παρουσίαση 1

of 10 /10
Οι υπολογιστες στην προσχολικη αγωγη μηνάς παπαδόπουλος τει προσχολικής αγωγής

Embed Size (px)

Transcript of παρουσίαση 1

1. 2. / , / . . 3. / , 4. / (Shade, Nida, Lipinski & Watson 1986).(Shade, Nida, Lipinski & Watson 1986). 5. / .(Buckleitner and Hohmann 1987, p.338)(Buckleitner and Hohmann 1987, p.338) 6. / . , . . H , . (Gellinas 1986, Riding and Powell 1987)(Gellinas 1986, Riding and Powell 1987) 7. / E . - . , .(National Association for the Education of Young Children1996,(National Association for the Education of Young Children1996,Clements 1994, Cardelle Elawar & Wetzel 1995, Adams 1996,Clements 1994, Cardelle Elawar & Wetzel 1995, Adams 1996,Denning & Smith 1997, Haugland & Wright 1997, Mathew 1997,Denning & Smith 1997, Haugland & Wright 1997, Mathew 1997, 1998 )1998 ) 8. / ( , ) / babysitter 9. / / . 10.