ΣΑΒΤΟΥΙΛΤ ΟΤ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 · 3 GOLDEN TUNE 8 Ε 2 R Munger 60...

of 6 /6
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 011 TURFFONTEIN 1 FLAT 1200 11 5.700 13:15 PHUMELELA 012 TURFFONTEIN 2 FLAT 1450 11 5.700 13:50 PHUMELELA 013 TURFFONTEIN 3 FLAT 1450 13 5.700 14:25 PHUMELELA 014 TURFFONTEIN 4 FLAT 2000 14 5.700 15:00 PHUMELELA 015 TURFFONTEIN 5 FLAT 1200 11 5.650 15:35 PHUMELELA 016 NEWMARKET 1 FLAT 1400 9 13.500 15:50 GBI 017 TURFFONTEIN 6 FLAT 1200 11 5.300 16:10 PHUMELELA 018 NEWMARKET 2 FLAT 1600 6 34.000 16:20 GBI 019 TURFFONTEIN 7 FLAT 1800 12 5.300 16:45 PHUMELELA 020 NEWMARKET 3 FLAT 1400 8 90.000 16:55 GBI 021 TURFFONTEIN 8 FLAT 2000 11 5.700 17:20 PHUMELELA 022 NEWMARKET 4 FLAT 1400 20 140.000 17:30 GBI 023 MAIS-LAFFITTE 1 FLAT 1200 6 27.000 17:42 PMU 024 TURFFONTEIN 9 FLAT 2000 14 5.650 17:55 PHUMELELA 025 NEWMARKET 5 FLAT 1400 12 27.500 18:05 GBI 026 MAIS-LAFFITTE 2 FLAT 1800 13 25.000 18:17 PMU 027 NEWMARKET 6 FLAT 1200 12 560.000 18:40 GBI 028 MAIS-LAFFITTE 3 FLAT 2400 13 19.000 18:52 PMU 029 NEWMARKET 7 FLAT 2400 6 22.500 19:15 GBI 030 MAIS-LAFFITTE 4 FLAT 1200 6 80.000 19:27 PMU 031 SALISBURY 1 FLAT 1400 15 8.800 19:50 GBI 032 MAIS-LAFFITTE 5 FLAT 2400 17 21.000 20:00 PMU 033 SALISBURY 2 FLAT 1200 9 8.300 20:20 GBI 034 MAIS-LAFFITTE 6 FLAT 1200 9 23.000 20:30 PMU 035 SALISBURY 3 FLAT 1400 7 7.800 20:50 GBI 036 SALISBURY 4 FLAT 2850 4 11.500 21:20 GBI 037 SALISBURY 5 FLAT 2400 6 8.300 21:50 GBI 038 SALISBURY 6 FLAT 2000 4 14.000 22:20 GBI ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Embed Size (px)

Transcript of ΣΑΒΤΟΥΙΛΤ ΟΤ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 · 3 GOLDEN TUNE 8 Ε 2 R Munger 60...

Page 1: ΣΑΒΤΟΥΙΛΤ ΟΤ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 · 3 GOLDEN TUNE 8 Ε 2 R Munger 60 David Nieuwenhuizen ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 4 GUNNER RUNNER 4 Ε 2 L Hewitson

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ011 TURFFONTEIN 1 FLAT 1200 11 5.700 13:15 PHUMELELA

012 TURFFONTEIN 2 FLAT 1450 11 5.700 13:50 PHUMELELA

013 TURFFONTEIN 3 FLAT 1450 13 5.700 14:25 PHUMELELA

014 TURFFONTEIN 4 FLAT 2000 14 5.700 15:00 PHUMELELA

015 TURFFONTEIN 5 FLAT 1200 11 5.650 15:35 PHUMELELA

016 NEWMARKET 1 FLAT 1400 9 13.500 15:50 GBI

017 TURFFONTEIN 6 FLAT 1200 11 5.300 16:10 PHUMELELA

018 NEWMARKET 2 FLAT 1600 6 34.000 16:20 GBI

019 TURFFONTEIN 7 FLAT 1800 12 5.300 16:45 PHUMELELA

020 NEWMARKET 3 FLAT 1400 8 90.000 16:55 GBI

021 TURFFONTEIN 8 FLAT 2000 11 5.700 17:20 PHUMELELA

022 NEWMARKET 4 FLAT 1400 20 140.000 17:30 GBI

023 MAIS-LAFFITTE 1 FLAT 1200 6 27.000 17:42 PMU

024 TURFFONTEIN 9 FLAT 2000 14 5.650 17:55 PHUMELELA

025 NEWMARKET 5 FLAT 1400 12 27.500 18:05 GBI

026 MAIS-LAFFITTE 2 FLAT 1800 13 25.000 18:17 PMU

027 NEWMARKET 6 FLAT 1200 12 560.000 18:40 GBI

028 MAIS-LAFFITTE 3 FLAT 2400 13 19.000 18:52 PMU

029 NEWMARKET 7 FLAT 2400 6 22.500 19:15 GBI

030 MAIS-LAFFITTE 4 FLAT 1200 6 80.000 19:27 PMU

031 SALISBURY 1 FLAT 1400 15 8.800 19:50 GBI

032 MAIS-LAFFITTE 5 FLAT 2400 17 21.000 20:00 PMU

033 SALISBURY 2 FLAT 1200 9 8.300 20:20 GBI

034 MAIS-LAFFITTE 6 FLAT 1200 9 23.000 20:30 PMU

035 SALISBURY 3 FLAT 1400 7 7.800 20:50 GBI

036 SALISBURY 4 FLAT 2850 4 11.500 21:20 GBI

037 SALISBURY 5 FLAT 2400 6 8.300 21:50 GBI

038 SALISBURY 6 FLAT 2000 4 14.000 22:20 GBI

ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Page 2: ΣΑΒΤΟΥΙΛΤ ΟΤ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 · 3 GOLDEN TUNE 8 Ε 2 R Munger 60 David Nieuwenhuizen ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 4 GUNNER RUNNER 4 Ε 2 L Hewitson

