οι ακροβάτες της θάλασσας 1

17

Transcript of οι ακροβάτες της θάλασσας 1

Page 1: οι ακροβάτες της θάλασσας 1
>

Τα Πιο Αγαπητά Ζώα της Θάλασσας - Το Δελφίνι

παράγραφοι

1

2

3

4

Γιατί στον τίτλο του κειμένου τα δελφίνια

ονομάζονται ακροβάτες της θάλασσας

Σε ποια παράγραφο θα ψάξουμε

3

Ας διαβάσουμε 2 ιστορίες για δελφίνια

Ποια ιστορία είναι ένα σύγχρονο πραγματικό

γεγονός και ποια ανήκει στην αρχαία ελληνική

μυθολογία

Πώς συμπεριφέρονται τα δελφίνια

στις δύο ιστορίες

Πού θα μπορούσες να διαβάσεις ή και

να ακούσεις τις παραπάνω προτάσεις

η

ήτα η

ηηη

ηηη

ι

γιώτα ι

ιιι

ιιι

Και τώρα παιχνίδι με την

κυρία Αντίθετη

αρχίζουνneτελειώνουνέρχομαι ne φεύγωμιλούν neσωπαίνουν

φως ne σκοτάδιμέρες ne νύχτες

μειώνομαιneαυξάνομαι

Σειρά τώρα έχει ο κύριος

Συνώνυμος

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 2: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

παράγραφοι

1

2

3

4

Γιατί στον τίτλο του κειμένου τα δελφίνια

ονομάζονται ακροβάτες της θάλασσας

Σε ποια παράγραφο θα ψάξουμε

3

Ας διαβάσουμε 2 ιστορίες για δελφίνια

Ποια ιστορία είναι ένα σύγχρονο πραγματικό

γεγονός και ποια ανήκει στην αρχαία ελληνική

μυθολογία

Πώς συμπεριφέρονται τα δελφίνια

στις δύο ιστορίες

Πού θα μπορούσες να διαβάσεις ή και

να ακούσεις τις παραπάνω προτάσεις

η

ήτα η

ηηη

ηηη

ι

γιώτα ι

ιιι

ιιι

Και τώρα παιχνίδι με την

κυρία Αντίθετη

αρχίζουνneτελειώνουνέρχομαι ne φεύγωμιλούν neσωπαίνουν

φως ne σκοτάδιμέρες ne νύχτες

μειώνομαιneαυξάνομαι

Σειρά τώρα έχει ο κύριος

Συνώνυμος

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 3: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

Γιατί στον τίτλο του κειμένου τα δελφίνια

ονομάζονται ακροβάτες της θάλασσας

Σε ποια παράγραφο θα ψάξουμε

3

Ας διαβάσουμε 2 ιστορίες για δελφίνια

Ποια ιστορία είναι ένα σύγχρονο πραγματικό

γεγονός και ποια ανήκει στην αρχαία ελληνική

μυθολογία

Πώς συμπεριφέρονται τα δελφίνια

στις δύο ιστορίες

Πού θα μπορούσες να διαβάσεις ή και

να ακούσεις τις παραπάνω προτάσεις

η

ήτα η

ηηη

ηηη

ι

γιώτα ι

ιιι

ιιι

Και τώρα παιχνίδι με την

κυρία Αντίθετη

αρχίζουνneτελειώνουνέρχομαι ne φεύγωμιλούν neσωπαίνουν

φως ne σκοτάδιμέρες ne νύχτες

μειώνομαιneαυξάνομαι

Σειρά τώρα έχει ο κύριος

Συνώνυμος

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 4: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

