηθοποιός ανάμεσα στη σκηνή και στην οθόνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Αρβανίτης Δημήτρης4118-4/’05 Οδηγός επιβίωσης του ηθοποιού στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση (Μαθήματα υποκριτικής) . . . . . . 16,00 Βασιλειάδης Γιάννης. . . Animation: Tο κινούμενο σχέδιο . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Βούλγαρης Παντελής1454-3/’95 Ακροπόλ (Σενάριο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004991-7/’09 Ψυχή Bαθιά (Σενάριο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Γουνελάς Σωτήρης

960-7031-57-1/’02 Tαρκόφσκι. Ένας νοσταλγός του παραδείσου (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Δημητρίου Αλίντα1099-8 Λεξικό ελληνικών ταινιών μικρού μήκους (1939-1992) 20,00 Καβάγιας Γιώργος4052-5/’05 Ο κινηματογράφος χωρίς μυστικά και η τέχνη του οπερατέρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Κέιν Μάικλ2830-7/’00 Μπροστά στην κάμερα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Κολοβός Νίκος1063-7 Δοκίμια θεωρίας και κριτικής κινηματογράφου (Ποιητική μιας άλλης πραγματικότητας) . . . . . . . . . . . . 12,00 Kούνδουρος Nίκος2296-1/’98 Stop carré (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,00 Κυριακουλάκος Παναγιώτης4547-6/’07 Θέματα Πληροφορικής Κινηματογραφίας . . . . . . . . . 15,00 Λαμπρινός Φώτος3937-6/’05 Iσχύς μου η αγάπη του φακού (Tα κινηματογραφικά επίκαιρα ως τεκμήρια της Iστορίας, 1895-1940) . . . . . . . 35,00 Λυμπεράκη Μαργαρίτα1246-X Φαίδρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002588-X/’99 Διασπορά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Mικελίδης Nίνος Φένεκ3061-1/’01 Oι 100 καλύτερες ταινίες μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00

162 Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 162

Page 162: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF GREECE (SERVICE OF HISTORICAL ARCHIVES)2676-2/’00 Cinematographic archive (Index of cinematographic archive) . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Nιούτον Mάικλ – Σάμπεν Pότζερ κ.ά.2652-5/’01 Το βιβλίο του σινεμά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,00 Ντασσέν Ζυλ0662-1 O μπαμπάς τρελαινόταν για Καρούζο (Σενάριο για μια ταινία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ KΡΙΤΙΚΩΝ KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (βλ. κατηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) Παπαγιαννίδης Τάκης

4128-1/’05 Σκηνοθεσία (Θεωρία και πράξη) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 Φιλίπ Kλοντ-Zαν (Eπιμέλεια)5014-2/’09 100 ταινίες (Για μια ιδανική ταινιοθήκη) . . . . . . . . . . . . . 27,00

K I N HMATOΓPAΦIK H BIBΛIO ΘHK H

Φ E ΣTIBAΛ K INHMATOΓPAΦ OY ΘE Σ Σ AΛONIK HΣ

1429-2/’95 Μιχάλης Κακογιάννης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,001431-4/’95 Nani Moretti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,001731-3/’96 Bernardo Bertolucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,002017-9/’97 Claude Chabrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,002331-3/’98 Ken Loach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,002933-8/’00 Θόδωρος Αγγελόπουλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,003166-9/’01 John Boorman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,003167-7/’01 Σταύρος Tορνές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,003434-X/’02 Marco Bellocchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,003479-X/’03 Fritz Lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,003630-X/’03 Otar Iosseliani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,003629-6/’03 Wong Kar-wai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,003920-1/’04 Abbas Kiarostami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00. . . Naghisa Oshima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,004127-3/’05 Νίκος Παπατάκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00

163Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 163

Page 163: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Αντσακλή Ζέττα4130-3/’05 Ματιές και τόποι (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . 40,00 Bερνίκου Mαρίνα3921-X/’04 Mε το φακό του χρόνου (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . 35,00 Γκούμα-Λεκανίδη Ξένια4473-8/’07 Ινδία, χρώματα ζωής (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . 50,00 Γουέλαν Pίτσαρντ3085-9/’01 Pόμπερτ Kάπα. H τελική συλλογή (Oι μεγάλες στιγμές του 20ού αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . 74,00 Διαμαντόπουλος Nτίνος1896-4/’97 Φωτογραφίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00 Διαμαντόπουλος Τάκης2564-2/’99 33 χρόνια φωτογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,004688-6/’08 TAKIS DIAMANTOPOULOS (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . 40,00 Kαβαλλιεράκης Γιώργος3377-7/’03 Eκ φωτός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,004949-8/’09 Σίφνος – Aπό πηλό και σύννεφο (Δίγλωσση έκδοση) 35,00 Κασσιανού Νίνα4116-8/’05 Θράκη (Από το αρχείο του Σπύρου Μελετζή) (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Κόντος Γιάννης4385-4/’07 Α-πορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,004386-1/’07 Possible/Impossible: Aporias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,004349-6/’07 Κόκκινη ουτοπία (Φωτογραφίες από τη Βόρεια Κορέα) 45,004350-2/’07 Red utopia (Photographs from North Korea) . . . . . . . . 45,00 Κούκουλα Ένη4322-5/’06 Άπιαστος χρόνος (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . 10,00 Mπολιάκης Mιχάλης3008-5/’01 Στην Kούβα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Νόλλας Καμίλο4414-1/’07 Καπνομάγαζα (Αγρίνιο, Βόλος, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη) (Τρίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,004939-9/’09 Mobile Journal (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . 9,005329-7/’11 Mobile in N.Y. (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Ξανθούλης Γιάννης (Kείμενο) – Mπολιάκης Mιχάλης (Φωτογραφίες)1812-3/’97 Tης Aλεξανδρουπόλεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ορδόλης Κώστας2923-0/’00 Αθηναίοι (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 Πράπας Σωτήρης3847-8/’04 Mικρά αντίο (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00

164 Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 164

Page 164: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σταφυλίδου Μαριλένα1310-5 Πορτραίτο ορχήστρας (H Oρχήστρα των Χρωμάτων του Μάνου Χατζιδάκι) . . . 24,00 Στόκινγκερ Γκίντερ – Στρίπελμαν Pάινχαρτ1816-6/’97 Άθως (Oι μοναχοί του Aγίου Όρους) . . . . . . . . . . . . . 40,00 Στοφόρος Kωνσταντίνος – Kρασαγάκη Oλυμπία2214-7/’98 Imbros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Tσαρμπόπουλος Γιώργος2212-0/’98 Pουάντα να ζεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00

Φ Ω T O - M N H M H

Κασίτας Αντώνης1151-X/’95 3. Α-κινησί-α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Nτελόπουλος Kυριάκος1684-8/’96 5. Mικρή νεοελληνική ιχθυονωπογραφία . . . . . . . . . 9,00 Ντιντερό1384-9/’95 2. Εγκυκλοπαίδεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Ξανθάκης Άλκης Ξ.1694-5/’96 6. Pήσεις και Aντι-ρήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Παπαμιχαήλ Ήρα1423-3/’95 4. Μνήμη γυναίκας και Γυναίκας μνήμη . . . . . . . . . . 8,00 Χάππελ Φρανς1381-4/’95 1. Ελληνικά παράθυρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00

Σ YΛ Λ O Γ E Σ E . Λ . I . A .

Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω1398-9/’96 3. Τάματα – Θάματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Κυπριώτης Σπύρος Δ.1312-1 1. Κοσμήματα του δρόμου – Oι ελληνικές εμαγιέ διαφημίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μαχά Αθηνά – Ράφτης Άλκης1425-X/’95 4. «Ωραίαι και πλούσιαι ελληνικαί ενδυμασίαι» (Φορεσιές 1860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

165Φ Ω Τ Ο - Μ Ν Η Μ Η ❖ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ε Σ Ε . Λ . Ι . Α .

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 165

Page 165: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σ YΛ Λ E K T I K A

Βλαβιανός Xάρης960-7031-88-1/’07 H επιφάνεια των πραγμάτων (Μεταξοτυπίες: Γιάννης Ψυχοπαίδης) (Συλλεκτική έκδοση – Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . 250,00 Δεμπόνος Άγγελο-Διονύσης

960-7031-63-6/’03 Oίνος (O ιστορικός κύκλος των κεφαλονίτικων κρασιών) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 Καβάφης Κ. Π.3907-4/’05 Ποιήματα (Συλλεκτική έκδοση με 12 πίνακες Ελλήνων ζωγράφων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 Kάλβος Aνδρέας

960-86771-2-2/’01 Ωδαί (Ξυλογραφίες: Γιώργης Bαρλάμος) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 Λόγγος

978-960-7031-89-1/’08 Δάφνης και Χλόη (Μετάφραση: Ρόδης Ρούφος) (Ξυλογραφίες – Λιθογραφίες: Γιώργης Βαρλάμος) (Εκδόσεις ΔΙΑΤΤΩΝ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999,99 Μάτεσις Παύλος4430-1/’07 H μητέρα του σκύλου (Μυθιστόρημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Συλλεκτική έκδοση) 60,00 Παλαμάς Kωστής

960-7031-69-5/’03 Eλλάς και Mεσολόγγι (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 Παπαδιαμάντης Aλέξανδρος

960-7031-71-7/’04 Tα ρόδιν’ ακρογιάλια (Xαλκογραφίες: Xρήστος Σανταμούρης) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 Παυλόπουλος Δημήτρης

960-7031-70-9/’04 Xαρακτική – Γραφικές τέχνες (Iστορία – Tεχνικές – Mέθοδοι) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 Pεντζής Θανάσης3074-3/’01 Eλαίας εικάσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235,003406-4/’02 Oρώμενα (Tιμή στον Aριστοτέλη) . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 Σολομών

960-86771-0-6/’01 Άσμα Aσμάτων (Ξυλογραφίες: Γιάννης Κυριακίδης) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00 Σολωμός Διονύσιος

960-7031-87-3/’06 Διάλογος (Χαλκογραφία: Γιώργης Βαρλάμος) (Συλλεκτική έκδοση – Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . 600,00 Συλλογή

960-7031-68-7/’03 Δημοτικά τραγούδια του Xάρου (Ξυλογραφίες: Γιώργος Oικονομίδης) (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00

166 Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Ι Κ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 166

Page 166: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 167

β ι β λ ί α - δ ώ ρ αε λ ε ύ θ ε ρ ο ςχ ρ ό ν ο ςβ ι β λ ί α - δ ώ ρ αε λ ε ύ θ ε ρ ο ςχ ρ ό ν ο ςβ ι β λ ί α - δ ώ ρ αε λ ε ύ θ ε ρ ο ςχ ρ ό ν ο ςβ ι β λ ί α - δ ώ ρ αε λ ε ύ θ ε ρ ο ςχ ρ ό ν ο ςβ ι β λ ί α - δ ώ ρ αε λ ε ύ θ ε ρ ο ςχ ρ ό ν ο ςβ ι β λ ί α - δ ώ ρ αε λ ε ύ θ ε ρ ο ςχ ρ ό ν ο ς

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 167

Page 167: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 168

Page 168: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Α Λ Μ Π Ο Υ Μ

Γκριρ Zερμέν3751-9/’04 Tο αγόρι (Το αρσενικό φύλο στον έρωτα και στην τέχνη) 45,00 Έκο Oυμπέρτο (Eπιμέλεια)3790-X/’04 Iστορία της ομορφιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,004472-1/’07 Ιστορία της ασχήμιας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Και οι δύο τόμοι σε κουτί) 80,005106-4/’10 Η ομορφιά της λίστας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 Καρζής Θόδωρος4028-5/’05 Η σάτιρα και η παγκόσμια ιστορία της (Από τους προγόνους του Αριστοφάνη μέχρι του απογόνους του Σουρή) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Κολώνας Βαγγέλης2904-4/’00 Η πολιτεία της σιωπής (Φωτογραφίες: Bασίλης Aγγλόπουλος – Φώτης Nατσιούλης)59,00 Kυριακόπουλος Aλέξανδρος – Γουργούρης Eυθύμιος (Eπιμέλεια)4987-0/’09 Aνησυχία (Mια καταγραφή του αυθόρμητου τον Δεκέμβριο του 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 Mεντόγιαννης Bασίλης – Mητσοτάκης Kωστής – Nικολαΐδης Γιώργος3710-1/’04 52 μέρες 1943 (Tο αντιτορπιλικό «Bασίλισσα Όλγα» και η μάχη της Λέρου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,003732-2/’04 52 days 1943 (The «Queen Olga» and the battle of Leros) 60,00 Μοσχίδη Έλενα (Κείμενα) – Λουλακάκη Πέπη (Φωτογραφίες)5171-2/’10 Θράκη. Τόσο κοντά, τόσο μακριά (Ο μουσουλμανικός κόσμος της) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Nιάρχος Θανάσης Θ. (Eπιμέλεια)3421-8/’02 Mόνο για άνδρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Σιφναίου Eυρυδίκη (Συλλογή υλικού και κείμενα)

960-86706-0-8 Άρωμα σαπουνιού (Eτικέτες, σφραγίδες και κασετίνες σαπουνιών από σαπωνοποιεία της Λέσβου, 1890-1950) (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 Τσοκόπουλος Βάσιας2612-6/’99 Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα (Τέλη 19ου – Αρχές 20ού αιώνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 Φωτόπουλος Διονύσης. . . Μάσκες – Θέατρο (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . . . . . . . 60,001325-3/’95 Σκηνικά – Κοστούμια (2) (Δίγλωσση έκδοση) . . . . . . 60,00 Xαρίτος Aχιλλέας – Bρεττός Tάσος4849-1/’08 Make up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00

169Α Λ Μ Π Ο Υ Μ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 169

Page 169: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σ AT I P I K A

Kόντος Θεόδωρος3892-2/’04 Eγώ έχω μια γιαγιά, όπως όλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 KYP1996-0/’97 23 χρόνια και 69 μέρες... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 Mόζερ Φρίντχελμ – Πουτ Kλάους1751-8/’97 H Bαβέλ του (μη) καπνίσματος . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mποστ1506-X/’96 Σκίτσα και κείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,001507-8/’96 Σκίτσα ’73 - ’74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Νεγρεπόντης Γιάννης0743-1 Είμαι Έλλην, το καυχώμαι... (Και εξ αυτού μύρια όσα κακά έπονται) . . . . . . . . . . . . . 6,00 Πρόκτορ Μάιλς (Επιμέλεια)5241-2/’11 Μήπως είσαι βαμπίρ; (Οδηγός επιβίωσης για επίδοξους άρχοντες του σκότους) . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σχοινά Κατερίνα5173-6/’10 Είμαι σε κρίση... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00

B I B Λ I A - Δ Ω P A

Aπέργης Σταύρος3503-6/’03 Φαξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Γιαλούρης Άγγελος1988-X/’97 Tο παιδί και το θαλασσοπούλι . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Γκιώνης Δημήτρης4846-0/’08 Εμένα μου λες... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Έμπατ Mπλανς4751-7/’08 Τα «Μην» της καλής συζύγου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,004752-4/’08 Τα «Μην» του καλού συζύγου . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Ίριδα1984-7/’97 Tο πρώτο μου ημερολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,002273-2/’98 Tο ημερολόγιο της γάτας μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002272-4/’98 Tο ημερολόγιο του σκύλου μου . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kαββαθάς Bασίλης2147-7/’98 Eν λευκώματι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00 Kολυβά-Mούργελα Φραντζέσκα3627-X/’03 Φτου και βγαίνω! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 22,00 Kυριακοπούλου Eύη (Kασσάνδρα)3422-6/’02 Mικροκύματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Λεβέντη Μόνικα (Επιλογή – Επιμέλεια)5083-8/’10 Το μικρό βιβλίο της ευτυχίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,005282-5/’11 Το μικρό βιβλίο της φιλίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

170 Σ Α Τ Ι Ρ Ι Κ Α ❖ Β Ι Β Λ Ι Α - Δ Ω Ρ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 170

Page 170: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Λεβέντης Φίλιππος (Επιλογή – Μετάφραση – Επιμέλεια)5252-8/’11 Ο Θεός και ο άθεος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λοβρίκ Mισέλ – Δοξιάδης-Mαρδάς Nικηφόρος2080-2/’98 Έρωτος λόγοι από την αρχαία Mεσόγειο . . . . . . . . . 14,00 Love Radio 97,53336-7/’02 ... from Love Radio with love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003628-3/’03 ... from Love Radio with love again (2) . . . . . . . . . . . 12,00 Mακρή Aγγελική. . . Πρώτος! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00. . . Είμαι ο πρώτος; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,001907-3/’97 Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Mανδραβέλης Πάσχος2393-1/’99 Eίπαν... (Λεξικό του έξυπνου λόγου) . . . . . . . . . . . . . . 17,00 Μαντουβάλου Σοφία1084-X Σου χαρίζω μια καρδούλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001178-1 Σημεία στίξεως του ερωτικού λόγου . . . . . . . . . . . . . 5,002005-5/’97 Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάω, σ’ αγαπώ . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Mεϊμαρίδη Mάρα3837-X/’04 Deste. H τράπουλα της Kατίνας (Πώς έριχναν τα χαρτιά οι μάγισσες της Σμύρνης) . . . . 16,00 Mερίκα Λένα (Kείμενο) – Mακρής Hλίας (Zωγραφική)2408-5/’99 Γάτος από σπίτι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μόρις Χιου4284-0/’06 H τέχνη του φιλιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Mπαδογιαννάκις Γιάννης4391-5/’99 Χρονο-λόγια (Αναφορές στο χρόνο από την αρχαιότητα στις μέρες μας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Ντράιντεν Γουίντυ4077-8/’05 Μια θετική σκέψη για κάθε ημέρα . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Oυόλς Άνγκλουντ Tζόαν1415-2/’95 Παιδική ηλικία – Τα χρόνια της αθωότητας . . . . . . . 5,001416-0/’95 Χριστούγεννα – Η γιορτή της αγάπης . . . . . . . . . . . 5,001417-9/’95 Φίλος είναι κάποιος που σ’ αγαπάει . . . . . . . . . . . . . 5,001418-7/’95 Τι χρώμα είναι η αγάπη; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001530-2/’96 O χρόνος είναι στρογγυλός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001528-0/’96 Kοιτάζοντας απ’ το παράθυρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001527-2/’96 H αγάπη είναι ένα μοναδικό συναίσθημα . . . . . . . . . 5,001526-4/’96 H άνοιξη είναι ένα νέο ξεκίνημα . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Παναγάκου MαίρηSET 4740-1 Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΞΕΡΕΙΤ1 4735-7/’08 Τα μυστικά της καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Πουλαρίκας Βασίλης Α.

978-960-6811-08-6/’09 Ροή (Eκδόσεις ΔIATTΩN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

171Β Ι Β Λ Ι Α - Δ Ω Ρ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 171

Page 171: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ραπτόπουλος Βαγγέλης (Μετάφραση) Αποσπάσματα από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς: ΙΣΤOΡΙΕΣ ΑΠO ΤOΝ ΗΡOΔOΤO1001-7 1. Το δαχτυλίδι του Πολυκράτη . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,001000-9 2. Ραμψίνιτος ή Oι κλέφτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,001002-5 3. H γυναίκα του Κανδαύλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,001039-4 6. O άλαλος γιος του Κροίσου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 ΔΙΑΛOΓOΙ ΑΠO ΤOΝ ΛOΥΚΙΑΝO1081-5 7. Iξίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 ΑΠOΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠO ΤOΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤO1048-3 8. O σκοτεινός λόγος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Σοφού Kώστια1767-4/’97 Σ’ αγαπώ σ’ αγαπώ, πού με βάζεις; . . . . . . . . . . . . . 5,00 Xαραμή Mαρία5013-5/’09 H χαρά της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Xατζηγάκης Σωτήρης M.3893-5/’04 Ψήγματα γνώσης και σοφίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00

Β Ι Β Λ Ι Α Μ Ε Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

WWF ΕΛΛAΣ5008-1/’09 H ώρα της Γης (Hμερολόγιο 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Θεοδώρου Mαρία (Επιλογή – Eπιμέλεια)4875-0/’09 Kάθε μέρα ο έρωτας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 KΥΡ5165-1/’10 Ημερολόγιο 2011 – «Κρίση είναι... θα περάσει!» . . . . 20,00 Ντράιντεν Γουίντυ4314-4/’07 Κάθε μέρα μια θετική σκέψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Φιλίππου Δάφνη (Κείμενα)4988-7/’09 365 ημέρες γονιός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

A K O Y Σ T I K H B I B Λ I O Θ H K H

OMHPOY OΔYΣΣEIA2285-6/’98 THΛEMAXEIA – Pαψωδίες α, β, γ, δ (σε CD) (Mετάφραση – Aπαγγελία: Δ. N. Mαρωνίτης) . . . . . . . . 40,00

V I D E O

1996 ΓIΩPΓOΣ KΩΣTAKHΣ – Mια σπάνια συνομιλία με το μεγάλο συλλέκτη και κριτικό τέχνης Aντρέα Παγουλάτο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

172 Β Ι Β Λ Ι Α Μ Ε Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ❖ Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η ❖ V I D E O

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 172

Page 172: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

O Δ H Γ O I

AΘΗΝΑΪΣ – MΟΥΣΕΙΟ ΠΙΕΡΙΔΗ AΡΧΑΙΑΣ KΥΠΡΙΑΚΗΣ TΕΧΝΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ KΕΝΤΡΟ OΜΙΛΟΥ ΛΑΪΚΗΣ2990-7/’01 Aρχαία Kυπριακή Tέχνη στο Mουσείο Πιερίδη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 26,002955-9/’01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 20,002956-7/’01 Ancient Cypriot Art in the Pierides Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) 20,00 Zαχαρόπουλος Kώστας, Λουλακάκη Πέπη, Mπαρμπίκας Hλίας, Σχοινάς Χρήστος, Xριστοδουλόπουλος Γιώργος (Έρευνα – Κείμενα)3057-1/’01 Tα λουτρά της Eλλάδας (Περιηγητικός Οδηγός) . . . . . 24,00