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

023 MAIS-LAFFITTE 1 17:42

026 MAIS-LAFFITTE 2 18:17

028 MAIS-LAFFITTE 3 18:52

030 MAIS-LAFFITTE 4 19:27

032 MAIS-LAFFITTE 5 20:00

034 MAIS-LAFFITTE 6 20:30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ

016 NEWMARKET 1 15:50 ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 6: 016-018-020-022-025-027

018 NEWMARKET 2 16:20

020 NEWMARKET 3 16:55 ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 4: 020-022-025-027

022 NEWMARKET 4 17:30

025 NEWMARKET 5 18:05

027 NEWMARKET 6 18:40

029 NEWMARKET 7 19:15

031 SALISBURY 1 19:50 ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 6: 031-033-035-036-037-038

033 SALISBURY 2 20:20

035 SALISBURY 3 20:50 ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 4: 035-036-037-038

036 SALISBURY 4 21:20

037 SALISBURY 5 21:50

038 SALISBURY 6 22:20

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 TURFFONTEIN 1 13:15 011-012-013 011-012

012 TURFFONTEIN 2 13:50 012-013-014 012-013-014-015-017-019 012-013

013 TURFFONTEIN 3 14:25 013-014-015 013-014-015-017-019-021-024 013-014

014 TURFFONTEIN 4 15:00 014-015-017 014-015-017-019-021-024 014-015

015 TURFFONTEIN 5 15:35 015-017-019 015-017-019-021 015-017

017 TURFFONTEIN 6 16:10 017-019-021 017-019

019 TURFFONTEIN 7 16:45 019-021-024 019-021

021 TURFFONTEIN 8 17:20 021-024

024 TURFFONTEIN 9 17:55

Page 3: ΣΑΒΤΟΥΙΛΤ ΟΤ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 · 3 GOLDEN TUNE 8 Ε 2 R Munger 60 David Nieuwenhuizen ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 4 GUNNER RUNNER 4 Ε 2 L Hewitson

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΦΟΡΜΑΣ: Φόρμα συμμετέχοντα = η θέση που κατέλαβε στους προηγούμενους αγώνες, ο πιο πρόσφατος αγώνας στα δεξιά και ο πιο παλιός στα αριστερά.πχ.1) ONOMA - Call me darling, ΦΟΡΜΑ - 540. Το άλογο, τη τελευταία φορά που έτρεξε τερμάτισε μετά τη 10η θέση, την αμέσως προηγούμενη φορά που έτρεξε τερμάτισε 4ο, και τη προηγούμενη 5ο.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΣΚΟΡ:ΣΥΝΘΕΤΟ: Το Σύνθετο παιχνίδι αφορά την αμέσως επόμενη ιπποδρομία από την ίδια χώρα.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΚΟΡ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ , MAYΡΙΚΙΟΥ & ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

PICK 3: Επιλογή νικητών σε 3 διαδοχικές ιπποδρομίες που συγκροτούν το PICK 3.PICK 4: Επιλογή νικητών σε 4 διαδοχικές ιπποδρομίες που συγκροτούν το PICK 4.BIPOT: Επιλογή ίππου ή ίππων, που τερματίζει πρώτος ή δεύτερος σε καθεμία

από τις 6 κούρσες που συγκροτούν το BIPOT.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΚΟΡ ΑΓΓΛΙΑΣ PLACEPOT: Επιλογή ίππου που θα πλασαριστεί σε κάθε μία από 6 συνεχόμενες ιπποδρομίες (είναι

πάντα οι κούρσες 1 έως 6 από ίδιο ιπποδρόμιο, εκτός κι αν ανακοινωθεί διαφορετικά).

QUADPOT: Επιλογή ίππου που θα πλασαριστεί σε κάθε μία από 4 συνεχόμενες ιπποδρομίες (είναι πάντα οι κούρσες 3-4-5-6 από ίδιο ιπποδρόμιο, εκτός κι αν ανακοινωθεί διαφορετικά).

PLACEACCUMULATOR:

Επιλογή ίππου ή ίππων, που τερματίζει πρώτος, δεύτερος ή τρίτος σε καθεμίααπό τις 7 κούρσες που συγκροτούν το PLACE ACCUMULATOR.

PICK 6: Επιλογή νικητών σε 6 διαδοχικές ιπποδρομίες που συγκροτούν το PICK 6.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ομαδοποιημένΩΝ ΙΠΠΩΝ: Αφορά αποκλειστικά γαλλικές ιπποδρομίες Για τους συμμετέχοντες ίππους που φέρουν ίδιο γράμμα δίπλα στο στο όνομα τους (Α, αν υπάρχει ένα γκρουπ oμαδοποιημένων ίππων, Β, αν υπάρχει δεύτερο γκρουπ κ.ο.κ.) θεωρούνται «ομαδοποιημένοι», και στην περίπτωση που ένας από αυτούς τερματίσει στην 1η θέση, δίνεται σε όλους τους ίππους της ίδιας ομάδας, που συμμετείχαν στην ίδια ιπποδρομία, ίδια απόδοση ΓΚΑΝΙΑΝ.

ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

011 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 13:15 Σύνολο Επάθλου: 5.700 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 1 MARK MASTER'S MAIDEN JUVENILE PLATE 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 BELLAGIO KING 6 A 2 M V'Rensburg 60 Ashley Fortune ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ2 BRAVE DEPUTY 9 A 2 * D Schwarz 60 Gary Alexander ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ3 GOLDEN TUNE 8 Ε 2 R Munger 60 David Nieuwenhuizen ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ4 GUNNER RUNNER 4 Ε 2 L Hewitson 60 Candice Dawson 4565 KALGOORLIE 3 Ε 2 G Lerena 60 J A Janse van Vuuren 786 KOOL BAIKAL 5 Ε 2 M Yeni 60 Robbie Sage ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ7 MAGIC VISION 1 Ε 2 R Danielson 60 Dorrie Sham 4408 MASTER TOBE 7 A 2 B Nyawo 60 J A Janse van Vuuren ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ9 OPENING GAMBIT 2 A 2 * L J Ferraris 60 St John Gray ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ10 ROOI TOM 11 Ε 2 R Simons 60 Paul Matchett 54211 TITELIST 10 Ε 2 D L Habib 60 Paul Matchett 5

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 011-012-013 ΣΥΝΘΕΤΟ: 011-012

016 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 15:50 Σύνολο Επάθλου: 13.500 €NEWMARKET Επίπεδη Race 1 Rossdales British EBF Maiden Fillies' Stakes (Plus 10) 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Award Scheme 4 Θ 2 D Tudhope 57 W J Haggas ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ2 Baaqy (IRE) 1 Θ 2 L Dettori 57 J H M Gosden ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ3 Believe In Love (IRE) 7 Θ 2 Andrea Atzeni 57 R Varian ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ4 Craylands 3 Θ 2 Oisin Murphy 57 M L W Bell ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ5 Ennistymon (IRE) 9 Θ 2 Not Specified 57 A P O'Brien 76 Frankel's Storm 8 Θ 2 Harry Bentley 57 M Johnston ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ7 Incognito (IRE) 2 Θ 2 G Mosse 57 M R Channon 68 Light Blush (IRE) 5 Θ 2 James Doyle 57 C Appleby ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ9 Tiritomba (IRE) 6 Θ 2 S M Levey 57 R Hannon 7

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 6: 016-018-020-022-025-027

012 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 13:50 Σύνολο Επάθλου: 5.700 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 2 KCE CONSULTING WORKRIDERS MAIDEN PLATE 1450m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 MOVIE MAGIC 6 Ε 3 * P Mlangeni 60 Lucky Houdalakis 2532 AFRICAN ROCK 3 Ε 3 * J Gwingwizha 60 Sean Tarry 3543 BAHAMA STAR 10 A 3 * B Mlangeni 60 Brett Webber 9774 UNCLE TOM 8 Ε 3 * N Ngqwangi 60 Brett Webber 8805 CLINTEAN 7 Ε 3 * P Jevu 60 Tyrone Zackey 0986 GLOBAL EXPOSURE 9 Ε 3 * T Ncume 60 Romeo Francis 0597 EIGHT SECRETS 4 A 4 * S Siphika 60 Chris Erasmus 9008 IN FOR A PENNY 5 A 3 * S Mosia 60 St John Gray 009 SHORT SKIRT FLIRT 1 Θ 3 * B Cossa 57 Grant Maroun 93610 GREY POWER 2 A 2 * S Tshobosa 56 Tony Nassif 69711 INCANTATION 11 A 2 * C Mabaya 56 Romeo Francis 867

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 012-013-014 ΣΥΝΘΕΤΟ: 012-013

BIPOT: 012-013-014-015-017-019

014 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 15:00 Σύνολο Επάθλου: 5.700 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 4 LAD'S BROKERS PERSONNEL RECRUITMENT MAIDEN PLATE 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 MAROON BELLS 10 Ε 3 C Little 60 Joe Soma 6222 GOLD GRIFFIN 12 Ε 3 R Khathi 60 Paul Peter 0723 BYRON BAY 4 Ε 3 C Maujean 60 Geoff Woodruff 2394 DRY YOUR EYES 5 Ε 3 C Habib 60 J A Janse van Vuuren 2265 VETRI VEL 2 Ε 3 G Lerena 60 Geoff Woodruff 4536 TURF MASTER 11 Ε 3 R Munger 60 Heather E Adamson 2447 FIERCE FIGHTER 14 Ε 3 * D Schwarz 60 Gary Alexander 0808 BRAVE DETAIL 6 Ε 3 R Danielson 60 Romeo Francis 9879 MY KING 13 Ε 3 R Simons 60 Roy Magner 00610 SMART DEAL 7 Ε 4 C Zackey 60 Lucky Houdalakis 56711 ZAR 8 A 4 L Hewitson 60 Sean Tarry 75612 MR CUDDLES 1 Ε 4 M V'Rensburg 60 Geoff Woodruff 43013 DEAL ME IN 3 A 2 N Qaule 55 Tyrone Zackey 0014 ROYAL SIEGE 9 A 2 M Yeni 55 Tyrone Zackey 584

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 014-015-017 ΣΥΝΘΕΤΟ: 014-015

ΣΚΟΡ 6: 014-015-017-019-021-024

015 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 15:35 Σύνολο Επάθλου: 5.650 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 5 MARK MASTER'S FM 74 HANDICAP (F & M) 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 JAMESON GIRL 6 Θ 5 R Munger 60 Candice Dawson 7682 SOUL OF WIT 8 Θ 3 R Danielson 59.5 Romeo Francis 6093 MOSS GAS 7 Θ 5 R Khathi 57 Paul Peter 9034 HARTLEYFIVE 1 Θ 3 G Lerena 56.5 Alec Laird 4175 SEATTLE TANGO 3 Θ 5 C Zackey 56.5 Stephen Lerena 6316 KENTUCKY BLUE 10 Θ 4 R Simons 56 J A Janse van Vuuren 4657 CELESTINA 5 Θ 4 L Hewitson 55.5 Sean Tarry 0048 STARLIGHTTEMPTRESS 4 Θ 3 C Maujean 55 Geoff Woodruff 9919 LILY STARLETTE 9 Θ 4 M Yeni 55 Paul Matchett 67610 WALNUT DASH 11 Θ 3 * D Schwarz 54.5 Tyrone Zackey 25011 AVANTGARDE 2 Θ 3 C Habib 53.5 J A Janse van Vuuren 180

