Μαθητοφρένεια #14

8
Ήρθε η ώρα κι εσύ επιτέ- λους να πεις: “Κύριε καθη- γητά, κοπήκατε!σελίδα 2 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2011 Και μη ξεχνάτε: βρείτε όλα τα άρθρα και τα ρεπορ- τάζ της εφημερίδας μας στο http://mf-news.gr ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΕΤΟΣ Β΄ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 14 - ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 € ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Έφτασε και τυπικά η ώρα του αποχωρισμού! Δυο αγαπημένοι μας καθηγητές, ο Υποδιευθυντής κ. Γρη- γόριος Καρανάσιος και ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Καραγεώργος, αφού συμπλήρωσαν μια πολυετή πο- ρεία στο χώρο της εκπαίδευσης, εγκαταλείπουν τα ... θρανία και συνταξιοδοτούνται! σελίδες 6 - 7 mathitofreneia. blogspot.com Ήττα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μόνο το βόλεϊ συνεχίζει! Η ΓΙΟΡΤΗ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ... ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Άλλη μια άψογη παρουσία του σχολείου μας στις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης μας. Δείτε πλούσιο φωτορεπορτάζ. Υπέροχη και φέτος η γιορτή μας για την επέτειο του ΟΧΙ. Δείτε το πρόγραμμα και σχε- τικό φωτορεπορτάζ. Ατυχία για την ομάδα ποδοσφαίρου των αγοριών. Έχασε στα πέναλτι ένα ματς, στο οποίο ήταν κατά κοινή ομολογία ανώτερη των αντιπάλων. Για να βάλουμε τα πράγματα ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ! Η απάντηση της γ΄λυκείου στις αι- τιάσεις των υπολοίπων τάξεων για απουσία της από την κατάληψη. σελίδα 3 Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε η ομάδα μπάσκετ των αγοριών. Ηττήθηκε στον τελικό με έξι πόντους διαφορά. Μόνο το βόλεϊ σε αγόρια και κορίτσια συνεχίζει στους σχολικούς αγώνες. Τα αγόρια προκρίθηκαν επί του 1ου ΓΕΛ και τα κορίτσια άνευ αγώνα. σελίδα 7 Εφαρμόστηκε η πρώτη φάση για την αναπλήρωση των δι- δακτικών ωρών λόγω κατάλη- ψης: 4 ώρες μάθημα και μετά γιορτή. σελίδα 6 σελίδα 8 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ πόρ- τες έχει ηζωή σελίδα 3

description

Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε η ομάδα μπάσκετ των αγοριών. Ηττήθηκε στον τελικό με έξι πόντους διαφορά. Ήρθε η ώρα κι εσύ επιτέ λους να πεις: “Κύριε καθη γητά, κοπήκατε!” Η απάντηση της γ΄λυκείου στις αιτιάσεις των υπολοίπων τάξεων για απουσία της από την κατάληψη.

Transcript of Μαθητοφρένεια #14

Page 1: Μαθητοφρένεια #14

Ήρθε η ώρα κι εσύ επιτέ-λους να πεις: “Κύριε καθη-γητά, κοπήκατε!”

σελίδα 2

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2011

Και μη ξεχνάτε: βρείτε όλα τα άρθρα και τα ρεπορ-τάζ της εφημερίδας μας στο http://mf-news.gr

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΕΤΟΣ Β΄ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 14 - ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 €

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

Έφτασε και τυπικά η ώρα του αποχωρισμού! Δυο αγαπημένοι μας καθηγητές, ο Υποδιευθυντής κ. Γρη-γόριος Καρανάσιος και ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Καραγεώργος, αφού συμπλήρωσαν μια πολυετή πο-ρεία στο χώρο της εκπαίδευσης, εγκαταλείπουν τα ... θρανία και συνταξιοδοτούνται!

σελίδες 6 - 7

mathitofreneia.blogspot.com

Ήττα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μόνο το βόλεϊ συνεχίζει!

Η ΓΙΟΡΤΗ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ... ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΆλλη μια άψογη παρουσία τουσχολείου μας στις εορταστικέςεκδηλώσεις της πόλης μας.Δείτε πλούσιο φωτορεπορτάζ.

Υπέροχη και φέτος η γιορτήμας για την επέτειο του ΟΧΙ.Δείτε το πρόγραμμα και σχε-τικό φωτορεπορτάζ.

Ατυχία για την ομάδα ποδοσφαίρου των αγοριών.Έχασε στα πέναλτι ένα ματς, στο οποίο ήταν κατάκοινή ομολογία ανώτερη των αντιπάλων.

Για να βάλουμε τα πράγματα ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ!

Η απάντηση της γ΄λυκείου στις αι-τιάσεις των υπολοίπων τάξεων γιααπουσία της από την κατάληψη.

σελίδα 3

Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε η ομάδα μπάσκεττων αγοριών. Ηττήθηκε στον τελικό με έξι πόντουςδιαφορά.

Μόνο το βόλεϊ σε αγόρια και κορίτσια συνεχίζειστους σχολικούς αγώνες. Τα αγόρια προκρίθηκανεπί του 1ου ΓΕΛ και τα κορίτσια άνευ αγώνα.

σελίδα 7

Εφαρμόστηκε η πρώτη φάσηγια την αναπλήρωση των δι-δακτικών ωρών λόγω κατάλη-ψης: 4 ώρες μάθημα και μετάγιορτή.

σελίδα 6 σελίδα 8

ΣΧΟΛΙΚΟΙΑΓΩΝΕΣ

πόρ-

τες

έχει

η ζωήσελίδα 3

Page 2: Μαθητοφρένεια #14

Μαθητοφρένεια ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Ήρθε η ώρα κι εσύ επιτέλους να πεις:Κύριε καθηγητά, κοπήκατε!

Στα μέσα της περσινής χρονιάς,περίπου, άρχισε να συζητείταιέντονα το θέμα της αξιολόγη-

σης των εκπαιδευτικών. Αξιολόγησητων καθηγητών από σχολικούς συμ-βούλους, από διευθυντές σχολείωνκαι, γιατί όχι; αξιολόγηση των καθη-γητών από τους ίδιους τους τούς μα-θητές! Κατά πόσο όμως θα είναιαυτή η αξιολόγηση αντικειμενικήκαι χρήσιμη και θα γίνει τελικάαποδεκτή; Και πρώτον και κύριον,κατά πόσο θα εφαρμοστεί τελικάγιατί πολλά ακούμε αλλά λίγα βλέ-πουμε.Σε πολλές χώρες της Ε.Ε. έχει δοκι-μαστεί το σύστημα αξιολόγησης. ΣτηΒουλγαρία, τη Γαλλία, στην Ιταλία,τη Λεττονία, την Πορτογαλία, τηΣουηδία, την Ολλανδία κ.α. λειτουρ-γεί καθολικά εδώ και αρκετά χρόνια,με σημαντικά θετικά αποτελέσματα.Όπως γίνεται συνήθως όμως, στηχώρα μας το θέμα βρίσκεται ακόμα«υπό συζήτηση», όπως συμβαίνειφυσικά και με τόσα άλλα θέματαπου θα έπρεπε να απασχολούν τουςαρμόδιους, όμως, εν αντιθέσει, δεναπασχολούν κανέναν. Ποιος να νοι-αστεί για την παιδεία, την ώρα πουυπάρχουν τόσο «σημαντικότερα» ζη-τήματα, άλλωστε; Είναι τυχαίο, λοι-πόν που και σε αυτό τον τομέαείμαστε λιγότερο εξελιγμένοι απότους υπόλοιπους; Όταν όμως κυ-ριαρχεί η αδιαφορία, τα αποτελέ-σματα είναι αναμενόμενα.Φαίνεται ενδιαφέρουσα πάντως, ηιδέα, ειδικότερα για τους μαθητέςπου ενθουσιάστηκαν με το άκουσμάτης. Μέχρι τώρα μόνο εμείς κρινό-μασταν, γιατί να μην κριθούν καιόσοι μας κρίνουν τόσα χρόνια;Βέβαια το ζήτημα δεν είναι και απλό.Γιατί όταν μιλάμε για αξιολόγησηπρέπει πρώτα να έχουμε διασφαλί-σει την αντικειμενικότητα. Σε μιαμικρή κοινωνία, όπως της πόληςμας, αν για παράδειγμα αξιολογη-

