Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

of 13 /13
ΣΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2008 - 2009 13 το σχολείο είναι διώροφο. Στον κάτω όροφο δίπλα στην αυλή είναι η Πρώτη, η Δεύτερη και η Τρίτη τάξη. Στον δεύτερο όροφο είναι η Τετάρτη, η Πέμπτη και η Έκτη τάξη. Η σκάλα είναι μαρμαρένια. Οι μικροί μαθητές ονειρεύονται πότε θα ανεβούν και εκείνοι τη σκάλα. Το αγόρι είναι πολύ περήφανο που φέτος είναι στην Τετάρτη τάξη και θα ανέβει και αυτό στον δεύτερο όροφο. Σκαλί, σκαλί θα ανέβω τη σκάλα. Νιώθω πολύ περήφανος και ενθουσιασμένος….

Embed Size (px)

Transcript of Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

Page 1: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

ΣΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2008 - 2009

13

το σχολείο είναι διώροφο. Στον κάτω όροφο δίπλα στην αυλή

είναι η Πρώτη, η Δεύτερη και η Τρίτη τάξη.

Στον δεύτερο όροφο είναι η Τετάρτη, η Πέμπτη και η Έκτη

τάξη.

Η σκάλα είναι μαρμαρένια.

Οι μικροί μαθητές ονειρεύονται πότε θα ανεβούν και εκείνοι τη

σκάλα.

Το αγόρι είναι πολύ περήφανο που φέτος είναι στην Τετάρτη

τάξη και θα ανέβει και αυτό στον δεύτερο όροφο.

Σκαλί, σκαλί θα ανέβω τη σκάλα. Νιώθω πολύ περήφανος και ενθουσιασμένος….

Page 2: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

ΣΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2008 - 2009

14

Το σχολείο είναι -----------. . Στον κάτω όροφο δίπλα

στην ------------- είναι η -----------, η ----------

και η ------------ τάξη.

Στον δεύτερο όροφο είναι η -----------, η -----------

και η ----------- τάξη.

Η σκάλα είναι -----------------.

Το αγόρι είναι πολύ -------------- που φέτος είναι στην

Τετάρτη τάξη και θα ανέβει και αυτό στον δεύτερο όροφο.

(Τετάρτη , Πέμπτη, Έκτη, Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη, διώροφο,

περήφανο, μαρμαρένια, αυλή )

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις λέξεις που

ταιριάζουν…

Page 3: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

ΣΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2008 - 2009

15

Οι εικόνες μπερδεύτηκαν, βάλε τις με τη σειρά και γράψε την ιστοριούλα με ωραίες προτάσεις…

Page 4: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

ΣΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2008 - 2009

16

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Οι λεξούλες αυτές θα σε βοηθήσουν…

Η ιστορία με λογάκια…

Η Ειρήνη σχεδίασε ένα…

Η Χριστίνα στο κεφάλι… Η μικρή Χριστίνα…

ραπτομηχανή Με το ψαλίδι…

Είναι όλοι πολύ…

Γράψε μια προτασούλα για κάθε εικόνα…

Page 5: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

ΣΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2008 - 2009

17

--------------------------------------

--------------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

------------------------------

------------------------------

----------------------------

----------------------------

Βάλε τους αριθμούς με τη σειρά, χρωμάτισε την εικόνα…

Page 6: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

ΣΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2008 - 2009

18

Page 7: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

ΣΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2008 - 2009

19

Το ψάρι ----------------

Το πινέλο ----------------

Ο κήπος ----------------

Ο ψαράς -----------------

Η λάμπα -----------------

Η βαλίτσα ------------------

Το σπίτι ------------------

Το κουμπί ------------------

Ο άγγελος ------------------

Η αγκινάρα -------------------

Το μάτι -------------------

Η τσαγιέρα --------------------

Ξημερώνει μια νέα μέρα… ώρα για σχολείο

Γράψε τις λέξεις από το ένα στα πολλά ( ενικός – πληθυντικός )…

Page 8: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

Ονοματεπώνυμο: 23/09/11 Μάθημα: « Ένα ακόμα σκαλοπάτι»