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 015-017-019 ΣΥΝΘΕΤΟ: 015-017

ΣΚΟΡ 4: 015-017-019-021

013 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 14:25 Σύνολο Επάθλου: 5.700 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 3 METAL TECHNOLOGY MAIDEN PLATE (F & M) 1450m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 READYSETGLO 2 Θ 3 M V'Rensburg 60 M G Azzie/A A Azzie 5622 EXULTANT 13 Θ 3 L Hewitson 60 David Nieuwenhuizen 3743 MIDNIGHT TOP 4 Θ 3 * L J Ferraris 60 St John Gray 3784 CASTLE GATE 10 Θ 3 R Khathi 60 Paul Peter 9695 PAVLOVA PROJECT 12 Θ 3 R Munger 60 St John Gray 606 TRILLIANT CUT 7 Θ 3 * K Matsunyane -1.5 kg 60 Dianne Stenger 97 CONSOL QUEEN 6 Θ 2 M Yeni 56 Tony Nassif 0708 COTOPAXI 11 Θ 2 * N Klink -1.5 kg 56 Paul Matchett 9809 FULL FORCE 8 Θ 2 C Bantam 56 Ashley Fortune 87910 GALLIC PRINCESS 5 Θ 2 C Zackey 56 Tobie Spies 0411 MAZAVAROO 3 Θ 2 R Danielson 56 Alec Laird 8012 MELLOW MUSIC 1 Θ 2 * D Schwarz 56 Gary Alexander 713 QUEEN OF SOUL 9 Θ 2 R Simons 56 Dorrie Sham 787

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 013-014-015 ΣΥΝΘΕΤΟ: 013-014

PLACE ACCUMULATOR: 013-014-015-017-019-021-024

Page 4: ΣΑΒΤΟΥΙΛΤ ΟΤ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 · 3 GOLDEN TUNE 8 Ε 2 R Munger 60 David Nieuwenhuizen ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 4 GUNNER RUNNER 4 Ε 2 L Hewitson

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

017 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 16:10 Σύνολο Επάθλου: 5.300 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 6 THE ANONYMOUS OVERSEER MR 74 HANDICAP 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 LONE SURVIVOR 7 Ε 4 S Khumalo 62 Scott Kenny 3102 LILY THERESA 6 Θ 4 D L Habib 60 Paul Matchett 0883 PURPLE DIAMOND 5 Ε 4 L Hewitson 59.5 Sean Tarry 6564 BIG VOICE JACK 10 Ε 3 * L J Ferraris 59 Paul Peter 0245 FRIEND OF TIME 8 Ε 4 * N Klink -1.5 kg 57.5 M G Azzie/A A Azzie 0636 BRIGTNUMBERTEN 9 Ε 4 G Lerena 57 Roy Magner 5427 CAMPANILLA 11 Ε 3 M Yeni 56.5 Robbie Sage 4718 CAPTAIN'S ALPHA 4 Ε 4 R Danielson 56 Candice Dawson 2119 VINE STREET STAR 3 Θ 5 * D Schwarz 54 Gary Alexander 78510 MARCUS ATTILIUS 1 Ε 3 * J R Syster +1 -4 kg 52 Paul Peter 00011 DREAD THE DRAGON 2 Ε 3 * T Juglall -2.5 kg 52 Paul Peter 084

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 017-019-021 ΣΥΝΘΕΤΟ: 017-019

018 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 16:20 Σύνολο Επάθλου: 34.000 €NEWMARKET Επίπεδη Race 2 bet365 Mile Handicap 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Victory Command (IRE) 1 Α 3 R L Moore 60,5 M Johnston 4834612 Bayroot (IRE) 2 Α 3 Andrea Atzeni 60,5 R Varian 1-323 Motakhayyel 6 Α 3 S M Levey 58 R Hannon 1-124 Flashcard (IRE) 3 Ε 3 Oisin Murphy 57,5 A M Balding 112-655 Honest Albert 4 Α 3 L Dettori 57 J H M Gosden 1-16 Akwaan (IRE) 5 Α 3 Harry Bentley 54 S Crisford 54-3311

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

022 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 17:30 Σύνολο Επάθλου: 140.000 €NEWMARKET Επίπεδη Race 4 bet365 Bunbury Cup 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 So Beloved 9 Ε 9 D Tudhope 61,5 D O'Meara 24-34292 Lake Volta (IRE) 19 Ε 4 R L Moore 61 M Johnston 0312803 Burnt Sugar (IRE) 12 Ε 7 S W Kelly 60,5 Roger Fell 1060-684 Keyser Soze (IRE) 2 Ε 5 S Donohoe 60,5 Richard Spencer 31-11565 Kynren (IRE) 7 Ε 5 R Winston 60 T D Barron 265-2256 Three Saints Bay (IRE) 10 Ε 4 Harry Bentley 59,5 D O'Meara 4104067 Crossing The Line 6 Θ 4 Oisin Murphy 59,5 A M Balding 1-715828 Vale Of Kent (IRE) 14 Ε 4 L Dettori 59 M Johnston 4404-789 Solar Gold (IRE) 11 Θ 4 James Doyle 57,5 W J Haggas 2413-2310 Spanish City 8 Ε 6 Andrea Atzeni 57,5 R Varian 646-25311 Ambassadorial (USA) 13 Ε 5 J F Egan 57,5 Jane Chapple-Hyam 40477-112 Aces (IRE) 3 Ε 7 Thomas Greatrex 57,5 Ian Williams 0-4790113 Good Effort (IRE) 20 Α 4 S M Levey 57 I Mohammed 623-07014 Shady Mccoy (USA) 1 Ε 9 Not Specified 57 Ian Williams 23-076015 Alemaratalyoum (IRE) 4 Ε 5 W M Lordan 56,5 S C Williams 181-00416 Admirality 17 Ε 5 T Eaves 56,5 Roger Fell 22-182317 Sanaadh 15 Ε 6 J Quinn 56,5 M Wigham 1-3410018 Ripp Orf (IRE) 5 Ε 5 G Mosse 56 D R C Elsworth 29-505019 Hajjam 16 Ε 5 C D Hayes 56 D O'Meara 7-5496420 Zap 18 Ε 4 Kevin Stott 55,5 R A Fahey 6-80346