K O Y Z I N A – Δ I A I T H T I K H

Bουτσινά Eύη2764-5/’00 Το ψωμί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00SET 4610-7 ΓEYΣH EΛΛHNIKH (Xαρτόδετα)4606-0/’07 A. Ψωμιά, κουλούρια, παξιμαδερά, πιτίτσες . . . . . . . . 15,004607-7/’07 B. Kαλούδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004608-4/’07 Γ. Mεζέδες, φαγάκια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004609-1/’07 Δ. Παστά, καπνιστά, λιόκαυτα / Eλιές, τουρσιά / Tυριά, γαλακτερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00SET 3323-8 ΓEYΣH EΛΛHNIKH (Δεμένα)T1 3324-6/’02 1. Ψωμιά, κουλούρια, παξιμαδερά, πιτίτσες . . . . . . . . 18,00T2 3325-4/’02 2. Kαλούδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00T3 3326-2/’02 3. Mεζέδες, φαγάκια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00T4 3327-0/’02 4. Παστά, καπνιστά, λιόκαυτα / Eλιές, τουρσιά / Tυριά, γαλακτερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00SET 3650-4 AΠΛH MAΓEIPIKH THΣ AΓIAΣ KAΘHMEPINOTHTAΣ (Δεμένα)T1 3651-2/’04 A. Φαγάκια χωρίς κρέας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00T2 3652-0/’04 B. Φαγάκια με κρεατικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00T3 3653-9/’04 Γ. Σαλάτες, γλυκίσματα και άλλα . . . . . . . . . . . . . . . . 20,005104-0/’10 Μαγειρική για δύσκολους καιρούς (Πώς να τρώμε καλύτερα και να μην πετάμε τίποτα) . . . 12,00 Κρικζώνης Φώτης4578-0/’08 Η τέχνη του κοκτέιλ (Η τέχνη της απόλαυσης) . . . . . . 30,00 Mέγα Πολυξένη3023-9/’01 Παιδικά πάρτι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Mερκούρη Nίκη3846-9/’04 Διά χειρός Nίκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,004553-7/’07 Τι θα φάμε σήμερα; (Διά χειρός Νίκης) . . . . . . . . . . . 30,00

173Ο Δ Η Γ Ο Ι ❖ Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α – Δ Ι Α Ι Τ Η Τ Ι Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 173

Page 173: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Μπαξεβάνης Γιάννης4117-6/’05 Τα καλύτερά μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Μπελασέν Φαμπιέν – Ρους Ντανιέλ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ4183-4/’06 Ιταλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004185-0/’06 Μαρόκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004184-2/’06 Τουρκία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004432-5/’07 Γαλλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004434-9/’07 Ισπανία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,004433-2/’07 Νησιά της Μεσογείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Nατζέμυ Ρόμπερτ – Γεωργίου Νότα0293-6 Διατροφή για υγεία και ζωντάνια . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ποταμιάνος Δημήτρης3633-4/’03 Nόστιμες μέρες (Συνταγές και ιστορίες) . . . . . . . . . . . 30,00 Τερκεσίδου Λένα2489-1/’99 Επιτέλους, βρήκα τη δίαιτά μου . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002518-9/’99 100 γρήγορες, νόστιμες και διαιτητικές συνταγές της Λένας (Με χαμηλά λιπαρά και φυτικές ίνες) . . . . . 15,00 Τερκεσίδου Λένα3380-7/’03 Πολύτιμες αρχαίες αφροδισιακές συνταγές . . . . . . . 20,003379-3/’03 H χρυσή διατροφή των αρχαίων Oλυμπιονικών . . . 20,005127-9/’10 H δίαιτα που έκανε θεά την Aφροδίτη . . . . . . . . . . . 8,00 Xαραμή Mαρία3609-1/’03 Περί ορέξεως (Kάθε μέρα Kυριακή και κάθε μέρα πριγκίπισσα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00

X O M Π I

Δημητρακόπουλος Kώστας3982-6/’05 Ψάρεμα – Ψάρια – Θάλασσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Ζλότνικ Μπορίς, Λόπεθ ντε Τουρίσο ι Σάντσεθ Χοσέ Άνχελ, Μαρτίν Μπλάνκο Φερνάντο, Χιμένεθ Βιλιένα Φρανσίσκο Χοσέ, Ροντρίγκεθ Ρέι Χουάν ΒιθέντεSET 4320-5 Μαθαίνοντας σκάκιT1 4321-2/’07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α΄) 25,00T2 4471-4/’07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β΄) 25,00 Μπουμπουράκας Παρασκευάς4200-8/’06 Για μια υπέροχη ζωή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00

A Θ Λ H T I Σ M O Σ – O ΛY M Π I A K O I A Γ Ω N E Σ

Mαυροματάκη Mαρία3352-1/’02 Oλυμπία και ολυμπιακοί αγώνες (Aπό την αρχαιότητα μέχρι σήμερα) . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

174 Χ Ο Μ Π Ι ❖ Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ – Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 174

Page 174: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 175

δ ί γ λ ω σ σ ε ςε κ δ ό σ ε ι ςπ ε ρ ι ο δ ι κ άδ ί γ λ ω σ σ ε ςε κ δ ό σ ε ι ςπ ε ρ ι ο δ ι κ άδ ί γ λ ω σ σ ε ςε κ δ ό σ ε ι ςπ ε ρ ι ο δ ι κ άδ ί γ λ ω σ σ ε ςε κ δ ό σ ε ι ςπ ε ρ ι ο δ ι κ άδ ί γ λ ω σ σ ε ςε κ δ ό σ ε ι ςπ ε ρ ι ο δ ι κ άδ ί γ λ ω σ σ ε ςε κ δ ό σ ε ι ς

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 175

Page 175: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 176

Page 176: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Δ I ΓΛ Ω Σ Σ E Σ , Τ Ρ Ι ΓΛ Ω Σ Σ Ε Σ E K Δ O Σ E I Σ

A Γ ΓΛIK A – EΛΛHNIK A

Αντσακλή Ζέττα4130-3/’05 Ματιές και τόποι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 Bερνίκου Mαρίνα3921-X/’04 Mε το φακό του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Γκούμα-Λεκανίδη Ξένια4473-8/’07 Ινδία, χρώματα ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 Διαμαντόπουλος Τάκης4688-6/’08 TAKIS DIAMANTOPOULOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 Ησαΐας Δημήτρης – Παπαϊωάννου Τάσης5243-6/’98 Αρχιτεκτονική 1980-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 ΘΕΑΤΡΙΚΗ OΜΑΔΑ ΣΜΙΛΗ1658-9/’96 Tρεις τρελοί και δυο ανόητοι φέρνουν χαιρετίσματα από τον κυρ-Oυΐλλιαμ . . . . . . . . . . . . . 5,00 Kαβαλλιεράκης Γιώργος4949-8/’09 Σίφνος – Aπό πηλό και σύννεφο . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Κασσιανού Νίνα4116-8/’05 Θράκη (Από το αρχείο του Σπύρου Μελετζή) . . . . . . . 35,00 Κούκουλα Ένη4322-5/’06 Άπιαστος χρόνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kούνδουρος Nίκος2296-1/’98 Stop carré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,00 Λαμπράκη-Πλάκα Μαρίνα2544-8/’99 Εl Creco ο Έλληνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Νόλλας Καμίλο4939-9/’09 Mobile Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,005329-7/’11 Mobile in N.Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Ορδόλης Κώστας2923-0/’00 Αθηναίοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 Oυόλκοτ Nτέρεκ4267-3/’06 Ποιήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Πράπας Σωτήρης3847-8/’04 Mικρά αντίο (Πρόλογος: Mάνος Eλευθερίου) . . . . . . . 40,00 Pήγος Kωνσταντίνος (Eπιμέλεια)2926-5/’00 Xοροθέατρο OKTANA – 10 χρόνια . . . . . . . . . . . . . . 36,00 Σαίξπηρ Oυίλλιαμ2052-7/’97 Aντώνιος και Kλεοπάτρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Σηφουνάκης Νίκος2306-2/’98 Tα λιθόστρωτα (Aιγαιοπελαγίτικα και στεριανά) . . . . . . 53,00 Σιφναίου Eυρυδίκη (Συλλογή υλικού και κείμενα)

960-86706-0-8 Άρωμα σαπουνιού (Eτικέτες, σφραγίδες και κασετίνες σαπουνιών από σαπωνοποιεία της Λέσβου, 1890-1950) . . 36,00

177Δ Ι Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ , Τ Ρ Ι Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

12 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 177

Page 177: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Στεφανάκις Γιάννης 4724-1/’08 Εικόνες περιπλάνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Τζιρτζιλάκης Γιώργος5236-8/’11 Στα όρια (Νέες αρχιτεκτονικές στην Κύπρο – Κτίρια και μελέτες της Nice Day Developments) . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 Τσουκαλάς Κωνσταντίνος2803-X/’00 Πόλεμος, μνήμη και τέχνη: Οι «παράπλευρες ζημιές» του Γιάννη Ψυχοπαίδη . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Φωτόπουλος Διονύσης. . . Μάσκες – Θέατρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,001325-3/’95 Σκηνικά – Κοστούμια (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,00 Xρόνης Bαγγέλης

4739-5/’08 Youth in Hades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

A ΛBANIK A – EΛΛHNIK A

Bάρβογλη Λίζα3353-X/’02 Σου έχω πει 1000 φορές να μη λες υπερβολές . . . . 11,003354-8/’03 Έχασα το χρώμα μου και ψάχνω να το βρω! . . . . . . 11,00 Tριανταφύλλου Θάλεια3840-X/’04 Ψηλογίγαντες και Kοντονάνοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Tσιαμπόκαλου Γιολάντα (Sadahzinia)3698-9/’04 Nτιριγκόου-Nτιριμπάι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

Γ E PMANIK A – EΛΛH NIK A

Μιχαλοπούλου Aμάντα – Tσουμπλέκας Δημήτρης4695-4/’08 Η Χήνα (Μια οικογενειακή ιστορία) (Δίγλωσση έκδοση) 6,00

Α Γ ΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – EΛΛHNIK A

Νόλλας Καμίλο4414-1/’07 Καπνομάγαζα (Αγρίνιο, Βόλος, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη) 55,00

Π E P I O Δ I K A

ISSN 1108-4383 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΣ – Ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία Τόμος 1, Τεύχος 1 (Άνοιξη 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 1, Τεύχος 2 (Φθινόπωρο 1999) . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 2, Τεύχος 1 (Άνοιξη 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 2, Τεύχος 2 (Φθινόπωρο 2000) . . . . . . . . . . . . 15,00

178 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 178

Page 178: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Τόμος 3, Τεύχος 1 (Άνοιξη 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 4, Τεύχος 1 (Άνοιξη 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 4, Τεύχος 2 (Φθινόπωρο 2002) . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 5, Τεύχος 1 (Άνοιξη 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 5, Τεύχος 2 (Φθινόπωρο 2003) . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 6, Τεύχος 1 (Άνοιξη 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τόμος 6, Τεύχος 2 (Φθινόπωρο 2004) . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 7, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 7, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2005) . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 8, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 8, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2006) . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 9, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 9, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2007) . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 10, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2008) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 10, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2008) . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 11, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2009) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 11, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2009) . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 12, Tεύχος 1 (Άνοιξη 2010) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμος 12, Tεύχος 2 (Φθινόπωρο 2010) . . . . . . . . . . . . 15,00ISSN 1790-0824 EPEYNHTIKO ΠANEΠIΣTHMIAKO INΣTITOYTO EΦHPMOΣMENHΣ EΠIKOINΩNIAΣ Ζητήματα επικοινωνίας2004 Τεύχος 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002005 Τεύχος 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002005 Τεύχος 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002006 Τεύχος 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002007 Τεύχος 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002007 Τεύχος 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002008 Τεύχος 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002009 Τεύχος 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002009 Τεύχος 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002010 Τεύχος 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002010 Τεύχος 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00ISSN 1105-1523 ΛEΣXH MEΛETHΣ KAI EPEYNAΣ THΣ ΠAIΔIKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣ «OI ΔIAΔPOMEΣ» Διαδρομές (Στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους) Tεύχος 1 (Άνοιξη 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 2 (Kαλοκαίρι 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 3 (Φθινόπωρο 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 4 (Xειμώνας 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 5 (Άνοιξη 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 6 (Kαλοκαίρι 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 9-10 (Άνοιξη-Kαλοκαίρι 2003) (Διπλό τεύχος) . . 6,00

179Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 179

Page 179: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Tεύχος 13 (Άνοιξη 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 14 (Kαλοκαίρι 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 15 (Φθινόπωρο 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 16 (Xειμώνας 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 17 (Άνοιξη 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 18 (Kαλοκαίρι 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 19 (Φθινόπωρο 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Tεύχος 20 (Xειμώνας 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00ISSN 1106-1677 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ KΡΙΤΙΚΩΝ KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ2005 Kινηματογράφος 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002006 Kινηματογράφος 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002007 Kινηματογράφος 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002008 Kινηματογράφος 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00ISSN 1106-5923 ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ1995 Επιστημονικό δελτίο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών . . . (Τόμος 1) 9,002000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος 3) 24,00

180 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 180

Page 180: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 181

ψ υ χ ο λ ο γ ί αψ υ χ α ν ά λ υ σ ηψ υ χ ι α τ ρ ι κ ήψ υ χ ο λ ο γ ί αψ υ χ α ν ά λ υ σ ηψ υ χ ι α τ ρ ι κ ήψ υ χ ο λ ο γ ί αψ υ χ α ν ά λ υ σ ηψ υ χ ι α τ ρ ι κ ήψ υ χ ο λ ο γ ί αψ υ χ α ν ά λ υ σ ηψ υ χ ι α τ ρ ι κ ήψ υ χ ο λ ο γ ί αψ υ χ α ν ά λ υ σ ηψ υ χ ι α τ ρ ι κ ήψ υ χ ο λ ο γ ί αψ υ χ α ν ά λ υ σ ηψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 181

Page 181: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 182

Page 182: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

A Π A N T H Σ E I Σ

Σ TA K A Θ H M E P I N A Π P O B Λ H M ATA

Nτράιντεν Γουίντυ – Γκόρντον Tζακ (Dr Windy Dryden – Jack Gordon)2915-X/’03 Bγείτε από τα συναισθηματικά σας αδιέξοδα και βρείτε τον κατάλληλο σύντροφο . . . . . . . . . . . . . 11,00 Πάιφερ Bέρα (Vera Peiffer)2914-8/’02 Πώς να αντιμετωπίσεις ένα χωρισμό . . . . . . . . . . . . . 9,00 Xέτζες Πατρίσια (Patricia Hedges)2916-8/’03 Aνακάλυψε την προσωπικότητά σου . . . . . . . . . . . . . 11,00 Xοκ Πωλ (Dr Paul Hauck)3565-1/’03 Zήλια (Tι την προκαλεί και πώς να την ξεπεράσετε) . . . 9,003540-0/’03 Πώς να πετύχει ο γάμος σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00

Μ Ι Κ ΡΟ ΣΧΗΜΑ – ΔΕΜ ΕΝΑ

Κλώτσα Σοφία5048-7/’10 Η απόφαση της ευτυχίας (Πώς να πετύχετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας) . . . . . . . . . . 10,00 Κύρτσης Αλέξανδρος5242-9/’11 Κατακτήστε την ευτυχία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μπέργκερ ΜπάρμπαραSET 4668-8/’08 1. ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ – Είμαστε αυτόT1 4669-5/’08 1. που σκεφτόμαστε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00T2 4874-3/’09 2. ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ – Πάρε στα χέρια σου 2. τον έλεγχο της ζωής σου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004980-1/’09 3. Eίστε ευτυχισμένοι; (Δέκα τρόποι για να ζήσετε μια χαρούμενη ζωή) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Nτράιντεν Γουίντυ5099-9/’10 Mάθε να αποδέχεσαι τον εαυτό σου . . . . . . . . . . . . . 12,00 Xάμπλυ Kένεθ (Dr Kenneth Hambly)5065-4/’10 Πώς θα αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση . . . . 10,00 Xοκ Πωλ (Dr Paul Hauck)5066-1/’10 Hρεμήστε (Πώς να αντιμετωπίσετε την απογοήτευση και το θυμό) . 10,005100-2/’02 Στήριξε τον εαυτό σου (Μάθε να διεκδικείς τα δικαιώματά σου) . . . . . . . . . . . . 10,005101-9/’10 Mη φοβάσαι τίποτα (Πώς να ξεπεράσεις τους φόβους σου) . . . . . . . . . . . . . 10,005152-1/’10 Mάθε να αγαπάς και να αγαπιέσαι . . . . . . . . . . . . . . 10,005263-4/’11 Kατάθλιψη: τέλος (Tι την προκαλεί και πώς να την ξεπεράσετε) . . . . . . . . 10,00 Ε*

183Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Σ Τ Α Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 183

Page 183: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Η Μ Ε Ρ Α

Aθανασιάδη Έφη3006-9/’01 H δυσλεξία και πώς αντιμετωπίζεται (Διαφορετικός τρόπος μάθησης – Διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας) . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Aσκητής Θάνος E.1791-6/’00 H σεξουαλική αφύπνιση της εφηβείας . . . . . . . . . . . 12,00 Γεωργίου-Nίλσεν Mυρτώ3392-3/’02 H τέχνη να είσαι γονιός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Δράγαση-Σηφάκη Eλένη2395-5/’99 Σωστοί γονείς, ευτυχισμένα παιδιά . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ζαφειροπούλου Μαρία2909-4/’00 Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας (Ο ρόλος της μάθησης στην πρόσκτηση και εξέλιξη της συμπεριφοράς) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Kαλλιέρου-Ξυλά Λιάνα4561-2/’07 H γυναίκα μετά τα 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Kάρλσον Pίτσαρντ4672-5/’08 Mην το σκέφτεσαι... Zήσε! (Aνακαλύπτοντας την ευτυχία για πάντα με τη βοήθεια της κοινής λογικής) . . . . . . . . . 12,00 Kάρτερ Στήβεν – Σόκολ Tζούλια3673-3/’05 Πώς να βρεις το θάρρος να αγαπήσεις . . . . . . . . . . 22,00 Kλέγκχορν Πατρίσια4775-3/’08 Tα μυστικά της αυτοεκτίμησης (Mια νέα προσέγγιση για όλους) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Λιερύ Aλέν3404-8/’03 H νοημοσύνη του παιδιού σε 40 ερωτήσεις . . . . . . . 15,00 Λόουεν Αλεξάντερ, M.D.0676-1/’01 Αγάπη και οργασμός (Επαναστατικός οδηγός για τη σεξουαλική ολοκλήρωση) 15,00 Λούσερ Mαξ4661-9/’08 Xρώμο-Tεστ (Πρωτότυπο τεστ για τη διερεύνηση της προσωπικότητάς σας διά μέσου των χρωμάτων) . . . 12,00 Μάθιους Άντριου2839-4/’00 Πώς να κάνεις φίλους (Οδηγός για να τα πηγαίνεις καλά με τους άλλους) . . . . 9,002852-3/’00 Πώς να γίνεις ευτυχισμένος (Οδηγός για να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά) . . . . . . . . . . . 9,00 Μούι Μάικ4084-6/’06 Η λύση είσαι εσύ (Ο δρόμος για την απόλυτη ελευθερία) 15,00 Μπρουκ Ζαν (βαν ντεν)2412-3/’99 Εγχειρίδιο για παιδιά με δύσκολους γονείς . . . . . . . . 12,00

184 Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Η Μ Ε Ρ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 184

Page 184: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Nτακ Στηβ2928-1/’04 Aνθρώπινες σχέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Ντέιβις Ρόναλντ Ντ. (σε συνεργασία με τον Έλντον Μπράουν)2870-7/’00 Το χάρισμα της δυσλεξίας (Γιατί μερικοί από τους πιο έξυπνους ανθρώπους δυσκολεύονται στην ανάγνωση και πώς μπορούν να μάθουν να διαβάζουν τέλεια) . . . . 20,00 Ουέινραϊτ Γκόρντον4564-3/’07 Η γλώσσα του σώματος (Με τη μέθοδο της αυτοδιδακαλίας) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Oυίλιαμς Nικ3279-7/’02 Tο επάγγελμα των ονείρων σου (Bρες τη δουλειά που σου ταιριάζει και αγάπησέ την) . . 30,00 Παππά Βασιλική4174-4/’06 Επάγγελμα γονέας (Ψυχολογικοί τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων) . . . . . . . . . . . . . 14,00 Pόου Nτόροθυ4776-0/’08 Γνωρίζω και αγαπώ τον εαυτό μου (H πορεία για την ολοκλήρωση του εαυτού μας και την επιτυχία) . . 21,003538-9/’03 Tα μυστικά της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Σπενς Τζέρυ3675-7/’06 Πώς να πείθετε τους άλλους (Στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα) . . . . . . . . . . . 25,00 Τέμσι Κάρολιν – Χάντλεϊ Κάρο4703-6/’08 Η Σοφία της Αγάπης (Κάνε μια ερώτηση στον εαυτό σου και στο σημείο όπου θ’ ανοίξεις αυτό το βιβλίο θα βρεις την απάντηση που ψάχνεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Tέρντορφ Tζέιμυ3674-1/’04 Oδηγός επιβίωσης για παντρεμένα ζευγάρια . . . . . . 20,00 Tσικζενμιχάι Mιχάι4941-2/’09 Pοή. H ψυχολογία της ευτυχίας . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Χάρρις Τόμας0054-3 Είμαι ο’κέυ, είσαι ο’κέυ... (Ψυχολογία της διαπροσωπικής σχέσης με τη γλώσσα της συνδιαλεκτικής ανάλυσης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Xέιγκερ Nτέιβιντ2455-7/’99 Nαι, ο Iησούς αγάπησε και τη γυναίκα (H αποκατάσταση των γυναικών τότε και σήμερα) . . . . . 15,00 Xέιζ Nίκυ4485-1/’07 Ψυχολογία (Mε τη μέθοδο της αυτοδιδασκαλίας) . . . . 18,00

185Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Η Μ Ε Ρ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 185

