η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

of 12 /12

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

Page 1: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

H αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα.

Κεφάλαιο 36ο

Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Page 2: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

Στη χώρα μας η αγροτική παραγωγή

αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας.

Page 3: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

Η αγροτική παραγωγή

εξαρτάται από τη μορφολογία και τη σύνθεση του εδάφους, καθώς και από το κλίμα κάθε περιοχής.

Page 4: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα

που παράγουμε είναι:

δημητριακά, ελιές - λάδι,

σταφύλια - κρασί…

Page 5: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

…εσπεριδοειδή, βιομηχανικά φυτά (καπνά, βαμβάκι,

τεύτλα) και λαχανικά.

Page 6: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

Πολλά από αυτά οι αγρότες τα

τυποποιούν και τα εξάγουν σε άλλες

χώρες.Οι εξαγωγές αυτές βοηθάνε πολύ στην

ανάπτυξη της ελληνικής

οικονομίας.

Page 7: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

Η αγροτική παραγωγή δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη.

Πολλές φορές οι κακές καιρικές συνθήκες, η ανομβρία ή διάφορες

ασθένειες που πλήττουν τα φυτά καταστρέφουν την

παραγωγή και δημιουργούν στους αγρότες οικονομικά

προβλήματα.

Page 8: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

Στα προβλήματα αυτά θα πρέπει να

προστεθούν και οι δυσκολίες των

αγροτών να διαθέσουν τα

προϊόντα τους στην αγορά

και οι υψηλές τιμές των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και

των γεωργικών μηχανημάτων.

Page 9: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

Το κράτος για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα έχει

δημιουργήσει υπηρεσίες όπως την Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών

Συνεταιρισμών ), την Αγροτική Τράπεζα, τον Ο.Γ.Α. (Οργανισμό

Γεωργικών Ασφαλίσεων ) οι οποίες βοηθούν οικονομικά και

συμβουλευτικά τους αγρότες.

Page 10: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

Η χρήση των μηχανημάτων βοηθάει τους αγρότες να

παράγουν πολλά και ποιοτικά προϊόντα.

Page 11: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

Στις μέρες μας ο αγροτικός

πληθυσμός έχει μειωθεί αλλά χάρη

στα γεωργικά μηχανήματα παράγονται

μεγάλες ποσότητες γεωργικών προϊόντων.

Page 12: η αγροτική παραγωγή στην ελλάδα1

Πολλές φορές οι αγρότες

χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες χημικών ουσιών για

να παράγουν γρήγορα περισσότερα

προϊόντα.Αυτή η ενέργεια μπορεί

να δημιουργήσει προβλήματα τόσο

στους ίδιους όσο στη γη και στους

καταναλωτές.