θούν οι καθηγητές από τον ίδιο τοΔιευθυντή που τόσα χρόνια γνωρί-ζουν και εργάζονται στον ίδιο χώρο,δεν θα έχουμε τα ορθότερα αποτελέ-σματα. Από την άλλη, η αξιολόγησητων καθηγητών από συμβούλουςίσως να μην είναι η αντικειμενικό-τερη, καθώς ένας σύμβουλος δενμπορεί να κρίνει έναν καθηγητή απόλίγες μόνο επαφές μαζί του. Παρόλααυτά, όμως θα ήταν ενδιαφέρον ναεφαρμοστεί και αν αποδειχτεί πρα-κτικό, να καθιερωθεί.Η άλλη περίπτωση, που ίσως ναφαντάζει ιδανική για τον κάθε μα-θητή, είναι να αξιολογεί τον καθη-γητή του, να βγάζει το άχτι του γιαόλα αυτά τα τεστ, τη φορτωμένηδουλειά για το σπίτι και, φυσικά, τηχαμηλή βαθμολογία του τριμήνου.Κάτι τέτοιο όμως σε καμιά περί-πτωση δεν θα ήταν ορθό και αντι-κειμενικό. Ποιος μαθητής άλλωστεθα έχανε την ευκαιρία να κακολο-γήσει τον καθηγητή του που ανέχε-ται επί ώρες στην τάξη, ενώκάλλιστα θα μπορούσε να βρίσκεταιστο κρεβατάκι του, που έχει τόσεςαπαιτήσεις και «παραξενιές»; Κα-νείς! Μπορεί να ακούγεται διασκεδα-στικό, μπορεί να ακούγεται καινο-τόμο ή για κάποιους άλλους άχρηστοκαι περιττό. Πάντως μια δοκιμή δενβλάπτει! Ίσως μετά την εφαρμογήτου, πολλοί να αλλάξουν γνώμη καινα το αντιμετωπίσουν θετικά καιίσως να ευνοήσει την κατάσταση τουεκπαιδευτικού συστήματος τηςχώρας μας ξεκαθαρίζοντας το τοπίο.Γιατί πολλοί καθηγητές δουλεύουνυποθετικά, λίγοι όμως το κάνουνπράξη, ίσως κι αυτοί να είναι που θαέρθουν αντιμέτωποι με το θέμα καιδεν θα το αποδεχτούν. Ας μην είμα-στε όμως τόσο κάθετοι κι ας δώ-σουμε μια ευκαιρία στην παιδεία μαςνα ανανεωθεί, να οξυγονωθεί. Κι αςαποτύχει!

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

Ελένη ΧατζηλίουΑρχισυντάκτρια

Κάθεται ένα ζευγάρι και κοιτάζει τααστέρια ένα βράδυ και λέει το αγόρι:- Ένα αστέρι πέφτει! Γρήγορα, κάνεμια ευχή!!- Θέλω να με παντρευτείς!- Μπα, αεροπλάνο ήταν ...

Μπαίνει ο Χίτλερ στο κελί τωνΕβραίων και λέει:- "Σήμερα θα αλλάξετε εσώρουχα!"- "Ζήτω ... Μπράβο, Αδόλφε!" φωνά-ζουν σαφώς ικανοποιημένοι οιΕβραίοι! Και συνεχίζει ο Χίτλερ:- "Εσύ με αυτόν... Εσύ με αυτόν...!!!!”

-Πώς πέθανε η τελευταία πόντια αρ-κούδα;-Αντί να πέσει σε χειμερία νάρκηέπεσε σε Γερμανική.

-Μπαμπά, μπαμπά!!! στο σχολείο, μεφωνάζουν μαφιόζο!!!-Καλά ... θα περάσω αύριο να το κα-νονίσω.-Κοίτα να φανεί σαν ατύχημα ...

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΕΚΔΟΣΗΣ

Δημήτρης Γουσόπουλος ΦιλόλογοςΔήμητρα Κωσταρέλλου Φιλόλογος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Εβελίνα ΠιπέργιαΕλένη Χατζηλίου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙΥΛΗΣ

Αθηνά ΠηλιτζίδουΡένια ΤσίπηΑνδρέας ΛιάμπαςΧριστίνα ΠαπανικολάουΑναστασία ΠαπανικολάουΑναστασία ΚώτταΜαρία ΜπέλτσιουΘωμαή Φιλιοπούλου

ΕΙΔΙΚΟΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εύη ΝερκίζογλουΔήμητρα ΠαπαθεοδώρουΙωάννα ΠαλπάνηΜαρία ΠαπατζήκαΓιώργος ΚολοβόςΣτέλιος ΜαγιάννηςΑλεξάνδρα ΚαλιαμπάκαΓιώργος ΚοτλίδαςΗλίας Αρβανιτίδης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κων/νος - Δημ. ΤσιουμέλαςΑλεξάνδρα Παπανίκου

Του έβαλε τα δυο πόδια σ’ ένα παπούτσι

Όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίουείχαν στα παλάτια τους νάνους, γιανα τους διασκεδάζουν. Αυτοί ήτανσχεδόν παντοδύναμοι και μπορούσαννα καταδικάσουν σε θάνατο ή ν` ανε-βάσουν στα ψηλότερα αξιώματα,όποιον ήθελαν. Οι αυτοκράτορες τουςείχαν φοβερή αδυναμία. Τους είχαν,ακόμη, ως μυστικοσυμβούλους καικατάσκοπους. Μόνον όταν έπεφτανσε βαρύ παράπτωμα τρεις φορές, τι-μωρούνταν κι αυτοί με μια περίεργητιμωρία. Τους έβαζαν τα δυο πόδιαμέσα στο ίδιο υπόδημα και τους άφη-ναν να κυκλοφορούν χοροπηδώντας.Η τιμωρία αυτή κρατούσε από τέσσε-ρις μέχρι έξι μήνες. Στο τέλος, ο νάνοςδεν μπορούσε να κρατήσει περισσό-τερο το αφάνταστο αυτό μαρτύριο καιέπεφτε στα πόδια του αυτοκράτορα,για να του ζητήσει έλεος. Έτσι, έμεινεη φράση: «Μου έβαλε ή του έβαλε ταδυο πόδια σ` ένα παπούτσι».

Χα, έγιναν οι εκλογές για τα μαθητικά συμβούλια (αναλυτικά στο επόμενο φύλλο).Προεκλογικές ομιλίες δεν είχαμε, ούτε προγραμματικές δηλώσεις. Είχαμε όμως αφί-σες. Υπήρχε γραμμένο και συγκεκριμένο αίτημα. Απορία: τι θα αλλάξει στο σχολείο,αν τελικά αυτό πραγματοποιηθεί;

τι θέλει να πει... ο ποιητής;

Το Βιβλίο είναι υλικός ήμη φορέας γραπτού, ει-καστικού, ηχητικού, ήμηδενικού περιεχομένου.Παγκοσμίως σήμερα ωςβιβλίο εννοείται η συνη-θέστερη κατηγορία έντυ-που αντικειμένου, στοοποίο απαντάται εξώ-φυλλο και περιεχόμενοσε συγκεκριμένο αριθμόσυνδεδεμένων τεμαχίωνχαρτιού. Βιβλίο αποκα-λείται επίσης το σύνολοτου περιεχομένου τουαντικειμένου αυτού ωςπνευματικό έργο. Ένα βι-βλίο με περιεχόμενοαποτελεί πνευματικόέργο ενός/περισσότερων

συγγραφέα/ων εν αντι-θέσει με το κενό βιβλίο.Αν και η ύπαρξη βιβλίουχρονολογείται από τηναυγή της ανθρώπινηςιστορίας, το έντυπο βιβλίοαποτελεί το κατεξοχήνμέσο διάδοσης της πλη-ροφορίας από την ανα-κάλυψη της τυπογραφίαςαπό τον Ιωάννη Γουτεμ-βέργιο έως και σήμεραοπότε και δημιουργή-θηκε το μέσο δημιουρ-γίας και αναπαραγωγήςπολυάριθμου όγκουέργων. Η αξία και το πε-ριεχόμενο του βιβλίουσυνδέθηκε περισσότερομε τη λογοτεχνία, την

επιστήμη, και τη θρη-σκεία.Το ηλεκτρονικό βιβλίοπάλι είναι ένα σύνολοπληροφοριών που εμφα-νίζονται σε ψηφιακήμορφή των οποίων το πε-ριεχόμενο και η μορφήπροσομοιάζουν το έντυποβιβλίο. Δημιουργείταιμέσω ηλεκτρονικού υπο-λογιστή ή σχετικών ψη-φιακών συσκευών και σεδιάφορα λειτουργικά συ-στήματα. Η διάθεση τουηλεκτρονικού βιβλίου γί-νεται από το διαδίκτυοκαι από υλικά ψηφιακάμέσα όπως το CD/DVD,το USB Stick κ.α.

του δεκαπενθήμερου

Βιβλίο

Η Μαθητοφρένεια είναι σχολική εφη-μερίδα των μαθητών και των μαθη-τριών του 2ου Γενικού ΛυκείουΓρεβενών. Ο χαρακτήρας της είναι μηκερδοσκοπικός. Τα έξοδα της εφημε-ρίδας καλύπτονται από χορηγίες καιδιαφημίσεις προϊόντων, επιχειρήσεωνή προσώπων, για τα οποία δεν υπάρχεικάποιο κώλυμα προβολής σύμφωνα μετην κείμενη ελληνική νομοθεσία.Κάθε παιδί έχει το απόλυτο δικαίωμανα δημοσιεύσει οτιδήποτε επιθυμείχωρίς διάκριση και χωρίς λογοκρισία.Δικαίωμα δημοσίευσης έχουν και όλοιοι καθηγητές του σχολείου μας αλλάκαι μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικήςκοινότητας. Οι τυχόν επεμβάσεις σταυπό δημοσίευση κείμενα θα αφορούντην έκτασή τους και μόνο, ανάλογα μετο διαθέσιμο χώρο, χωρίς ωστόσο νααλλοιώνεται κατ’ ελάχιστο το ύφος καιτο περιεχόμενο του κειμένου. Απο-κλείονται κείμενα προπαγανδιστικού,υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχο-μένου ή κείμενα που κατά την κρίσητης συντακτικής ομάδας δεν τηρούντους στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας.Τα άρθρα και τα ρεπορτάζ που δημο-σιεύονται στη Μαθητοφρένεια απη-χούν τις απόψεις των συντακτών τουςκαι μόνο, και σε καμιά περίπτωση δεσυνεπάγεται ότι αυτή είναι και η θέσητης συντακτικής ομάδας της εφημερί-δας ή του επιβλέποντος καθηγητή ήτης Διεύθυνσης του σχολείου.