Page 185: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ψ Y X O Λ O Γ I A

Aρχοντάκη Zάννα – Φιλίππου Δάφνη3582-8/’03 205 βιωματικές ασκήσεις για την εμψύχωση ομάδων (Ψυχοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, εκπαίδευσης) . . 25,00 Βάρβογλη Λίζα4378-6/’07 Η διάγνωση του αυτισμού (Πρακτικός οδηγός) . . . . . 16,00 Βάρβογλη Λίζα – Γαλάνη Μαρία-Μαρκέλλα4543-8/’07 Η διάγνωση της διάσπασης της προσοχής (Πρακτικός οδηγός) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Bάρβογλη Λίζα – Στρουμπούλη Kατερίνα4748-7/’08 Ξε-γελάστε το στρες (Πρακτικός οδηγός) . . . . . . . . . . 15,00 Μάνινγκ Μάθιου5237-5/’11 Όταν ο νους θεραπεύει το σώμα (Πώς επηρεάζουν οι εμπειρίες και τα συναισθήματα τη σωματική μας υγεία) . . . . . . . . . . . . . 15,00 Mπορντ Pόμπερτ (ντε)1753-4/’97 Δεξιότητες συμβουλευτικής στο χώρο της εργασίας (Eφαρμογές στη σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου) . . . 10,00 Μπρενγκιέ Ζαν-Κλωντ2403-4/’99 Ελεύθερες συζητήσεις με τον Ζαν Πιαζέ . . . . . . . . . . 12,00 Nαυρίδης Kλήμης (Eπιμέλεια)SET 3390-4 EΞOYΣIA, BIA, ΠONOΣT1 3388-2/’02 1. Bία και Eξουσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00T2 3389-0/’02 2. Eξουσία και Πόνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Ναυρίδης Κλήμης – Χρηστάκης Νικόλας1799-2/’97 Ταυτότητες (Ψυχοκοινωνική συγκρότηση) . . . . . . . . . . 20,00 Oυάντσγουερθ Mπάρυ Γ.4921-4/’09 H θεωρία του Zαν Πιαζέ για τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη (Tα θεμέλια του κονστρουκτιβισμού) . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Oυόρνερ Pίτσαρντ3919-8/’05 Tο περιβάλλον της σχιζοφρένειας . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Παπαστάμου Στάμος, Kανελλάκη Σοφία, Mαντόγλου Άννα, Σαμαρτζή Σταυρούλα Xρηστάκης Nικόλας (Επιμέλεια)2536-7/’99 H ψυχολογία στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 Πετρογιάννης Kωνσταντίνος Γ.3598-2/’03 H μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης: οικοσυστημική προσέγγιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Πετρογιάννης Kωνσταντίνος Γ. – Melhuish Edward C. (Επιμέλεια)2993-1/’01 Προσχολική ηλικία: Φροντίδα – Aγωγή – Aνάπτυξη (Eυρήματα από τη διεθνή έρευνα) . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00

186 Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 186

Page 186: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Πιαζέ Ζαν4470-7/’07 H ψυχολογία της νοημοσύνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004563-6/’07 H γλώσσα και η σκέψη του παιδιού (Mελέτες για τη λογική του παιδιού) . . . . . . . . . . . . . . . 26,00 Σαμαρτζή Σταυρούλα4460-8/’07 Aντίληψη, κατανόηση και κατασκευή του χρόνου (Ψυχο-γνωσιακές προσεγγίσεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Σμιντ-Kιτσίκη Έλσα3102-2/’05 Eισαγωγή στην Kλινική Ψυχολογία (Δοκίμιο πάνω στη μεταβίβαση της θεωρίας και της πρακτικής) . . . . . . 15,004567-4/’07 Το εφηβικό πάθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Σράουφ Άλαν4671-8/’08 Συναισθηματική ανάπτυξη (Η οργάνωση της συναισθηματικής ζωής στα πρώιμα χρόνια) . . . . . . . . . . 26,00 Στάινερ Κλωντ4294-6/’06 Συναισθηματική νοημοσύνη με καρδιά . . . . . . . . . . . 25,00 Τσαλίκογλου Φωτεινή4699-2/’08 Ψυχολογία της καθημερινής ζωής (Η κουλτούρα του εφήμερου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Φιβάζ-Ντεπερσάνζ Ελιζαμπέτ – Κορμπόζ-Βαρνερί Αντουανέτ4164-8/’06 Το πρωταρχικό τρίγωνο (Μια αναπτυξιακή προοπτική στο σύστημα των μητέρων, των πατέρων και των βρεφών) 25,00 Φιλίππου Δάφνη – Καραντάνα Πόλα 5144-6/’10 Ιστορίες για να ονειρεύεσαι... Παιχνίδια για να μεγαλώνεις... (Για εμψύχωση βιωματικών ομάδων προσωπικής ανάπτυξης) . . . . . . . . . 25,00 Φρόυντ Σίγκμουντ2691-6/’00 Δοκίμια Μεταψυχολογίας (1915) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

K Λ I N I K H Ψ Y X O Λ O Γ I A

Bάρβογλη Λίζα4673-2/’08 Tι συμβαίνει στο παιδί; (Nευροεξελικτικές διαταραχές της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας) . . . . . . . . . . . . . 20,004408-0/’07 Η νευροψυχολογία του στρες στην καθημερινή ζωή 16,004222-9/’06 Ερευνώντας τους λαβυρίνθους του εγκεφάλου (Κλινική νευροψυχολογία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Κάλμπαρη Ελισσάβετ4218-0/’06 Tο παιδί μου στο νοσοκομείο (Πρακτικός οδηγός) . . 16,00

187Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 187

Page 187: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

N E Y P O Ψ Y X O Λ O Γ I ATα μονοπάτια του εγκεφάλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Μετάφραση – Επιμέλεια)1464-9/’96 Tι γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο (Ένα αλφαβητάρι για τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα) . . . . . . . . . . 12,00 Λούρια A. P. 2361-0/’99 H λειτουργία του εγκεφάλου (Eισαγωγή στη Nευροψυχολογία) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Ρόζενφιλντ Ίσραελ0649-4 H εφεύρεση της μνήμης (Μια νέα άποψη για τη λειτουργία του εγκεφάλου) . . . . 15,00

K O I N Ω N I K H Ψ Y X I AT P I K H

Aσημόπουλος Xάρης4898-9/’09 H καθημερινή ζωή στο ψυχιατρείο (Mορφές ιδρυματισμού και ιδρυματικής κακοποίησης) . 20,00 Μαδιανός Μιχάλης Γ.4291-8/’06 Κοινοτική Ψυχιατρική και Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή (Έκτη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,003930-7/’05 Ψυχιατρική και Aποκατάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,004132-4/’06 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική (Νέα έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00

Ψ Y X I AT P I K H

Κούπερ Νταίηβιντ0121-2 O θάνατος της οικογένειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000227-8 H γραμματική της ζωής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Λαινγκ Ρόναλντ3761-7/’04 O διχασμένος εαυτός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000289-8 H πολιτική της οικογένειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003760-8/’04 O Εαυτός και οι Άλλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Λούρια A. P.3278-9/’02 O άνθρωπος με το θρυμματισμένο κόσμο (H ιστορία ενός εγκεφαλικού τραύματος) . . . . . . . . . . . 15,00 Mαδιανός Mιχάλης Γ.4243-7/’06 Kλινική Ψυχιατρική (Δεύτερη συμπληρωμένη έκδοση) . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,00 Mπαζάλια Φράνκο4804-0/’08 Εναλλακτική Ψυχιατρική (Ενάντια στην απαισιοδοξία της λογικής. Για την αισιοδοξία της πράξης) . . . . . . . . . 25,00

188 Ν Ε Υ Ρ Ο Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α ❖ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η ❖ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 188

Page 188: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Π A I Δ O Ψ Y X I AT P I K H

ΣυλλογικόSET 4662-6 ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣT1 4663-3/’08 1. Θέματα Ψυχοδυναμικής Παιδοψυχιατρικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A ) 25,00T2 4664-0/’08 2. Θέματα Ψυχοκοινωνικής Παιδοψυχιατρικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Β ) 25,00 Τσιάντης ΓιάννηςSET 3800-3 Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειαςT1 3801-0/’04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tεύχος A ) 12,00T2 3802-7/’04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tεύχος Β ) 20,00 Tσιάντης Γιάννης (Eπιμέλεια)4458-5/’07 Eισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 ΒAΣΙΚΗ ΠΑΙΔOΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ1155-2 1. Ερευνητικά και κλινικά κείμενα . . . . . (Χαρτόδετο) 15,00SET 2067-1 2. EφηβείαT1 2068-3/’98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tεύχος A ) 20,00T2 3477-7/’03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tεύχος B ) 25,00 Τσιάντης Γιάννης – Aλεξανδρίδης Aθανάσιος (Επιμέλεια)SET 4730-2 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΤ1 4726-5/’08 1. Ανάπτυξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00Τ2 4845-3/’09 2. Kλινική και θεραπευτικές παρεμβάσεις . . . . . . . . . 30,00 Τσιάντης Γιάννης – Μανωλόπουλος Σωτήρης (Επιμέλεια)SET 0012-3 ΣΥΓΧΡOΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔOΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣT1A 0509-8 1. Ανάπτυξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α1) 9,00T1B 0510-2 2. Προσεγγίσεις στην ταξινόμηση και διάγνωση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α2) 9,00T1Γ 0511-0 3. Ψυχοκοινωνικά θέματα . . . . . . . . . . . (Τόμος Α3) 9,00T2A 0013-0 4. Ψυχοπαθολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β1) 12,00T2B 0014-7 5. Ψυχοπαθολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β2) 12,00T3 0059-3 6. Θεραπευτικές προσεγγίσεις . (Δεμένο) (Τόμος Γ) 25,00T3 0059-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Xαρτόδετο) (Τόμος Γ) 20,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Πανόδετο) (Tόμοι A1, A2, A3) 33,00 Tσιάντης Γιάννης – Ξυπολυτά-Zαχαριάδη Aσημίνα (Eπιμέλεια)4539-1/’07 Ψυχοσωματικά προβλήματα των παιδιών . . . . . . . . . 18,00

189Π Α Ι Δ Ο Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 189

Page 189: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ψ Y X I Σ M O IΔιεύθυνση σειράς: Δροσούλα Tσαρμακλή

Άιζενσταϊν-Αβέρωφ Μαρίλια – Σματζά Κλωντ (Eπιμέλεια)

3737-3/’06 Ψυχαναλυτική ψυχοσωματική (Θεμελιώδη κείμενα της Ψυχοσωματικής Σχολής του Παρισιού) . . . . . . . . . . 20,00 Aνζιέ Nτιντιέ3515-X/’03 Tο Eγώ-δέρμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Κέρνμπεργκ Όττο3735-8/’07 Οριακές καταστάσεις και παθολογικός ναρκισσισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Χαρτοκόλλης Πέτρος4293-8/’06 Χρόνος και Αχρονικότητα (Παραλλαγές της χρονικής εμπειρίας. Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση) . . . . . . . . . . 30,00

Ψ Y X A N A ΛY T I K H B I B Λ I O Θ H K HΓ I A T O Π A I Δ I K A I T O N E Φ H B OΕπιμελητές σειράς: I. Τσιάντης – Δ. Αναστασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΣ – Ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία (βλ. κατηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) Κρεσλέρ Λεόν4716-6/’08 H σύγχρονη ψυχοσωματική του βρέφους και του παιδιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Μπόλμπυ Τζων4713-5/’08 Δημιουργία και διακοπή των συναισθηματικών δεσμών 15,00 Μπρακονιέ Aλαίν – Mαρτσελί Nτανιέλ3274-6/’02 Tα χίλια πρόσωπα της εφηβείας . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Nτεμπρέ Pοζίν3003-4/’01 Bρέφη και μητέρες σε απόγνωση (Συνδυασμένες ψυχαναλυτικές θεραπείες πρώιμων ψυχοσωματικών διαταραχών) . . . . . . . . . . . . . 24,00 Σήγκαλ Χάνα1371-7/’95 Μέλανι Κλάιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,002999-0/’01 Eισαγωγή στο έργο της Mέλανι Kλάιν . . . . . . . . . . . . 15,00 Σουρ Pολίν – Mίλερ Σίλα2071-3/’97 Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους (Σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 1) . . . . . . . 20,002270-8/’98 Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παιδιών με σωματικές μειονεξίες και ψυχοδιανοητικές διαταραχές (Σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 2) . . . . . . . 20,00

190 Ψ Υ Χ Ι Σ Μ Ο Ι ❖ Ψ Υ Χ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ι Δ Ι Κ Α Ι Τ Ο Ν Ε Φ Η Β Ο

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 190

Page 190: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Tσιάντης Γιάννης, Boalt Boethious Siv, Hallerfors Brigit, Horne Ann, Tischler Lydia (Eπιμέλεια)3783-7/’05 Eργασία με τους γονείς: Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με παιδιά και εφήβους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Tσιάντης Γιάννης – Δραγώνα Θάλεια (Eπιμέλεια)4774-6/’08 Mωρά και μητέρες (Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και υγεία στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής) . . . . . . . . . . 25,00 Τσιάντης Γιάννης, Sandler Anne-Marie, Aναστασόπουλος Δημήτρης, Martindale Brian (Επιμέλεια)2609-6/’99 H αντιμεταβίβαση στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων . . . . . . . . . . . . . 18,00

Σ Y Γ X P O N H B I B Λ I O Θ H K H

Γ I A T H N Ψ Y X A N A ΛY Σ H

K A I Ψ Y X A N A ΛY T I K H Ψ Y X O Θ E P A Π E I AΕπιμελητές σειράς: Ι. Τσιάντης – Δ. Αναστασόπουλος

Βεργοπούλου Θάλεια1409-8/’95 O φθόνος δείκτης της επιθυμίας . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γκρίνσον Pαλφ5019-7/’10 H τεχνική της ψυχανάλυσης: Θεωρία και Πράξη . . . 35,00 Zερβής Xρήστος, Kωστούλας Γεώργιος, Mανωλόπουλος Σωτήρης, Ποταμιάνου Άννα, Σαββόπουλος Σάββας3648-2/’03 Πέντε ψυχαναλυτές μιλούν για τη σχέση ψυχανάλυσης και ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας (Eπιμέλεια: Xρήστος Zερβής) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Ράκερ Χάινριχ3736-5/’07 Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Σάλτζμπεργκερ-Oυίτενμπεργκ Ίσκα4922-1/’09 Η αυτογνωσία από ψυχαναλυτική θεώρηση και οι ανθρώπινες σχέσεις (Mια κλαϊνική προσέγγιση) . . . 15,00 Σάλτζμπεργκερ-Oυίτενμπεργκ Ίσκα – Xένρι Tζάνα – Όσμπορν Έλζι1471-7/’96 H συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Tέιλορ Γκρέιμ Tζ.3000-X/’01 Ψυχοσωματική ιατρική και σύγχρονη ψυχανάλυση . . 30,00

191ΣΥΓΧΡΟΝΗ Β ΙΒΛ ΙΟΘΗΚΗ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ KA I ΨΥΧΑΝΑΛΥΤ ΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕ ΙΑ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 191

Page 191: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ψ Y X A N A ΛY Σ H

Bαρτζόπουλος Γιάννης, Διαλλινά Mαρία, Mαλαγάρης Eμμανουήλ, Πλουμπίδης Δημήτρης, Στυλιανίδης Στέλιος, Tζαβάρας Nίκος, Tζάκσον Δημήτρης 3319-0/’02 Σχιζοφρένεια (Φαινομενολογική και ψυχαναλυτική προσέγγιση) . . . . . 25,00 Bασματζίδης Παντελής3004-2/’01 Eρμηνεία των ονείρων (Eίκοσι επτά αιώνες πριν και ένας αιώνας μετά) . . . . . . 11,00 Βεργοπούλου Θάλεια2813-7/’00 Μεταλλαγές (Από το θεωρητικό στοχασμό στην ψυχαναλυτική διαδικασία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,004160-5/’06 Χαμένα όνειρα, κρυφές επιθυμίες της ψυχής . . . . . . 10,00 Βιδάλη Άννα4811-8/’08 Ο Φρόυντ και η διαμάχη για τη θηλυκότητα (Γυναίκες ψυχαναλύτριες και γυναίκες ασθενείς) . . . . . . 14,00 Βίννικοτ Ντόναλντ4502-5/’07 Aπό την παιδιατρική στην ψυχανάλυση . . . . . . . . . . 35,004999-3/’09 Το παιδί, το παιχνίδι και η πραγματικότητα . . . . . . . 18,005000-5/’09 Το παιδί, η οικογένεια και ο εξωτερικός του κόσμος 18,00 Γιαννακούλας Ανδρέας – Fizzarotti-Selvaggi Santa4466-0/’07 Το ψυχοδυναμικό counselling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Γιαννακούλας Ανδρέας – Χρυσανθόπουλος Μιχάλης (Eπιμέλεια)4260-1/’06 Η τραγωδία, τότε και τώρα (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την τραγωδία και τον Αριστοτέλη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Γκριν Aντρέ4915-3/’09 H ιδιωτική τρέλα (Ψυχανάλυση των οριακών περιπτώσεων) . . . . . . . . . . . 25,00 Έρικσον Έρικ0523-4 H παιδική ηλικία και η κοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Kαές Pενέ4977-1/’09 Ένας πληθυντικός ενικός (H ψυχανάλυση στη δοκιμασία της ομάδας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Kραμέρ Mπερτράν2486-7/’99 Mυστικά γυναικών (Aπό μητέρα σε κόρη) . . . . . . . . . . 18,00 Λακάν Ζακ5004-3/’09 H οικογένεια (Τα οικογενειακά συμπλέγματα στη διαμόρφωση του ατόμου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 MακΛόκλιν Mπρένταν3093-X/’01 Ψυχοδυναμική συμβουλευτική . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

192 Ψ Υ Χ Α Ν Α Λ Υ Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 192

Page 192: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Mοκό Zωρζ4461-5/’07 Ψυχανάλυση και εκπαίδευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Mπέιτμαν Άντονυ – Xολμς Tζέρεμυ4594-0/’07 Eισαγωγή στην Ψυχανάλυση (Σύγχρονη θεωρία και πρακτική) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,00 Ντετί Μισέλ2847-1/’00 Εισαγωγή στην ψυχανάλυση του Λακάν . . . . . . . . . . 12,002840-4/’00 Εισαγωγή στην ψυχανάλυση του Φρόυντ . . . . . . . . . 12,00 Πανκόφ Γκιζέλα5005-0/’09 O άνθρωπος και η ψύχωσή του . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Πανοπούλου-Mαράτου Όλγα2269-9/’98 Παιδί, επιστήμη και ψυχανάλυση (Oι διαδρομές του Jean Piaget) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Ράιχ ΒίλχελμSET 0432-7 H AΝΑΛΥΣΗ ΤOΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑT1 0437-8 1. H τεχνική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00T2 0435-1 2. H θεωρία της διαμόρφωσης του χαρακτήρα . . . . 10,00T3 0433-5 3. Από την ψυχανάλυση στη βιοφυσική της οργόνης 14,000680-X O θωρακισμένος άνθρωπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00. . . H κοσμική υπέρθεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *0400-9 O σεξουαλικός αγώνας των νέων . . . . . . . . . . . . . . . *. . . Άνθρωποι σε μπελάδες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000681-8 Το ένστικτο του θανάτου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000338-X H εισβολή της σεξουαλικής ηθικής . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Σιδέρης Νίκος1452-7/’95 Η εσωτερική διγλωσσία (Μορφή και λειτουργία στο φροϋδικό ασυνείδητο) . . . . 12,00 Συλλογικό4075-4/’05 O οριακός ασθενής (Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία σε κλινικό πλαίσιο) . . . . . 14,00 Συνοδινού Kλαίρη4593-3/’07 O παιδικός αυτισμός (Θεραπευτική προσέγγιση) . . . . 15,004467-7/’07 Προς τα ενδότερα της ψυχής: Ψυχανάλυση και ψυχαναλυτική αντικριστή θεραπεία . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Φρεμάν Zαν-Pισάρ3563-X/’04 Tι είναι η κλινική; (Tα εργαλεία της ψυχαναλυτικής κλινικής) . . . . . . . . . . 14,00 Φρόυντ Άννα4459-2/’07 Tο Εγώ και οι μηχανισμοί άμυνας . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

193Ψ Υ Χ Α Ν Α Λ Υ Σ Η

13 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 193

Page 193: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ψ Y X Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Τζαβάρας Nίκος (Επιστημονική εποπτεία)4512-4/’08 Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία της σχιζοφρένειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Tομαράς Bλάσης – Kαραμανωλάκη Xαρά – Zέρβας Ιωάννης (Επιμέλεια)4810-1/’08 Θεραπεία ζεύγους (Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις από την ψυχαναλυτική, τη συμπεριφορική και τη συστημική οπτική) . . . . . . . . . 25,00

194 Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 194

Page 194: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 195

β ι β λ ί α γ ι απ α ι δ α γ ω γ ο ύ ς ,ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,γ ο ν ε ί ς , μ α θ η τ έ ςm u l t i m e d i a c d - r o mβ ι β λ ί α γ ι απ α ι δ α γ ω γ ο ύ ς ,ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,γ ο ν ε ί ς , μ α θ η τ έ ςm u l t i m e d i a c d - r o mβ ι β λ ί α γ ι απ α ι δ α γ ω γ ο ύ ς ,ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,γ ο ν ε ί ς , μ α θ η τ έ ςm u l t i m e d i a c d - r o mβ ι β λ ί α γ ι απ α ι δ α γ ω γ ο ύ ς ,ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,γ ο ν ε ί ς , μ α θ η τ έ ςm u l t i m e d i a c d - r o mβ ι β λ ί α γ ι απ α ι δ α γ ω γ ο ύ ς ,

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 195

Page 195: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 196

Page 196: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι ΣΓ Ι Α Τ Η Ν Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Θ Ε Ω Ρ Ι Α

Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. (Επιμέλεια)2421-2/’99 Λαϊκή παράδοση και παιδί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. – Λιάπης Κώστας (Επιμέλεια)1434-9/’95 Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα . . . 11,00 Bαρβούνης Mανώλης Γ.2207-4/’98 Aφήγηση και αφηγητές στα ελληνικά παραμύθια . . . 10,00 Γκούντμαν Πωλ0236-7 Kριτική της κατεστημένης παιδείας (Yποχρεωτική δυσεκπαίδευση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ2617-7/’00 Παιδί και παιχνίδι στη νεοελληνική κοινωνία (19ος και 20ός αιώνας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Μπέτελχαϊμ Μπρούνο – Ζέλαν Κάρεν4175-1/’06 Μαθαίνοντας ανάγνωση (Η γοητεία του νοήματος για το παιδί ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Νηλ Αλεξάντερ Σάδερλαντ0190-5 Σάμερχιλ (Το ελεύθερο σχολείο) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Nτίκενς, Xένρυ, Xολτ, Λαγκιγιόμι κ.ά.2168-X H ιδεολογία της εκπαίδευσης κι η μάθηση της ελευθερίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Παπούλια-Tζελέπη Παναγιώτα (Eπιμέλεια)3184-4/’01 Aνάδυση του γραμματισμού (Έρευνα και πρακτική) . . 21,00 Πενάκ Nτανιέλ1161-7/’96 Σαν ένα μυθιστόρημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Ποσλανιέκ Κριστιάν0929-4 Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα . . 10,00 Ρεϊμόν-Ριβιέ Μπερτ3809-6/’04 H κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού . . . . . . . . . . . . . . 15,000436-X H κοινωνική ανάπτυξη του εφήβου . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σπινκ Τζων0490-9 Τα παιδιά ως αναγνώστες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Συλλογικό Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1988:0403-3 Το παιδικό θέαμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Φουντοπούλου Mαρία-ZωήSET 3072-4 MAΘHΣH KAI ΔIΔAΣKAΛIA (Bασικές αρχές της μάθησης και η διδακτική αξιοποίησή τους στα γλωσσικά μαθήματα)T1 3005-2/’01 Συνειρμική ψυχολογία . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A ) 11,00

197Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Θ Ε Ω Ρ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 197

Page 197: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Φρέιρε Πάουλο. . . Πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας 10,00 Χενέκα Χανς Πέτερ0399-1 Βασική κατεύθυνση της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Χολτ Τζων0528-5 Πέρα από το Σάμερχιλ (Η εναλλαγή της ελευθερίας) . 12,001163-3 Το σχολείο φυλακή κι η ελεύθερη μάθηση . . . . . . . . 12,001410-1/’95 Γιατί αποτυγχάνουν τα παιδιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001408-X/’95 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Γ Ι Α Γ Ο Ν Ε Ι Σ

Κραμέρ Μπερτράν4893-4/’09 Επάγγελμα μωρό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kρότι Eύη – Mάνι Aλμπέρτο3605-4/’03 Πώς να ερμηνεύουμε τα παιδικά σχέδια (H κρυφή γλώσσα των παιδιών) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λανιάντο Nέσια3602-3/’03 Παιδιά που ζηλεύουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λανιάντο Nέσια – Πιέτρα Tζιανφιλίππο3604-7/’03 Tα ψέματα των παιδιών (Γιατί τα λένε, πώς να τα ερμηνεύετε) . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μίλερ Λίζα4326-7/’06 Κατανοώντας το βρέφος σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Mόρις Nτέσμοντ4674-9/’08 O θαυμαστός κόσμος του βρέφους . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mπένετ Στηβ & Pουθ1733-6/’96 365 μέρες χωρίς τηλεόραση, 365 δημιουργικές ιδέες για σας και το παιδί σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Ντογιόν Ρισάρ Λουίζ4476-9/’08 Προετοιμάστε το παιδί σας για το σχολείο (Mε 300 εικονογραφημένα παιχνίδια) . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Παππά Bασιλική4783-8/’08 Γονείς, παιδιά και ΜΜΕ (Ένας οδηγός γονικής συμπεριφοράς) . . . . . . . . . . . . . 13,00 Πέιντερ Ζενεβιέβ4387-8/’07 Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας ν’ αναπτυχθεί (Aπό νεογέννητο έως 3 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Πιλάβιος Νίκος5286-3/’11 Τα ευτυχισμένα παιδιά θέλουν γονείς χωρίς «εγώ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

198 Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Γ Ι Α Γ Ο Ν Ε Ι Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 198

Page 198: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σανταγκοστίνο Πάολα3603-0/’03 Πώς να διηγούμαστε ένα παραμύθι (... και να επινοούμε άλλα εκατό) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Στάινερ Nτέμπορα4325-0/’06 Κατανοώντας το παιδί σας (1 – 2 ετών) . . . . . . . . . . . 8,00 Τζόνσον Bίκυ – Βέρνερ Ρομπέρτα4475-2/’07 Oδηγός ανάπτυξης για προβληματικά παιδιά . . . . . . 12,00

Υ Λ Ι Κ Α Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ω Ν - Δ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν

Γκανά Γεωργία, Θεοδωρίδης Νίκος, Ζησοπούλου Ελένη, Καραχάλιου Kατερίνα, Κοκκίδου Μαρία, Χατζηκαμάρη Παναγιώτα2591-1/’99 Δέκα δημιουργικά βήματα για μια σχολική παράσταση (Kαι έξι παραστάσεις με παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας) . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κουρετζής Λάκης0502-1 Το θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . 12,000141-0 Το θεατρικό παιχνίδι (Παιδαγωγική θεωρία, πρακτική και θεατρολογική προσέγγιση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tράιν Mέχτχιλντ – Tζόπε-Στένγκλε Ίνγκριντ1745-3/’97 Παιχνίδια για παιδιά προσχολικής ηλικίας . . . . . . . . 10,00 Xριστούλα-Πατελοδήμου Eλένη2508-1/’99 Tο θεατράκι του μύλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00

Π A I Δ I K H Λ O Γ O T E X N I A

1. Θ ΕΩΡΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝA

Διεύθυνση σειράς: Κυριάκος Ντελόπουλος

E.Λ.I.A.1906-5/’97 Tο παιδικό βιβλίο στην Eλλάδα τον 19ο αιώνα . . . . . 9,00 Εσκαρπί Ντενίζ1375-X/’95 Η παιδική και νεανική λογοτεχνία στην Ευρώπη . . . 12,00 Καρπόζηλου Μάρθα1258-4 Το παιδί στην χώρα των βιβλίων (Συμβολή στην μελέτη των παιδικών αναγνωσμάτων) . . 12,00 ΛEΣXH MEΛETHΣ KAI EPEYNAΣ THΣ ΠAIΔIKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣ «OI ΔIAΔPOMEΣ» (βλ. κατηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) Μπενέκος Αντώνης Π.

2823-4/’00 Τομές στην εξέλιξη της παιδικής μας λογοτεχνίας (Η περίπτωση του Ζαχαρία Παπαντωνίου) . . . . . . . . . . 18,00

199Υ Λ Ι Κ Α Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ω Ν - Δ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν ❖ Π Α Ι Δ Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 199

Page 199: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ντελόπουλος Κυριάκος1327-X/’95 Η «Παιδική Αποθήκη» και ο Δημήτριος Πανταζής . 6,00 Πάτσιου Βίκυ1367-3/’95 «Η Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922) . . . . . . . . . . 12,00

2 . ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

SET 0414-9 Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣT1 0415-7 Α (Ανιχνεύσεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00T2 0416-5 Β (Συζητήσεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00SΕΤ 4731-9 IΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΤ1 2954-4/’01 Έρευνα και θεωρητικές προσεγγίσεις . . . (Τόμος Α ) 18,00Τ2 4728-9/’08 Πρόλογοι παιδικών βιβλίων: 19ος και 20ός αιώνας – Ένας διαχρονικός προβληματισμός για τα παιδιά και τα βιβλία τους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β ) 30,00 Aσωνίτης Πολυδεύκης3187-1/’01 H εικονογράφηση στο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας . 18,00 Γεωργίου-Nίλσεν Μυρτώ1180-3 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας Άντερσεν . . . . . . 9,00 Καλλέργης Ηρακλής Eμμ.1392-X/’95 Προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία . . . . . . . . . . . 16,00 Κατσίκη-Γκίβαλου Άντα (Επιμέλεια)1114-3 Παιδική λογοτεχνία (Θεωρία και πράξη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Α ) 9,001257-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β ) 12,00 KΥΚΛΟΣ ΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ BΙΒΛΙΟΥSET 3189-8 O KOΣMOΣ THΣ ΠAIΔIKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣT1 3190-1/’01 H συγγραφή και εικονογράφηση (Eπιμέλεια: Mαρία-Mάγδα Tζαφεροπούλου) (Τόμος Α ) 18,00 Μιχαλοπούλου Kατερίνα – Χιωτάκη Eιρήνη4616-9 Η ανακάλυψη και κατανόηση του περιβάλλοντος (Στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία) . . . . . . . . . 20,00 Παπανικολάου Ρούλα – Τσιλιμένη Τασούλα0920-1 H παιδική λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο (Θεωρία και πράξη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου Λότη0489-0 H παιδική λογοτεχνία στην εποχή μας . . . . . . . . . . . 6,00

200 Π Α Ι Δ Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 200

Page 200: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

B A Σ I K H B I B Λ I O Θ H K HΠ P O Σ X O Λ I K H Σ E K Π A I Δ E Y Σ H Σ

Διεύθυνση σειράς: Βασίλης Δ. Αναγνωστόπουλος

Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ.1188-4 Γλωσσικό υλικό για το νηπιαγωγείο (Από τη θεωρία στην πράξη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,001846-3/’97 Tέχνη και τεχνική του παραμυθιού . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. (Επιμέλεια)3185-1/’02 H γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση (Προφορική επικοινωνία – Aνάγνωση – Γραφή και γραπτή έκφραση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 Αντωνακάκης Δημήτρης – Χιωτάκη Ειρήνη4530-8/’07 Μουσική Παιδαγωγική (Διαθεματικές εφαρμογές για μικρά παιδιά) . . . . . . . . . 25,00 Βιδάλη Άννα2940-0/’00 Νεοτερικότητα, αγωγή και προσχολική ηλικία . . . . . 14,00 Γάκου Eύη2208-2/’98 Προαναγνωστικές δραστηριότητες . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Γιαννικοπούλου Aγγελική A.2074-9/’00 Aπό την προανάγνωση στην ανάγνωση (Oδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς) . . . . . . . . . . . . 15,003218-6/’02 H γραπτή γλώσσα στο νηπιαγωγείο . . . . . . . . . . . . . 20,00 Zαν Zορζ1698-8/’96 H δύναμη των παραμυθιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Θάνου Aγγελική3009-3/’01 Πειράματα στο νηπιαγωγείο (Θεωρητικό υπόβαθρο και δραστηριότητες) . . . . . . . . . 14,00 Κακανά Δόμνα – Τσολάκη Κατερίνα2533-2/’99 Η ανάπτυξη της γραφής στην προσχολική ηλικία – Δραστηριότητες (Aπό τη θεωρία στην πράξη) . . . . . . . 15,00 Kούγιαλη Γιώτα2130-2/’98 Ψυχοκινητικές δραστηριότητες για νήπια και προνήπια (Mια δραστηριότητα για κάθε μέρα) . . . . . . . . . . . . . . . * Μαγουλιώτης Απόστολος N.4377-9/’07 ΚOΥΚΛOΘΕΑΤΡO I. Κούκλες – Σκηνικά – Παίξιμο (Τρόποι – Είδη – Πατρόν) (Προτάσεις για διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Mιχαηλίδης-Nουάρος Aνδρέας3435-8/’03 H δομή ενός ελληνικού μύθου (H εσωτερική ζωή και ψυχοσύνθεση του παιδιού στην Eλλάδα) . . . . . . . . . 12,00 Mιχαλοπούλου Kατερίνα – Xιωτάκη Eιρήνη4616-9/’08 Η ανακάλυψη και κατανόηση του περιβάλλοντος (Στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία) . . . . . . . . . 20,00

201Β Α Σ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Π Ρ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 201

Page 201: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Παπανικολάου Ρούλα1145-5 Oργάνωση και διαμόρφωση του χώρου στο νηπιαγωγείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σακκής Δημήτρης Α. – Τσιλιμένη Τασούλα4392-2/’07 Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον (Διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας) . . . 25,00 Σέξτου Περσεφόνη4431-8/’07 Δραματοποίηση – Tο βιβλίο του παιδαγωγού-εμψυχωτή (Mέθοδοι – Eφαρμογές – Iδέες) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Σταματοπούλου Δέσποινα2295-8/’98 Aισθητική καλλιέργεια και μορφές έκφρασης των νηπίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tόμας Γκλυν – Σιλκ Aνζέλ1763-3/’97 H ψυχολογία του παιδικού σχεδίου . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τσιλιμένη Τασούλα Δ.1215-7 ΚOΥΚΛOΘΕΑΤΡO II – 62 νέα έργα . . . . . . . . . . . . . . . 15,001203-6 Γιορτές στο νηπιαγωγείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003436-6/’03 Oι μικρές ιστορίες κατά την εικοσαετία 1970-1990 (Γραμματολογική, παιδαγωγική και γλωσσική εξέταση) . 17,00 Tσολάκη Kατερίνα Δ.4302-1/’06 Παιδαγωγικό υλικό για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (Δραστηριότητες για τα Μαθηματικά) . . . . . . . . . . . . . . 16,00

T O B I B Λ I O Σ T H N E K Π A I Δ E Y Σ H

1. Γ ΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Aγγελίδου Eυαγγελία – Tσιλιμένη Tασούλα4863-7/’09 H αφήγηση ως εργαλείο μάθησης στην Περιβαλλοντική Eκπαίδευση (Δραστηριότητες και προτάσεις για την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Aναγνωστόπουλος Bασίλης Δ.3485-4/’03 Γλώσσα και λογοτεχνία στην εκπαίδευση . . . . . . . . . 16,00 Aναγνωστόπουλος Bασίλης Δ. (Eπιμέλεια)3507-9/’03 Θέατρο σκιών και εκπαίδευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Αρχοντάκης Μανόλης Ν.4548-3/’07 Ορθογραφώ (Θέματα γραμματικής και ορθογραφίας για μαθητές Δ , Ε και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Bαφίδης Γιάννης

3062-X/’01 Λεξιλογικές ασκήσεις για το Λύκειο (Aπαραίτητο βοήθημα για το μάθημα της Nεοελληνικής Γλώσσας) . . . 12,00

202 Τ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 202

Page 202: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Βελλοπούλου Δέσποινα, Δανδουλάκη Πηγή, Oμήρου Ελβίρα, Χαρισμίδου Tούλα, Χριστοπούλου Ντίνα1237-0 Μαθηματικά για τα παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο πρώτο) 5,001238-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο δεύτερο) 5,001239-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο τρίτο) 5,00 Bόρνινγκ Aγγελική1031-9/’97 Mια σύντομη Iστορία του ελληνικού πολιτισμού . . . . 15,00 Γεωργούδης Στράτος – Ραβάνης Κώστας0009-7 Θέματα Φυσικής (Έργο – Eνέργεια, Oρμή – Κρούση) . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Δάλκος Γεώργιος2694-0/’00 Σχολείο και μουσείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Δανιήλ Μαρία2780-7/’00 Ομήρου Ιλιάδα (Για μαθητές γυμνασίου) . . . . . . . . . . . 15,00 Εμμανουηλίδης Παναγιώτης1016-5 Λεξικό ρημάτων της αρχαίας ελληνικής . . . . . . . . . . 12,00SET 1019-X Καμαράτου-Γιαλλούση ΕιρήνηT1 1020-3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο εργασίας 1) 6,00T2 1021-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο εργασίας 2) 6,00T3 1022-X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βιβλίο εργασίας 3) 6,00SET 0409-2 Καμπανάς ΓιώργοςT1 0410-6 Θεωρία της Μουσικής Σημειογραφίας . . (Τόμος Α ) 30,00T2 0564-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Β ) 30,00T3 1148-X/’95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Γ ) 30,00 Καρακόλης Χρήστος Α.SET 5272-6 ΦΥΣΙΚΗT1 5273-3/’11 Τετράδιο 1: Μηχανική του υλικού σημείου . . . . . . . . . 14,00Τ2 5274-0/’11 Τετράδιο 2: Αρχή διατήρησης της ενέργειας . . . . . . . 10,00Τ3 5275-7/’11 Τετράδιο 3: Αρχή διατήρησης της ορμής . . . . . . . . . . 10,00Τ4 5276-4/’11 Τετράδιο 4: Μηχανική του στερεού σώματος . . . . . . . 14,00Τ5 5277-1/’11 Τετράδιο 5: Βαρυτικά – ηλεκτρικά πεδία (Πεδία δυνάμεων Ι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00Τ6 5278-8/’11 Τετράδιο 6: Ομογενή βαρυτικά – ηλεκτρικά πεδία (Πεδία δυνάμεων ΙΙ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00Τ7 5279-5/’11 Τετράδιο 7: Μαγνητικά πεδία (Πεδία δυνάμεων ΙΙΙ) . . . 12,00Τ8 5280-1/’11 Τετράδιο 8: Μηχανικές ταλαντώσεις (Περιοδικά φαινόμενα Ι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00Τ9 5281-8/’11 Τετράδιο 9: Μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς . . 8,00 Κάσσος Βαγγέλης2822-6/’00 Η «Tέταρτη Διάσταση» του Γιάννη Ρίτσου (Mια ανάγνωση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00

203Τ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 203

Page 203: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Kοκκινάκη Nένα – Γεωργιάδου Aγάθη – Γιαννακίτσα Nάγια2413-1/’99 Nεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία – Προτάσεις ερμηνείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κουρμπέτης Βασίλης – Χατζοπούλου Μαριάννα5135-4/’10 Μπορώ και με τα μάτια μου (Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για κωφούς μαθητές) . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Κρεββατάς Δημήτρης2592-8/’99 Οι τρεις μεγάλοι τραγικοί: Ευριπίδης – Σοφοκλής – Αισχύλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Κωτσαλίδου Δόξα5172-9/’11 Διαθεματικές προτάσεις εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό (Θεωρία και πράξη) . . . . . . . . . . . . . 20,00SET 3437-1 Mαγουλιώτης Aπόστολος N.T1 3438-8/’02 Eικαστικές δημιουργίες I – Mέσα από την παρατήρηση (Iδέες – Σκέψεις – Προτάσεις δραστηριοτήτων) . . . . . . 15,00T2 3456-2/’03 Eικαστικές δημιουργίες II – Mέσα από τη φαντασία (Iδέες – Σκέψεις – Προτάσεις δραστηριοτήτων) . . . . . . 17,00 Μηλιάς Τζώρτζης – Κούβακας Γιώργος0447-5 Ανόργανη Χημεία με κόμικς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Mηλιάς Tζώρτζης – Mηλιώρης Γιώργος1971-5/’97 Bιολογία με κόμικς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μιχαηλίδης Απόστολος – Λόγγος Γιώργος – Μολφέτας Σπύρος0193-X Θέματα Βιολογίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μολφέτας Σπύρος – Λεωνίδας Ευθύμιος – Ball ElizabethSET 0988-4 ΒΙOΛOΓΙΑ – Ένα ταξίδι στη ζωήΤ1 0989-2 1. H βιολογία του κυττάρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00Τ2 1295-8 2. Γενετική. Το γενετικό υλικό και η έκφρασή του . . 18,00 Mπερερής Πέτρος – Tρούκη Eύη4952-8/’09 Λόγος και επικοινωνία στην εκπαιδευτική πράξη (Pητά και άρρητα μηνύματα κατά τη διαμόρφωση του επικοινωνιακού κλίματος στη σχολική τάξη) . . . . . . 25,00 Μπρισίμη-Μαράκη Pένα2804-8/’00 Ένας αιώνας Ελλάδα (Μια διαφορετική προσέγγιση στη σχολική ιστορία) . . . 15,003797-6/’04 Nεοελληνική γραμματική για Έλληνες και ξένους (Kανόνες – Πίνακες – Aσκήσεις και Bοηθητικό υλικό) (Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,003662-7/’04 Nέο λεξικό – Oμαλά και ανώμαλα ρήματα της αρχαίας Eλληνικής (H τέχνη της κλίσης τους) . . . . 20,004809-5/’08 Νεοελληνική Γλώσσα (Κείμενα, ασκήσεις και υποστηρικτικό υλικό για πολύγλωσσες τάξεις Γυμνασίου-Λυκείου – Με λεξιλόγιο σε αγγλικά, γαλλικά, αλβανικά και ρωσικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

204 Τ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 204

Page 204: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Nτόκος Θανάσης2095-0/’98 Xρηστική εισαγωγή στο μυθιστόρημα (Σχολές και τάσεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα) . 9,00 Pεπούση Mαρία3899-7/’05 Mαθήματα ιστορίας (Aπό την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση) . . . . . . . . . 25,00 Σέξτου Περσεφόνη4519-3/’07 Πρακτικές εφαρμογές θεάτρου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μουσειακή Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γλώσσα και Λογοτεχνία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τσακρής Παναγιώτης A.2580-4/’99 Στοιχεία θεωριών της λογοτεχνίας και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη . . . . . . . . . . . . 6,00 Τσιαγκλής Δημήτρης Δ΄ ΔHMOTIKOY3065-4/’01 A. Ελληνικά (Γραμματική της λέξης και της πρότασης) . 13,003051-4/’01 B. Ελληνικά (Γραμματική κειμένου και καλλιέργεια γραπτής έκφρασης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00SET 3285-1 E΄ ΔHMOTIKOYT1 3286-X/’02 A. Γραμματική (Της λέξης και της πρότασης) . . . . . . . . 13,00T2 3287-8/’02 B. Γραπτή έκφραση (Γραμματική κειμένου) . . . . . . . . . 12,00SET 3361-0 ΣT΄ ΔHMOTIKOYT1 3360-2/’02 A. Γραμματική (Της λέξης και της πρότασης) . . . . . . . . 11,00T2 3359-9/’02 B. Γραπτή έκφραση (Γραμματική κειμένου) . . . . . . . . . 10,00 Χαλεβελάκη Μαρία5128-6/’10 Μια εισαγωγή στη σημειολογία: Θεωρία και εφαρμογές 20,00

2 . Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Kυνηγός Xρόνης – Δημαράκη Eυαγγελία B. (Eπιμέλεια)3405-6/’02 Nοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα (Παιδαγωγική αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής) . . . . . . . 30,00 Pετάλης Συμεών (Eπιμέλεια)3983-X/’05 Oι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Σολομωνίδου Χριστίνα2603-7/’99 Εκπαιδευτική τεχνολογία (Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και αξιοποίηση) . . . . . . 15,00

205Τ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 205

Page 205: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

3 . ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ INTERNET

Γαβρίλης Kωνσταντίνος – Γαβρίλης Δημήτρης3100-6/’01 Mαθηματικά – Αξιοποίηση του Internet στη μάθηση και τη διδασκαλία (Για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς. Για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 GoogleTM

4950-4/’09 Mάρκετινγκ και διαφήμιση μέσω της GoogleTM . . . . 16,00 Γκούτσιας Αντώνιος I.2911-7/’00 Φυσική – Τα εργαστήρια φυσικής όλου του κόσμου στον υπολογιστή σας (Για όλες τις τάξεις Γυμνασίου, Λυκείου και για όλες τις κατευθύνσεις) . . . . . . . . . . . . . 25,003024-7/’01 Φυσική – Tαλαντώσεις ηλεκτρικές και μηχανικές (Γ΄ Λυκείου – Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης) . . 12,00 Hλιάδης Nίκος3440-4/’02 Tεχνολογία – Αξιοποίηση του Internet στη μάθηση και τη διδασκαλία (Για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) 25,00 Kασκαντάμη Mαρία B.3064-6/’01 Aρχαία, Nέα, Iστορία (Για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου) . . . . . . . . . . 15,00

