σβουρες 14ο

of 26 /26
ΟΙ ΣΒΟΥΡΕΣ ΣΒΟΥΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 14 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΤΑΞΗ Δ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Transcript of σβουρες 14ο

ΟΙ ΣΒΟΥΡΕΣΣΒΟΥΡΕΣΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1414οο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΤΑΞΗ Δ΄ΤΑΞΗ Δ΄

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΥΛΙΚΑ

Ένα άχρηστο cd Ένα γυάλινο βόλοΈνα πλαστικό καπάκιΚόλλα για χαρτιάΘερμοκόλληση