επαναληπτικό πάλι μαζί γ1

of 8 /8

Embed Size (px)

Transcript of επαναληπτικό πάλι μαζί γ1

Page 1: επαναληπτικό πάλι μαζί γ1
Page 2: επαναληπτικό πάλι μαζί γ1

ΛΕΞΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

Γράφω σωστά τις λέξεις που ακούω .

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απαντώ στις δύο ερωτήσεις

προσεκτικά.

Page 3: επαναληπτικό πάλι μαζί γ1

όταν εγώ πηγαίνω στο σχολείο , η αδερφή

μου κο ιμάται στην κούνια της η μαμά και ο

μπαμπάς πηγαίνουν στις δουλειές τους η γ ια-

γ ιά μαγειρεύε ι στο σπίτ ι κα ι ο παππούς ποτίζει

τα λουλούδ ια του το μεσημέρι τρώμε όλο ι μαζ ί

Μ Ε Ρ Ο Σ

Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Γ Ε Ν Ο Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Π Τ Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο

Γιαγιά!

Οι

μαθητές

διαβάζουν.

Γιαγιά! Οι μαθητές διαβάζουν.

Συμπληρώνω τον πίνακα.

Γράφω τις προτάσεις,

με τα κεφαλαία και τις τελείες στη θέση τους.

Page 4: επαναληπτικό πάλι μαζί γ1

Ο σκύλος γαβγίζει.

Υποκείμενο:

Ρήμα:

Παίζουν τα παιδιά κρυφτό.

Υποκείμενο:

Ρήμα:

Βρίσκω το υποκείμενο και το ρήμα

στις προτάσεις .

Υπογραμμίζω με κόκκινο τα ρήματα

και με πράσινο τα ουσιαστικά

Ο ήλιος λάμπει πάνω στον ουρανό.

Είναι Κυριακή.

Δεν έχουμε σχολείο και είμαστε έτοιμοι για

μια μεγάλη βόλτα στη θάλασσα.

Ο μπαμπάς παίρνει τα κλειδιά του και

η μαμά φοράει τα γυαλιά της.

Εμείς κουβαλάμε την μπάλα μας.

Page 5: επαναληπτικό πάλι μαζί γ1

Το αγαπημένο μου παιχνίδι

Γράφω 3 λέξεις που ανήκουν

στην ίδια οικογένεια

με τη λέξη «μαθαίνω»

Γράφω 3 παραγράφους

για το αγαπημένο μου

παιχνίδι .

Ποιο είναι και γιατί;

Το περιγράφω.

Page 6: επαναληπτικό πάλι μαζί γ1
Page 7: επαναληπτικό πάλι μαζί γ1

ΓΡΑΨΕ ΤΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ

ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ .

Τ Ι ΞΕΡΕΙΣ

Γ ΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ;

Τ Ι ΞΕΡΕΙΣ

Γ ΙΑ ΤΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ ;

Τ Ι Ε ΙΝΑΙ

ΤΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ ;

ΓΡΑΨΕ

ΤΑ ΔΕΚΑ ΜΕΡΗ

ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ .

ΠΟΙΑ Ε ΙΝΑΙ

ΤΑ ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ

ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ;

ΠΟΙΑ Ε ΙΝΑΙ

ΤΑ ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ

ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ;

Γ ΙΑΤΙ ΤΑ ΛΕΜΕ

ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ

ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ;

Γ ΙΑΤΙ ΤΑ ΛΕΜΕ

ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ

ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ;

ΜΕ ΠΟΙΑ ΠΤΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ «ΠΟΙΟΣ ;»

Τ Ι Ε ΙΝΑΙ

ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ;

ΠΟΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ;

Τ Ι Ε ΙΝΑΙ

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ;

ΠΟΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ;

Τ Ι Ε ΙΝΑΙ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ;

Τ Ι Ε ΙΝΑΙ

Η ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ;

Τ Ι Ε ΙΝΑΙ

ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

Μ ΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ;

ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΤΩΣΗ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ;

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ

ΓΕΝΗ ΕΧΟΥΝ

ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ;

ΠΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΧΟΥΝ

ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ;

ΠΟΣΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ

ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ;

ΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

Τ Ι Ε ΙΝΑΙ

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ;

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ;

ΒΑ

ΘΜ

ΟΣ

ΜΟ

ΝΑ

ΔΕΣ

ΣΧ

ΕΔ

ΟΝ Κ

ΑΛ

Α

Δ

0 -

31

ΚΑ

ΛΑ

; Γ;

32 -

41

ΚΑ

ΛΑ

Γ

42 -

51

ΠΟ

ΛΥ Κ

ΑΛ

Α;

Β;

52 -

61

ΠΟ

ΛΥ Κ

ΑΛ

Α

Β

62 -

71

ΑΡ

ΙΣΤ

Α;

Α;

72 -

81

ΑΡ

ΙΣΤ

Α

Α

82 -

91

Page 8: επαναληπτικό πάλι μαζί γ1

ΓΛ

ΩΣΣΑ

1.

Να μ

άθ

ω τ

ην ο

ρθ

ογραφ

ία μ

ου.

2.

Να δ

ιαβά

σω

τη

Γραμ

ματικ

ή μ

ου.

3.

Να δ

ιαβά

σω

τους

κανόνες Ο

ρθ

ογραφ

ίας μ

ου.

4.

Να α

σχολ

ηθ

ώ μ

ε τ

ο Φ

υλλά

διο

Εργασ

ιών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1.

Να α

σχολ

ηθ

ώ μ

ε τ

ο Φ

υλλά

διο

Εργασ

ιών.

ΓΕΝΙΚΑ

1.

Αύρ

ιο,

ΤΡΙΤ

Η 1

1.1

0.1

6 θ

α φ

έρω

στο

σχο

λείο

:

το Β

ΙΒΛ

ΙΟ Γ

ΛΩ

ΣΣΑ

Σ

το Β

ΙΒΛ

ΙΟ Μ

ΑΘ

ΗΜ

ΑΤ

ΙΚΩ

Ν

το Β

ΙΒΛ

ΙΟ Μ

ΕΛ

ΕΤ

ΗΣ

ΓΛ

ΩΣΣΑ

1.

Να μ

άθ

ω τ

ην ο

ρθ

ογραφ

ία μ

ου.

2.

Να δ

ιαβά

σω

τη

Γραμ

ματικ

ή μ

ου.

3.

Να δ

ιαβά

σω

τους

κανόνες Ο

ρθ

ογραφ

ίας μ

ου.

4.

Να α

σχολ

ηθ

ώ μ

ε τ

ο Φ

υλλά

διο

Εργασ

ιών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1.

Να α

σχολ

ηθ

ώ μ

ε τ

ο Φ

υλλά

διο

Εργασ

ιών.

ΓΕΝΙΚΑ

1.

Αύρ

ιο,

ΤΡΙΤ

Η 1

1.1

0.1

6 θ

α φ

έρω

στο

σχο

λείο

:

το Β

ΙΒΛ

ΙΟ Γ

ΛΩ

ΣΣΑ

Σ

το Β

ΙΒΛ

ΙΟ Μ

ΑΘ

ΗΜ

ΑΤ

ΙΚΩ

Ν

το Β

ΙΒΛ

ΙΟ Μ

ΕΛ

ΕΤ

ΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ

1. Να μάθω την ορθογραφία μου.

2. Να διαβάσω τη Γραμματική μου.

3. Να διαβάσω τους κανόνες Ορθογραφίας μου.

4. Να ασχοληθώ με το Φυλλάδιο Εργασιών .

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1. Να ασχοληθώ με το Φυλλάδιο Εργασιών .

ΓΕΝΙΚΑ

1. Αύριο, ΤΡΙΤΗ 11.10.16 θα φέρω στο σχολείο:

το ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ

το ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

το ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