ΡΕ ΣΕΙΣ, ΤΕΛΙΚΑ ΞΕΡΕΙ

ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΓΙΑΤΙ

ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΕΛΑΣΗ;

ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑΝ ΛΟΓΟ!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΕΚΔΟΣΗ

Γιώργος Δημητριάδης Πληροφορικός

ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ

ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ!

Επιμέλεια σελίδας | Θωμαή Φιλιοπούλου

Page 3: Μαθητοφρένεια #14

3Μαθητοφρένεια ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Αναπνέοντας την κιμωλία (ή τον μαρ-καδόρο) στις σχολικές αίθουσες περί-που εννιά χρόνια ως μαθήτρια, γνωρίζωαρκετά καλά πως οι σχολικές γιορτές δενπροκαλούν παρά μόνο χασμουρητά στους μα-θητές καθώς και στους εκπαιδευτικούς.

Όλοι λένε πως η ιστορία μας ανήκει. Γιαποιο λόγο τότε δάσκαλοι και μαθητές,κοιτάν συχνά τα ρολόγια τους ελπίζον-τας κάποια στιγμή να τελειώσει κι αυτήη σχολική γιορτή; Μήπως είναι όλατόσο βαρετά που ακούμε και καθηλώ-νεται το βλέμμα μας; Μάλλον αυτό είναι.Όλα καταντάνε κουραστικά, αφού κάθε χρονιάακούμε και βλέπουμε τα ίδια και συνηθι-σμένα πράγματα.

Χάνοντας, λοιπόν, την ώρα τους καθη-γητές και μαθητές για να πετύχουν κάτι“υποτίθεται” ευθύβολο και εύστοχο καιαφού όλοι δείχνουν αμέλεια σε αυτό καθεαυτοτο γεγονοσ, ποιος ο λόγος να πραγματο-ποιείται; Οι καθηγητές συχνά λένε‘’προσθέστε αυτό το ποίημα … προσθέ-στε μια σελίδα επιπλέον … προσθέστεεκείνο … προσθέστε τ’ άλλο’’ προσπα-θώντας να κάνουν έτσι πιο ενδιαφέ-ρουσα και πιο μεγάλη σε διάρκεια τησχολική γιορτή. Το μόνο όμως που κα-ταφέρνουν είναι να κουράζουν τους πε-ρισσότερους και να κάνουν χρονοβόρατη σχολική γιορτή.

Το σχολείο θα έπρεπε να βρίσκεται σεδιαρκή εγρήγορση. Πότε επιτέλους οι κα-θηγητές θα μάθουν να λένε τους λόγουςτους χωρίς να κρατάνε χαρτί; Να λένεπράγματα απλά και χρήσιμα. Πότε ταπαιδιά θα τραγουδούν αυτά που θέλουνκαι νιώθουν και όχι που τους επιβάλ-λουν, έχοντας έναν μουσικό που ξέρεινα καθοδηγεί μια μουσική ομάδα; Τότε ησχολική γιορτή θα είναι η κατάλληλη.

Πρέπει μια μέρα να πούμε την αλήθεια!Μια σχολική γιορτή όπως αύτη της 28ηΟκτωβρίου θα πρέπει να υπάρχει. Είναιό,τι πιο λυτρωτικό στη σημερινή ζωή μας.Σ’αυτήν την περίοδο, όπου η κρίση μαςχτυπάει την πόρτα και μας απομακρύ-νει από τα δικά μας δικαιώματα και τιςδικές μας κατακτήσεις, τότε πρέπει νααντιδράσουμε αποτελεσματικά και καί-ρια.

Και για να μην ξεχνάμε … Παιδεία είναιη διδασκαλία της αγωγής που στοχεύειστην πνευματική, ηθική και κοινωνικήολοκλήρωση του ατόμου. Η παιδεία δενμπορεί να αναπτυχθεί χωρίς ελευθερία,δημοκρατία και ανιδιοτέλεια. Πράγματαπου απουσιάζουν κάθε ώρα και στιγμή απότις αίθουσες και τους διαδρόμους τουσχολείου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΤΤΑ

Στα προηγούμενα φύλλα της εφη-μερίδας μας, θίχτηκε το θέμα τηςκατάληψης, που απασχόλησε έν-τονα την κοινότητα του σχολείουμας. Αρχικά, να αναφέρουμε ότισυμφωνούμε με την πλειονότητατων όσων γράφτηκαν στα διάφοραάρθρα που κάλυψαν το θέμα.Σωστά καταδείχτηκε και ο σκοπόςκαι το νόημα και το πνεύμα τηςκατάληψης. Παρόλαυτα αρκετοί μαθητές της γ'λυκείου ενοχληθήκαμε από μέροςτων απόψεων και αναφορών πουυπήρχαν σε κάποια άρθρα καιείχαν στόχο εμάς. Σ’ αυτά λοιπόν,και σχετικά με τα παιδιά της γ' λυ-κείου, αναφέρεται ότι δε συμμετεί-χαν ενεργά και η στάση τους ωςπρος το θέμα χαρακτηρίστηκε απα-ράδεκτη.Πιστεύουμε ότι η άποψη αυτή ήτανκάπως γενικευτική και απόλυτη.Δεν αντιλέγουμε, μπορεί τα λόγιαπου λέγεται ότι ακούστηκαν απόμαθητές της τρίτης τάξης και ανα-φέρθηκαν σε ένα συγκεκριμένοάρθρο, να είναι πραγματικά. Άλλω-στε δεν μπορούμε να είμαστε σί-γουροι γι’ αυτό! Πολλά λέγονται σετέτοιες περιπτώσεις, άλλα σοβαράκαι άλλα όχι. Σημασία έχει ναδούμε ποιος το λέει και αν το εν-νοεί. Όπως και να χει όμως, κατάτη γνώμη μας, η φράση ''απαράδε-κτη η συμπεριφορά της γ' λυκείου''είναι απολύτως κάθετη, δεν εξαιρείκανέναν από εμάς, βάζοντάς μαςόλους στο ίδιο ''τσουβάλι''.

Αρκετοί από εμάς, παρότι, όπωςόλοι γνωρίζουμε, ο χρόνος μας είναιπεριορισμένος και οι υποχρεώσειςμας πολλές, βρισκόμασταν καθη-μερινά εκεί και κάποιοι από εμάςγια χάρη της κατάληψης έμενανόλο το βράδυ στο σχολείο. Δε διαφωνούμε ότι ήταν ΚΑΙ επι-λογή μας η απόφαση έναρξης τηςκατάληψης και ότι οι ψήφοι μαςήταν συντριπτικά υπέρ. Σαφώς λοι-πόν θα έπρεπε να στηρίξουμε τηνκατάληψη, όχι όμως περισσότεροαπό όσο μπορούμε κι απ’ αυτό πουμας επιτρέπει ο χρόνος μας. Γι’αυτό τον λόγο βασιστήκαμε κυρίωςστις μικρότερες τάξεις. Δεν αποθέ-σαμε σε καμια περίπτωση όμως τιςευθύνες μόνο σ’ αυτές. Φυσικά καιήμασταν συμμέτοχοι και εμείς σεόλο αυτό και κάθε θέμα που θα δη-μιουργούνταν θα ήταν και δικό μας!Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι απότην αρχή ξεκαθαρίσαμε την θέσημας απέναντι στο θέμα κατάληψη.Είπαμε οτι ναι, είμαστε υπέρ και θαβοηθήσουμε να κλείσει το σχολείο,ωστόσο δε θα μπορούμε να είμαστεσυνεχώς εκεί λόγω μαθημάτων καιοι περισσότεροι από τις μικρότερεςτάξεις συμφώνησαν. Τώρα γιατίμας κατηγορείτε για αδιαφορία; Γι’αυτό λοιπόν κάθε φορά που θα εκ-φράζουμε κάποια άποψη σχετικάμε ένα θέμα καλό θα ήταν να μηνείμαστε τόσο αφοριστικοί και από-λυτοι αλλά περισσότερο αντικειμε-νικοί!

ΓΡΑΦΟΥΝ | Ιωάννα Παλπάνη - Μαρία Παπατζήκα

απάντηση

Γράφει η

πόρ-

τες

έχει

η ζωή

Αν και λίγο καθυστερημένα το θέμα τον proj-ect έφτασε και στο δικό μας τραπέζι. Αναστα-σία, εσύ τι έχεις να πεις; Όλα κύλησαν ομαλάκαι ευχάριστα για εσένα!

