νικολίνα α1

of 10 /10
Συχνότητα ρολογιού & Μέγεθος λέξης

Embed Size (px)

Transcript of νικολίνα α1

Page 1: νικολίνα α1

Συχνότητα ρολογιού &

Μέγεθος λέξης

Page 2: νικολίνα α1

ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

(ΚΜΕ) ή πιο απλά ο επεξεργαστής ανήκει στο

υλικό μέρος του υπολογιστή.

Page 3: νικολίνα α1

Είναι η ‘καρδιά’ του ηλεκτρονικού υπολογιστή και είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των λειτουργιών του καθώς και την επεξεργασία των

δεδομένων που λαμβάνει. Από αυτήν εξαρτώνται οι δυνατότητες

του υπολογιστή. Η κυριότερη εταιρεία παραγωγής επεξεργαστών είναι η Intel  .

Page 4: νικολίνα α1

Ελέγχει την αγορά επεξεργαστών και όλοι οι επεξεργαστές που εισάγει είναι συμβατοί μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τα ίδια προγράμματα.

Επιπλέον, συνεισφέρει σημαντικά στις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τον τομέα των επεξεργαστών σε συνεργασία με μερικές ακόμη μικρότερες εταιρείες.

(π.χ ΑΜD & Cyrix)

Page 5: νικολίνα α1

Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή τόσο γρηγορότερος είναι ο επεξεργαστής αυτός. Συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή ή αλλιώς η συχνότητα ρολογιού του, ονομάζεται κάθε βήμα (χτύπος) που κάνει ο επεξεργαστής προς την εκτέλεση ενός προγράμματος. Συνεπώς, για την εκτέλεση ενός προγράμματος ο υπολογιστής εκπληρώνει τον κύκλο ενός ρολογιού. Η συχνότητα του ρολογιού, μετριέται σε Herz.

Page 6: νικολίνα α1
Page 7: νικολίνα α1

Λέξη ονομάζουμε τη φυσική μονάδα δεδομένων που χρησιμοποιείται από μια συγκεκριμένη σχεδίαση επεξεργαστή.

Μια λέξη αποτελείται από ένα συγκεκριμένο πλήθος ψηφίων 0 και 1(bit) το οποίο δηλώνει το μέγεθός της.

Το μέγεθος αυτό επηρεάζει την γενικότερη λειτουργία του υπολογιστή.

Οι σύγχρονοι προσωπικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν μέγεθος λέξης 32 (bit) ή 64(bit).

Page 8: νικολίνα α1
Page 9: νικολίνα α1

http://www.slideshare.net/kchatziagelaki/2-40629956

http://www.slideshare.net/nick143/ss-8535807 http://www.slideshare.net/nick143/ss-8535807 Τις φωτογραφίες που χρησιμοποίησα για την εργασία, τις βρήκα από το google εικόνες.

Page 10: νικολίνα α1

Νικολίνα Μιχαλιά