ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

of 64 /64
Β τεχνολογική Τμήμα 1 Σχολ.Έτος 2013-14 εόραση, το Κινητό & το Ίντερνετ στις μέρες και μέσα από τα μάτια των παιδιών! Οι εργασίες έχουν γίνει σ Cartoon Story Make Κι οι μαθητές εκφράζονται μέσα την δημιουργία κόμικ ιστορι

description

school homework

Transcript of ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Page 1: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Β τεχνολογική Τμήμα 1

Σχολ.Έτος 2013-14

Η Τηλεόραση, το Κινητό & το Ίντερνετ στις μέρες μαςκαι μέσα από τα μάτια των παιδιών!

Οι εργασίες έχουν γίνει στο Cartoon Story MakerΚι οι μαθητές εκφράζονται μέσα από την

δημιουργία κόμικ ιστοριών.

Page 2: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Τηλεόραση….

Εφέντης Νίκος

Page 3: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Εφέντης Νίκος

Page 4: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Εφέντης Νίκος

Page 5: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Εφέντης ΝίκοςThe End !

Page 6: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Τηλεόραση….

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 7: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 8: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 9: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος ΧρήστοςThe End !

Page 10: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ίντερνετ….

Εφέντης Νίκος

Page 11: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

επικοινωνίας

Εφέντης Νίκος

Page 12: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Εφέντης Νίκος

Page 13: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

The End !Εφέντης Νίκος

Page 14: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ίντερνετ & Κινητό….

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 15: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 16: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 17: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 18: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 19: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 20: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 21: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 22: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Page 23: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Βερνάρδος Θόδωρος & Θεοδωρόπουλος ΧρήστοςThe End !

Page 24: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Τηλεόραση….

Page 25: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 26: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 27: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 28: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 29: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος ΣωτήρηςThe End !

Page 30: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Κινητό….

Page 31: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 32: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 33: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

The End !Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 34: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ίντερνετ….

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 35: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 36: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 37: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 38: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 39: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 40: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος Σωτήρης

Page 41: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΙΛΑΜΕ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ!

ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ…

ΑΠΟΦΕΕΥΓΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ

ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ…

Αμανατίδης Άγγελος & Θεοδωρόπουλος ΣωτήρηςThe End !

Page 42: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Τηλεόραση….

Ηλιάδης Γιάννης – Ανδρεάδης Πέτρος – Αποστολίδης Απόστολος

Page 43: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ηλιάδης Γιάννης – Ανδρεάδης Πέτρος – Αποστολίδης Απόστολος

Page 44: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

The End !Ηλιάδης Γιάννης – Ανδρεάδης Πέτρος – Αποστολίδης Απόστολος

Page 45: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Κινητό….

Ηλιάδης Γιάννης – Ανδρεάδης Πέτρος – Αποστολίδης Απόστολος

Page 46: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ηλιάδης Γιάννης – Ανδρεάδης Πέτρος – Αποστολίδης Απόστολος

Page 47: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ηλιάδης Γιάννης – Ανδρεάδης Πέτρος – Αποστολίδης Απόστολος

Page 48: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ηλιάδης Γιάννης – Ανδρεάδης Πέτρος – Αποστολίδης ΑπόστολοςThe End !

Page 49: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ίντερνετ….

Ηλιάδης Γιάννης – Ανδρεάδης Πέτρος – Αποστολίδης Απόστολος

Page 50: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ηλιάδης Γιάννης – Ανδρεάδης Πέτρος – Αποστολίδης Απόστολος

Page 51: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ηλιάδης Γιάννης – Ανδρεάδης Πέτρος – Αποστολίδης Απόστολος

Page 52: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ηλιάδης Γιάννης – Ανδρεάδης Πέτρος – Αποστολίδης Απόστολος

Page 53: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Τηλεόραση….

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος

Page 54: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος

Page 55: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος The End !

Page 56: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος

Κινητό….

Page 57: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος

Page 58: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος

Page 59: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος

Page 60: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος

Page 61: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος The End !

Page 62: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Ίντερνετ….

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος

Page 63: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος

Page 64: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΙΝΗΤΑ βτ1

Δαμακούδη Άννα – Γρηγοριάδης Σίμος – Γιαννούλης Γιώργος

The End !