Ναι, εγώ στάθηκα τυχερή. Είμαι στο θέμα πουμε ενδιέφερε από την αρχή και η ώρα περνάειπολύ ευχάριστα στο μάθημα. Εσένα αντίθεταη τύχη δε σου χαμογέλασε. Η ερευνητική ερ-γασία στην οποία συμμετέχεις ήταν από τις τε-λευταίες σου επιλογές.

Ακριβώς, όπως και πολλά ακόμα παιδιά (ταπερισσότερα ουσιαστικά). Είμαι στο τμήματης δημοσιογραφίας, που όπως προείπες δεντο πολύ ήθελα.

Ήταν θέμα τύχης (!)

Έχεις δίκιο, ήταν θέμα τύχης. Αλλά ήταν αντι-κειμενικός ο τρόπος επιλογής και χωρισμούστα τμήματα; Γιατί να πας εσύ (για παρά-δειγμα) εκεί που θες και όχι κάποιος άλλος;Και θα μου πεις πάλι, θέμα τύχης (και δίκιο θαέχεις), εκεί που θέλω να καταλήξω όμως είναιότι δεν ήταν δίκαιη η όλη διαδικασία.

Δεν θα τον θεωρούσα δίκαιο αλλά αναμφισβή-τητα ήταν, κατά την άποψή μου, ο πιο αντικει-μενικός για την κατάταξη τον μαθητών σεκάθε τμήμα. Ας υποθέσουμε ότι περισσότεροαπό το 1/3 των μαθητών είχε επιλέξει ωςπρώτη επιλογή το ίδιο project. Θα ήταν αδύ-νατο να συμμετέχουν όλοι σ’ αυτό. Τι πιο αν-τικειμενικό λοιπόν από την κλήρωση; Καλόβέβαια θα ήταν να γινόταν μπροστά μας ...

Μμμ ... Εντάξει. Νομίζω πως αρχίζεις να με πεί-θεις!

Όσον αφορά τα θέματα των ερευνητικών ερ-γασιών ... πώς σου φάνηκαν; Ενδιαφέροντα;

Φυσικά και όχι! Τι θέματα ήταν αυτά; Δημο-σιογραφία, μανιτάρια, τροχαία, ολυμπιακάαθλήματα και τυροκομικά! Ποιο να πρωτοδιά-λεγα! Όλα ήταν ένα κι ένα! Κάτι πιο εποικοδο-μητικό (για να λέμε και καμιά ωραία λέξη) ήπιο ενδιαφέρον δεν μπορούσαν να βρουν; Όχι,πες μου ...

Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Όλα τα θέ-ματα ασχολούνται με κάποιον ιδιαίτερο τομέα.Βέβαια για κάποιους ένα θέμα είναι περισσό-τερο ενδιαφέρον, ενώ για κάποιους άλλους λι-γότερο.

Δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο, αλλά τέλοςπάντων!

Δυστυχώς όμως για εσένα, Χριστίνα, αυτάείναι τα θέματα. Το μόνο που μπορείς να κά-νεις, τόσο εσύ όσο και οι υπόλοιποι ‘αδικημέ-νοι’ μαθητές είναι να συμβιβαστείτε με τηνυπάρχουσα κατάσταση. Ίσως στην πορεία νααλλάξεις γνώμη. Αν όχι, υπάρχει και το δεύ-τερο τετράμηνο.

Η Χριστίνα και η ΑναστασίαΠαπανικολάου (απλή συνωνυ-μία) συνομιλούν και σχολιάζουν.

Page 4: Μαθητοφρένεια #14

Μαθητοφρένεια ΘΕΜΑ 4

Επιμέλεια Ρένια Τσίπη | Ανδρέας Λιάμπας

Υπέβαλαν την παραίτησήτους στο ΥΠΕΠΘ λόγωσυνταξιοδότησης, μετά

από πολυετή προσφορά στο χώροτης εκπαίδευσης, οι καθηγητέςτου σχολείου μας κύριοι Γρηγό-ριος Καρανάσιος, μαθηματικός,και Θεόδωρος Καραγεώργος, οι-κονομολόγος.Συναντήσαμε τους δυο εκπαιδευτικούςστα γραφεία της εφημερίδας μας, μι-λήσαμε μαζί τους και τους προτρέψαμενα θυμηθούν μερικές χαρακτηριστικέςστιγμές της μακρόχρονης εκπαιδευτι-κής τους πορείας.«Υπάρχουν αρκετές στιγμές που σημάδεψαντην πορεία μου στο χώρο της εκπαίδευσης»,μας λέει ο κ. Καρανάσιος. «Ως υποδιευ-θυντής θα ‘θελα να σταθώ στην ίδρυση καιλειτουργία της πτέρυγας του λυκείου. Σε συ-νεργασία με τον διευθυντή του σχολείου κ.Βόβουρα φέραμε εδώ τον τότε περιφερει-άρχη, δεσμεύτηκε και σε σύντομο χρονικόδιάστημα φτιάχτηκε το σχολείο αυτό τοοποίο όλοι βλέπουμε πόσο αναγκαίο είναισήμερα. Καλό θα ήταν βέβαια το κτήριο αυτόνα ήταν λίγο μεγαλύτερο, ώστε να μπορούσετο λύκειο να στεγάζεται στην πτέρυγα αυτήκαι το γυμνάσιο στην παλιά πτέρυγα. Σπου-δαίες στιγμές για μένα ως καθηγητής είναι ηικανοποίηση την οποία αισθανόμουν βλέ-ποντας όλους τους μαθητές μου να επιτυγχά-νουν τους στόχους τους, να τους βλέπω μετάαπό λίγα χρόνια έξω να είναι πετυχημένοι καινα κουβεντιάζω μαζί τους και να χαίρομαιγια αυτά που έχουν καταφέρει. Οι αναμνή-σεις που έχω γενικά από το σχολείο είναιπολλές και είναι δύσκολο να ξεχωρίσω μία:τόσα χρόνια, τόσα παιδιά. Οι χειρότερες ανα-μνήσεις όμως είναι αυτές που δημιουργούνεντάσεις, αν και δε μου έχει τύχει ποτέ να ξε-περάσω τα όρια».Για τον ... άπειρο ελεύθερο χρόνο πουτώρα πλέον θα έχει ο κ. Καρανάσιοςμας είπε: «Αυτή η φάση της ζωής είναι μιακαινούρια αρχή και όντως είναι δύσκολη.Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα. Ήδη με μια

ομάδα καθηγητών (με τον κ. Καραγεώργο, μετον κ. Δημάδη, με τον κ. Κουπτσίδη) στονελεύθερο χρόνο μας ξεκινήσαμε κάποιες δια-δρομές και αναβάσεις στα ψηλά βουνά. Καισε προσωπικό επίπεδο όμως ασχολούμαι μεαγροτικές εργασίες. Νομίζω πώς θα το καλύ-ψουμε και αυτό το κενό».Ναι, αλλά θα του λείψει καθόλου τοσχολείο; «Για να είμαι ειλικρινής δεν το έχωσυνειδητοποιήσει ακόμη. Είμαι μια ολό-κληρη ζωή στο χώρο αυτόν. Προφανώς καιθα μου λείψει».Κλείνοντας δήλωσε: «Θα ήθελα ολόψυχανα ευχηθώ καλή επιτυχία στον νέο Υποδιευ-θυντή του σχολείου μας, τον κ. Θωμά Χαν-τάβα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχει και τη δικήσας βοήθεια σε αυτή του την πορεία. Με αυτόθέλω να πω ότι για να λειτουργήσει σωστάένα σχολείο πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φο-ρείς να συνεννοούνται, να συνεργάζονταιέτσι ώστε να υπάρξει το καλύτερο αποτέλε-σμα. Τελειώνοντας μία ευχή και για όλουςσας, πρώτα απ’ όλα να είστε υγιείς και έπειταο καθένας σας να πετύχει τους στόχους του.Εύχομαι να συνεχίσετε την εφημερίδα τηνοποία εσείς στηρίξατε και να βρεθούν συνε-χιστές. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία καιπροσπάθεια γι’ αυτό και διακρίθηκε πανελ-λαδικώς ως η καλύτερη σχολική εφημερίδαγια το 2011».

