ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1.3

download ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1.3

of 9

Embed Size (px)

description

Απαντήσεις ερωτήσεων του Κεφαλαίου 1.3

Transcript of ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1.3

 • 1

  sciencephysics4all.weebly.com

  1. ' . - .

  :

  2. ; .

  :

  3. . - .

  :

  4. .

  : (. . 1.3.2)

  : , ,

  : , ,

  5. . . ; .

  . , .

  N

  N

  .

  N

  N

  .

  N

  . , . , .

  F

  F

  . .

  N

  N

  N

  F

  F

 • 2

  sciencephysics4all.weebly.com

  : . () , (). , .

  : . . . . ( . . .)

  6. .

  :

  F

  , : 1

  2

  F

  F

  7. . ' . ;

  : .

  .F

  8. H ;

  : .

  9. ;

  : :

  ( ).

  .

  1F

  2F

  , .

  1F

  2F

  ,

  , :

  222 )()()( 222

  1

  2 FFF 2

  2

  2

  1 FFF

  1F

  F

  2F

  2F

  1F

 • 3

  sciencephysics4all.weebly.com

  10. ;

  : , .

  14. m F , . .

  :

  m

  F

  m

  FmF

  2

  , , :

  F

  F

  451

  15. . . (. )

  : .

  , x y . :

  x , y

  , x ,

  . x , y , :

  . .

  222 FFF 22 2FF FF 2

  2 :

  . ( x ) ( y ).

  y .

  F

  N

  .

  x

  y

  x y

  0

 • 4

  sciencephysics4all.weebly.com

  y : 00 yy NF NN y

  x : 00 ,xxF ,x ,

  16. . ; (. . 1.3.6.)

  : . ( ).

  17. . ;

  :

  32 tt , (

  , ). . , .

  43 tt , .

  . .

  54 tt , ,

  . .

  18. . ' ;

  : , . . ( .. , , . ) . .

  10 t ,

  , . .

  21 tt ,

  . . .

 • 5

  sciencephysics4all.weebly.com

  25. - . . . . . . . . .

  : . (3 ) . .

  26. . : . . . . . H .

  : . . H () ().

  27. , , . : . O . . . . , .

  : . ( ), .

  29. , . F . ; . mF . . ts . . mTF . mT

  : , . : FF . 2 mF , mF

  , :

  2

  2

  1ts .

  . F

 • 6

  sciencephysics4all.weebly.com

  30. , F . To . Av F2 2 .

  : F , . :

  mF , mF

  2222

  mm

  m

  m

  F

  m

  mFmmFFmF

  mF mF

  . . :

  mF

  22

  22

  m

  mmmmF

  34. () () : . . . H . . . . H .

  : , , .

  35. () () : . 10m . H

  0

  . . F

  m

  F

  . F , . H FFol 2 . (. . 6)

  :

  tx 0 .

  ; . . . . . mTF .

 • 7

  sciencephysics4all.weebly.com

  2 : mFmFm

  F .

  222 FFF 22 2FF FF 2 .

  37. , . () () : . H . . . . . (. )

  : . , . . . . . , .

  38. . . - : F , . - , .

  43. ; . H . . A . . A . . A B. . B .

  : . . . . , .

  44. . ;

 • 8

  sciencephysics4all.weebly.com

  : (). . F .

  F

  .

  45. . ; . . To . . O . . .

  : . . .

  46. O , . . m . . m . . m .

  : . . . :

  mFmF

  47. ' . . . H . . To . . To , . . To , .

  : . . . . . . . . . . . .

  48. ; H .

 • 9

  sciencephysics4all.weebly.com

  (1). .

  49. ' , . . . . .

  :

  F

  ( F

  ).

  .

  . ,

  : 00 FF .F

  , .. ,

  .. , NN

  .

  .. N .. N

  50. . H : . H . . H . . H . . H .

  : . . .

  53. . . ;

  : . . . .

  F

  .

  .

  .

  , : 00 .FF

  .F .

  F

  F

  ..

  .

  ,N

  ,

  .

  .N