Ο παραπάνω κανόνας να γραφτεί στην Γραμματική. Ασκήσεις

1. Να γράψεις με μία λέξη πώς λέγεται: το αυτοκίνητο που έχει δύο πόρτες: το καλάθι δύο πόντων: αυτός που δύσκολα πιστεύει κάτι: ο αετός που έχει δύο κεφάλια: αυτός που έχει άσχημη μορφή: 2. Τοποθέτησε τις παρακάτω λέξεις στη σωστή στήλη: καρπούζια, τσιμπάει, τους, καλούς, βραβείο, των, εύχομαι, μεγάλο, τελεία, ποιητική, τις, πόνεσε, καλύτερη, τον, ιστορία, την, αρέσει, οι, αθόρυβες, διώχνουν, μεγαλοπρεπείς, καμάρι, η, απλή

ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΡΘΡΑ

Το δι(σ) γράφεται με γιώτα –ι- όταν η λέξη δηλώνει ότι υπάρχει δύο φορές. Γράφεται δυσ- με –υ- όταν η λέξη δηλώνει δυσκολία ή κακό αποτέλεσμα.

Xristos
Πλαίσιο κειμένου
Μαριάνθη Χαλκίτη
Page 9: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

14

ΈΈνναα αακκόόµµαα σσκκααλλίί……

Σύνθετες λέξεις µε το δι(σ) - κα ι το δυσ-

∆εν πρέπει να µπερδεύουµε τις λέξεις που είναι σύνθετες µε το δι(σ)- και το δυσ- .

Το αριθµητικό δύο γίνεται δι(σ)- όταν είναι το πρώτο συνθετικό σε µια

σύνθετη λέξη και δηλώνει ότι το δεύτερο συνθετικό υπάρχει δύο φορές.

π.χ. δισύλλαβη λέξη ( είναι οι λέξη µε δύο συλλαβές) δίκλινο δωµάτιο (είναι το δωµάτιο µε δύο κλίνες = κρεβάτια)

Το µόριο δυσ- µπαίνει ως πρώτο συνθετικό σε µια σύνθετη λέξη και δηλώνει

τη δυσκολία ή το κακό αποτέλεσµα.

π.χ. δυσκίνητος (αυτός που κινείται δύσκολα) δυσοσµία ( η κακά, δυσάρεστη µυρωδιά)

Ασκήσεις

1. Να συµπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το δι(σ)- ή το

δυσ- .

α) Έχω να σας πω κάτι πολύ ……….άρεστο.

β) Η Έρικα ……….τύχησε στο γάµο της.

γ) Ο γείτονάς µας έχει πέντε εγγόνια και δύο ……….έγγονα.

δ) Η µαντινάδα είναι ……….τιχο ποίηµα.

ε) Τα µαθήµατα των αγγλικών είναι ……….ωρα.

στ) Για να φράσουµε ψηλά στο βουνό, περάσαµε από ……….βατα µονοπάτια.

ζ) Στην κυριακάτικη εφηµερίδα είχαν ένα ……….σέλιδο αφιέρωµα στη Μαρία

Κάλλας.

2. Να γράψεις µε µια σύνθετη λέξη πώς λέγεται:

α) το αυτοκίνητο που έχει δύο πόρτες - ………………………………………………

β) το καλάθι δύο πόντων - ………………………………………………

γ) αυτός που δύσκολα πιστεύει κάτι - ………………………………………………

δ) το αυτοκίνητο που έχει θέσεις για δύο άτοµα - ……………………………………………

ε) ο αετός που έχει δύο κεφάλια - ………………………………………………

στ) η άδεια που διαρκεί δύο µήνες - ………………………………………………

Xristos
Πλαίσιο κειμένου
tosxolikopareaki.blogspot.gr
Page 10: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

ENOTHTAENOTHTA

Ένα ακόμα σκαλίΈνα ακόμα σκαλί 11

63

8 α. Με ι ή υ; Μπορείς να συμπληρώσεις; Μην ξεχάσεις να βάλεις τόνο όπου χρειάζεται.