Πάντα ευγενικός ο κ. Καρανάσιος μαςχαιρέτησε και έφυγε. Τόσα χρόνιαυπήρξε για το σχολείο η ήρεμη δύναμη.Ένας άνθρωπος και ένας υποδιευθυν-τής που μπορούσες πάντα να του μιλή-σεις χωρίς τον φόβο να σε ...κατσαδιάσει, που ήξερες ότι θα σεάκουγε και θα σου έδινε σημασία, πουείχε άριστες σχέσεις με τους μαθητές,κρατώντας όμως πάντα την απαιτού-μενη απόσταση.Την άλλη μέρα φιλοξενήσαμε για μιαμίνι συνέντευξη και τον έτερο ... ανα-χωρητή, τον κ. Θεόδωρο Καραγεώργο.Του ζητήσαμε να θυμηθεί χαρακτηρι-στικές στγμές από τα χρόνια του στοσχολείο.«Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς! Το καθημερινόμάθημα, η συναναστροφή με τους μαθητές,ήταν πραγματικά στιγμές που τις ζούσα ευ-χάριστα. Κάθε μέρα στο σχολείο ήταν χαράγια μένα. Ιδιαίτερη στιγμή ήταν, όταν ανα-κοινώνονταν τα αποτελέσματα των παιδιώνστις Πανελλαδικές και συμμεριζόμασταν τηχαρά τους, αφού όλη τη χρονιά προσπαθού-σαμε μαζί για να πετύχουνε το στόχο τους.Και αυτό ήταν επιβράβευση κόπων των παι-διών αλλά και δικών μας, δικών μου κόπων,γιατί είχα την τύχη τα τελευταία 12 χρόνιανα διδάσκω δύο μαθήματα στην τρίτη τάξη.Είχα κι αγωνία μαζί με ταπαιδιά και με τους

γονείς τους. Και επειδή, όπως γνωρίζετε, τοσχολείο μας είχε πάρα πολλές επιτυχίες,θέλω και εγώ να πιστεύω ότι με τον τρόπομου συνέβαλα σ’ αυτό. Και ήταν χαρά μεγάληγια μένα να βλέπω αυτή τη χαρά στα μάτιατων παιδιών και των γονιών. » Δυστυχώς υπήρχαν και κάποιες καταστά-σεις που δε ξέρεις τι να κάνεις. Κάποια παιδιάπου ζούσαν κάποιο προσωπικό τους δράμα.Μου έχει τύχει να δω παιδί μέσα στην τάξηνα κλείνουν τα μάτια του και να κοντεύει ναπέσει από την καρέκλα, γιατί όλο το προ-ηγούμενο βράδυ διάβαζε. Κακά τα ψέματα,ζούμε σ’ ένα μικρό μέρος. Γνωρίζουμε τα παι-διά, τα προβλήματα που ενδεχομένως έχουνμέσα στην οικογένεια και πολλές φορές προ-σπαθούμε να βοηθήσουμε, πάντα με το φόβονα παρεξηγηθούμε. Δύσκολη στιγμή είναι κιόταν αναγκάζεσαι να τιμωρήσεις τη συμπε-ριφορά ενός παιδιού, παρότι έχεις εξαντλήσεικάθε τρόπο συμμόρφωσής του».Στη συνέχεια τον ρωτήσαμε για τηναπόφασή του να αφήσει φέτος το σχο-λείο.«Σίγουρα δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος ναπω τέλος Ο προγραμματισμός μου ήταν ναφύγω τον Αύγουστο του 2012, δηλαδή έναχρόνο μετά, πάλι χωρίς να είναι απολύτωςσυμπληρωμένα τα χρόνια υπηρεσίας. Οι εξε-λίξεις και τα γεγονότα κατά κάποιο τρόπο μεανάγκασαν με κρύα καρδιά και πίκρα, θαέλεγα, να σταματήσω φέτος. Δυστυχώς!Πάντα βέβαια επειδή είμαι πολύ κοντά στοσχολείο, από πλευράς απόστασης, θα έρχο-μαι να σας βλέπω και ειδικά εσάς θα σας πα-ρακολουθώ μέχρι να τελειώσετε».Όταν τον ρωτήσαμε για το πώς θα γε-μίσει τώρα πια τον ελεύθερο χρόνο, οκ. Καραγεώργος απάντησε αφοπλι-στικά:«Είμαι άνθρωπος που δεν ησυχάζει εύκολα.Είτε στο βουνό είτε στα λαγκάδια είτε στοΚαστράκι γεμίζω το χρόνο μου και φυσικάπάντα έχω την έγνοια και το μυαλό στο σχο-λείο και όπως βλέπετε περνάω τακτικά καισας βλέπω. Σήμερα μάλιστα χάρηκα και συγ-κινήθηκα πολύ από όλες τις καλημέρες πουμάζεψα από τα παιδιά».Λίγο πριν κλείσει η συζήτησή μας,έκανε έναν μικρό απολογισμό της πο-ρείας του στο σχολείο, καταθέτοντας

Άφησαν τα έδρανα και ...πήραν τα βουνά!

Page 5: Μαθητοφρένεια #14

5Μαθητοφρένεια ΘΕΜΑ

Ο κύριος Γρηγόριος Κα-ρανάσιος είναι πτυχιού-χος του ΜαθηματικούΤμήματος της Φυσικομα-θηματικής Σχολής τουΑ.Π.Θ. Υπηρέτησε τη θη-τεία του ως έφεδρος αξιω-ματικός με σειράσυμμετοχών σε μετεκπαι-δεύσεις και ασκήσεις. Τε-λευταία ως έφεδροςΤαγματάρχης, Υποδιοικη-τής της 134 Μ.Π.Π.Εργάστηκε για πρώτη φοράως ωρομίσθιος καθηγητής

στο ΚΕΤΕ Γρεβενών απότο 1979 έως το 1982, οπότεκαι διορίστηκε ως μόνιμοςεκπαιδευτικός στο 2ο ΓΕΛΓρεβενών. Από το 2002υπηρέτησε ως Υποδιευ-θυντής του λυκείου.Υπήρξε αιρετό μέλος τουΠΥΣΔΕ Ν. Γρεβενών απότο 1995 έως το 2003. Διετέ-λεσε πρόεδρος, αντιπρό-εδρος, γραμματέας καιμέλος της ΕΛΜΕ Γρεβενώνγια δέκα και πλέον χρόνια,καθώς και εκλεγμένος αν-

τιπρόσωπος σε συνέδριατης ΟΛΜΕ για έξι τουλάχι-στον φορές και εκλεγμένοςστο 27ο συνέδριο τηςΑΔΕΔΥ. Από το 1984 ήτανανελλιπώς μέλος Επιτρο-πών Εξετάσεων εισαγωγήςμαθητών σε Α.Ε.Ι-Τ.Ε.I. Έχει συμμετάσχει σε ημε-

ρίδες, σεμινάρια, συνέδριαεκπαιδευτικού χαρακτήρακαι σε συνέδρια Ε.Μ.Ε, ενώέχει διατελέσει μέλος τηςΝομαρχιακής ΕπιτροπήςΠαιδείας του Νομού μας.

Ήταν εισηγητής στο 1ο Συ-νέδριο των απανταχούΓρεβενιωτών με θέμα: “ΟΘεόδωρος Ζιάκας και ηπροσφορά του στους απε-λευθερωτικούς αγώνες τουΈθνους”, εισηγητής σεημερίδα της ΝομαρχιακήςΑυτοδιοίκησης με θέμα:“Μεταβυζαντινά μνημείατης Λόχμης Γρεβενών” κ.α.Υπήρξε υποψήφιος Νο-μαρχιακός Σύμβουλος το1998 και υποψήφιος Δημο-τικός Σύμβουλος το 2002.

Ο κύριος Θεόδωρος Κα-ραγεώργος, πτυχιούχοςτης τότε Ανωτάτης Βιομη-χανικής Σχολής Θεσσαλο-νίκης (και νυνΠανεπιστημίου Μακεδο-νίας), του τμήματος Διοί-κησης Επιχειρήσεων,ξεκίνησε την εκπαιδευτικήτου πορεία το 1978 ως ωρο-μίσθιος καθηγητής του τότεΤεχνικού - Επαγγελματι-κού Λυκείου Γρεβενών,όπου και υπηρέτησε μέχριτον Ιούνιο του 1982. Στη

συνέχεια διορίστηκε στηΝομαρχία Γρεβενών ωςεπιτυχών σε διαγωνισμόπτυχιούχων ΑΕΙ του 1978και υπηρέτησε τη ΔημόσιαΔιοίκηση μέχρι τον Αύγου-στο του 1989. Το διάστημααυτό παρακολούθησε επίένα εξάμηνο το Παιδαγω-γικό Τμήμα της ΠΑΤΕΣΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης.Την 1 Σεπτεμβρίου 1989διορίστηκε στο ΥΠΕΠΘ ωςμόνιμος εκπαιδευτικός τουκλάδου ΠΕ 09 Οικονομο-

λόγων και αφού υπηρέτησεεπί 22 συναπτά έτη συντα-ξιοδοτήθηκε στις 10 Οκτω-βρίου 2011.Στη διάρκεια της εκπαιδευ-τικής του πορείας διετέλεσεΠρόεδρος της ΕΛΜΕ, αιρε-τός εκπρόσωπος των καθη-γητών στο υπηρεσιακόσυμβούλιο (ΠΥΣΔΕ), Υπο-διευθυντής του τότε ΤΕΛΓρεβενών και Διευθυντήςτου 3ου Ενιαίου ΛυκείουΓρεβενών. Παρακολούθησε πλήθος

επιμορφωτικών - εκπαι-δευτικών σεμιναρίων, συμ-μετείχε σε εκπαιδευτικάσυνέδρια της ΟΛΜΕ, έλαβεπιστοποίηση στη χρήσηνέων τεχνολογιών και υλο-ποίησε με συναδέλφους καιομάδες μαθητών αρκετάεκπαιδευτικά προγράμ-ματα. Παράλληλα, όλα αυτάτα χρόνια, ήταν βαθμολο-γητής γραπτών των Πανελ-λαδικών εξετάσεων στοΒαθμολογικό κέντρο Κοζά-νης.

και κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις.«Θα έλεγα ότι, ενώ δεν είχα σκεφτεί ποτέότι θα κάνω αυτή τη δουλειά (μου προέκυψεμόλις απολύθηκα από το στρατό), πραγμα-τικά την ερωτεύτηκα! Γρήγορα αντιλή-φθηκα ότι δεν είναι επάγγελμα αλλάλειτούργημα. Το λέω και συγκινούμαι. » Πέρασαν από τα χέρια μου εκατοντάδεςπαιδιά που σήμερα είναι επιστήμονες, για-τροί, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, στελέχη τηςδημόσιας διοίκησης ή στον ιδιωτικό τομέα.Με κάποιους απ’ αυτούς μπορεί να είχαμεκαι κάποιες δυσκολίες επικοινωνίας καικόντρες δυνατές. Ωστόσο, όλοι αυτοί, ότανμε χαιρετάνε στο δρόμο, για μένα είναι η με-γαλύτερη ηθική ανταμοιβή. » Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν, ότανπρώτη φορά συνάντησα ως μαθητή, παιδίπαλιάς μου μαθήτριας. Αυτό ήταν πάρα πούσυγκινητικό. Να νιώσω ότι μεγάλωσα αφε-νός και αφετέρου ότι η ζωή κάνει κύκλους.Είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίαςτο σχολείο και νομίζω ότι δένεσαι με τηδουλειά που κάνεις.» Θεωρώ ότι κριτές μας είναι οι μαθητές,γιατί δεν είχαμε κανέναν άλλον να μας κρί-

νει. Η ώρα η διδακτική είναι ώρα καθηγητήκαι παιδιών, που σημαίνει αν εκμεταλλεύε-σαι την ώρα αυτή μέσα στην τάξη και περ-νάς στα παιδιά αυτό πουθέλεις να περάσεις, όλαέχουν χαρά και αυτό τοβλέπεις και στα μάτιατους. Πάντα με συγκίνησηθα θυμάμαι όλα αυτά ταχρόνια. Αν και φεύγω λίγοπρόωρα, είμαι γεμάτοςαπό αναμνήσεις. Μένουνμόνο τα θετικά, οι καλέςστιγμές, και καλές στιγμέςθα είναι, όταν εσείς θαείστε αύριο οι ακαδημαϊ-κοί πολίτες και ελπίζω ναμε χαιρετάτε στο δρόμο.» Εύχομαι τέλος αυτή ηεφημερίδα να ξαναβρα-βευτεί και να έχει συνέχειακαι από τους επόμενους.Βλέπω ήδη ότι η α΄ λυ-κείου δραστηριοποιήθηκε, επομένως η συ-νέχεια αυτής της όμορφης προσπάθειαςείναι σίγουρη».

Η Ρένια Τσίπη και ο Ανδρέας Λιάμπας μιλούν με τους δυο καθηγητέςκαι καταγράφουν τις τελευταίες τους σκέψεις για το σχολείο και την εκ-παιδευτική τους πορεία, πριν πάρουν το δρόμο για τα βουνά!

Ο Διευθυντής του σχολείου κ. Δημ. Βόβουραςγια τη συνταξιοδότηση του μέχρι πρότινος Υποδιευθυντή

Με τον Γρηγόρη ξεκινήσαμεμαζί την εκπαιδευτική μαςσταδιοδρομία, από το τότεΚΕΤΕ Γρεβενών. Μετά βρε-θήκαμε στο 2ο Λύκειο Γρεβε-νών μέχρι σήμερα.Από την πρώτη στιγμή δημι-ουργήθηκε ανάμεσά μας μιασχέση φιλική, συναδελφική,

οικογενειακή που δεν διατα-ράχθηκε στη μακροχρόνια συ-νύπαρξή μας. Μοιραστήκαμεστιγμές καλές και στιγμέςάσχημες. Πολλές φορές σεεπίπεδο συνδικαλιστικό δια-φωνήσαμε, ξεκινώντας απόδιαφορετικές αφετηρίες. Οκοινός όμως στόχος μας

έφερνε στον ίδιο δρόμο.Θα μπορούσα να σας μιλάωγια τον Γρηγόρη ώρες. Όμως,ξέρω καλά, δε θα το ήθελε οίδιος. Θα αρκεστώ σε λίγα πουσκιαγραφούν τον άνθρωπο,εκπαιδευτικό, επιστήμονα,πολίτη Καρανάσιο Γρηγόρη. Ειλικρινής, τίμιος, καταδεκτι-

κός, φιλότιμος, πλην όμωςαμετάπειστος, παθιασμένος,ανυποχώρητος σε θέματα ηθι-κής και δεοντολογίας. Στοπρόσωπό του βρίσκει ανταπό-κριση η έννοια του λειτουργούτης εκπαίδευσης.Τα τελευταία 10 περίπου χρό-νια συνεργαστήκαμε στη διοί-

κηση του σχολείου. Η συνερ-γασία μας, από κάθε άποψη,υπήρξε ιδανική. Συμπλήρωνεο ένας τον άλλον και με τηναποχώρησή του από τηνενεργό δράση, θεωρώ ότι χάνωένα μέρος του εαυτού μου.Γρηγόρη σ’ ευχαριστώ και εύ-χομαι να είσαι πάντα καλά.

Λάτρεις τωνβουνών και οιδύο, θα έχουντώρα το χρόνονα περπατή-σουν σπιθαμήπρος σπιθαμήκάθε φαράγγικαι γκρεμόστο Γράμμοκαι στο Βίτσι!

Page 6: Μαθητοφρένεια #14

Μαθητοφρένεια ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 6

Υπέροχη και πάλιη γιορτή στο σχολείο μας

Η γιορτή ξεκίνησε στις 11:05αφού έγιναν τρεις σχολικέςώρες για την αναπλήρωση τωνμαθημάτων εξαιτίας των κατα-λήψεων. Όπως κάθε χρόνο,όλα τα παιδιά είχαν πάρει τιςθέσεις τους στο γυμναστήριο,μαζί και οι καθηγητές. Παρου-σιάστριες της γιορτής ήταν οιμαθήτριες της β΄ λυκείου Πα-παθεοδώρου Δήμητρα καιΜπαλογιάννη Χριστίνα.Η γιορτή άρχισε με τη σύντομηομιλία από το Δ/ντη του σχο-λείου μας κ. Βόβουρα Δημή-τριο για τη σημαία.Σημαιοφόρος για το σχολικό

έτος 2011-2012 ορίστηκε οΨευτογκάς Ανδρέας και πα-ραστάτες από τη γ΄λυκείου ηΠολύζου Αλεξάνδρα και οΚωτσιόπουλος Θανάσης, απότη β΄λυκείου ο ΜπραζιώτηςΚωνσταντίνος και η Μιχαλο-πούλου Θέλμα και από τηνα΄λυκείου για τη συγκεκρι-μένη παρέλαση η ΜπέλτσιουΜαρία.Στη συνέχεια, ακολούθησε η“Σημαία”, τραγούδι από τη χο-ρωδία μας, η οποία αποτε-λούνταν από τις μαθήτριες τηςγ΄ λυκείου, Σιούλη Πανα-γιώτα (κιθάρα), Παπαϊωάννου

Γιούλη (κιθάρα), Κλειώ Σούλα,Παπατζήκα Μαρία, ΚώτταΒάσω, Σαΐτη Ρέα, ΚυριακίδουΖωή, Παυλίδου Δέσποινα,Νούσια Μάρθα, ΟυζουνίδουΣόνια, Ελευθερίου Μαρία καιτης β΄ λυκείου, Γούλα Βάγια,Δασκαλοπούλου Φαίη, Μπά-τζιου Χριστίνα, Παυλίδου Σω-τηρία και Μπλαζομύτη Μαρία(βιολί). Ακολούθησε εκτενήςεπετειακή ομιλία από τονκύριο Δημοσθένη Κατσίμπα.Η μαθήτρια της β΄ λυκείουΠηλιτζίδου Αθηνά διάβασεαπόσπασμα από το Άξιον Εστίτου Οδυσσέα Ελύτη “Το οικό-

πεδο με τις τσουκνίδες”. Δεύ-τερο τραγούδι από τη χορωδία,το γνωστό “Βάζει ο Ντούτσε” .Έπειτα, η μαθήτρια της β΄ λυ-κείου Χατζηλίου Ελένη απήγ-γειλε ένα απόσπασμα από το“Άσμα ηρωικό και πένθιμο”του Οδυσσέα Ελύτη και η Πα-ναγιώτα Σιούλη το “Ο μεγάλοςλιμός στην Αθήνα”. Τη σκυ-τάλη πήρε η χορωδία με τοτραγούδι ο “Δρόμος”. Ακολού-θησαν διαδοχικά δύο απαγγε-λίες ποιημάτων, “Η σφαγή τωνΚαλαβρύτων” από την Κα-ραπά Ελένη και “Μάνα καιγιος” από την Πιπέργια Εβε-

