ΒΙΒΛΙΟ ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2.7...

of 12 /12
ÊÙÓÔÁÓ ÊÁËÁÌÁÔÉÁÍÏÓ ÃÅÍÉÊÇ ×ÇÌÅÉÁ ( ô Ëõêåßïõ ÈåôéêÞò Êáôåýèõíóçò) Èåùñßá - Ìåèïäïëïãßá 400 ËõìÝíåò ÁóêÞóåéò

Embed Size (px)

description

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ" ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΣΗΣΕΙΣ.Περισσότερες λεπτομέρειες και τμήματα του βιβλίου για ανάγνωση δίνονται στό: https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks/

Transcript of ΒΙΒΛΙΟ ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2.7...

Invalid document format