Λ E Ξ I K A

Δημητρίου ΣωτήρηςSET 1269-9 ΛΕΞΙΚO OΡΩΝ. . . 1. Σημειολογικής και δομικής ανάλυσης της τέχνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00T2 2778-5 2. Επικοινωνίας και σημειωτικής ανάλυσης . . . . . . . . 20,00T3A 1270-2 3. Γλωσσολογίας Α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00T3B 1271-0 3α. Γλωσσολογίας Β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00. . . 4. Σημαντικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00. . . 5. Κυβερνητικής, δομισμού και της θεωρίας των συστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Κονταράτου Φλώρα0333-9 Νέα γραμματική της ιταλικής γλώσσας . . . . . . . . . . . 9,00 Πανταζής Nικόλαος Aπ.3304-1/’02 Nέο Aγγλο-Eλληνικό λεξικό τεχνικών όρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 40,003870-1/’04 Nέο Eλληνο-Aγγλικό λεξικό τεχνικών όρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 60,00 Πετσίνης Λάμπρος. . . Ελληνο-ρουμανικοί διάλογοι (Και μικρός τουριστικός οδηγός της Ρουμανίας – Χρήσιμο βοήθημα για τον επισκέπτη της Ρουμανίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00

206 Λ Ε Ξ Ι Κ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 206

Page 206: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

H Λ E K T P O N I K O I Y Π O Λ O Γ I Σ T E Σ

Mανδραβέλης Πάσχος TA ΠAIΔIA, OI ΓONEIΣ KAI H ΠΛHPOΦOPIKH1991-X/’97 1. O πρώτος μου υπολογιστής . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,002021-7/’98 2. H ιστορία των υπολογιστών . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00

M U LT I M E D I A C D - R O M

A PX AIOΛOΓIKOI TOΠOI – ΜΟΡΦΕΣ – ΜΟΥΣΕΙΑ

Hellenic Ministry of Culture3522-2/’04 Melina Mercouri (Development: Melina Mercouri Foundation – High Performance Information Systems Lab, University of Patras) (Publication & Distribution) CD-ROM & VIDEO-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00 Μουσείο Μπενάκη3081-6/’02 Η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη (Aνάπτυξη και αποκλειστική διάθεση) . . . . . . . . . . . . . . 40,00 Υπουργείο Πολιτισμού2667-3/’00 Μελίνα Μερκούρη (Ανάπτυξη: Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη – Εργαστήριο υψηλών επιδόσεων Παν/μίου Πατρών) (Αποκλειστική διάθεση) CD-ROM & VIDEO-CD . . . . . . . 49,00 Xατζηασλάνη Kορνηλία – Mαυρομμάτης Σωκράτης3521-4/’04 Περίπατοι στον Παρθενώνα (Eλληνική και αγγλική έκδοση) (Ίδρυμα Mελίνα Mερκούρη) 15,00

E Γ K YK ΛOΠAIΔIK A

Αφιέρωμα1826-3/’97 Aδελφοί Mανάκια (Πρωτοπόροι της εικόνας στα Bαλκάνια) . . . . . . . . . . . . 30,00 Θέατρο Ελληνικών χορών «Δόρα Στράτου»3079-4/’01 Eλληνικές παραδοσιακές φορεσιές . . . . . . . . . . . . . . 35,00 Παπαλιού Ντορίνα (Επιμέλεια)3080-8/’01 Kαραγκιόζης – H μαγεία του Θεάτρου Σκιών . . . . . . 30,00

207Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ ❖ M U L T I M E D I A C D - R O M

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 207

Page 207: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

E K ΠAIΔE Y TIKO ΛOΓIΣMIKO

ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ2278-3/’99 Aυτοματοποιητική Ήρωνα του Aλεξανδρινού . . . . . 25,00 ΑTOMA ME EIΔIKEΣ ANAΓKEΣ Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας

960-8191-13-0/’02 Nόημα – Λεξικό της Eλληνικής Nοηματικής Γλώσσας DVD-ROM (Συμπαραγωγή Iνστιτούτου Eπεξεργασίας του Λόγου, Oμοσπονδίας Kωφών Eλλάδας και Eκδόσεων Kαστανιώτη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00960-8191-21-1 Παιδικό Λεξικό Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 ΓEΩΓPAΦIA – ΠEPIBAΛΛONTIKH EKΠAIΔEYΣH ΠΟΤΑΜΙΑ (Για μαθητές ΣT΄ Δημοτικού και A Γυμνασίου)3076-X/’01 Aτομική άδεια χρήσης λογισμικού . . . . . . . . . . . . . . 32,003077-8/’01 Aτομική άδεια χρήσης και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές, δασκάλους και καθηγητές . . . . . . 75,003078-6/’01 Άδειες χρήσης για δίκτυο 12 χρηστών (Περιλαμβάνει ένα CD-ROM με το λογισμικό για χρήση δικτύου και ένα αντίτυπο του πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,00. . ./’02 Bοτανικός Kήπος και ζιζάνια της Mεσογείου (*) Άδειες χρήσης για δίκτυο 10 χρηστών (Περιλαμβάνει δύο CD-ROM με τα λογισμικά, τα εγχειρίδια χρήσης, τα βιβλία για το μαθητή και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τον καθηγητή) .1000,00 EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA Δαπόντες Nίκος, Iωάννου Στυλλιανός, Mαστρογιάννης Iάκωβος, Tζιμόπουλος Nίκος, Tσοβόλας Σπύρος, Aλπάς Aλέξανδρος3654-7/’03 O δάσκαλος δημιουργός (Προτάσεις για παιδαγωγική αξιοποίηση του Microworlds Pro στο Nηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο) (Bιβλίο και CD-ROM με εκπαιδευτικές δραστηριότητες) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 Ξέστερνου Μαρία – Ηλιοπούλου Μελίνα4464-6/’07 Το τρενάκι των ρημάτων (Εκπαιδευτικό λογισμικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας των ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας – Α , Β & Γ Γυμνασίου) 23,00

208 M U L T I M E D I A C D - R O M

(*) Οι τιμές αυτές καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης.

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:07 μ.μ. Page 208

Page 208: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

MAΘHMATIKA. . ./’07 CABRI-GEOMETRY II PLUS Διαδραστικό λογισμικό γεωμετρίας (Ευκλείδειος και καρτεσιανή γεωμετρία για όλους! – Εκπαιδευτικό λογισμικό με γεωμετρικά αντικείμενα που βασίζεται σε ισχυρά μαθηματικά ερείσματα)4582-7/’07 Για ένα χρήστη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,004583-4/’07 Για 2-10 χρήστες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,004584-1/’07 Χωρίς περιορισμό στον αριθμό χρηστών . . . . . . . . . 600,00 Pετάλης Σίμος – Tσέλιος Γιώργος3308-4/’03 Mαθήματα HTML: Aπό το απλό στο σύνθετο (Bιβλίο και CD-ROM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 MOYΣIKH Θεοδωράκης Mίκης – Αράπης Δημήτρης4658-9/’03 Καρναβάλι – Μια ιστορία της θάλασσας (Audio CD & DVD Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,20 Nτινόπουλος Kώστας

3888-4/’04 Mουσικός κόσμος (Περιλαμβάνει DVD-ROM με το λογισμικό και AUDIO-CD με τραγούδια σχολικών εορτών) . . . . . . . . 30,00 ΣEΞOYAΛIKH AΓΩΓH2572-3/’01 Kαλώς ήλθες, αδερφάκι (Για παιδιά ηλικίας 5-10 χρόνων) 25,00 TEXNH ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ2082-9/’98 Σταθμός της Tέχνης (Για παιδιά από 8 ετών και άνω) (Πικάσο – Mαγκρίτ – Mάλεβιτς – Γουόρχολ – Tσαρούχης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 ΦIΛOΣOΦIA2156-6/’99 O κόσμος της Σοφίας (H ανθρώπινη περιπέτεια στα 3.000 χρόνια φιλοσοφικής σκέψης) (Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο μπεστ σέλερ του Jostein Gaarder) . 50,00

E K Π AIΔE Y TIK A ΠAIXNIΔIA

ΔEΞIOTEXNIA – ΛOΓIKH – ΠAPATHPHTIKOTHTA2083-7/’98 Aκαδημία μαγισσών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,002332-1/’99 H Xιονάτη και οι επτά κοκκινοσκουφίτσες . . . . . . . . 25,00 MOYΣIKH1913-8/’97 O Lemon Dog® στις Xώρες του Ήχου (Ένα μουσικό παιχνίδι για παιδιά 4-8 ετών) . . . . . . . . . . 22,00

209M U L T I M E D I A C D - R O M

14 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 209

Page 209: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

K ΛAΣIK A ΠAPAMYΘIA & IΣTOPIE Σ

(Bιβλίο, CD και CD-ROM)

OYAΪΛNT OΣKAP2324-0/’98 O Eγωιστής Γίγαντας (Σε συνεργασία με την EXODUS A.E.) . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

Σ YΛΛEK TIK A KOMIK Σ

2157-4/’98 AKOYAMAN Πόλεμος των νερόκοσμων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,002158-2/’98 MΠATMAN Συνέταιροι στον κίνδυνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,002159-0/’98 ΣOYΠEPMAN O μυστηριώδης συννεφάνθρωπος . . . . . . . . . . . . . . 14,002160-4/’98 ΣOYΠEPMΠOΪ Kατάσκοποι από το διάστημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00

M U L T I M E D I A C D - R O M210

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 210

Page 210: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 211

γ ι α π α ι δ ι άκ α ι ν έ ο υ ςγ ι α π α ι δ ι άκ α ι ν έ ο υ ςγ ι α π α ι δ ι άκ α ι ν έ ο υ ςγ ι α π α ι δ ι άκ α ι ν έ ο υ ςγ ι α π α ι δ ι άκ α ι ν έ ο υ ςγ ι α π α ι δ ι άκ α ι ν έ ο υ ςγ ι α π α ι δ ι άκ α ι ν έ ο υ ς

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 211

Page 211: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 212

Page 212: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

M Y Θ O Λ O Γ I A – Λ A Ϊ K H Π A P A Δ O Σ H

Αναγνωστόπουλος Βασίλης1118-8/’95 Ταχταρίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,001123-4/’95 Τραγουδάκια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,001124-2/’95 Κάλαντα – Παινέματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,001119-6/’95 Λαχνίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,001122-6/’95 Παιχνίδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Γεραλής Γιώργος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ2614-2/’99 I. Oι Θεοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,002946-X/’00 II. Oι Ήρωες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kαι τα δύο σε κουτί) 30,00 Mπάξτερ Nίκολα3835-3/’04 O γύρος του κόσμου σε 80 παραμύθια . . . . . . . . . . 14,00

Φ Y Σ H K A I E Π I Σ T H M H

Γκουριέ Tζέιμς1777-1/’97 OΔHΓOI ΓIA MIKPOYΣ POBINΣONEΣ – Στο δάσος . . . . 12,00 Θαλάσσης Νέαρχος4197-3/’06 Σεισμοί – Τι είναι και πώς τους αντιμετωπίζουμε (Ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για παιδιά ηλικίας 8-15 ετών) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Δεμένο) 12,00 Kαραλάζου Θωμαή3508-7/’03 www.ΔASOS.gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kούπερ Xέδερ – Xένμπεστ Nάιτζελ1755-0/’97 Mαύρες τρύπες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Mαχά-Eυαγγελοπούλου Tώνη – Kαραλάζου Mιμίκα ΕΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΥ0727-X/’98 1. Eγώ και το περιβάλλον μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000947-7/’98 2. H Γη, το κοντινό μου περιβάλλον . . . . . . . . . . . . . 5,001073-4/’98 3. T’ αστέρια κι ο ήλιος, το μακρινό μου περιβάλλον 5,00 Μόρις Nιλ4772-2/’09 365 απίθανα γεγονότα & ρεκόρ για τη φύση . . . . . . . 19,00 Mπεζουέλ Συλβί1775-5/’97 OΔHΓOI ΓIA MIKPOYΣ POBINΣONEΣ – Στην εξοχή . . . 12,00 Ντέιβις Τζιλ4258-Χ/’07 365 απίθανα γεγονότα & ρεκόρ για τα πάντα . . . . . . 17,50 Oρ Pίτσαρντ

1732-1/’97 Aγαπώ τη φύση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

213Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α – Λ Α Ϊ Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η ❖ Φ Υ Σ Η Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 213

Page 213: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Τσιλιμένη Τασούλα – Τούρκο Τιτσιάνα ΖΩΑ1338-5/’95 Το αρκουδάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001337-7/’95 Το κάστρο της Καρέτα-Καρέτα . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ1339-3/’95 Πώς ένα βιβλίο έγινε χαρταετός . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Φορνάρι Tζουλιάνο1681-3/’97 Tαξίδι στο σώμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

T E X N E Σ Γ I A Π A I Δ I A

1. Z ΩΓPAΦIK H

Zαχαροπούλου Kατερίνα1749-6/’97 TSOCLIS – O Άγιος Γεώργιος και ο πύθωνας (Παιχνίδι με την τέχνη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Zιραρντέ Συλβί – Mερλώ-Ποντύ Kλαιρ – Σαλάς Nεστόρ ΠAIXNIΔIA ME THN TEXNH1652-X/’96 NTA BINTΣI – H τέχνη του Λεονάρντο . . . . . . . . . . . . 16,001653-8/’96 TZOTO – Oι τοιχογραφίες του Tζότο . . . . . . . . . . . . . 16,00

2 . ΘEATP O

Αλεξίου Έλλη0402-5 Tραγουδώ και χορεύω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000108-5/’03 Μια μέρα στο γυμνάσιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00. . . Έτσι κάηκε το δάσος – Μόνο από αγάπη . . . . . . . . . 8,003581-8/’03 Παίζουμε κουκλοθέατρο; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kαλατζόπουλος Γιάννης ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ4789-0/’08 Αριστοφάνης (Όρνιθες – Ειρήνη – Βάτραχοι: Ελεύθερη διασκευή των έργων και οδηγίες για σχολικές παραστάσεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μπακουνάκης Νίκος1106-4 Μια μέρα με τον Λούντβιχ (Μουσική παράσταση για παιδιά) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Ξανθούλης Γιάννης1153-6 Μέσα στο νερό δασκάλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001185-3 Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο . . . . . . . . . . . 10,001167-6/’03 O Μάγος με τα χρώματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001175-7 Τύμπανο, τρομπέτα και κόκκινα κουφέτα . . . . . . . . . 10,002410-7/’99 Mια τρελή τρελή πολυκατοικία . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Φακίνου Ευγενία4312-8/’06 Ντενεκεδούπολη (Πέντε έργα για κουκλοθέατρο) . . . . 10,00

214 Τ Ε Χ Ν Ε Σ Γ Ι Α Π Α Ι Δ Ι Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 214

Page 214: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

B I B Λ I A Δ P A Σ T H P I O T H T Ω N

Γεωργάρας Θανάσης1412-8/’95 Με χαρτί και με ψαλίδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Γουότερς Γκάμπυ0270-7 Επιστημονικά και μαγικά τρικ (Ε -ΣΤ΄ Δημοτικού) . . . 6,000271-5 Επιστημονικά παράδοξα (Ε -ΣΤ΄ Δημοτικού) . . . . . . . 6,00 Κόμπανι M. – Ασένσιο A. MAΘHMATA ΜΑΓΕΙΑΣ0389-4 Μαθητευόμενο φάντασμα (Β -Γ΄ Δημοτικού) . . . . . . . 5,000390-8 Μαθητευόμενος μάγος (B -Γ΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . 5,000388-6 Μαθητευόμενος της νεράιδας (B -Γ΄ Δημοτικού) . . . . 5,000387-8 Μαθητευόμενος γίγαντας (B -Γ΄ Δημοτικού) . . . . . . . . 5,000386-X Μαθητευόμενο τζίνι (B -Γ΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . 5,00 Mαντουβάλου Σοφία – Bασιλειάδου-Βούκα Mαρία1095-5 Ζωγραφίζω γράμματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001094-8 Ζωγραφίζω αριθμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Μέρτενς Ρουθ0540-4 Μαθαίνω να μετρώ (4-5 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000571-4 Oι πρώτοι αριθμοί (4-5 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000574-9 Από το 1 ως το 10 (4-5 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000576-5 Παίζω και μετρώ (4-5 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000575-7 Προσθέτω και αφαιρώ (5-6 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . 5,000572-2 Παιχνίδια με τα σχήματα (5-6 χρόνων) . . . . . . . . . . . 5,000570-6 Συγκρίνω και μετρώ (6-7 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . 5,000573-0 Ανακαλύπτω τα σχήματα (6-7 χρόνων) . . . . . . . . . . . 5,000580-3 Εξερευνήσεις με αριθμούς και σχήματα (7-8 χρόνων) 5,000581-1 Παιχνίδια πολλαπλασιασμού (7-8 χρόνων) . . . . . . . . 5,000579-X Παίζω με την αριθμομηχανή (7-9 χρόνων) . . . . . . . . 5,000578-1 Μαθηματικά τέρατα (8-9 χρόνων) . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000577-3 Oδηγός για γονείς και δασκάλους . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Μουντές Ματθαίος – Τσακνιά Εύη0722-9 Το βιβλιοπαιχνίδι των Χριστουγέννων (Γ΄-Δ΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Μπαγιάθ Z. – Μπλαντέ Ντ. ΛΥΣΕ ΤO ΑΙΝΙΓΜΑ0385-1 Oι ΜΠΙΤ και το μυστηριώδες κιβώτιο (Δ -E -ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000384-3 Oι ΜΠΙΤ και ο ασημένιος φασιανός (Δ -E -ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000383-5 Oι ΜΠΙΤ στη Βίγια Μιλ (Δ -E -ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000382-7 Oι ΜΠΙΤ και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Δ -E -ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00

215Β Ι Β Λ Ι Α Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 215

Page 215: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Μπάτερφιλντ Μόιρα0372-X Παιχνίδια στον αέρα (E -ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . 6,00SET 0203-0 Μπιές ΦρανσουάζT1 0204-9 Χαρούμενα ζώα (E -ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . 8,00SET 0203-0 Παγκάν ΣιλβέτT2 0205-7 Αποκριάτικα πρόσωπα (E -ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . 8,00 Παρθενίου ΓιώταSET 0516-1 Θ’ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΦΡΡΡ... ΘΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕT1 0517-X 1ο Λεύκωμα – Γράφω τις ιστορίες μου . . . . . . . . . . . 4,00T2 0518-8 2ο Λεύκωμα – Γράφω τις ιστορίες μου . . . . . . . . . . . 4,00T3 0519-6 3ο Λεύκωμα – Γράφω τις ιστορίες μου . . . . . . . . . . . 4,00T4 0520-X 4ο Λεύκωμα – Γράφω τις ιστορίες μου . . . . . . . . . . . 4,00 Πικόν Ντανιέλ0398-3 Πολύχρωμοι χαρταετοί (E -ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . 8,00 Ποκό Φρανσουάζ – Μονταντρέ Ελέν0278-2 Παιχνίδια με μυστήριο (Α -Β Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000279-0 Παιχνίδια με τελίτσες (Α -Β Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000281-2 Παιχνίδια στο αυτοκίνητο (Α΄-Β Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000280-4 Παιχνίδια με χρώματα (Α -Β Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Πότερ Tόνυ

0373-8 Παιχνίδια στο ταξίδι (E -ΣT΄ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . 6,00 Σιάκη Mατίνα3649-0/’03 Tο μυστήριο της κλεμμένης ολυμπιακής φλόγας . . . 18,00 Συλλογικά4364-9/’07 Το βιβλίο των κοριτσιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 ΑΣΤΡΑΠΗ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ0391-6 Αξέχαστες διακοπές (Γ΄-Δ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . 6,000392-4 Μεγάλα παιχνίδια (Γ΄-Δ Δημοτικού) . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Τσιλιμένη Τασούλα – Τσακνιά Εύη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ1210-9/’03 Το αυγό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001212-5/’03 Το καπέλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001211-7/’03 Το ψαράκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001213-3/’03 H ομπρέλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00

216 Β Ι Β Λ Ι Α Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 216

Page 216: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Π P Ω T H A N A Γ N Ω Σ H

Αναγνωστόπουλος Βασίλης Δ. – Τσιλιμένη Τασούλα1216-8 Φθινοπωρινό ανθολόγιο για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001249-4 Χειμωνιάτικο ανθολόγιο για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001248-6/’95 Ανοιξιάτικο ανθολόγιο για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001250-8/’95 Καλοκαιρινό ανθολόγιο για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Aντωνιάδη Θάλεια3717-9/’04 Γιατί χαμογελάει το αυγουστιάτικο φεγγάρι . . . . . . . . 12,00 Bάρβογλη Λίζα3353-X/’02 Σου έχω πει 1000 φορές να μη λες υπερβολές (Με ένθετο στα αλβανικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,003354-8/’03 Έχασα το χρώμα μου και ψάχνω να το βρω! (Με ένθετο στα αλβανικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Βλάμη Εύα0492-0 Νεράιδες του βυθού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Γκρέιτερ Μάικλ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΜΕ ΤO ΓΙΓΑΝΤΑ0351-7 Η Κυριακή με το Γίγαντα (Α -Β Δημοτικού) . . . . . . . . 3,000346-0 Η Δευτέρα με το Γίγαντα (Α -Β Δημοτικού) . . . . . . . . 3,000347-9 Η Τρίτη με το Γίγαντα (Α -Β Δημοτικού) . . . . . . . . . . . 3,000348-7 Η Τετάρτη με το Γίγαντα (Α -Β Δημοτικού) . . . . . . . . 3,000349-5 Η Πέμπτη με το Γίγαντα (Α -Β Δημοτικού) . . . . . . . . . 3,000350-9 Η Παρασκευή με το Γίγαντα (Α -Β Δημοτικού) . . . . . . 3,00 Γουργιωτοπούλου Άννα Θ.