λίνα. Τρίτο και τελευταίο τρα-γούδι από τη χορωδία, το“Ακορντεόν”. Η γιορτή έκλεισεμε τον Εθνικό Ύμνο.Την επιμέλεια της γιορτής είχεη καθηγήτρια Καραβά Ντίνα.Υπεύθυνος για το μουσικόμέρος ήταν ο καθηγητής Κα-τσίμπας Δημοσθένης.Μετά τη γιορτή, ο σημαιοφό-ρος και οι παραστάτες κατευ-θύνθηκαν στην κεντρικήπλατεία, όπου έγινε κατάθεσηστεφάνου στο μνημείο τουήρωα της Επανάστασης Θεό-δωρου Ζιάκα από τον μαθητήΘανάση Κωτσιόπουλο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Δήμητρα Παπαθεοδώρου

Με μια υπέροχη γιορτή το σχολείο μας τίμησε και φέτος τηνεπέτειο του ΟΧΙ. Παιδιά και καθηγητές παρακολούθησαν τιςαπαγγελίες και τα τραγούδια από τη Χορωδία. Στο πλαίσιο τηςγιορτής απονεμήθηκαν τα βραβεία και τα αριστεία για την περ-σινή χρονιά, ενώ έγινε και ο ορισμός του σημαιοφόρου και τωνπαραστατών για τη φετινή χρονιά.

Ο Ανδρέας Ψευτογκάς ανέλαβε σημαιοφόρος του σχο-λείου μας μετά την επιστροφή του από την Αθήνα.

Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε οκαθηγητής φιλόλογος κ. Δημοσθένης Κατσίμπας.

Ο Θανάσης Κωτσιόπουλος εκπροσωπώντας το σχολείο μαςκαταθέτει στεφάνι στο μνημείο του ήρωα Θεόδωρου Ζιάκα.

Page 7: Μαθητοφρένεια #14

7Μαθητοφρένεια ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Άξιζαν κάτι καλύτερο!Έκαναν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια τους, ωστόσο γνώρισαν άδικηήττα στα πέναλτι. Η ομάδα ποδοσφαίρου των αγοριών του σχολείουμας για τους σχολικούς αγώνες έχασε στον τελικό από το 1ο ΓΕΛ.

Στον προκριματικό γύροη ομάδα μας είχε αντιμε-τωπίσει την ομάδα τουΕΠΑΛ. Το αποτέλεσμαήταν ισόπαλο 0-0, καθώςη ομάδα μας δεν επιβε-βαίωσε τον τίτλο του φα-βορί και έτσι ο αγώναςοδηγήθηκε στα πέναλτι.Εκεί οι ποδοσφαιριστέςμας, είχαν απόλυτη συγ-κέντρωση από τα έντεκαβήματα, κερδίζοντας με4-3.Στο πρώτο ημίχρονο δενείχαμε κάποιες αξιόλογεςφάσεις μπροστά σις δύοεστίες, παρά δυο σουτ γιατην ομάδα του ΕΠΑΛ, ταοποία και εξουδετερώ-

θηκαν απ' τον γκολκίπερΚολοβό. Στο δεύτερο ημί-χρονο οι παίκτες μαςμπήκαν αποφασισμένοινα πιέσουν. Η ομάδα μαςμε κύριους εκφραστέςστην επίθεση τον Μα-γιάννη και τον Δρόσο,προσπάθησε να απειλή-σει. Αυτό το κατάφερε σεδυο περιπτώσεις, στο 71'όπου ο Στεφόπουλος μεωραία ατομική ενέργειαμπήκε στη περιοχή, αλλάη τελική του προσπάθειαδεν ήταν η καλύτερη.Στο 76' ο Μαγιάννης μεμια εκπληκτική κάθετηπάσα στο κενό χώρο ,έβγαλε τον Στεφόπουλο

τετ α τετ με τον τερματο-φύλακα, αλλά ο πρώτοςδεν κατάφερε να ανοίξειτο σκορ και έτσι οδηγη-θήκαμε στα πέναλτι.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ2ο Γενικό Λύκειο: Κο-λοβός, Λιάμπας, Ζιάκας,Τσοκαλίδης, Καραγκιό-ζης, Καντάρης, Δρόσος,Χριστούλης, Ποσναΐδης,Μαγιάννης, ΣτεφόπουλοςΕΠΑΛ: Παπατσάνης,Καραμήτρος, Βιτορίνο,Τέγος, Δασκαλόπουλος,Φίλιος, Καραλίβανος,Δρομπούρας, Οκουτσί-δης, Παπαδόπουλος,Ιωαννίδης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Στέλιος Μαγιάννης

Πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν!

Τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου συναντή-θηκαν στο ΔΑΚ Γρεβενών, οι αιώνιοιαντίπαλοι της πόλης μας, 1ο και 2οΓΕΛ Γρεβενών για έναν αγώνα μπά-σκετ που έσπασε καρδιές.Ξεκινώντας με το καθιερωμένο ζέσταμαοι ομάδες εισέρχονται στο γήπεδο.Μετά από 20 λεπτά και αφού βγήκανκαι κάποιες φωτογραφίες, τα αντίπαλαρόστερ είναι έτοιμα για την έναρξη.ΟΙ δύο αντίπαλες πεντάδες μπαίνουνστον αγωνιστικό χώρο. Οι παίχτες συγ-κεντρώνονται γύρω απ’ το κέντρο τουγηπέδου. Στο τζάμπολ για την ομάδαμας βρίσκεται ο Καραγιάννης. Ο διαι-τητής σφυρίζει και πετάει τη μπάλα.Την πρώτη κατοχή της την έχει το λύ-κειό μας που αστοχεί στην πρώτη προ-σπάθεια για να πετύχει καλάθι. Τοπρώτο οκτάλεπτο τελειώνει με τις δύοομάδες να είναι ισόπαλες και το σκορνα δείχνει 12-12. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, το αντίπαλολύκειο με ένα σερί καλών επιθέσεωνκαι εξαιρετικών αμυνών στο άλλο

μέρος του γηπέδου ξεφεύγει στο σκορ.Ο πίνακας στο ημίχρονο δείχνει 25-32κατά του σχολείου μας. Στις δύο τελευ-ταίες περιόδους, η ομάδα μας κάνει ταπάντα για να πάρει το ροζ φύλλοαγώνα. Αρχικά καταφέρνει να μικρύνειτη διαφορά στους 3 πόντους και τοσκόρ γίνεται 45-48. Στην τελευταία και κρισιμότερη πε-ρίοδο, η ομάδα μας πετυχαίνει μερικάσημαντικά καλάθια αλλά ηττάταικαθώς η τύχη ευνοεί τους αντιπάλους.Παρόλο που ο αγώνας χάθηκε η ομάδαμας έφυγε με ψηλά το κεφάλι αφούαγωνίστηκε σκληρά για τη νίκη. Ήτανένας δύσκολος αγώνας, ο οποίος έληξε61-67.ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ12-12, 13-20, 20-16, 16-19Κοτλίδας Γιώργος, Τζήκας Θανάσης,Ζήσης Δημήτρης, Εμπρικίδης Γιώργος(2), Καρακεσίσογλου Σίμος, Κωτσιό-πουλος Θανάσης, Καραγιάννης Δημή-τρης (28), Αρβανιτίδης Ηλίας (14),Ανθιμίδης Παναγιώτης (17)

Ακόμη ψάχνουμε να βρούμε τα κορί-τσια του ΕΠΑΛ! Η ομάδα βόλεϊ κορι-τσιών του σχολείου μας πήγε στογήπεδο αλλά αντιπάλους δε βρήκε!Συγκεκριμένα στις 18/10 ήταν προ-γραμματισμένος ο πρώτος αγώνας vol-ley κοριτσιών για την φετινή σχολικήχρονιά. Το σχολείο μας θα αντιμετώ-πιζε την ομάδα του ΕΠΑΛ αλλά τελικάμας κρέμασαν! Όπως πληροφορηθή-καμε, όταν φτάσαμε στον αγωνιστικόχώρο, αν και είχαν δηλώσει πως θαπάρουν μέρος στους σχολικούς αγώ-νες, καμία από τις αγωνιζόμενες δενεμφανίστηκε. Έτσι με απόφαση τωναρμοδίων η νίκη δόθηκε στο σχολείομας. Επόμενος αντίπαλος το 1ο ΓΕΛ.

