Παλιά - νέα Λεμεσός 1

of 6 /6
Η παλιά Λεμεσός Ονόματα: Χαραλαμπία Καλυφόμματου& Κωνσταντίνα Μιχαή

Embed Size (px)

Transcript of Παλιά - νέα Λεμεσός 1

Page 1: Παλιά - νέα Λεμεσός 1

Η παλιά Λεμεσός

Ονόματα: Χαραλαμπία Καλυφόμματου& Κωνσταντίνα Μιχαήλ

Page 2: Παλιά - νέα Λεμεσός 1

Οι δρόμοι παλιά

Οι δρόμοι παλιά:

• χωματόδρομοι• στενοί• πλακόστρωτοι (κ.α.)

Page 3: Παλιά - νέα Λεμεσός 1

Τα σπίτια παλιάΠαλιά τα σπίτια:

ΑσβεστωμέναΜικράΠλυθάρι ξύλινα παράθυρα

(κ.α.)

Page 4: Παλιά - νέα Λεμεσός 1

Πού έπαιζαν τα παιδιά;

Τα παιδιά έπαιζαν στις:•Αυλές •Αλάνες•Χωράφια • Γειτονιές (κ.α.)

Page 5: Παλιά - νέα Λεμεσός 1

Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους

Σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους:

• Ζεστές• Αγάπη• Συνεργασία• Αλληλοβοήθεια (κ.α.)

Page 6: Παλιά - νέα Λεμεσός 1

Με τι κυκλοφορούσαν;Κυκλοφορούσαν:

ΆμαξεςΆλογαΖώαΠαλιά ποδήλατα

(κ.α.)