3441-2/’02 H ιστορία του Kρεμ και της Kοραλλένιας . . . . . . . . . 11,00 Δειλινός Δημήτρης. . . Στο βυθό του Αιγαίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Διβάνη Λένα4298-9/’06 Τα όνειρα της Νίνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ζέη Άλκη4324-1/’06 Γατοκουβέντες (Μια μικρή ιστορία για ένα μεγάλο γάτο, δυο μικρά παιδιά, μια παχουλή γιαγιά και ένα μεγάλο καύσωνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ιερωνυμίδη-Κατσουλίδη Σόνια (Κείμενο-Εικόνες). . . H Κρυσταλλούλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Κάνιστρα Πολυξένη. . . Δώδεκα λαϊκά τραγούδια με ζωγραφιές . . . . . . . . . . 6,00

217Π Ρ Ω Τ Η Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 217

Page 217: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Καρατζαφέρη Ιωάννα. . . Μια διπλή παιδική ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Κλιάφα Μαρούλα0550-1 12+1 παραμύθια από τη Θεσσαλία . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Kολόντι Kάρλο3256-8/’02 Πινόκιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,003446-3/’02 Oι περιπέτειες του Πινόκιο σε κόμικ . . . . . . . . . . . . . 25,00 Kούνδουρος Nίκος3909-0/’04 Oι ζωγραφιές της Διαλεχτής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kουτάλου Mαριάννα1638-4/’96 Oι άνθρωποι είναι περίεργοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Κριστ Δέσπω. . . Η ιστορία της Τρανούπολης και των Τρελοπουλαίων 6,00 Λυχναρά Λίνα3839-6/’04 H Λυδία στη Xώρα των Xρωμάτων . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΜακΚάλεν Σαμ4211-3/’07 Μπίλυ ο Ανάποδος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50 ΜακΡέυ Tομ – Oδριοθόλα Eλένα4136-2/’06 Το Αντίθετο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mανταδάκη Σμαράγδα1641-4/’96 Tο παραμύθι της Aσπροπαπουτσίτσας . . . . . . . . . . . 9,00 Mαντουβάλου Σοφία1697-X/’96 Aλφαβήτα χάχανα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001093-9/’96 O μαγικός καθρέφτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,002028-4/’97 Tο σύννεφο που έβαλε τα κλάματα . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Μαρίνος Γιώργος M.. . . Το ποίημα με τα χρώματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00. . . O εξωγήινος του κλόουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00. . . Τα ποιήματα του κλόουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00. . . Το αυτοκίνητο του κυρ κλόουν . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001702-X/’96 H γιορτή των ζώων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001713-5/’96 Aν είχα... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μαρουλάκης Νίκος (Κείμενο-Εικόνες)0118-2 Το μαγικό τσουκάλι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00. . . Oι πιο μικροί μας φίλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Mελά-Φλώρου Zάννα Φ.3192-8/’01 O τυχερός πελεκάνος και οι διάσημοι φίλοι του . . . 11,00 Mοδέα Mόιρα3475-7/’03 Oι αγώνες στην Aρχαία Oλυμπία . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Mπάρκλεμ Tζιλ1832-8/’97 Aνοιξιάτικη ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001829-8/’97 Kαλοκαιρινή ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001830-1/’97 Φθινοπωρινή ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00

218 Π Ρ Ω Τ Η Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 218

Page 218: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Μπάτεργουερθ Nικ ΠEPΣY – O ΦYΛAKAΣ TOY ΠAPKOY1490-X/’96 O λόξιγκας της αλεπούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,001491-8/’96 O θυμωμένος λαγός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,001502-7/’96 Tο μπαλόνι του σκαντζόχοιρου . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,001533-7/’96 O ασβός κάνει μπάνιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 Mπουλώτης Xρήστος1567-1/’96 O Kάδμος, η σκυλίτσα του και το φεγγάρι . . . . . . . . 9,00 Mπουραζοπούλου Iωάννα4927-6/’09 Tο ταξίδι των τρολ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mυράτ Γιάννα3585-0/’03 Για πάντα μαζί (Mια μαγική περιπέτεια με ένα φλάουτο και ένα κλαρινέτο) . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004121-4/’05 Tο μυστικό της γλυκιάς τρομπέτας . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Oυίλσντορφ Aνν3484-6/’03 Aλόη, το μωρό της ζούγκλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Παναγιωτόπουλος Κώστας Π.. . . Έξι κόκκινες ιστορίες με ουρά . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Ρίζονερ Τσαρλς4558-2/’07 Στο πειρατικό πλοίο των ποντικών . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Σαραβάνου Ιωάννα. . . Πέντε Γρηγόρηδες και έξη Σταμάτηδες . . . . . . . . . . . 6,00 Σαραμάγκου Ζοζέ4295-4/’06 Tο μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου (Mια ιστορία για μεγάλους και μικρούς) . . . . . . . . . . . . 12,00 Σοφιανοπούλου Eιρήνη – Σώλου TέτηSET 0551-X ΙΣΤOΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝOΥΣT1 0552-8 1. Το κόκκινο ποδήλατο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00T2 0553-6 2. Στο βιβλιοπωλείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00T3 0554-4 3. Στο συνεργείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Συλλογικά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓOΙ ΕΙΚOΝOΓΡΑΦOΥΝ:0723-7 Τα τρία αδέλφια κι οι μοίρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000724-5 H πριγκίπισσα του βυθού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Tζόνσον Kρόκετ3516-8/’03 1. O Xάρης και ο μοβ μαρκαδόρος . . . . . . . . . . . . . 6,003518-4/’03 2. Tο τσίρκο του Xάρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,003517-6/’03 3. Tο ταξίδι του Xάρη στον ουρανό . . . . . . . . . . . . . 6,003553-2/’03 4. Tο παραμύθι του Xάρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,003551-6/’03 5. Mια ζωγραφιά για το δωμάτιο του Xάρη . . . . . . . 6,003552-4/’03 6. O Xάρης στον Bόρειο Πόλο . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Tριανταφύλλου Θάλεια

3840-X/’04 Ψηλογίγαντες και Kοντονάνοι (Με ένθετο στα αλβανικά) 12,00

219Π Ρ Ω Τ Η Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 219

Page 219: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Tσέχωφ Άντον3606-7/’03 Kαστάνκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Tσιαμπόκαλου Γιολάντα (Sadahzinia)3170-7/’01 H όμορφη Bασιλική (Mια Σταχτοπούτα από τη Pωσία) 11,003355-6/’02 O Kύριος Aλφάλφα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,003698-9/’04 Nτιριγκόου-Nτιριμπάι (Mε ένθετο στα αλβανικά) . . . . . 12,003998-8/’05 Aν κεράσεις παγωγό ένα γάτο χνουδωτό... . . . . . . . . 12,004747-0/’08 Πώς να καταβροχθίσετε ένα ουράνιο τόξο . . . . . . . . 12,00

B I B Λ I Α Γ Ι Α Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ

Aναγνωστόπουλος Bασίλης3831-7/’04 Eλληνικά Κάλαντα (Aνθολογία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Άντερσεν Xανς Kρίστιαν1661-9/’96 O Xιονάνθρωπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001662-9/’96 Tο κοριτσάκι με τα σπίρτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Αργυριάδη Μαρία1297-4 Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γκαρέλ Μπεατρίς – Μπας Τομά4437-0/’07 Τα Χριστούγεννα του Αρκουδάκου (24 ιστορίες περιμένοντας τα Χριστούγεννα) . . . . . . . . . 19,00 Γκράχαμ Kένεθ1663-5/’96 H πρωτοχρονιάτικη αταξία του Mπέρτυ . . . . . . . . . . 6,00 Θειοπούλου Μαρία ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ3911-2/’04 Άγια νύχτα (Κείμενο-Εικονογράφηση) . . . . . . . . . . . . . 8,003912-0/’04 O μυλωνάς και τα καλικαντζαράκια (Εικονογράφηση) 8,003913-9/’04 Τα δώρα της αγάπης (Απόδοση-Εικονογράφηση) . . . 8,003914-7/’04 Το δώρο του Αϊ-Βασίλη (Κείμενο-Εικονογράφηση) . . . 8,00 Κυριτσόπουλος Αλέξης4632-9/’08 Χριστούγεννα – Δεντρούγεννα . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Λάγκερλεφ Σέλμα0431-9 Τα χριστουγεννιάτικα τριαντάφυλλα . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λαδά Έφη0864-0 Χριστουγεννιάτικο δώρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 MακKόνικο Xίλτον1718-6/’96 Xριστουγεννιάτικες κατασκευές . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mαυροματίδου Eύη3593-1/’03 Έχεις γράμμα από τον Αϊ-Bασίλη . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Μιχαλοπούλου Αμάντα4580-3/’07 Η εγγονή του Αϊ-Βασίλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,005010-4/’09 H εγγονή του Aϊ-Bασίλη και τα μπισκότα της αγάπης 14,00 Μουντές Ματθαίος – Τσακνιά Eύη0722-9 Το βιβλιοπαιχνίδι των Χριστουγέννων . . . . . . . . . . . . 11,00

220 Β Ι Β Λ Ι Α Γ Ι Α Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 220

Page 220: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Mυράτ Γιάννα3861-4/’04 Ήταν τρεις μάγοι... σοφοί και βασιλιάδες . . . . . . . . . 16,00 Nτελόπουλος Kυριάκος (Eπιμέλεια)2579-0/’99 2000 ελληνικά Χριστούγεννα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Ντίκενς Κάρολος0179-4 Χριστουγεννιάτικη ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000886-0 O γρύλος στο τζάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000981-7 Oι καμπάνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000885-3 Tο δώρο του φαντάσματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 . . . . . . . . . . . . . . . (Όλα μαζί σε κουτί συσκευασίας) 40,00 Oυίλσντορφ Aνν (Kείμενο – Eικονογράφηση)3443-9/’02 Ποιος θα βοηθήσει τον Aϊ-Bασίλη; . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Oυόλς Άνγκλουντ Tζόουν1416-0 Χριστούγεννα – Η γιορτή της αγάπης . . . . . . . . . . . 5,00 Παπαθεοδώρου Βασίλης4581-0/’07 Ποιος απήγαγε τον Αϊ-Βασίλη; . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Ρίζονερ Τσαρλς4559-9/’07 Στο εργαστήρι του Αϊ-Βασίλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Σαραντίτη Ελένη4297-0/’06 Η νύχτα με τον ήλιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Tσιαμπόκαλου Γιολάντα (Sadahzinia)3632-0/’05 Άμα βάψεις το λαγό κόκκινο σαν το αυγό... . . . . . . . 12,004296-2/’06 Aν χαρίσεις του Αϊ-Βασίλη ένα κόκκινο κοχύλι... . . . . 12,00 Τσιλιμένη Τασούλα2912-5/’00 Για όλα φταίει ο κουραμπιές (Mικρές χριστουγεννιάτικες ιστορίες) . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Xατζόπουλος Πέτρος4299-4/’06 Ο Άγιος Βασίλης και το διαβολάκι . . . . . . . . . . . . . . . 12,003695-5/’04 H επανάσταση των κουνελιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α Ι Δ Ι Κ Α

1. Α ΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ Γ ΝΩ ΣΗ

Αλεξάντρι Φεράν – Μονρεάλ Βιολέτα4226-1/’06 ΜΕ ΛΕΝΕ... Σαίξπηρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00SET 4177-X Bασιλοπούλου ΒιβήT1 4178-8/’06 Ένας βάτραχος ξεναγός στα μουσεία – Το Δελφινομουσείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γάκου Eύη2807-2/’00 Τα πρώτα βήματα στην ανάγνωση . . . . . . . . . . . . . . 17,00 ENΩΣH KΛINIKHΣ ΣEΞOΛOΓIAΣ THΣ IΣΠANIAΣ4592-6/’10 Θέλω να μάθω για το σεξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00

221Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α Ι Δ Ι Κ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 221

Page 221: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Καμπρέ Τζόρντι – Εσκαντέλ Βίκτορ4253-9/’07 ΜΕ ΛΕΝΕ... Ιούλιο Βερν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kουρμπέτης Bασίλης – Eυθυμίου Eλένη3860-7/’04 Tα Πρώτα μου Nοήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Μαντουβάλου Σοφία – Βασιλειάδου-Βούκα Μαρία1098-X Μια τελίτσα... μια φορά.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Μαντουβάλου Σοφία0895-0 O κόσμος είναι παρδαλός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000924-8 O κόσμος είναι φωτεινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000957-4 O κόσμος είναι αστραφτερός . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001744-5/’96 H απόφαση είναι δική σου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001096-2/’03 Μια φορά ήταν... η Κολοτούμπα (Ένα παραμύθι για σωστή διατροφή) . . . . . . . . . . . . . . 10,001197-6/’03 Μια φορά ήταν... η Κολοτούμπα, που έδεσε τον πόνο της φιόγκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001097-1 Ντορεμιφασολλασί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,001050-5 Βρέχει καρεκλοπόδαρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001198-6 Το τρελό πάπλωμα της Ρόζυ-Ροζ . . . . . . . . . . . . . . . 7,001199-4 O ψεύτης καθρέφτης της Ρόζυ-Ροζ . . . . . . . . . . . . . 7,001200-1 Oι χρωματιστές σαπουνόφουσκες της Ρόζυ-Ροζ . . . 7,005020-3/’09 Mια φορά ήταν... η Kολοτούμπα, που μπέρδευε τα γέλια με τα κλάματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Mαρτί Μεριτσέλ – Γκουμπιάνας Βαλεντί4252-0/’07 ΜΕ ΛΕΝΕ... Σαιντ-Εξυπερύ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Mαρτί Μεριτσέλ – Σαλομό Χαβιέρ4225-3/’06 ΜΕ ΛΕΝΕ... Μότσαρτ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Mπαμπέν Bερονίκ1786-0/’97 Oι πρώτες μου γνώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Mπάρμπα Νούρια – Σαλομό Χαβιέρ4247-4/’07 ΜΕ ΛΕΝΕ... Μάρκο Πόλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Ντιντιέ Κλερ – Γκαρίγκ Ρολάν4457-8/’07 Ένα βιβλίο για τις τρύπες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Συλλογικό ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ4425-7/’07 Πρόσθεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,004426-4/’07 Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,004428-8/’07 Διαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Tασσοπούλου Kωνσταντίνα3696-2/’04 Στην Aριθμούπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Tρεπεκλή Aίημυ – Mουλχάουζερ-Tρίτση Σούζαν – Mουλχάουζερ Mαίρυλις2321-6/’99 Aνεβαίνω στους ώμους (Aλφαβητάρι) . . . . . . . . . . . 8,00

222 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α Ι Δ Ι Κ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 222

Page 222: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Φρεντς Bίβιαν – Kόλινς Pος3460-9/’03 H ιστορία της γραφής (Πώς και γιατί μάθαμε να γράφουμε) . . . . . . . . . . . . . . 16,003458-7/’03 Aπό το μηδέν στο δέκα (H ιστορία των αριθμών) . . . . 16,00

2 . ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩ ΣΕΩΝ

Ντενί Μαντλέν ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ4451-6/’07 Η Ευρώπη στο τραπέζι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,504452-3/’07 Τα ζώα στο τραπέζι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,504681-7/’08 Η οικολογία στο μαγνητικό τραπέζι . . . . . . . . . . . . . 12,004682-4/’08 Ταξίδια στο μαγνητικό τραπέζι . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004733-3/’08 Οι δεινόσαυροι στο τραπέζι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,504734-0/’08 Το σύμπαν στο τραπέζι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50

3 . ΜΑΘΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

Κολαζέκ Μαρί4330-4/’07 Το διάστημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Λονγκούρ Mισέλ4715-9/’08 Tα κάστρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μπιγιού Ζαν-Μισέλ4332-8/’07 Η μουσική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004329-8/’07 Το ποδόσφαιρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004720-3/’08 Προστατεύω τον πλανήτη! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mπομάν Aνν-Σοφί4723-4/’08 Οι πειρατές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Μποσιέ Σιλβί4331-1/’07 Ο πλανήτης Γη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Pολάν Kλοντίν4719-7/’08 Οι δεινόσαυροι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

4 . ΠΑΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

Μπας Τομά4335-9/’07 Στην πόλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 Μπομάν Ανν-Σοφί4333-5/’07 Τα χρώματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,504334-2/’07 Τα σχήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 Τεξιέ Οφελί4336-6/’07 Το σπίτι μου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50

223Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α Ι Δ Ι Κ Α

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 223

Page 223: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

5 . ΣΚΕΨΟΥ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

Mπρενιφιέ Oσκάρ4073-0/’05 Tο καλό και το κακό! Tι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004072-2/’05 Eγώ! Tι είμαι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004071-4/’05 H ζωή! Tι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004271-0/’07 H γνώση! Tι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004270-3/’07 H συμβίωση! Tι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004718-0/’08 H ευτυχία! Τι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,004717-3/’08 Τα συναισθήματα! Τι είναι; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00

6 . ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩ ΣΗΣ

Γκαντόν Οντίλ4488-2/’07 Καταλαβαίνω τον κόσμο (Οι μεγάλες προκλήσεις τού αύριο) . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 Ζουγκλά Σεσίλ4456-1/’07 Η πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 Λεμπόμ Ζοέλ – Λεμπόμ Κλεμάν5137-8/’10 Μαθαίνω πώς λειτουργεί (250 αντικείμενα, συσκευές και μηχανήματα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 Μπιγιού Zαν-Mισέλ4721-0/’08 Προστατεύω τον πλανήτη (Οι μεγάλες απειλές για το περιβάλλον) . . . . . . . . . . . . 19,00 Xολ Πατρίσια4722-7/’09 Ανακαλύπτω τα επαγγέλματα (250 επαγγέλματα για να σχεδιάσεις το μέλλον σου) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00

Σ K I O Y P A K I

Αλεξίου Έλλη0638-9 Ήθελε να τη λένε «κυρία» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000095-X/’98 O Χοντρούλης και η Πηδηχτή (Tα παιδικά χρόνια δύο ποντικών) . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Αλμπανοπούλου Ιφιγένεια0163-8 Χόπιτι-Χοπ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Aνδρικοπούλου Eλένη2051-9/’97 O Mαρεσούν και τα μυρμηγκάκια . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Διαμάντη Mάρια – Mπουντούρη Eιρήνη2096-9/’98 Για ένα στεφάνι αγριελιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kαλλία Eλένη2261-3/’03 Tα φωτισμένα παράθυρα διηγούνται ιστορίες (Για την Eλλάδα, τους Έλληνες και τη Bουλή των Eλλήνων) 12,00

224 Σ Κ Ι Ο Υ Ρ Α Κ Ι

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 224

Page 224: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Kαρθαίου Pένα – Mάνου-Πασσά Kατερίνα2099-3/’98 Παρέα με τον Aίσωπο . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος A ) 9,502153-1/’99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος B ) 9,502154-Χ/’06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tόμος Γ ) 9,50 Καρυστινού Αγγελική5303-7/’11 Το μεγάλο ταξίδι της Μαριάνθης . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Κοντολέων Μάνος0951-5 O Φωκίων ήταν ελάφι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000094-1/’98 Κάποτε στην Ποντικούπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kούγιαλη Γιώτα2055-1/’97 Παραμύθι με ωραίο τέλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,002805-6/’00 Τα παραμύθια του Γελαστού (Σύγχρονα και λαϊκά παραμύθια) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Παιονίδου Έλλη1065-3 Τα ίσια και τα στραβά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Παναρέτου Αννίτα0930-2 Μια ιστορία καλοκαιρινή με πέντε γάτες, ένα σκύλο, περιβόλια κι ακρογιάλια . . . . . . . . . . . . . 7,00 Πατεράκη Γιολάντα0133-6/’98 H Aλίνα και ο ήλιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Πιλάβιος Nίκος O ΠAPAMYΘAΣ1704-6/’96 1. Tο τσίρκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001703-8/’96 2. O μάγος του γαλάζιου βουνού . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σαραντίτη Ελένη1244-3 Oι θεατρίνοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Σολέ Μπερτράν0764-4/’95 Η τσιγγάνικη φλογέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Tσιαμπόκαλου Γιολάντα (Sadahzinia)5164-4/’11 Ο Τζακ και η φασολάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Φακίνου Ευγενία (Kείμενο – Eικόνες)0117-5/’98 Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000116-8/’98 Ξύπνα Ντενεκεδούπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000956-0/’98 O κύριος Oυλτραμέρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Xατζόπουλος Πέτρος5016-6/’09 H μικρή Pουάλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Xορτιάτη Θέτη1563-9/’96 O Pήγας της ρίγανης και άλλα παραπαραμύθια . . . . 10,001651-1/’96 Του λαγού που ξέρει τόσα λάχανο του τρων τη γλώσσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

225Σ Κ Ι Ο Υ Ρ Α Κ Ι

15 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 225

Page 225: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

B I B Λ I A - E K Π Λ H Ξ H

Κόουλ Μπαμπέτ1329-6/’95 Γάτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001334-2/’95 Σκύλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001332-6/’95 Ψάρια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001331-8/’95 Άλογα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Κρόσμπυ Ντάνκαν4550-6/’08 Τιτανικός (Το πλοίο των ονείρων) . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 Λάνγκλεϋ Tζόναθαν1519-1/’96 Xάνσελ και Γκρέτελ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,001520-5/’96 H Xρυσομαλλούσα κι οι τρεις αρκούδες . . . . . . . . . . 5,00 Λοτζ Τζο4209-1/’06 Έτοιμος, κύριε Κροκ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,504208-3/’06 Όπως ο κύριος Κροκ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,504207-5/’06 Τοκ-τοκ, κύριε Κροκ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,504482-0/’07 Κρυφτούλι με τον κύριο Κροκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,004704-3/’08 Καταπράσινος κύριος Κροκ (Ο κύριος Κροκ μαθαίνει τα χρώματα) . . . . . . . . . . . . . 5,504705-0/’08 Μου, μου (Ο κύριος Κροκ μαθαίνει τους ήχους των ζώων) 5,504706-7/’08 Πλιτς πλατς! (Ο κύριος Κροκ μαθαίνει για τον καιρό) . 5,504707-4/’08 Πάνω και κάτω (Ο κύριος Κροκ μαθαίνει τα αντίθετα) . 5,50 Mαρτέν Zαν-Φρανσουά – Oμπινέ Mαρί1385-7/’96 Στη ζούγκλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001435-7/’96 Στο αγρόκτημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Mόρμπικ Kας1513-2/’96 H κουκουβάγια πετάει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,001512-4/’96 O κάβουρας γραπώνει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Ντιντιέ Ζαν & Ζαντ4450-9/’07 Ώρα για ύπνο, κοτοπουλάκια μου! . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Πιενκόβσκι Γιαν0826-8 Ψίθυροι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000825-X Oχ! Μια μύγα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000827-6 Βραδινό φαγητό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000824-1 Μικρά τέρατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Pίγκαν Λίζα – Mπάτερφιλντ Mόιρα4808-8/’09 Διάστημα (H μαγευτική εξερεύνηση του Διαστήματος!) . 19,00 Συλλογικά ΔΙΑΒΑΖΩ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ3601-6/’03 Nα πλένεις τα δόντια σου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 TΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ3450-1/’03 Oι πρώτες μου λέξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003700-4/’04 Mαθαίνω τους αριθμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003701-2/’04 Mαθαίνω τα χρώματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003702-0/’04 Mαθαίνω τα σχήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00

226 Β Ι Β Λ Ι Α - Ε Κ Π Λ Η Ξ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 226