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου πραγματο-ποιήθηκαν οι σχολικοί αγώνες πετο-σφαίρισης των αγοριών μεταξύ 1ουκαι 2ου Λυκείου. Το παιχνίδι ξεκί-νησε στις 16:00 στο Κλειστό Γυμνα-στήριο Γρεβενών με μισοάδειες τιςκερκίδες όμως. Το πρώτο σετ το κέρ-δισε το 1ο Λύκειο με 25-19. Ήταν φα-νερό ότι ήμασταν εκτός κλίματος λόγωτης λανθασμένης μας προθέρμανσης.Ωστόσο μόλις ζεσταθήκαμε παίζοντας«beach volley, ρε παιδιά» δε δείξαμεοίκτο. Άλλωστε και το αποτέλεσμα σταδύο τελευταία σετ (25-17 και 15-7) τοκαταδεικνύει. Επόμενος αντίπαλος τοΛύκειο της Δεσκάτης τη Δευτέρα 7Νοεμβρίου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖΚων/νος - Δημ. Τσιουμέλας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αλεξάνδρα Καλιαμπάκα

Στις 24/10/11 διεξήχθη οσχολικός αγώνας μεταξύτου 1ου Γενικού λυκείουκαι του 2ου Γενικού λυ-κείου όπου η ομάδα μαςστάθηκε καλά μέσα στοναγωνιστικό χώρο παίζον-τας με συγκέντρωση,πάθος και προσήλωσηστο αγωνιστικό πλάνοπου έθεσε ο προπο-νητής της ομάδαςΘωμάς Χαντάβας.Ο αγώνας προ-σέφερε πολλέςσυγκινήσεις μεκύριους πρω-ταγωνιστές τονΜαγιάννη καιτον Δρόσο καθώςδημιουργήθηκανπολλές φάσειςμπροστά στις δυοεστίες και αυτό ευχαρί-στησε τον φίλαθλο κόσμο.Η κανονική διάρκεια τουαγώνα βρήκε ισόπαλεςτις δύο ομάδες με σκορ 1-1 και με σκόρερ του 1ουΛυκείου τον Μπόζιαρηστο 60’ και του 2ου Λυ-κείου τον αρχηγό τηςομάδας Μαγιάννη στο 78’του αγώνα. Έτσι ο αγώναςοδηγήθηκε στα πέναλτιόπου η ομάδα μας δενστάθηκε τυχερή και απο-κλείστηκε.ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Στο 5΄μετά από σέντρατου Δρόσου αδράνησε ηάμυνα της αντίπαληςομάδας και έτσι ο Μα-γιάννης βρήκε χώρο νασεντράρει αλλά το σουτεξουδετερώθηκε από τοναντίπαλο τερματοφύ-λακα.

Στο 11΄επέλαση τουΜπόζιαρη από τα δεξιάπου έκανε καλή σέντρααλλά την κεφαλιά τουΝτινόπουλου σταμάτησεο σταθερός τερματοφύλα-κάς μας Γιώργος Κολο-βός.

Στο 15΄ο Πουρνάραςβρίσκεται μέσα στην πε-ριοχή, σπάει την μπάλαστον Ντινόπουλο, αυτόςσουτάρει λίγο δίπλα απότο δοκάρι.Στο 27΄καλό σουτ τουΔρόσου έξω από την με-γάλη περιοχή αλλά πέ-ρασε πάνω από ταδοκάρια.Στο 51΄μετά από μπαλιάτου Λιάμπα στον Δρόσοπου βρέθηκε μέσα στηνπεριοχή προσπάθησε νασκοράρει αλλά η μπάλακόντραρε στον αμυντικόκαι έφτασε στον Μα-γιάννη και ο τελευταίοςσούταρε άουτ.ΓΚΟΛ! Στο 60΄φάουλγια το 1ο λύκειο με εκτε-λεστή τον Δημόπουλο ο

οποίος βρήκε τον Μπό-ζιαρη μέσα στην περιοχήκαι ανενόχλητος έκανε το1-0 για την ομάδα του.ΓΚΟΛ! Στο 78΄λεπτό οΠοσναϊδης δίνει μία έξυ-πνη πάσα στον Μαγιάννηπου πήρε την μπάλα έξωαπό την περιοχή μεωραίο κοντρόλ πέρασεδύο παίκτες μπήκε στην

περιοχή πέρασε καιτον τελευταίο αμυν-τικό και με υπέ-ροχο πλασέ έκανετο 1-1 για το λύ-κειο μας.Στο 85΄ο Δρόσοςπαίρνει την μπάλα

μετά από μία υπέ-ροχη ενέργεια του

Παπακώστα, κάνεισουτ έξω από την πε-

ριοχή αλλά η μπάλα χτυ-πάει στο οριζόντιο δοκάρι.Στη διαδικασία των πέ-ναλτι μοιραίος στάθηκε οεκ των κορυφαίων τουαγώνα Νίκος Δρόσος,καθώς ήταν και ο μόνοςπου το έχασε.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ1ο Γενικό λύκειο:Χρηστάκης, Παππάς,Κοτενίδης, Σιούλας, Ασ-λανίδης, Δημόπουλος,Μπόζιαρης, Πουρνάρας,Ντινόπουλος, Ζολώτας,Νικολαϊδης 2ο Γενικό Λύκειο: Κο-λοβός, Μπαρμπαγιάννης,Τσοκαλίδης, Ζιάκας,Ποσναϊδης, Λιάμπας,Παπαδόπουλος, Μαγιάν-νης, Δρόσος, Ποσναϊδης,Χρηστούλης, Τζερεμές

Στον προκριματικό μέτρησε η ποιότητα!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Γιώργος Κοτλίδας - Ηλίας Αρβανιτίδης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Γιώργος Κολοβός

Page 8: Μαθητοφρένεια #14

8Μαθητοφρένεια ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Την πρώτη επίσημη σημαία ύψωσεστις 28 Φεβρουαρίου του 1821 στοΙάσιο, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης.Είχε τρία χρώματα. Κόκκινο,λευκό και μαύρο. Επάνω στη Ση-μαία εικονίζονταν οι άγιοι Κων-σταντίνος και Ελένη με το Σταυρόκαι τίς λέξεις: «Εντούτω νίκα»στην μία πλευρά και τον φοίνικαμε τις λέξεις: «Εκ της κόνεώς μουαναγενώμαι» στην άλλη πλευρά.

H πρώτη Ελληνική σημαία με τολευκό σταυρό σε γαλανό φόντο,σχεδιάστηκε, υφάνθηκε, ευλογή-θηκε και υψώθηκε στην ΜονήΕυαγγελίστριας στη Σκιάθο το1807. Σ’ αυτή ο μοναχός Νήφωναςόρκισε τους οπλαρχηγούς Θεό-δωρο Κολοκοτρώνη, Ανδρέα Μι-αούλη, Παπαθύμιο Βλαχάβα,Γιάννη Σταθά, Νικοτσάρα, τονΣκιαθίτη διδάσκαλο τοu ΓένουςΕπιφάνιο – Στέφανο Δημητριάδηκαι πολλούς άλλους, μετά από με-γάλη σύσκεψη που έκαναν στοΜοναστήρι της Ευαγγελιστρίαςγια να καταστρώσουν το σχέδιοδράσης τους.

Ο Νόμος 851/21-12-1978 (ΦΕΚ233 τ. Α΄) «Περί εθνικής Σημαίας,των Πολεμικών Σημαιών καί τουΔιακριτικού Σήματος τού Προ-έδρου τής Δημοκρατίας» καθορί-ζει την επίσημη εθνική σημαία πουχρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Ηκλίμακα της σημαίας ορίζεται σε2:3, όπως φαίνεται από τις διαστά-σεις που προβλέπονται (π.χ.432:648 ή 90:135). Το 1980, τοΠροεδρικό Διάταγμα 348/17-4-1980 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄), καθορίζει μελεπτομέρειες τις προδιαγραφέςγια τις πολεμικές σημαίες. Η ση-μαία της Πολεμικής Αεροπορίαςφέρει στο κέντρο του σταυρού τηνεικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Η Εθνική Σημαία της Ελλάδοςαποτελείται από εννέα ίσου πλά-τους οριζόντιες, παράλληλεςγραμμές, πέντε κυανές και τέσσε-ρις λευκές, σε διαδοχή, έτσι ώστεη πρώτη και η τελευταία να είναικυανές. Στο πάνω αριστερό τμήμασχηματίζεται ένα κυανό τετρά-γωνο που καταλαμβάνει τις πέντεπρώτες γραμμές, μέσα στο οποίουπάρχει λευκός σταυρός.

Τα χρώματα της σημαίας, γαλάζιοκαι λευκό, συμβολίζουν το γαλά-ζιο της Ελληνικής θάλασσας καιτο λευκό των αφρισμένων κυμά-των. Ο λευκός σταυρός συμβολίζειτην αφοσίωση των Ελλήνων στηνΟρθόδοξη Χριστιανική Πίστη,καθώς και τη συμβολή της Εκκλη-σίας στο σχηματισμό του σύγχρο-νου Ελληνικού Κράτους. Οιοριζόντιες γραμμές είναι 9, όσεςκαι οι συλλαβές του συνθήματοςτης Ελληνικής Επανάστασης,«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ `Η ΘΑΝΑΤΟΣ».

Η σημαία αναρτάται πάνω σελευκό κοντό στη κορυφή τουοποίου υπάρχει (σε συγκεκριμένεςπεριπτώσεις) λευκός σταυρός.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΗΜΑΙΑΣ