Σεισμοί Κεφαλονιάς της 15ης Φεβρουαρίου 2014

download Σεισμοί Κεφαλονιάς της 15ης Φεβρουαρίου 2014

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Την 15η Φεβρουαρίου 2014 και τοπική ώρα 09:31 έγινε ένας σεισμός έντονα αισθητός στο μεγαλύτερο τμήμα της Κεφαλονιάς ενώ ακολούθησε στις 10:18 ένας ακόμη σεισμός αισθητός ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα του νησιού. Οι δονήσεις αυτές εντάσσονται στην ακολουθία η οποία ξεκίνησε με τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 (Μw:6.1).

Transcript of Σεισμοί Κεφαλονιάς της 15ης Φεβρουαρίου 2014

  • 1. & & (....) & - - . 2310476081-4, Fax 2310476085 . : 53 , 55102 15 2014 15 2014 09:31 10:18 . 26 2014 (w:6.1). O ( ) 24bits SYZEFXIS ( ), . ((http://geophysics.geo.auth.gr/ the_seisnet/) . . 15 2014 . GMT. 2014.02.1507:31:1738.2312014.02.1508:18:5738.250 KmMLMW20.37716 km4.64.8 (GFZ)20.3653 km3.9 GFZ-Potsdam : 3594499 1674782 (1), =4,6 4.56.1 26 2014 . . MW=5.5 1

2. & & (....) & - - . 2310476081-4, Fax 2310476085 . : 53 , 55102 18:45 GMT 26.0.12014 . . . ( & 2003). 1. 2014.01.26 2014.02.15 4.0. 2014.02.15 W=4.6 . ( ). 26 2014 5.5 2 3. & & (....) & - - . 2310476081-4, Fax 2310476085 . : 53 , 55102 (2) INGEOCLOUDS. http://portal. ingeoclouds.eu/sitools/client-user/Shakemaps/project-index.html. (3) (www.emsc-csem.org).. 2. .. 3. (www.emsc-csem.org) (3) V IV-V (2). ARG2 ITC1 , (CHV1), (LXR1) (AG1) (4) (9). - . (10) - (15) 08:18 GMT.3 4. & & (....) & - - . 2310476081-4, Fax 2310476085 . : 53 , 55102 2014.02.15 07:31 GMT 4. 5. 4 5. & & (....) & - - . 2310476081-4, Fax 2310476085 . : 53 , 55102 2014.02.15 07:31 GMT 6. 7. .5 6. & & (....) & - - . 2310476081-4, Fax 2310476085 . : 53 , 55102 2014.02.15 07:31 GMT 8. 9. 6 7. & & (....) & - - . 2310476081-4, Fax 2310476085 . : 53 , 55102 2014.02.15 08:18 GMT 10. 11. 7 8. & & (....) & - - . 2310476081-4, Fax 2310476085 . : 53 , 55102 2014.02.15 08:18 GMT 12. 13. .8 9. & & (....) & - - . 2310476081-4, Fax 2310476085 . : 53 , 55102 2014.02.15 08:18 GMT 14. 15. 9