νικολίνα α1

download νικολίνα α1

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of νικολίνα α1

  • &

  • () .

  • . . Intel .

  • , . , . (. D & Cyrix)

  • . , () . , . , Herz.

  • . 0 1(bit) . . 32 (bit) 64(bit).

  • http://www.slideshare.net/kchatziagelaki/2-40629956http://www.slideshare.net/nick143/ss-8535807http://www.slideshare.net/nick143/ss-8535807 , google .