δ___ετία δ___σπιστος δ___τροχο δ___σκίνητος

β. Μπορείς να εξηγήσεις τι σημαίνουν τα επίθετα;

δίτομος

δυσεύρετος

γ. Μπορείς να αλλάξεις το πρώτο συνθετικό των λέξεων και να φτιά-ξεις…

• δύο αντίθετες λέξεις;

δύσκολος

δυστυχισμένος

• δύο διαφορετικές λέξεις;

δίποδο

δισύλλαβος

9 Ποιοι είναι οι μήνες που έχουν ρ; Mπορείς να τους γράψεις με όποιον τρόπο θέλεις από τους δύο που έχεις μάθει.

1 5

2 6

3 7

4 8

01.indd 63 26/7/2008 1:14:16 μμ

Xristos
Πλαίσιο κειμένου
patakis.gr
Page 11: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄
Page 12: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄
Page 13: Γλώσσα Δ΄.1.3. ΄΄Ένα ακόμα σκαλί ΄΄

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Δ1 ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………………………………………………. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………… Σύνθετες λέξεις με το δι(σ) και το δυσ : ΘΥΜΑΜΑΙ: Το δι(σ) το βάζω όταν κάτι υπάρχει δύο φορές Το δυσ το βάζω όταν δηλώνεται κάτι δύσκολο ή άσχημο 1. Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω λέξεων με ι ή υ. δ..΄…σβατος δ…..σεκατομμύριο δ…..σέγγονο δ……ώροφος δ…….σκίνητος δ…..σάρεστος δ..΄..κλινο δ……θέσιο δ..΄..τροχο δ…..στυχώς δ..΄..τομος δ…..στυχισμένος 2. Βάλε τις λέξεις στη σωστή πρόταση: (δυσεύρετα, δυσνόητο, δίκροκα, δίλεπτη, διώροφη)

Τα αυγά που αγοράσαμε είναι …………………………………… . Απέναντι απ΄ το σπίτι μας χτίζεται μια ………………………… πολυκατοικία. Αυτά τα βιβλία είναι πολύ παλιά. Είναι πλέον ……………………………….. . Διάβασα ένα πολύ ……………………..…… κείμενο. Τίποτα δεν κατάλαβα! Θα κάνουμε μια ………………………….. διακοπή.

3. Γράψε πώς λέγεται με μια σύνθετη λέξη:

Το αυτοκίνητο με δύο πόρτες ……………………………………………. Το καλάθι δύο πόντων …………………………………………….. Αυτός που δύσκολα πιστεύει κάτι …………………………………………….. Το αυτοκίνητο με θέσεις για δυο άτομα …………………………………………….. Ο αετός που έχει …δύο κεφάλια …………………………………………….. Ο δρόμος που περπατάς με δυσκολία …………………………………………….. Αυτός που έχει κακή τύχη …………………………………………….

4. Στο παρακάτω κείμενο κύκλωσε τα Ρήματα και υπογράμμισε τα Υποκείμενα των ρημάτων Τα παιδιά κάνουν δουλειές. Η Κατερίνα σφουγγαρίζει το πάτωμα και η Άννα καθαρίζει τα τζάμια. Ο Δήμος φοράει τη φόρμα του και επιδιορθώνει το ποδήλατό του. Η Βαρβάρα γυαλίζει τα παπούτσια της και ο Ανδρέας μαζεύει τα ξερόχορτα του κήπου. Όταν τελειώσει, θα βάψει και τα κάγκελα του κήπου. ΘΥΜΗΣΟΥ: Με το ρήμα κάτι κάνω ή παθαίνω. Για να βρω το υποκείμενο ρωτώ ποιος, ποια, ποιο, ποιοι, ποιες, ποια ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