Τα Μέρη Του Υπολογιστή - Ε1

9

Transcript of Τα Μέρη Του Υπολογιστή - Ε1

Page 1: Τα Μέρη Του Υπολογιστή - Ε1
Page 2: Τα Μέρη Του Υπολογιστή - Ε1

ΑΡΩΣΗ

ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ

ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΟΘΟΝΗ ΚΑΜΕΡΑ

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΝΣΕΜ

ΠΟΝΣΙΚΙ

ΣΙΚΑΚΙ

ΕΚΣΤΠΩΣΗ

ΑΚΟΤΣΙΚΑ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ

Page 3: Τα Μέρη Του Υπολογιστή - Ε1

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΝΣΕΜ

ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ

ΣΙΚΑΚΙ

ΜΙΚΡΩΦΩΝΟ

ΕΚΣΤΠΩΣΗ

ΗΧΕΙΑ

ΑΡΩΣΗ

ΠΟΝΣΙΚΙ

ΟΘΟΝΗ

ΚΑΜΕΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ

Page 4: Τα Μέρη Του Υπολογιστή - Ε1

ΚΑΜΕΡΑ

ΟΘΟΝΗ

ΗΧΕΙΑ

ΕΚΣΤΠΩΣΗ

ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΝΣΙΚΙ ΜΟΝΣΕΜ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΛΕΩΝΙΔΑ

ΣΑΟ

Page 5: Τα Μέρη Του Υπολογιστή - Ε1

ΚΑΜΕΡΑ

ΗΧΕΙΑ

ΟΘΟΝΗ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΑΡΩΣΗ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ

ΑΚΟΤΣΙΚΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΝΣΙΚΙ

ΜΟΝΣΕΜ

ΑΘΑΝΑΙΑ

ΚΑΣΕΡΙΝΑ

Page 6: Τα Μέρη Του Υπολογιστή - Ε1

Α

Κ

Ο

Α

Κ

ΑΚΟΤΣΙΚΑ

ΟΘΟΝΗ ΚΑΜΕΡΑ

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΝΣΙΚΙ

ΗΧΕΙΑ

ΕΚΣΤΠΩΣΗ

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ

ΑΡΩΣΗ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Page 7: Τα Μέρη Του Υπολογιστή - Ε1

ΑΚΟΤΣΙΚΑ

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΘΟΝΗ ΚΑΜΕΡΑ

ΗΧΕΙΑ ΗΧΕΙΑ

ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΝΣΙΚΙ

ΜΟΝΣΕΜ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΓΙΩΡΓΟ

ΝΙΚΟ

ΕΚΣΤΠΩΣΗ

Page 8: Τα Μέρη Του Υπολογιστή - Ε1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΘΟΝΗ

ΚΑΜΕΡΑ ΗΧΕΙΑ

ΠΟΝΣΙΚΙ

ΕΚΣΤΠΩΣΗ

ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ

ΜΟΝΣΕΜ

ΣΙΚΑΚΙ

ΑΡΩΣΗ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΑΡΑ

Page 9: Τα Μέρη Του Υπολογιστή - Ε1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΘΟΝΗ

ΚΑΜΕΡΑ

ΕΚΣΤΠΩΣΗ

ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΜΟΝΣΕΜ

ΑΡΩΣΗ

ΗΧΕΙΑ

ΠΟΝΣΙΚΙ

ΑΚΟΤΣΙΚΑ

ΚΕΒΗΝ ΔΗΜΟ