τα μάθατε τα νέα 1

4
Κυκλώνω τα 5 επίθετα που βρίσκονται στο κρυπτόλεξο . Συμπληρώνω με τα 5 επίθετα που βρήκα , τις παρακάτω φράσεις . Πριν γράψεις τα επίθετα, πρόσεξε μήπως πρέπει να αλλάξεις το γένος ή τον αριθμό ή την πτώση τους.

Transcript of τα μάθατε τα νέα 1

Page 1: τα μάθατε τα νέα 1

Κυκλώνω τα 5 επίθετα που βρίσκονται στο κρυπτόλεξο .

Συμπληρώνω με τα 5 επίθετα που βρήκα, τις παρακάτω φράσεις .

Πριν γράψεις τα επίθετα,

πρόσεξε μήπως πρέπει

να αλλάξεις το γένος ή

τον αριθμό ή την πτώση τους.

Page 2: τα μάθατε τα νέα 1

Κλίνω το επίθετο: ο όμορφος , η όμορφη , το όμορφο .

ΕΝΙΚΟΣ

Ονομ. ο όμορφος

Γεν . του

Αιτ . τον

Κλητ. -

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ. ο ι

Γεν . των

Αιτ . τους

Κλητ. -

ΕΝΙΚΟΣ

Ονομ. η όμορφη

Γεν . της

Αιτ . την

Κλητ. -

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ. ο ι

Γεν . των

Αιτ . τ ις

Κλητ. -

ΕΝΙΚΟΣ

Ονομ. το όμορφο

Γεν . του

Αιτ . το

Κλητ. -

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ. τα

Γεν . των

Αιτ . τα

Κλητ. -

Page 3: τα μάθατε τα νέα 1

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΘΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ οι καθαροί οι καθαρές τα καθαρά

ΓΕΝΙΚΗ των καθαρών των καθαρών των καθαρών

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ τους καθαρούς τις καθαρές τα καθαρά

ΚΛΗΤΙΚΗ - καθαροί - καθαρές - καθαρά

Μαθαίνω να κλίνω

επίθετα σε –ος, –η, –ο.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΘΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ο καθαρός η καθαρή το καθαρό

ΓΕΝΙΚΗ του καθαρού της καθαρής του καθαρού

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ τον καθαρό την καθαρή το καθαρό

ΚΛΗΤΙΚΗ - καθαρέ - καθαρή - καθαρό

Τα επίθετα σε –ος, –η, –ο

κλίνονται πολύ εύκολα.

Να θυμάσαι ότι

ο τόνος μένει πάντοτε

στην ίδια θέση .

Page 4: τα μάθατε τα νέα 1

Γλώσσα

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Η

(Αντιγράφουν με πεζά)

Ο Ρ Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

(Θα το γράψουν με πεζά)

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η

Το κείμενο στη σελ. 30 του Βιβλίου .

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η

Διαβάζουν πώς κλίνονται τα επίθετα

σε -ος, -η, -ο .

Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Α

Συμπληρώνουν τα φυλλάδια Γλώσσας .

1.

3.

2.

4.

1.

Μαθηματικά

Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Α

Συμπληρώνουν τα φυλλάδια Μαθηματικών.

5.