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

023 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 17:42 Σύνολο Επάθλου: 27.000 €MAIS-LAFFITTE Επίπεδη Race 1 IDALIE 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 QUEEN KAHLUA(GB) 3 Θ 2 A.BADEL 56,5 HF.DEVIN (S) 32 MARIETA 6 Θ 2 T.PICCONE 56,5 M.DELCHER SANCHEZ 23 BAVARIA BABY 4 Θ 2 C.DEMURO 56,5 F.CHAPPET 34 LA RECONQUISTA(GB) 1 Θ 2 O.PESLIER 56,5 C.LAFFON-PARIAS 35 LITIGATOR(IRE) 5 Α 2 S.PASQUIER 56 H.SPILLER ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ6 TELEMAQUE(USA) 2 Α 2 M.BARZALONA 56 A.FABRE (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ

021 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 17:20 Σύνολο Επάθλου: 5.700 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 8 DWC REALTORS MAIDEN PLATE (F & M) 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 EXTRAVERT 10 Θ 3 G Lerena 60 David Nieuwenhuizen 5222 VIJETA 2 Θ 3 C Habib 60 J A Janse van Vuuren 3563 DOUBLED OVER 7 Θ 3 M Yeni 60 Barend Botes 7044 FAVOURITE MODEL 3 Θ 3 D L Habib 60 Paul Matchett 4625 BLOW YOUR COOL 5 Θ 3 L Hewitson 60 Candice Dawson 8336 OUR BISCUIT 4 Θ 4 M V'Rensburg 60 Heinrich van der Westhuizen 4777 AWAIT THE SUNSET 9 Θ 4 * D Schwarz 60 Gary Alexander 2358 FAREWELL BID 1 Θ 3 R Simons 60 St John Gray 079 HIGH SOCIETY 6 Θ 3 R Munger 60 Stephen Lerena 010 MISS LEXI 11 Θ 2 M Mjoka 55 Stephen Lerena 68011 POMANDER 8 Θ 2 * L J Ferraris 55 Mike de Kock 04

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΥΝΘΕΤΟ: 021-024

019 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 16:45 Σύνολο Επάθλου: 5.300 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 7 TAYLOR-ANN MR 73 HANDICAP 1800m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 SEVENTH OF JUNE 12 Ε 5 R Khathi 60 Paul Peter 4082 KREMLIN JUDGEMENT 1 Ε 4 C Storey 59 Mike de Kock 7703 CHEVRON 11 Ε 3 R Munger 58.5 David Nieuwenhuizen 1934 ELECTROMAGNETIC 3 Ε 3 L Hewitson 58 Sean Tarry 7205 MARCH TO GLORY 9 Ε 3 G Lerena 58 Paul Peter 7226 EL SERENO 10 Ε 3 C Habib 57 J A Janse van Vuuren 1057 THERAVADA 7 Ε 3 * N Klink -1.5 kg 57 Geoff Woodruff 2148 THE MAKWAKKERS 4 Ε 3 * D Schwarz 56 Roy Magner 3039 HIDDEN AGENDA 6 Ε 7 S Khumalo 56 Scott Kenny 88910 TOP RANK 8 Ε 4 M V'Rensburg 55 Geoff Woodruff 06711 PEACE CALL ME 5 Ε 3 R Simons 54.5 St John Gray 76612 WINTER CRUSADE 2 Ε 3 * K Matsunyane +0.5 -1.5 kg 52 Paul Matchett 866

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 019-021-024 ΣΥΝΘΕΤΟ: 019-021

020 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 16:55 Σύνολο Επάθλου: 90.000 €NEWMARKET Επίπεδη Race 3 bet365 Superlative Stakes (Group 2) 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Juan Elcano 1 Α 2 Andrea Atzeni 57,5 K A Ryan 12 King's Command 5 Α 2 James Doyle 57,5 C Appleby 13 Maxi Boy 2 Α 2 L Dettori 57,5 M L W Bell 184 Mystery Power (IRE) 7 Α 2 Oisin Murphy 57,5 R Hannon 15 Ropey Guest 8 Α 2 S W Kelly 57,5 G G Margarson 7466 Shared Belief (IRE) 3 Α 2 D Tudhope 57,5 Archie Watson 17 Wild Thunder (IRE) 4 Α 2 S M Levey 57,5 R Hannon 18 Year Of The Tiger (IRE) 6 Α 2 Not Specified 57,5 A P O'Brien 271

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 4: 020-022-025-027

Page 5: ΣΑΒΤΟΥΙΛΤ ΟΤ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 · 3 GOLDEN TUNE 8 Ε 2 R Munger 60 David Nieuwenhuizen ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 4 GUNNER RUNNER 4 Ε 2 L Hewitson

