**Ισχύει από 16/3/2015 - elta.gr”ιφυλλο.pdf · ANA MOLTOAH ANA MHNA ... Ta nooá...

4
**Ισχύει από 16/3/2015

Transcript of **Ισχύει από 16/3/2015 - elta.gr”ιφυλλο.pdf · ANA MOLTOAH ANA MHNA ... Ta nooá...

Page 1: **Ισχύει από 16/3/2015 - elta.gr”ιφυλλο.pdf · ANA MOLTOAH ANA MHNA ... Ta nooá anoznplóoECov loxúouv Yla óÀES TIS KamyopíES AEpáTcov ... fia PEPIKñ anóXEla

**Ισχύει από 16/3/2015

Page 2: **Ισχύει από 16/3/2015 - elta.gr”ιφυλλο.pdf · ANA MOLTOAH ANA MHNA ... Ta nooá anoznplóoECov loxúouv Yla óÀES TIS KamyopíES AEpáTcov ... fia PEPIKñ anóXEla
Page 3: **Ισχύει από 16/3/2015 - elta.gr”ιφυλλο.pdf · ANA MOLTOAH ANA MHNA ... Ta nooá anoznplóoECov loxúouv Yla óÀES TIS KamyopíES AEpáTcov ... fia PEPIKñ anóXEla
Page 4: **Ισχύει από 16/3/2015 - elta.gr”ιφυλλο.pdf · ANA MOLTOAH ANA MHNA ... Ta nooá anoznplóoECov loxúouv Yla óÀES TIS KamyopíES AEpáTcov ... fia PEPIKñ anóXEla

• Με τις χώρες Κύπρο και Μολδαβία διεξάγεται με ταχυδρομικές επιταγές• Με τις χώρες Αυστρία, Ιταλία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Τουρκία μέσω του συστήματος EUROGIRO• Για αποστολή δέματος Επί Αντικαταβολή στην Γερμανία ακολουθούνται οι οδηγίες της ειδικής εγκυκλίου 142/48/19-05-2015