Page 226: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

N E A N I K H B I B Λ I O Θ H K H

Αλεξίου Έλλη0187-5 1. Ρωτώ και μαθαίνω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004182-9/’06 35. Μύθοι του Αισώπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Αναγνωστόπουλος Bασίλης Δ.0966-9 155. Λαϊκοί θρύλοι και παραδόσεις για παιδιά . . . . . 12,00 Aναγνώστου Kατερίνα1987-1/’97 194. H συμμορία των κούκων . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,002038-1/’97 196. O γάιδαρος του αυτοκράτορα . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Άντερσεν Χανς Κρίστιαν0184-0 87. Διαλεχτά παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Aρού-Bινιό Zαν-Φιλίπ1875-1/’97 183. Στο βιβλίο αυτό ο ήρωας δεν είμαι εγώ . . . . . . 8,001874-3/’97 184. Γιορτές και γλέντια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Βερν Ιούλιος0033-8 94. Oι πειρατές του Αιγαίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000358-4 112. O πύργος των Καρπαθίων . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000411-4/’98 206. O γύρος του κόσμου σε ογδόντα ημέρες . . . . . 12,002242-2/’99 207. Tο μυστικό του Bίλχελμ Στόριτζ . . . . . . . . . . . . 12,00 Βίνμπεργκ Άννα Γκρέτα0615-X 27. Μια Πέμπτη του Oκτώβρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Βίντσι Λεονάρντο (ντα)3995-6/’05 110. Μύθοι και ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Βοϊκλής Γιώργος – Βοϊκλή Καλή1147-1 165. H Λαμπερούλα – Ένα κορίτσι σαν όλα τα άλλα 8,00 Βορόνοβ Νικολάι0311-8 25. Το κυνήγι των περιστεριών . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000275-8 28. Μάσα – Ένα σύγχρονο κορίτσι . . . . . . . . . . . . . . 12,00SET 3812-6 Βρις Λεονάρ (ντε)T1 3813-3/’04 88. Το πρώτο βιβλίο των πειραμάτων . . . . . . . . . . . . 10,00T2 3814-0/’04 89. Το δεύτερο βιβλίο των πειραμάτων . . . . . . . . . . 10,00T3 0306-1 90. Το τρίτο βιβλίο των πειραμάτων . . . . . . . . . . . . . 10,00 Γιαμανάκα Χισάσι0949-3/’95 21. Μελί-Μελό. O κόσμος άνω κάτω . . . . . . . . . . . . . 8,00 Γκόγκολ Nικολάι

0750-4/’98 203. Tαράς Mπούλμπα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 Γκριμ Αδελφοί0188-3 86. Διαλεχτά παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Γκρίτση-Μιλλιέξ Τατιάνα0744-X 145. Φεγγάρι στην Ακρόπολη . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γλυκοφρύδη Κατερίνα0252-9 24. Μελήσιππος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

227Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 227

Page 227: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Γουλιμή Άλκη0260-X 119. H αόρατη σελίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ2618-5/’00 215. Στην παλιά μου γειτονιά (Ανθολογία) . . . . . . . . . 8,00 Δημόπουλος Ντίνος0310-X 40. O μαστρο-Πολύξερος κι η παλιοπαρέα του . . . . 10,000178-6/’08 62. Aν όλα τα πιτσιρίκια του κόσμου... . . . . . . . . . . . 12,000105-2 103. Τα δελφινάκια του Αμβρακικού . . . . . . . . . . . . . 12,000915-9 149. O μαστρο-Πολύξερος κι η μαγική βάρκα . . . . . 10,002825-7/’00 218. Ο Βάνκα και τ’ αδέσποτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003029-8/’01 219. Γράμμα στο Θεό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Δουμάς Αλέξανδρος3720-4/’04 19. Iστορία ενός καρυοθραύστη . . . . . . . . . . . . . . . . 10,004446-2/’07 31. H μαύρη τουλίπα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Ερλέμ Ντιντιέ0671-0/’95 169. Σοκολατένιο μυστήριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Zαρόκωστα Kατερίνα2031-4/’97 201. Όσο υπάρχουν γάτοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Ζίγκε Νασρίν0820-9/’95 47. Ζόμπο – Το κορίτσι του ποταμού . . . . . . . . . . . . 10,00 Ζονκέ Τιερύ0405-X 121. Καταδίωξη στο μετρό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Zουμπέρ Zαν0763-6/’96 174. Tα παιδιά του Nώε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Θάνου-Kουζιώκα Αγγελική2698-3/’00 216. Το σεργιάνι των χαρταετών στην Ενωμένη Ευρώπη 7,00 Θεοδωρακοπούλου Kατερίνα

2066-7/’97 200. H γαϊδουρίτσα της Φάτνης με τα πανέμορφα γαλάζια αυτιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Θεοχαρίδου Nίνα

0301-0 66. Ασημένιος ελέφαντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Ιωαννίδης I. Δ.

0601-X 43. Ένα καράβι στη βιτρίνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003974-0/’05 44. H ιστορία με το γαλάζιο μολύβι . . . . . . . . . . . . . 10,000352-5 85. Καβάλα στο Χρονοδιαβήτη . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000097-6 104. Το παράξενο δώρο (Με θεατρικό έργο) . . . . . . . 8,000413-8 118. O γύρος του κόσμου χωρίς λεφτά . . . . . . . . . . 9,000962-0 154. O ερχομός της Βεατρίκης . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,004096-X/’05 178. Kαι... μια βιτρίνα στο καράβι . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kαζαντζάκη Γαλάτεια

2456-5/’99 211. Oι τρεις φίλοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003030-1/’01 220. Mια μικρή ηρωίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Kανέλλης Λευτέρης2415-8/’99 212. O Kουστό στον Aμαζόνιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

228 Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 228

Page 228: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Kαντάς Kώστας1856-5/’97 187. Tα τσακισμένα φτερά της Σάντρας . . . . . . . . . . 8,00 Καπότε Τρούμαν

0659-1 126. O καλεσμένος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kαραγιάννη-Tόλκα Mατούλα3966-6/’05 173. Tο Tουρκάκι, εγώ και το Aραπάκι . . . . . . . . . . . 12,00 Kαριζώνη Kατερίνα3932-5/’05 239. Mια φορά κι έναν καιρό σ’ ένα ξέφωτο του δάσους... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Kασόλας Mήτσος1819-0/’97 181. Mια σοφή μαϊμού και ένας τρελός χρυσοθήρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Κίπλινγκ Ράντγιαρντ0246-2 23. Απίθανες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,004829-3/’08 37. Το ωραιότερο διήγημα του κόσμου . . . . . . . . . . 8,000035-6 48. Η εταιρεία Στάλκι & Σία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000036-4 74. Δαίμονες των κυμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004989-4/’09 160. O Μόγλης – Το βιβλίο της ζούγκλας . . . . . . . . 10,001008-4 162. O Μόγλης – Το δεύτερο βιβλίο της ζούγκλας . 12,00 Κιτσικοπούλου Μαίρη0353-3 46. Ιστορίες των δερβισάδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kολόντι Kάρλο3289-4/’02 229. Oι περιπέτειες του Πινόκιο . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Κοντολέων Μάνος0199-1 11. O Εέ από τ’ άστρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000364-3 113. Το ταξίδι που σκοτώνει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000093-3/’01 223. H Άννα και το τζιτζίκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kοτοπούλη Mαρία1963-4/’97 191. Tο μυθικό ταξίδι της Γης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kούγιαλη Γιώτα3442-0/’02 230. Oι χίλιες εκατό σφραγίδες . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,003482-X/’03 231. H φωτεινή σφαίρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,004099-4/’05 243. O αόρατος πύργος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kουμαδωράκης Oδυσσέας

1665-1/’96 177. O κυνηγός των μαργαριταριών . . . . . . . . . . . . . 9,00 Λάγκερλεφ Σέλμα0431-2 120. Τα χριστουγεννιάτικα τριαντάφυλλα . . . . . . . . . 10,00 Λαμπάκη Ελπίδα5091-3/’10 247. Περιπέτεια στο Αιγαίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λαμπελέ Φούλα

0537-4 129. Το βατραχάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000536-6 130. O μαύρος βασιλιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000535-8 131. H γλάστρα με την μπιγκόνια . . . . . . . . . . . . . . . 7,000524-2 132. Το κλεμμένο γκαρσόνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00

229Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 229

Page 229: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Λιβανού Mπέσση1802-6/’97 182. Mε λένε Σόνια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Λίντγκρεν Άστριντ3872-8/’04 140. Αδελφοί Λεοντόκαρδοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Λόντον Τζακ0166-2 18. Αγάπη για τη ζωή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000155-7 22. Πειρατικές ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000003-1 92. O Ασπροδόντης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000329-2 108. Μια Oδύσσεια στο Βορρά . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000328-5 109. Το κάλεσμα της άγριας φύσης . . . . . . . . . . . . . 12,00 Λουν Χέντρικ Bίλεμ (βαν)

0058-5 13. H ιστορία της ανθρωπότητας . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Μακ Oρλάν Πιερ0426-2/’95 171. Λαθρεπιβάτης στο πλοίο-φάντασμα . . . . . . . . . 8,00 Mακρόπουλος Mιχάλης4097-6/’05 242. O Mάρκος και η περίεργη εφεύρεση του καθηγητή Στρφτ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Μαυροειδή-Παπαδάκη ΣοφίαSET 0308-8 O ΜΙΚΡΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣT1 0381-9 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος A ) 8,00T2 0370-3 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B ) 8,00T3 0313-4 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Γ΄) 8,003996-1/’05 32. Μύθοι και θρύλοι της Ρώμης . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000261-8 106. Άλκηστη – H βασίλισσα που νίκησε το θάνατο 8,00 Mενάρ Zαν-Φρανσουά

2119-1/’98 202. Δεκαπέντε εκατομμύρια για ένα φάντασμα . . . . 9,00 Μεριμέ Προσπέρ4938-2/’09 114. Κολόμπα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μιλν A. A.0600-1 79. Το σπίτι στη γωνιά του Πουφ . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μιράιγ Μαρί-Οντ1071-8/’95 166. Γεννημένος κατακτητής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μιχαήλ-Δέδε Μαρία0197-2 34. Θρύλοι των ιθαγενών της Αυστραλίας . . . . . . . . 8,00 Μιχαλοπούλου Σοφία0468-8 91. O Μήτσης και η Μίτση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Mόργκενστερν Σούζυ3848-5/’04 236. Tο αυτόγραφο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Mουντές Mατθαίος4827-9/’08 192. Iστορίες από τη Bίβλο – Παλαιά Διαθήκη . . . . . 10,004826-2/’08 193. Iστορίες από τη Bίβλο – Kαινή Διαθήκη . . . . . . 10,00 Μουρατίδης Nίκος4832-3/’08 246. Ο μικρός Αλκιβιάδης στο νησί των πειρατών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00

230 Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 230

Page 230: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Mπαλάσκας Στρατής3699-7/’04 235. Ένα μάρμαρο για την Ίμβρο (Παραμύθι, δυστυχώς αληθινό...) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μπάρτζης Γιάννης0132-8 101. Αργείος Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000521-0 122. UFO στα Διγελιώτικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000739-9 146. 66 φράσεις δυόμισι χιλιάδων χρόνων . . . . . . . . 10,00 Μπέρυ Τζέιμς0749-0 152. Ένας κλέφτης στο χωριό . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μπιούκαν Τζων0375-4 116. Τα τριάντα εννιά σκαλοπάτια . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Μπουαλώ Πιερ – Nαρσεζάκ Τομά0670-2 141. O άντρας με το στιλέτο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000667-2 144. Τα πιστόλια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Νέστλινγκερ Κριστίνε1036-X/’95 167. Χούγκο – Ένα παιδί στην καλύτερη ηλικία . . . . 11,00 Ντίκενς Κάρολος0179-3 33. Χριστουγεννιάτικη ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000886-0 157. O γρύλος στο τζάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000981-2 158. Oι καμπάνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000885-3 159. Το δώρο του φαντάσματος . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Ντομενέγκο Χανς0590-0 163. Oι δείκτες έμειναν στις τρεισήμισι . . . . . . . . . . . 10,00 Ντουμπάντζε Νοντάρ0611-7 82. Eγώ, η γιαγιά, ο Ιλίκο και ο Ιλαρίων . . . . . . . . . . 12,00 Ντωντέ Αλφόνς0546-3 20. O Ταρταρέν της Ταρασκόν . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Oζ Άμος3257-6/’02 228. Σούμχι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Oυάιλντ Όσκαρ0276-9 7. O ευτυχισμένος πρίγκιπας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000282-0 17. Το φάντασμα του Κάντερβιλ . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000053-6 65. O εγωιστής γίγαντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Oυγκώ Βίκτωρ0526-9 6. Απ’ όσα έχω δει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00SET 0109-0 OI AΘΛIOIT1 0110-6 96. Φαντίνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος A ) 14,00T2 0111-5 97. Tιτίκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος B ) 14,00T3 3722-8/’04 98. Mάριος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Γ΄) 14,00T4 0113-7 99. Γαβριάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος Δ ) 14,00T5 4198-0/’06 100. Γιάννης Aγιάννης . . . . . . . . . . . . . . . (Τόμος E΄) 14,00 Oύνγκερ Xάιντς P.0828-4 164. Mια μύγα στο Mπρόντγουεϊ . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00

231Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 231

Page 231: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Παλαιολόγου-Πετρώνδα Ευγενία0031-3 56. Στη χώρα των Φαραώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Παπαδάκη ΑθηνάSET 0312-6 ΠΑΛΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥT2 0613-3 14. Ευρώπη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00T1 0315-0 15. Ασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Παπαθεοδώρου Bασίλης3031-1/’01 221. Tο μήνυμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004692-3/’08 244. Το μεγάλο ταξίδι της κινέζικης πάπιας . . . . . . . 12,005163-7/’10 248. Μια αστεία επιδημία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,005307-5/’11 249. Ιπτάμενες σελίδες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Παπανδρέου Έφη4098-6/’05 241. Πετώντας με τους δράκους . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Παρίζι Άννα3554-0/’03 233. Mαγικοί αριθμοί και ταξιδιάρικα αστέρια (Tα πρώτα βήματα της επιστήμης) . . . . . . . . . . . . . . . . 9,003555-9/’03 234. Mήλα, φτερά και τηλεσκόπια (H επιστημονική επανάσταση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Πατεράκη ΓιολάνταSET 0642-7 OΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙT1 0643-5 133. Μια συμμορία που το λέει η ψυχή της . . . . . . . 8,00T2 0644-3 134. Ποιος εξαφάνισε τα μυστηριώδη σημειώματα; . 8,00T3 0645-1 135. Το μυστικό των τεσσάρων . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00T4 0646-X 136. Το κομπιούτερ ντετέκτιβ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00T5 0647-8 137. Συμμορία ή καλλιτέχνες του γλυκού νερού; . . . 8,00T6 0648-6 138. Oι Ατρόμητοι σε καινούρια δράση . . . . . . . . . . 8,00 Πετσίνης Λάμπρος0467-X 73. Ρωσικά λαϊκά παραμύθια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Πλούντρα Μπένο0593-5/’95 168. Η καρδιά του πειρατή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Πούσκιν Αλεξάντρ0376-2 115. Ντάμα Πίκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Πριοβόλου Ελένη0819-5 151. O δρόμος του μπλε φεγγαριού . . . . . . . . . . . . . 8,001876-0/’97 186. Tο κόκκινο πουλί που το λέγαν φλόγα . . . . . . . 12,001980-4/’97 195. Σκιούπι – Όνομα για καθωσπρέπει κλόουν . . . 11,004689-3/’08 214. Βικτόρια – Tο κορίτσι που πετάει στα σύννεφα 7,00 Pούσσος Tάσος4100-1/’05 240. Ένα σύννεφο που το ’λεγαν Kοσμά . . . . . . . . . . 9,00 Σακελλαρίου Χάρης0156-4 36. H φωτιά που δε σβήνει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000356-8 111. Oμήρου Βατραχομυομαχία (Παιδικό θέατρο) . . . 7,000742-9 147. Ιστορίες κι ανέκδοτα απ’ τον αρχαίο κόσμο . . . 10,00 Σαλτικόβ-Στσέντριν M. E.0545-5 95. Πατέρας και γιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00

232 Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 232

Page 232: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Σάνδη Γεωργία3994-5/’05 2. Iστορία ενός Aγαθούλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Σαραντίτη Ελένη0242-1 5. Ιόλη ή Τη νύχτα που ξεχείλισε το ποτάμι . . . . . . . 8,003719-8/’04 51. O κήπος με τ’ αγάλματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Σέφερ Τζακ 0183-2 75. Σέιν – O άνθρωπος της χαμένης κοιλάδας . . . . 8,00 Σίγουελ Άννα0840-2 148. Μαύρη Καλλονή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σίνου Kίρα0253-0 93. Το πάρτι της Μιράντας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Σίνου Kίρα – Χουκ-Αποστολοπούλου Ελένη

0026-0 57. Το χέρι στο βυθό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σμυρλή Παναγιώτα3191-2/’01 225. O γάτος με το ψάθινο καπέλο . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Σόμερφελτ Αιμέ 0037-2 63. Το χαμένο όνειρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Στάινμπεκ Τζων

0164-6 4. Το κόκκινο αλογάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Σταμάτης Aλέξης4820-0/’08 245. O Άλκης και ο λαβύρινθος . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Στήβενσον Ρόμπερτ Λούις0241-7 30. Το νησί των θησαυρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004828-6/’09 208. Tο μαύρο βέλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Στορ Κάθριν3669-5/’04 125. Το αγόρι και ο κύκνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Σύι Ευγένιος3993-7/’05 117. Κερνόκ, ο πειρατής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Tζήκας Παύλος1857-3/’97 189. Tο καλοκαίρι με τα σκιάχτρα . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Tζωρίδου Kατερίνα1858-1/’97 188. O κλέφτης των χρωμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,001872-7/’97 190. Mια τσαγιέρα αλλιώτικη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,003259-2/’02 226. Mια τσαγιέρα αλλιώτικη – 3. H ραγισμένη καρδούλα 6,003258-4/’02 227. Mια τσαγιέρα αλλιώτικη – 2. Eπιστροφή στην πόλη 6,00 Τζώρτζογλου Νίτσα3871-X/’04 29. Το τσίρκο της Ίρμας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000055-0 39. ΣΟΣ – Kίνδυνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000654-0 124. O Καράμπαλος ο Απεργίας . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001080-7 161. Μελτέμια και απανεμιές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,001391-1/’96 172. Γειτονιά με τον ουρανό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,001603-1/’96 175. Xωρίς σύνορα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002913-3/’00 217. Το Ρηνιώ του Θύμιου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003032-8/’01 222. Aιγαιοπελαγίτικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003483-8/’03 232. Θαλασσινή περιπέτεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

233Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 233

Page 233: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Τολστόι Λέων 0162-5 71. Ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Tόμπσον Σίτον Έρνεστ1037-8/’95 170. O μοναχικός λύκος και άλλες ιστορίες . . . . . . . 12,000928-0/’96 176. Tα αγρίμια που γνώρισα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Τουέιν Μαρκ0238-7 60. Oι περιπέτειες του Χακ Φιν . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000142-7 81. Oι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ . . . . . . . . . . . . . . 15,003838-6/’04 105. O πρίγκιπας και ο φτωχός . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Τουέιτ Aνν0337-1 78. Επιχείρηση «Κόκκινη Άμμος» . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Τουργκένιεφ Ιβάν0354-1 59. Oι αφηγήσεις ενός κυνηγού . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Τσέχωφ Άντον3721-1/’04 50. Αστείες ιστορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Φερτζούκ Mαλίκα1961-8/’97 199. Kόκκινα μάγουλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Φίλντιση Σοφία0028-3 53. Oρέστης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000029-1 67. Το Ρηνάκι και άλλα διηγήματα . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Φόκνερ Μιντ Tζ.0027-5 55. Μούνφλιτ – Το μυστήριο του θρυλικού διαμαντιού 12,00 Φώκνερ Oυίλλιαμ

2064-0/’97 198. Tο μαγικό δέντρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Xαραλάμπους Mπάμπης2519-7/’99 213. Oι άθλοι της Mαριάννας και του χαζομπαμπά της 10,00 Χάρτμαν Λούκας0438-6 84. Άννα-αννA΄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Χατζηαναγνώστου ΤάκηςSET 3939-2 TΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ MΑΡΚΟ ΠΟΛΟ (H μαγεία του κόσμου)T1 3940-6/’05 107. Bιβλίο πρώτο: Aνοίγοντας τα φτερά . . . . . . . . . 14,00T2 3946-5/’05 237. Bιβλίο δεύτερο: Πέρα από τ’ όνειρο . . . . . . . . . 14,00T3 3951-1/’05 238. Bιβλίο τρίτο: O γυρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Χέμινγουεϊ Έρνεστ

0182-3 49. O γέρος και η θάλασσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Xέρμιζ Πατρίτσια4690-9/’08 180. Tα φτερουγίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Χέρτλινγκ Πέτερ0302-9 80. O Μπεν αγαπάει την Άννα . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002225-2/’98 204. O Kάρλι και η γιαγιά του . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,002226-0/’98 205. Φρέντσε, η μικρή βιολίστρια . . . . . . . . . . . . . . . 10,002435-2/’99 210. H Γιέτε, ο βιβλιοπώλης και τα βιβλία . . . . . . . . . 10,00 Ψαραύτη Λίτσα4694-7/’08 26. Στα βήματα του Σαμοθήριου . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

234 Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 234

Page 234: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

E Φ H B I K H B I B Λ I O Θ H K H

Αναγνωστόπουλος B. Δ.1279-6 5. Το φάντασμα της Πορτίτσας . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Γκαρνιέ Πασκάλ1696-1/’96 15. Kυνηγημένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Kαρατζαφέρη Iωάννα2485-9/’99 28. Όνειρα και γέλια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Kόουλ Mπροκ2113-2/’98 23. Σελίν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Κοτοπούλη Μαρία2682-7/’00 30. Τα μαγικά δώρα του Διονύσου . . . . . . . . . . . . . . 7,00 Kρος Tζίλιαν0967-1/’96 12. Λύκος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Λεμάν Kριστιάν2120-5/’98 24. Tο μαγικό παιχνίδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Mοκά

1679-1/’96 16. Kάπου αλλού (Tίποτα δεν είναι τόσο άσπρο ή τόσο μαύρο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Μπάρτζης Γιάννης1078-5 3. Την προηγούμενη μέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Πέιτον Oυόλς Tζιλ0728-8/’96 13. H δάδα (H ιστορία μιας μυστηριώδους και συναρπαστικής αναζήτησης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Σταθούλη Πηνελόπη1879-4/’97 20. Tο σπίτι με την τζιτζιφιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Φάιν Aνν0904-3/’96 8. O Γουρλομάτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Xόικ Zίγκριντ2404-2/’99 29. Tο μυστικό του ζωγράφου . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Xότσιγκ Nτέμπορα 1773-9/’97 19. Έι, κουκλίτσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00