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

027 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 18:40 Σύνολο Επάθλου: 560.000 €NEWMARKET Επίπεδη Race 6 Darley July Cup Stakes (Group 1) 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Brando 11 Ε 7 T Eaves 60 K A Ryan 824-3712 Cape Byron 10 Ε 5 Andrea Atzeni 60 R Varian 4227-113 Dream Of Dreams (IRE) 1 Α 5 D Tudhope 60 Sir Michael Stoute 220-1124 Glorious Journey 2 Ε 4 James Doyle 60 C Appleby 419-8225 Lim's Cruiser (AUS) 7 Ε 7 J F Egan 60 Stephen Gray 117-2286 Limato (IRE) 3 Ε 7 Harry Bentley 60 H Candy 1119-417 Major Jumbo 6 Ε 5 Kevin Stott 60 K A Ryan 01-23238 Advertise 8 Α 3 L Dettori 57 M Meade 2112-019 Ten Sovereigns (IRE) 12 Α 3 Not Specified 57 A P O'Brien 111-5410 Fairyland (IRE) 4 Θ 3 Not Specified 56 A P O'Brien 311-56511 Pretty Pollyanna 9 Θ 3 Oisin Murphy 56 M L W Bell 1143-2712 So Perfect (USA) 5 Θ 3 Not Specified 56 A P O'Brien 233-319

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

024 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 17:55 Σύνολο Επάθλου: 5.650 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 9 MARK MASTER'S FM 74 HANDICAP (F & M) 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 PILGRIM'S PROGRESS 8 Θ 4 R Khathi 60.5 Paul Peter 4052 ILLUMINATE 6 Θ 4 R Munger 59.5 Brett Webber 8243 ELUSIVE BUTTERFLY 2 Θ 3 G Lerena 59 Lucky Houdalakis 7524 RABIA THE REBEL 10 Θ 4 M Yeni 59 Brett Webber 9315 ANGELIC APPEAL 4 Θ 6 M V'Rensburg 57 St John Gray 8686 HAREER 11 Θ 3 L Hewitson 55.5 Sean Tarry 0337 MAZARI 9 Θ 3 C Zackey 55.5 Tobie Spies 9758 AFRICAN SUNBIRD 7 Θ 5 * D Schwarz 55 David Nieuwenhuizen 5679 ALWAYS RED 5 Θ 3 R Simons 53.5 Alec Laird 01010 WINGS OF LIGHT 12 Θ 3 * L J Ferraris 52 St John Gray 88311 MWELASE 1 Θ 4 C Maujean 52 Joe Soma 00012 BRAVE ZNDAYA 13 Θ 3 * N Klink -1.5 kg 52 Chris Erasmus 08613 DRESS FOR SUCCESS 3 Θ 5 C Bantam 52 Craig Mayhew 90814 IL MONDO 14 Θ 4 M Mjoka 52 Chris Erasmus 998

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

026 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 18:17 Σύνολο Επάθλου: 25.000 €MAIS-LAFFITTE Επίπεδη Race 2 TOPYO 1800m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 FERID(GB) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ2 NOXARENO(GER) 11 Α 3 S.PASQUIER 58 F.CHAPPET 623 KING HARTWOOD 5 Α 3 T.TRULLIER 58 MLLE V.DISSAUX 04 KIEV 2 Ε 3 M.GUYON 58 MME P.BRANDT 33282565 MAKFRA 3 Α 3 B.GANBAT 58 S.SMRCZEK 66 DALKEYA 7 Θ 3 Q.PERRETTE 56,5 A.ROYER DUPRE DE 87 ALL RUMOURS 1 Θ 3 PC.BOUDOT 56,5 A.FABRE (S) 838 LAMU(GB) 13 Θ 3 A.BADEL 56,5 HF.DEVIN (S) 2529 C'EST UN REVE 12 Θ 3 C.DEMURO 56,5 W.HICKST 910 GLEEFULLY(IRE) 9 Θ 3 M.BARZALONA 56,5 A.FABRE (S) 311 MOON SHADOW 4 Θ 3 T.BACHELOT 56,5 MME P.BRANDT 012 TIGRETTE 6 Θ 3 R.THOMAS 54,5 MME C.BARANDE BARBE ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ13 LONG BEACH(GB) 10 Θ 3 V.CHEMINAUD 54,5 HA.PANTALL ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

028 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 18:52 Σύνολο Επάθλου: 19.000 €MAIS-LAFFITTE Επίπεδη Race 3 CROIX NOAILLES 2400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 DEMETRIA(GB) 7 Θ 4 C.PACAUT 60 MLLE S.DELAROCHE 28242407612 ESCAPADE NOCTURNE 4 Ε 4 V.CHEMINAUD 60 JPH .DUBOIS 2790804133 LYPHARTY KA 8 Θ 4 D.SANTIAGO 59,5 PL.GUERIN 00760335024 PONTRIVIENNE 2 Θ 4 L.BAILS 59,5 S.GOUYETTE 1000087175 SEMEUR 5 Ε 4 A.BOUILLE 59,5 JR.BRETON 74835306 BOIS COMBRAY 3 Ε 4 T.DACHIS 59 S.CULIN 8437 VIDA LOCA 9 Θ 4 Q.PERRETTE 58,5 S.CERULIS 5582234938 SPEEDYWELL 13 Ε 4 F.LEFEBVRE 58,5 B.BOSSERT 1294000599 ANOTHERFORTHEROAD(GB) 1 Ε 4 J.CLAUDIC 58 MLLE B.RENK 07340564910 SUDFAA 12 Θ 4 J.TASTAYRE 57,5 M.LE FORESTIER 63347274011 FIVE BY FIVE 6 Ε 4 E.ETIENNE 57 S.MORINEAU 70841566912 SPRING SHOW(IRE) 10 Θ 4 J.MARIEN 54,5 M.LE FORESTIER 00070820013 LARME D'AMOUR(IRE) 11 Θ 4 A.LEMAITRE 52,5 MLLE G.GERNAY 009480742