Ας διαβάσουμε 2 ιστορίες για δελφίνια

Ποια ιστορία είναι ένα σύγχρονο πραγματικό

γεγονός και ποια ανήκει στην αρχαία ελληνική

μυθολογία

Πώς συμπεριφέρονται τα δελφίνια

στις δύο ιστορίες

Πού θα μπορούσες να διαβάσεις ή και

να ακούσεις τις παραπάνω προτάσεις

η

ήτα η

ηηη

ηηη

ι

γιώτα ι

ιιι

ιιι

Και τώρα παιχνίδι με την

κυρία Αντίθετη

αρχίζουνneτελειώνουνέρχομαι ne φεύγωμιλούν neσωπαίνουν

φως ne σκοτάδιμέρες ne νύχτες

μειώνομαιneαυξάνομαι

Σειρά τώρα έχει ο κύριος

Συνώνυμος

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 5: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

Ποια ιστορία είναι ένα σύγχρονο πραγματικό

γεγονός και ποια ανήκει στην αρχαία ελληνική

μυθολογία

Πώς συμπεριφέρονται τα δελφίνια

στις δύο ιστορίες

Πού θα μπορούσες να διαβάσεις ή και

να ακούσεις τις παραπάνω προτάσεις

η

ήτα η

ηηη

ηηη

ι

γιώτα ι

ιιι

ιιι

Και τώρα παιχνίδι με την

κυρία Αντίθετη

αρχίζουνneτελειώνουνέρχομαι ne φεύγωμιλούν neσωπαίνουν

φως ne σκοτάδιμέρες ne νύχτες

μειώνομαιneαυξάνομαι

Σειρά τώρα έχει ο κύριος

Συνώνυμος

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 6: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

Πού θα μπορούσες να διαβάσεις ή και

να ακούσεις τις παραπάνω προτάσεις

η

ήτα η

ηηη

ηηη

ι

γιώτα ι

ιιι

ιιι

Και τώρα παιχνίδι με την

κυρία Αντίθετη

αρχίζουνneτελειώνουνέρχομαι ne φεύγωμιλούν neσωπαίνουν

φως ne σκοτάδιμέρες ne νύχτες

μειώνομαιneαυξάνομαι

Σειρά τώρα έχει ο κύριος

Συνώνυμος

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 7: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

η

ήτα η

ηηη

ηηη

ι

γιώτα ι

ιιι

ιιι

Και τώρα παιχνίδι με την

κυρία Αντίθετη

αρχίζουνneτελειώνουνέρχομαι ne φεύγωμιλούν neσωπαίνουν

φως ne σκοτάδιμέρες ne νύχτες

μειώνομαιneαυξάνομαι

Σειρά τώρα έχει ο κύριος

Συνώνυμος

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 8: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

ι

γιώτα ι

ιιι

ιιι

Και τώρα παιχνίδι με την

κυρία Αντίθετη

αρχίζουνneτελειώνουνέρχομαι ne φεύγωμιλούν neσωπαίνουν

φως ne σκοτάδιμέρες ne νύχτες

μειώνομαιneαυξάνομαι

Σειρά τώρα έχει ο κύριος

Συνώνυμος

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 9: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

Και τώρα παιχνίδι με την

κυρία Αντίθετη

αρχίζουνneτελειώνουνέρχομαι ne φεύγωμιλούν neσωπαίνουν

φως ne σκοτάδιμέρες ne νύχτες

μειώνομαιneαυξάνομαι

Σειρά τώρα έχει ο κύριος

Συνώνυμος

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 10: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

αρχίζουνneτελειώνουνέρχομαι ne φεύγωμιλούν neσωπαίνουν

φως ne σκοτάδιμέρες ne νύχτες

μειώνομαιneαυξάνομαι

Σειρά τώρα έχει ο κύριος

Συνώνυμος

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 11: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

Σειρά τώρα έχει ο κύριος

Συνώνυμος

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 12: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

λείο = απαλόκαταδύομαι=βυθίζομαιλιχουδιά= νοστιμιά

πλεούμενο=σκάφοςμειώνομαι=ελαττώνομαιρύπανση=μόλυνση

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 13: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

Ορθ

Αντ

4

η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το

νερό

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
Page 14: οι ακροβάτες της θάλασσας 1

2

Αναγ1

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17