Γ E Φ Y P E Σ : Λ O Γ O T E X N I A Γ I A N E O Y Σ

Γκόρε Γιόργκεν – Σόσταντ Oϊστάιν4017-X/’05 H Πίπη Φακιδομύτη και ο φιλόσοφος Σωκράτης . . . 15,00 Kάρμι Nτανιέλα4016-1/’05 O Σαμίρ κι ο Γιονατάν στον πλανήτη Άρη . . . . . . . . 13,00 Kλιάφα Mαρούλα3713-6/’04 Δύσκολοι καιροί για μικρούς πρίγκιπες . . . . . . . . . . 16,00 Mόργκενστερν Σούζυ και Aλίγια3959-7/’05 Tέρμα! Eδώ κατεβαίνουν όλοι... . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

235Ε Φ Η Β Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η ❖ Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ : Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Γ Ι Α Ν Ε Ο Υ Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 235

Page 235: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Mουρατίδης Nίκος3706-3/’04 O μικρός Aλκιβιάδης και οι Oλυμπιακοί Aγώνες . . . 12,00 Παπαθεοδώρου Bασίλης3697-9/’04 Oι Eννέα Kαίσαρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004944-3/’09 Στη διαπασών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,004990-0/’09 Άλφα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 Παράσχου Σοφία4040-2/’05 Tο παιδί της καρδιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Πριοβόλου Ελένη5162-0/’10 Τσόκο Μπλοκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Σαραντίτη Eλένη3715-0/’04 Kάποτε ο κυνηγός... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Xίου Έλσα3723-5/’04 Η νενέ η Σμυρνιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,003665-2/’04 Σινιάλα με καθρέφτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00

236 Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ : Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Γ Ι Α Ν Ε Ο Υ Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 236

Page 236: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

BPABEIANOMΠEΛ ΛOΓOTEXNIAΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚδΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙωΤH

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 237

Page 237: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 238

Page 238: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

1 9 0 7PANTΓIAPNT KIΠΛINΓK (Μ. BPETANIA)

Aν...Aπίθανες ιστορίεςΔαίμονες των κυμάτωνH εταιρεία Στάλκι & ΣίαMπεε μπεε, μαύρο πρόβατο – O κηπουρόςO Mόγλης – Tο βιβλίο της ζούγκλαςO Mόγλης – Tο δεύτερο βιβλίο της ζούγκλαςTο ωραιότερο διήγημα του κόσμου

1 9 0 9ΣEΛMA ΛAΓKEPΛEΦ (ΣOYHΔIA)

Tα χριστουγεννιάτικα τριαντάφυλλα

1 9 2 6ΓΚΡΑΤΣΙΑ ΝΤΕΛΕΝΤΑ (ΙΤΑΛΙΑ)

Καλαμιές στον άνεμο

1 9 2 9TOMAΣ MAN (ΓEPMANIA)

Aλληλογραφία (1910-1955) (Με τον Έρμαν Έσσε)

1 9 3 4ΛOYITZI ΠIPANTEΛΛO (ITAΛIA)

Γυμνή ζωή και άλλα διηγήματαH πρώτη νύχτα και άλλα διηγήματαXάος

1 9 4 6EPMAN EΣΣE (ΓEPMANIA)

Αλληλογραφία (1910-1955) (Με τον Τόμας Μαν)ΓερτρούδηΕρωτικές ιστορίεςΕυχάριστες στιγμές στον κήποΚάτω από τον τροχόKλάιν και BάγκνερΚνουλπMύθοιΝάρκισσος και ΧρυσόστομοςΝτέμιανO Βροχοποιός – O Εξομολογητής – Ινδική βιογραφίαO λύκος της στέπας

239Β Ρ Α Β Ε Ι Α Ν Ο Μ Π Ε Λ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 239

Page 239: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Oι μεταμορφώσεις του Πίκτορ (Ένα ερωτικό παραμύθι)Παράξενα νέα από κάποιο άλλο άστροΠήτερ ΚάμεντσιντΠοιήματα (Με τον Γκεόργκ Τρακλ)ΡοσάλντεΣιντάρτα (Ένα ινδικό παραμύθι)Στα λουτράΤαξίδι στη ΝυρεμβέργηΤαξίδι στην ΑνατολήTο νησί του ονείρου και άλλα διηγήματαTο όνειρο και άλλα διηγήματαTο παιχνίδι με τις χάντρεςTο τελευταίο καλοκαίρι του ΚλίνκσορΩριμάζοντας γινόμαστε όλο και νεότεροι

1 9 4 7ΑΝΤΡΕ ΖΙΝΤ (ΓΑΛΛΙΑ)

Ο Προμηθέας ελεύθερος δεσμώτης

1 9 4 8T. Σ. EΛIOT (Μ. BPETANIA)

Tέσσερα κουαρτέτα

1 9 4 9ΓΟYΪΛΛIAM ΦΩKNEP (HΠA)

Η Βουή και η ΜανίαTο μαγικό δέντρο

1 9 5 1ΠΕΡ ΛΑΓΚΕΡΚΒΙΣΤ (ΣΟΥΗΔΙΑ)

Ο Νάνος

1 9 5 4EPNEΣT XEMINΓOYEΪ (HΠA)

Aληθινό με το πρώτο φωςAποχαιρετισμός στα όπλαΓια ποιον χτυπάει η καμπάναΘάνατος το απομεσήμεροKι ο ήλιος ανατέλλει (Φιέστα)Mέσ’ από το ποτάμι και στα δένδραMια κινητή γιορτή Nα έχεις και να μην έχειςO γέρος και η θάλασσα

240 Β Ρ Α Β Ε Ι Α Ν Ο Μ Π Ε Λ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 240

Page 240: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

O κήπος της ΕδέμOι πράσινοι λόφοι της AφρικήςΣτην εποχή μας Tα χιόνια του KιλιμάντζαροΜε υπογραφή Χέμινγουεϊ

1 9 5 7AΛMΠEP KAMY (ΓAΛΛIA)

ΓάμοιH εξορία και το βασίλειοH καλή και η ανάποδηH πανούκλαH πτώσηΟ μύθος του ΣισύφουO ξένοςΣκέψεις για την τρομοκρατίαO ευτυχισμένος θάνατος

1 9 6 1IBO ANTPITΣ (ΣEPBIA)

ΔίψαH ΔεσποινίδαΤαραγμένοι καιροίTο γεφύρι του ΔρίνουTο σπίτι στην άκρη της πόληςTο χρονικό του Tράβνικ (Στα χρόνια των πρόξενων)

1 9 6 2TZΩN ΣTAΪNMΠEK (HΠA)

Tο κόκκινο αλογάκι

1 9 6 8ΓIAΣOYNAPI KAOYAMΠATA (IAΠΩNIA)

H λίμνηKιότοOμορφιά και θλίψηΠερί ζώων και πουλιών – Tο μπράτσοTο σπίτι των κοιμισμένων κοριτσιών και άλλες ιστορίες

1 9 7 1ΠABΛO NEPOYΔA (XIΛH)

Eστραβαγάριο

241Β Ρ Α Β Ε Ι Α Ν Ο Μ Π Ε Λ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

16 – Γενικός Θεματικός Νο 16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 241

Page 241: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

1 9 7 6ΣΩΛ MΠEΛOOY (HΠA)

Άδραξε τη μέραH κλοπήH μοναδικήΟ μετέωρος άνθρωποςPαβελστάινΤο θύμαXέρτσογκ

1 9 7 8ΙΣΑΑΚ ΜΠΑΣΕΒΙΣ ΣΙΝΓΚΕΡ (HΠA)

Eχθροί, μια ερωτική ιστορίαO θάνατος του MαθουσάλαΟ σκλάβοςΣκιές στον ποταμό Χάντσον

1 9 8 0ΤΣΕΣΛΑΒ ΜΙΛΟΣ (ΠΟΛΩΝΙΑ)

Η κοιλάδα του Ίσσα

1 9 8 1EΛIAΣ KANETI (ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

H γλώσσα που δεν κόπηκεO πυρσός στο αυτίΠάρτι και αερομαχίες (Τα χρόνια στην Αγγλία)Tο παιχνίδι των ματιών

1 9 8 3ΓOYIΛIAM ΓKOΛNTINΓK (Μ. BPETANIA)

Άνθρωποι από χαρτίH διπλή γλώσσαTPIΛOΓIAA Mύησις ταξιδευτούB Σε απόσταση αναπνοήςΓ΄ Φωτιά στα έγκαταΟ Άρχοντας των Μυγών

1 9 8 7ΓIOZEΦ MΠPONTΣKI (HΠA)

Τα ποιήματα της Θείας ΓέννησηςTο τραγούδι του εκκρεμούςYδατογράφημα

242 Β Ρ Α Β Ε Ι Α Ν Ο Μ Π Ε Λ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 242

Page 242: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

1 9 8 8ΝΑΓΚΙΜΠ ΜΑΧΦΟΥΖ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

Λόγια του πρωινού και του σούρουπουΧίμαιρα

1 9 8 9KAMIΛO XOΣE ΘEΛA (IΣΠANIA)

H οικογένεια του Πασκουάλ Nτουάρτε

1 9 9 1NANTIN ΓKOPNTIMEP (NOTIA AΦPIKH)

Ένας τυχαίος εραστήςZώντας με την ελπίδα και την IστορίαH ιστορία του γιου μουΛέγοντας ιστορίες (Eπιμέλεια)Λεηλασία και άλλες ιστορίεςMια ιδιοτροπία της φύσηςΞύπνα!O Mπετόβεν ήταν κατά το 1/16 μαύροςO συντηρητήςTο όπλο του σπιτιού

1 9 9 2ΝΤΕΡΕΚ ΟΥΟΛΚΟΤ (ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ)

Ποιήματα (Δίγλωσση έκδοση)

1 9 9 4KENZAMΠOYPO OE (IAΠΩNIA)

H σιωπηλή κραυγήMια προσωπική υπόθεσηTσάκισέ τα από μικρά, σκότωσέ τα από παιδιά

1 9 9 5ΣEΪMOYΣ XHNY (IPΛANΔIA)

Tα ποιήματα του βάλτου

1 9 9 7ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ (ΙΤΑΛΙΑ)

Ο έρωτας και η ειρωνεία

1 9 9 8ZOZE ΣAPAMAΓKOY (ΠOPTOΓAΛIA)

H ιστορία της άγνωστης νήσουH πέτρινη σχεδία

243Β Ρ Α Β Ε Ι Α Ν Ο Μ Π Ε Λ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 243

Page 243: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

Η σπηλιάIστορία της Πολιορκίας της ΛισαβόναςΚάινMικρές αναμνήσειςO άνθρωπος αντίγραφοΌλα τα ονόματαΠερί θανάτουΠερί τυφλότητοςΠερί φωτίσεωςTο κατά Iησούν EυαγγέλιονΤο μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου (Μια ιστορία για μεγάλους και μικρούς)Tο ταξίδι του ελέφανταΤο τετράδιο (Κείμενα που γράφτηκαν για το blog, Σεπτέμβριος 2008 –

Μάρτιος 2009)

2 0 0 2IMPE KEPTEΣ (OYΓΓAPIA)

Eγώ, ένας άλλοςEκκαθάρισηKαντίς για ένα αγέννητο παιδίTο μυθιστόρημα ενός ανθρώπου δίχως πεπρωμένοΦάκελος K. (Mια έρευνα)

2 0 0 5ΧΑΡΟΛΝΤ ΠΙΝΤΕΡ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

Οι Νάνοι

2 0 0 7ΝΤΟΡΙΣ ΛΕΣΙΝΓΚ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

Aναμνήσεις ενός επιζώντοςΗ ΣχισμήO Mπεν στον κόσμοΟι γιαγιάδεςTο καλοκαίρι πριν από το σκοτάδιTο πέμπτο παιδίTο πιο γλυκό όνειροΤο χρυσό σημειωματάριο

2 0 0 8ΖΑΝ-ΜΑΡΙ ΓΚΥΣΤΑΒ ΛΕ ΚΛΕΖΙΟ (ΓΑΛΛΙΑ)

ΈρημοςΝτιέγκο και ΦρίνταΠεριπλανώμενο αστέρι

244 Β Ρ Α Β Ε Ι Α Ν Ο Μ Π Ε Λ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 244

Page 244: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

2 0 0 9ΧΕΡΤΑ ΜΥΛΕΡ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Η αλεπού ήταν και τότε ο κυνηγόςΟ άγγελος της πείνας

2 0 1 0ΜΑΡΙΟ ΒΑΡΓΚΑΣ ΛΙΟΣΑ (ΠΕΡΟΥ)

Επιστολές σ’ ένα νέο συγγραφέαΗ γιορτή του ΤράγουΗ πόλη και τα σκυλιάΜια ιστορία για τον ΜάυταΟ άνθρωπος που έλεγε ιστορίεςΟ Παράδεισος στην άλλη γωνίαΤα τετράδια του δον ΡιγοβέρτοΤο όνειρο του ΚέλτηΤο παλιοκόριτσοΤο πράσινο σπίτιΤο ψάρι στο νερό

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι Ε Π Ι Σ Η Σ

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΝΟΜΠΕΛ(Οι ομιλίες των συγγραφέων που τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ στον 20ό αιώνα)

Β Ρ Α Β Ε Ι Α Ν Ο Μ Π Ε Λ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ 245

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 245

Page 245: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 246

Page 246: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

BPABEΥΜΕΝΟΙΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ,

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΙ

ΤωΝ ΕΚδΟΣΕωΝ ΚΑΣΤΑΝΙωΤH

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 247

Page 247: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 248

Page 248: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝΒΡΑΒΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ2009: Χρήστος Χρυσόπουλος2010: Ζυράννα Ζατέλη2003: Χρήστος Χρυσόπουλος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ2003: Μαρία Κυρτζάκη2007: Βαγγέλης Χρόνης2009: Γιώργος Μοράρης

ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ 1978: Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ1979: Μελισσάνθη (Ήβη Σκανδαλάκη)1982: Σοφία Ζαραμπούκα1983: Γιολάντα Πατεράκη1987: Ντίνος Δημόπουλος1991: Ελένη Λαδιά1992: Ισμήνη Καπάνταη2000: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ2001: Ιωάννα Καρυστιάνη2002: Ανδρέας Μήτσου2003: Ρέα Γαλανάκη2004: Λένα Μερίκα, Νάνος Βαλαωρίτης, Δημήτρης Νόλλας,

Αλέξανδρος Αργυρίου2008: Μένης Κουμανταρέας2010: Αντώνης Φωστιέρης, Μαρία Κουγιουμτζή, Άλκη Ζέη

ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ1957: Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ1963: Ιωάννα Καρατζαφέρη1974: Μήτσος Κασόλας, Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ1975: Φώντας Κονδύλης1976: Μελισσάνθη (Ήβη Σκανδαλάκη)1978: Δημήτρης Σιατόπουλος1982: Μήτσος Κασόλας1983: Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Δημήτρης Νόλλας, Νίκος Αλεξίου1986: Κώστας Γεωργουσόπουλος1987: Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος1989: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Νίτσα Τζώρτζογλου1993: Μαρία Λαϊνά, Δημήτρης Νόλλας, Γιώργος Σκαμπαρδώνης1994: Μιχάλης Γκανάς, Ζυράννα Ζατέλη1995: Αντώνης Σουρούνης

Β Ρ Α Β Ε Υ Μ Ε Ν Ο Ι Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ , Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι 249

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 249

Page 249: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

1996: Ανδρέας Μήτσου, Λεφτέρης Ραφτόπουλος1997: Ελένη Σαραντίτη1998: Πρόδρομος Χ. Μάρκογλου, Ιωάννα Καρυστιάνη, Νάνος Βαλαωρίτης,

Αλέξανδρος Αργυρίου1999: Ρέα Γαλανάκη, Νίκος Πετσάλης-Διομήδης, Ελένη Καλλία, Γιάννης Δάλλας2000: Χριστόφορος Λιοντάκης, Μισέλ Φάις2001: Χριστίνα Ντουνιά, Ντίνος Δημόπουλος2002: Ζυράννα Ζατέλη, Κωστής Παπαγιώργης, Μάγκυ Κοέν2003: Μανόλης Πρατικάκης, Δημήτρης Δημητριάδης2004: Αντώνης Φωστιέρης2005: Ρέα Γαλανάκη2006: Τηλέμαχος Αλαβέρας2007: Ιωάννα Καρυστιάνη, Πέτρος Μπουλούμπασης2008: Ευγενία Φακίνου, Βαγγέλης Αθανασόπουλος, Κώστας Γεωργουσόπουλος2009: Αλεξάνδρα Δ. Ιωαννίδου, Νάνος Βαλαωρίτης2010: Βασίλης Παπαθεοδώρου

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ «ΔΩΔΕΚΑ» (1951-1966)1964: Έπαθλο Ουράνη στην Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ1966: Έπαθλο Ουράνη στον Αντώνη Σαμαράκη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡ. ΡΑΛΛΗ (1977-2001)1996: Λένα Διβάνη1998: Δημήτρης Καράμπελας2001: Φανή Παπαγεωργίου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΜΑΘΙΟΥΣ (1992-2001)1998: Τάκης Βαρβιτσιώτης2001: Τηλέμαχος Αλαβέρας

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ (1993-1998)1993: Αλέξης Σταμάτης1994: Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ1997: Αντώνης Φωστιέρης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ»1999: Ρέα Γαλανάκη (υποψηφιότητα – στην τελική τριάδα)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ-ΕΡΤ)2005: Ευγενία Φακίνου2006: Ρέα Γαλανάκη2007: Ανδρέας Μήτσου2010: Ελένη Πριοβόλου

Β Ρ Α Β Ε Υ Μ Ε Ν Ο Ι Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ , Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι250

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 250

Page 250: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ»ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ1989: Παύλος Μάτεσις1999: Λένος Χρηστίδης

ΒΡΑΒΕΙΑ, ΕΠΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥΑΠΟ ΤΟ 1970 ΕΩΣ ΤΟ 20061972: Πέτρος Ζαμπέλης1977: Γιολάντα Πατεράκη1978: Αθηνά Παπαδάκη1980: Ιωάννα Σαραβάνου, Αντώνης Καλαμάρας1986: Αλέκος Φουντουκλής1991: Μάνος Κοντολέων1993: Άλκη Γουλιμή1994: Μαίρη Κιτσικοπούλου1997: Γιολάντα Πατεράκη, Ελένη Σαραντίτη, Ι. Δ. Ιωαννίδης1998: Σοφία Μαντουβάλου, Πηνελόπη Σταθούλη, Νίτσα Τζώρτζογλου1999: Σοφία Παράσχου2000: Έλσα Χίου, Γιολάντα Πατεράκη2001: Β. Δ. Αναγνωστόπουλος2002: Μιχάλης Μερακλής2005: Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου2006: Ηρακλής Καλλέργης2009: Βασίλης Παπαθεοδώρου, Αλέξης Σταμάτης

ΒΡΑΒΕΙΑ, ΕΠΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΑΠΟ ΤΟ 1958 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑΙφιγένεια Αλμπανοπούλου, Βασίλης Αναγνωστόπουλος,Κατερίνα Αναγνώστου, Σοφία Βασιλειάδου, Εύα Βλάμη, Άλκη Γουλιμή,Ι. Δ. Ιωαννίδης, Μαρούλα Κλιάφα, Νένα Κοκκινάκη, Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη,Μελισσάνθη (Ήβη Σκανδαλάκη), Γιάννης Μπάρτζης, Ελένη Παιονίδου,Βασίλης Παπαθεοδώρου, Γιώτα Παρθενίου, Γιολάντα Πατεράκη,Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Μαρία Πυλιώτη, Χάρης Σακελλαρίου,Κίρα Σίνου, Νίτσα Τζώρτζογλου, Κατερίνα Τσατσούλη-Γλυκοφρύδη,Σοφία Φίλντιση, Τάκης Χατζηαναγνώστου, Έλσα Χίου, Θέτη Χορτιάτη,Ελένη Χουκ-Αποστολοπούλου, Ελένη Χριστούλα-Παντελοδήμου,Λίτσα Ψαραύτη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣΑΠΟ ΤΟ «ΝΑ ΕΝΑ ΜΗΛΟ»2006: Αντώνης Σουρούνης

Β Ρ Α Β Ε Υ Μ Ε Ν Ο Ι Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ , Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι 251

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 251

Page 251: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΔΙΑΒΑΖΩ»1996: Αμάντα Μιχαλοπούλου, Δημήτρης Νόλλας2000: Χριστόφορος Λιοντάκης2001: Ιωάννα Καρυστιάνη2003: Μιχάλης Μιχαηλίδης2004: Αντώνης Φωστιέρης2007: Αντώνης Σουρούνης2009: Μαρία Κουγιουμτζή2010: Βασίλης Παπαθεοδώρου

THE ATHENS PRIZE OF LITERATUREΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ (ΔΕ)ΚΑΤΑ2008: Ιωάννα Μπουραζοπούλου2009: Έλενα Μαρούτσου

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΓΚΑΙΤΕ-ΕΚΕΒΙ)2001: Birgit Hildebrand2003: Michaela Prinzinger

ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ(ΕΚΕΜΕΛ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)2010: Γιώργος Κυριαζής

ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ2005: Ανταίος Χρυσοστομίδης

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ(CAVALIERE DI LAVORO)2004: Ανταίος Χρυσοστομίδης

Β Ρ Α Β Ε Υ Μ Ε Ν Ο Ι Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ , Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι252

GENIKOS No16_Layout 1 14/06/2011 2:08 μ.μ. Page 252

Page 252: Γενικός τιμοκατάλογος Νο16

ΕΚΔOΣΕΙΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΓΕΝΙΚOΣ�ΘΕΜΑΤΙΚOΣ�ΤΙΜOKATAΛOΓOΣ

Nο 16

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Θέμα εξωφύλλου:Από το βιβλίο της Ελένης Πριοβόλου Τα χάρτινα πουλιά

www.kastaniotis.come-mail: [email protected]

ISBN 9789999992497

O

ΜΑ

ΔΙΚ

Η

Ε

ΠΙΣ

ΤO

Λ

Η

ΠΛ

ΗΡ

ΩΜ

ΕΝ

O

ΤΕ

ΛO

Σ

Ταχ.�Γραφείο

ΚΕΜΠΑ

Aριθμός�Άδειας

3615

CMYK

ΓΕΝΙΚOΣ�ΘΕΜΑΤΙΚOΣ�ΤΙΜOΚΑΤΑΛOΓOΣΕ Κ Δ O Σ Ε Ι Σ � Κ Α Σ Τ Α Ν Ι Ω Τ ΗH � Σ Y Γ X P O N H � E K Δ O T I K H � Π A P O Y Σ I A � Σ T A � E Λ Λ H N I K A � Γ P A M M A T A

Nο�16� • ΜΑΪΟΣ�2011