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

029 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 19:15 Σύνολο Επάθλου: 22.500 €NEWMARKET Επίπεδη Race 7 Maritime Cargo Handicap 2400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Hareeq 5 Α 4 L Dettori 63,5 R Hughes 532-1642 Babbo's Boy (IRE) 4 Α 3 R L Moore 59,5 M L W Bell 74-21103 Doctor Cross (IRE) 1 Ε 5 James Doyle 57,5 R A Fahey 6176-624 Apparate 6 Α 3 Andrea Atzeni 56,5 R Varian 2-5135 Dubai Tradition (USA) 3 Α 3 Hector Crouch 56 S bin Suroor 3216 Power Of States (IRE) 2 Α 3 Not Specified 53,5 H Palmer 1-93

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

030 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 19:27 Σύνολο Επάθλου: 80.000 €MAIS-LAFFITTE Επίπεδη Race 4 RIS-ORANGIS 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 INNS OF COURT(IRE) 2 Α 5 M.BARZALONA 60,5 A.FABRE (S) 2103240112 KING MALPIC 1 Ε 6 O.PESLIER 57,5 T.LEMER 1202451123 GOLD VIBE(IRE) 3 Ε 6 C.DEMURO 57,5 P.BARY (S) 2236026444 STORMBRINGER(GB) 4 Ε 4 PC.BOUDOT 57,5 G.HERNON (S) 334242535 HACKNEY ROAD(GB) 6 Θ 6 JL.BORREGO GARCIA-PENUELAS 56 F.PEREZ GONZALEZ 2137543326 COMEDIA ERIA 5 Θ 7 M.GUYON 56 P&F.MONFORT (S) 237432124

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ

025 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 18:05 Σύνολο Επάθλου: 27.500 €NEWMARKET Επίπεδη Race 5 Bedford Lodge Hotel & Spa British EBF Fillies' Handicap 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Chaleur 6 Θ 3 Harry Bentley 60,5 R M Beckett 2131-2 Ice Gala 8 Θ 3 James Doyle 59 W J Haggas 413-1703 Model Guest 12 Θ 3 S W Kelly 57 G G Margarson 24-54534 Aim Power (IRE) 10 Θ 3 Oisin Murphy 56 R Hannon 4366-495 California Love 11 Θ 3 S Donohoe 55,5 Richard Spencer 17761-66 Chynna 9 Θ 3 C D Hayes 55 M R Channon 2-540657 Flarepath 4 Θ 3 Not Specified 54,5 W J Haggas 61-28 Salayel 1 Θ 3 Andrea Atzeni 54,5 R Varian 9-2139 Dupioni (IRE) 3 Θ 3 J F Egan 54 Rae Guest 174-310 Strict Tempo 7 Θ 3 Joey Haynes 52 A M Balding 0126-5511 I Am Magical 5 Θ 3 J Quinn 51,5 C Fellowes 34-215312 Red Armour 2 Θ 3 E J Walsh 51,5 L McJannet 6212-

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

Page 6: ΣΑΒΤΟΥΙΛΤ ΟΤ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 · 3 GOLDEN TUNE 8 Ε 2 R Munger 60 David Nieuwenhuizen ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 4 GUNNER RUNNER 4 Ε 2 L Hewitson

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

031 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 19:50 Σύνολο Επάθλου: 8.800 €SALISBURY Επίπεδη Race 1 T & M Glass Ltd British EBF Novice Stakes (Plus 10) 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Atlantic Crossing (IRE) 6 Α 2 Ryan Tate 59,5 P F I Cole 52 Berlin Tango 2 Α 2 Joshua Bryan 59,5 A M Balding ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ3 Broughtons Compass 3 Α 2 Louis Steward 59,5 M R Hoad 054 Caribeno 12 Α 2 L Morris 59,5 Sir Mark Prescott ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ5 Clandestine Affair (IRE) 4 Α 2 Nicola Currie 59,5 J A Osborne ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ6 D Day (IRE) 13 Α 2 F Sweeney 59,5 R Hannon ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ7 Dubai Souq (IRE) 11 Α 2 R Ffrench 59,5 S bin Suroor ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ8 Great Ambassador 1 Α 2 Josephine Gordon 59,5 R M Beckett 29 Hexagon (IRE) 9 Ε 2 Jason Watson 59,5 R Charlton 6210 Inflamed 10 Α 2 L P Keniry 59,5 Ed Walker ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ11 Mr Kodi (IRE) 15 Ε 2 P J McDonald 59,5 P D Evans 4612 Premium Bond 8 Α 2 J P Fahy 59,5 R Hannon ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ13 Pyledriver 7 Α 2 M Dwyer 59,5 W R Muir ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ14 Selecto 5 Α 2 Adam J McNamara 59,5 R Charlton ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ15 Zingaro Boy (IRE) 14 Α 2 Not Specified 59,5 H Palmer 5

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 6: 031-033-035-036-037-038

035 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 20:50 Σύνολο Επάθλου: 7.800 €SALISBURY Επίπεδη Race 3 Sovereign Wealth Management Novice Stakes 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Ghalyoon 5 Ε 4 Jim Crowley 61,5 M P Tregoning 7-22 Zahee (IRE) 4 Α 4 Oisin Murphy 61,5 S bin Suroor ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ3 Pentimento 3 Α 3 Kieren Fox 58 J R Best ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ4 Soldier's Son 2 Ε 3 Georgia Cox 58 H Candy 075 Stepaside Boy 6 Ε 3 Jason Watson 58 P D Evans 046 Mother Brown 7 Θ 3 George Rooke 56 W G M Turner 67 Posted 1 Θ 3 Tom Marquand 56 R Hannon 2286-43

