προβλήματα 1

7
27 Χ 10 = 270 70 Χ 10 = 700 54 Χ 100 = 5.400 42 Χ 10 = 420 33 Χ 100 = 3.300 90 Χ 100 = 9.000

Transcript of προβλήματα 1

Page 1: προβλήματα 1

27 Χ 10 =

270

70 Χ 10 =

700

54 Χ 100 =

5.400

42 Χ 10 =

420

33 Χ 100 =

3.300

90 Χ 100 =

9.000

Page 2: προβλήματα 1

κουτιά:

9

39 Χ 3 =27

σωληνάρια:

6

27 Χ 6 =162

Page 3: προβλήματα 1

6

4κουτιά: 6 Χ 4 =24

8

μπουκάλια: 24 Χ 8 =192

Page 4: προβλήματα 1

162192

Τα μπουκάλια είναι 30 περισσότερα.192162

-03

Page 5: προβλήματα 1

ποιος τρόπος σε βολεύει;

Page 6: προβλήματα 1

πολλαπλασιασμό

13 Χ 14 =182

1 3 Χ 1 4

5 2 1

31+281

182

Page 7: προβλήματα 1

πολλαπλασιασμό

25 Χ 18 =450

450 2 5 Χ 1 8 2 0

0 4

52+054