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 4: 035-036-037-038

032 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 20:00 Σύνολο Επάθλου: 21.000 €MAIS-LAFFITTE Επίπεδη Race 5 LAMBALLE 2400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 SPANISH GIFT 14 Α 5 T.BACHELOT 60 MME A.ROSA 0722707402 SQUARE SET 1 Ε 7 L.BAILS 60 B.BOSSERT 5605005303 SHANNOISE 12 Θ 7 O.PESLIER 59,5 T.LEMARIE 70749508544 HEXIS(IRE) 15 Α 5 F.LEFEBVRE 59 G.COURBOT 00084241725 SKYLER WHITE(GB) 8 Θ 6 Z.PFEIL 58,5 B.BOSSERT 6500691186 MALDON(IRE) 16 Ε 7 ALEX.ROUSSEL 58 P.QUINTON (S) 2906239827 QUART DE RHUM 5 Ε 10 A.MADAMET 58 Y.FOUIN (S) 131154008 SALERNO 9 Ε 6 S.PASQUIER 57 N.MILLIERE 1336332379 SIDELSKIE 3 Θ 5 Q.PERRETTE 57 L.TILLET 48230004110 SHAYANDI 17 Ε 8 A.HAMELIN 56,5 P.ADDA (S) 05030832511 ADMIRALTY ARCH(GB) 11 Α 5 T.LEFRANC 56,5 C.BOUTIN (S) 680359015112 ZALAYOUNI 2 Ε 7 E.HARDOUIN 56 C.BOUTIN (S) 035054020313 PERLE DU CHABOIS ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ14 NATURE'S ORDER(IRE) 13 Ε 5 S.TISON 55,5 L.ROVISSE 65900040915 DANDY PLACE(IRE) 6 Α 5 F.VERON 55 B.BEAUNEZ 50070080016 TEXAS BRIGHT MOON 10 Θ 6 L.BOISSEAU 55 MME C.JANSSEN 58082261317 HEAVEN'S DOOR 7 Ε 5 L.GROSSO 54,5 MME E.SIAVY-JULIEN 900030440

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

033 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 20:20 Σύνολο Επάθλου: 8.300 €SALISBURY Επίπεδη Race 2 Edna May John Memorial Handicap 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Storm Melody 3 Ε 6 Tom Marquand 62,5 Ali Stronge 6441012 Delagate This Lord 1 Ε 5 Charlie Bennett 62 M J Attwater 0-550013 Bbob Alula 9 Ε 4 Ryan While 61 W G M Turner 024-2604 Smokey Lane (IRE) 6 Ε 5 Jason Watson 61 P D Evans 4973095 Dr Doro (IRE) 7 Θ 6 P J McDonald 60,5 Ian Williams 15-95476 Our Lord 4 Ε 7 Ryan Tate 60,5 M J Attwater 5900-787 Glory 2 Ε 3 M Dwyer 58,5 R Hannon 520-4458 Bristol Missile (USA) 8 Ε 5 Joshua Bryan 58,5 R J Price 70-10559 Sundiata 5 Θ 3 L Morris 58 C Hills 5-42125

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

037 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 21:50 Σύνολο Επάθλου: 8.300 €SALISBURY Επίπεδη Race 5 T & M Glass Ltd Handicap 2400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 El Borracho (IRE) 5 Ε 4 Levi Williams 63,5 S Dow 9034512 Singing The Blues (IRE) 4 Ε 4 Daniel Muscutt 63 B R Millman 2212233 Birthright 2 Ε 4 Tom Marquand 61,5 R Hannon 6/3043-4 Global Falcon 6 Α 3 G Mosse 59 C Hills 45615 Yamuna River 1 Θ 4 Charles Bishop 56,5 C Gordon 0830-886 Geomatrician (FR) 3 Α 3 Oisin Murphy 56,5 A M Balding 044

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

038 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 22:20 Σύνολο Επάθλου: 14.000 €SALISBURY Επίπεδη Race 6 T & M Glass Ltd Fillies' Handicap 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Queen of Time 3 Θ 5 Jason Watson 63,5 H Candy 8-955362 Time Change 4 Θ 4 Harry Bentley 56 R M Beckett 0/31-9453 Amber Spark (IRE) 2 Θ 3 P J McDonald 54 R A Fahey 4439-214 Baba Ghanouj (IRE) 1 Θ 3 David Probert 54 Ed Walker 41-72

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ

034 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 20:30 Σύνολο Επάθλου: 23.000 €MAIS-LAFFITTE Επίπεδη Race 6 ORGEVAL 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 ALL REVVED UP(IRE) 2 Α 2 T.LEFRANC 59 C.BOUTIN (S) 3267462 TRAS OS MONTES 1 Α 2 Q.PERRETTE 59 MLLE L.KNEIP 73 CRISTAL MARVELOUS 8 Θ 2 C.PACAUT 57,5 M.BOUTIN (S) 54234 LLOYD(IRE) 9 Α 2 M.GUYON 57,5 H.SPILLER ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ5 MY PREMIER COUNTY 3 Α 2 A.HAMELIN 57,5 M.PALUSSIERE 5036016 THAVORS(ITY) 4 Α 2 M.BARZALONA 56 A.MARCIALIS ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ7 OUDINI 7 Α 2 H.JOURNIAC 56 S.BROGI 78 SILENCIOUS 6 Θ 2 I.MENDIZABAL 54,5 S.BROGI 49 TROU AUX BICHES 5 Θ 2 C.DEMURO 54,5 Y.BARBEROT (S) 87

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

036 Κωδικός Κούρσας Σάββατο, 13 Ιούλιος 2019 21:20 Σύνολο Επάθλου: 11.500 €SALISBURY Επίπεδη Race 4 Redbrook Clinic Cosmetic & Beauty Treatments Handicap 2850m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Moayadd (USA) - Ε 7 Jim Crowley 63,5 N P Mulholland 1/390-242 Berrahri (IRE) - Ε 8 Kieren Fox 63,5 J R Best 4523313 Master Grey (IRE) - Ε 4 Oisin Murphy 61 B R Millman 0515414 Mondain - Ε 3 P J McDonald 57 M Johnston 36-3311

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